Skatteverkets allmänna råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteverkets allmänna råd"

Transkript

1 Skatteverkets allmänna råd ISSN * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret Inkomsttaxering Skattebetalning Utkom från trycket den 23 december Bilförmån Enligt 11 kap. 1 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap. eller 11 kap. IL. Reglerna om värdering av bilförmån finns i 61 kap och 18, 19 och 19 b IL. Av 22 kap. 7 andra stycket IL följer att uttag ur näringsverksamhet i form av användande av bil ska värderas enligt samma regler. Allmänna råd: Dessa allmänna råd bör tillämpas även vid värdering av förmån av att för privat bruk använda bil som ingår i näringsverksamhet. En anställd bör anses ha bilförmån om han hyr bil av arbetsgivaren eller i övrigt betalar för privat användande. Den som är anställd hos ett biluthyrningsföretag, eller annat företag som regelmässigt hyr ut bilar till konsumenter på marknadsmässiga villkor, och som hyr bil på samma villkor som gäller för konsumenterna bör inte anses ha bilförmån. Den som är anställd och har ingått ett förmånligt hyresavtal med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrningsföretag eller annat bolag inom koncernen, bör anses ha bilförmån om det finns ett samband mellan avtalet och anställningen. Detsamma gäller då ett förmånligt hyresavtal har ingåtts på grund av att bilen även används för reklamändamål. Även om en anställd formellt sett själv äger en bil bör denne anses ha bilförmån t.ex. då bilen på grund av anställningen har förvärvats på mycket förmånliga villkor såsom vid ett fördelaktigt återköpsavtal som reellt sett innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt, eller 1 Beträffande beskattningsåret 2011, se SKV A 2010:21. För ytterligare information om värdering av bilförmån, se SKV M 2011:27. 1

2 den anställde har förvärvat bilen av sin arbetsgivare med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp och utan att betala kontant. En anställd bör anses ha bilförmån då han använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning även om bilen används främst för resor mellan bostad och arbetsplats. Med bil avses personbil, tung personbil med totalvikt över kg, lätt lastbil och liknande fordon som kan utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret. Reglerna för bilförmån tillämpas inte för tung lastbil, husbil som registrerats som tung lastbil, buss, motorcykel, terrängskoter m.fl. fordon. För sådana fordon beräknas värdet av privat användning till marknadsvärdet i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil, med totalvikt över kg. Med buss avses ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dessutom är inrättat för annat ändamål. Enligt 61 kap. 11 andra stycket IL ska förmånen värderas till noll om den skattskyldige haft bilförmån bara i ringa omfattning. Allmänna råd: Med ringa omfattning bör avses privat användning vid högst tio tillfällen. Stopp som görs av privata skäl under en pågående tjänstekörning, och som endast medför en mindre förlängning av resvägen, bör inte räknas som sådant tillfälle. För husbil bör även varje påbörjat dygn med privat användning för boende eller övernattning räknas som sådant tillfälle. 2 Värdering av bilförmån 2.1 Nybilspris för bilmodellen Enligt 61 kap. 6 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 andra stycket IL det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Allmänna råd: En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta tillverkningsårs ingång. Med nybilspris, anskaffningsutgift och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt. Det marknadspris som en generalagent eller motsvarande har rekommenderat bör användas för en bilmodell som har introducerats på marknaden, men där nybilspriset ännu inte har fastställts av Skatteverket. 2

3 Beräknat årligt bilförmånsvärde, exklusive drivmedelsförmån, bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor. 2.2 Extrautrustning Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anskaffningsutgiften för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte anskaffningsutgift för alkolås. Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 IL. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning enligt 61 kap. 6 och 8 IL, och fyra prisbasbelopp. Allmänna råd: Som extrautrustning bör avses sådan utrustning som är avsedd att användas på en bil och kan antingen vara fast monterad eller monterad så att den går att avlägsna. Det bör sakna betydelse vid vilken tidpunkt liksom för vilket ändamål utrustningen anskaffats, t.ex. för bilens funktion, körsäkerhet eller för de resandes bekvämlighet. Med anskaffningsutgift för extrautrustning avses utgiften vid anskaffningstillfället för material och arbete inklusive mervärdesskatt. Exempel på extrautrustning är automatisk växellåda, antisladdsystem, automatisk parkeringshjälp, farthållare, extraljus, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, kupévärmare, centrallås, larmanordning, takräcke, lastbox, barnbilstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, ljudanläggning, DVDspelare, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPSnavigator, förutsatt att utrustningen inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen. Utrustning enbart för tjänstebruk såsom vinsch, kran eller liknande anordning bör inte beaktas vid förmånsvärderingen. Rabatt som lämnats vid köp av extrautrustning bör reducera anskaffningsutgiften, dock högst motsvarande den rabatt som lämnas till privatpersoner (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den gett nedsättning av totalpriset eller om utrustning ingått utan kostnad, proportioneras på bilen respektive utrustningen. Rabatt som lämnats på priset för enbart bilen bör inte ge någon reduktion. Om totalpriset för bilen, inkl. extrautrustning som är värd kr, är kr och rabatten är kr (5 %), anses anskaffningsutgiften för utrustningen vara kr ( x [1-0,05] ), vilket läggs till nybilspriset. 3

