Gasbilsguide. Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasbilsguide. Maj 2013"

Transkript

1 Gasbilsguide Maj 2013

2 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 Personbilar Lätta transportfordon 35 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 Personbilar Lätta transportfordon 76 1

3 Förord Gasbilsguiden är framtagen av Green Highway, ett samarbete mellan kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim (SÖT) för att skapa en transportkorridor fri från fossila bränslen och att bidra till tillväxt och utveckling i regionen. Presentation av saklig, marknadsneutral och så fullständig information som möjligt om tillgången på gasbilar är en viktig del i arbetet med att stimulera gasbilsutvecklingen i regionen och nationellt. Guiden ger en översikt över de gasbilar som finns på den globala marknaden modellåret 2013, med särskilt fokus på den svenska och norska marknaden. Här kan du hitta både bilpriser, prestanda och räckvidd vid gasdrift, information om säkerhet, länkar till vidare läsning och mycket annat. Guiden ska kunna fungera som ett uppslagsverk för kommuner, privata och offentliga verksamheter och privatpersoner som överväger att skaffa sig gasbilar, eller som bara vill informera sig om utbudet. Intressant är att det i guiden finns flera fyrhjulsdrivna fordon, vilket efterfrågas, inte minst i norra Sverige. Detta är den tredje upplagan av guiden, med många nya modeller jämfört med tidigare. Det finns nu gasbilar i alla storleksklasser, samtidigt som antalet tankställen för fordonsgas ökat gasbilen är därmed ett realistiskt alternativ för allt fler. Vi har aldrig sett en så omfattande gasbilsguide som denna, men guiden är säkerligen inte komplett. Vi värdesätter därför all information om fel och brister i guiden, liksom information om märken och modeller som saknas. På Internet finns gasbilsguiden att läsa och ladda ner på Gasbilsguiden finns nu också på engelska. Kontaktpersoner är: Anne Sörensson: Bjørn Ove Berthelsen: Guiden är framtagen av Mattias Goldmann. Vi riktar ett varmt tack till Mattias, som har gjort ett utmärkt jobb med denna sammanställning! SÖT, maj 2013 Läs elbilsguiden också! Green Highway publicerar även en omfattande elbil- & laddhybridguide. Guiden ger en översikt av de flesta elbils- och laddhybridsmodeller som finns på den globala markanden och innehåller information om priser, laddtider, säkerhet, batteriteknologi och mycket annat. Elbilsguiden finns även på engelska och kan laddas ner på 2

4 ar Urval av fordon I denna guide presenteras gasdrivna personbilar och lätta transportfordon med totalvikt upp till 3.5 ton. Enbart fordon som kan drivas av fordonsgas (natur- eller biogas) presenteras, det vill säga fordon som drivs av bränslen som huvudsakligen består av metan. Fordon som drivs av motorgas (LPG) är inte medtagna. Motorgas består huvudsakligen av propan och butan och bedöms inte ha en förnybar fortsättning, som naturgasen har i biogasen. Alla fordon som presenteras finns att köpa eller leasa idag, eller kommer ut på marknaden inom ett år. Bara fordon där introduktionen bedöms som säker och där faktauppgifter finns att tillgå presenteras. Gasfordon som tagits ur produktion presenteras inte, men en kortfattad lista över begagnade fordon på den svenska marknaden återfinns nedan. Gränsen mellan fabrikstillverkade gasfordon och efterhandskonverteringar är flytande. Alla nya, fabrikstillverkade gasbilar som säljs på den svenska marknaden presenteras, liksom de efterhandskonverteringar som är kvalitetsgodkända och klarar avgaskraven. De blir därmed miljöbilsklassade, med de förmåner detta innebär. Så vitt vi vet säljs inga gasfordon på den norska marknaden. I rubriksättningen talar vi ändå om den svenska och norska marknaden, med förhoppning att i nästa upplaga kunna presentera gasbilar som säljs i Norge. Vad gäller fordon som inte finns att köpa i Sverige eller Norge, presenteras nya, fabrikstillverkade gasfordon, medan efterkonverterade fordon endast finns med om de verkligen marknadsförs på samma sätt som övriga modeller. Därmed faller flertalet gasbilar från Asien, Latinamerika och USA bort, eftersom de är efterhandskonverteringar som marknadsförs separat. Det går dock att finna information om dessa på Internet. I flera asiatiska länder säljs gasdrivna småfordon, av typ rickshaw eller tuktuk, varav vissa är trehjulingar. Det skulle föra vilse att försöka presentera alla modeller som finns att tillgå, men vi tar ändå upp några för att ge ett smakprov på vad som erbjuds. Indelning i fordonsklasser Fordonen i guiden delas upp i personbilar och lätta transportfordon. Alla fordon som främst är avsedda för persontransport sägs vara personbilar. Detta innebär till exempel att Mercedes Sprinter i kombivariant presenteras som personbil, medan skåpbilsvarianten presenteras som transportfordon. 3

