Skatteverkets allmänna råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteverkets allmänna råd"

Transkript

1 Skatteverkets allmänna råd ISSN * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret SKV A 2012:29 Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 21 december Bilförmån Enligt 11 kap. 1 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap. eller 11 kap. IL. Reglerna om värdering av bilförmån finns i 61 kap och 18, 19 och 19 b IL. Av 22 kap. 7 andra stycket IL följer att uttag ur näringsverksamhet i form av användande av bil ska värderas enligt samma regler. Allmänna råd: Dessa allmänna råd bör tillämpas även vid värdering av förmån av att för privat bruk använda bil som ingår i näringsverksamhet. En anställd som hyr bil av arbetsgivaren eller i övrigt betalar för privat användning bör anses ha bilförmån. Den som är anställd hos ett biluthyrningsföretag, eller annat företag som regelmässigt hyr ut bilar till konsumenter på marknadsmässiga villkor, och som hyr bil på samma villkor som gäller för konsumenterna bör inte anses ha bilförmån. En anställd som har ingått ett förmånligt hyresavtal med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrningsföretag eller annat bolag inom koncernen, bör anses ha bilförmån om det finns ett samband mellan avtalet och anställningen. Detsamma gäller då ett förmånligt hyresavtal har ingåtts på grund av att bilen även används för reklamändamål. Även om en anställd formellt sett själv äger en bil bör denne anses ha bilförmån t.ex. då bilen på grund av anställningen har förvärvats på mycket förmånliga villkor såsom vid ett fördelaktigt återköpsavtal som reellt sett innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt, eller 1 Beträffande beskattningsåret 2012, se SKV A 2011:32. För ytterligare information om värdering av bilförmån, se SKV M 2012:21 1

2 SKV A 2012:29 den anställde har förvärvat bilen av sin arbetsgivare med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp och utan att betala kontant. En anställd som använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning bör anses ha bilförmån även om bilen används främst för resor mellan bostad och arbetsplats. Med bil avses personbil, tung personbil med totalvikt över kg, lätt lastbil och liknande fordon som kan utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret. Reglerna för bilförmån tillämpas inte för tung lastbil, husbil som registrerats som tung lastbil, buss, motorcykel, terrängskoter m.fl. fordon. För sådana fordon beräknas värdet av privat användning till marknadsvärdet i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil med totalvikt över kg. Med buss avses ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dessutom är inrättat för annat ändamål. Enligt 61 kap. 11 andra stycket IL ska förmånen värderas till noll kronor om den skattskyldige haft bilförmån i bara ringa omfattning. Allmänna råd: Med ringa omfattning bör avses privat användning vid högst tio tillfällen. Stopp som görs av privata skäl under en pågående tjänstekörning, och som endast medför en mindre förlängning av resvägen, bör inte räknas som sådant tillfälle. För husbil bör även varje påbörjat dygn med privat användning för boende eller övernattning räknas som sådant tillfälle. 2 Värdering av bilförmån 2.1 Nybilspris för bilmodellen Enligt 61 kap. 6 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 andra stycket IL det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Allmänna råd: En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta tillverkningsårs ingång. Med nybilspris, anskaffningsutgift och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt. Då Skatteverket ännu inte har fastställt nybilspriset för en ny bilmodell som har introducerats på marknaden bör det marknadspris som en generalagent eller motsvarande har rekommenderat användas. 2

3 Det årliga bilförmånsvärdet, exklusive drivmedelsförmån, bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor. SKV A 2012: Extrautrustning Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anskaffningsutgiften för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte anskaffningsutgift för alkolås. Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 IL. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning enligt 61 kap. 6 och 8 IL, och fyra prisbasbelopp. Allmänna råd: Som extrautrustning bör avses sådan utrustning som är avsedd att användas på en bil. Utrustningen kan antingen vara fast monterad eller monterad så att den går att avlägsna. Det bör sakna betydelse vid vilken tidpunkt liksom för vilket ändamål utrustningen anskaffats, såsom för bilens funktion, körsäkerhet eller för de resandes bekvämlighet. Med anskaffningsutgift för extrautrustning avses utgiften vid anskaffningstillfället för material och arbete inklusive mervärdesskatt. Exempel på extrautrustning är automatisk växellåda, antisladdsystem, automatisk parkeringshjälp, farthållare, extraljus, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, kupévärmare, centrallås, larmanordning, takräcke, lastbox, bilbarnstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, ljudanläggning, DVDspelare, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPSnavigator, förutsatt att utrustningen inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen. Utrustning enbart för tjänstebruk såsom vinsch, kran eller liknande anordning bör inte beaktas vid förmånsvärderingen. Sedvanlig rabatt som lämnats vid köp av extrautrustning bör reducera anskaffningsutgiften, dock högst motsvarande den rabatt som lämnas till privatpersoner (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den gett nedsättning av totalpriset eller om utrustning ingått utan kostnad, proportioneras på bilen respektive utrustningen. Rabatt som lämnats på priset för enbart bilen bör inte ge någon reduktion. Som exempel har en bil ett pris på kr hos en bilhandlare och den förses med extrautrustning för kr, dvs. det totala priset är kr. Då köparen får en rabatt på kr (5 % av kr) betalar således denne kr. Anskaffningsutgiften för utrustningen anses då vara kr 3

4 SKV A 2012:29 ( x [1-0,05] ). Detta belopp läggs till bilens nybilspris i Skatteverkets billista. Då extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivarens kostnad väsentligt understiger ordinarie anskaffningsutgift bör det marknadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaffningsutgift. Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny. Vidare bör bortses från extrautrustning som den anställde själv anskaffat och bekostat och som senare kan flyttas till annan bil, t.ex. bilstereo. 2.3 Miljöbil Av 61 kap. 8 a inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen. Allmänna råd: I nedanstående tabeller redovisas bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) med tillverkningsår samt de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa. Vad gäller alkoholdrivna miljöbilar har närmast jämförbara konventionella bil i vissa fall ett högre nybilspris än miljöbilen. I sådant fall bör miljöbilen anses utgöra jämförbar bil vid tillämpning av reglerna om nedsättning. Nedsättning bör då ske med utgångspunkt i nybilspriset för den aktuella miljöbilen, vilket i tabellerna nedan markeras med samma. El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2012 Miljöbilar Jämförbara bilar 12CI005 Citroën C-Zero 12CI006 Citroën C1 1.0i 12CV036 Chevrolet Volt 12CV035 Chevrolet Cruze 1.8 LT 12FI015 Fiat Doblò 1.4 T-JET 12FI014 Fiat Doblò 1.4 Emotion Natural Power Emotion 12FI042 Fiat Punto hk Natural Power Easy 12FI039 Fiat Punto hk Easy 12FI502 Fiat Doblò Elegant 1.4T CNG 12FI503 Fiat Doblò Elegant 1.6 MultiJet 105 hk 12FS001 Fisker Karma 12FS001 med avdrag kr = kr 12IV516 Iveco Daily 35C14 chassi gas 12IV511 Iveco Daily 35C13 chassi 12IV515 Iveco Daily 35C14 chassi gas dubbelhytt 12IV512 Iveco Daily 35C13 chassi dubbelhytt 12IV517 Iveco Daily 35C14 skåp 12IV513 Iveco Daily 35C13 skåp gas 12IV537 Iveco Daily 35S14 chassi gas 12IV533 Iveco Daily 35S13 chassi 4

