Skatteverkets allmänna råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteverkets allmänna råd"

Transkript

1 Skatteverkets allmänna råd ISSN Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 18 december Bilförmån Enligt 11 kap. 1 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap. eller 11 kap. inkomstskattelagen. Reglerna om värdering av bilförmån finns i 61 kap. 5 11, 18, 19 och 19 b inkomstskattelagen. Av 22 kap. 7 andra stycket inkomstskattelagen följer att uttag ur näringsverksamhet i form av användande av bil ska värderas enligt samma regler. Allmänna råd: Dessa allmänna råd bör tillämpas även vid värdering av förmån av att för privat bruk använda bil som ingår i näringsverksamhet. En anställd som hyr bil av arbetsgivaren eller i övrigt betalar för privat användning bör anses ha bilförmån. Den som är anställd hos ett biluthyrningsföretag, eller annat företag som regelmässigt hyr ut bilar till konsumenter på marknadsmässiga villkor, och som hyr bil på samma villkor som gäller för konsumenterna bör inte anses ha bilförmån. En anställd som har ingått ett förmånligt hyresavtal med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrningsföretag eller annat bolag inom koncernen, bör anses ha bilförmån om det finns ett samband mellan avtalet och anställningen. Detsamma gäller då ett förmånligt hyresavtal har ingåtts på grund av att bilen även används för reklamändamål. Även om en anställd formellt sett själv äger en bil bör denne anses ha bilförmån, t.ex. då bilen på grund av anställningen har förvärvats på mycket förmånliga villkor såsom vid ett fördelaktigt återköpsavtal som reellt sett innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt, eller 1 Beträffande beskattningsåret 2015, se SKV A 2014:26. För ytterligare information om värdering av bilförmån, se SKV M 2015:17. 1

2 den anställde har förvärvat bilen av sin arbetsgivare med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp och utan att betala kontant. En anställd som använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning bör anses ha bilförmån även om bilen används främst för resor mellan bostad och arbetsplats. Med bil avses personbil, tung personbil med totalvikt över kg, lätt lastbil och liknande fordon som kan utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret. Reglerna för bilförmån tillämpas inte för tung lastbil, husbil som registrerats som tung lastbil, buss, motorcykel, terrängskoter m.fl. fordon. För sådana fordon beräknas värdet av privat användning till marknadsvärdet i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil med totalvikt över kg. Med buss avses ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dessutom är inrättat för annat ändamål. Enligt 61 kap. 11 andra stycket inkomstskattelagen ska förmånen värderas till noll om den skattskyldige haft bilförmån i bara ringa omfattning. Allmänna råd: Med ringa omfattning bör avses privat användning vid högst tio tillfällen. Stopp som görs av privata skäl under en pågående tjänstekörning, och som endast medför en mindre förlängning av resvägen, bör inte räknas som sådant tillfälle. För husbil bör även varje påbörjat dygn med privat användning för boende eller övernattning räknas som sådant tillfälle. 2 Värdering av bilförmån 2.1 Nybilspris för bilmodellen Enligt 61 kap. 6 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 andra stycket inkomstskattelagen det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Allmänna råd: En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta tillverkningsårs ingång. Med nybilspris, anskaffningsutgift och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt. Då Skatteverket ännu inte har fastställt nybilspriset för en ny bilmodell som har introducerats på marknaden bör det marknads- 2

3 pris som en generalagent eller motsvarande har rekommenderat användas. Det årliga bilförmånsvärdet, exklusive drivmedelsförmån, bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor. 2.2 Extrautrustning Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 inkomstskattelagen anskaffningsutgiften för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte anskaffningsutgift för alkolås. Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 inkomstskattelagen. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning enligt 61 kap. 6 och 8 inkomstskattelagen, och fyra prisbasbelopp. Allmänna råd: Som extrautrustning bör avses sådan utrustning som är avsedd att användas på en bil. Utrustningen kan antingen vara fast monterad eller monterad så att den går att avlägsna. Det bör sakna betydelse vid vilken tidpunkt liksom för vilket ändamål utrustningen anskaffats, såsom för bilens funktion, körsäkerhet eller för de resandes bekvämlighet. Med anskaffningsutgift för extrautrustning avses utgiften vid anskaffningstillfället för material och arbete inklusive mervärdesskatt. Exempel på extrautrustning är automatisk växellåda, antisladdsystem, automatisk parkeringshjälp, farthållare, extraljus, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, kupévärmare, centrallås, larmanordning, takräcke, lastbox, bilbarnstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, ljudanläggning, DVDspelare, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPSnavigator, förutsatt att utrustningen inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen. Utrustning enbart för tjänstebruk såsom vinsch, kran eller liknande anordning bör inte beaktas vid förmånsvärderingen. Sedvanlig rabatt som lämnats vid köp av extrautrustning bör reducera anskaffningsutgiften, dock högst motsvarande den rabatt som lämnas till privatpersoner (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den gett nedsättning av totalpriset eller om utrustning ingått utan kostnad, proportioneras på bilen respektive utrustningen. Rabatt som lämnats på priset för enbart bilen bör inte ge någon reduktion. Som exempel har en bil ett pris på kr hos en bilhandlare och den förses med extrautrustning för kr, dvs. det totala priset är kr. Då köparen får en rabatt på 3

4 kr (5 % av kr) betalar således denne kr. Anskaffningsutgiften för utrustningen anses då vara kr ( x [1-0,05] ). Detta belopp läggs till bilens nybilspris i Skatteverkets billista. Då extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivarens kostnad väsentligt understiger ordinarie anskaffningsutgift bör det marknadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaffningsutgift. Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny. Vidare bör bortses från extrautrustning som den anställde själv anskaffat och bekostat och som senare kan flyttas till annan bil, t.ex. bilstereo. 2.3 Miljöbil Av 61 kap. 8 a inkomstskattelagen framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen. Allmänna råd: I nedanstående tabeller redovisas bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) med tillverkningsår samt de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa. Vad gäller alkoholdrivna miljöbilar har närmast jämförbara konventionella bil i vissa fall ett högre nybilspris än miljöbilen. I sådant fall bör miljöbilen anses utgöra jämförbar bil vid tillämpning av reglerna om nedsättning. Nedsättning bör då ske med utgångspunkt i nybilspriset för den aktuella miljöbilen. I tabellerna nedan markeras detta med samma. El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2015 Miljöbilar Jämförbara bilar 15AU067 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk Sport 15AU069 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk Sport 15AU073 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic Sport styled 15AU074 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic Sport 15AU075 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic styled 15AU076 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic 15AU073 15AU074 15AU075 15AU076 Samma, med avdrag kr = kr Samma, med avdrag kr = kr Samma, med avdrag kr = kr Samma, med avdrag kr = kr 4

5 15AU077 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk Sport styled 15AU078 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk styled 15AU079 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk 15AU077 Samma, med avdrag kr = kr 15AU066 Audi A3 Sportback 1.2 TFSI 110 hk styled 15AU068 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk 15BM229 BMW i3 BEV 15BM011 BMW 116i 5d 15BM230 BMW i3 REX 15BM011 BMW116i 5d 15BM231 BMW i8 15BM231 Samma, med avdrag kr = kr 15BM346 BMW X5 xdrive40e 15BM281 BMW X5 xdrive35i, med avdrag kr = kr 15BM351 BMW 225xe Active Tourer 15BM034 BMW 218i Active Tourer, med tillägg kr = kr 15BM384 BMW 330e Sedan LCI 15BM073 BMW 320i Sedan 15CI004 Citroën C-Zero elbil 67 hk 15CI502 Citroën Berlingo Skåp Electric 67 hk 15FI014 Fiat Doblò 1.4 T-JET 120 Natural Power Emotion 15FI029 Fiat Punto hk Natural Power Easy 15FI039 Fiat Doblò 1.4 T-JET 120 Natural Power Lounge 15FI503 Fiat Doblò Elegant 1.4T CNG 120 hk 15FO022 Ford C-MAX Titanium 1.6 Ti-VCT 120 hk 15FO032 Ford C-MAX Trend 1.6 Ti-VCT 120 hk 15FO071 Ford Focus Titanium 5D 1.6 Ti-VCT 120 hk S5 15FO093 Ford Focus Trend 5D 1.6 Ti-VCT 120 hk S5 15FO210 Ford C-MAX Titanium 5D 1.6BF 117 hk 15FO216 Ford C-MAX Trend 5D 1.6 BF 117 hk 15CI006 Citroën C1 VTi 68 15CI504 15FI013 15FI027 Citroën Berlingo Skåp HDi 75 Fiat Doblò Emotion Fiat Punto hk Easy 15FI013 Fiat Doblò Emotion, med tillägg kr = kr 15FI506 Fiat Doblò Elegant 1.6 MultiJet 105 hk 15FO019 Ford C-MAX Titanium 1.0T EcoBoost 125 hk 15FO029 Ford C-MAX Trend 1.0T EcoBoost 125 hk 15FO064 Ford Focus Titanium 5D 1.0T EcoBoost 100 hk 15FO090 Ford Focus Trend 5D 1.0T EcoBoost 100 hk 15FO205 Ford C-MAX Titanium 5D 1.0T EcoBoost 100 hk, nya modellen 15FO212 Ford C-MAX Trend 5D 1.0T EcoBoost 100 hk, nya modellen 14FO302 Ford Focus Electric 5D 15FO067 Ford Focus Titanium 5D 1.5 EcoBoost 150 hk 15KI046 KIA Soul EV 15KI045 KIA Soul 1.6 Special 5

