Skatteverkets allmänna råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteverkets allmänna råd"

Transkript

1 Skatteverkets allmänna råd ISSN * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret SKV A 2008:26 Inkomsttaxering Skattebetalning Utkom från trycket den 19 december Bilförmån Enligt 11 kap. 1 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap. eller 11 kap. IL. Reglerna om värdering av bilförmån finns i 61 kap och 18, 19 och 19 b IL. Av 22 kap. 7 andra stycket IL följer att uttag i form av användande av bil som ingår i näringsverksamhet ska värderas enligt samma regler. Allmänna råd: Dessa allmänna råd bör tillämpas även vid värdering av förmån av att för privat bruk använda bil som ingår i näringsverksamhet. Bilförmån bör anses föreligga även om ett förmånligt avtal ingåtts med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrningseller leasingföretag eller annat bolag inom koncernen, om det föreligger ett samband mellan avtalet och anställningen. Motsvarande gäller om ett förmånligt hyres- eller leasingavtal erhållits för att bilen även används för reklamändamål. Även om den anställde formellt själv äger bilen kan en bilförmån anses föreligga, t.ex. när bilen på grund av anställning eller uppdrag har förvärvats på mycket förmånliga villkor, t.ex. genom ett fördelaktigt återköpsavtal som reellt innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt den anställde har förvärvat bilen av sin arbetsgivare utan någon kontant betalning och med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp. Bilförmån bör anses föreligga i de fall den anställde använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning även om brukandet 1 Beträffande beskattningsåret 2007 och 2008 års taxering, se SKV A 2006:34 samt SKV A 2007:34. För ytterligare information om värdering av bilförmån, se SKV M 2008:18. 1

2 SKV A 2008:26 har begränsats t.ex. till att främst avse resor mellan bostad och arbetsplats. Bilförmån bör anses föreligga även om den anställde hyr bilen av arbetsgivaren eller i övrigt betalar för det privata användandet, men betalningen reducerar då förmånsvärdet. Bilförmån bör dock inte anses föreligga om en anställd hos ett biluthyrningsföretag, eller annat företag som regelmässigt hyr ut bilar till konsumenter på marknadsmässiga villkor, hyr bil på samma villkor som gäller för konsumenterna. Med bil avses personbil, även tung personbil med totalvikt över kg, lätt lastbil och liknande fordon som kan utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbilar som registrerats som lätta lastbilar i vägtrafikregistret. Reglerna för bilförmån gäller inte för tung lastbil, buss, motorcykel, terrängskoter m.fl. fordon. För sådana fordon beräknas värdet av privat användning till marknadsvärdet i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil eller husbil med totalvikt över kg. Med buss avses ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dessutom är inrättat för annat ändamål. Om den skattskyldige haft bilförmån bara i ringa omfattning ska enligt 61 kap. 11 andra stycket IL förmånen värderas till noll. Allmänna råd: Med ringa omfattning bör avses användning vid högst tio tillfällen. 2 Värdering av bilförmån 2.1 Nybilspris för bilmodellen Enligt 61 kap. 6 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 andra stycket IL det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Allmänna råd: En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta tillverkningsårs ingång. Med nybilspris, anskaffningspris och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt. För en ny bilmodell som introducerats på marknaden, men där nybilspriset ännu inte har fastställts av Skatteverket, bör det marknadspris som generalagent eller motsvarande har rekommenderat användas. Beräknat årligt bilförmånsvärde, exklusive drivmedelsförmån, bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor. 2

3 2.2 Extrautrustning Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anskaffningskostnaden för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset. Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 IL. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av det verkliga nybilspriset och anskaffningskostnaden för extrautrustning enligt 61 kap. 6 och 8 IL fyra prisbasbelopp. Allmänna råd: Extrautrustning kan antingen vara fast monterad på bilen eller monterad på så sätt att den lätt går att avlägsna, men är avsedd att användas på fordonet. Det bör sakna betydelse för förmånsvärderingen om utrustningen anskaffas i samband med att bilen levereras eller vid ett senare tillfälle eller om utrustningen redan fanns i förmånsgivarens ägo innan bilen anskaffades. Det bör även sakna betydelse för vilket ändamål utrustningen anskaffats, t.ex. för bilens funktion, körsäkerhet eller för de resandes bekvämlighet. Följande utrustning är exempel på extrautrustning om den inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen: automatisk växellåda, antisladd- och antispinnsystem, nivåreglering, farthållare, extraljus, luftkonditionering, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, elektriska fönsterhissar, eluppvärmd vindruta, elmanövrerade backspeglar, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, motorvärmare, kupévärmare, centrallås, alkolås, larmanordning, takräcke, lastbox, barnbilstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, bandspelare, CD/DVD-spelare, bränsledator, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPS-navigator. Om förmånsbilen är en lätt lastbil och den har utrustats med vinschar, kranar o.d. som anskaffats enbart för tjänstebruk bör denna extrautrustning inte beaktas vid förmånsvärderingen. Med anskaffningskostnad för extrautrustning avses kostnaden vid anskaffningstillfället för material och arbete m.m. inklusive mervärdesskatt. Sedvanlig rabatt som lämnats vid köp av extrautrustning bör beaktas vid beräkning av anskaffningskostnaden om rabatten ligger på en rimlig nivå. Här avses sådan rabatt som lämnas till allmänheten (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den ger nedsättning av totala anskaffningskostnaden i kronor eller om viss extrautrustning lämnas utan kostnad, proportioneras på bilen respektive utrustningen. Rabatt som lämnas på anskaffningskostnaden för enbart bilen bör inte beaktas. Om rabatten på den totala anskaffningskostnaden för bilen inkl. extrautrustning t.ex. SKV A 2008:26 3

4 SKV A 2008:26 motsvarar 5 % och värdet av utrustningen uppgår till kr, anses anskaffningskostnaden för utrustningen vara kr ( x [1-0,05] ), vilket bör läggas till nybilspriset. Om extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivaren inte haft någon kostnad för den eller om kostnaden väsentligt understiger sedvanlig anskaffningskostnad bör det marknadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaffningskostnad. Om bilen köpts eller hyrts begagnad och priset för extrautrustningen inte specificerats, kan utrustningen anses anskaffad samma år som bilen tillverkades såvida det inte är uppenbart att den anskaffats vid senare tillfälle. I sådant fall bör anskaffningskostnaden för utrustningen beräknas från verkligt anskaffningsår. Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny. Vidare bör bortses från extrautrustning som den anställde själv anskaffat och bekostat och som senare kan flyttas till annan bil, t.ex. bilstereo. 2.3 Miljöbil Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik ska enligt 61 kap. 8 a inkomstskattelagen (1999:1229) förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, alternativt 60 procent eller 80 procent av detta förmånsvärde. Allmänna råd: Nedan anges bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) med tillverkningsår samt de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa. Vad gäller alkoholdrivna miljöbilar har närmast jämförbara konventionella bil i vissa fall ett högre nybilspris än miljöbilen. I sådant fall bör miljöbilen anses utgöra jämförbar bil vid tillämpning av reglerna om nedsättning. Nedsättning bör då ske med utgångspunkt i nybilspriset för den aktuella miljöbilen. El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2002 Miljöbilar Jämförbara bilar 02CI504 Citroën Berlingo skåp EL 02CI501 Citroën Berlingo skåp OP033 Opel Zafira 1.6 Comfort 02OP030 Opel Zafira komfortp kr 02TO017 Toyota Prius HYBRID 02TO011 Toyota Corolla 1.4 sedan 02VO063 Volvo S60 Bi-fuel 02VO051 Volvo S hk 02VO064 Volvo S60 Bi-fuel 02VO052 Volvo S hk 02VO065 Volvo S60 Bi-fuel 02VO053 Volvo S hk 02VO094 Volvo V70 Bi-fuel 02VO082 4

