Skatteverkets allmänna råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteverkets allmänna råd"

Transkript

1 Skatteverkets allmänna råd ISSN Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret SKV A 2014:26 Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 23 december Bilförmån Enligt 11 kap. 1 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap. eller 11 kap. inkomstskattelagen. Reglerna om värdering av bilförmån finns i 61 kap och 18, 19 och 19 b inkomstskattelagen. Av 22 kap. 7 andra stycket inkomstskattelagen följer att uttag ur näringsverksamhet i form av användande av bil ska värderas enligt samma regler. Allmänna råd: Dessa allmänna råd bör tillämpas även vid värdering av förmån av att för privat bruk använda bil som ingår i näringsverksamhet. En anställd som hyr bil av arbetsgivaren eller i övrigt betalar för privat användning bör anses ha bilförmån. Den som är anställd hos ett biluthyrningsföretag, eller annat företag som regelmässigt hyr ut bilar till konsumenter på marknadsmässiga villkor, och som hyr bil på samma villkor som gäller för konsumenterna bör inte anses ha bilförmån. En anställd som har ingått ett förmånligt hyresavtal med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrningsföretag eller annat bolag inom koncernen, bör anses ha bilförmån om det finns ett samband mellan avtalet och anställningen. Detsamma gäller då ett förmånligt hyresavtal har ingåtts på grund av att bilen även används för reklamändamål. Även om en anställd formellt sett själv äger en bil bör denne anses ha bilförmån t.ex. då bilen på grund av anställningen har förvärvats på mycket förmånliga villkor såsom vid ett fördelaktigt återköpsavtal som reellt sett innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt, eller 1 Beträffande beskattningsåret 2014, se SKV A 2013:21. För ytterligare information om värdering av bilförmån, se SKV M 2014:18 1

2 SKV A 2014:26 den anställde har förvärvat bilen av sin arbetsgivare med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp och utan att betala kontant. En anställd som använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning bör anses ha bilförmån även om bilen används främst för resor mellan bostad och arbetsplats. Med bil avses personbil, tung personbil med totalvikt över kg, lätt lastbil och liknande fordon som kan utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret. Reglerna för bilförmån tillämpas inte för tung lastbil, husbil som registrerats som tung lastbil, buss, motorcykel, terrängskoter m.fl. fordon. För sådana fordon beräknas värdet av privat användning till marknadsvärdet i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil med totalvikt över kg. Med buss avses ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dessutom är inrättat för annat ändamål. Enligt 61 kap. 11 andra stycket inkomstskattelagen ska förmånen värderas till noll om den skattskyldige haft bilförmån i bara ringa omfattning. Allmänna råd: Med ringa omfattning bör avses privat användning vid högst tio tillfällen. Stopp som görs av privata skäl under en pågående tjänstekörning, och som endast medför en mindre förlängning av resvägen, bör inte räknas som sådant tillfälle. För husbil bör även varje påbörjat dygn med privat användning för boende eller övernattning räknas som sådant tillfälle. 2 Värdering av bilförmån 2.1 Nybilspris för bilmodellen Enligt 61 kap. 6 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 andra stycket inkomstskattelagen det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Allmänna råd: En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta tillverkningsårs ingång. Med nybilspris, anskaffningsutgift och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt. Då Skatteverket ännu inte har fastställt nybilspriset för en ny bilmodell som har introducerats på marknaden bör det marknads- 2

3 pris som en generalagent eller motsvarande har rekommenderat användas. Det årliga bilförmånsvärdet, exklusive drivmedelsförmån, bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor. SKV A 2014: Extrautrustning Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 inkomstskattelagen (1999:1229) anskaffningsutgiften för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte anskaffningsutgift för alkolås. Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 inkomstskattelagen. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning enligt 61 kap. 6 och 8 inkomstskattelagen, och fyra prisbasbelopp. Allmänna råd: Som extrautrustning bör avses sådan utrustning som är avsedd att användas på en bil. Utrustningen kan antingen vara fast monterad eller monterad så att den går att avlägsna. Det bör sakna betydelse vid vilken tidpunkt liksom för vilket ändamål utrustningen anskaffats, såsom för bilens funktion, körsäkerhet eller för de resandes bekvämlighet. Med anskaffningsutgift för extrautrustning avses utgiften vid anskaffningstillfället för material och arbete inklusive mervärdesskatt. Exempel på extrautrustning är automatisk växellåda, antisladdsystem, automatisk parkeringshjälp, farthållare, extraljus, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, kupévärmare, centrallås, larmanordning, takräcke, lastbox, bilbarnstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, ljudanläggning, DVDspelare, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPSnavigator, förutsatt att utrustningen inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen. Utrustning enbart för tjänstebruk såsom vinsch, kran eller liknande anordning bör inte beaktas vid förmånsvärderingen. Sedvanlig rabatt som lämnats vid köp av extrautrustning bör reducera anskaffningsutgiften, dock högst motsvarande den rabatt som lämnas till privatpersoner (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den gett nedsättning av totalpriset eller om utrustning ingått utan kostnad, proportioneras på bilen respektive utrustningen. Rabatt som lämnats på priset för enbart bilen bör inte ge någon reduktion. Som exempel har en bil ett pris på kr hos en bilhandlare och den förses med extrautrustning för kr, dvs. det totala priset är kr. Då köparen får en rabatt på 3

4 SKV A 2014: kr (5 % av kr) betalar således denne kr. Anskaffningsutgiften för utrustningen anses då vara kr ( x [1-0,05] ). Detta belopp läggs till bilens nybilspris i Skatteverkets billista. Då extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivarens kostnad väsentligt understiger ordinarie anskaffningsutgift bör det marknadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaffningsutgift. Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny. Vidare bör bortses från extrautrustning som den anställde själv anskaffat och bekostat och som senare kan flyttas till annan bil, t.ex. bilstereo. 2.3 Miljöbil Av 61 kap. 8 a inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen. Allmänna råd: I nedanstående tabeller redovisas bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) med tillverkningsår samt de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa. Vad gäller alkoholdrivna miljöbilar har närmast jämförbara konventionella bil i vissa fall ett högre nybilspris än miljöbilen. I sådant fall bör miljöbilen anses utgöra jämförbar bil vid tillämpning av reglerna om nedsättning. Nedsättning bör då ske med utgångspunkt i nybilspriset för den aktuella miljöbilen. I tabellerna nedan markeras detta med samma. El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2014 Miljöbilar Jämförbara bilar 14AU283 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk 14AU280 Audi A3 Sportback 1.2 TFSI 110 hk styled styled 14AU284 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk 14AU036 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 122 hk 14AU285 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Sport 110 hk styled 14AU286 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Sport 110 hk 14AU365 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Sport styled 14AU285 Samma, med avdrag kr = kr 14AU040 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Sport 122 hk 14AU365 Samma, med avdrag kr = kr 4