5 12IV538 Iveco Daily 35S14 skåp gas 12MB088 Mercedes Benz E 200 NGT aut Sedan 12MB133 Mercedes Benz E 200 NGT Business aut Sedan 12MB521 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi Enkelhytt 12MB522 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Kombi 12MB523 Mercedes Benz Sprinter 12IV535 Iveco Daily 35S13 skåp 12MB079 Mercedes Benz E 200 BlueEfficiency Sedan, med tillägg kr = kr 12MB081 Mercedes Benz E 200 Business Sedan, med tillägg kr = kr 12MB518 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Chassi Enkelhytt 12MB519 Mercedes Benz Sprinter 12MB CDI Kombi Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Skåp 316 NGT Skåp 12MI005 Mitsubishi i-miev 12MI003 Mitsubishi Colt 1.3 AS&G 5d 12NI014 Nissan Leaf el 12NI055 Nissan Qashqai 1.6L-IS Acenta Stop/Start 2WD, med tillägg kr = kr 12OP001 Opel Ampera 150 hk el 12OP004 Opel Astra Enjoy 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk 5d 12OP040 Opel Zafira Enjoy 1.6 T CNG 150 hk 12OP039 Opel Zafira Enjoy 1.4 T 140 hk 12PE077 Peugeot ion 12PE003 Peugeot 107 Premium 1.0 5d 12RE516 Renault Kangoo Z.E. Maxi 2-sits 12RE501 Renault Kangoo Express Confort 1.6, med tillägg kr = kr 12RE517 Renault Z.E. Maxi 5-sits 12RE501 Renault Kangoo Express Confort 1.6, med tillägg kr = kr 12RE519 Renault Kangoo Z.E. 12RE501 Renault Kangoo Express Confort SB021 Subaru Legacy 2.5i Station CNG aut Business 12SB019 Subaru Legacy 2.5i Station aut Business 12SB022 Subaru Legacy 2.5i Station CNG aut Sport 12SB020 Subaru Legacy 2.5i Station aut Sport 12SB023 Subaru Legacy 2.5i Station CNG aut 12SB018 Subaru Legacy 2.5i Station aut 12SB030 Subaru Outback 2.5i CNG aut Business 12SB028 Subaru Outback 2.5i aut Business 12SB031 Subaru Outback 2.5i 12SB027 Subaru Outback 2.5i aut CNG aut 12SK151 Skoda Citigo Elegance 68 hk CNG 12SK149 Skoda Citigo Elegance 60 hk 12TE001 Tesla Roadster TE001 med avdrag kr = kr 12TE002 Tesla Roadster Sport TE002 med avdrag kr = kr 12TO027 Toyota Prius Laddhybrid 12VW003 Volkswagen Caddy Comfortline 2.0 Ecofuel 12TO009 Toyota Avensis 1.8 Kombi 12VW001 Volkswagen Caddy Comfortline 1.2 TSI 105 hk SKV A 2012:29 5

6 SKV A 2012:29 12VW008 12VW013 12VW017 12VW021 12VW024 Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 2.0 Ecofuel Volkswagen Caddy Maxi Trendline 2.0 Ecofuel Volkswagen Caddy Startline 2.0 Ecofuel Volkswagen Caddy Trendline 2.0 Ecofuel Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 EcoBifuel Volkswagen Caravelle Trendline 2.0 EcoBifuel Volkswagen Cross Touran TSI EcoFuel Volkswagen Passat TSI 150 hk EcoFuel Masters 12VW006 12VW011 12VW015 12VW018 12VW023 Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 1.2 TSI 105 hk Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.2 TSI 105 hk Volkswagen Caddy Startline 1.2 TSI 85 hk Volkswagen Caddy Trendline 1.2 TSI 105hk Volkswagen Caravelle Comfortline VW032 12VW031 Volkswagen Caravelle Trendline VW040 12VW039 Volkswagen Cross Touran TSI 140 hk 12VW089 12VW090 Volkswagen Passat TSI 160 hk Multifuel, med tillägg kr = kr 12VW101 Volkswagen Passat 12VW102 Volkswagen Passat Variant TSI 150 hk Variant TSI 160 hk EcoFuel Masters Multifuel, med tillägg kr = kr 12VW142 Volkswagen Touran TSI 12VW140 Volkswagen Touran TSI EcoFuel Masters 140 hk Masters 12VW505 Volkswagen Caddy 12VW503 Volkswagen Caddy Maxi skåp 2.0 EcoFuel Maxi skåp 1.2 TSI 105 hk 12VW513 Volkswagen Caddy 12VW508 Volkswagen Caddy skåp skåp 2.0 EcoFuel 1.2 TSI 105 hk 12VW530 Volkswagen Transporter 12VW529 Volkswagen Transporter kombi 2.0 ECoBifuel kombi VW538 Volkswagen Transporter 12VW537 Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel 12VW545 Volkswagen Transporter 12VW544 Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel 12VW552 Volkswagen Transporter 12VW551 Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel skåp VO048 Volvo V70 Bi-Fuel 12VO048 (samma) 12VO289 Volvo V60 D6 AWD 12VO154 Volvo V60 D5 AWD Laddhybrid Övriga miljöbilar 2012 Miljöbilar Jämförbara bilar 12AU022 Audi A3 1.6 e E85 Sport 12AU022 (samma) 12AU049 Audi A3 Sportback 1.6 e 12AU049 (samma) E85 Sport 12AU050 Audi A3 Sportback 1.6 e 12AU050 (samma) E85 12AU078 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 12AU078 (samma) 180 hk E85 quattro 12AU079 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 12AU079 (samma) 180 hk E85 12AU091 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 180 hk E85 12AU091 (samma) 6

7 12AU092 12AU166 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 180 hk E85 Audi Q5 2.0 TFSI quattro 12AU092 (samma) 12AU165 Audi Q5 2.0 TFSI 211 hk quattro, med tillägg kr = kr 12AU224 Audi A6 Sedan 2.0 TFSI Multitronic 12AU kr = kr 12BM117 BMW 750iA Limousine 12AU223 Audi A6 Sedan 2.0 TFSI 12AU228 Audi A8 2.0 TFSI 12BM124 BMW Activehybrid 7 Limousine 12BM123 BMW Activehybrid 7 L 12BM119 BMW 750LiA Limousine Limousine 12BM174 BMW Active 5 12BM093 BMW 535i Sedan Sedan 12BM218 BMW Active 3 12BM061 BMW 335i Sedan 12BM219 BMW Active 7 L 12BM116 BMW 740LiA Limousine 6 cyl Limousine 12BM220 BMW Active 7 12BM115 BMW 740iA Limousine Limousine 6 cyl 12CI042 Citroën DS5 4 12CI041 Citroën DS5 HDI 160 hk Business Business 12CI043 Citroën DS5 4 12CI040 Citroën DS5 HDI 160 hk 12DC004 Dacia Logan MCV 12DC004 (samma) Ambiance 7 sits etanol 12DC005 Dacia Logan MCV 12DC005 (samma) Ambiance etanol 12DC006 Dacia Logan MCV 12DC006 (samma) etanol 12DC007 Dacia Logan MCV 12DC007 (samma) Laureate 7 sits etanol 12DC008 Dacia Logan MCV 12DC008 (samma) Laureate etanol 12DC009 Dacia Sandero DC009 (samma) Ambiance etanol 12DC010 Dacia Sandero DC010 (samma) etanol 12DC011 Dacia Sandero DC011 (samma) Laureate etanol 12DC012 Dacia Duster 1.6 etanol 12DC012 (samma) 4X2 12DC017 Dacia Logan MCV 12DC017 (samma) Story 7 sits 12FO002 Ford C-Max Titanium 12FO002 (samma) 1.6 Flexifuel 12FO011 Ford C-Max Trend FO011 (samma) Flexifuel 12FO044 Ford Focus Titanium FO044 (samma) Flexifuel 5d 12FO045 Ford Focus Titanium FO045 (samma) Flexifuel kombi 12FO060 Ford Focus Trend FO060 (samma) Flexifuel 5d 12FO061 Ford Focus Trend FO061 (samma) Flexifuel kombi 12FO070 Ford Galaxy Ghia FO070 (samma) Flexifuel 145 hk 12FO077 Ford Galaxy Titanium 12FO077 (samma) 2.0 Flexifuel 145 hk SKV A 2012:29 7