4 Om extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivarens kostnad väsentligt understiger ordinarie anskaffningsutgift bör det marknadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaffningsutgift. Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny. Vidare bör bortses från extrautrustning som den anställde själv anskaffat och bekostat och som senare kan flyttas till annan bil, t.ex. bilstereo. 2.3 Miljöbil Av 61 kap. 8 a inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen. Allmänna råd: I nedanstående tabeller redovisas bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) med tillverkningsår samt de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa. Vad gäller alkoholdrivna miljöbilar har närmast jämförbara konventionella bil i vissa fall ett högre nybilspris än miljöbilen. I sådant fall bör miljöbilen anses utgöra jämförbar bil vid tillämpning av reglerna om nedsättning. Nedsättning bör då ske med utgångspunkt i nybilspriset för den aktuella miljöbilen, vilket i tabellerna nedan markeras med samma. El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2002 Miljöbilar Jämförbara bilar 02CI504 Citroën Berlingo skåp EL 02CI501 Citroën Berlingo skåp OP033 Opel Zafira 1.6 Comfort 02OP030 Opel Zafira komfortp kr 02VO063 Volvo S60 Bi-fuel 02VO051 Volvo S hk 02VO064 Volvo S60 Bi-fuel Addition 02VO052 Volvo S hk Addition 02VO065 Volvo S60 Bi-fuel Business 02VO053 Volvo S hk Business 02VO094 Volvo V70 Bi-fuel 02VO082 Volvo V hk 02VO095 Volvo V70 Bi-fuel Addition 02VO083 Volvo V hk Addition 02VO096 Volvo V70 Bi-fuel Business 02VO084 Volvo V hk Business 02VO123 Volvo S80 Bi-fuel 02VO110 Volvo S hk 4

5 02VO124 Volvo S80 Bi-fuel Addition 02VO125 Volvo S80 Bi-fuel Business 02VO111 02VO112 Volvo S hk Addition Volvo S hk Business Övriga miljöbilar 2002 Miljöbilar Jämförbara bilar 02FO010 Ford Focus 1.6E FFV 5d 02FO008 Ford Focus 1.6 5d 02FO011 Ford Focus 1.6E FFV 02FO009 Ford Focus 1.6 herrgårdsv. herrgårdsv. 02TO017 Toyota Prius HYBRID 02TO011 Toyota Corolla 1.4 sedan 02VO066 Volvo S60 Bi-fuel LPG 02VO051 Volvo S hk 02VO067 Volvo S60 Bi-fuel LPG 02VO052 Volvo S hk Addition Addition 02VO068 Volvo S60 Bi-fuel LPG Business 02VO053 Volvo S hk Business 02VO097 Volvo V70 Bi-fuel LPG 02VO082 Volvo V hk 02VO098 Volvo V70 Bi-fuel LPG Addition 02VO083 Volvo V hk Addition 02VO099 Volvo V70 Bi-fuel LPG Business 02VO084 Volvo V hk Business 02VO126 Volvo S80 Bi-fuel LPG 02VO110 Volvo S hk 02VO127 Volvo S80 Bi-fuel LPG Addition 02VO111 Volvo S hk Addition 02VO128 Volvo S80 Bi-fuel LPG Business 02VO112 Volvo S hk Business El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar(ej gasol) 2003 Miljöbilar Jämförbara bilar 03CI504 Citroën Berlingo skåp electrique 03CI501 Citroën Berlingo skåp OP029 Opel Zafira OP026 Opel Zafira komfortp kr 03VW023 Golf 2.0 Variant Bi-fuel 03VW022 Golf 2.0 Variant 03VO067 Volvo S60 Bi-fuel 03VO055 Volvo S hk 03VO068 Volvo S60 Bi-fuel Addition 03VO056 Volvo S hk Addition 03VO069 Volvo S60 Bi-fuel Business 03VO057 Volvo S hk Business 03VO092 Volvo V70 Bi-fuel 03VO080 Volvo V hk 03VO093 Volvo V70 Bi-fuel Addition 03VO081 Volvo V hk Addition 03VO094 Volvo V70 Bi-fuel Business 03VO082 Volvo V hk Business 03VO119 Volvo S80 Bi-fuel 03VO107 Volvo S hk 03VO120 Volvo S80 Bi-fuel Addition 03VO108 Volvo S hk Addition 03VO121 Volvo S80 Bi-fuel Business 03VO109 Volvo S hk Business Övriga miljbilar 2003 Miljöbilar 03FO031 Ford Focus 1.6E FFV Ambiente 5d Jämförbara bilar 03FO029 Ford Focus 1.6 Ambiente 5d 5