5 14AU366 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Sport 14AU366 Samma, med avdrag kr = kr 14AU367 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron styled 14AU367 Samma, med avdrag kr = kr 14AU368 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 14AU368 Samma, med avdrag kr = kr 14BM181 BMW i3 BEV 14BM011 BMW 116i 5d 14BM182 BMW i3 REX 14BM011 BMW 116i 5d 14BM249 BMW i8 14BM249 Samma, med avdrag kr = kr 14CV043 Chevrolet Volt 14CV010 Chevrolet Cruze Halvkombi 1.4T Swedish 14CI004 Citroën C-ZERO 14CI005 Citroën C1 1.0i Comfort 5d 14CI512 Citroën Berlingo Skåp Electric 67 hk 14CI503 Citroën Berlingo Skåp HDi 75 14FI016 Fiat Doblò 1.4 T-JET 120 hk Natural Power Emotion Fiat Punto hk Natural Power Easy Ford C-MAX Trend 5d 1.6 CNG 120 hk Ford C-MAX Titanium 5d 1.6 CNG 120 hk 14FI015 Fiat Doblò hk Emotion 14FI030 14FI028 Fiat Punto hk Easy 14FO030 14FO029 Ford C-MAX Trend 5d 1.0T EcoBoost 125 hk 14FO020 14FO019 Ford C-MAX Titanium 5d 1.0T EcoBoost 125 hk 14FO087 Ford Focus Electric 5d 14FO095 Ford Titanium 5d 1.0T EcoBoost 125 hk 14FO096 Ford Focus Titanium 5d 14FO095 Ford Focus Titanium 5d 1.6 CNG 120 hk 1.0T EcoBoost 125 hk 14FO116 Ford Focus Trend 5d FO115 Ford Focus Trend 5d CNG 120 hk 1.0T EcoBoost 125 hk 14FO293 Ford Focus Titanium 5d 14FO287 Ford Focus Titanium 5d 1.6 Ti-VCT 120 hk, nya 1.0T EcoBoost 100 hk, modellen nya modellen 14FO315 Ford Focus Trend 5d 1.6 Ti-VCT 120 hk, nya modellen 14FO313 Ford Focus Trend 5d 1.0T EcoBoost 100 hk, nya modellen 14KI065 KIA Soul EV 14KI064 KIA Soul 1.6 Special 14MB026 Mercedes Benz B 200 NGD Business 14MB023 Mercedes Benz B 200 Business 14MB027 Mercedes Benz B 200 NGD Taxi 14MB137 Mercedes Benz E 200 NGD Sedan Business 14MB138 Mercedes Benz E 200 NGD Sedan 14MB023 Mercedes Benz B 200 Business, med tillägg kr = kr 14MB140 Mercedes Benz E 200 Sedan Business 14MB128 Mercedes Benz E 200 Sedan SKV A 2014:26 5

6 SKV A 2014:26 14MB139 Mercedes Benz E 200 NGD Taxi 14MB376 Mercedes Benz S 500 Hybrid Plug-in Lång 14MB529 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi 14MB128 Mercedes Benz E 200 Sedan, med tillägg kr = kr 14MB249 Mercedes Benz S 500 Lång 14MB526 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Chassi Enkelhytt 14MB527 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Kombi 14MB524 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI Skåp 14MB553 Mercedes Benz Vito 113 CDI skåp 14MB530 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Kombi 14MB531 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Skåp 14MB565 Mercedes Benz Vito E-cell skåp 14MI004 Mitsubishi i-miev 14MI010 Mitsubishi Space Star 1,2 14MI008 Mitsubishi Outlander 14MI006 Mitsubishi Outlander 2,0 PHEV Basic Basic 14MI015 Mitsubishi Outlander 14MI006 Mitsubishi Outlander 2,0 PHEV City Basic 14NI141 Nissan LEAF Acenta 14NI108 Nissan Qashqai 4x hk Acenta 14NI142 Nissan LEAF Tekna 14NI109 Nissan Qashqai 4x hk Tekna 14NI143 Nissan LEAF Visia 14NI110 Nissan Qashqai 4x hk Visia 14NI181 Nissan e-nv200 Combi-5 Comfort Plus Aut 14NI182 Nissan e-nv200 Evalia- 5 Premium Aut 14NI541 Nissan e-nv200 Skåp Premium Aut 14NI539 Nissan e-nv200 Skåp Comfort Aut 14NI540 Nissan e-nv200 Skåp Comfort Plus Aut 14OP001 Opel Combo Tour Enjoy hk CNG 14OP011 Opel Ampera laddhybrid 150 hk 14OP073 Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo ecoflex 150 hk 14OP501 Opel Combo Skåp 120 hk CNG 14NI158 Nissan NV200 Combi dci 89 hk Comfort Plus 14NI161 Nissan NV200 Evalia hk Premium 14NI532 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 89 hk Premium 14NI530 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 89 hk Skåp 14NI531 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 89 hk Comfort Plus 14OP001 Samma, med avdrag kr = kr 14OP012 Opel Astra Active 5d 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk 14OP071 Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk 14OP502 Opel Combo Skåp Std last hk 14PE085 Peugeot ion 14PE002 Peugeot 107 5d Active 14PR034 Porsche Panamera S e-hybrid 14PR027 1,0 Porsche Panamera 6