5 02VO095 Volvo V70 Bi-fuel 02VO083 02VO096 Volvo V70 Bi-fuel 02VO084 02VO123 Volvo S80 Bi-fuel 02VO110 Volvo S hk 02VO124 Volvo S80 Bi-fuel 02VO111 Volvo S hk 02VO125 Volvo S80 Bi-fuel 02VO112 Volvo S hk SKV A 2008:26 Alkoholdrivna bilar 2002 Miljöbilar Jämförbara bilar 02FO010 Ford Focus 1.6E FFV 5d 02FO008 Ford Focus 1.6 5d 02FO011 Ford Focus 1.6E FFV 02FO009 Ford Focus 1.6 herrgårdsv. herrgårdsv. Övriga miljöbilar 2002 Miljöbilar Jämförbara bilar 02VO066 Volvo S60 Bi-fuel LPG 02VO051 Volvo S hk 02VO067 Volvo S60 Bi-fuel LPG 02VO052 Volvo S hk 02VO068 Volvo S60 Bi-fuel LPG 02VO053 Volvo S hk 02VO097 Volvo V70 Bi-fuel LPG 02VO082 02VO098 Volvo V70 Bi-fuel LPG 02VO083 02VO099 Volvo V70 Bi-fuel LPG 02VO084 02VO126 Volvo S80 Bi-fuel LPG 02VO110 Volvo S hk 02VO127 Volvo S80 Bi-fuel LPG 02VO111 Volvo S hk 02VO128 Volvo S80 Bi-fuel LPG 02VO112 Volvo S hk El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2003 Miljöbilar Jämförbara bilar 03CI504 Citroën Berlingo skåp electrique 03CI501 Citroën Berlingo skåp OP029 Opel Zafira OP026 Opel Zafira komfortp kr 03TO014 Toyota Prius HYBRID 03TO008 Toyota Corolla 1.4 5d 03VW023 Volkswagen Golf 2.0 Variant Bi-fuel 03VW022 Volkswagen Golf 2.0 Variant 03VO067 Volvo S60 Bi-fuel 03VO055 Volvo S hk 03VO068 Volvo S60 Bi-fuel 03VO056 Volvo S hk 03VO069 Volvo S60 Bi-fuel 03VO057 Volvo S hk 03VO092 Volvo V70 Bi-fuel 03VO080 03VO093 Volvo V70 Bi-fuel 03VO081 03VO094 Volvo V70 Bi-fuel 03VO082 03VO119 Volvo S80 Bi-fuel 03VO107 Volvo S hk 03VO120 Volvo S80 Bi-fuel 03VO108 Volvo S hk 5

6 SKV A 2008:26 03VO121 Volvo S80 Bi-fuel 03VO109 Volvo S hk Alkoholdrivna bilar 2003 Miljöbilar 03FO031 03FO032 03FO045 03FO046 03FO059 03FO060 Ford Focus 1.6E FFV Ambiente 5d Ford Focus 1.6E FFV Ambiente herrgårdsv. Ford Focus 1.6E FFV Ambiente + 5d Ford Focus 1.6E FFV Ambiente + herrgårdsv. Ford Focus 1.6E FFV Ghia 5d Ford Focus 1.6E FFV Ghia 5d herrgårdsv. Jämförbara bilar 03FO029 Ford Focus 1.6 Ambiente 5d 03FO030 Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv. 03FO040 Ford Focus 1.6 Ambiente + 5d 03FO041 Ford Focus 1.6 Ambiente + herrgårdsv. 03FO048 Ford Focus 1.6 Ghia 5d 03FO049 Ford Focus 1.6 Ghia 5d herrgårdsv. El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2004 Miljöbilar Jämförbara bilar 04FI030 Fiat Punto 1.2 Bi-Power Active 5d 04MB148 Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut 04OP023 Opel Astra 1.6 Kombi Njoy 04OP038 Opel Zafira 1.6 Comfort 04TO015 Toyota Prius HSD HYBRID 04VW014 Volkswagen Golf 2.0 Variant Bifuel 04VO049 Volvo S60 Bi-Fuel 04VO050 Volvo S60 Bi-Fuel 04VO182 Volvo S60 Bi-Fuel + 04VO051 Volvo S60 Bi-Fuel 04VO183 Volvo S60 Bi-Fuel VO052 Volvo S60 Bi-Fuel + 04VO214 Volvo S60 Bi-Fuel ++ 04VO089 Volvo V70 Bi-Fuel 04VO090 Volvo V70 Bi-Fuel 04V0196 Volvo V70 Bi-Fuel + 04VO091 Volvo V70 Bi-Fuel 04VO197 Volvo V70 Bi-Fuel VO092 Volvo S70 Bi-Fuel + 04FI002 Fiat Punto 1.2 Active 5d 04MB044 Mercedes-Benz E 200 Kompr, + automatväxellåda kr 04OP022 Opel Astra 1.6 Kombi, + Njoypaket kr 04OP036 Opel Zafira Comfortp kr 04TO013 Toyota Corolla Verso VW013 Volkswagen Golf 2.0 Variant 04VO033 Volvo S hk 04VO034 04VO174 04VO035 04VO175 04VO036 04VO210 04VO071 04VO072 04VO190 04VO073 04VO191 04VO074 Volvo S hk Volvo S hk + Volvo S hk Volvo S hk 603 Volvo S hk + Volvo S hk

7 04VO223 04VO132 04VO133 04VO134 04VO135 04VO234 Volvo V70 Bi-Fuel ++ Volvo S80 Bi-Fuel Volvo S80 Bi-fuel Volvo S80 Bi-fuel Volvo S80 Bi-Fuel + Volvo S80 Bi-Fuel ++ 04VO219 04VO116 04VO117 04VO118 04VO119 04VO Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk + Volvo S hk ++ SKV A 2008:26 Alkoholdrivna bilar 2004 Miljöbilar 04FO038 04FO039 04FO042 04FO043 04FO056 04FO057 04FO061 04FO062 04FO078 04FO079 Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente 5d Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente herrg.v. Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition 5d Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition herrgårdsv. Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente + 5d Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente + herrg.v. Ford Focus 1.6E Flexifuel 5d Ford Focus 1.6E Flexifuel herrg.v. Ford Focus 1.6E Flexifuel Ghia 5d Ford Focus 1.6E Flexifuel Ghia herrgårdsv. Jämförbara bilar 04FO036 Ford Focus 1.6 Ambiente 5d 04FO037 Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv. 04FO040 Ford Focus 1.6 Edition 5d 04FO041 Ford Focus 1. 6 Edition herrgårdsv. 04FO051 Ford Focus 1.6 Ambiente + 5d 04FO052 Ford Focus 1.6 Ambiente + herrgårdsv. 04FO059 Ford Focus 1.6 5d 04FO060 Ford Focus 1.6 herrgårdsv. 04FO064 Ford Focus 1.6 Ghia 5d 04FO065 Ford Focus 1.6 Ghia Herrgårdsv El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2005 Miljöbilar Jämförbara bilar 05FI007 Fiat Punto Bi- Power Active 5d 05FI006 Fiat Punto Active 5d 05LE010 Lexus RX 400h 05LE005 Lexus RX MB044 Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut 05MB043 Mercedes-Benz E 200 Kompr aut 05OP055 Opel Astra 1.6 Njoy Kombi 05OP060 Opel Astra 1.6 SW Enjoy 05OP069 Opel Zafira 1.6 Comfort 05OP068 Opel Zafira 1.6 Comfort 05OP147 Opel Combo Tour OP122 Opel Combo Tour 1.4 Twinport 05OP534 Opel Combo 1.6 skåp 05OP501 Opel Combo 1.4 Twinsport skåp 05TO018 Toyota Prius HYBRID 05TO015 Toyota Corolla Verso VW017 Volkswagen Golf 2.0 Variant Bifuel 05VW016 Volkswagen Golf 2.0 Variant 05VO077 Volvo S60 Bi-Fuel 05VO057 Volvo S hk 05VO078 Volvo S60 Bi-Fuel 05VO058 Volvo S hk 7

8 SKV A 2008:26 05VO079 05VO080 05VO081 05VO120 05VO121 05VO122 05VO123 05VO124 05VO170 05VO171 05VO172 05VO173 05VO174 05VO249 Volvo S60 Bi-Fuel / Volvo S60 Bi-Fuel +/ Volvo S60 Bi-Fuel ++/ Volvo V70 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-fuel / Volvo V70 +/ Volvo V70 Bi-Fuel ++/ Volvo S80 Bi-Fuel Volvo S80 Bi-Fuel Volvo S80 Bi-Fuel Volvo SD80 Bi-Fuel + Volvo S80 Bi-Fuel ++ Volvo S80 Bi-Fuel Classic 05VO059 05VO060 05VO061 05VO100 05VO101 05VO102 05VO103 05VO104 05VO150 05VO151 05VO152 05VO153 05VO154 05VO247 Volvo S hk / Volvo S hk +/ Volvo S hk ++/ Volvo V hk / +/ ++/ Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk + Volvo S hk ++ Volvo S hk Classic Alkoholdrivna bilar 2005 Miljöbilar 05FO046 Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente 5d 05FO047 Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente hgv. 05FO050 Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition 5d 05FO051 Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition hgv. 05FO061 Ford Focus 1.6E Flexifuel 5d 05FO062 Ford Focus 1.6E Flexifuel hgv. 05FO132 Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente 5d 05FO133 Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente herrgårdsvagn 05FO142 Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend 5d 05FO143 Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend herrgårdsvagn 05FO162 Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia 5d 05FO163 Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia herrgårdsvagn Jämförbara bilar 05FO044 Ford Focus 1.6i Ambiente 5d 05FO045 Ford Focus 1.6i Ambiente herrgårdsv. 05FO048 Ford Focus 1.6i Edition 5d 05FO049 Ford Focus 1.6i Edition herrgårdsv. 05FO059 Ford Focus 1.6i 5d 05FO060 Ford Focus 1.6i herrgårdsv. 05FO130 Ford Focus 1.6 Ambiente 5d 05FO131 Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv. 05FO140 Ford Focus 1.6 Trend 5d 05FO141 Ford Focus 1.6 Trend herrgårdsvagn 05FO160 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d 05FO161 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia herrgårdsvagn 8