6 03FO032 Ford Focus 1.6E FFV Ambiente herrgårdsv. 03FO030 Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv. 03FO045 Ford Focus 1.6E FFV Ambiente + 5d 03FO040 Ford Focus 1.6 Ambiente + 5d 03FO046 Ford Focus 1.6E FFV Ambiente + herrgårdsv. 03FO041 Ford Focus 1.6 Ambiente + herrgårdsv. 03FO059 Ford Focus 1.6E FFV Ghia 5d 03FO048 Ford Focus 1.6 Ghia 5d 03FO060 Ford Focus 1.6E FFV Ghia 5d herrgårdsv. 03FO049 Ford Focus 1.6 Ghia 5d herrgårdsv. 03TO014 Toyota Prius HYBRID 03TO008 Toyota Corolla 1.4 5d El- och laddlhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2004 Miljöbilar Jämförbara bilar 04FI030 Fiat Punto 1.2 Bi-Power Active 5d 04MB148 Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut 04OP023 Opel Astra 1.6 Kombi Njoy 04OP038 Opel Zafira 1.6 Comfort 04VW014 Golf 2.0 Variant Bifuel 04VO049 Volvo S60 Bi-Fuel 04VO050 Volvo S60 Bi-Fuel Addition 04VO182 Volvo S60 Bi-Fuel Addition + 04VO051 Volvo S60 Bi-Fuel Business 04VO183 Volvo S60 Bi-Fuel Business VO052 Volvo S60 Bi-Fuel Business+ 04VO214 Volvo S60 Bi-Fuel Business++ 04VO089 Volvo V70 Bi-Fuel 04VO090 Volvo V70 Bi-Fuel Addition 04V0196 Volvo V70 Bi-Fuel Addition+ 04VO091 Volvo V70 Bi-Fuel Business 04VO197 Volvo V70 Bi-Fuel Business VO092 Volvo S70 Bi-Fuel Business+ 04VO223 Volvo V70 Bi-Fuel Business++ 04VO132 Volvo S80 Bi-Fuel 04VO133 Volvo S80 Bi-fuel Addition 04VO134 Volvo S80 Bi-fuel Business 04FI002 Fiat Punto 1.2 Active 5d 04MB044 Mercedes-Benz E 200 Kompr, + automatväxellåda kr 04OP022 Opel Astra 1.6 Kombi, + Njoypaket kr 04OP036 Opel Zafira Comfortp kr 04VW013 Golf 2.0 Variant 04VO033 Volvo S hk 04VO034 04VO174 04VO035 04VO175 04VO036 04VO210 04VO071 04VO072 04VO190 04VO073 04VO191 04VO074 04VO219 04VO116 04VO117 04VO118 Volvo S hk Addition Volvo S hk Addition + Volvo S hk Business Volvo S hk Business 603 Volvo S hk Business+ Volvo S hk Business++ Volvo V hk Volvo V hk Addition Volvo V hk Addition+ Volvo V hk Business Volvo V hk Business 603 Volvo V hk Business+ Volvo V hk Business++ Volvo S hk Volvo S hk Addition Volvo S hk Business 6

7 04VO135 04VO234 Volvo S80 Bi-Fuel Business+ Volvo S80 Bi-Fuel Business++ 04VO119 04VO230 Volvo S hk Business+ Volvo S hk Business++ Övriga miljöbilar 2004 Miljöbilar 04FO038 04FO039 04FO042 04FO043 04FO056 04FO057 04FO061 04FO062 04FO078 04FO079 04TO015 Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente 5d Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente herrg.v. Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition 5d Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition herrgårdsv. Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente + 5d Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente + herrg.v. Ford Focus 1.6E Flexifuel Business 5d Ford Focus 1.6E Flexifuel Business herrg.v. Ford Focus 1.6E Flexifuel Ghia 5d Ford Focus 1.6E Flexifuel Ghia herrgårdsvagn Toyota Prius HSD HYBRID Jämförbara bilar 04FO036 Ford Focus 1.6 Ambiente 5d 04FO037 Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv. 04FO040 Ford Focus 1.6 Edition 5d 04FO041 Ford Focus 1. 6 Edition herrgårdsv. 04FO051 Ford Focus 1.6 Ambiente + 5d 04FO052 Ford Focus 1.6 Ambiente + herrgårdsv. 04FO059 Ford Focus 1.6 Business 5d 04FO060 Ford Focus 1.6 Business herrgårdsv. 04FO064 Ford Focus 1.6 Ghia 5d 04FO065 04TO013 Ford Focus 1.6 Ghia herrgårdsvagn Toyota Corolla Verso 1.6 El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2005 Miljöbilar Jämförbara bilar 05FI007 Fiat Punto Bi- Power Active 5d 05MB044 Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut 05OP055 Opel Astra 1.6 Njoy Kombi 05OP069 Opel Zafira 1.6 Comfort 05OP147 Opel Combo Tour OP534 Opel Combo 1.6 skåp 05VW017 Golf 2.0 Variant Bifuel 05VO077 Volvo S60 Bi-Fuel 05VO078 Volvo S60 Bi-Fuel Addition 05VO079 Volvo S60 Bi-Fuel Business/ 05VO080 Volvo S60 Bi-Fuel Business+/ 05VO081 Volvo S60 Bi-Fuel Business++/ 05FI006 Fiat Punto Active 5d 05MB043 Mercedes-Benz E 200 Kompr aut 05OP060 Opel Astra 1.6 SW Enjoy 05OP068 Opel Zafira 1.6 Comfort 05OP122 Opel Combo Tour 1.4 Twinport 05OP501 Opel Combo 1.4 Twinsport skåp 05VW016 Golf 2.0 Variant 05VO057 Volvo S hk 05VO058 05VO059 05VO060 05VO061 Volvo S hk Addition Volvo S hk Business/ Volvo S hk Business+/ Volvo S hk Business++/ 7