5 Begagnade gasbilar Här följer en lista på gasdrivna bilmodeller som inte kan köpas som nytillverkade i Sverige, men som kan gå att hitta på begagnatmarknaden. BMW 316G BMW 518G Touring Citroën C5 kombi (Stadspartner) Fiat Doblò (skåpbil) Fiat Punto Natural Power Mercedes E200 NGT Opel Astra CNG Opel Combo CNG (personbil och skåpbil) Opel Zafira CNG (icke-turboversion) Renault Kangoo (Stadspartner) Skoda Octavia (Stadspartner) Volkswagen Golf Variant Bi-Fuel Volvo C30 Bi-Fuel (Stadspartner) Volvo S60 Bi-Fuel Volvo S80 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel (Stadspartner) Våra faktauppgifter De bränslen som fordonet kan köras på skrivs ut åtskilda av snedstreck. Ett fordon för vilket det står kan således köras både på fordonsgas och bensin. Om det bara står Fordonsgas körs fordonet uteslutande på fordonsgas. Om konvertering till gasdrift utförs i ett annat land än bilens tillverkningsland skrivs tillverkningslandet först och sedan konverteringslandet (till exempel Tyskland/Schweiz ). Pris Pris på den billigaste varianten av den aktuella modellen anges. Alla priser är inklusive moms, även för transportfordon. Grundpris på hemmamarknad är priset i tillverkningslandet för fabrikstillverkade gasfordon och priset i landet där konverteringen till gasdrift sker för efterkonverterade fordon. Den lokala momssatsen inkluderas. Priserna är angivna i respektive lands valuta, utifrån att växelkurser förändras snabbt den som behöver veta vad priset motsvarar i den egna valutan föreslås använda någon av de många sajter för växelkurser som finns på nätet. och maxlast en är vikten av ett fulltankat, fullt utrustat fordon med en förare på 75 kg. Utanför Europa anges ofta fordonets kerb weight. I denna vikt är ingen förare inkluderad. Här har vi lagt till 75 kg för att få fram tjänstevikten. 4

6 I de flesta gasfordon inkräktar gastankarna på bagageutrymmet. Bara då vi har en säker siffra på bagageutrymmet för fordonet i gasversion anges denna. Många gasfordon har en förhållandevis låg maxlast på grund av gastankarnas extra vikt. en är den högst tillåtna vikten av passagerare (föraren exkluderad) plus övrig last. Den maximala effekten hos ett gasfordon beror på om det körs på gas eller bensin (eller på ett annat bränsle). I efterkonverterade fordon blir effekten oftast % lägre vid gasdrift eftersom motorn inte optimerats för gas. Om effektuppgifter finns för flera bränslen anges dessa, annars den tillgängliga siffran. Denna siffra är oftast effekten vid gasdrift. Tillverkarna anger vanligtvis tankstorleken i kilo gas. Därför gör vi det genomgående här. I de fall tillverkaren endast uppgivit tankstorlek i vätskeliter har vi antagit att en gastank rymmer 0.17 kg gas per vätskeliter tankvolym. Detta gör vi för att tillverkarna själva oftast använder detta samband. Det blir då lättare att jämföra modeller. Se även avsnitten om mått, enheter och omräkningsfaktorer. förbrukning Globalt sett är det vanligast att ange gasförbrukningen i kilo gas per 100 km. Därför gör vi på samma sätt. Förbrukningen beror på vilken gas som avses. I Europa använder tillverkarna oftast referensgas G20 (100 % metan) vid uppmätningar. Osäkerheten kring vilken gas som används av utomeuropeiska tillverkare gör att alla förbrukningssiffror inte självklart kan jämföras. Se även avsnitten om mått, enheter och omräkningsfaktorer. Räckvidd Siffrorna som uppges är den angivna tankstorleken dividerat med den angivna förbrukningen. Se även avsnitten om mått, enheter och omräkningsfaktorer. Köldcertifiering Avser lägsta arbetstemperatur enligt ECE R110-godkännanden. Är normalt eller -20 C. Uppgifterna finns endast med för de modeller som säljs på den svenska eller norska marknaden. 5

7 I de fall bilmodellen krocktestats av Euro NCAP eller det amerikanska NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) har vi angett resultatet, i första hand från Euro NCAP. Då Euro NCAP nyligen ändrat beräkningsmodell, anges om det är den tidigare eller den nya metoden som använts. Se vidare Här har vi samlat övrig information som vi bedömer som särskilt relevant för den gasbilsintresserade. För de modeller som saluförs på den svenska/norska marknaden har vi sökt ha med information om för vilken lägsta-temperatur bilen är godkänd, medan vi för den internationella marknaden ofta tagit med info om på vilka marknader bilen saluförs. Mått och enheter Ett tecken på att marknaden för gasfordon är förhållandevis ny är att det inte finns något helt standardiserat sätt att ange gasförbrukning och gastankarnas storlek. Det bästa vore att tillverkarna konsekvent anger hur många liter vätska gastankarna rymmer. De slipper då referera till en viss gas, ett visst fyllnadstryck och en viss temperatur. Detta måste göras om tankstorleken mäts i kilo eller normalkubikmeter även om tillverkarna sällan gör det. Om den faktiska tankstorleken angavs skulle alla fordonsmodeller i världen kunna jämföras. Gasförbrukningen anges bäst i kilo, det vill säga som den mängd gas som måste förbrännas för att förflytta fordonet en viss sträcka. I Sverige anges ofta förbrukningen i normalkubikmeter (Nm 3 ). En Nm 3 är mängden gas som i en behållare på 1 m 3 håller atmosfärtryck (1.013 bar) vid 0 C. Här måste man alltså referera till ett visst tryck och en viss temperatur. Särskilt referenstemperaturen kan orsaka förvirring eftersom olika värden florerar. Allra bäst vore att alla tillverkare världen över använde ren metan för att mäta gasförbrukningen. För Europas del anger EU-direktivet 1999/100/EG att någon av referensgaserna G20 eller G25 ska användas. G20 är ren metan, medan G25 består av 86 mol-procent metan och 14 mol-procent kvävgas. De flesta tillverkare använder ren metan. Förbrukningssiffror från europeiska tillverkare går därför oftast att jämföra. 6