9 05FO177 Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium 5d 05FO175 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d 05FO178 Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium herrgårdsvagn 05FO176 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium herrgårdsvagn 05FO190 Ford Focus C-Max Flexifuel Ambiente 05FO074 Ford Focus C-Max 1.8 Ambiente 05FO191 Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Trend 05FO078 Ford Focus C-Max 1.8 Trend 05FO192 Fords Focus C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport 05FO078 Ford Focus C-Max 1.8 Trend + paket kr 05FO193 Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Ghia 05FO084 Ford Focus C-Max 1.8 Ghia 05FO194 Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport 05FO084 Ford Focus C-Max 1.8 Ghia + paket kr 05SA047 Saab t BioPower 05SA012 Saab t Linear Linear 05SA048 Saab t BioPower Linear05 05SA043 Saab t Linear05 05SA053 Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear 05SA022 Saab 9-5 SportCombi 2.0t Linear 05SA054 Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower 05SA049 Saab 9-5 SportCombi 2.0t Linear05 Linear05 05VO253 Volvo S Flexifuel 05VO003 Volvo S VO254 Volvo S401.8 Flexifuel 05VO004 Volvo S VO255 Volvo S Flexifuel 05VO005 Volvo S / 05VO256 Volvo S Flexifuel 05VO006 Volvo S / 05VO257 Volvo S Flexifuel 05VO007 Volvo S / 05VO259 Volvo V Flexifuel 05VO031 Volvo V VO260 Volvo V Flexifuel 05VO032 Volvo V VO261 Volvo V Flexifuel 05VO033 Volvo V / 05VO262 Volvo V Flexifuel 05VO034 Volvo V / 05VO263 Volvo V Flexifuel 05VO035 Volvo V / SKV A 2008:26 El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2006 Miljöbilar Jämförbara bilar 06FI006 Fiat Punto Bi- Power Active 5d 06FI004 Fiat Punto Active 5d 06FI517 Fiat Doblo 1.6 Natural Power skåp 06FI515 Fiat Doblo 1.3 JTD Multijet 16 Base skåp 06HO021 Honda Civic 1.3 Hybrid 06HO003 Honda Civic 1.4 Comfort 5d 06IV505 Iveco Daily 35S11 GAS 06IV504 Iveco Daily 35S10 skåp skåp 06IV510 Iveco Daily 35C11 GAS 06IV509 Iveco Daily 35C10 skåp skåp 06IV518 Iveco Daily 35S11 GAS chassi 06IV517 Iveco Daily 35S10 chassi 06IV523 Iveco Daily 35C11 GAS chassi 06IV522 Iveco Daily 35C10 chassi 9

10 SKV A 2008:26 06LE007 Lexus RX 400h Hybrid 06LE006 Lexus RX LE014 Lexus GS 450h Hybrid 06LE009 med avdrag kr = kr 06MB052 Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut 06MB051 Mercedes-Benz E 200 Kompr aut 06OP055 Opel Combo Tour OP054 Opel Combo Tour 1.4 Twinport 06OP504 Opel Combo OP503 Opel 1.4 Twinport skåp skåp 06OP069 Opel Zafira OP068 Opel Zafira 1.6 Enjoy Enjoy 06TO018 Toyota Prius Hybrid 06TO014 Toyota Corolla Verso VW018 Volkswagen Golf 2.0 Variant Bifuel 06VW017 Volkswagen Golf 2.0 Variant 06VW126 Volkswagen Caddy Kombi EcoFuel 06VW068 Volkswagen Caddy Kombi 102 hk 06VW127 Volkswagen Caddy Life EcoFuel 06VW072 Volkswagen Caddy Life 102 hk 06VW558 Volkswagen Caddy skåp EcoFuel 06VW502 Volkswagen Caddy skåp 102 hk 06VW121 Volkswagen Touran 2.0 EcoFuel Conceptline 06VW034 Volkswagen Touran 1.6 Conceptline 06VO082 Volvo S60 Bi-fuel 06VO076 Volvo S hk 06VO083 Volvo S60 Bi-fuel 06VO077 Volvo S hk 06VO084 Volvo S60 Bi-Fuel 06VO078 Volvo S hk 06VO085 Volvo S60 Bi-fuel 06VO079 Volvo S hk 06VO086 Volvo S60 Bi-fuel 06VO080 Volvo S hk 06VO140 Volvo V70 Bi-fuel 06VO134 06VO141 Volvo V70 Bi-fuel 06VO135 06VO142 Volvo V70 Bi-fuel 06VO136 06VO143 Volvo V70 Bi-fuel 06VO137 06VO144 Volvo V70 Bi-fuel 06VO138 06VO145 Volvo V70 Bi-fuel Sport 06VO139 Sport 06VO200 Volvo S80 Bi-fuel Classic 06VO199 Volvo S hk Classic Alkoholdrivna bilar 2006 Miljöbilar 06FO056 06FO058 06FO073 06FO080 06FO097 Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente Hgv Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend Hgv Ford Focus 1.8 Flexifuel Sport 5d Jämförbara bilar 06FO055 Ford Focus 1.6 Ambiente 5d 06FO057 Ford Focus 1.6 Ambiente Hgv 06FO072 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend 5d 06FO079 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend Hgv 06FO095 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Sport 5d 10

11 06FO102 06FO115 06FO122 06FO138 06FO144 06FO149 06FO150 06FO151 06FO152 Ford Focus 1.8 Flexifuel Sport Hgv Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Hgv Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Hgv Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Executive 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Executive Hgv Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Executive 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Executive Hgv 06FO155 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ambiente 06FO159 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend 06FO304 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Style 06FO163 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport 06FO167 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia 06FO171 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport 06FO173 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Executive 06FO174 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport Executive 06FO175 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Executive 06FO176 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport Executive 06SA020 Saab t BioPower Linear 06SA031 Saab t BioPower Linear 06SA026 Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear 06SA032 Saab t Sport Combi BioPower Linear 06FO101 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Sport Hgv 06FO114 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d 06FO121 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia Hgv 06FO137 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d 06FO143 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium Hgv 06FO114 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d + paket FO121 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia Hgv + paket kr 06FO137 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d + paket kr 06FO143 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium Hgv + paket kr 06FO153 Ford C-Max 1.6 Ambiente 06FO157 Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Trend 06FO303 Ford C-Max 1.6 Style 06FO157 06FO165 06FO165 06FO157 06FO157 06FO165 06FO165 06SA019 06SA021 Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Trend + paket kr Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Ghia Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Ghia + paket kr Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Trend + paket kr Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Trend + paket kr Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Ghia + paket kr Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Ghia + paket kr Saab t Linear Saab t Linear 06SA025 Saab 9-5 SportCombi 2.0t Linear 06SA027 Saab 9-5 SportCombi 2.3t Linear 06VO300 Volvo C Flexifuel 06VO296 Volvo C VO301 Volvo C Flexifuel 06VO297 Volvo C VO302 Volvo C Flexifuel 06VO298 Volvo C SKV A 2008:26 11