8 05VO120 05VO121 05VO122 05VO123 05VO124 05VO170 05VO171 05VO172 05VO173 05VO174 05VO249 Volvo V70 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel Addition Volvo V70 Bi-fuel Business/ Volvo V70 Business+/ Volvo V70 Bi-Fuel Business++/ Volvo S80 Bi-Fuel Volvo S80 Bi-Fuel Addition Volvo S80 Bi-Fuel Business Volvo SD80 Bi-Fuel Business+ Volvo S80 Bi-Fuel Business++ Volvo S80 Bi-Fuel Classic 05VO100 05VO101 05VO102 05VO103 05VO104 05VO150 05VO151 05VO152 05VO153 05VO154 05VO247 Volvo V hk Volvo V hk Addition Volvo V hk Business/ Volvo V hk Business+/ Volvo V hk Business++/ Volvo S hk Volvo S hk Addition Volvo S hk Business Volvo S hk Business+ Volvo S hk Business++ Volvo S hk Classic Övriga miljöbilar 2005 Miljöbilar Jämförbara bilar 05FO046 Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente 5d 05FO044 Ford Focus 1.6i Ambiente 5d 05FO047 Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente hgv. 05FO045 Ford Focus 1.6i Ambiente herrgårdsv. 05FO050 Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition 5d 05FO048 Ford Focus 1.6i Edition 5d 05FO051 Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition hgv. 05FO049 Ford Focus 1.6i Edition herrgårdsv. 05FO061 Ford Focus 1.6E Flexifuel Business 5d 05FO059 Ford Focus 1.6i Business 5d 05FO062 Ford Focus 1.6E Flexifuel Business hgv. 05FO060 Ford Focus 1.6i Business herrgårdsv. 05FO132 Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente 5d 05FO130 Ford Focus 1.6 Ambiente 5d 05FO133 Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente herrgårdsvagn 05FO131 Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv. 05FO142 Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend 5d 05FO140 Ford Focus 1.6 Trend 5d 05FO143 Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend herrgårdsvagn 05FO141 Ford Focus 1.6 Trend herrgårdsvagn 05FO162 Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia 5d 05FO160 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d 05FO163 Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia herrgårdsvagn 05FO161 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia herrgårdsvagn 05FO177 Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium 5d 05FO175 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d 05FO178 Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium herrgårdsvagn 05FO176 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium herrgårdsvagn 05FO190 Ford Focus C-Max Flexifuel Ambiente 05FO074 Ford Focus C-Max 1.8 Ambiente 05FO191 Ford Focus C-Max FO078 Ford Focus C-Max 1.8 8

9 Flexifuel Trend Trend 05FO192 Fords Focus C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport 05FO078 Ford Focus C-Max 1.8 Trend + paket kr 05FO193 Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Ghia 05FO084 Ford Focus C-Max 1.8 Ghia 05FO194 Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport 05FO084 Ford Focus C-Max 1.8 Ghia + paket kr 05LE010 Lexus RX 400h 05LE005 Lexus RX SA047 Saab t BioPower 05SA012 Saab t Linear Linear 05SA048 Saab t BioPower LinearBusiness05 05SA043 Saab t LinearBusiness05 05SA053 Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear 05SA022 Saab 9-5 SportCombi 2.0t Linear 05SA054 Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower 05SA049 Saab 9-5 SportCombi 2.0t LinearBusiness05 LinearBusiness05 05TO018 Toyota Prius HYBRID 05TO015 Toyota Corolla Verso VO253 Volvo S Flexifuel 05VO003 Volvo S VO254 Volvo S401.8 Flexifuel 05VO004 Volvo S Addition Addition 05VO255 Volvo S Flexifuel 05VO005 Volvo S Business/ 05VO256 Volvo S Flexifuel 05VO006 Volvo S Business+/ 05VO257 Volvo S Flexifuel 05VO007 Volvo S Business++/ 05VO259 Volvo V Flexifuel 05VO031 Volvo V VO260 Volvo V Flexifuel 05VO032 Volvo V Addition Addition 05VO261 Volvo V Flexifuel 05VO033 Volvo V Business/ 05VO262 Volvo V Flexifuel 05VO034 Volvo V Business+/ El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar(ej gasol) 2006 Miljöbilar Jämförbara bilar 06FI006 Fiat Punto Bi- Power Active 5d 06FI517 Fiat Doblo 1.6 Natural Power skåp 06IV505 Iveco Daily 35S11 GAS skåp 06IV510 Iveco Daily 35C11 GAS skåp 06IV518 Iveco Daily 35S11 GAS chassi 06IV523 Iveco Daily 35C11 GAS chassi 06MB052 Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut 06OP055 Opel Combo Tour FI004 Fiat Punto Active 5d 06FI515 Fiat Doblo 1.3 JTD Multijet 16 Base skåp 06IV504 Iveco Daily 35S10 skåp 06IV509 Iveco Daily 35C10 skåp 06IV517 Iveco Daily 35S10 chassi 06IV522 Iveco Daily 35C10 chassi 06MB051 Mercedes-Benz E 200 Kompr aut 06OP054 Opel Combo Tour 1.4 Twinport 9