7 14PR046 Porsche Cayenne S E- Hybrid 14PR020 Porsche Cayenne S Tiptronic, med avdrag kr = kr 14RE066 Renault ZOE Intens 14RE007 Renault Clio V 75 hk Expression 5d 14RE067 Renault ZOE Life 14RE006 Renault Clio V 75 hk Authentique 5d 14RE510 Renault Kangoo Z.E. 14RE501 Renault Kangoo Access 1.5 dci FAP 75 14RE511 14RE512 Renault Kangoo Z.E. Maxi 2seater Renault Kangoo Z.E. Maxi 5seater 14SE037 Seat Leon TGI 110 Style 14SE044 Seat Mii MPI 68 EcoFuel Style 14SE057 Seat Leon ST Kombi TGI 110 Style 14SK007 Skoda Citigo Elegance 68 CNG 14SK148 Skoda Octavia Ambition G-TEC TSI SK150 Skoda Octavia Combi Ambition G-TEC TSI SK161 Skoda Octavia Elegance G-TEC TSI SK155 Skoda Octavia Combi Elegance G-TEC TSI SB063 Subaru Legacy 2,5i City Business Station Automat 14SB064 Subaru Legacy 2,5i City Station Automat 14SB065 Subaru Legacy 2,5i CNG Business Station Automat 14SB066 Subaru Legacy 2,5i CNG Station Automat 14SB074 Subaru Outback 1,5i City Automat 14SB075 Subaru Outback 2,5i City Business Automat 14SB076 Subaru Outback 2,5i CNG Automat 14RE501 14RE501 14SE039 14SE045 14SE059 14SK005 14SK041 14SK050 14SK066 14SK058 14SB063 Renault Kangoo Access 1.5 dci FAP 75, med tillägg kr = kr Renault Kangoo Access 1.5 dci FAP 75, med tillägg kr = kr Seat Leon TSI 105 Style Seat Mii MPI 75 Style Seat Leon ST Kombi TSI 110 Style Skoda Citigo Elegance 60 Skoda Octavia Ambition TSI 105 Skoda Octavia Combi Ambition TSI 105 Skoda Octavia Elegance TSI 105 Skoda Octavia Combi Elegance TSI 105 Samma, med nedsättning kr = kr 14SB064 Samma, med nedsättning kr = kr 14SB062 Subaru Legacy 2,5i Business Station Automat 14SB068 Subaru Legacy 2,5i Station Automat 14SB074 Samma, med nedsättning kr = kr 14SB075 Samma, med nedsättning kr = kr 14SB072 Subaru Outback 2,5i Automat SKV A 2014:26 7

8 SKV A 2014:26 14SB077 Subaru Outback 2,5i 14SB073 Subaru Outback 2,5i CNG Business Automat Business Automat 14TE001 Tesla Model S, Performance 85 kwh 14TE001 Samma, med nedsättning kr = kr 14TE002 Tesla Model S Standard 60 kwh 14TE002 Samma, med avdrag kr = kr 14TE003 Tesla Model S Standard 85 kwh 14TE003 Samma, med avdrag kr = kr 14TE004 Tesla Model S Performance 85 kwh + 14TE004 Samma, med avdrag kr = TO026 Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid Business 14TO011 Toyota Avensis 1.8 Kombi, med tillägg kr = kr 14VW013 Volkswagen Caddy Comfortline 2.0 Ecofuel 14VW011 Volkswagen Caddy Comfortline 1.2 TSI 105 hk 14VW019 Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 2.0 Ecofuel 14VW017 Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 1.2 TSI 105 hk 14VW024 Volkswagen Caddy Maxi Trendline 2.0 Ecofuel 14VW022 Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.2 TSI 105 hk 14VW028 Volkswagen Caddy Startline 2.0 Ecofuel 14VW026 Volkswagen Caddy Startline 1.2 TSI 85 hk 14VW032 Volkswagen Caddy Trendline 2.0 Ecofuel 14VW029 Volkswagen Caddy Trendline 1.2 TSI 105 hk 14VW055 Volkswagen Cross Touran TSI EcoFuel 14VW054 Volkswagen Cross Touran TSI VW057 Volkswagen e-up! 14VW146 Volkswagen up! 1,0 75 hk high up, med tillägg kr = kr 14VW059 Volkswagen Golf 1,4 TGI BlueMotion Technology 14VW096 Volkswagen Passat TSI 150 EcoFuel Masters 14VW105 Volkswagen Passat Variant TSI 150 EcoFuel Masters 14VW060 Volkswagen Golf 1,4 TSI 122 Multifuel 14VW097 Volkswagen Passat TSI 160 Multifuel, med tillägg kr = kr 14VW106 Volkswagen Passat Variant TSI 160 Multifuel, med tillägg kr = kr 14VW142 Volkswagen Touran TSI 140 Masters 14VW146 Volkswagen up! 1,0 75 hk high up 14VW144 Volkswagen Touran TSI EcoFuel Masters 14VW147 Volkswagen up! 68 hk eco-up high up 14VW150 Volkswagen e-golf 14VW060 Volkswagen Golf 1,4 TSI 122 Multifuel, med tillägg kr = kr 8

9 14VW151 Volkswagen Golf Sportscombi 1,4 TGI 110 BlueMotion 14VW164 Volkswagen Golf GTE Plugin-hybrid 14VW506 Volkswagen Caddy Maxi skåp 2.0 EcoFuel 14VW073 Volkswagen Golf Sportscombi 1,4 TSI 122 MultiFuel BlueMotion Technology 14VW061 Volkswagen Golf 1,4 TSI 140 GT BMT, med tillägg kr = kr 14VW504 Volkswagen Caddy Maxi skåp 1.2 TSI 105 hk 14VW509 Volkswagen Caddy skåp 1.2 TSI 105 hk 14VW539 Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 TDI 140 hk 14VW545 Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 TDI 140 hk 14VW551 Volkswagen Transporter skåp 2.0 TDI 140 hk 14VO304 Volvo V60 T5 Kinetic 14VW513 Volkswagen Caddy skåp 2.0 Ecofuel 14VW538 Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel 14VW544 Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel 14VW550 Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel 14VO213 Volvo V60 Bi-Fuel Kinetic 14VO214 Volvo V60 Bi-Fuel 14VO305 Volvo V60 T5 14VO215 Volvo V60 Bi-Fuel 14VO307 Volvo V60 T5 Summum Summum 14VO216 Volvo V60 Bi-Fuel 14VO303 Volvo V60 T5 14VO284 Volvo V60 D6 AWD Laddhybrid 14VO258 Volvo V60 D5 AWD 14VO285 Volvo V60 D6 AWD Summum Laddhybrid 14VO261 Volvo V60 D5 AWD Summum 14VO311 Volvo V70 Bi-Fuel 14VO375 Volvo V70 T5 Kinetic Kinetic 14VO312 Volvo V70 Bi-Fuel 14VO376 Volvo V70 T5 14VO313 Volvo V70 Bi-Fuel 14VO377 Volvo V70 T5 Summum Summum 14VO314 Volvo V70 Bi-Fuel 14VO374 Volvo V70 T5 14VO542 14VO543 14VO544 14VO545 Volvo V60 Bi-Fuel Business Pro Volvo V60 Bi-Fuel Business Volvo V60 Bi-Fuel Summum Business Pro Volvo V60 Bi-Fuel Summum Business 14VO575 14VO574 14VO582 14VO581 Volvo V60 T5 Business Pro Volvo V60 T5 Business Volvo V60 T5 Summum Business Pro Volvo V60 T5 Summum Business SKV A 2014:26 9