8 Omräkningsfaktorer för svenska förhållanden Med hjälp av uppgifter om densitet och energiinnehåll hos biogas av fordonskvalitet och naturgas i det svenska ledningsnätet 1 får vi fram följande omvandlingstabell för gasförbrukning. Den ska ses som ungefärlig. F = siffervärdet på gasförbrukningen som anges i guiden Förbrukning av Enhet Värde biogas kg/100 km 1.03 F biogas Nm 3 /100 km 1.37 F naturgas kg/100 km 0.99 F naturgas Nm 3 /100 km 1.19 F Hur mycket gas går det i bilen när man tankar i Sverige? Idealt ska trycket på gasmackar vara 200 bar vid 15 C. I så fall blir detta också trycket i en full tank vid denna temperatur. Med hjälp av allmänna gaslagen, givet molmassorna för biogas och svensk naturgas 2, kan vi räkna ut hur många kilo biogas eller naturgas som ryms. När tillverkarna anger tankstorlek i kilo, använder de sig oftast av sambandet att en gastank rymmer 0.17 kg gas per liter tankvolym (vätskeliter). Då får vi följande ungefärliga samband: T = siffervärdet på gastankens storlek som anges i guiden Tankat bränsle Enhet Gasmängd som ryms biogas kg 0.84 T biogas Nm T naturgas kg 0.92 T naturgas Nm T Vad gäller räckvidden vid blandad körning får vi ungefärligen, vid idealt tryck på macken: R = siffervärdet på räckvidden vid gasdrift som anges i guiden Enhet Räckvidd biogas km 0.81 R naturgas km 0.93 R 1 Vi antar att biogas innehåller 97 mol-procent metan och resten CO 2. Densiteten för biogas är 0.75 kg/nm 3, och för naturgas i det svenska nätet är den 0.83 kg/nm 3 (källa: Swedegas). 2 Molmassan för metan är 16.0 g/mol. Under antagandet i fotnot 1 blir molmassan för biogas 16.9 g/mol. Molmassan för naturgas i det svenska nätet är 18.7 g/mol (källa: Swedegas). 7

9 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 Personbilar 8

10 Fiat Doblò 1.4 Natural Power Italien Fiat SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Kontaktuppgifter L 439 cm, B 183 cm, H 190 cm kg l 470 kg kg 120 hk på metan och bensin km/h: 12,3 s, toppfart 172 km/h kg metan, 22 l bensin 4.9 kg metan, 7.4 l bensin km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Finns även som skåpbil, utsedd till Van of the Year Gasversionen endast femsitsig Fiat Group Automobiles Sweden AB, Färögatan 33, Kista. Tel: E-post: 9

11 Fiat Punto Evo 1.4 Natural Power Easy Italien Fiat SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km L 406 cm, B 169 cm, H 151 cm kg l 485 kg Ej släp 77 hk vid bensindrift, 70 hk vid metandrift km/h: bensin 14.9 s, metan 16.9 s, toppfart 162/156 km/h 14 kg metan, 45 l bensin 4.2 kg metan, 6.3 l bensin km 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för fotgängare (Euro NCAP) Gasversionen finns endast som femdörrars. Kontaktuppgifter Fiat Group Automobiles Sweden AB, Färögatan 33, Kista. Tel: E-post: 10

12 Ford C-Max Titanium 1.6 Ti-VCT Fordonsgas/ bensin Tyskland/Sverige Ford Sverige SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km L 438 cm, B 183 cm, H 163 cm i.u. i.u. i.u kg 120 hk km/h: ca 11 s, toppfart ca 190 km/h 55 l bensin 7.0 l bensin km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Erbjuds från andra halvan av Kontaktuppgifter Ford Motor Company, Box 6046, Göteborg,

13 Ford Focus Trend 1.6 Ti-VCT Fordonsgas/ bensin Tyskland/Sverige Ford Sverige SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km L 436 cm, B 182 cm, H 148 cm Ca kg i.u. Ca 500 kg kg 120 hk km/h: ca 11 s, toppfart ca 190 km/h 55 l bensin 7.0 l bensin km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Erbjuds från andra halvan av Kontaktuppgifter Ford Motor Company, Box 6046, Göteborg,

14 KonveGas Chevrolet Cruze Tyskland/Sverige KonveGas AB SEK, LTZ SEK, 45 mil räckvidd SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km L 468 cm, B 180 cm, H 150 cm Ca kg i.u. 533 kg kg 140 hk vid bensindrift, 134 hk vid fordonsgasdrift km/h: Ca 11 s, toppfart ca 190 km/h i.u. 5.8 Nm km i.u. 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP (2009) Konverteringen till gasdrift utförs av KonveGas AB i Växjö, som också kan konvertera andra modeller från Ford, Citroën, Peugeot och Volvo. Kontaktuppgifter KonveGas, Hjalmar Petris Väg 36, Växjö, tel , 13