6 15MB026 Mercedes Benz B 200 NGD Taxi 15MB027 Mercedes Benz B 200 NGD 15MB123 Mercedes Benz E 200 NGD Sedan 15MB124 Mercedes Benz NGD Taxi 15MB023 Mercedes Benz B 200, med tillägg kr = kr 15MB023 Mercedes Benz B MB117 Mercedes Benz E 200 Sedan 15MB117 Mercedes Benz E 200 Sedan, med tillägg kr = kr 15MB233 Mervedes Benz S 500 Lång 15MB232 Mercedes Benz S 500 Hybrid Plug-in Lång 15MB275 Mercedes Benz B 15MB020 Mercedes Benz B 180 Electric Drive 15MB529 Mercedes Benz Sprinter 15MB526 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi 316 CDI Chassi Enkelhytt 15MB530 Mercedes Benz Sprinter 15MB527 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Kombi 316 CDI Kombi 15MB531 Mercedes Benz Sprinter 15MB528 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Skåp 316 CDI Skåp 15MI006 Mitsubishi Outlander 15MI004 Mitsubishi Outlander 2,0 PHEV Basic 15NI007 Nissan e-nv200 15NI042 Nissan NV200 Combi-5 Combi-5 Comfort Plus dci 110 Comfort Plus 15NI008 Nissan e-nv200 Evalia- 15NI044 Nissan NV200 Evalia Premium 110 premium 15NI025 Nissan LEAF Acenta 15NI052 Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 4x2 Acenta 15NI026 Nissan LEAF Tekna 15NI054 Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 4x2 Tekna 15NI027 Nissan LEAF Visia 15NI055 Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 4x2 Visia 15NI089 15NI090 15NI501 15NI502 15NI503 15OP026 15OP082 Nissan e-nv200 Combi-7 Comfort Plus Nissan e-nv200 Evalia- 7 Premium Nissan e-nv200 Skåp Comfort Nissan e-nv200 Skåp Comfort Plus Nissan e-nv200 Skåp Premium Opel Combo Tour Enjoy hk CNG Opel Zafira Tourer 5 d 1.6 CNG Turbo ecoflex 150 hk 15NI042 Nissan NV200 Combi-5 dci 110 Comfort Plus, med tillägg kr = kr 15NI044 Nissan NV200 Evalia Premium, med tillägg kr = kr 15NI513 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 90 hk DPF Comfort 15NI513 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 90 hk DPF Comfort, med tillägg kr = kr 15NI514 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 90 hk DPF Premium 15OP026 Samma, med avdrag kr = kr 15OP081 Opel Zafira Tourer 5 d 1.6 CDTI ecoflex 136 hk 6

7 15OP119 Opel Zafira Tourer Drive 1.6 CNG Turbo ecoflex 150 hk 15OP132 Opel Zafira Tourer Enjoy 1.6 CNG Turbo ecoflex 150 hk 15OP502 Opel Combo Skåp hk CNG 15OP118 15OP131 Opel Zafira Tourer Drive 1.6 CDTi ecoflex 136 hk Opel Zafira Tourer Enjoy 1.6 CDTi ecoflex 136 hk 15OP503 Opel Combo Skåp hk 15PE078 Peugeot ion 15PE002 Peugeot 108 5D Active 1,0 VTi 15PE522 Peugeot Partner Electric 67 hk 15PE520 Peugeot Partner Skåp 1,6 HDi 75 hk 15PR028 Porsche Cayenne S E- 15PR023 Porsche Cayenne Hybrid 15PR043 Porsche Panamera S E- 15PR036 Porsche Panamera Hybrid 15RE052 Renault ZOE Intens 15RE009 Renault Clio V 75 hk Expression 5d 15RE053 Renault ZOE Life 15RE008 Renault Clio V 75 hk Authentique 5d 15RE510 15RE511 Renault Kangoo Z.E. Maxi 2seater Renault Kangoo Z.E. Max 5seater 15RE501 Renault Kango Access 1.5 dci FAP 75, med tillägg kr = kr 15RE501 Renault Kango Access 1.5 dci FAP 75, med tillägg kr = kr 15RE512 Renault Kangoo Z.E. 15RE501 Renault Kango Access 1.5 dci FAP 75 15SE029 Seat Leon ST Kombi TGI 110 Style 15SE031 Seat Leon ST Kombi TSI 110 Style 15SE040 Seat Leon TGI SE042 Seat Leon TSI 110 Style Style 15SE048 Seat Mii MPI 68 15SE049 Seat Mii MPI 75 Style Ecofuel Style 15SK007 Skoda Citigo Elegance 15SK005 Skoda Citigo Elegance CNG 15SK038 Skoda Octavia Ambition G-TEC TSI SK042 Skoda Octavia Ambition TSI SK047 Skoda Octavia Combi Ambition G-TEC TSI SK060 Skoda Octavia Combi Elegance G-TEC TSI SK076 Skoda Octavia Elegance G-TEC TSI SK209 Skoda Octavia Combi Style G-TEC 15SK219 Skoda Octavia Style G- TEC 15SK053 15SK065 15SK079 15SK222 15SK215 Skoda Octavia Combi Ambition TSI 105 Skoda Octavia Combi Elegance TSI 105 Skoda Octavia Elegance TSI 105 Skoda Octavia Style TSI 110 Skoda Octavia Combi Style TSI 110 7

8 15TE001 Tesla 60 kwh 15TE001 Samma, med avdrag kr = kr 15TE002 Tesla 85 kwh Business Executive 15TE002 Samma, med avdrag kr = kr 15TE003 Tesla 85 kwh Dual Motor AWD Business 15TE003 Samma, med avdrag kr = kr Executive 15TE004 Tesla 85 kwh Dual Motor AWD 15TE004 Samma, med avdrag kr = kr 15TE005 Tesla 85 kwh 15TE005 Samma, med avdrag kr = kr 15TE006 Tesla 85 kwh Performance Dual 15TE006 Samma, med avdrag kr = kr Motor AWD 15TE007 Tesla 70 kwh Dual Motor AWD 15TE007 Samma, med avdrag kr = kr 15TE008 Tesla 70 kwh 15TE008 Samma, med avdrag kr = kr 15TE009 Tesla 90 kwh Dual Motor AWD 15TE009 Samma, med avdrag kr = kr 15TE010 Tesla 90 kwh 15TE010 Samma, med avdrag kr = kr 15TE011 Tesla Performance 90 Dual Motor AWD Ludicrous 15TE012 Tesla Performance 90 Dual Motor AWD 15TO038 Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid Active 15TO039 Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid Executive 15VW012 Volkswagen Caddy Comfortline EcoFuel 15VW019 Volkswagen Caddy Maxi Comfortline EcoFuel 15VW023 Volkswagen Caddy Maxi Trendline EcoFuel 15VW026 Volkswagen Caddy Startline 2.0 EcoFuel 15VW030 Volkswagen Caddy Trendline 2.0 EcoFuel 15VW053 Volkswagen e-golf 115 hk 15TE011 15TE012 15TO015 15TO015 15VW007 15VW014 15VW020 15VW024 15VW027 15VW058 15VW054 Volkswagen e-up! 82 hk 15VW161 Samma, med avdrag kr = kr Samma, med avdrag kr = kr Toyota Avensis 1.8 Kombi Life Toyota Avensis 1.8 Kombi Life, med tillägg kr = kr Volkswagen Caddy Comfortline1.2 TSI Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 1.2 TSI Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.2 TSI Volkswagen Caddy Startline 1.2 TSI 85 hk Volkswagen Caddy Trendline 1.2 TSI 105 hk Volkswagen Golf 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology, med tillägg kr = kr Volkswagen up high up! hk, med tillägg kr = kr 8