10 SKV A 2014:26 14VO567 Volvo V60 D6 AWD R- Design Laddhybrid 14VO584 14VO585 14VO586 14VO587 Volvo V70 Bi-Fuel Business Pro Volvo V70 Bi-Fuel Business Volvo V70 Bi-Fuel Summum Business Pro Volvo V70 Bi-Fuel Summum Business 14VO254 14VO614 14VO613 14VO619 14VO618 Volvo V60 D5 AWD Black R, med avdrag kr = kr Volvo V70 T5 Business Pro Volvo V70 T5 Business Volvo V70 T5 Summum Business Pro Volvo V70 T5 Summum Business Övriga miljöbilar 2014 (alkohol och elhybrid m.m.) Miljöbilar Jämförbara bilar 14AU085 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 14AU085 Samma E hk quattro 14AU086 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 14AU086 Samma E hk 14AU107 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 14AU107 Samma E hk quattro Sports 14AU108 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 14AU108 Samma E hk quattro 14AU109 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 14AU109 Samma E hk Sports 14AU110 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 14AU110 Samma E hk 14AU171 Audi A6 Sedan 2.0 TFSI hybrid 245 hk tiptronic 14AU172 Audi A6 Sedan 2.8 FSI 204 hk 14AU209 Audi Q5 2.0 TFSI 245 hk hybrid quattro tiptronic 14AU207 Audi Q5 2.0 TFSI 225 hk quattro, med tillägg kr = kr 14AU310 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 14AU310 Samma E hk quattro Sports 14AU311 Audi A4 Avant 2.0 TFSI E hk Sports 14AU311 Samma 14AU352 Audi A6 Sedan 2.0 TFSI hybrid 245 hk tiptronic Sports 14AU172 Audi A6 Sedan 2.8 FSI 204 hk, med tillägg kr = kr 10

11 14AU362 Audi Q5 2.0 TFSI 245 hk hybrid quattro tiptronic Sports 14AU208 Audi Q5 2.0 TFSI 225 hk quattro tiptronic Sports, med tillägg kr = kr 14BM080 BMW 335i Sedan 14BM177 BMW ActiveHybrid 3 Sedan 14BM178 BMW ActiveHybrid 5 14BM134 BMW 535i Sedan Sedan 14BM179 BMW ActiveHybrid 7 14BM168 BMW 740 Li LWB 14BM180 BMW ActiveHybrid 7 14BM167 BMW 740i SWB 14CI035 Citroën DS5 Hybrid4 14CI034 Citroën DS5 HDi FO097 Ford Focus Titanium 5d 14FO095 Ford Focus Titanium 5d 1.6 Flexifuel 150 hk 1.0T EcoBoost 125 hk 14FO108 Ford Focus Titanium 14FO107 Ford Focus Titanium Kombi 1.6 Flexifuel Kombi 1.0T EcoBoost 150 hk 125 hk 14FO117 Ford Focus Trend 5d 1.6 Flexifuel 150 hk 14FO115 Ford Focus Trend 5d 1.0T EcoBoost 125 hk 14FO125 Ford Focus Trend Kombi 1.6 Flexifuel 14FO124 Ford Focus Trend Kombi 1.0T EcoBoost 125 hk 150 hk 14FO328 Ford Mondeo Titanium HEV 4d 2.0 HY177 CT, nya modellen 14FO320 Ford Mondeo Titanium 5d 1.5T EcoBoost 160 hk, nya modellen 14HO057 Honda Jazz 1,3 Comfort Hybrid 14HO059 Honda Jazz 1,4 Comfort Plus 14HO058 Honda Jazz 1,3 14HO060 Honda Jazz 1,4 Elegance Elegance Hybrid 14KI020 KIA Optima Hybrid 2.0 Automat 14KI020 Samma, med avdrag kr = kr 14LE001 Lexus CT200h MC 14LE001 Samma, med avdrag kr = kr 14LE002 Lexus CT200h 14LE002 Samma, med avdrag kr = kr 14LE004 Lexus GS300h 14LE004 Samma, med avdrag kr = kr 14LE005 Lexus GS450h 14LE003 Lexus GS250 14LE008 Lexus IS300h 14LE007 Lexus IS250, med avdrag kr = kr 14LE010 Lexus LS600h L 14LE010 Samma, med avdrag kr = kr 14LE011 Lexus LS600h 14LE009 Lexus LS460, med tillägg kr = kr 14LE012 Lexus RX450h 14LE012 Samma, med avdrag kr = kr SKV A 2014:26 11

12 SKV A 2014:26 14LE013 Lexus NX 300h Entry 14LE013 Samma, med avdrag 14MB173 Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Business Sedan 14MB174 Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Kombi Business 14MB175 Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Kombi 14MB176 Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Sedan 14MB244 Mercedes Benz S 400 Hybrid Lång 14MB245 Mercedes Benz S 400 Hybrid 14MB314 Mercedes Benz S 300 BlueTEC Hybrid Lång 14MB315 Mercedes Benz S 300 BlueTEC Hybrid kr = kr 14MB170 Mercedes Benz E 250 Sedan Business 14MB163 Mercedes Benz E 250 CDI Kombi Business 14MB162 Mercedes Benz E 250 CDI Kombi 14MB164 Mercedes Benz E 250 CDI Sedan 14MB243 Mercedes Benz S 350 BlueTEC Lång, med avdrag kr = kr 14MB241 Mercedes Benz S 350 BlueTEC, med avdrag kr = kr 14MB243 Mercedes Benz S 350 BlueTEC Lång, med avdrag kr = kr 14MB241 Mercedes Benz S 350 BlueTEC, med avdrag kr = kr 14PE031 Peugeot 3008 Active 2,0 HDi 14PE037 Peugeot 3008 Allure 2,0 HDi 14PE082 Peugeot 508 SW Allure 2,0 HDi 163 hk 14PR018 Porsche Cayenne Manuell 14TO003 Toyota Auris PE038 Peugeot 3008 Hybrid4 Active 14PE039 Peugeot 3008 Hybrid4 Allure 14PE063 Peugeot 508 RXH 2,0 HDi Hybrid 14PR019 Porsche Cayenne S Hybrid 14TO004 Toyota Auris 1.8 Hybrid Active 14TO009 Toyota Auris Touring 14TO008 Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Sports 1.6 Active 14TO027 Toyota Prius TO011 Toyota Avensis 1.8 Kombi 14TO028 Toyota Prius TO033 Toyota Verso 1.8 Business 14TO042 14TO044 14TO047 14TO063 Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5D Toyota Auris Toyota Auris Touring Sports Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5D 50 14TO040 Toyota Yaris D 14TO003 Toyota Auris TO008 14TO040 Toyota Auris Touring Sports 1.6 Toyota Yaris D 12