15 KonveGas Suzuki Swift 1.2l 4x4 CNG 5D Exclusive Ungern/Japan/Sverige KonveGas AB Sittplatser 5 förbrukning/100 km L 385 cm, B 170 cm, H 151 cm kg i.u. 357 kg kg 94 hk vid bensindrift, 73 hk vid metandrift km/h: Ca 11 s, toppfart ca 165 km/h Metan 10 Nm3, bensin 42 l 5.1 Nm3 metan, 5.0 l bensin km i.u. 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Konverteringen till gasdrift utförs av KonveGas AB i Växjö, som också kan konvertera andra modeller från Ford, Citroën, Peugeot och Volvo. Säljs av svenska Suzuki. Kontaktuppgifter KonveGas, Hjalmar Petris Väg 36, Växjö, tel , Nimag Sverige AB, Rissneleden 138, Sundbyberg, 14

16 Mercedes B 200 NGD BlueEfficiency Tyskland Mercedes-Benz Sverige AB SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km L 436 cm, B 179 cm, H 156 cm kg l 480 kg kg 156 hk km/h: 9,2 s, toppfart 200 km/h 12 kg metan 54 l bensin 4.3 kg metan, 6.4 l bensin km 5 stjärnor av 5 enligt Euro NCAP Finns med sexväxlad manuell och sjuväxlad automat Kontaktuppgifter Mercedes-Benz Sverige AB, Box Malmö. Tel: , E-post: 15

17 Mercedes E 200 NGT BlueEfficiency Tyskland Mercedes-Benz Sverige AB SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km L 488 cm, B 185 cm, H 147 cm kg 400 l 505 kg kg 163 hk km/h: 10,4 s, toppfart 224 km/h 20 kg metan, 59 l bensin 6.1 kg metan, 8.1 l bensin km 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare (Euro NCAP) Facelift i september Kontaktuppgifter Mercedes-Benz Sverige AB, Box Malmö. Tel: , E-post: 16

18 Mercedes Sprinter 316/ NGT Kombi Sittplatser förbrukning/100 km Räckvidd Tyskland Mercedes-Benz Sverige AB SEK Upp till 9 beroende på version L 595 cm, B 200 cm kg l kg kg 156 hk km/h: Ca 14 s, toppfart ca 140 km/h 21 (36) kg metan, 15/100 l bensin 9.6 kg metan, 13.8 l bensin (beroende på modell) 220/400 km på metan, 850 km på bensin (liten/stor tank) -30 C Ej krocktestad av Euro NCAP eller motsvarande. Finns med standardtak och förhöjt tak (bilden). Finns med två olika axelavstånd. Fler gastankar kan fås som extrautrustning (siffror inom parentes). Certifierad till -40C Kontaktuppgifter Mercedes-Benz Sverige AB, Box Malmö. Tel: , E-post: 17

19 Opel Combo Tour 1.6 CNG Tyskland/Italien Opel Sverige AB SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km L 439/474 cm, B 183 cm, H 185 cm Från ca 1350 kg Upp till 3200 l 622 kg kg 120 hk km/h: ca 14 s, toppfart ca 160 km/h 22.1 kg metan, 16 l bensin 4.9 kg metan (6.1 Nm3), 7.2 l bensin km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Finns även som skåpbil. Motsvarar huvudsakligen Fiat Doblò faca1a3a27ea1c9e68ea7699f Kontaktuppgifter Opel Sverige, Årstaängsv 17, Stockholm.Tel: E- post: 18

20 Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo EcoFlex Tyskland Opel Sverige AB SEK Sittplatser 5-7 förbrukning/100 km L 466 cm, B 188 cm, H 168 cm kg 152/710/1 860 l 622 kg kg, kg med B-körkort 150 hk km/h: 11,2 s, toppfart 204 km/h 20,7 kg metan, 14 l bensin 4.7 kg metan (6.4 Nm3), 7.2 l bensin km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Opel sålde tidigare också en icke-turboladdad version av Zafira i Sverige, men den har tagits bort från programmet faca1a3a27ea1c9e68ea7699f Kontaktuppgifter Opel Sverige, Årstaängsv 17, Stockholm.Tel: E- post: 19

21 Seat Mii Style 1.0 MPI Ecofuel Tyskland Seat Från SEK Sittplatser 4 förbrukning/100 km L 356 cm, B 165 cm, H 146 cm 956 kg 213/913 l 414 kg Ej tillåtet 68 hk km/h: 16,3 s, toppfart 164 km/h 11 kg metan (72 l), 10 l bensin 2,9 kg (4,4 Nm3) km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Finns i tre- och femdörrars utförande. - Kontaktuppgifter Seat Sverige 20

22 Skoda Citigo MPI CNG Elegance Tjeckien Volkswagen Group Sverige AB / Skoda Sverige Från SEK Sittplatser 4 förbrukning/100 km L 356 cm, B 165 cm, H 148 cm 956 kg 213/913 l 414 kg Ej tillåtet 68 hk km/h: 16,3 s, toppfart 164 km/h 11 kg metan (72 l), 10 l bensin 2,9 kg (4,4 Nm3) km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Finns i tre- och femdörrars utförande. Kontaktuppgifter Skoda Sverige, Hantverksvägen 9, Södertälje 21