10 06OP504 Opel Combo OP503 Opel 1.4 Twinport skåp skåp 06OP069 Opel Zafira OP068 Opel Zafira 1.6 Enjoy Enjoy 06VW018 Golf 2.0 Variant Bifuel 06VW017 Golf 2.0 Variant 06VW126 Kombi EcoFuel 06VW068 Kombi 102 hk 06VW127 Life EcoFuel 06VW072 Life 102 hk 06VW558 skåp EcoFuel 06VW502 skåp 102 hk 06VW121 Touran 2.0 EcoFuel Conceptline 06VW034 Touran 1.6 Conceptline 06VO082 Volvo S60 Bi-fuel 06VO076 Volvo S hk 06VO083 Volvo S60 Bi-fuel Addition 06VO077 Volvo S hk Addition 06VO084 Volvo S60 Bi-Fuel 06VO078 Volvo S hk 06VO085 Volvo S60 Bi-fuel 06VO079 Volvo S hk 06VO086 Volvo S60 Bi-fuel 06VO080 Volvo S hk 06VO140 Volvo V70 Bi-fuel 06VO134 Volvo V hk 06VO141 Volvo V70 Bi-fuel Addition 06VO135 Volvo V hk Addition 06VO142 Volvo V70 Bi-fuel 06VO136 Volvo V hk 06VO143 Volvo V70 Bi-fuel 06VO137 Volvo V hk 06VO144 Volvo V70 Bi-fuel 06VO138 Volvo V hk 06VO145 Volvo V70 Bi-fuel Sport 06VO139 Volvo V hk Sport 06VO200 Volvo S80 Bi-fuel Classic 06VO199 Volvo S hk Classic Övriga miljöbilar 2006 Miljöbilar 06FO056 06FO058 06FO073 06FO080 06FO097 06FO102 06FO115 06FO122 06FO138 06FO144 Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente Hgv Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend Hgv Ford Focus 1.8 Flexifuel Sport 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Sport Hgv Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Hgv Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Hgv Jämförbara bilar 06FO055 Ford Focus 1.6 Ambiente 5d 06FO057 Ford Focus 1.6 Ambiente Hgv 06FO072 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend 5d 06FO079 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend Hgv 06FO095 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Sport 5d 06FO101 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Sport Hgv 06FO114 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d 06FO121 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia Hgv 06FO137 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d 06FO143 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium Hgv 10

11 06FO149 06FO150 06FO151 06FO152 Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Executive 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Executive Hgv Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Executive 5d Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Executive Hgv 06FO155 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ambiente 06FO159 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend 06FO304 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Style 06FO163 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport 06FO167 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia 06FO171 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport 06FO173 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Executive 06FO174 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport Executive 06FO175 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Executive 06FO176 Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport Executive 06FO114 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d + paket FO121 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia Hgv + paket kr 06FO137 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d + paket kr 06FO143 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium Hgv + paket kr 06FO153 Ford C-Max 1.6 Ambiente 06FO157 Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Trend 06FO303 Ford C-Max 1.6 Style 06FO157 06FO165 06FO165 06FO157 06FO157 06FO165 06FO165 Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Trend + paket kr Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Ghia Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Ghia + paket kr Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Trend + paket kr Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Trend + paket kr Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Ghia + paket kr Ford C-Max 1.6 Ti- VCT Ghia + paket kr 06HO021 Honda Civic 1.3 Hybrid 06HO003 Honda Civic 1.4 Comfort 5d 06LE007 Lexus RX 400h Hybrid 06LE006 Lexus RX LE014 Lexus GS 450h Hybrid 06LE009 med avdrag kr = kr 06SA020 Saab t BioPower 06SA019 Saab t Linear Linear 06SA031 Saab t BioPower 06SA021 Saab t Linear Linear 06SA026 Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear 06SA025 Saab 9-5 SportCombi 2.0t Linear 06SA032 Saab t Sport Combi BioPower Linear 06SA027 Saab 9-5 SportCombi 2.3t Linear 06TO018 Toyota Prius Hybrid 06TO014 Toyota Corolla Verso VO300 Volvo C Flexifuel 06VO296 Volvo C VO301 Volvo C Flexifuel 06VO297 Volvo C VO302 Volvo C Flexifuel 06VO298 Volvo C VO303 Volvo C Flexifuel 06VO299 Volvo C VO007 Volvo S Flexifuel 06VO002 Volvo S