13 14TO068 Toyota Yaris 1,5 HSD 5-D Hybrid Life 14VW050 Volkswagen CC TSI 160 MultiFuel 14VW060 Volkswagen Golf 1,4 TSI 122 MultiFuel 14VW073 Volkswagen Golf Sportscombi 1,4 TSI 122 MultiFuel BlueMotion Technology 14VW077 Volkswagen Jetta hybrid DSG 14VW097 14VW106 14VW135 14VW155 Volkswagen Passat TSI 160 MultiFuel Volkswagen Passat Variant TSI 160 MultiFuel Volkswagen Touareg Hybrid Volkswagen Golf Sportsvan 1,4 TSI 125 Multifuel Volkswagen Touareg Hybrid 3.0 V6 TFSI 333 4Motion, nya modellen 14TO066 Toyota Yaris D Life 14VW050 Samma 14VW060 Samma 14VW073 Samma 14VW078 Volkswagen Jetta TSI 160 GT, med tillägg kr = kr 14VW097 Samma 14VW106 Samma 14VW137 Volkswagen Touareg V6 TDI 245 hk BMT, med tillägg kr = kr 14VW155 Samma 14VW181 14VW179 Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 262 SCR 4Motion BlueMotion Technology, med tillägg kr = kr 14VO069 Volvo S60 T4F Kinetic 14VO065 Volvo S60 T4 Kinetic 14VO070 Volvo S60 T4F 14VO066 Volvo S60 T4 14VO071 Volvo S60 T4F R- 14VO067 Volvo S60 T4 R-Design Design 14VO072 Volvo S60 T4F 14VO068 Volvo S60 T4 Summum Summum 14VO073 Volvo S60 T4F 14VO064 Volvo S60 T4 14VO129 Volvo S80 T4F Kinetic 14VO126 Volvo S80 T4 Kinetic 14VO130 Volvo S80 T4F 14VO127 Volvo S80 T4 14VO131 Volvo S80 T4F 14VO128 Volvo S80 T4 Summum Summum 14VO132 Volvo S80 T4F 14VO125 Volvo S80 T4 14VO298 Volvo V60 T4F Kinetic 14VO294 Volvo V60 T4 Kinetic 14VO299 Volvo V60 T4F 14VO295 Volvo V60 T4 14VO300 Volvo V60 T4F R- 14VO296 Volvo V60 T4 R-Design Design 14VO301 Volvo V60 T4F 14VO297 Volvo V60 T4 Summum Summum 14VO302 Volvo V60 T4F 14VO293 Volvo V60 T4 SKV A 2014:26 13

14 SKV A 2014:26 14VO370 Volvo V70 T4F Kinetic 14VO366 Volvo V70 T4 Kinetic 14VO371 Volvo V70 T4F 14VO368 Volvo V70 T4 14VO372 Volvo V70 T4F 14VO369 Volvo V70 T4 Summum Summum 14VO373 Volvo V70 T4F 14VO365 Volvo V70 T4 14VO573 Volvo V60 T4F Ocean Race 14VO572 Volvo V60 T4 Ocean Race 14VO612 Volvo V70 T4F Sport 14VO609 Volvo V70 T4 Sport El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2015 Miljöbilar Jämförbara bilar 15AU067 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk Sport 15AU069 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk Sport 15AU073 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic Sport styled 15AU074 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic Sport 15AU075 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic styled 15AU076 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic 15AU077 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk Sport styled 15AU078 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk styled 15AU079 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk 15AU073 15AU074 15AU075 15AU076 15AU077 Samma, med avdrag kr = kr Samma, med avdrag kr = kr Samma, med avdrag kr = kr Samma, med avdrag kr = kr Samma, med avdrag kr = kr 15AU066 Audi A3 Sportback 1.2 TFSI 110 hk styled 15AU068 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk 15BM229 BMW i3 BEV 15BM011 BMW 116i 5d 15BM230 BMW i3 REX 15BM011 BMW116i 5d 15BM231 BMW i8 15BM231 Samma, med avdrag kr = kr 15CI004 Citroën C-Zero elbil 15CI006 Citroën C1 VTi hk 15CI502 Citroën Berlingo Skåp Electric 67 hk 15CI504 Citroën Berlingo Skåp HDi 75 15FI014 Fiat Doblò 1.4 T-JET 15FI013 Fiat Doblò Emotion 120 Natural Power Emotion 15FI029 Fiat Punto hk 15FI027 Fiat Punto hk Easy Natural Power Easy 15FI503 Fiat Doblò Elegant 1.4T CNG 120 hk 15FI506 Fiat Doblò Elegant 1.6 MultiJet 105 hk 15FO022 Ford C-MAX Titanium 1.6 Ti-VCT 120 hk 15FO019 Ford C-MAX Titanium 1.0T EcoBoost 125 hk 14

15 15FO032 Ford C-MAX Trend 1.6 Ti-VCT 120 hk 15FO029 Ford C-MAX Trend 1.0T EcoBoost 125 hk 15FO071 Ford Focus Titanium 5D 1.6 Ti-VCT 120 hk S5 15FO064 Ford Focus Titanium 5D 1.0T EcoBoost 100 hk 15FO093 Ford Focus Trend 5D 1.6 Ti-VCT 120 hk S5 15FO090 Ford Focus Trend 5D 1.0T EcoBoost 100 hk 15KI046 KIA Soul EV 15KI045 KIA Soul 1.6 Special 15MB026 Mercedes Benz B 200 NGD Taxi 15MB023 Mercedes Benz B 200, med tillägg kr = kr 15MB027 Mercedes Benz B MB023 Mercedes Benz B 200 NGD 15MB123 Mercedes Benz E 200 NGD Sedan 15MB117 Mercedes Benz E 200 Sedan 15MB124 Mercedes Benz NGD Taxi 15MB117 Mercedes Benz E 200 Sedan, med tillägg kr = kr 15MB233 Mervedes Benz S 500 Lång 15MB232 Mercedes Benz S 500 Hybrid Plug-in Lång 15MB529 Mercedes Benz Sprinter 15MB526 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi 316 CDI Chassi Enkelhytt 15MB530 Mercedes Benz Sprinter 15MB527 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Kombi 316 CDI Kombi 15MB531 Mercedes Benz Sprinter 15MB528 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Skåp 316 CDI Skåp 15MI006 Mitsubishi Outlander 15MI004 Mitsubishi Outlander 2,0 PHEV Basic 15NI007 Nissan e-nv200 15NI042 Nissan NV200 Combi-5 Combi-5 Comfort Plus dci 110 Comfort Plus 15NI008 Nissan e-nv200 Evalia- 15NI044 Nissan NV200 Evalia Premium 110 premium 15NI025 Nissan LEAF Acenta 15NI052 Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 4x2 Acenta 15NI026 Nissan LEAF Tekna 15NI054 Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 4x2 Tekna 15NI027 Nissan LEAF Visia 15NI055 Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 4x2 Visia 15NI501 15NI502 15NI503 15OP026 15OP082 Nissan e-nv200 Skåp Comfort Nissan e-nv200 Skåp Comfort Plus Nissan e-nv200 Skåp Premium Opel Combo Tour Enjoy hk CNG Opel Zafira Tourer 5 d 1.6 CNG Turbo ecoflex 150 hk 15NI513 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 90 hk DPF Comfort 15NI513 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 90 hk DPF Comfort, med tillägg kr = kr 15NI514 Nissan NV200 Skåp 1.5 dci 90 hk DPF Premium 15OP026 Samma, med avdrag kr = kr 15OP081 Opel Zafira Tourer 5 d 1.6 CDTI ecoflex 136 hk SKV A 2014:26 15