23 Subaru Legacy 2.5 CNG Japan Subaru Nordic AB Finns ej Från SEK, Cityversion med mindre gastank från SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Kontaktuppgifter L 478 cm, B 178 cm, H 154 cm 1580 kg 426/1 626 L, City L 450 kg kg (1 470 kg med B-körkort) 167 hk km/h: 10,4 s, toppfart 198 km/h City: 10.4 Nm3, Standard: 20.4 Nm3 8.5 Nm3, 8.4 L km, City km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Den första fyrhjulsdrivna gasbilen på den svenska marknaden. 5% högre effekt och 9% lägre förbrukning för Subaru Nordic AB, Torbornavägen 15, Box 15003, Helsingborg. Tel: E-post: 22

24 Subaru Outback 2.5 CNG Japan Subaru Nordic AB Finns ej SEK, City SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Kontaktuppgifter L 478 cm, B 182 cm, H 161 cm kg i.u. 370 kg kg, kg med B-körkort 167 hk km/h: 10,4 s, toppfart 198 km/h 20.4 kg metan, 65 L bensin 8.5 Nm3, 8.4 L km, City km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP (avser Legacy diesel) Den första fyrhjulsdrivna gasbilen på den svenska marknaden. 5% högre effekt och 9% lägre förbrukning för a87a698be7ea6f407b1378b7e37 Subaru Nordic AB, Torbornavägen 15, Box 15003, Helsingborg. Tel: E-post: 23

25 Volkswagen Caddy Life 2.0 EcoFuel Startline Tyskland Volkswagen Group Sverige AB SEK Sittplatser 5 7 förbrukning/10 0 km Räckvidd (metan + bensin) L 441 cm, B 180 cm, H 183 cm kg 750 l med 5 säten, l med två säten kg kg 109 hk km/h: 13,8 s, toppfart 169 km/h 26 kg metan, 13 l bensin 5.7 kg metan, 8.7 Nm3, 8.8 l bensin km 4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare (förra versionen av Euro NCAP) Finns även i utrustningsutföranden Trendline och Comfortline, något tyngre och därmed med lägre lastförmåga. Kontaktuppgifter Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 24

26 Volkswagen Caddy Maxi 2.0 EcoFuel Tyskland Volkswagen Group Sverige AB SEK Sittplatser 7 förbrukning/100 km Kontaktuppgifter L 488 cm, B 180 cm, H 183 cm kg 530 l med 7 säten, l med 5 säten, l med 2 säten kg Ej släp 109 hk km/h: 14,8 s, toppfart 169 km/h 37 kg metan, 13 l bensin 5.8 kg metan, 8.8 Nm3, 8.8 l bensin 570 km km 4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare (förra versionen av Euro NCAP, avser VW Caddy) Förlängd version av VW Caddy med större gastankar. Finns även i utrustningsutföranden Trendline och Comfortline, något tyngre och därmed med lägre lastförmåga. Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 25

27 Volkswagen Caravelle/ Transporter 2.0 Eco BiFuel Tyskland Volkswagen Group Sverige AB (Caravelle), SEK (Transporter) Sittplatser 5 9 förbrukning/100 km Kontaktuppgifter L 489 cm, B 190 cm, H 196 cm (2 247) kg Beroende på gastankarnas storlek och placering (se nedan) 713 (603) kg kg 115 hk km/h: ca 12 s, toppfart ca 170 km/h 12/17/20,4/29/30,6/34 kg metan, 80 l bensin kg metan, 10.1 Nm3, l bensin km 4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 1 stjärna för fotgängare (förra versionen av Euro NCAP) Konverteras av VW:s dotterbolag IAV GmbH. Alla bensinmodeller av Caravelle/Multivan/Kombi kan konverteras. Gastankarna kan placeras i lastutrymmet eller under golvet. Dubbla gastankar kan fås som tillval (siffror inom parentes). till -40C _VW_T5CNG_de_WEB.pdf Volkswagen Transportbilar Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 26

28 Volkswagen Eco Up! Tyskland Volkswagen Group Sverige AB Från SEK Sittplatser 4 förbrukning/100 km Kontaktuppgifter L 354 cm, B 165 cm, H 146 cm 956 kg 213/913 l 414 kg Ej tillåtet 68 hk km/h: 16,3 s, toppfart 164 km/h 11 kg metan (72 l), 10 l bensin 2,9 kg (4,4 Nm3) km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Finns i tre- och femdörrars utförande. Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 27

29 Volkswagen Golf TGI BlueMotion Tyskland Volkswagen Group Sverige AB Ej fastställt Sittplatser 5 förbrukning/100 km L 435 cm, B 180 cm, H 150 cm Ca kg i.u. Ca 450 kg i.u. 110 hk km/h: 10, 7 s, toppfart 194 km/h 15 kg/19 Nm3 metan, 50 l bensin 3.5 kg metan, 5.3 l bensin. DSG: 3.4 kg metan, 5.0 l bensin km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Lanseras i Sverige hösten Kontaktuppgifter Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 28