9 15VW056 Volkswagen Golf 1.4 TGI BlueMotion 110 hk 15VW065 Volkswagen Golf GTE 1.4 TSI Plug-In-Hybrid 6 vxl DSG 15VW068 Volkswagen Golf Masters 1.4 TGI BlueMotion 110 hk 15VW075 Volkswagen Golf Sportscombi 1.4 TGI BlueMotion 110 hk 15VW085 Volkswagen Golf Sportscombi Masters 1.4 TGI BlueMotion 110 hk 15VW151 Volkswagen Touran Cross 1.4 TGI BlueMotion 150 hk 15VW156 Volkswagen Touran Masters 1.4 TGI BlueMotion 150 hk 15VW160 Volkswagen up high up! 1.0 eco-up! BlueMotion Technology 68 hk 15VW204 Volkswagen Passat GTE 1.4 TSI Plug-inhybrid 15VW209 Volkswagen Passat Sportscombi GTE 1.4 TSI Plug-in-hybrid 15VW511 Volkswagen Caddy Maxi Skåp EcoFuel 15VW518 Volkswagen Caddy Skåp EcoFuel 15VW542 Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel 15VW548 Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel 15VW554 Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel 15VO253 Volvo V60 Bi-Fuel Kinetic 15VW058 Volkswagen Golf 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology 125 hk 15VW061 Volkswagen Golf GT 1.4 TSI BlueMotion Technology, med tillägg kr = kr 15VW070 Volkswagen Golf Masters 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology 15VW077 Volkswagen Golf Sportscombi 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology 125 hk 15VW087 Volkswagen Golf Sportscombi Masters 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology 15VW152 Volkswagen Touran Cross 1.4 TSI 140 hk 15VW157 15VW161 15VW198 15VW206 15VW505 15VW512 15VW543 15VW549 15VW556 15VO376 Volkswagen Touran Masters 1.4 TSI 140 hk Volkswagen up high up! hk Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology, med tillägg kr = kr Volkswagen Passat Sportscombi 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology, med tillägg kr = kr Volkswagen Caddy Maxi Skåp 1.2 TSI Volkswagen Caddy Skåp 1.2 TSI 105 hk Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 TDI 140 hk Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 TDI 140 hk Volkswagen Transporter skåp 2.0 TDI 140 hk Volvo V60 T5 Kinetic 9

10 15VO254 Volvo V60 Bi-Fuel 15VO379 Volvo V60 T5 Momentum Business PRO PRO 15VO255 Volvo V60 Bi-Fuel 15VO378 Volvo V60 T5 Momentum Business 15VO256 Volvo V60 Bi-Fuel 15VO377 Volvo V60 T5 Momentum Momentum 15VO257 Volvo V60 Bi-Fuel 15VO388 Volvo V60 T5 Summum Business PRO PRO 15VO258 Volvo V60 Bi-Fuel 15VO387 Volvo V60 T5 Summum Business 15VO259 Volvo V60 Bi-Fuel 15VO386 Volvo V60 T5 Summum Summum 15VO260 Volvo V60 Bi-Fuel 15VO375 Volvo V60 T5 15VO350 Volvo V60 D6 AWD Momentum Laddhybrid 15VO351 Volvo V60 D6 AWD R- Design Laddhybrid 15VO352 Volvo V60 D6 AWD Summum Laddhybrid 15VO315 15VO311 15VO321 Volvo V60 D5 AWD Momentum, med avdrag kr = kr Volvo V60 D5 AWD Black R, med avdrag kr = kr Volvo V60 D5 AWD Summum, med avdrag kr = kr Volvo V70 T5 Kinetic 15VO393 Volvo V70 Bi-Fuel Kinetic 15VO485 15VO394 Volvo V70 Bi-Fuel 15VO487 Volvo V70 T5 Momentum Business 15VO395 Volvo V70 Bi-Fuel 15VO488 Volvo V70 T5 Momentum Business PRO PRO 15VO396 Volvo V70 Bi-Fuel 15VO486 Volvo V70 T5 Momentum Momentum 15VO397 Volvo V70 Bi-Fuel 15VO494 Volvo V70 T5 Summum Business PRO PRO 15VO398 Volvo V70 Bi-Fuel 15VO493 Volvo V70 T5 Summum Business 15VO399 Volvo V70 Bi-Fuel 15VO492 Volvo V70 T5 Summum Summum 15VO400 Volvo V70 Bi-Fuel 15VO484 Volvo V70 T5 15VO623 15VO624 15VO625 Volvo XC90 T8 AWD Inscription Volvo XC90 T8 AWD Momentum Volvo XC90 T8 AWD R-Design 15VO620 Volvo XC90 T6 AWD Inscription 15VO621 Volvo XC90 T6 AWD Momentum 15VO622 Volvo XC90 T6 AWD R- Design 10

11 15VO699 Volvo V60 AWD Laddhybrid 15VO700 Volvo V60 D5 AWD Pro Laddhybrid 15VO701 Volvo V60 D5 AWD R- Design Business Laddhybrid 15VO702 Volvo V60 D5 AWD R- Design Business Pro Laddhybrid 15VO703 Volvo V60 D5 AWD Laddhybrid 15VO704 Volvo V60 D5 AWD Pro Laddhybrid 15VO708 Volvo V60 D6 AWD Laddhybrid 15VO709 Volvo V60 D6 AWD Pro Laddhybrid 15VO710 Volvo V60 D6 AWD R- Design Business Laddhybrid 15VO711 Volvo V60 D6 AWD R- Design Business Pro Laddhybrid 15VO712 15VO713 15VO722 15VO723 15VO724 Volvo V60 D6 AWD Laddhybrid Volvo V60 D6 AWD Pro Laddhybrid Volvo V60 T5 Bi-Fuel Pro Volvo V60 T5 Bi-Fuel Volvo V60 T5 Bi-Fuel Mometum 15VO273 15VO274 15VO279 15VO280 15VO282 15VO283 15VO316 15VO VO312 15VO313 15VO322 15VO323 15VO379 15VO378 15VO377 Volvo V60 D3 Momentum Business Volvo V60 D3 Momentum Business Pro Volvo V60 D3 R-Design Business Volvo V60 D3 R-Design Business Pro Volvo V60 D3 Summum Business Volvo V60 D3 Summum Business Pro Volvo V60 D5 AWD, med avdrag kr = kr Volvo V60 D5 AWD Pro, med avdrag kr = kr Volvo V60 D5 AWD Black R Business, med avdrag kr = kr Volvo V60 D5 AWD Black R Business Pro, med avdrag kr = kr Volvo V60 D5 AWD, med avdrag kr = kr Volvo V60 D5 AWD Pro, med avdrag kr = kr Volvo V60 T5 Momentum Business Pro Volvo V60 T5 Momentum Business Volvo V60 T5 Momentum 11

12 15VO725 Volvo V60 T5 Bi-Fuel 15VO726 15VO727 15VO741 15VO742 pro Volvo V60 T5 Bi-Fuel Volvo V60 T5 Bi-Fuel Summum Volvo V70 T5 Bi-Fuel Classic Summum Volvo V70 T5 Bi-Fuel Classic Summum 15VO388 15VO387 15VO386 15VO741 15VO742 Volvo V60 T5 Summum Business Pro Volvo V60 T5 Summum Business Volvo V60 T5 Summum Samma Samma Övriga miljöbilar 2015 (alkohol och elhybrid m.m.) Miljöbilar Jämförbara bilar 15AU121 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 15AU121 Samma E hk quattro Sports 15AU122 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 15AU122 Samma E hk quattro 15AU123 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 15AU123 Samma E hk Sports 15AU124 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 15AU124 Samma E hk 15AU145 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 15AU145 Samma E hk quattro Sports 15AU146 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 15AU146 Samma E hk quattro 15AU147 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 15AU147 Samma E hk Sports 15AU148 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 15AU148 Samma E hk 15AU270 Audi Q5 2.0 TFSI 245 hk hybrid quattro tiptronic 15AU268 Audi Q5 2.0 TFSI 225 hk quattro tiptronic, med tillägg kr = kr 15AU271 Audi Q5 2.0 TFSI 245 hk hybrid quattro tiptronic Sports 15AU269 Audi Q5 2.0 TFSI 225 hk quattro tiptronic Sports, med tillägg kr = kr BMW 335i Sedan 15BM225 BMW ActiveHybrid 3 Sedan 15BM103 15BM226 BMW ActiceHybrid 5 15BM182 BMW 535i Sedan Sedan 15BM227 BMW ActiveHybrid 7 15BM216 BMW 740Li LWB 15BM228 BMW ActiveHybrid 7 15BM215 BMW 740i SWB 15CI042 Citroën DS 5 Hybrid4 15CI041 Citroën DS 5 Blue HDi FO152 Ford Mondeo Titanium 15FO143 Ford Mondeo Titanium 5D HEV 4D 2.0HY177 S6 CT 1.5T EcoBoost 160 hk S6 12