12 06VO008 Volvo S Flexifuel 06VO003 Volvo S Addition Addition 06VO009 Volvo S Flexifuel 06VO009 06VO010 Volvo S Flexifuel 06VO010 06VO011 Volvo S Flexifuel 06VO011 06VO235 Volvo S40 Sport Edition 06VO Flexifuel 06VO236 Volvo S40 Sport Edition 06VO Flexifuel 06VO045 Volvo V Flexifuel 06VO040 Volvo V VO046 Volvo V Flexifuel 06VO041 Volvo V Addition Addition 06VO047 Volvo V Flexifuel 06VO047 06VO048 Volvo V Flexifuel 06VO048 06VO049 Volvo V Flexifuel 06VO049 06VO262 Volvo V50 Sport Edition 06VO Flexifuel 06VO263 Volvo Sport Edition 1.8 Flexifuel 06VO263 El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2007 Miljöbilar Jämförbara bilar 07FI005 Fiat Punto Bi- Power Active 07FI502 Fiat Doblò 1.6 Natural Power skåp 07MB067 Mercedes-Benz E 200 Kompressor NGT aut 07OP034 Opel Zafira 1.6 Enjoy 07OP055 Opel Combo Tour OP504 Opel Combo 1.6 skåp 07VW032 Touran 2.0 EcoFuel Conceptline 07VW065 07VW070 07VW503 07VW143 07VW147 07VW566 Kombi EcoFuel Life EcoFuel skåp EcoFuel Maxi Kombi 109 hk EcoFuel Maxi Life 109 hk EcoFuel Maxi Skåp 109 hk EcoFuel 07FI004 Fiat Punto Active 07FI501 Fiat Doblò 1.3 Multijet 16V Base skåp 07MB066 Mercedes-Benz E 200 Kompressor aut 07OP033 Opel Zafira 1.6 Essentia 07OP054 Opel Combo Tour 1.4 Twinport 07OP503 Opel 1.4 Twinsport skåp 07VW030 Touran 1.6 Conceptline 07VW064 07VW069 07VW502 07VW142 07VW146 07VW565 Kombi 102 hk Life 102 hk skåp 102 hk Maxi Kombi 102 hk Maxi Life 102 hk Maxi skåp 102 hk 12

13 07VW119 07VW560 07VW561 07VW562 07VW563 07VW150 07VW151 07VO121 07VO122 07VO123 07VO124 07VO273 07VO274 07VO167 07VO168 07VO169 07VO170 Caravelle Eco BiFuel Transporter skåp 115 hk Eco BiFuel Transporter kombi 115 hk Eco BiFuel Transporter pickup enkelhytt 115 hk Eco BiFuel Transporter pickup dubbelhytt 115 hk Eco BiFuel Caravelle Trendline 115 hk Eco BiFuel Multivan 115 hk Eco Bifuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel Classic Volvo V70 Bi-Fuel Classic Volvo V70 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel 07VW082 07VW506 07VW515 07VW524 07VW532 07VW073 07VW120 07VO117 07VO118 07VO119 07VO120 07VO271 07VO272 07VO163 07VO164 07VO165 07VO166 Caravelle 115 hk Transporter skåp 115 hk Transporter kombi 115 hk Transporter pickup enkelhytt 115 hk Transporter pickup dubbelhytt 115 hk Shuttle/Caravelle Trendlind 115 hk Multivan 115 hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo V hk Classic Volvo V hk Classic Volvo V hk Volvo V hk Volvo V hk Volvo V hk Övriga miljöbilar 2007 Miljöbilar 07CA028 Cadillac BLS 2.0 T 200 hk FlexPower Business 07CA029 Cadillac BLS 2.0 T 200 hk FlexPower Elegance 07CA030 Cadillac BLS 2.0 T 200 hk FlexPower Sport 07CA038 Cadillac BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower Business 07CA039 Cadillac BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower Elegance Jämförbara bilar 07CA001 Cadillac BLS 2.0 T 175 hk Business 07CA002 Cadillac BLS 2.0 T 175 hk Elegance 07CA003 Cadillac BLS 2.0 T 175 hk Sport 07CA035 Cadillac BLS Wagon 2.0 T 175 hk Business 07CA036 Cadillac BLS Wagon 2.0 T 175 hk Elegance 13

14 07CA040 Cadillac BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower Sport 07CI085 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i Bioflex SX 07CI086 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i Bioflex SX Pack 07FO056 Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel 5d 07FO057 Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel Hgv 07FO246 Ford Focus Style 1.8 Flexifuel 5d 07FO247 Ford Focus Style 1.8 Flexifuel Hgv 07FO078 Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel 5d 07FO079 Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel Hgv 07FO100 Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel 5d 07FO101 Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel Hgv 07FO120 Ford C-Max Trend 1.8 Flexifuel 07FO126 Ford C-Max Style 1.8 Flexifuel 07FO254 Ford C-MAX Titanium 1.8 Flexifuel 07FO132 Ford C-Max Ghia CA037 07CI026 07CI027 Cadillac BLS Wagon 2.0 T 175 hk Sport Citroën C-4 Kombi- Coupé 1.6i SX Citroën C-4 Kombi- Coupé 1.6i SX Pack 07FO054 Ford Focus 1.6 Ti-VCT 5d 07FO055 Ford Focus Trend 1.6 Ti-VCT Hgv 07FO244 Ford Focus Style 1.6 5d 07FO245 Ford Focus Style 1.6 Hgv 07FO068 Ford Focus Titanium 1.6 Ti-VCT 5d 07FO069 Ford Focus Titanium 1.6 Ti-VCT Hgv 07FO092 Ford Focus Ghia 1.6 Ti-VCT 5d 07FO093 Ford Focus Ghia 1.6 Ti-VCT Hgv 07FO119 Ford C-Max Trend 1.6 Ti-VCT 07FO125 Ford C-Max Style FO131 Ford C-MAX Ghia 1.6 Ti-VCT 07FO131 Ford C-Max Ghia 1.6 Ti-VCT Flexifuel 07HO007 Honda Civic 1.3 Hybrid 07HO003 Honda Civic 1.4 Comfort 5d 07LE004 Lexus RX 400h Hybrid 07LE003 Lexus RX LE007 Lexus GS 450h Hybrid 07LE007 med avdrag kr = kr 07LE011 Lexus LS 600h Hybrid 07LE009 Lexus LS LE012 Lexus LS 600hL Hybrid 07LE009 Lexus LS kr 07PE103 Peugeot BioFlex 5d 07PE107 Peugeot BioFlex kombi 07PE108 Peugeot 307 SW BioFlex RE105 Renault Mègane V Flex Fuel Komfort 5d 07RE106 Renault Mègane V Flex Fuel Komfort Touring 07RE107 Renault Mègane V Flex Fuel Sport 5d 07RE108 Renault Mègane V Flex Fuel Sport Touring 07SA028 Saab 9-3 SportSedan 1.8t BioPower Linear 07PE102 Peugeot Classic 5d 07PE033 Peugeot 307 Oxygo 1.6 kombi 07PE041 Peugeot 307 SW Oxygo RE105 07RE106 07RE107 07RE108 07SA002 Saab 9-3 SportSedan 1.8t Linear 14