16 SKV A 2014:26 15OP502 Opel Combo Skåp OP503 Opel Combo Skåp hk CNG 95 hk 15PE078 Peugeot ion 15PE002 Peugeot 108 5D Active 1,0 VTi 15PR028 Porsche Cayenne S E- 15PR023 Porsche Cayenne Hybrid 15PR043 Porsche Panamera S E- 15PR036 Porsche Panamera Hybrid 15RE052 Renault ZOE Intens 15RE009 Renault Clio V 75 hk Expression 5d 15RE053 Renault ZOE Life 15RE008 Renault Clio V 75 hk Authentique 5d 15RE510 Renault Kangoo Z.E. Maxi 2seater 15RE501 Renault Kango Access 1.5 dci FAP 75, med tillägg kr = kr 15RE511 Renault Kangoo Z.E. Max 5seater 15RE501 Renault Kango Access 1.5 dci FAP 75, med tillägg kr = kr 15RE512 Renault Kangoo Z.E. 15RE501 Renault Kango Access 1.5 dci FAP 75 15SE029 Seat Leon ST Kombi TGI 110 Style 15SE031 Seat Leon ST Kombi TSI 110 Style 15SE040 Seat Leon TGI SE042 Seat Leon TSI 110 Style Style 15SE048 Seat Mii MPI 68 15SE049 Seat Mii MPI 75 Style Ecofuel Style 15SK007 Skoda Citigo Elegance 68 CNG 15SK005 Skoda Citigo Elegance 60 15SK038 15SK047 15SK060 Skoda Octavia Ambition G-TEC TSI 110 Skoda Octavia Combi Ambition G-TEC TSI 110 Skoda Octavia Combi Elegance G-TEC TSI 110 Skoda Octavia Elegance G-TEC TSI SK042 15SK053 15SK065 Skoda Octavia Ambition TSI 105 Skoda Octavia Combi Ambition TSI 105 Skoda Octavia Combi Elegance TSI SK076 15SK079 Skoda Octavia Elegance TSI TE001 Tesla 60 kwh 15TE001 Samma, med avdrag kr = kr 15TE002 Tesla 85 kwh Business Executive 15TE002 Samma, med avdrag kr = kr 15TE003 Tesla 85 kwh Dual Motor AWD Business 15TE003 Samma, med avdrag kr = kr Executive 15TE004 Tesla 85 kwh Dual Motor AWD 15TE004 Samma, med avdrag kr = kr 15TE005 Tesla 85 kwh 15TE005 Samma, med avdrag kr = kr 16

17 15TE006 Tesla 85 kwh Performance Dual Motor AWD Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid Active Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid Executive 15TE006 Samma, med avdrag kr = kr 15TO038 15TO015 Toyota Avensis 1.8 Kombi Life 15TO039 15TO015 Toyota Avensis 1.8 Kombi Life, med tillägg kr = kr 15VW012 Volkswagen Caddy 15VW007 Volkswagen Caddy Comfortline EcoFuel Comfortline1.2 TSI 15VW019 Volkswagen Caddy 15VW014 Volkswagen Caddy Maxi Maxi Comfortline Comfortline 1.2 TSI EcoFuel 15VW023 Volkswagen Caddy 15VW020 Volkswagen Caddy Maxi Maxi Trendline EcoFuel Trendline 1.2 TSI 15VW026 Volkswagen Caddy 15VW024 Volkswagen Caddy Startline 2.0 EcoFuel Startline 1.2 TSI 85 hk 15VW030 Volkswagen Caddy 15VW027 Volkswagen Caddy Trendline 2.0 EcoFuel Trendline 1.2 TSI 105 hk 15VW053 Volkswagen e-golf 15VW058 Volkswagen Golf 1.4 TSI 115 hk MultiFuel E85 BlueMotion Technology, med tillägg kr = kr 15VW054 Volkswagen e-up! 82 hk 15VW161 Volkswagen up high up! hk, med tillägg kr = kr 15VW056 Volkswagen Golf VW058 Volkswagen Golf 1.4 TSI TGI BlueMotion 110 hk MultiFuel E85 BlueMotion Technology 125 hk 15VW065 Volkswagen Golf GTE 15VW061 Volkswagen Golf GT TSI Plug-In-Hybrid TSI BlueMotion 6 vxl DSG Technology, med tillägg kr = kr 15VW068 Volkswagen Golf 15VW070 Volkswagen Golf Masters Masters 1.4 TGI 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion 110 hk BlueMotion Technology 15VW075 Volkswagen Golf Sportscombi 1.4 TGI BlueMotion 110 hk 15VW085 Volkswagen Golf Sportscombi Masters 1.4 TGI BlueMotion 110 hk 15VW151 Volkswagen Touran Cross 1.4 TGI BlueMotion 150 hk 15VW156 Volkswagen Touran Masters 1.4 TGI BlueMotion 150 hk 15VW077 15VW087 15VW152 15VW157 Volkswagen Golf Sportscombi 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology 125 hk Volkswagen Golf Sportscombi Masters 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology Volkswagen Touran Cross 1.4 TSI 140 hk Volkswagen Touran Masters 1.4 TSI 140 hk SKV A 2014:26 17