8 SKV A 2012:29 12FO084 Ford Galaxy Trend FO084 (samma) Flexifuel 145 hk 12FO104 Ford Mondeo Business 12FO104 (samma) 2.0 Flexifuel 145 hk 5d 12FO105 Ford Mondeo Business 12FO105 (samma) 2.0 Flexifuel 145 hk kombi 12FO120 Ford Mondeo Titanium 12FO120 (samma) 2.0 Flexifuel 145 hk 5d 12FO121 Ford Mondeo Titanium 12FO121 (samma) 2.0 Flexifuel 145 hk kombi 12FO146 Ford Mondeo Trend FO146 (samma) Flexifuel 145 hk 5d 12FO147 Ford Mondeo Trend FO147 (samma) Flexifuel 145 hk kombi 12FO154 Ford S-Max Business 12FO154 (samma) 2.0 Flexifuel 145 hk 12FO162 Ford S-Max Titanium 12FO162 (samma) 2.0 Flexifuel 145 hk 12FO175 Ford S-Max Trend FO175 (samma) Flexifuel 145 hk 12FO220 Ford Mondeo Sport 12FO220 (samma) Edition 2.0 Flexifuel 145 hk 5d 12FO221 Ford Mondeo Sport 12FO221 (samma) Edition 2.0 Flexifuel 145 hk kombi 12FO228 Ford S-Max Sport 12FO228 (samma) Edition 2.0 Flexifuel 145 hk 12HO042 Honda CR-Z 1.5 GT 12HO042 med avdrag kr = kr 12HO043 Honda Insight HO049 Honda Jazz 1.4 Comfort Comfort 12HO044 Honda Insight HO050 Honda Jazz 1.4 Elegance Elergance 12HO047 Honda Jazz 1.3 Comfort 12HO049 Honda Jazz 1.4 Comfort 12HO048 Honda Jazz HO050 Honda Jazz 1.4 Elegance Elegance 12JE006 Jeep Grand Cherokee 12JE006 (samma) Overland 3.6 V6 E85 12KO002 Koenigsegg Agera R 12KO002 (samma) 12LE001 Lexus CT200h 12LE001 med avdrag kr = kr 12LE002 Lexus GS450h 12LE002 med avdrag kr = kr 12LE009 Lexus LS600h L 12LE008 Lexus LS460, med tillägg kr = kr 12LE010 Lexus LS600h 12LE008 Lexus LS460 12LE011 Lexus RX450h 12LE011 med avdrag kr = kr 12LE014 Lexus GS450h, nya modellen 12LE013 Lexus GS250, nya modellen 8

9 12MB176 Mercedes Benz S MB177 Mercedes Benz S 400L 12MB208 Mercedes Benz E 300 BlueTEC Kombi 12MB209 Mercedes Benz E 300 Blue TEC Sedan 12OP025 12OP028 12PE112 12PE113 12PE114 12PE115 Opel Insignia Edition Kombikupé 2.0 Turbo ECOTEC E hk Opel Insignia Edition Sports Tourer 2.0 Turbo ECOTEC E hk Peugeot Active Business Peugeot Active Peugeot Allure Business Peugeot Allure 12PE130 Peugeot 508 RXH 2.0 HDi 12PR018 Porsche Cayenne S 12PR030 Porsche Panamera S 12RE001 Renault Clio 1.2 Flex Fuel Night & Day 5d 12RE006 Renault Clio 1.2 Flex Fuel Authentique 3d 12RE007 Renault Clio 1.2 Flex Fuel Authentique 5d 12RE008 Renault Clio 1.2 Flex Fuel Exception 5d 12RE009 Renault Clio 1.2 Flex Fule Night & Day 3d 12RE035 Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel Expression 12RE036 Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel Authentique 12RE037 Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel Dynamique 12RE042 Renault Kangoo Style 1.6 Etanol 12RE044 Renault Laguna Sport Tourer 2.0 Flex Fuel Business Bose 2 Rättelse av jämförbar bil 12MB169 Mercedes Benz S 350 BlueEfficiency 12MB173 Mercedes Benz S 350L BlueEfficiency 12MB102 Mercedes Benz E 250 CDI BlueEfficiency Kombi 12MB108 Mercedes Benz E 250 CDI BlueEfficiency Sedan 12OP025 (samma) 12OP028 (samma) 12PE021 Peugeot 3008 Active 2.0 HDi 12PE021 Peugeot 3008 Active 2.0 HDi, med tillägg kr = kr 12PE025 Peugeot 3008 Allure 2.0 HDi, med tillägg kr = kr 12PE025 Peugeot 3008 Allure 2.0 HDi, med tillägg kr = kr 12PE074 Peugeot 508 SW GT 2.2 HDi Tiptronic Business 12PR033 2 Porsche Cayenne 12PR025 Porsche Panamera 12RE001 med avdrag kr = kr 12RE002 Renault Clio 1.2 Authentique 3d 12RE003 Renault Clio 1.2 Authentique 5d 12RE004 Renault Clio 1.2 Exception 5d 12RE009 med avdrag kr = kr 12RE035 med avdrag kr = kr 12RE036 med avdrag kr = kr 12RE037 med avdrag kr = kr 12RE042 med avdrag kr = kr 12RE044 med avdrag kr = kr SKV A 2012:29 9

10 SKV A 2012:29 12RE051 Renault Megane 3 Coupé 1.6 Flex Fuel Dynamique 12RE056 Renault Megane 3 kombisedan 1.6 Flex Fuel Exception 12RE064 Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Authentique 12RE065 Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Dynamique 12RE066 Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Expression 12RE083 Renault Scénic 1.6 Flex Fuel Authentique 12RE084 Renault Scénic 1.6 Flex Fuel Dynamique 12RE085 Renault Scénic 1.6 Flex Fuel Expression 12RE101 Renault Grand Scénic 1.6 Flex Fuel 110 hk Exception 12RE109 Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Exception 12RE117 Renault Scénic 1.6 Flex 12RE506 Fuel 110 hk Exception Renault Kangoo Express Grand Comfort 1.6 etanol 12SA001 Saab 9-3 Griffin 2.0t BioPower SportCombi 12SA002 Saab 9-3 Griffin 2.0T BioPower SportCombi 12SA003 Saab 9-3 Griffin 2.0t BioPower SportSedan 12SA004 Saab 9-3 Griffin 2.0T BioPower SportSedan 12SA009 Saab 9-3 Griffin Aero 2.0T BioPower SportCombi 12SA010 12SA014 12SA020 12SA021 12SA032 12SA036 Saab 9-3 Griffin Aero 2.0T BioPower SportSedan Saab 9-3 Griffin Aero Cabriolet 2.0T BioPOwer Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0t BioPower Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0T BioPower Saab 9-5 Aero BioPower Sedan Saab 9-5 Linear BioPOwer Sedan 12SE011 Seat Altea XL 1.6 MultiFuel 102 hk 12RE051 med avdrag kr = kr 12RE056 med avdrag kr = kr 12RE063 Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Authentique 12RE065 med avdrag kr = kr 12RE066 med avdrag kr = kr 12RE083 med avdrag kr = kr 12RE084 med avdrag kr = kr 12RE085 med avdrag kr = kr 12RE kr = kr 12RE109 12RE117 12RE kr = kr kr = kr Renault Kangoo Express Grand Comfort SA005 Saab 9-3 Griffin 2.0t SportCombi 12SA006 Saab 9-3 Griffin 2.0T SportCombi 12SA007 Saab 9-3 Griffin 2.0t SportSedan 12SA008 Saab 9-3 Griffin 2.0T SportSedan 12SA011 Saab Griffin Aero 2.0T SportCombi 12SA012 12SA013 12SA018 12SA019 12SA034 12SA039 12SE011 Saab 9-3 Griffin Aero 2.0T SportSedan Saab 9-3 Griffin Aero Cabriolet 2.0T Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0t Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0T Saab 9-5 Aero Turbo4 Sedan Saab 9-5 Linear Turbo4 Sedan (samma) 10