13 15FO250 Ford Mondeo Business HEV 4D hk 15FO240 Ford Mondeo Business 5D 1.5T EcoBoost 160 hk 15HO052 Honda Jazz 1,3 Comfort Hybrid 15HO054 Honda Jazz 1,4 Comfort Plus 15HO053 Honda Jazz 1,3 Elegance 15HO055 Honda Jazz 1,4 Elegance Hybrid 15LE001 Lexus CT200h 15LE001 Samma, med avdrag kr = kr 15LE002 Lexus GS300h 15LE002 Samma, med avdrag kr = kr 15LE003 Lexus GS450h 15LE 003 Samma, med avdrag kr = kr 15LE005 Lexus IS300h 15LE004 Lexus IS250, med avdrag kr = kr 15LE007 Lexus LS600h 15LE006 Lexus LS460, med tillägg kr = kr 15LE008 Lexus NX300h 15LE008 Samma, med avdrag kr = kr 15LE009 Lexus NX300h AWD 15LE009 Samma, med avdrag kr = kr 15LE010 Lexus RX450h 15LE010 Samma, med avdrag kr = kr 15LE013 Lexus RX450h Legend 15LE013 Samma, med avdrag kr = kr 15LE016 Lexus RC300h 15LE016 Samma, med avdrag kr = kr 15MB063 Mercedes Benz C 300 BlueTEC Hybrid Kombi 15MB060 Mercedes Benz C 250 Kombi 15MB064 Mercedes Benz C MB061 Mercedes Benz C 250 Sedan BlueTEC Hybrid Sedan 15MB149 Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Kombi 15MB147 Mercedes Benz E 250 Kombi 15MB150 Mercedes Benz E MB148 Mercedes Benz E 250 Sedan BlueTEC Hybrid Sedan 15MB219 Mercedes Benz S 300 BlueTEC Hybrid Lång 15MB224 Mercedes Benz S 350 BlueTEC Lång, med avdrag kr = kr 15MB220 Mercedes Benz S 300 BlueTEC Hybrid 15MB225 Mercedes Benz S 400 Hybrid Lång 15MB226 Mercedes Benz S 400 Hybrid 15MB296 15MB297 15MB300 Mercedes Benz C 300 h aut. SE Kombi Mercedes Benz C 300 h aut. SE Sedan Mercedes Benz C 350 e Kombi 15MB221 Mercedes Benz S 350 BlueTEC, med avdrag kr = kr 15MB224 Mercedes Benz S 350 BlueTEC Lång, med avdrag kr = kr 15MB221 Mercedes Benz S 350 BlueTEC, med avdrag kr = kr 15MB295 Mercedes Benz C 250 d aut. SE Kombi 15MB294 Mercedes Benz C 250 d aut. SE Sedan 15MB060 Mercedes Benz C 250 Kombi 13

14 15MB301 Mercedes Benz C 350 e Sedan 15MB341 Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid aut. SE Kombi 15MB342 Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid aut. SE Sedan 15MB359 Mercedes Benz GLE 500 e 4MATIC Suv 15PE061 Peugeot 508 RXH 2,0 HDi Hybrid 15PE093 Peugeot 3008 Hybrid4 Allure 15PE110 Peugeot 508 RXH Hybrid4 200 Business 15TO004 Feel 15TO005 Executive 15TO010 15TO011 15TO035 15TO036 Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Feel Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Executive Toyota Prius 1.8 HSD Active Toyota Prius 1.8 HSD Executive 15MB061 Mercedes Benz C 250 Sedan 15MB143 Mercedes Benz E 250 BlueTEC Kombi, med tillägg kr = kr 15MB144 Mercedes Benz E 250 BlueTEC Sedan, med tillägg kr = kr 15MB356 Mercedes Benz GLE 400 4MATIC Suv 15PE075 Peugeot 508 SW Allure 2,0 HDi 163 hk 15PE030 Peugeot 3008 Allure 2,0 HDi 15PE122 Peugeot 508 SW Allure Blue HDi TO003 15TO003 15TO009 15TO009 15TO013 15TO013 Toyota Auris 1.6 Feel Toyota Auris 1.6 Feel, med tillägg kr = kr Toyota Auris Touring Sports 1.6 Feel Toyota Auris Touring Sports 1.6 Feel, med tillägg kr = kr Toyota Avensis 1.8 Kombi Active Toyota Avensis 1.8 Kombi Active, med tillägg kr = kr 15TO037 Toyota Prius 1.8 HSD Life 15TO015 Toyota Avensis 1.8 Kombi Life 15TO040 Toyota Prius+ 1.8 Hybrid Active 15TO040 Samma, med avdrag kr = kr 15TO041 Toyota Prius+ 1.8 Hybrid Executive 15TO041 Samma, med avdrag kr = kr 15TO042 Toyota Prius+ 1.8 Hybrid Life 15TO042 Samma, med avdrag kr = kr 15TO070 Toyota Yaris 1.5 HSD Active 15TO066 Toyota Yaris D Active, med tillägg kr = kr 15TO071 15TO072 Toyota Yaris 1.5 HSD Executive Toyota Yaris 1.5 HSD Life 15TO066 15TO066 Toyota Yaris D Active, med tillägg kr = kr Toyota Yaris D Active 14

15 15TO117 15TO120 15TO118 15TO119 15TO121 15TO124 15TO122 15TO123 15VW047 15VW058 15VW070 15VW077 15VW087 15VW093 15VW099 5D Active 5D Life 5D ActivePlus 5D Executive Touring Sports Active Touring Sports Life Touring Sports ActivePlus Touring Sports Executive Volkswagen CC 1.4 TSI MultiFuel E hk 7 vxl DSG Volkswagen Golf 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology Volkswagen Golf Masters 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology Volkswagen Golf Sportscombi 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology Volkswagen Golf Sportscombi Masters 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology Volkswagen Golf Sportsvan Masters 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology 15TO105 15TO105 15TO105 15TO105 15TO108 15TO108 15TO108 15TO108 15TO047 15TO058 Toyota Auris 1,2T 5d Active, med avdrag kr = kr Toyota Auris 1,2T 5d Active, med avdrag kr = kr Toyota Auris 1,2T 5d Active, med tillägg kr = kr Toyota Auris 1,2T 5d Active, med tillägg kr = kr Toyota Auris 1,2T Touring Sports Active Toyota Auris 1,2T Touring Sports Active, med avdrag kr = kr Toyota Auris 1,2T Touring Sports Active, med tillägg kr = kr Toyota Auris 1,2T Touring Sports Active, med tillägg kr = kr Samma Samma 15VW070 Samma 15VW077 Samma 15VW087 Samma 15VW093 Samma 15VW099 Samma 15

16 15VW150 Volkswagen Touareg Hybrid 3.0 V6 TFSI 4MOTION 333 hk 8 vxl Tiptronic 15VW148 Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION Blue- Motion Technology 262 hk Tiptronic, med tillägg kr = kr 15VO075 Volvo S60 T4F Kinetic 15VO071 Volvo S60 T4 Kinetic 15VO076 Volvo S60 T4F 15VO072 Volvo S60 T4 Momentum Momentum 15VO077 Volvo S60 T4F R-Design 15VO073 Volvo S60 T4 R-Design 15VO078 Volvo S60 T4F Summum 15VO074 Volvo S60 T4 Summum 15VO079 Volvo S60 T4F 15VO070 Volvo S60 T4 15VO369 Volvo V60 T4F Kinetic 15VO364 Volvo V60 T4 Kinetic 15VO070 Volvo V60 T4F 15VO365 Volvo V60 T4 Momentum Momentum 15VO371 Volvo V60 T4F Ocean 15VO366 Volvo V60 T4 Ocean Race Race 15VO372 Volvo V60 T4F R-Design 15VO372 Samma 15VO373 Volvo T4F Summum 15VO368 Volvo V60 T4 Summum 15VO374 Volvo V60 T4F 15VO363 Volvo V60 T4 15VO079 Volvo V70 T4F Kinetic 15VO472 Volvo V70 T4 Kinetic 15VO480 Volvo V70 T4F 15VO473 Volvo V70 T4 Momentum Momentum 15VO481 Volvo V70 T4F Sport 15VO474 Volvo V70 T4 Sport 15VO482 Volvo V70 T4F Summum 15VO475 Volvo V70 T4 Summum 15VO483 Volvo V70 T4F 15VO471 Volvo V70 T4 El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2016 Miljöbilar Jämförbara bilar 16AU063 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 110 hk S tronic metro 16AU061 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk, med tillägg kr = kr 16AU064 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 110 hk S tronic 16AU065 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Sport 110 hk S tronic metro 16AU066 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Sport 110 hk tronic 16AU067 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk metro 16AU068 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk 16AU069 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Sport 110 hk metro 16AU070 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Sport 110 hk 16AU061 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk, med tillägg kr = kr 16AU061 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk, med tillägg kr = kr 16AU061 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk, med tillägg kr = kr 16AU061 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk, med tillägg kr = kr 16AU061 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk 16AU061 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk, med tillägg kr = kr 16AU061 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk, med tillägg kr = kr 16