30 Volkswagen Golf Variant TGI BlueMotion Tyskland Volkswagen Group Sverige AB Ej fastställt Sittplatser 5 förbrukning/100 km L 458 cm, B 178 cm, H 150 cm i.u. i.u. Ca 450 kg i.u. 110 hk km/h: ca 11 s, toppfart ca 190 km/h 15 kg/19 Nm3 metan, 50 l bensin 3.5 kg metan, 5.3 l bensin. DSG: 3.4 kg metan, 5.0 l bensin km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP (gäller Golf) Lanseras i Sverige hösten Kontaktuppgifter Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 29

31 Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel Masters Tyskland Volkswagen Group Sverige AB SEK, DSG SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Kontaktuppgifter L 477 cm, B 182 cm, H 152 cm Ej fastställd, totalvikt kg l Ca 550 kg kg 150 hk km/h: 9,9 s, toppfart 212 km/h 3 kg metan, 30 l bensin 4.3 kg metan, 6.7 Nm3, 6.9 l bensin km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP. Ny modell som lanseras i Sverige januari Föregångaren utsedd till miljöbästa bil 2009 och 2010 i Sverige av Gröna Bilister. till -40C Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 30

32 Volkswagen Passat TSI 150 EcoFuel Tyskland Volkswagen Group Sverige AB SEK, DSG SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Kontaktuppgifter L 477 cm, B 182 cm, H 148 cm kg 523/1 651 L 524 kg kg 150 hk km/h: 9.8 s, toppfart 214 km/h 21 kg metan, 31 l bensin 4.3 kg metan, 6.6 Nm3, 6.8 l bensin km Fem stjärnor av fem i Euro NCAP. Miljöbästa bil i Sverige av Gröna Bilister. Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 31

33 Volkswagen Touran TSI 1.4 EcoFuel Masters Tyskland Volkswagen Group Sverige AB SEK, DSG SEK Sittplatser 5-7 förbrukning/100 km Kontaktuppgifter L 439 cm, B 179 cm, H 165 cm kg (DSG kg) l med 5 säten, med 7 säten 520 kg kg 150 hk km/h: 10,2 s, toppfart 204 km/h 18/24 kg metan, 11 l bensin 4.7 kg metan (7.2 Nm3), 7.3 l bensin, DSG 4.6 kg metan, 7.2 l bensin km 5 stjärnor i Euro NCAP Tillverkas från sommaren 2009 med samma 1.4-litersmotor som i VW Passat EcoFuel Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 32

34 Volkswagen CrossTouran TSI EcoFuel Tyskland Volkswagen Group Sverige AB SEK, SEK med 7-växlad DSG-låda Sittplatser 5 7 förbrukning/100 km Kontaktuppgifter L 439 cm, B 179 cm, H 165 cm kg l med 5 säten, med 7 säten 480 kg kg 150 hk km/h: 10,5 s, toppfart 204 km/h 18 kg metan, 11 l bensin 5.0 kg metan, 7.3 l bensin, DSG: 4.8 kg metan, 7.1 l bensin km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP. En tuffare version av Touran, dock ej fyrhjulsdriven Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 33

35 Volvo V Bi- Fuel Turbo (AFV) Sverige Volvo SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km L 482 cm, B 186 cm, H 155 cm kg för manuell, kg för automat 400 l i.u kg 231 hk km/h: 7,8/8,5 s (manuell/automat), toppfart 230/220 km/h 19 Nm3 metan, 70 l bensin 8.8/9.1 Nm3 (manuell/automat), 8.8 l bensin km 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare (Euro NCAP) Producerad av AFV i samarbete med Volvo Personvagnar Sverige. Volvos garantier och försäkring gäller, säljs av Volvos återförsäljare med 7-9 veckors leveranstid. Finns både som manuell och automat Kontaktuppgifter Volvo Personbilar Sverige AB, Göteborg, Alternative Fuel Vehicle Sweden AB, TLA/AFV entrén, Göteborg,

36 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.2 Lätta transportfordon 35

37 Fiat Doblò 1.4 Natural Power Italien Fiat SEK Sittplatser 2 förbrukning/100 km Kontaktuppgifter L 439/474 cm, B 183 cm, H 185 cm kg l 980 kg kg 120 hk på metan och bensin km/h: 15.4 s, toppfart 172 km/h kg metan, 22 l bensin 4.9 kg metan, 7.4 l bensin km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Finns även som personbil. Utsedd till Van of the Year Finns i kort och lång version Fiat Group Automobiles Sweden AB, Färögatan 33, Kista. Tel: E-post: 36

38 Iveco EcoDaily skåpbil Italien Iveco Sweden AB Från SEK exkl moms, dubbla bakhjul mot merkostnad Sittplatser 1-6 förbrukning/100 km Räckvidd L cm, H cm kg, totalvikt kg l kg i.u. 136 hk km/h: ca 14 s, toppfart 151 km/h 37 (53) kg metan, 14 l bensin 10 kg metan 480 km på metan, 100 km på bensin i.u. Ej testad av Euro NCAP eller motsvarande. Finns med enkelt eller dubbelt bakre hjulpar. Finns med två olika axelavstånd. Finns med två olika takhöjder. Vissa versioner fås med extra gastank (siffror inom parentes) Kontaktuppgifter Iveco Sweden AB, Arlövsvägen 23, Arlöv. Tel: , E-post: 37