11 12SE012 Seat Altea XL SE012 (samma) MultiFuel Style 102 hk 12SE045 Seat Leon 1.6 MultiFuel 12SE045 (samma) 102 hk 12SE046 Seat Leon 1.6 MultiFuel 12SE046 (samma) Style 102 hk 12SK041 Skoda Octavia Ambiente 1.6 Etanol 12SK040 Skoda Octavia Ambiente SK047 Skoda Octavia Combi Ambiente 1.6 Etanol 12SK046 Skoda Octavia Combi Ambiente SK058 Skoda Octavia Combi Elegance 1.6 Etanol 12SK057 Skoda Octavia Combi Elegance SK073 Skoda Octavia Elegance 1.6 Etanol 12SK072 Skoda Octavia Elegance TO006 Toyota Auris TO002 Toyota Auris d 5d 12TO026 Toyota Prius 12TO009 Toyota Avensis 1.8 Kombi 12TO028 Toyota Prius+ 12TO037 Toyota Verso 1.8, med tillägg kr = kr 12TO049 Toyota Yaris TO045 Toyota Yaris d 5d 12VW044 Volkswagen Golf VW044 (samma) MultiFuel 12VW050 Volkswagen Golf Plus 12VW050 (samma) 1.6 MultiFuel 12VW062 Volkswagen Golf 12VW062 (samma) Variant 1.6 MultiFuel 12VW090 Volkswagen Passat TSI 12VW090 (samma) 160 hk Multifuel 12VW102 Volkswagen Passat 12VW102 (samma) Variant TSI 160 hk MultiFuel 12VW135 Volkswagen Touareg V6 TSI 12VW132 Volkswagen Touareg V6 FSI BlueMotion Technology, med tillägg kr = kr 12VW148 Volkswagen CC TSI 12VW148 (samma) 160 hk Multifuel 12VW158 Volkswagen Golf VW158 (samma) TSI 122 hk MultiFuel BlueMotion Technology, nya modellen 12VO002 Volvo C30 2.0F 12VO001 Volvo C R-Design Flexifuel R-Design 12VO012 Volvo S40 2.0F Classic 12VO011 Volvo S Classic 12VO022 Volvo S60 T4F 12VO021 Volvo S60 T4 12VO030 Volvo S80 T4F 12VO029 Volvo S80 T4 12VO034 Volvo V50 2.0F Classic 12VO033 Volvo V Classic 12VO044 Volvo V60 T4F 12VO043 Volvo V60 T4 12VO051 Volvo V70 T4F 12VO050 Volvo V70 T4 12VO079 Volvo S40 2.0F Classic 12VO078 Volvo S Classic 12VO109 Volvo S60 T4F Kinetic 12VO105 Volvo S60 T4 Kinetic 12VO110 Volvo S60 T4F 12VO106 Volvo S60 T4 12VO111 Volvo S60 T4F R- Design 12VOS60 Volvo S60 T4 R-Design SKV A 2012:29 11

12 SKV A 2012:29 12VO112 Volvo S60 T4F 12VO108 Volvo S60 T4 12VO132 Volvo S80 T4F Kinetic 12VO129 Volvo S80 T4 Kinetic 12VO133 Volvo S80 T4F 12VO130 Volvo S80 T4 12VO134 Volvo S80 T4F 12VO131 Volvo S80 T4 12VO139 Volvo V50 2.0F Classic 12VO138 Volvo V Classic 12VO175 Volvo V60 T4F Kinetic 12VO170 Volvo V60 T4 Kinetic 12VO176 Volvo V60 T4F 12VO171 Volvo V60 T4 12VO177 Volvo V60 T4F Ocean Race 12VO172 Volvo V60 T4 Ocean Race 12VO178 Volvo V60 T4F R- 12VO173 Volvo V60 T4 R-Design Design 12VO179 Volvo V60 T4F 12VO174 Volvo V60 T4 12VO192 Volvo V70 Bi-Fuel 12VO192 (samma) Kinetic 12VO193 Volvo V70 Bi-Fuel 12VO193 (samma) 12VO194 Volvo V70 Bi-Fuel 12VO194 (samma) 12VO215 Volvo V70 T4F Kinetic 12VO210 Volvo V70 T4 Kinetic 12VO216 Volvo V70 T4F 12VO211 Volvo V70 T4 12VO217 Volvo V70 T4F Ocean Race 12VO212 Volvo V70 T4 Ocean Race 12VO218 Volvo V70 T4F R- 12VO213 Volvo V70 T4 R-Design Design 12VO219 Volvo V70 T4F 12VO214 Volvo V70 T4 El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2013 Miljöbilar Jämförbara bilar 13CV035 Chevrolet Volt 13CV011 Chevrolet Cruze 1.4T LT Halvkombi 13CI004 Citroën C-ZERO 13CI005 Citroën C1 1.0i Comfort 5d 13FI016 Fiat Doblò Emotion 1.4 T-JET Natural Power 120 hk 13FI036 Fiat Punto Easy hk Natural Power 13FI502 Fiat Doblò Elegant 1.4T CNG 120 hk 13MB020 Mercedes Benz B 200 NGD Business 13MB021 Mercedes Benz B 200 NGD Taxi Edition 13MB099 Mercedes Benz E 200 Sedan NGT aut 13MB100 Mercedes Benz E 200 Sedan NGT Business aut 13FI015 Fiat Doblò Emotion hk 13FI034 Fiat Punto Easy hk 13FI503 Fiat Doblò Elegant 1.6 MultiJet 105 hk 13MB017 Mercedes Benz B 200 Business 13MB017 Mercedes Benz B 200 Business med tillägg kr = kr 13MB097 Mercedes Benz E 200 Sedan med tillägg kr = kr 13MB098 Mercedes Benz E 200 Sedan Business med tillägg kr = kr 12