17 16AU282 Audi Q7 3.0 TDI e-tron 258 hk quattro tiptronic 16AU280 Audi Q7 3.0 TDI 272 hk quattro tiptronic 16BM050 BMW 225xe Active Tourer 16BM030 BMW 218i Active Tourer, med tillägg kr = kr 16BM098 BMW 330e Sedan LCI 16BM082 BMW 320i Sedan LCI 16BM276 BMW X5 xdrive 40e 16BM274 BMW X5 xdrive 35i, med avdrag kr = kr 16CI502 Citroën Berlingo Transport Electric 67 hk 16FI012 Fiat Doblò 1.4 T-JET 120 Natural Power Lounge 16FI031 Fiat Punto hk Natural Power Easy 16FI507 Fiat Doblò Skåp 1.4T CNG 120 hk 16FI521 Fiat Ducato Chassi Enkelhytt 3,0 CNG 136 hk 16FI529 Fiat Ducato Chassi Maxi Enkelhytt 3,0 CNG 136 hk 16FI532 Fiat Ducato Combi Maxi 3,0 CNG 136 hk 16FI537 Fiat Ducato Panorama 3,0 CNG 136 hk 16FI542 Fiat Ducato Skåp 3,0 CNG 136 hk 16FI545 Fiat Ducato Skåp Maxi 3,0 CNG 136 hk 16FO018 Ford C-MAX Titanium 5D 1.6BF 117 hk 16CI503 16FI013 Citroën Berlingo Transport HDi 75 Fiat Doblò 1.6 MJT 120 hk Easy 16FI030 Fiat Punto hk Easy 16FI509 Fiat Doblò Skåp hk MTA 16FI518 Fiat Ducato Chassi Enkelhytt 2,3 130 hk 16FI526 Fiat Ducato Chassi Maxi Enkelhytt 2,3 130 hk 16FI531 Fiat Ducato Combi Maxi 2,3 150 hk 16FI536 Fiat Ducato Panorama 2,3 150 hk 16FI539 Fiat Ducato Skåp 2,3 130 hk 16FI539 Fiat Ducato Skåp 2,3 130 hk 16FO012 Ford C-MAX Titanium 5D 1.0T EcoBoost 100 hk 16FO025 Ford C-MAX Trend 5D 16FO020 Ford C-MAX Trend 5D 1.6BF 117 hk 1.0T EcoBoost 100 hk 16FO042 Ford Focus Electric 16FO058 Ford Focus Titanium 5D 1.5 EcoBoost 150 hk 16FO064 Ford Focus Titanium 5D 16FO055 Ford Focus Titanium 5D 1.6 Ti-VCT 120 hk 1.0T EcoBoost 100 hk 16FO077 Ford Focus Titanium 16FO068 Ford Focus Titanium Kombi 1.6 Ti-VCT 120 Kombi 1.0T EcoBoost hk 100 hk 16FO094 Ford Focus Trend 5D 1.6 Ti-VCT 120 hk 16FO088 Ford Focus Trend 5D 1.0T EcoBoost 100 hk 16FO103 Ford Focus Trend Kombi 1.6 Ti-VCT 120 hk 16FO097 Ford Focus Trend Kombi 1.0T EcoBoost 100 hk 16KI020 Kia Soul EV 16KI019 Kia Soul 1,6 CRDi Komfort 17

18 16MB028 Mercedes Benz B 200 c Taxi 16MB026 Mercedes Benz B 200 man., med tillägg kr = kr 16MB029 Mercedes Benz B 200 c 16MB026 Mercedes Benz B 200 man. 16MB042 Mercedes Benz B 250 e 16MB022 Mercedes Benz B 180 man. 16MB094 Mercedes Benz C 350 e Kombi 16MB085 Mercedes Benz C 250 Kombi 16MB095 Mercedes Benz C 350 e Sedan 16MB086 Mercedes Benz C 250 Sedan 16MB164 Mercedes Benz E 200 NGD Sedan 16MB156 Mercedes Benz E 200 Sedan 16MB165 Mercedes Benz E 200 NGD Taxi 16MB247 Mercedes Benz GLC 350 e 4MATIC 16MB257 Mercedes Benz GLE 500 e 4MATIC 16MB314 Mercedes Benz S 500 e Lång 16MB532 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi 16MB533 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Kombi 16MB534 Mercedes Benz 316 NGT Skåp 16MI006 Mitsubishi Outlander PHEV 16NI005 Nissan e-nv200 Combi-5 Comfort Plus 16NI006 16NI007 16NI008 16NI029 16NI030 16NI031 16NI032 Nissan e-nv200 Combi-7 Comfort Plus Nissan e-nv200 Evalia- 5 Premium Nissan e-nv200 Evalia- 7 Premium Nissan LEAF 24 kwh Acenta Nissan LEAF 24 kwh Tekna Nissan LEAF 24 kwh Visia Nissan LEAF 30 kwh Acenta 16MB156 Mercedes Benz E 200 Sedan, med tillägg kr = kr 16MB243 Mercedes Benz GLC 250 4MATIC 16MB251 Mercedes Benz GLE 400 4MATIC 16MB315 Mercedes Benz S 500 Lång 16MB526 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Chassi Enkelhytt 16MB527 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Kombi 16MB528 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Skåp 16MI004 Mitsubishi Outlander 2,0 16NI051 Nissan NV200 Combi dci 110 Comfort Plus 16NI051 Nissan NV200 Combi dci 110 Comfort Plus, med tillägg kr = kr 16NI054 Nissan NV200 Evalia Premium 16NI054 Nissan NV200 Evalia Premium, med tillägg kr = kr 16NI063 Nissan Qashqai x2 Acenta 16NI065 Nissan Qashqai x2 Tekna 16NI066 Nissan Qashqai x2 Visia 16NI063 Nissan Qashqai x2 Acenta 18

19 16NI033 Nissan LEAF 30 kwh Tekna 16NI065 Nissan Qashqai x2 Tekna 16NI501 Nissan e-nv200 Skåp Comfort Plus 16NI509 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 90 Comfort, med tillägg kr = kr 16NI502 Nissan e-nv200 Skåp Comfort 16NI509 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 90 Comfort 16NI503 Nissan e-nv200 Skåp Premium 16NI510 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 90 Premium 16OP098 Opel Combo Tour Enjoy hk 16OP098 Samma, med avdrag kr = kr 16OP101 Opel Zafira Tourer Enjoy 1.6 CNG Turbo ecoflex 150 hk 16OP100 Opel Zafira Tourer Enjoy 1.6 CDTI ecoflex 136 hk 16OP505 Opel Combo Skåp Ökad last kw/120 hk 16OP502 Opel Combo Skåp Std last kw/95 hk 16PE079 Peugeot ion 16PE002 Peugeot 108 5D Active PureTech 68 16PE535 Peugeot Partner Electric 16PE532 Peugeot Partner BlueHDi 75 16PR021 Porsche Cayenne S E- 16PR016 Porsche Cayenne Hybrid 16PR039 Porsche Panamera S E- 16PR033 Porsche Panamera Hybrid 16RE057 Renault Zoe Intens 16RE009 Renault Clio V 75 hk Expression 5d 16RE058 Renault Zoe Life 16RE008 Renault Clio V 75 hk Authentique 5d 16RE511 Renault Kangoo Z.E. 16RE501 Renault Kangoo Access 1.5 dci FAP 75 16RE512 16RE513 Renault Kangoo Z.E. Maxi 2seater Renault Kangoo Z.E. Maxi 5seater 16SE034 Seat Leon ST Kombi TGI 110 Style 16SE043 Seat Leon TGI 110 Style 16SE046 Seat Mii MPI 68 EcoFuel Style 16SK003 Skoda Citigo Style 68 CNG 16SK031 Skoda Octavia Ambition G-TEC 16SK040 Skoda Octavia Combi Ambition G-TEC 16RE501 16RE501 16SE035 16SE044 16SE047 Renault Kangoo Access 1.5 dci FAP 75, med tillägg kr = kr Renault Kangoo Access 1.5 dci FAP 75, med tillägg kr = kr Seat Leon ST Kombi TSI 110 Style Seat Leon TSI 110 Style Seat Mii MPI 75 Style 16SK004 Skoda Citigo Style 60 16SK035 16SK071 Skoda Octavia Ambition TSI 110 Skoda Octavia Style TSI