12 SKV A 2008:26 06VO303 Volvo C Flexifuel 06VO299 Volvo C VO007 Volvo S Flexifuel 06VO002 Volvo S VO008 Volvo S Flexifuel 06VO003 Volvo S VO009 Volvo S Flexifuel 06VO009 (samma) 06VO010 Volvo S Flexifuel 06VO010 (samma) 06VO011 Volvo S Flexifuel 06VO011 (samma) 06VO235 Volvo S40 Sport Edition 06VO235 (samma) 1.8 Flexifuel 06VO236 Volvo S40 Sport Edition 06VO236 (samma) 1.8 Flexifuel 06VO045 Volvo V Flexifuel 06VO040 Volvo V VO046 Volvo V Flexifuel 06VO041 Volvo V VO047 Volvo V Flexifuel 06VO047 (samma) 06VO048 Volvo V Flexifuel 06VO048 (samma) 06VO049 Volvo V Flexifuel 06VO049 (samma) 06VO262 Volvo V50 Sport Edition 06VO262 (samma) 1.8 Flexifuel 06VO263 Volvo Sport Edition 1.8 Flexifuel 06VO263 (samma) El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2007 Miljöbilar Jämförbara bilar 07FI005 Fiat Punto Bi- 07FI004 Fiat Punto Active Power Active 07FI502 Fiat Doblò 1.6 Natural Power skåp 07FI501 Fiat Doblò 1.3 Multijet 16V Base skåp 07HO007 Honda Civic 1.3 Hybrid 07HO003 Honda Civic 1.4 Comfort 5d 07LE004 Lexus RX 400h Hybrid 07LE003 Lexus RX LE007 Lexus GS 450h Hybrid 07LE007 med avdrag kr = kr 07LE011 Lexus LS 600h Hybrid 07LE009 Lexus LS LE012 Lexus LS 600hL Hybrid 07LE009 Lexus LS kr 07MB067 Mercedes-Benz E 200 Kompressor NGT aut 07MB066 Mercedes-Benz E 200 Kompressor aut 07OP034 Opel Zafira OP033 Opel Zafira 1.6 Essentia Enjoy 07OP055 Opel Combo Tour OP054 Opel Combo Tour 1.4 Twinport 07OP504 Opel Combo 1.6 skåp 07OP503 Opel 1.4 Twinsport skåp 07TO021 Toyota Prius Hybrid 07TO017 Toyota Corolla Verso VW032 Volkswagen Touran 2.0 EcoFuel Conceptline 07VW030 Volkswagen Touran 1.6 Conceptline 07VW065 Volkswagen Caddy Kombi EcoFuel 07VW064 Volkswagen Caddy Kombi 102 hk 12

13 07VW070 07VW503 07VW143 07VW147 07VW566 07VW119 07VW560 07VW561 07VW562 07VW563 07VW150 07VW151 07VO121 07VO122 07VO123 07VO124 07VO273 07VO274 07VO167 07VO168 07VO169 07VO170 Volkswagen Caddy Life EcoFuel Volkswagen Caddy skåp EcoFuel Volkswagen Caddy Maxi Kombi 109 hk EcoFuel Volkswagen Caddy Maxi Life 109 hk EcoFuel Volkswagen Caddy Maxi Skåp 109 hk EcoFuel Volkswagen Caravelle Eco BiFuel Volkswagen Transporter skåp 115 hk Eco BiFuel Volkswagen Transporter kombi 115 hk Eco BiFuel Volkswagen Transporter pickup enkelhytt 115 hk Eco BiFuel Volkswagen Transporter pickup dubbelhytt 115 hk Eco BiFuel Volkswagen Caravelle Trendline 115 hk Eco BiFuel Volkswagen Multivan 115 hk Eco Bifuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel Classic Volvo V70 Bi-Fuel Classic Volvo V70 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel 07VW069 07VW502 07VW142 07VW146 07VW565 07VW082 07VW506 07VW515 07VW524 07VW532 07VW073 07VW120 07VO117 07VO118 07VO119 07VO120 07VO271 07VO272 07VO163 07VO164 07VO165 07VO166 Volkswagen Caddy Life 102 hk Volkswagen Caddy skåp 102 hk Volkswagen Caddy Maxi Kombi 102 hk Volkswagen Caddy Maxi Life 102 hk Volkswagen Caddy Maxi skåp 102 hk Volkswagen Caravelle 115 hk Volkswagen Transporter skåp 115 hk Volkswagen Transporter kombi 115 hk Volkswagen Transporter pickup enkelhytt 115 hk Volkswagen Transporter pickup dubbelhytt 115 hk Volkswagen Shuttle/Caravelle Trendlind 115 hk Volkswagen Multivan 115 hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo V hk Classic Volvo V hk Classic SKV A 2008:26 Alkoholdrivna bilar 2007 Miljöbilar 07CA028 Cadillac BLS 2.0 T 200 hk FlexPower Jämförbara bilar 07CA001 Cadillac BLS 2.0 T 175 hk 13

14 SKV A 2008:26 07CA029 Cadillac BLS 2.0 T 200 hk FlexPower Elegance 07CA030 Cadillac BLS 2.0 T 200 hk FlexPower Sport 07CA038 Cadillac BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower 07CA039 Cadillac BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower Elegance 07CA040 Cadillac BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower Sport 07CI085 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i Bioflex SX 07CI086 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i Bioflex SX Pack 07FO056 Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel 5d 07FO057 Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel Hgv 07FO246 Ford Focus Style 1.8 Flexifuel 5d 07FO247 Ford Focus Style 1.8 Flexifuel Hgv 07FO078 Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel 5d 07FO079 Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel Hgv 07FO100 Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel 5d 07FO101 Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel Hgv 07FO120 Ford C-Max Trend 1.8 Flexifuel 07FO126 Ford C-Max Style 1.8 Flexifuel 07FO254 Ford C-MAX Titanium 1.8 Flexifuel 07FO132 Ford C-Max Ghia 1.8 Flexifuel 07PE103 Peugeot BioFlex 5d 07PE107 Peugeot BioFlex kombi 07PE108 Peugeot 307 SW BioFlex RE105 Renault Mègane V Flex Fuel Komfort 5d 07RE106 Renault Mègane V Flex Fuel Komfort Touring 07RE107 Renault Mègane V Flex Fuel Sport 5d 07RE108 Renault Mègane V Flex Fuel Sport Touring 07CA002 Cadillac BLS 2.0 T 175 hk Elegance 07CA003 Cadillac BLS 2.0 T 175 hk Sport 07CA035 Cadillac BLS Wagon 2.0 T 175 hk 07CA036 07CA037 07CI026 07CI027 Cadillac BLS Wagon 2.0 T 175 hk Elegance Cadillac BLS Wagon 2.0 T 175 hk Sport Citroën C-4 Kombi- Coupé 1.6i SX Citroën C-4 Kombi- Coupé 1.6i SX Pack 07FO054 Ford Focus 1.6 Ti-VCT 5d 07FO055 Ford Focus Trend 1.6 Ti-VCT Hgv 07FO244 Ford Focus Style 1.6 5d 07FO245 Ford Focus Style 1.6 Hgv 07FO068 Ford Focus Titanium 1.6 Ti-VCT 5d 07FO069 Ford Focus Titanium 1.6 Ti-VCT Hgv 07FO092 Ford Focus Ghia 1.6 Ti-VCT 5d 07FO093 Ford Focus Ghia 1.6 Ti-VCT Hgv 07FO119 Ford C-Max Trend 1.6 Ti-VCT 07FO125 Ford C-Max Style FO131 Ford C-MAX Ghia 1.6 Ti-VCT 07FO131 Ford C-Max Ghia 1.6 Ti-VCT 07PE102 Peugeot Classic 5d 07PE033 Peugeot 307 Oxygo 1.6 kombi 07PE041 Peugeot 307 SW Oxygo RE105 (samma) 07RE106 07RE107 07RE108 (samma) (samma) (samma) 14

15 07SA028 Saab 9-3 SportSedan 1.8t BioPower Linear 07SA002 Saab 9-3 SportSedan 1.8t Linear 07SA030 Saab 9-3 SportCombi 1.8t BioPower Linear 07SA008 Saab 9-3 SportCombi 1.8t Linear 07SA032 Saab 9-3 Cabriolet 1.8t BioPower Linear 07SA013 Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Linear 07SA033 Saab 9-3 SportSedan 2.0t BioPower Linear 07SA003 Saab 9-3 SportSedan 2.0t Linear 07SA037 Saab 9-3 SportCombi 2.0t BioPower Linear 07SA009 Saab 9-3 SportCombi 2.0t Linear 07SA041 Saab 9-3 Cabriolet 2.0t BioPower Linear 07SA041 med avdrag kr = kr 07SA019 Saab t BioPower 07SA018 Saab t Linear Linear 07SA020 Saab t BioPower Linear 07SA020 med avdrag kr = kr 07SA024 Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear 07SA023 Saab SportCombi t Linear 07SA025 Saab 9-5 SportCombi 2.3t BioPower Linear 07SA025 med avdrag kr = kr 07VO005 Volvo C Flexifuel 07VO001 Volvo C VO006 Volvo C Flexifuel 07VO002 Volvo C VO007 Volvo C Flexifuel 07VO003 Volvo C VO008 Volvo C Flexifuel 07VO004 Volvo C VO031 Volvo S Flexifuel 07VO027 Volvo S VO032 Volvo S Flexifuel 07VO028 Volvo S VO033 Volvo S Flexifuel 07VO029 Volvo S VO034 Volvo S Flexifuel 07VO030 Volvo S VO035 Volvo S Flexifuel 07VO028 Volvo S Sport Edition 07VO257 Volvo S Flexifuel Sport Edition 07VO029 Volvo S VO076 Volvo V Flexifuel 07VO072 Volvo V VO077 Volvo V Flexifuel 07VO073 Volvo V VO078 Volvo V Flexifuel 07VO074 Volvo V VO079 Volvo V Flexifuel 07VO075 Volvo V VO080 Volvo V Flexifuel 07VO073 Volvo V VO262 Sport Edition Volvo V Flexifuel Sport Edition 07VO287 Volvo V Flexifuel, nya modellen 07VO288 Volvo V Flexifuel, nya modellen 07VO289 Volvo V Flexifuel, nya modellen 07VO290 Volvo V Flexifuel, nya modellen 07VO074 Volvo V VO163 07VO164 07VO165 07VO166 SKV A 2008:26 15