13 13MB525 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi 13MB522 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Chassi Enkelhytt Mercedes Benz Sprinter 13MB526 Mercedes Benz Sprinter 13MB NGT Kombi 316 CDI Kombi 13MB527 Mercedes Benz Sprinter 13MB524 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Skåp 316 CDI Skåp 13MI004 Mitsubishi i-miev 13MI kr = kr 13NI018 Nissan LEAF 13NI046 Nissan Qashqai 1.6 Stop/Start Acenta 2WD 13OP001 Opel Ampera laddhybrid 150 hk 13OP006 Opel Astra Enjoy 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk 5d 13OP040 Opel Combo Tour 1.4 CNG 13OP035 Opel Combo Combi hk 13OP075 Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo ecoflex 13OP072 Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk 150 hk 13OP505 Opel Combo Skåp 1.4 CNG 120 hk 13OP502 Opel Combo Skåp hk 13PE084 Peugeot ion 13PE002 Peugeot 107 ACTIVE 1.0 5d 13RE014 Renault Fluence Z.E. Dynamique 13RE038 Renault Megane 3 kombisedan 1.6 Flex 13RE510 13RE511 Renault Kangoo Z.E. Maxi 2-sits Renault Kangoo Z.E. Maxi 5-sits 13RE502 13RE502 Fuel Exception Renault Kangoo Express Confort hk med tillägg kr = kr Renault Kangoo Express Confort hk med tillägg kr = kr 13RE512 Renault Kangoo Z.E. 13RE502 Renault Kangoo Express Confort hk 13SE036 Seat Mii Ecofuel Style 13SE038 Seat Mii Style 13SK005 Skoda Citigo Elegance CNG MPI 68 hk 13SB019 Subaru Legacy 2.5i CNG Business Station aut 13SB022 Subaru Legacy 2.5i CNG Sport Station aut 13SB024 Subaru Legacy 2.5i CNG Station aut 13SB029 Subaru Outback 2.5i CNG Business Station aut 13SB032 Subaru Outback 2.5i CNG Station aut 13TO027 Toyota Prius 1.8 Laddhybrid 13VW009 Volkswagen Caddy Comfortline 2.0 Ecofuel 13VW015 13VW020 Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 2.0 Ecofuel Volkswagen Caddy Maxi Trendline 2.0 Ecofuel 13SK008 Skoda Citigo Elegance MPI 60 hk 13SB018 Subaru Legacy 2.5i Business Station aut 13SB021 Subaru Legacy 2.5i Sport Station aut 13SB023 Subaru Legacy 2.5i Station aut 13SB027 Subaru Outback 2.5i Business Station aut 13SB031 Subaru Outback 2.5i Station aut 13TO006 Toyota Avensis 1.8 Kombi 13VW007 Volkswagen Caddy Comfortline 1.2 TSI 105 hk 13VW013 Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 1.2 TSI 105 hk 13VW018 Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.2 TSI 105 hk SKV A 2012:29 13

14 SKV A 2012:29 13VW024 Volkswagen Caddy Startline 2.0 Ecofuel 13VW022 Volkswagen Caddy Startline 1.2 TSI 85 hk 13VW028 Volkswagen Caddy Trendline 2.0 Ecofuel 13VW025 Volkswagen Caddy Trendline 1.2 TSI 105 hk 13VW035 Volkswagen Caravelle Comfortline VW034 Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 EcoBifuel 13VW044 Volkswagen Caravelle Trendline 2.0 EcoBifuel 13VW043 Volkswagen Caravelle Trendline VW054 Volkswagen Cross Touran TSI EcoFuel 13VW053 Volkswagen Cross Touran TSI 140 hk 13VW095 Volkswagen Passat TSI 150 hk EcoFuel Masters 13VW096 Volkswagen Passat TSI 160 hk Multifuel med tillägg kr = kr 13VW104 Volkswagen Passat Variant TSI 150 hk EcoFuel Masters 13VW105 Volkswagen Passat Variant TSI 160 hk Multifuel med tillägg kr = kr 13VW142 Volkswagen Touran TSI EcoFuel Masters 13VW140 Volkswagen Touran TSI 140 hk Masters 13VW145 Volkswagen up! 68 hk eco-up high up 13VW144 Volkswagen up! hk high up 13VW505 Volkswagen Caddy Maxi skåp 2.0 EcoFuel 13VW503 Volkswagen Caddy Maxi skåp 1.2 TSI 105 hk 13VW512 Volkswagen Caddy skåp 2.0 EcoFuel 13VW508 Volkswagen Caddy skåp 1.2 TSI 105 hk 13VW530 Volkswagen Transporter kombi 2.0 EcoBifuel 13VW529 Volkswagen Transporter kombi VW538 Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt VW537 Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel 13VW545 Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt VW544 Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel 13VW552 Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel 13VW551 Volkswagen Transporter skåp VO188 Volvo V60 D6 AWD Pure Edition Laddhybrid 13VO177 Volvo V60 D5 AWD 13VO214 Volvo V70 Bi-Fuel 13VO274 Volvo V70 T5 Kinetic Kinetic 13VO215 Volvo V70 Bi-Fuel 13VO275 Volvo V70 T5 13VO216 Volvo V70 Bi-Fuel 13VO277 Volvo V70 T5 13VO217 Volvo V70 Bi-Fuel 13VO273 Volvo T5 Övriga miljöbilar 2013 (Alkohol och elhybrid m.m.) Miljöbilar Jämförbara bilar 13AU050 13AU052 13AU065 13AU067 13AU119 Audi A4 Avant 2.0 TFSI 180 hk E85 Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 180 hk E85 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 180 hk E85 Audi A4 Sedan 2.0 TFSI quattro 180 hk E85 Audi A6 Sedan 2.0 TFSI 13AU050 13AU052 13AU065 13AU067 13AU120 (samma) (samma) (samma) (samma) Audi A6 Sedan 2.0 TFSI Multitronic 14

15 13AU134 13AU151 Audi A8 2.0 TFSI Audi Q5 2.0 TFSI quattro tiptronic 13AU134 Audi A8 2.0 TFSI, med avdrag kr = kr 13AU150 Audi Q5 2.0 TFSI quattro med tillägg kr = kr 13BM074 BMW 335i Sedan 13BM152 BMW Active 3 Sedan 13BM153 BMW Active 5 13BM113 BMW 535i Sedan Sedan 13BM154 BMW Active 7 L 13BM143 BMW 740Li Limousin Limousin 13BM155 BMW Active 7 13BM142 BMW 740i Limousin Limousin 13CI042 Citroën DS5 4 13CI041 Citroën DS5 HDi 160 hk 13DC002 Dacia Duster V 13DC002 (samma) 4X2 etanol 13DC008 Dacia Logan MCV 13DC008 (samma) Ambiance 7 sits etanol 13DC009 Dacia Logan MCV 13DC009 (samma) Ambiance etanol 13DC010 Dacia Logan MCV 13DC010 (samma) etanol 13DC011 Dacia Logan MCV 13DC011 (samma) Laureate 7 sits etanol 13DC012 Dacia Logan MCV 13DC012 (samma) Laureate etanol 13DC013 Dacia Logan MCV 13DC013 (samma) Story 7 sits etanol 13DC014 Dacia Sandero 13DC014 (samma) Ambiance etanol 13DC015 Dacia Sandero etanol 13DC015 (samma) 13DC016 Dacia Sandero Laureate 13DC016 (samma) etanol 13FO024 Ford C-MAX Titanium 13FO022 Ford C-MAX Titanium hk Flexifuel 1.0 EcoBoost 125 hk 13FO035 Ford C-MAX Trend FO033 Ford C-MAX Trend hk Flexifuel EcoBoost 125 hk 13FO105 Ford Focus Titanium FO099 Ford Focus Titanium 1.0 Flexifuel 120 hk 5d EcoBoost 120 hk 5d 13FO106 Ford Focus Titanium FO100 Ford Focus Titanium 1.0 Flexifuel 120 hk kombi EcoBoost 120 hk kombi 13FO122 Ford Focus Trend FO121 Ford Focus Trend 1.0 Flexifuel 120 hk 5d EcoBoost 125 hk 5d 13FO123 Ford Focus Trend FO120 Ford Focus Trend 1.0 Flexifuel 120 hk kombi EcoBoost 120 hk kombi 13FO138 Ford Galaxy Ghia FO138 Flexifuel 145 hk kr = kr 13FO145 Ford Galaxy Titanium 13FO Flexifuel 145 hk kr = kr 13FO151 Ford Galaxy Trend FO151 Flexifuel 145 hk kr = kr 13FO195 Ford Mondeo Business 13FO Flexifuel 145 hk 5d kr = kr 13FO196 Ford Mondeo Business 13FO Flexifuel 145 hk kr = kr kombi 13FO207 Ford Mondeo Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk 5d 13FO kr = kr SKV A 2012:29 15