20 16SK056 Skoda Octavia Combi 16SK062 Skoda Octavia Combi Style G-TEC Style TSI SK068 Skoda Octavia Style G- TEC 16SK047 Skoda Octavia Combi Ambition TSI TE001 Tesla S 70 16TE001 Samma, med avdrag kr = kr 16TE002 Tesla S 70D 16TE002 Samma, med avdrag kr = kr 16TE003 Tesla S 85 16TE003 Samma, med avdrag kr = kr 16TE004 Tesla S 85D 16TE004 Samma, med avdrag kr = kr 16TE005 Tesla S 90D 16TE005 Samma, med avdrag, kr = kr 16TE006 Tesla S P85D 16TE006 Samma, med avdrag kr = kr 16TE007 Tesla S P90D 16TE007 Samma, med avdrag kr = kr 16TE008 Tesla S P90DL 16TE008 Samma, med avdrag kr = kr 16TO074 Toyota Plug-in 16TO037 Toyota Avensis 1,8 Sedan Life 16VW007 Volkswagen Caddy Comfortline 1.4 TGI 110 hk 16VW014 Volkswagen Caddy Conceptline 1.4 TGI 110 hk 16VW021 Volkswagen Caddy Maxi Comfortline EcoFuel 110 hk 16VW022 Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.4 TGI 110 hk 16VW027 Volkswagen Caddy Trendline 1.4 TGI 110 hk 16VW008 16VW013 16VW016 16VW023 16VW026 Volkswagen Caddy Comfortline 1.4 TSI DSG 125 hk Volkswagen Caddy Conceptline 1.2 TSI 84 hk Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 1.4 TSI 125 hk Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.4 TSI DSG 125 hk Volkswagen Caddy Trendline 1.2 TSI 84 hk 16VW042 Volkswagen e-golf 16VW044 Volkswagen Golf 1.2 TSI 110 hk BMT, med tillägg kr = kr 16VW043 Volkswagen e-up! 16VW138 Volkswagen up! highup! hk, med tillägg kr = kr 16VW056 Volkswagen Golf GTE 1.4 TSI Plug-in-hybrid 16VW065 Volkswagen Golf Sportscombi 1.4 TGI BlueMotion 110 hk 16VW051 16VW062 Volkswagen Golf GT 1.4 TSI 150 hk BMT, med tillägg kr = kr Volkswagen Golf Sportscombi 1.4 TSI 125 hk Multifuel BMT 20

21 16VW074 Volkswagen Golf TGI BlueMotion hk 16VW100 Volkswagen Passat GTE 1.4 TSI Plug-inhybrid 16VW108 Volkswagen Passat Sportscombi GTE 1.4 TSI Plug-in-hybrid 16VW139 Volkswagen up! highup! 1.0 eco-up! BMT 16VW511 Volkswagen Caddy Maxi Skåp EcoFuel 110 hk 16VW520 Volkswagen Caddy Skåp EcoFuel 110 hk 16VO282 Volvo V60 D5 AWD Laddhybrid 16VO283 Volvo V60 D5 R- Design Business Laddhybrid 16VO284 Volvo V60 D5 AWD R- Design Business Pro Laddhybrid 16VO285 Volvo V60 D5 AWD Laddhybrid 16VO286 Volvo V60 D5 AWD Pro Laddhybrid 16VO287 Volvo V60 D5 AWD Pro Laddhybrid 16VO300 Volvo V60 D6 AWD Laddhybrid 16VO301 Volvo V60 D6 AWD Pro Laddhybrid 16VO302 Volvo V60 D6 AWD R- Design Business Laddhybrid 16VO303 Volvo V60 D6 AWD R- Design Business Pro Laddhybrid 16VO304 Volvo V60 D6 AWD Laddhybrid 16VO305 Volvo V60 D6 AWD Pro Laddhybrid 16VW046 Volkswagen Golf 1.4 TSI 125 hk Multifuel 16VW091 Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology 16VW103 Volkswagen Passat Sportscombi 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology 16VW138 Volkswagen up! highup! hk 16VW505 Volkswagen Caddy Maxi Skåp 1.0 TSI 102 hk 16VW512 Volkswagen Caddy Skåp 1,0 TSI 102 hk 16VO245 Volvo V60 D3 16VO251 Volvo V60 D3 R-Design Business 16VO252 16VO254 16VO255 16VO246 16VO289 16VO290 16VO295 16VO296 16VO298 16VO299 Volvo V60 D3 R-Design Business Pro Volvo V60 D3 Summum Business Volvo V60 D3 Summum Business Pro Volvo V60 D3 Pro Volvo V60 D5 Volvo V60 D5 Pro Volvo V60 D5 R-Design Business Volvo V60 D5 R-Design Business Pro Volvo V60 D5 Summum Business Volvo V60 D5 Summum Business Pro 21

22 16VO330 Volvo V60 T5 Bi-Fuel 16VO331 16VO332 16VO333 16VO334 16VO335 16VO369 16VO370 16VO466 16VO467 16VO468 Pro Volvo V60 T5 Bi-Fuel Volvo V60 T5 Bi-Fuel Momentum Volvo V60 T5 Bi-Fuel Pro Volvo V60 T5 Bi-Fuel Volvo V60 T5 Bi-Fuel Summum Volvo V70 T5 Bi-Fuel Classic Momentum Volvo V70 T5 Bi-Fuel Classic Summum Volvo XC90 T8 AWD Inscription Volvo XC90 T8 AWD Momentum Volvo XC90 T8 AWD R-Design 16VO339 16VO338 16VO332 16VO348 16VO347 16VO335 16VO369 16VO370 16VO463 16VO464 16VO465 Volvo V60 T5 Pro Volvo V60 T5 Volvo V60 T5 Bi-Fuel Momentum Volvo V60 T5 Summum Business Pro Volvo V60 T5 Summum Business Samma Samma Samma Volvo XC90 T6 AWD Inscription Volvo XC90 T6 AWD Momentum Volvo XC90 T6 AWD R-Design Övriga miljöbilar 2016 (alkohol och elhybrid m.m.) Miljöbilar Jämförbara bilar 16CI041 Citroën DS 5 Hybrid4 16CI040 Citroën DS 5 BlueHDi FO164 Ford Mondeo Business HEV 4D hk 16FO154 Ford Mondeo Business 5D 1.5 TDCi 120 hk 16FO186 Ford Mondeo Titanium HEV 4D hk 16FO176 Ford Mondeo Titanium 5D 1.5 TDCi 120 hk 16LE001 Lexus CT200h 16LE001 Samma, med avdrag kr = kr 16LE003 Lexus GS300h 16LE003 Samma, med avdrag kr = kr 16LE004 Lexus GS450h 16LE004 Samma, med avdrag kr = kr 16LE006 Lexus IS300h 16LE005 Lexus IS200t, med avdrag kr = kr 16LE008 Lexus NX300h AWD 16LE008 Samma, med avdrag kr = kr 16LE009 Lexus NX300h 16LE009 Samma, med avdrag kr = kr 16LE012 Lexus RC300h 16LE012 Samma, med avdrag kr = kr 22

23 16LE014 Lexus RX450h 16LE014 Samma, med avdrag kr = kr 16MB088 Mercedes Benz C 300 h aut. SE Kombi 16MB080 Mercedes Benz C 250 d aut. SE Kombi 16MB089 Mercedes Benz C 300 h aut. SE Sedan 16MB081 Mercedes Benz C 250 d aut. SE Sedan 16MB090 Mercedes Benz C 300 h Kombi 16MB083 Mercedes Benz C 250 d Kombi 16MB091 Mercedes Benz C 300 h Sedan 16MB062 Mercedes Benz C 200 Sedan 16MB298 Mercedes Benz S 300 h Lång 16MB303 Mercedes Benz S 350 d Lång, med avdrag kr = kr 16MB299 Mercedes Benz S 300 h 16MB300 Mercedes Benz S 350 d, med avdrag kr = kr 16MB307 Mercedes Benz S 400 Hybrid Lång 16MB308 Mercedes Benz S 400 Hybrid 16PE061 16PE062 16TO015 16TO016 16TO017 16TO018 16TO019 16TO020 16TO021 Peugeot 508 RXH HYbrid4 200 Business Peugeot 508 RXH HYbrid D Active 5D ActivePlus 5D Executive 5D Life Touring Sports Active Touring Sports ActivePlus Touring Sports Executive 16MB303 Mercedes Benz S 350 d Lång, med avdrag kr = kr 16MB300 Mercedes S 350 d, med avdrag kr = kr 16PE075 Peugeot 508 SW Allure BlueHDi PE075 Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 150, med tillägg kr = kr 16TO007 Toyota Auris 1,33 5D Life, med tillägg kr = kr 16TO007 Toyota Auris 1,33 5D Life, med tillägg kr = kr 16TO007 Toyota Auris 1,33 5D Life, med tillägg kr = kr 16TO007 Toyota Auris 1,33 5D Life 16TO008 Toyota Auris 1,33 Touring Sports Life, med tillägg kr = kr 16TO008 Toyota Auris 1,33 Touring Sports Life, med tillägg kr = kr 16TO008 Toyota Auris 1,33 Touring Sports Life, med tillägg kr = kr 23