16 SKV A 2008:26 07VO313 Volvo S Flexifuel 07VO163 07VO314 Volvo S Flexifuel 07VO164 07VO315 Volvo S Flexifuel 07VO165 07VO316 Volvo S Flexifuel 07VO166 El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2008 Miljöbilar Jämförbara bilar 08FI025 Fiat Punto Bi- Power Active 5d 08FI024 Fiat Punto Active 5d 08FI502 Fiat Doblò 1.6 Natural Power skåp 08FI501 Fiat Doblò 1.3 JTD Multijet 16v Base skåp 08HO009 Honda Civic 1.3 Hybrid 08HO010 Honda Civic 1.4 Comfort 08IV516 Iveco Daily 35C14 chassi 08IV518 Iveco Daily 35C15 chassi 08IV517 Iveco Daily 35C14 skåp 08IV520 Iveco Daily 35C15 skåp 08IV531 Iveco Daily 35S4 chassi 08IV530 Iveco Daily 35S14 chassi 08IV534 Iveco Daily 35S14 skåp 08IV533 Iveco Daily 35S14 skåp 08LE002 Lexus GS 450h 08LE002 med avdrag kr = kr 08LE007 Lexus LS 600h 08LE006 Lexus LS LE010 Lexus RX 400h 08LE009 Lexus RX LE008 Lexus LS 600h L 08LE006 Lexus LS 460 med tillägg kr = kr 08MB075 Mercedes-Benz E 200 Kompressor NGT aut 08MB178 Mercedes-Benz B 170 NGT BlueEFFICIEN CY CST 08OP057 Opel Combo Tour OP121 Opel Zafira Enjoy OP503 Opel Combo Skåp TO034 Toyota Prius 1.5 Hybrid 08VW005 Volkswagen Caddy Kombi 2.0 Ecofuel 08VW011 Volkswagen Caddy Life 2.0 EcoFuel 08VW015 Volkswagen Caddy Maxi Kombi 2.0 EcoFuel 08VW019 08VW034 08VW082 Volkswagen Caddy Maxi Life 2.0 EcoFuel Volkswagen Caravelle Trendline 2.0 EcoBifuel Volkswagen Multivan Comfortline 2.0 EcoBifuel 08MB073 Mercedes-Benz E 200 Kompressor aut 08MB177 Mercedes-Benz B 170 BlueEFFICIEN CY CST 08OP056 Opel Combo Tour OP120 Opel Zafira Enjoy OP502 Opel Combo Skåp TO027 Toyota Corolla Verso VW002 Volkswagen Caddy Kombi VW008 Volkswagen Caddy Life VW013 Volkswagen Caddy Maxi Kombi VW017 Volkswagen Caddy Maxi Life VW033 Volkswagen Caravelle Trendline VW081 Volkswagen Multivan Comfortline

17 08VW131 Volkswagen Touran 2.0 EcoFuel Conceptline 08VW024 Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 EcoBifuel 08VW503 Volkswagen Caddy Maxi Skåp 2.0 EcoFuel 08VW508 Volkswagen Caddy Skåp 2.0 EcoFuel 08VW531 Volkswagen Transporter kombi 2.0 EcoBifuel 08VW541 Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel 08VW548 Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel 08VW557 Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel 08VO101 Volvo S60 Bi-Fuel 08VO102 Volvo S60 Bi-Fuel 08VO103 Volvo S60 Bi-Fuel 08VO104 Volvo S60 Bi-Fuel 08VO225 Volvo V70 Bi-Fuel Classic 08VO226 Volvo V70 Bi-Fuel Classic Alkoholdrivna bilar 2008 Miljöbilar 08AU092 Audi A3 1.6 e flexible fuel 08AU097 Audi Sportback 1.6 e flexible fuel 08CA014 Cadillac BLS 2.0T Flexpower 08CA015 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Elegance 08CA016 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Sport 08CA033 Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower 08CA034 Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Elegance 08CA035 Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Sport 08CA053 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Sport Luxury 08VW130 Volkswagen Touran 1.6 Conceptline 08VW023 Volkswagen Caravelle Comfortline VW501 Volkswagen Caddy Maxi Skåp VW506 Volkswagen Caddy Skåp VW530 Volkswagen Transporter kombi VW540 08VW547 08VW556 08VO082 08VO083 08VO084 08VO081 08VO194 08VO193 Jämförbara bilar Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 Volkswagen Transporter skåp 2.0 Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo V hk Classic Volvo V hk Classic 08AU002 Audi A AU012 Audi A3 Sportback CA009 Cadillac BLS 2.0T 175 hk 08CA010 Cadillac BLS 2.0T 175 hk Elegance 08CA011 Cadillac BLS 2.0T 175 hk Sport 08CA028 Cadillac BLS Wagon 2.0T 175 hk 08CA029 Cadillac BLS Wagon 2.0T 175 hk Elegance 08CA030 Cadillac BLS Wagon 2.0T 175 hk Sport 08CA053 med avdrag kr = kr SKV A 2008:26 17

18 SKV A 2008:26 08CA057 Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Sport Luxury 08CA057 med avdrag kr = kr 08CV018 Chevrolet Uplander LT 08CV018 (samma) 08CY021 Chrysler Sebring 2.7 Flexguel Cabriolet 08CY013 Chrysler Sebring 2.7 Cabriolet Limited 08CI021 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i Bioflex SX 08CI023 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i SX 08CI022 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i Bioflex SX Pack 08CI024 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i SX Pack 08CI065 Citroën C hk BioFlex Comfort, nya modellen 08CI076 Citroën C5 Tourer 2.0 BioFlex Comfort, nya modellen 08CI066 Citroën C5 2.0 BioFlex Dynamique, nya modellen 08CI077 Citroën C5 Tourer 2.0 BioFlex Dynamique, nya modellen 08CI067 Citroën C5 2.0 Comfort, nya modellen 08CI078 Citroën C5 Tourer 2.0 Comfort, nya modellen 08CI066 med avdrag kr = kr 08CI077 med avdrag kr = kr 08DC004 Dacia Sandero 1.6 Ambiance 08DC004 med avdrag kr = kr 08DC005 Dacia Sandero 1.6 Laureate 08DC005 med avdrag kr = kr 08DC006 Dacia Sandero DC006 med avdrag kr = kr Dodge Journey DO024 (samma) 08DO024 Flexfuel R/T 08DO025 Dodge Journey DO025 (samma) Flexfuel SXT 08FO002 Ford C-MAX Ghia 1,8 Flexifuel 08FO002 med avdrag kr = kr 08FO006 Ford C-MAX Titanium 1,8 Flexifuel 08FO006 med avdrag kr = kr 08FO011 Ford C-MAX Trend 1,8 08FO009 Ford C-MAX Trend 1,6 Flexifuel 08FO035 Ford Focus Ghia 1,8 Flexifuel 5d 08FO035 med avdrag kr = kr 08FO036 Ford Focus Ghia 1,8 Flexifuel kombi 08FO036 med avdrag kr = kr 08FO045 Ford Focus Titanium 1,8 Flexifuel 5d 08FO045 med avdrag kr = kr 08FO046 Ford Focus Titanium 1,8 Flexifuel kombi 08FO046 med avdrag kr = kr 08FO055 Ford Focus Trend 1,8 Flexifuel 5d 08FO055 med avdrag kr = kr 08FO056 Ford Focus Trend 1,8 Flexifuel kombi 08FO056 med avdrag kr = kr 08FO163 Ford Galaxy Ghia 08FO063 Ford Galaxy Ghia FF 08FO165 Ford Galaxy Trend 08FO067 Ford Galaxy Trend FF 08FO170 Ford Mondeo Ghia 2.0FF kombi 08FO073 Ford Mondeo Ghia 2.0 kombi 08FO171 Ford Mondeo Ghia 2.0FF kombisedan 08FO074 Ford Mondeo Ghia 2.0 kombisedan 18