16 SKV A 2012:29 13FO208 Ford Mondeo Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk kombi 13FO219 Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk 5d 13FO220 Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk kombi 13FO240 Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel 145 hk 5d 13FO241 Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel 145 hk kombi 13FO250 Ford S-MAX Business 2.0 Flexifuel 145 hk 13FO256 Ford S-MAX Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk 13FO263 Ford S-MAX Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk 13FO274 Ford S-MAX Trend 2.0 Flexifuel 145 hk 13HO048 Honda CR-Z 1.5 GT 13HO049 Honda Insight 1.3 Comfort 13HO050 Honda Insight 1.3 Elegance 13HO053 Honda Jazz 1.3 Comfort 13HO054 Honda Jazz FO208 13FO219 13FO220 13FO240 13FO241 13FO250 13FO256 13FO263 13FO274 13HO048 13HO055 13HO056 13HO055 13HO kr = kr kr = kr kr = kr kr = kr kr = kr kr = kr kr = kr kr = kr kr = kr kr = kr Honda Jazz 1.4 Comfort Honda Jazz 1.4 Elegance Honda Jazz 1.4 Comfort Honda Jazz 1.4 Elegance Elegance 13LE001 Lexus CT200h 13LE kr = kr 13LE003 Lexus GS450h 13LE kr = kr 13LE007 Lexus LS600h L 13LE kr = kr 13LE008 Lexus LS600h 13LE006 samma, med tillägg kr = kr 13LE009 Lexus RX450h 13LE kr = kr 13MB123 Mercedes Benz E 300 BlueTEC Kombi aut 13MB124 Mercedes Benz E 300 BlueTEC Sedan 13MB125 Mercedes Benz E 300 Kombi Business aut 13MB126 Mercedes Benz E 300 Sedan Business 13MB186 Mercedes Benz S MB187 Mercedes Benz S 400L 13PE030 Peugeot 3008 HYbrid4 ACTIVE 13PE031 Peugeot 3008 HYbrid4 ALLURE 13MB110 Mercedes Benz E 250 CDI Kombi 13MB114 Mercedes Benz E 250 CDI Sedan 13MB113 Mercedes Benz E 250 CDI Kombi Business 13MB117 Mercedes Benz E 250 CDI Sedan Business 13MB178 Mercedes Benz S MB182 Mercedes Benz S 250L 13PE026 13PE029 Peugeot 3008 ACTIVE 2.0 HDi Peugeot 3008 ALLURE 2.0 HDi 16

17 13PE074 Peugeot 508 RXH 2.0 HDi 13PE081 Peugeot 508 SW ALLURE 2.0 HDi 13PR013 Porsche Cayenne S 13PR011 Porsche Cayenne 13PR025 Porsche Panamera S 13PR019 Porsche Panamera 13RE022 Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel 13RE kr = kr 110 hk Exception 13RE025 Renault Kangoo Style hk Etanol 13RE kr = kr 13RE038 Renault Megane 3 kombisedan 1.6 Flex 13RE kr = kr Fuel Exception 13RE044 Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel 13RE kr = kr Authentique 13RE045 Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel 13RE kr = kr Exception 13RE056 Renault Scénic 1.6 Flex Fuel 110 hk Authentique 13RE kr = kr 13RE057 Renault Scénic 1.6 Flex Fuel 110 hk Exception 13RE kr = kr 13RE507 Renault Kangoo Express Grand Confort hk etanol 13RE506 Renault Kangoo Express Grand Confort hk 13TO004 Toyota Auris TO003 Toyota Auris 1.6 5d 5d 13TO026 Toyota Prius TO006 Toyota Avensis 1.8 Kombi 13TO028 Toyota Prius TO037 Toyota Verso 1.8, med tillägg kr = kr 13TO047 Toyota Yaris TO045 Toyota Yaris d 5d 13VW050 Volkswagen CC TSI 13VW050 (samma) 160 hk Multifuel 13VW059 Volkswagen Golf VW059 (samma) TSI 122 hk Multifuel BlueMotion Technology 13VW096 Volkswagen Passat TSI 13VW096 (samma) 160 hk Miltifuel 13VW105 Volkswagen Passat 13VW105 (samma) Variant TSI 160 hk Multifuel 13VW132 Volkswagen Touareg 13VW133 Volkswagen Touareg V6 BlueMotion Technology, med avdrag kr = kr 13VO051 Volvo S60 T4F Kinetic 13VO047 Volvo S60 T4 Kinetic 13VO052 Volvo S60 T4F 13VO048 Volvo S60 T4 13VO053 Volvo S60 T4F R- 13VO049 Volvo S60 T4 R-Design Design 13VO054 Volvo S60 T4F 13VO050 Volvo S60 T4 13VO055 Volvo S60 T4F 13VO046 Volvo S60 T4 SKV A 2012:29 17

18 SKV A 2012:29 13VO088 Volvo S80 T4F Kinetic 13VO085 Volvo S80 T4 Kinetic 13VO089 Volvo S80 T4F 13VO086 Volvo S80 T4 13VO090 Volvo S80 T4F 13VO087 Volvo S80 T4 13VO091 Volvo S80 T4F 13VO084 Volvo S80 T4 13VO201 Volvo V60 T4F Kinetic 13VO197 Volvo V60 T4 Kinetic 13VO202 Volvo V60 T4F 13VO198 Volvo V60 T4 13VO203 Volvo V60 T4F R- 13VO199 Volvo V60 T4 R-Design Design 13VO204 Volvo V60 T4F 13VO200 Volvo V60 T4 13VO205 Volvo V60 T4F 13VO195 Volvo V60 T4 13VO268 Volvo V70 T4F 13VO262 Volvo V70 T4 13VO269 Volvo V70 T4F Kinetic 13VO264 Volvo V70 T4 Kinetic 13VO270 Volvo V70 T4F 13VO265 Volvo V70 T4 13VO271 Volvo V70 T4F R- 13VO266 Volvo V70 T4 R-Design Design 13VO272 Volvo V70 T4F 13VO267 Volvo V70 T4 2.4 Nedsättning av förmånsvärde Av 61 kap. 11 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen, ska förmånsvärdet beräknas till värdet för förmånen enligt 61 kap IL minskat med vad han har betalat. Allmänna råd: Förmånsvärdet bör minskas om betalning för fast avgift, fordonsskatt, trängselskatt, försäkring, besiktning, reparation eller extrautrustning m.m. gjorts av den anställde, t.ex. månatligen eller med engångsbelopp. Har den anställde betalat till någon annan än arbetsgivaren bör kvittot lämnas till arbetsgivaren som underlag för nedsättningen. Förmånsvärdet bör inte minskas pga. betalning avseende mindre utgifter för underhåll, såsom för biltvätt, eller oförutsebara utgifter, såsom utgift för självrisk eller reparation vid trafikolycka eller annan skada, eller utgifter för garage, parkering och liknande. Förmånsvärdet kan inte vara negativt. Nedsättningen av värdet för ett beskattningsår kan således högst motsvara det beräknade värdet. Belopp som inte kan avräknas kan inte heller utnyttjas senare år. 2.5 Byte av bil Av 61 kap. 9 andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att för en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, ska värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen. 18