18 SKV A 2014:26 15VW160 Volkswagen up high up! 1.0 eco-up! BlueMotion Technology 68 hk 15VW511 Volkswagen Caddy Maxi Skåp EcoFuel 15VW518 Volkswagen Caddy Skåp EcoFuel 15VW542 Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel 15VW548 Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel 15VW554 Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel 15VO253 Volvo V60 Bi-Fuel Kinetic 15VO254 Volvo V60 Bi-Fuel Business PRO 15VO255 Volvo V60 Bi-Fuel Business 15VO256 Volvo V60 Bi-Fuel 15VO257 Volvo V60 Bi-Fuel Summum Business PRO 15VO258 Volvo V60 Bi-Fuel Summum Business 15VO259 Volvo V60 Bi-Fuel Summum 15VW161 15VW505 15VW512 15VW543 15VW549 15VW556 15VO376 15VO379 15VO378 15VO377 15VO388 15VO387 15VO386 Volkswagen up high up! hk Volkswagen Caddy Maxi Skåp 1.2 TSI Volkswagen Caddy Skåp 1.2 TSI 105 hk Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 TDI 140 hk Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 TDI 140 hk Volkswagen Transporter skåp 2.0 TDI 140 hk Volvo V60 T5 Kinetic Volvo V60 T5 Business PRO Volvo V60 T5 Business Volvo V60 T5 Volvo V60 T5 Summum Business PRO Volvo V60 T5 Summum Business Volvo V60 T5 Summum 15VO260 Volvo V60 Bi-Fuel 15VO375 Volvo V60 T5 15VO350 Volvo V60 D6 AWD Laddhybrid 15VO351 Volvo V60 D6 AWD R- Design Laddhybrid 15VO352 15VO393 15VO394 15VO395 Volvo V60 D6 AWD Summum Laddhybrid Volvo V70 Bi-Fuel Kinetic Volvo V70 Bi-Fuel Business Volvo V70 Bi-Fuel Business PRO 15VO315 15VO311 15VO321 15VO485 15VO487 15VO488 Volvo V60 D5 AWD, med avdrag kr = kr Volvo V60 D5 AWD Black R, med avdrag kr = kr Volvo V60 D5 AWD Summum, med avdrag kr = kr Volvo V70 T5 Kinetic Volvo V70 T5 Business Volvo V70 T5 Business PRO 18

19 15VO396 Volvo V70 Bi-Fuel 15VO486 Volvo V70 T5 15VO397 Volvo V70 Bi-Fuel Summum Business 15VO494 Volvo V70 T5 Summum Business PRO PRO 15VO398 Volvo V70 Bi-Fuel Summum Business 15VO493 Volvo V70 T5 Summum Business 15VO399 Volvo V70 Bi-Fuel 15VO492 Volvo V70 T5 Summum Summum 15VO400 Volvo V70 Bi-Fuel 15VO484 Volvo V70 T5 15VO623 15VO624 15VO625 Volvo XC90 T8 AWD Inscription Volvo XC90 T8 AWD Volvo XC90 T8 AWD R-Design 15VO620 Volvo XC90 T6 AWD Inscription 15VO621 Volvo XC90 T6 AWD 15VO622 Volvo XC90 T6 AWD R- Design SKV A 2014:26 Övriga miljöbilar 2015 (alkohol och elhybrid m.m.) Miljöbilar Jämförbara bilar 15AU121 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 15AU121 Samma E hk quattro Sports 15AU122 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 15AU122 Samma E hk quattro 15AU123 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 15AU123 Samma E hk Sports 15AU124 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 15AU124 Samma E hk 15AU145 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 15AU145 Samma E hk quattro Sports 15AU146 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 15AU146 Samma E hk quattro 15AU147 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 15AU147 Samma E hk Sports 15AU148 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 15AU148 Samma E hk 15AU270 Audi Q5 2.0 TFSI 245 hk hybrid quattro tiptronic 15AU268 Audi Q5 2.0 TFSI 225 hk quattro tiptronic, med tillägg kr = kr 15AU271 Audi Q5 2.0 TFSI 245 hk hybrid quattro tiptronic Sports 15BM225 BMW ActiveHybrid 3 Sedan 15BM226 BMW ActiceHybrid 5 Sedan 15BM227 BMW ActiveHybrid 7 LWB 15AU269 Audi Q5 2.0 TFSI 225 hk quattro tiptronic Sports, med tillägg kr = kr 15BM103 BMW 335i Sedan 15BM182 BMW 535i Sedan 15BM216 BMW 740Li 19

20 SKV A 2014:26 15BM228 BMW ActiveHybrid 7 15BM215 BMW 740i SWB 15CI042 Citroën DS 5 Hybrid4 15CI041 Citroën DS 5 Blue HDi FO152 Ford Mondeo Titanium HEV 4D 2.0HY177 S6 CT 15FO143 Ford Mondeo Titanium 5D 1.5T EcoBoost 160 hk S6 15HO052 Honda Jazz 1,3 Comfort Hybrid 15HO054 Honda Jazz 1,4 Comfort Plus 15HO053 Honda Jazz 1,3 Elegance 15HO055 Honda Jazz 1,4 Elegance Hybrid 15LE001 Lexus CT200h 15LE001 Samma, med avdrag kr = kr 15LE002 Lexus GS300h 15LE002 Samma, med avdrag kr = kr 15LE003 Lexus GS450h 15LE 003 Samma, med avdrag kr = kr 15LE005 Lexus IS300h 15LE004 Lexus IS250, med avdrag kr = kr 15LE007 Lexus LS600h 15LE006 Lexus LS460, med tillägg kr = kr 15LE008 Lexus NX300h 15LE008 Samma, med avdrag kr = kr 15LE009 Lexus NX300h AWD 15LE009 Samma, med avdrag kr = kr 15LE010 Lexus RX450h 15LE010 Samma, med avdrag kr = kr 15MB063 Mercedes Benz C 300 BlueTEC Hybrid Kombi 15MB060 Mercedes Benz C 250 Kombi 15MB064 Mercedes Benz C MB061 Mercedes Benz C 250 Sedan BlueTEC Hybrid Sedan 15MB149 Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Kombi 15MB147 Mercedes Benz E 250 Kombi 15MB150 Mercedes Benz E MB148 Mercedes Benz E 250 Sedan BlueTEC Hybrid Sedan 15MB219 Mercedes Benz S 300 BlueTEC Hybrid Lång 15MB224 Mercedes Benz S 350 BlueTEC Lång, med avdrag kr = kr 15MB220 Mercedes Benz S 300 BlueTEC Hybrid 15MB225 Mercedes Benz S 400 Hybrid Lång 15MB226 Mercedes Benz S 400 Hybrid 15PE061 15TO004 15TO005 Peugeot 508 RXH 2,0 HDi Hybrid Toyota Auris 1.8 Hybrid Feel Toyota Auris 1.8 Hybrid Executive 15MB221 Mercedes Benz S 350 BlueTEC, med avdrag kr = kr 15MB224 Mercedes Benz S 350 BlueTEC Lång, med avdrag kr = kr 15MB221 Mercedes Benz S 350 BlueTEC, med avdrag kr = kr 15PE075 Peugeot 508 SW Allure 2,0 HDi 163 hk 15TO003 Toyota Auris 1.6 Feel 15TO003 Toyota Auris 1.6 Feel, med tillägg kr = kr 20

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:26) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar 2 Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2014 bestäms enligt följande. Kod 3 Bilmärke/-modell Nybilspris CITROËN 14CI501 Berlingo

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 SKV M 2015:17 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg 2009-02-04 P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg Göteborg ger p-subventioner till personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller stadens definition av miljöfordon och övriga krav för användandet.