19 08FO172 Ford Mondeo Ghia 2.0FF sedan 08FO174 Ford Mondeo Ghia X 2.0FF kombi 08FO175 Ford Mondeo Ghia X 2.0FF kombisedan 08FO176 Ford Mondeo Ghia X 2.0FF sedan 08FO179 Ford Mondeo Titanium 2.0FF kombi 08FO180 Ford Mondeo Titanium 2.0FF kombisedan 08FO181 Ford Mondeo Titanium 2.0FF sedan 08FO189 Ford Mondeo Titanium X 2.0FF kombi 08FO190 Ford Mondeo Titanium X 2.0FF kombisedan 08FO191 Ford Mondeo Titanium X 2.0FF sedan 08FO195 Ford Mondeo Trend 2.0FF kombi 08FO196 Ford Mondeo Trend 2.0FF kombisedan 08FO197 Ford S-MAX Titanium 2.0FF 08FO201 Ford S-MAX Trend 2.0FF 08FO229 Ford Mondeo Edition 2.0FF kombi 08FO230 Ford Mondeo Edition 2.0FF kombisedan 08FO237 Ford S-MAX Edition 2.0FF 08PE026 Peugeot BioFlex 5d Classic 08PE034 Peugeot 307 Kombi 1.6 BioFlex 08PE038 Peugeot 307 SW 1.6 BioFlex 08PE094 Peugeot 308 Premium 1.6 BioFlex 5d 08PE095 Peugeot 308 Premium 2.0 BioFlex 5d 08PE096 Peugeot 308 Premium+ 1.6 BioFlex 5d 08PE097 Peugeot 308 Premium+ 2.0 BioFlex 5d 08PE101 Peugeot 308 SW Premium 2.0 BioFlex 08PE105 Peugeot 308 SW Premium+ 2.0 BioFlex 08PE108 Peugeot BioFlex 08PE109 Peugeot 407 SW 2.0 BioFlex 08RE055 Renault Mégane V Flex Fuel Komfort kombisedan 08FO075 Ford Mondeo Ghia 2.0 sedan 08FO089 Ford Mondeo Ghia X 2.0 kombi 08FO090 Ford Mondeo Ghia X 2.0 kombisedan 08FO091 Ford Mondeo Ghia X 2.0 sedan 08FO103 Ford Mondeo Titanium 2.0 kombi 08FO104 Ford Mondeo Titanium 2.0 kombisedan 08FO105 Ford Mondeo Titanium 2.0 sedan 08FO118 Ford Mondeo Titanium X 2.0 kombi 08FO119 Ford Mondeo Titanium X 2.0 kombisedan 08FO120 Ford Mondeo Titanium X 2.0 sedan 08FO133 Ford Mondeo Trend 2.0 kombi 08FO134 Ford Mondeo Trend 2.0 kombisedan 08FO141 Ford S-MAX Titanium FO146 Ford S-MAX Trend FO229 med avdrag kr = kr 08FO230 med avdrag kr = kr 08FO237 med avdrag kr = kr 08PE025 Peugeot d Classic 08PE033 Peugeot 307 Kombi PE038 med avdrag kr = kr 08PE076 Peugeot 308 Premium 1.6 VTi 5d 08PE095 med avdrag kr = kr 08PE079 Peugeot 308 Premium+ 1.6 VTi 5d 08PE097 med avdrag kr = kr 08PE101 med avdrag kr = kr 08PE105 med avdrag kr = kr 08PE042 Peugeot d 08PE050 Peugeot 407 SW 2.0 5d 08RE055 med avdrag kr = kr SKV A 2008:26 19

20 SKV A 2008:26 08RE056 Renault Mégane V Flex Fuel Komfort Touring 08RE057 Renault Mégane V Flex Fuel Sport kombisedan 08RE058 Renault Mégane V Flex Fuel Sport Touring 08RE156 Renault Mégane V Flex Fuel Authentique kombisedan 08RE157 Renault Mégane V Flex Fuel Authentique Touring 08RE158 Renault Mégane V Flex Fuel Dynamique kombisedan 08RE159 Renault Mégane V Flex Fuel Dynamique Touring 08RE160 Renault Mégane V Flex Fuel Expression kombisedan 08RE161 Renault Mégane V Flex Fuel Expression Touring 08RE197 08RE200 08RE554 08RE559 Renault Kangoo Expression v etanol Renault Kangoo Privilege v etanol Renault Kangoo Express Confort v etanol Renault Kangoo Express Grand Confort v etanol 08SA003 Saab 9-3 Cabriolet Linear 1.8t BioPower 08SA006 Saab 9-3 Cabriolet Linear 2.0t BioPower 08SA010 Saab 9-3 SportCombi Linear 1.8t BioPower 08SA014 Saab 9-3 SportCombi Linear 2.0t BioPower 08 SA019 Saab 9-3 SportSedan Linear 1.8t BioPower 08SA023 Saab 9-3 SportSedan Linear 2.0t BioPower 08SA027 Saab 9-5 SportCombi Linear 2.0t BioPower 08SA029 Saab 9-5 SportCombi Linear 2.3t BioPower 08SA033 Saab 9-5 SportSedan Linear 2.0t BioPower 08RE056 med avdrag kr = kr 08RE057 med avdrag kr = kr 08RE058 med avdrag kr = kr 08RE149 Renault Mégane V Authentique kombi-sedan 08RE150 Renault Mégane V Authentique Touring 08RE152 Renault Mégane V Dynamique kombisedan 08RE153 Renault Mégane V Dynamique Touring 08RE154 Renault Mégane V Expression kombisedan 08RE155 Renault Mégane V Expression Touring 08RE196 Renault Kangoo Expression v 08RE199 08RE553 Renault Kangoo Privilege v Renault Kangoo Express Confort v 08RE558 Renault Kangoo Express Grand Confort v 08SA002 Saab 9-3 Cabriolet Linear 1.8t 08SA006 med avdrag kr = kr 08SA009 Saab 9-3 SportCombi Linear 1.8t 08SA014 med avdrag kr = kr 08SA018 Saab 9-3 SportSedan Linear 1.8t 08SA023 med avdrag kr = kr 08SA026 Saab 9-5 SportCombi Linear 2.0t 08SA029 med avdrag kr = kr 08SA032 Saab 9-5 SportSedan Linear 2.0t 20

21 08SA034 Saab 9-5 SportSedan Linear 2.3t BioPower 08SA034 med avdrag kr = kr 08SA037 Saab 9-5 SportCombi Aero 2.3t BioPower 08SA037 med avdrag kr = kr 08SA040 Saab 9-5 SportCombi Linear Griffin 2.0t 08SA039 Saab 9-5 SportCombi Linear Griffin 2.0t BioPower 08SA041 Saab 9-5 SportCombi Linear Griffin 2.3t 08SA041 med avdrag kr = kr BioPower 08SA042 Saab 9-5 SportSedan Aero 2.3t BioPower 08SA042 med avdrag kr = kr 08SE042 Seat Altea Reference 08SA042 (samma) 1.6 MultiFuel 08SE043 Seat Altea Stylance SE043 (samma) MultiFuel 08SE045 Seat Altea XL Kombi 08SE045 (samma) Reference 1.6 MultiFuel 08SE046 Seat Altea XL Kombi 08SE046 (samma) Stylance 1.6 MultiFuel 08SE049 Seat Leon Reference 08SE049 (samma) 1.6 MultiFuel 08SE051 Seat Leon Stylance SE051 (samma) MultiFuel 08SK034 Skoda Octavia Ambiente 1,6 Etanol 08SK033 Skoda Octavia Ambiente 1,6 08SK045 Skoda Octavia Combi Ambiente 1,6 Etanol 08SK044 Skoda Octavia Combi Ambiente 1,6 08SK051 Skoda Octavia Combi Elegance 1,6 Etanol 08SK050 Skoda Octavia Combi Elegance 1,6 08SK062 Skoda Octavia Elegance 1,6 Etanol 08SK061 Skoda Octavia Elegance 1,6 08VW054 Volkswagen Golf 1.6 Etanol Trendline 08VW055 Volkswagen Golf 1.6 Trendline 08VW059 Volkswagen Golf Plus 1.6 Etanol Trendline 08VW060 Volkswagen Golf Plus 1.6 Trendline 08VW069 Volkswagen Golf Variant 1.6 Etanol 08VW070 Golf Variant 1.6 Trendline Trandline 08VW075 Volkswagen Jetta 1.6 Etanol Trendline 08VW076 Volkswagen Jetta 1.6 Trendline 08VW159 Volkswagen Golf 1.6 Multifuel, nya modellen 08VW159 med avdrag kr = kr 08VO009 Volvo C30 1.8F 08VO006 Volvo C VO010 Volvo C30 1.8F 08VO007 Volvo C VO011 Volvo C30 1.8F 08VO008 Volvo C VO012 Volvo C30 1.8F 08VO005 Volvo C VO052 Volvo S40 1.8F 08VO049 Volvo S VO053 Volvo S40 1.8F 08VO050 Volvo S VO054 Volvo S40 1.8F 08VO051 Volvo S VO055 Volvo S40 1.8F 08VO048 Volvo S VO124 Volvo S80 2.0F 08VO117 Volvo S VO125 Volvo S80 2.0F 08VO118 Volvo S SKV A 2008:26 21