19 Allmänna råd: Då en anställd under en månad har använt olika bilar bör förmånsvärdet beräknas efter den bil som disponerats längst tid. Då bilar med olika förmånsvärden har använts lika länge under en månad, bör förmånsvärdet beräknas som ett genomsnitt av bilarnas förmånsvärden. Ett genomsnittsvärde får också användas om den anställde ofta har växlat mellan olika förmånsbilar under året. Detta kan t.ex. förekomma för anställda vid bilhandelsföretag eller företag med bilpooler. Ett genomsnittsvärde bör kunna tillämpas vid minst tio bilbyten någorlunda jämnt fördelade under året. Ett sådant genomsnittsvärde kan användas för anställda vid företag med bilpool om underlaget för beräkningen dels avser varje arbetsplats där det finns en bilpool inom företaget (koncerngemensam bilpool bör inte godtas), dels visar att samtliga bilar som ingår i bilpoolen används för privatresor av de anställda som deltar i bilpoolen, och dels justeras så snart en förändring skett av bilarna som ingår i bilpoolen. SKV A 2012:29 3 Justering av förmånsvärde 3.1 Synnerliga skäl Enligt 61 kap. 18 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska värdet av bilförmån enligt 5 9 justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl. Enligt 61 kap. 19 ska som synnerliga skäl för att justera värdet av bilförmån nedåt anses att bilen använts som arbetsredskap, att bilen använts i taxinäring, att den körts minst mil i verksamheten under kalenderåret och att dispositionen för privat körning varit begränsad i mer än ringa utsträckning, eller att det finns liknande omständigheter. Allmänna råd: I vissa fall kan någon justering nedåt inte göras enligt ordinarie justeringsregler trots att det finns synnerliga skäl. Detta kan gälla lätt lastbil som används som arbetsredskap och för vilken nybilspriset understiger tre alt. fem prisbasbelopp eller för vilken miljöbilsreglerna ska tillämpas. I sådana fall bör justering göras till 90 procent av förmånsvärdet beräknat enligt 5 9. Justering bör inte ske enbart för att reklamskyltar finns på bilen. Lätt lastbil som arbetsredskap Då den anställde med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsats, bör justering ske. I sådant fall bör värdet beräknas enligt följande. 19

20 SKV A 2012:29 För lätt lastbil vars totalvikt understiger kg får förmånsvärdet beräknas med ett nybilspris som motsvarar lägst tre för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. För lätt lastbil vars totalvikt är kg eller mer får förmånsvärdet beräknas efter ett nybilspris som motsvarar lägst fem för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. Till ett sådant beräknat pris läggs sedan anskaffningsutgiften för extrautrustning. För bilmodeller som är sex år eller äldre, bör förmånsvärdet beräknas utifrån prisbasbeloppet för kalenderåret sex år före beskattningsåret. Personbil som arbetsredskap Justering kan medges om bilens inredning är fast, eller om den utrustning som normalt medförs i bilen är tung eller kräver stort utrymme och det är förenat med stora svårigheter att lasta ur den. Justering bör t.ex. kunna ske för en servicebil om utrustningen i form av verktyg och reservdelar är så omfattande och tidsödande att lasta i och ur att det inte kan göras varje dag. Förmånsvärdet får beräknas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, men bör dock inte överstiga 75 procent av fullt värde. Taxibil Justering av förmånsvärde för bil som används i taxinäring bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp. Liknande omständigheter; bilen används huvudsakligen i tjänsten Förmånsvärdet bör justeras nedåt om bilen är anskaffad för verksamheten och används där i sådan omfattning att det finns betydande hinder att använda den privat. Detta kan aktualiseras om bilen används av mer än en förare, vid jourberedskap eller om den anställdes privata användning begränsas på annat sätt. En sådan begränsning kan vara att den anställde enligt avtal med arbetsgivaren är förhindrad att använda bilen för andra privata resor än för sådana sporadiska resor mellan tjänsteställe och bostad som föranleds av planerade kundbesök eller andra tjänsteärenden. Justering bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp. Liknande omständigheter; bil med delad dispositionsrätt Sådan begränsning av möjligheten att använda en förmånsbil privat som följer av att två eller fler anställda delar på dispositionsrätten till bilen bör anses vara synnerliga skäl för justering. Då två anställda delar på dispositionen av en förmånsbil så att de endast kan utnyttja bilen under halva tiden vardera bör förmånsvärdet för dem båda justeras till 50 procent. Liknande omständigheter; hinder att använda bilen Förmånsvärdet bör justeras nedåt om ett absolut hinder för den anställde att använda bilen finns under en lång och sammanhängande tidsperiod och bilen då inte kan användas av någon närstående eller för familjens räkning. Hindret bör finnas under 20

21 mer än tre hela kalendermånader i följd, oavsett om perioden infaller under samma år eller över ett årsskifte. Exempel på sådant hinder är sjukhusvistelse och återkallelse av körkort. Förmånsvärdet för året bör då reduceras med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har funnits utöver tre månader, dvs. maximalt nio månader för ett beskattningsår. Liknande omständigheter; bil under semester m.m. Användning av förmånsbil under kortare tidsperiod kan anses utgöra synnerliga skäl för justering uppåt av förmånsvärdet. Förmånsvärdet bör justeras uppåt om en anställd haft bilförmån endast under en kortare tidsperiod, t.ex. under semesterledighet, och marknadsvärdet av en motsvarande bilhyra överstiger bilförmånsvärdet för perioden. Förmånsvärdet bör då motsvara bilhyran för en motsvarande bil under samma period. SKV A 2012:29 4 Avräkningsordning I 61 kap. 5 8 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, finns bestämmelser om värdering av bilförmån. Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska enligt 61 kap. 8 a IL förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, alternativt 60 procent av detta förmånsvärde. För den som har kört minst mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska enligt 61 kap. 9 första stycket IL förmånsvärdet beräknas till 75 procent av det värde som beräknats enligt 61 kap. 5 8 a IL. För en förmån som den skattskyldige har haft under bara en del av året, ska enligt 61 kap. 9 andra stycket IL värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen. Om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen ska enligt 61 kap. 11 första stycket IL värdet av förmånen enligt 61 kap minskas med vad han har betalat. Enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b IL ska värdet av bilförmån justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl. Allmänna råd: Avräkning från förmånsvärde beräknat i enlighet med 61 kap. 5 8 IL bör ske i nedan angiven ordning när förmånsvärdet ska reduceras på grund av 1. nedsättning för miljöbil enligt 61 kap. 8 a IL 2. justering, uppåt eller nedåt, enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b IL på grund av synnerliga skäl 3. omfattande tjänstekörning enligt 61 kap. 9 första stycket IL 4. att förmånen enbart har funnits under en del av året enligt 61 kap. 9 andra stycket IL 21

22 SKV A 2012:29 5. att den skattskyldige har lämnat ersättning för bilförmånen enligt 61 kap. 11 första stycket IL. Finns grund för justering både uppåt och nedåt, bör justering uppåt göras före justering nedåt. I de fall justering anses motiverad på flera grunder, bör storleken av justeringen grunda sig på en samlad bedömning av de omständigheter som påverkar det privata nyttjandet av bilen. Ett undantag från avräkningsordningen bör tillämpas för taxibil i vissa fall. Har Skatteverket fattat beslut om justering till 40 procent av ett prisbasbelopp, dvs. till den lägsta angivna nivån, bör denna justering i förekommande fall anses omfatta även nedsättning på grund av omfattande tjänstekörning (minst mils tjänstekörning). Någon ytterligare reduktion på grund av omfattande tjänstekörning bör således inte göras i sådant fall. Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2013 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2011:32) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret Avsnitt 2.3 ska dock fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår På Skatteverkets vägnar INGEMAR HANSSON Gunilla Hedwall (Rättsavdelningen, enhet 2) 22

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:26) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 SKV M 2015:17 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg 2009-02-04 P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg Göteborg ger p-subventioner till personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller stadens definition av miljöfordon och övriga krav för användandet.

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel.