24 16TO022 16TO008 Toyota Auris 1,33 Touring Sports Life Touring Sports Life 16TO068 Toyota Prius+ Hybrid Active 16TO086 Toyota Verso 1,8 M/D S Life, med tillägg kr = kr 16TO069 Toyota Prius+ Hybrid Executive 16TO086 Toyota Verso 1,8 M/D S Life, med tillägg kr = kr 16TO070 Toyota Prius+ Hybrid Life 16TO086 Toyota Verso 1,8 M/D S Life 16TO071 Toyota Prius HSD Active 16TO037 Toyota Avensis 1,8 Sedan Life, med tillägg kr = kr 16TO072 Toyota Prius HSD Executive 16TO037 Toyota Avensis 1,8 Sedan Life, med tillägg kr = kr 16TO073 Toyota Prius HSD Life 16TO037 Toyota Avensis 1,8 Sedan Life 16TO079 Toyota RAV4 2,5 Hybrid AWD Active 16TO075 Toyota RAV4 2,0 man AWD Active 16TO080 16TO081 16TO094 16TO095 16TO096 16TO097 16VW046 16VW062 16VW069 Toyota RAV4 2,5 Hybrid AWD Active Plus Toyota RAV4 2,5 Hybrid AWD Executive Toyota Yaris 1,5 HSD 5D Hybrid Active Toyota Yaris 1,5 HSD 5D Hybrid Executive Toyota Yaris 1,5 HSD 5D Hybrid Life Toyota Yaris 1,5 HSD 5D Hybrid Style Volkswagen Golf 1.4 TSI 125 hk Multifuel Volkswagen Golf Sportscombi 1.4 TSI 125 hk Multifuel BMT Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI 125 hk Multifuel BMT 16TO075 Toyota RAV4 2,0 man AWD Active, med tillägg kr = kr 16TO075 Toyota RAV4 2,0 man AWD Active, med tillägg kr = kr 16TO092 Toyota Yaris 1,33 5D Life, med tillägg kr = kr 16TO092 Toyota Yaris 1,33 5D Life, med tillägg kr = kr 16TO092 Toyota Yaris 1,33 5D Life 16TO092 Toyota Yaris 1,33 5D Life, med tillägg kr = kr 16VW046 Samma 16VW062 Samma 16VW069 Samma 2.4 Nedsättning av förmånsvärde Av 61 kap. 11 första stycket inkomstskattelagen framgår att om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen, ska förmåns- 24

25 värdet beräknas till värdet för förmånen enligt 61 kap inkomstskattelagen minskat med vad han har betalat. Allmänna råd: Förmånsvärdet bör minskas om betalning för fast avgift, fordonsskatt, trängselskatt, infrastrukturavgift, försäkring, besiktning, reparation eller extrautrustning m.m. gjorts av den anställde, t.ex. månatligen eller med engångsbelopp. Har den anställde betalat till någon annan än arbetsgivaren bör kvittot eller motsvarande verifikation lämnas till arbetsgivaren som underlag för nedsättningen. Förmånsvärdet bör inte minskas på grund av betalning avseende mindre utgifter för underhåll, såsom för biltvätt, eller oförutsebara utgifter, såsom utgift för självrisk eller reparation vid trafikolycka eller annan skada, eller utgifter för garage, parkering och liknande. Förmånsvärdet kan inte vara negativt. Nedsättningen av värdet för ett beskattningsår kan således högst motsvara det beräknade värdet. Belopp som inte kan avräknas kan inte heller utnyttjas senare år. 2.5 Byte av bil Av 61 kap. 9 andra stycket inkomstskattelagen framgår att för en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, ska värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen. Allmänna råd: Då en anställd under en månad har använt olika bilar bör förmånsvärdet beräknas efter den bil som disponerats längst tid. Då bilar med olika förmånsvärden har använts lika länge under en månad, bör förmånsvärdet beräknas som ett genomsnitt av bilarnas förmånsvärden. Ett genomsnittsvärde får också användas om den anställde ofta har växlat mellan olika förmånsbilar under året. Detta kan t.ex. förekomma för anställda vid bilhandelsföretag eller företag med bilpooler. Ett genomsnittsvärde bör kunna tillämpas vid minst tio bilbyten någorlunda jämnt fördelade under året. Ett sådant genomsnittsvärde kan användas för anställda vid företag med bilpool om underlaget för beräkningen dels avser varje arbetsplats där det finns en bilpool inom företaget (koncerngemensam bilpool bör inte godtas), dels visar att samtliga bilar som ingår i bilpoolen används för privatresor av de anställda som deltar i bilpoolen, och dels justeras så snart en förändring skett av bilarna som ingår i bilpoolen. 25

26 3 Justering av förmånsvärde 3.1 Synnerliga skäl Enligt 61 kap. 18 inkomstskattelagen (1999:1229) ska värdet av bilförmån enligt 61 kap. 5 9 inkomstskattelagen justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl. Enligt 61 kap. 19 inkomstskattelagen ska som synnerliga skäl för att justera värdet av bilförmån nedåt anses att bilen använts som arbetsredskap, att bilen använts i taxinäring, att den körts minst mil i verksamheten under kalenderåret och att dispositionen för privat körning varit begränsad i mer än ringa utsträckning, eller att det finns liknande omständigheter. Allmänna råd: I vissa fall kan någon justering nedåt inte göras enligt ordinarie justeringsregler trots att det finns synnerliga skäl. Detta kan gälla lätt lastbil som används som arbetsredskap och för vilken nybilspriset understiger tre alternativt fem prisbasbelopp eller för vilken miljöbilsreglerna ska tillämpas. I sådana fall bör justering göras till 90 procent av förmånsvärdet beräknat enligt 61 kap. 5 9 inkomstskattelagen. Justering bör inte ske enbart för att reklamskyltar finns på bilen. Lätt lastbil som arbetsredskap Då den anställde med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsats, bör justering ske. I sådant fall bör värdet beräknas enligt följande. För lätt lastbil vars totalvikt understiger kg får förmånsvärdet beräknas med ett nybilspris som motsvarar lägst tre för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. För lätt lastbil vars totalvikt är kg eller mer får förmånsvärdet beräknas efter ett nybilspris som motsvarar lägst fem för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. Till ett sådant beräknat pris läggs sedan anskaffningsutgiften för extrautrustning. För bilmodeller som är sex år eller äldre, bör förmånsvärdet beräknas utifrån prisbasbeloppet för kalenderåret sex år före beskattningsåret. Personbil som arbetsredskap Justering kan medges om bilens inredning är fast, eller om den utrustning som normalt medförs i bilen är tung eller kräver stort utrymme och det är förenat med stora svårigheter att lasta ur den. Justering bör t.ex. kunna ske för en servicebil om utrustningen i form av verktyg och reservdelar är så omfattande och tidsödande att lasta i och ur att det inte kan göras varje dag. 26