39 Iveco EcoDaily chassibil/flakbil Italien Iveco Sweden AB Från SEK exkl moms, dubbelhytt från SEK (inkl dubbla bakhjul) Sittplatser 3 förbrukning/100 km Räckvidd L cm, B cm, H 222 cm kg, totalvikt kg Maximal tillåten flakdimension: L 420 cm, B 235 cm kg i.u. 136 hk km/h: ca 14 s, toppfart 151 km/h 37 (48) kg metan 10 kg metan 370 (480) km på metan, 100 km på bensin i.u. Ej testad av Euro NCAP eller motsvarande. Finns med enkelt eller dubbelt bakre hjulpar. Finns med två olika axelavstånd. Finns med dubbelhytt. Vissa versioner fås med extra gastank (siffror inom parentes) Kontaktuppgifter Iveco Sweden AB, Arlövsvägen 23, Arlöv. Tel: , E-post: 38

40 Mercedes Sprinter 316/ NGT Kombi Sittplatser förbrukning/100 km Räckvidd Tyskland Mercedes-Benz Sverige AB SEK Upp till 9 beroende på version L 595 cm, B 200 cm kg l med bara framsätet kg kg 156 hk km/h: Ca 14 s, toppfart ca 140 km/h 21 (36) kg metan, 15/100 l bensin kg metan, l bensin (beroende på modell) km på metan, km på bensin -30 C Ej krocktestad av Euro NCAP eller motsvarande. Finns med standardtak och förhöjt tak (bilden). Finns med två olika axelavstånd. Fler gastankar kan fås som extrautrustning (siffror inom parentes). Finns i mono-och bivalent utförande. Kontaktuppgifter Mercedes-Benz Sverige AB, Box Malmö. Tel: , E-post: 39

41 Mercedes Sprinter NGT chassibil/flakbil Tyskland Mercedes-Benz Sverige AB SEK Sittplatser 2-3 L 595 cm, B 200 cm kg m 2 förbrukning/100 km Räckvidd kg (flakbil) kg 156 hk km/h: Ca 14 s, toppfart ca 140 km/h 21 (36) kg metan, 15/100 l bensin kg metan, l bensin (beroende på modell) km på metan, km på bensin -30 C Ej testad av Euro NCAP eller motsvarande. Finns med två olika axelavstånd. Finns med dubbelhytt. Fler gastankar kan fås som extrautrustning (siffror inom parentes). Finns i mono-och bivalent utförande Kontaktuppgifter Mercedes-Benz Sverige AB, Box Malmö. Tel: , E-post: 40

42 Opel Combo Skåp 1.6 CNG 41

43 ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK:

Gasbilsguide. November 2009

Gasbilsguide. November 2009 Gasbilsguide November 2009 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 9 1.2 Lätta transportfordon 31 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 46 2.2 Lätta transportfordon 132 Förord Gasbilsguiden

Läs mer

Gasbilsguide. Maj 2013

Gasbilsguide. Maj 2013 Gasbilsguide Maj 2013 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 Personbilar 8 1.2 Lätta transportfordon 34 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 Personbilar 45 2.2 Lätta transportfordon

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Gasbilsguide. November 2009

Gasbilsguide. November 2009 Gasbilsguide November 2009 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 9 1.2 Lätta transportfordon 31 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 46 2.2 Lätta transportfordon 132 Förord Gasbilsguiden

Läs mer

Gasbilsguide. December 2010

Gasbilsguide. December 2010 Gasbilsguide December 2010 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 Personbilar 9 1.2 Lätta transportfordon 28 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 Personbilar 41 2.2 Lätta transportfordon

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Miljöbästa bilar 2017

Miljöbästa bilar 2017 Miljöbästa bilar 2017 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg 2009-02-04 P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg Göteborg ger p-subventioner till personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller stadens definition av miljöfordon och övriga krav för användandet.

Läs mer

Innehållsförteckning. Suzuki CNG. Fördelarna med att köra gasbil är många: CNG

Innehållsförteckning. Suzuki CNG. Fördelarna med att köra gasbil är många: CNG SUZUKI CNG Suzuki CNG Nu finns två av Suzukis modeller som miljöbilsalternativ Swift CNG och S-CROSS CNG (CNG = komprimerad naturgas). systemet är utvecklat och designat av Konvegas i Sverige och är speciellt

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Gasfordonsguiden Bussar och lastfordon. Juni 2016

Gasfordonsguiden Bussar och lastfordon. Juni 2016 Gasfordonsguiden Bussar och lastfordon Juni 2016 Förord Gasfordonsguiden bussar och lastfordon är framtagen av Green Highway, en gemensam ambition om en fossilbränslefri tranportkorridor mellan kommunerna

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel

Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel GASBILAR EcoFuel och Eco BiFuel Våra transportbilar av typen EcoFuel och Eco BiFuel kan köras på både naturgas och biogas. Naturgas (CNG) och biogas består till

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:26) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Biogas och gasfordon i Östersund

Biogas och gasfordon i Östersund Biogas och gasfordon i Östersund Biogasproduktion I Östersund Sedan invigningen av Gövikens biogasmack den 22 maj 2007 har Östersundsborna möjlighet att tanka biogas, det mest miljövänliga fordonsbränslet

Läs mer

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag:

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag: Opel miljöbilar En översikt Thomas Forslund Företagsbilar Opel Sverige AB 17 November 2009 070-377 53 83 thomas.forslund@gm.com www.opel.com 1 www.opel.se 2009-11-18 Thomas Forslund - Opel Sverige AB Ny

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för 2006 samt prognos för 2007 Maj 2007 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Gasbilsguide. December 2010

Gasbilsguide. December 2010 Gasbilsguide December 2010 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 Personbilar 9 1.2 Lätta transportfordon 28 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 Personbilar 41 2.2 Lätta transportfordon

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar?