15 07SA030 Saab 9-3 SportCombi 1.8t BioPower Linear 07SA008 Saab 9-3 SportCombi 1.8t Linear 07SA032 Saab 9-3 Cabriolet 1.8t BioPower Linear 07SA013 Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Linear 07SA033 Saab 9-3 SportSedan 2.0t BioPower Linear 07SA003 Saab 9-3 SportSedan 2.0t Linear 07SA037 Saab 9-3 SportCombi 2.0t BioPower Linear 07SA009 Saab 9-3 SportCombi 2.0t Linear 07SA041 Saab 9-3 Cabriolet 2.0t BioPower Linear 07SA041 med avdrag kr = kr 07SA019 Saab t BioPower 07SA018 Saab t Linear Linear 07SA020 Saab t BioPower Linear 07SA020 med avdrag kr = kr 07SA024 Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear 07SA023 Saab SportCombi t Linear 07SA025 Saab 9-5 SportCombi 2.3t BioPower Linear 07SA025 med avdrag kr = kr 07TO021 Toyota Prius Hybrid 07TO017 Toyota Corolla Verso VO005 Volvo C Flexifuel 07VO001 Volvo C VO006 Volvo C Flexifuel 07VO002 Volvo C VO007 Volvo C Flexifuel 07VO003 Volvo C VO008 Volvo C Flexifuel 07VO004 Volvo C VO031 Volvo S Flexifuel 07VO027 Volvo S VO032 Volvo S Flexifuel 07VO028 Volvo S VO033 Volvo S Flexifuel 07VO029 Volvo S VO034 Volvo S Flexifuel 07VO030 Volvo S VO035 Volvo S Flexifuel 07VO028 Volvo S Sport Edition 07VO257 Volvo S Flexifuel Sport Edition 07VO029 Volvo S VO076 Volvo V Flexifuel 07VO072 Volvo V VO077 Volvo V Flexifuel 07VO073 Volvo V VO078 Volvo V Flexifuel 07VO074 Volvo V VO079 Volvo V Flexifuel 07VO075 Volvo V VO080 Volvo V Flexifuel 07VO073 Volvo V VO262 Sport Edition Volvo V Flexifuel Sport Edition 07VO287 Volvo V Flexifuel, nya modellen 07VO288 Volvo V Flexifuel, nya modellen 07VO289 Volvo V Flexifuel, nya modellen 07VO290 Volvo V Flexifuel, nya modellen 07VO074 Volvo V VO163 07VO164 07VO165 07VO166 Volvo V hk Volvo V hk Volvo V hk Volvo V hk 15

16 07VO313 Volvo S Flexifuel 07VO163 Volvo V hk 07VO314 Volvo S Flexifuel 07VO164 Volvo V hk 07VO315 Volvo S Flexifuel 07VO165 Volvo V hk 07VO316 Volvo S Flexifuel 07VO166 Volvo V hk El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2008 Miljöbilar Jämförbara bilar 08FI025 Fiat Punto Bi- Power Active 5d 08FI502 Fiat Doblò 1.6 Natural Power skåp 08IV516 Iveco Daily 35C14 chassi 08IV517 Iveco Daily 35C14 skåp 08IV531 Iveco Daily 35S4 chassi 08IV534 Iveco Daily 35S14 skåp 08MB075 Mercedes-Benz E 200 Kompressor NGT aut 08MB178 Mercedes-Benz B 170 NGT BlueEFFICIEN CY CST 08OP057 Opel Combo Tour OP121 Opel Zafira Enjoy OP503 Opel Combo Skåp VW005 Kombi 2.0 Ecofuel 08VW011 Life 2.0 EcoFuel 08VW015 Maxi Kombi 2.0 EcoFuel 08VW019 08VW034 08VW082 Maxi Life 2.0 EcoFuel Caravelle Trendline 2.0 EcoBifuel Multivan Comfortline 2.0 EcoBifuel 08VW131 Touran 2.0 EcoFuel Conceptline 08VW024 Caravelle Comfortline 2.0 EcoBifuel 08VW503 08VW508 08VW531 Maxi Skåp 2.0 EcoFuel Skåp 2.0 EcoFuel Transporter kombi 2.0 EcoBifuel 08FI024 08FI501 08IV518 08IV520 08IV530 08IV533 Fiat Punto Active 5d Fiat Doblò 1.3 JTD Multijet 16v Base skåp Iveco Daily 35C15 chassi Iveco Daily 35C15 skåp Iveco Daily 35S14 chassi Iveco Daily 35S14 skåp 08MB073 Mercedes-Benz E 200 Kompressor aut 08MB177 Mercedes-Benz B 170 BlueEFFICIEN CY CST 08OP056 Opel Combo Tour OP120 Opel Zafira Enjoy OP502 Opel Combo Skåp VW002 Kombi VW008 Life VW013 Maxi Kombi VW017 Maxi Life VW033 Caravelle Trendline VW081 Multivan Comfortline VW130 Touran 1.6 Conceptline 08VW023 Caravelle Comfortline VW501 Maxi Skåp VW506 Skåp VW530 Transporter kombi