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Urstark bilmarknad under 2014

Urstark bilmarknad under 2014 2015-01-02 Urstark bilmarknad under 2014 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014 Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar - 2014 blev ett mycket

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 = Importörens uppgifter D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan = Fordon kontrollerat A = Godkänd * = Ny modell E = Överträffar kraven - Positiv

Läs mer

Bästa mars någonsin för nya bilar

Bästa mars någonsin för nya bilar 2017-04-03 Bästa mars någonsin för nya bilar - Det var fortsatt mycket bra fart på bilmarknaden i mars. Registreringarna av nya personbilar ökade med 10,6 procent. Det är 39:e månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Heta bilhallar i juni

Heta bilhallar i juni 2015-07-01 Heta bilhallar i juni - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar.

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel.

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel. counter, internt bruk Märke Modellbeteckning Drivmedel Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) 1 Opel Astra Kombi CNG BIOGAS 6,9 9 2 Opel Zafira 5D 1.6 CNG BIOGAS 7,5 10 3 Volkswagen Golf

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2009 * SKV M I detta meddelande finns information om de regler som gäller

Läs mer

Bonus-malus, bonusen

Bonus-malus, bonusen Bonus-malus, bonusen Kr 70000 60000 50000 Bonus 40000 30000 20000 10000 0 CO2, g/km 0 10 20 30 40 50 60 Bonus, exempel personbilar Modell NEDC-värden Bonus (CO 2 g/km) (kr) Nissan Leaf 0 60 000 BMW i3

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Sida 1 av 9 Skatteverkets författningssamling Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat Security = Stöldskyddspaket, bland annat innehållande godkänt larm D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar 2015-06-01 Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07 Information Till media 2016-01-07 Definitiva nyregistreringar under 2015 Under december registrerades enligt BIL Sweden 33 540 nya personbilar vilket är en ökning med 23,6% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Bästa november någonsin för personbilar

Bästa november någonsin för personbilar 2015-12-01 Bästa november någonsin för personbilar - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i

Läs mer

Miljöbästa bilar 2017

Miljöbästa bilar 2017 Miljöbästa bilar 2017 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75

Läs mer

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar 2016-08-01 Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar - Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar

Läs mer

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti 2016-09-01 Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den

Läs mer

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter Mazdak Haghanipour Sakkunnig e-mobility, Power Circle Fossilfritt Jämtland 2017-09-20 OM POWER CIRCLE En nationell intresseorganisation

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 * Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar 2016-10-03 33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar - Högtrycket på fordonsmarknaden fortsatte i september. Registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent, vilket är den trettiotredje

Läs mer

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING DAGS FÖR LADDNING Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER VAR 4:E BIL, LADDBAR! 1

Läs mer

Bra drag i bilhallarna i juni

Bra drag i bilhallarna i juni 2016-07-01 Bra drag i bilhallarna i juni - Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2017-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var bra fart i bilhallarna i maj då registreringarna av nya personbilar ökade med 2,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för maj. Hittills i

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Oktober 2012 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden 2011-11-01 Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och

Läs mer

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari 2012-03-01 Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari - En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade 2016-11-02 BIL-rekord i oktober - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Stark inledning på bilåret 2017

Stark inledning på bilåret 2017 2017-02-01 Stark inledning på bilåret 2017 - Efter rekordåret ifjol så är det fortsatt bra fart på den svenska bilmarknaden när vi går in i 2017. Registreringarna av nya personbilar ökade med 7,6 procent

Läs mer

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars 2009-04-01 Dieselbilar dominerade registreringarna i mars Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

Tjänstebilar och miljöbilar 2012

Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Utgåva 2 juni 2012 60 4,5 106 0 24 800 1 033 710 75 4,7 108 126 0 26 0 1 121 840 5,1 0 28 1 175 940 5,1 151 800 29 400 1 225 1 020 Polo TSI 124 157 000 30 000 1 250 1 040

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Januari 2014 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Nytt bilrekord! Prognos för personbilar under 2017: Prognos för lätta lastbilar under 2017:

Nytt bilrekord! Prognos för personbilar under 2017: Prognos för lätta lastbilar under 2017: 2017-01-02 Nytt bilrekord! Rekord för nya personbilar: 372 300 under 2016 Rekord för nya lätta lastbilar: 51 700 under 2016 Rekord för nya lastbilar, totalt: 58 200 under 2016 Prognos för 2017: 360 000

Läs mer

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr 2017-03-01 Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr - Februari var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Registreringarna av nya personbilar ökade med 3,2 procent i februari. Det är

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda Färgkod: Övre rad: Blå: Bilinformation, Grön: Storleksklass, CO2 beräknad, Gul: plats, mått, Orange: säkerhet Färgkod: Kolumn 1&2: Grön - klarar krav för miljöbästa oavsett storleksklass (144 g fossilt

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån; beslutade den 15 december 2014. SKVFS 2014:19

Läs mer

Riksskatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets meddelanden Riksskatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 * Riksskatteverkets information om värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2007 samt

Läs mer

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU29 Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:58) om att alkolås ska undantas från sådan extrautrustning

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 SKV M 2013:19 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2012 * SKV M I detta meddelande finns information om de regler som gäller

Läs mer

ALD Electric. plug-in hybridbilar för alla. Behöver du mer information eller har du några frågor? Besök oss på aldbilleasing.se

ALD Electric. plug-in hybridbilar för alla. Behöver du mer information eller har du några frågor? Besök oss på aldbilleasing.se ALD Electric plug-in hybridbilar för alla Bilar är bilar. Det är människorna bakom som gör skillnad. Supermiljöbilar har väl kända positiva effekter på miljön i form av minskade CO2-utsläpp och minskade

Läs mer

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI ELEKTRIFIERING GER UNIKA MÖJLIGHETER! Energieffektivitet Inga/låga ljudemissioner Inga lokala utsläpp 3-4 ggr effektivare än diesel, fordonsgas, bränslecell

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Nybilspriser för lätta lastbilar

Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar Årsmodell 1992 Kod Bilmärke/-modell Nybilspris DAIHATSU 92DA222 Feroza Soft top lastbil 115 000 FORD (Tyskland) 92FO222 Courier Skåp 88 000 92FO222 Escort Express skåp

Läs mer

Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS

Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS 2015.427 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 105 Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan (KS

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2011 * I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli 2007-08-01 Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli - Rekordnoteringen för andelen miljöbilar förklaras till stor del av införandet av miljöbilspremien, säger Bertil Moldén, vd för BIL

Läs mer

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 10/7-2014* Om ER bil inte finns med på listan kandet beror på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo

Läs mer