22 SKV A 2008:26 08VO126 Volvo S80 2.0F 08VO119 Volvo S VO127 Volvo S80 2.0F 08VO116 Volvo S VO164 Volvo V50 1.8F 08VO161 Volvo V VO165 Volvo V50 1.8F 08VO162 Volvo V VO166 Volvo V50 1.8F 08VO163 Volvo V VO167 Volvo V50 1.8F 08VO160 Volvo V VO207 Volvo V70 2.0F 08VO200 Volvo V VO208 Volvo V70 2.0F 08VO201 Volvo V VO209 Volvo V70 2.0F 08VO202 Volvo V VO210 Volvo V70 2.0F 08VO199 Volvo V VO261 Volvo C30 1.8F 08VO006 Volvo C Edition 08VO263 Volvo S40 1.8F 08VO049 Volvo S Edition 08VO279 Volvo S80 2.5FT 08VO279 (samma) 08VO280 Volvo S80 2.5FT 08VO280 (samma) 08VO281 Volvo S80 2.5FT 08VO281 (samma) 08VO282 Volvo S80 2.5FT 08VO132 Volvo S80 2.5T 08VO284 Volvo V50 1.8F 08VO161 Volvo V Edition Flexifuel 08VO287 Volvo V70 2.5FT 08VO287 (samma) 08VO288 Volvo V70 2.5FT 08VO288 (samma) 08VO289 Volvo V70 2.5FT 08VO289 (samma) 08VO290 Volvo V70 2.5FT 08VO215 Volvo V70 2.5T 08VO307 Volvo S80 2.5FT Executive 08VO307 med avdrag kr = kr 08VO314 Volvo V70 2.0F Ocean Race 08VO314 med avdrag kr = kr 08VO316 Volvo V70 2.5FT Ocean Race 08VO312 Volvo V70 2.5T Ocean Race El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2009 Miljöbilar Jämförbara bilar 09FI503 Fiat Dobló 1.6 Natural Power 09FI501 Fiat Dobló 1.3 JTD MJT 16v Base 09HO015 Honda Civic 1.3 Hybrid 09HO016 Honda Civic 1.4 Comfort 09IV516 Iveco Daily 35C14 chassi 09IV518 Iveco Daily 35C15 chassi 09IV517 Iveco Daily 35C14 skåp 09IV520 Iveco Daily 35C15 skåp 09IV531 Iveco Daily 35S14 chassi 09IV530 Iveco Daily 35S14 chassi 22

23 09IV534 Iveco Daily 35S14 skåp 09IV533 Iveco Daily 35S14 skåp 09LE002 Lexus GS 450h 09LE002 med avdrag kr = kr 09LE008 Lexus LS 600h 09LE007 Lexus LS LE009 Lexus LS 600hL 09LE007 Lexus LS 460 med tillägg kr = kr 09LE011 Lexus RX 400h 09LE010 Lexus RX MB024 Mercedes Benz B 170 NGT BlueEfficiency CST 09MB023 Mercedes Benz B 170 CST 09MB090 Mercedes Benz E 200 Kompressor NGT aut 09MB086 Merceedes Benz E 200 Kompressor aut 09OP031 Opel Combo Tour OP030 Opel Combo Tour OP069 Opel Zafira 1.6 Enjoy 09OP068 Opel Zafira 1.6 Enjoy 09OP503 Opel Combo Skåp OP502 Opel Combo skåp TO025 Toyota Prius 1.5 Hybrid 09TO016 Toyota Corolla Verso VW008 Volkswagen Caddy kombi 2.0 Ecofuel 09VW004 Volkswagen Caddy kombi VW015 Volkswagen Caddy Life 2.0 EcoBifuel 09VW011 Volkswagen Caddy Life VW019 Volkswagen Caddy Maxi kombi 2.0 EcoFuel 09VW017 Volkswagen Caddy Maxi kombi VW027 09VW037 09VW071 Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 EcoBifuel Volkswagen Caravelle Trendline 2.0 EcoBifuel Volkswagen Multivan Comfortline 2.0 EcoBifuel 09VW095 Volkswagen Passat TSI EcoFuel 09VW105 Volkswagen Passat Variant TSI EcoFuel 09VW135 Volkswagen Touran 2.0 EcoFuel Conceptline 09VW503 Volkswagen Caddy Maxi skåp 2.0 EcoFuel 09VW510 Volkswagen Caddy skåp 2.0 Ecofuel 09VW533 Volkswagen Transporter kombi 2.0 EciBifuel 09VW542 Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel 09VW550 09VW559 Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel 09VW026 Volkswagen Caravelle Comfortline VW036 Volkswagen Caravelle Trendline VW070 Volkswagen Multivan Comfortline VW092 Volkswagen Passat TSI 160 hk Trendline 09VW102 Volkswagen Variant TSI 160 hk Trendline 09VW134 Volkswagen Touran 1.6 Conceptline 09VW501 Volkswagen Caddy Maxi skåp VW506 Volkswagen Caddy skåp VW532 Volkswagen Transporter kombi VW541 Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt VW549 Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt VW558 Volkswagen Transporter skåp 2.0 SKV A 2008:26 23

24 SKV A 2008:26 Alkoholdrivna bilar 2009 Miljöbilar Jämförbara bilar 09AU002 Audi A3 1.6 e 09AU002 (samma) 08AU015 Audi A3 Sportback 1.6e 09AU015 (samma) 09CA010 Cadillac BLS 2.0T Flexpower 09CA006 Cadillac BLS 2.0T 175hk 09CA011 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Elegance 09CA007 Cadillac BLS 2.0T 175hk Elegance 09CA012 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Sport Luxury 09CA012 med avdrag kr = kr 09CA023 09CA024 09CA025 Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Elegance Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Sport Luxury 09CY018 Chrysler Sebring 2.7 Flexfuel Cabriolet 09CI020 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i 16V 110 hk SX BioFlex 09CI021 09CI034 09CI035 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i 16V 110 hk SX-Pack BioFlex Citroën C5 2.0i 16V 143 hk BioFlex Comfort Citroën C5 2.0i 16V 143 hk BioFlex Dynamique 09CI045 Citroën C5 Tourer 2.0i 16V 143 hk BioFlex Comfort 09CI046 Citroën C5 Tourer 2.0i 16V 143 hk BioFlex Dynamique 09CA019 09CA020 Cadillac BLS Wagon 2.0T 175hk Cadillac BLS Wagon 2.0T 175hk Elegance 09CA025 med avdrag kr = kr 09CY017 Chrysler Sebring 2.7 Cabriolet Limited 09CI020 med avdrag kr = kr 09CI021 med avdrag kr = kr 09CI036 Citroën C5 2.0i 16V 143 hk Comfort 09CI035 med avdrag kr = kr 09CI047 Citroën Tourer 2.0i 16V 143 hk Comfort 09CI046 med avdrag kr = kr 09DC004 Dacia Sandero 1.6 Ambiance 09DC004 med avdrag kr = kr 09DC005 Dacia Sandero 1.6 Laureate 09DC005 med avdrag kr = kr 09DC006 Dacia Sandero DC006 med avdrag kr = kr 09DO011 Dodge Journey DO011 (samma) Flexfuel R/T 09DO012 Dodge Journey DO012 (samma) Flexfuel SXT 09FO002 Ford C-MAX Ghia 1.8 Flexifuel 09FO002 med avdrag kr = kr 09FO006 Ford C-MAX Titanium 1.8 Flexifuel 09FO006 med avdrag kr = kr 09FO011 Ford C-MAX Trend 1.8 Flexifuel 09FO009 Ford C-MAX Trend FO042 Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel 5d 09FO042 med avdrag kr = kr 24