27 Förmånsvärdet får beräknas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, men bör dock inte överstiga 75 procent av fullt värde. Taxibil Justering av förmånsvärde för bil som används i taxinäring bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp. Liknande omständigheter; bilen används huvudsakligen i tjänsten Förmånsvärdet bör justeras nedåt om bilen är anskaffad för verksamheten och används där i sådan omfattning att det finns betydande hinder att använda den privat. Detta kan aktualiseras om bilen används av mer än en förare, vid jourberedskap eller om den anställdes privata användning begränsas på annat sätt. En sådan begränsning kan vara att den anställde enligt avtal med arbetsgivaren är förhindrad att använda bilen för andra privata resor än för sådana sporadiska resor mellan tjänsteställe och bostad som föranleds av planerade kundbesök eller andra tjänsteärenden. Justering bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp. Liknande omständigheter; bil med delad dispositionsrätt Sådan begränsning av möjligheten att använda en förmånsbil privat som följer av att två eller fler anställda delar på dispositionsrätten till bilen bör anses vara synnerliga skäl för justering. Då två anställda delar på dispositionen av en förmånsbil så att de endast kan utnyttja bilen under halva tiden vardera bör förmånsvärdet för dem båda justeras till 50 procent. Liknande omständigheter; hinder att använda bilen Förmånsvärdet bör justeras nedåt om ett absolut hinder för den anställde att använda bilen finns under en lång och sammanhängande tidsperiod och bilen då inte kan användas av någon närstående eller för familjens räkning. Hindret bör finnas under mer än tre hela kalendermånader i följd, oavsett om perioden infaller under samma år eller över ett årsskifte. Exempel på sådant hinder är sjukhusvistelse och återkallelse av körkort. Förmånsvärdet för året bör då reduceras med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har funnits utöver tre månader, dvs. maximalt nio månader för ett beskattningsår. Liknande omständigheter; bil under semester m.m. Användning av förmånsbil under kortare tidsperiod kan anses utgöra synnerliga skäl för justering uppåt av förmånsvärdet. Förmånsvärdet bör justeras uppåt om en anställd haft bilförmån endast under en kortare tidsperiod, t.ex. under semesterledighet, och marknadsvärdet av en motsvarande bilhyra överstiger bilförmånsvärdet för perioden. Förmånsvärdet bör då motsvara bilhyran för en motsvarande bil under samma period. 27

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:26) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 SKV M 2015:17 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar 2 Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2014 bestäms enligt följande. Kod 3 Bilmärke/-modell Nybilspris CITROËN 14CI501 Berlingo

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

Bästa mars någonsin för nya bilar

Bästa mars någonsin för nya bilar 2017-04-03 Bästa mars någonsin för nya bilar - Det var fortsatt mycket bra fart på bilmarknaden i mars. Registreringarna av nya personbilar ökade med 10,6 procent. Det är 39:e månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 = Importörens uppgifter D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan = Fordon kontrollerat A = Godkänd * = Ny modell E = Överträffar kraven - Positiv

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2009 * SKV M I detta meddelande finns information om de regler som gäller

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg 2009-02-04 P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg Göteborg ger p-subventioner till personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller stadens definition av miljöfordon och övriga krav för användandet.

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat Security = Stöldskyddspaket, bland annat innehållande godkänt larm D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av

Läs mer

Urstark bilmarknad under 2014

Urstark bilmarknad under 2014 2015-01-02 Urstark bilmarknad under 2014 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014 Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar - 2014 blev ett mycket

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel.

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel. counter, internt bruk Märke Modellbeteckning Drivmedel Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) 1 Opel Astra Kombi CNG BIOGAS 6,9 9 2 Opel Zafira 5D 1.6 CNG BIOGAS 7,5 10 3 Volkswagen Golf

Läs mer

Heta bilhallar i juni

Heta bilhallar i juni 2015-07-01 Heta bilhallar i juni - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar.

Läs mer

Bonus-malus, bonusen

Bonus-malus, bonusen Bonus-malus, bonusen Kr 70000 60000 50000 Bonus 40000 30000 20000 10000 0 CO2, g/km 0 10 20 30 40 50 60 Bonus, exempel personbilar Modell NEDC-värden Bonus (CO 2 g/km) (kr) Nissan Leaf 0 60 000 BMW i3

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Miljöbästa bilar 2017

Miljöbästa bilar 2017 Miljöbästa bilar 2017 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75

Läs mer

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING DAGS FÖR LADDNING Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER VAR 4:E BIL, LADDBAR! 1

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar 2016-08-01 Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar - Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07 Information Till media 2016-01-07 Definitiva nyregistreringar under 2015 Under december registrerades enligt BIL Sweden 33 540 nya personbilar vilket är en ökning med 23,6% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Bästa november någonsin för personbilar

Bästa november någonsin för personbilar 2015-12-01 Bästa november någonsin för personbilar - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån; beslutade den 15 december 2014. SKVFS 2014:19

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti 2016-09-01 Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den

Läs mer

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar 2015-06-01 Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2017-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var bra fart i bilhallarna i maj då registreringarna av nya personbilar ökade med 2,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för maj. Hittills i

Läs mer

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar 2016-10-03 33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar - Högtrycket på fordonsmarknaden fortsatte i september. Registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent, vilket är den trettiotredje

Läs mer

Bra drag i bilhallarna i juni

Bra drag i bilhallarna i juni 2016-07-01 Bra drag i bilhallarna i juni - Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga

Läs mer

Stark inledning på bilåret 2017

Stark inledning på bilåret 2017 2017-02-01 Stark inledning på bilåret 2017 - Efter rekordåret ifjol så är det fortsatt bra fart på den svenska bilmarknaden när vi går in i 2017. Registreringarna av nya personbilar ökade med 7,6 procent

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter Mazdak Haghanipour Sakkunnig e-mobility, Power Circle Fossilfritt Jämtland 2017-09-20 OM POWER CIRCLE En nationell intresseorganisation

Läs mer

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade 2016-11-02 BIL-rekord i oktober - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr 2017-03-01 Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr - Februari var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Registreringarna av nya personbilar ökade med 3,2 procent i februari. Det är

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Sida 1 av 9 Skatteverkets författningssamling Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

Nytt bilrekord! Prognos för personbilar under 2017: Prognos för lätta lastbilar under 2017:

Nytt bilrekord! Prognos för personbilar under 2017: Prognos för lätta lastbilar under 2017: 2017-01-02 Nytt bilrekord! Rekord för nya personbilar: 372 300 under 2016 Rekord för nya lätta lastbilar: 51 700 under 2016 Rekord för nya lastbilar, totalt: 58 200 under 2016 Prognos för 2017: 360 000

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden 2011-11-01 Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda Färgkod: Övre rad: Blå: Bilinformation, Grön: Storleksklass, CO2 beräknad, Gul: plats, mått, Orange: säkerhet Färgkod: Kolumn 1&2: Grön - klarar krav för miljöbästa oavsett storleksklass (144 g fossilt

Läs mer

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari 2012-03-01 Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari - En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som

Läs mer

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars 2009-04-01 Dieselbilar dominerade registreringarna i mars Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 * Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår

Läs mer

Nybilspriser för lätta lastbilar

Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar Årsmodell 1992 Kod Bilmärke/-modell Nybilspris DAIHATSU 92DA222 Feroza Soft top lastbil 115 000 FORD (Tyskland) 92FO222 Courier Skåp 88 000 92FO222 Escort Express skåp

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI ELEKTRIFIERING GER UNIKA MÖJLIGHETER! Energieffektivitet Inga/låga ljudemissioner Inga lokala utsläpp 3-4 ggr effektivare än diesel, fordonsgas, bränslecell

Läs mer

LS-UPP11-009 LS-FM011-027

LS-UPP11-009 LS-FM011-027 Liten Mellanbil Sedan/Kombi - Krav Anbudsgivare 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 2F Leverantör: Avis Avis Avis Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Fabrikat: KIA Ceed Toyota Auris Hyundai i30 BMW 118d Citroen C4 Ford

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Mycket starka bilsiffror i september

Mycket starka bilsiffror i september 2017-10-02 Mycket starka bilsiffror i september - Nybilsregistreringarna minskade med 1,9 procent i september. Det är dock viktigt och komma ihåg att vi jämför med starka siffror förra året och att det

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Januari 2014 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli 2007-08-01 Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli - Rekordnoteringen för andelen miljöbilar förklaras till stor del av införandet av miljöbilspremien, säger Bertil Moldén, vd för BIL

Läs mer

4 5 Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 2005 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/ km El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid

Läs mer

Tjänstebilar och miljöbilar 2012

Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Utgåva 2 juni 2012 60 4,5 106 0 24 800 1 033 710 75 4,7 108 126 0 26 0 1 121 840 5,1 0 28 1 175 940 5,1 151 800 29 400 1 225 1 020 Polo TSI 124 157 000 30 000 1 250 1 040

Läs mer

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna 2009-10-01 Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna - Det har varit en dramatisk omställning på bilmarknaden under senare år. Av nybilsregistreringarna under september hade 65 procent något annat

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars Bra fart på fordonsregistreringarna i mars 2007-04-02 - De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar under mars är ett gott tecken på en fortsatt mycket stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för 2006 samt prognos för 2007 Maj 2007 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon

Läs mer

Fortsatt uppgång på bilmarknaden

Fortsatt uppgång på bilmarknaden 2010-03-01 Fortsatt uppgång på bilmarknaden - Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra

Läs mer