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel. counter, internt bruk Märke Modellbeteckning Drivmedel Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) 1 Opel Astra Kombi CNG BIOGAS 6,9 9 2 Opel Zafira 5D 1.6 CNG BIOGAS 7,5 10 3 Volkswagen Golf

Läs mer

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar 2 Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2014 bestäms enligt följande. Kod 3 Bilmärke/-modell Nybilspris CITROËN 14CI501 Berlingo

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2009 * SKV M I detta meddelande finns information om de regler som gäller

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars 2009-04-01 Dieselbilar dominerade registreringarna i mars Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari 2012-03-01 Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari - En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som

Läs mer

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden 2011-11-01 Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Urstark bilmarknad under 2014

Urstark bilmarknad under 2014 2015-01-02 Urstark bilmarknad under 2014 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014 Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar - 2014 blev ett mycket

Läs mer

Bästa mars någonsin för nya bilar

Bästa mars någonsin för nya bilar 2017-04-03 Bästa mars någonsin för nya bilar - Det var fortsatt mycket bra fart på bilmarknaden i mars. Registreringarna av nya personbilar ökade med 10,6 procent. Det är 39:e månaden i rad med plussiffror

Läs mer

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 10/7-2014* Om ER bil inte finns med på listan kandet beror på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 = Importörens uppgifter D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan = Fordon kontrollerat A = Godkänd * = Ny modell E = Överträffar kraven - Positiv

Läs mer

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar 2015-06-01 Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den

Läs mer

Bästa november någonsin för personbilar

Bästa november någonsin för personbilar 2015-12-01 Bästa november någonsin för personbilar - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i

Läs mer

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna 2009-10-01 Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna - Det har varit en dramatisk omställning på bilmarknaden under senare år. Av nybilsregistreringarna under september hade 65 procent något annat

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Fortsatt uppgång på bilmarknaden

Fortsatt uppgång på bilmarknaden 2010-03-01 Fortsatt uppgång på bilmarknaden - Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Sida 1 av 9 Skatteverkets författningssamling Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07 Information Till media 2016-01-07 Definitiva nyregistreringar under 2015 Under december registrerades enligt BIL Sweden 33 540 nya personbilar vilket är en ökning med 23,6% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Heta bilhallar i juni

Heta bilhallar i juni 2015-07-01 Heta bilhallar i juni - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar.

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat Security = Stöldskyddspaket, bland annat innehållande godkänt larm D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan

Läs mer

Nybilspriser för lätta lastbilar

Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar Årsmodell 1992 Kod Bilmärke/-modell Nybilspris DAIHATSU 92DA222 Feroza Soft top lastbil 115 000 FORD (Tyskland) 92FO222 Courier Skåp 88 000 92FO222 Escort Express skåp

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 * Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår

Läs mer

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar 2009-12-01 Nu har det vänt uppåt för nya personbilar - Nu har det definitivt vänt uppåt på nybilsmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar till de ökade bilregistreringarna i november.

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån; beslutade den 15 december 2014. SKVFS 2014:19

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

LS-UPP11-009 LS-FM011-027

LS-UPP11-009 LS-FM011-027 Liten Mellanbil Sedan/Kombi - Krav Anbudsgivare 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 2F Leverantör: Avis Avis Avis Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Fabrikat: KIA Ceed Toyota Auris Hyundai i30 BMW 118d Citroen C4 Ford

Läs mer

Bra drag i bilhallarna i juni

Bra drag i bilhallarna i juni 2016-07-01 Bra drag i bilhallarna i juni - Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda Färgkod: Övre rad: Blå: Bilinformation, Grön: Storleksklass, CO2 beräknad, Gul: plats, mått, Orange: säkerhet Färgkod: Kolumn 1&2: Grön - klarar krav för miljöbästa oavsett storleksklass (144 g fossilt

Läs mer

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar 2016-08-01 Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar - Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar

Läs mer

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti 2016-09-01 Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den

Läs mer

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG 2010 IIWPG Notes Alfa Romeo 159 2006 - Mellanstora bilar Bra Gammalt test Alfa Romeo Brera 2006 - Större småbilar Bra Gammalt test Alfa Romeo MiTo 2008 - Större småbilar Bra Nytt test Alfa Romeo Spider

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för 2006 samt prognos för 2007 Maj 2007 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon

Läs mer

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade 2016-11-02 BIL-rekord i oktober - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar 2016-10-03 33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar - Högtrycket på fordonsmarknaden fortsatte i september. Registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent, vilket är den trettiotredje

Läs mer

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli 2007-08-01 Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli - Rekordnoteringen för andelen miljöbilar förklaras till stor del av införandet av miljöbilspremien, säger Bertil Moldén, vd för BIL

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2017-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var bra fart i bilhallarna i maj då registreringarna av nya personbilar ökade med 2,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för maj. Hittills i

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

CARMO LASTSÄKRINGEN FRÅN SORTIMO FÖR PERSONBILAR

CARMO LASTSÄKRINGEN FRÅN SORTIMO FÖR PERSONBILAR LASTSÄKRINGEN FRÅN SORTIMO FÖR PERSONBILAR Med Carmo grundlattan som är anpassad speciellt till den aktuella fordonstypen har det kompletta L-BOXX-sortimentet en fast plats i din personbil och uppfyller

Läs mer

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars Bra fart på fordonsregistreringarna i mars 2007-04-02 - De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar under mars är ett gott tecken på en fortsatt mycket stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret.

Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret. Handelsbeteckningar Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret. Fabrikat Modell Handelsbeteckning Kommentar Alfa-romeo GT 937 Audi A1 8X OBS Audi vissa modeller

Läs mer

4 5 Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 2005 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/ km El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid

Läs mer

Nytt bilrekord! Prognos för personbilar under 2017: Prognos för lätta lastbilar under 2017:

Nytt bilrekord! Prognos för personbilar under 2017: Prognos för lätta lastbilar under 2017: 2017-01-02 Nytt bilrekord! Rekord för nya personbilar: 372 300 under 2016 Rekord för nya lätta lastbilar: 51 700 under 2016 Rekord för nya lastbilar, totalt: 58 200 under 2016 Prognos för 2017: 360 000

Läs mer

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr 2017-03-01 Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr - Februari var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Registreringarna av nya personbilar ökade med 3,2 procent i februari. Det är

Läs mer

Bonus-malus, bonusen

Bonus-malus, bonusen Bonus-malus, bonusen Kr 70000 60000 50000 Bonus 40000 30000 20000 10000 0 CO2, g/km 0 10 20 30 40 50 60 Bonus, exempel personbilar Modell NEDC-värden Bonus (CO 2 g/km) (kr) Nissan Leaf 0 60 000 BMW i3

Läs mer

Stark inledning på bilåret 2017

Stark inledning på bilåret 2017 2017-02-01 Stark inledning på bilåret 2017 - Efter rekordåret ifjol så är det fortsatt bra fart på den svenska bilmarknaden när vi går in i 2017. Registreringarna av nya personbilar ökade med 7,6 procent

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

2013! 2011" Hur säker är bilen?

2013! 2011 Hur säker är bilen? Hur säker är bilen? 2013! 2011" Hur säker är bilen? 1 Titel på presentationen 2013-09-03! Baseras på verkliga olyckor" Nationell trafikolycksdata (STRADA):! 1) STRADA polis!!polisrapporterade tvåbilskrockar

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Tjänstebilar och miljöbilar 2012

Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Utgåva 2 juni 2012 60 4,5 106 0 24 800 1 033 710 75 4,7 108 126 0 26 0 1 121 840 5,1 0 28 1 175 940 5,1 151 800 29 400 1 225 1 020 Polo TSI 124 157 000 30 000 1 250 1 040

Läs mer

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan.

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan. 10 juli, 2016, www.brodit.se, 2016 Brodit AB Lista för Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy 04-07 Nackstödsfäste med skärmfäste -

Läs mer