25 09FO043 Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel kombi 09FO053 Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel 5d 09FO054 Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel kombi 09FO063 Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel 5d 09FO064 Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel kombi 09FO073 Ford Galaxy Ghia 2.0 Flexifuel 09FO077 Ford Galaxy Trend 2.0 Flexifuel 09FO089 Ford Mondeo Edition 2.0 Flexifuel 5d 09FO090 Ford Mondeo Edition 2.0 Flexifuel 5d 09FO097 Ford Mondeo Ghia 2.0 Flexifuel 4d 09FO098 Ford Moneo Ghia 2.0 Flexifuel 5d 09FO099 Ford Mondeo Ghia 2.0 Flexifuel kombi 09FO110 Ford Mondeo Ghia X 2.0 Flexifuel 4d 09FO111 Ford Mondeo Ghia X 2.0 Flexifuel 5d 09FO112 Ford Moneo Ghia X 2.0 Flexifuel kombi 09FO125 Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 5d 09FO126 Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 4d 09FO127 Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel kombi 09FO146 Ford Mondeo Titanium X 2.0 Flexifuel 4d 09FO147 Ford Mondeo Titanium X 2.0 Flexifuel 5d 09FO148 Ford Mondeo Titanium X 2.0 Flexifuel kombi 09FO161 Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel 5d 09FO162 Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel kombi 09FO167 Ford S-MAX Edition 2.0 Flexifuel 09FO169 Ford S-MAX Titanium 2.0 Flexifuel 09FO177 Ford S-MAX Trend 2.0 Flexifuel 09PE028 Peugeot BioFlex 5d 09PE033 Peugeot 307 Kombi 1.6 BioFlex 09PE036 Peugeot 307 SW 1.6 BioFlex 09PE039 Peugeot 308 Premium 1.6 BioFlex 5d 09FO043 med avdrag kr = kr 09FO053 med avdrag kr = kr 09FO054 med avdrag kr = kr 09FO063 med avdrag kr = kr 09FO064 med avdrag kr = kr 09FO073 med avdrag kr = kr 09FO077 med avdrag kr = kr 09FO089 med avdrag kr = kr 09FO090 med avdrag kr = kr 09FO097 med avdrag kr = kr 09FO098 med avdrag kr = kr 09FO099 med avdrag kr = kr 09FO110 med avdrag kr = kr 09FO111 med avdrag kr = kr 09FO112 med avdrag kr = kr 09FO125 med avdrag kr = kr 09FO126 med avdrag kr = kr 09FO127 med avdrag kr = kr 09FO146 med avdrag kr = kr 09FO147 med avdrag kr = kr 09FO148 med avdrag kr = kr 09FO161 med avdrag kr = kr 09FO162 med avdrag kr = kr 09FO167 med avdrag kr = kr 09FO169 med avdrag kr = kr 09FO177 med avdrag kr = kr 09PE027 Peugeot d 09FE033 med avdrag kr = kr 09PE036 med avdrag kr = kr 09PE045 Peugeot 308 Premium 1.6 VTI 5d SKV A 2008:26 25

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:26) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för

Läs mer

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg 2009-02-04 P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg Göteborg ger p-subventioner till personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller stadens definition av miljöfordon och övriga krav för användandet.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 * Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Sida 1 av 9 Skatteverkets författningssamling Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel.

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel. counter, internt bruk Märke Modellbeteckning Drivmedel Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) 1 Opel Astra Kombi CNG BIOGAS 6,9 9 2 Opel Zafira 5D 1.6 CNG BIOGAS 7,5 10 3 Volkswagen Golf

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar 2 Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2014 bestäms enligt följande. Kod 3 Bilmärke/-modell Nybilspris CITROËN 14CI501 Berlingo

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars 2009-04-01 Dieselbilar dominerade registreringarna i mars Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under

Läs mer

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU29 Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:58) om att alkolås ska undantas från sådan extrautrustning

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

4 5 Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 2005 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/ km El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden 2011-11-01 Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

Nybilspriser för lätta lastbilar

Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar Årsmodell 1992 Kod Bilmärke/-modell Nybilspris DAIHATSU 92DA222 Feroza Soft top lastbil 115 000 FORD (Tyskland) 92FO222 Courier Skåp 88 000 92FO222 Escort Express skåp

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 = Importörens uppgifter D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan = Fordon kontrollerat A = Godkänd * = Ny modell E = Överträffar kraven - Positiv

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2009 * SKV M I detta meddelande finns information om de regler som gäller

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat Security = Stöldskyddspaket, bland annat innehållande godkänt larm D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Riksskatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets meddelanden Riksskatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 * Riksskatteverkets information om värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda Färgkod: Övre rad: Blå: Bilinformation, Grön: Storleksklass, CO2 beräknad, Gul: plats, mått, Orange: säkerhet Färgkod: Kolumn 1&2: Grön - klarar krav för miljöbästa oavsett storleksklass (144 g fossilt

Läs mer

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna 2009-10-01 Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna - Det har varit en dramatisk omställning på bilmarknaden under senare år. Av nybilsregistreringarna under september hade 65 procent något annat

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för 2006 samt prognos för 2007 Maj 2007 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon

Läs mer

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar 2009-12-01 Nu har det vänt uppåt för nya personbilar - Nu har det definitivt vänt uppåt på nybilsmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar till de ökade bilregistreringarna i november.

Läs mer

Fortsatt uppgång på bilmarknaden

Fortsatt uppgång på bilmarknaden 2010-03-01 Fortsatt uppgång på bilmarknaden - Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra

Läs mer

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari 2012-03-01 Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari - En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

LS-UPP11-009 LS-FM011-027

LS-UPP11-009 LS-FM011-027 Liten Mellanbil Sedan/Kombi - Krav Anbudsgivare 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 2F Leverantör: Avis Avis Avis Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Fabrikat: KIA Ceed Toyota Auris Hyundai i30 BMW 118d Citroen C4 Ford

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

CARMO LASTSÄKRINGEN FRÅN SORTIMO FÖR PERSONBILAR

CARMO LASTSÄKRINGEN FRÅN SORTIMO FÖR PERSONBILAR LASTSÄKRINGEN FRÅN SORTIMO FÖR PERSONBILAR Med Carmo grundlattan som är anpassad speciellt till den aktuella fordonstypen har det kompletta L-BOXX-sortimentet en fast plats i din personbil och uppfyller

Läs mer

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars Bra fart på fordonsregistreringarna i mars 2007-04-02 - De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar under mars är ett gott tecken på en fortsatt mycket stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 10/7-2014* Om ER bil inte finns med på listan kandet beror på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli 2007-08-01 Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli - Rekordnoteringen för andelen miljöbilar förklaras till stor del av införandet av miljöbilspremien, säger Bertil Moldén, vd för BIL

Läs mer

Nyheter i Autodata Online

Nyheter i Autodata Online Page 1 of 7 Nyheter i Autodata Online Nya bilar Det finns 80 ytterligare modeller i denna månads utgåva. Nya och uppdaterade modellserier inkluderar: BMW 2-serie Active Tourer (F45) Mercedes-Benz E-klass

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån; beslutade den 15 december 2014. SKVFS 2014:19

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2010:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2011 vid värdering av

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG 2010 IIWPG Notes Alfa Romeo 159 2006 - Mellanstora bilar Bra Gammalt test Alfa Romeo Brera 2006 - Större småbilar Bra Gammalt test Alfa Romeo MiTo 2008 - Större småbilar Bra Nytt test Alfa Romeo Spider

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 SKV M 2015:17 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Urstark bilmarknad under 2014

Urstark bilmarknad under 2014 2015-01-02 Urstark bilmarknad under 2014 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014 Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar - 2014 blev ett mycket

Läs mer

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01 Information Till Pressen 2002-08-01 Nyregistreringar under juli 2002 Under juli registrerades enligt BIL Sweden 17 410 nya personbilar vilket är en ökning med 17,2 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

Bästa mars någonsin för nya bilar

Bästa mars någonsin för nya bilar 2017-04-03 Bästa mars någonsin för nya bilar - Det var fortsatt mycket bra fart på bilmarknaden i mars. Registreringarna av nya personbilar ökade med 10,6 procent. Det är 39:e månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2004-07-01 Ökad bilförsäljning i juni Nybilsförsäljningen ökade i juni med 10,7 % jämfört med samma månad förra året till 27 179 bilar. Trots den starka juniförsäljningen är det ackumulerade

Läs mer

LEASADE FORDON Bilaga 4 Avdelning Leasingavt Kontrakterat Märke Modell Års- Reg nr Bränsletyp Idag gäller from slutdatum modell miljöbil

LEASADE FORDON Bilaga 4 Avdelning Leasingavt Kontrakterat Märke Modell Års- Reg nr Bränsletyp Idag gäller from slutdatum modell miljöbil LEASADE FORDON Bilaga 4 Avdelning Leasingavt Kontrakterat Märke Modell Års- Reg nr Bränsletyp Idag gäller from slutdatum modell miljöbil Trafiktjänsten 2008-05-05 2011-05-05 MERCEDES Sprinter 315 Cdi R2

Läs mer

Tjänstebilar och miljöbilar 2012

Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Utgåva 2 juni 2012 60 4,5 106 0 24 800 1 033 710 75 4,7 108 126 0 26 0 1 121 840 5,1 0 28 1 175 940 5,1 151 800 29 400 1 225 1 020 Polo TSI 124 157 000 30 000 1 250 1 040

Läs mer

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo.

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo. Pressmeddelande 2004-08-02 Minskad bilförsäljning i juli Nybilsförsäljningen minskade i juli med 8,1 % jämfört med samma månad förra året, till 16 703 personbilar. Hittills i år har försäljningen minskat

Läs mer

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Obehaglig sanning Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Oavsett man köper en ny eller begagnad bil så är min rekommendation att man kostar

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2007 samt prognos för år 2008 Mars 2008 Dokumentinformation Titel: Försäljning

Läs mer