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Peter Algurén Produkt- och hlanseringschef Volvo Cars Sweden Page 1 Varför slutade vi med gasbilar 2007? Efterfrågan globalt på gasbilar i Volvos segment

Läs mer

LS-UPP11-009 LS-FM011-027

LS-UPP11-009 LS-FM011-027 Liten Mellanbil Sedan/Kombi - Krav Anbudsgivare 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 2F Leverantör: Avis Avis Avis Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Fabrikat: KIA Ceed Toyota Auris Hyundai i30 BMW 118d Citroen C4 Ford

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel.

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel. counter, internt bruk Märke Modellbeteckning Drivmedel Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) 1 Opel Astra Kombi CNG BIOGAS 6,9 9 2 Opel Zafira 5D 1.6 CNG BIOGAS 7,5 10 3 Volkswagen Golf

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Tjänstebilar och miljöbilar 2012

Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Utgåva 2 juni 2012 60 4,5 106 0 24 800 1 033 710 75 4,7 108 126 0 26 0 1 121 840 5,1 0 28 1 175 940 5,1 151 800 29 400 1 225 1 020 Polo TSI 124 157 000 30 000 1 250 1 040

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Biogas - en av framtidens energikällor

Biogas - en av framtidens energikällor Biogas - en av framtidens energikällor Kol+olja Naturgas Biobränsle + vindkraft Idag 2050 Anders Hedenstedt Vd Göteborg Energi AB and also. Renewable energies Increase the level of renewable energies in

Läs mer

CARMO LASTSÄKRINGEN FRÅN SORTIMO FÖR PERSONBILAR

CARMO LASTSÄKRINGEN FRÅN SORTIMO FÖR PERSONBILAR LASTSÄKRINGEN FRÅN SORTIMO FÖR PERSONBILAR Med Carmo grundlattan som är anpassad speciellt till den aktuella fordonstypen har det kompletta L-BOXX-sortimentet en fast plats i din personbil och uppfyller

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars 2009-04-01 Dieselbilar dominerade registreringarna i mars Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

SUZUKI CNG MILJÖBILAR

SUZUKI CNG MILJÖBILAR CNG SUZUKI CNG MILJÖBILAR CNG 1 CNG VAD ÄR CNG? CNG eller Compressed Natural som det heter är en typ av fordonsgas som används som drivmedel i personbilar och bussar. Fordonsgasen består av biogas, naturgas

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2007 samt prognos för år 2008 Mars 2008 Dokumentinformation Titel: Försäljning

Läs mer

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården NY affärsmöjlighet inom lantbruket Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Mycket stort intresse bland våra medlemmar Många aktiviteter

Läs mer

Sveriges bästa miljöbil!

Sveriges bästa miljöbil! T E S T P A S S A T V S P A S S A T Sveriges bästa miljöbil! är renast och billigast 0 7/2009 Passat EcoFuel (gas) mot BlueMotion (diesel). Två miljömaxade familjebilar. Vilken är snålast och mest miljövänlig?

Läs mer

Biogas som drivmedel Östersund

Biogas som drivmedel Östersund Biogas som drivmedel Östersund Kommunens klimatmål i Agenda 21 och i miljöledningssystem 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen..

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Januari 2014 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool, Styr och Ställ-kort och mer kollektivtrafik i tjänsten

trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool, Styr och Ställ-kort och mer kollektivtrafik i tjänsten Nyhetsbrev nr1. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool,

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda Färgkod: Övre rad: Blå: Bilinformation, Grön: Storleksklass, CO2 beräknad, Gul: plats, mått, Orange: säkerhet Färgkod: Kolumn 1&2: Grön - klarar krav för miljöbästa oavsett storleksklass (144 g fossilt

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS

Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS 2015.427 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 105 Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan (KS

Läs mer

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden 2011-11-01 Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

Volkswagen T5 Transporter Skåp 2,0TDI 180 DSG 4M. Volkswagen Caddy Maxi Skåp 4- Motion D-värm. Volkswagen Caddy Skåp Edition 30 DSG 2,0 170 HK

Volkswagen T5 Transporter Skåp 2,0TDI 180 DSG 4M. Volkswagen Caddy Maxi Skåp 4- Motion D-värm. Volkswagen Caddy Skåp Edition 30 DSG 2,0 170 HK Das WeltAuto > Sök efter personbilar > Resultatlista Volkswagen T5 Transporter Skåp 2,0TDI 180 DSG 4M 13 000 mil 284 900 kr Din Bil Södertälje Forskargatan 13, 151 36 Södertälje Tel.: 08-55377900 Volkswagen

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Nybilspriser för lätta lastbilar

Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar Årsmodell 1992 Kod Bilmärke/-modell Nybilspris DAIHATSU 92DA222 Feroza Soft top lastbil 115 000 FORD (Tyskland) 92FO222 Courier Skåp 88 000 92FO222 Escort Express skåp

Läs mer