17 08VW541 08VW548 08VW557 08VO101 08VO102 08VO103 08VO104 08VO225 08VO226 Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel Transporter skåp 2.0 EcoBifuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo S60 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel Classic Volvo V70 Bi-Fuel Classic 08VW540 08VW547 08VW556 08VO082 08VO083 08VO084 08VO081 08VO194 08VO193 Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 Transporter skåp 2.0 Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo S hk Volvo V hk Classic Volvo V hk Classic Övriga miljöbilar 2008 Miljöbilar 08AU092 Audi A3 1.6 e flexible fuel 08AU097 Audi Sportback 1.6 e flexible fuel 08CA014 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Business 08CA015 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Elegance 08CA016 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Sport 08CA033 Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Business 08CA034 Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Elegance 08CA035 Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Sport 08CA053 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Sport Luxury 08CA057 Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Sport Luxury Jämförbara bilar 08AU002 Audi A AU012 Audi A3 Sportback CA009 Cadillac BLS 2.0T 175 hk Business 08CA010 Cadillac BLS 2.0T 175 hk Elegance 08CA011 Cadillac BLS 2.0T 175 hk Sport 08CA028 Cadillac BLS Wagon 2.0T 175 hk Business 08CA029 Cadillac BLS Wagon 2.0T 175 hk Elegance 08CA030 Cadillac BLS Wagon 2.0T 175 hk Sport 08CA053 med avdrag kr = kr 08CA057 med avdrag kr = kr 08CV018 Chevrolet Uplander LT 08CV018 08CY021 Chrysler Sebring 2.7 Flexguel Cabriolet 08CY013 Chrysler Sebring 2.7 Cabriolet Limited 08CI021 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i Bioflex SX 08CI023 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i SX 08CI022 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i Bioflex SX Pack 08CI024 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i SX Pack 17

18 08CI065 Citroën C hk BioFlex Comfort, nya modellen 08CI076 Citroën C5 Tourer 2.0 BioFlex Comfort, nya modellen 08CI066 Citroën C5 2.0 BioFlex Dynamique, nya modellen 08CI077 Citroën C5 Tourer 2.0 BioFlex Dynamique, nya modellen 08DC004 Dacia Sandero 1.6 Ambiance 08DC005 Dacia Sandero 1.6 Laureate 08CI067 Citroën C5 2.0 Comfort, nya modellen 08CI078 Citroën C5 Tourer 2.0 Comfort, nya modellen 08CI066 med avdrag kr = kr 08CI077 med avdrag kr = kr 08DC004 med avdrag kr = kr 08DC005 med avdrag kr = kr 08DC006 Dacia Sandero DC006 med avdrag kr = kr Dodge Journey DO024 08DO024 Flexfuel R/T 08DO025 Dodge Journey DO025 Flexfuel SXT 08FO002 Ford C-MAX Ghia 1,8 08FO002 med avdrag kr = Flexifuel kr 08FO006 Ford C-MAX Titanium 08FO006 med avdrag kr = 1,8 Flexifuel kr 08FO011 Ford C-MAX Trend 1,8 08FO009 Ford C-MAX Trend 1,6 Flexifuel 08FO035 Ford Focus Ghia 1,8 08FO035 med avdrag kr = Flexifuel 5d kr 08FO036 Ford Focus Ghia 1,8 08FO036 med avdrag kr = Flexifuel kombi kr 08FO045 Ford Focus Titanium 08FO045 med avdrag kr = 1,8 Flexifuel 5d kr 08FO046 Ford Focus Titanium 08FO046 med avdrag kr = 1,8 Flexifuel kombi kr 08FO055 Ford Focus Trend 1,8 08FO055 med avdrag kr = Flexifuel 5d kr 08FO056 Ford Focus Trend 1,8 08FO056 med avdrag kr = Flexifuel kombi kr 08FO163 Ford Galaxy Ghia 08FO063 Ford Galaxy Ghia FF 08FO165 Ford Galaxy Trend 08FO067 Ford Galaxy Trend FF 08FO170 Ford Mondeo Ghia 08FO073 Ford Mondeo Ghia FF kombi kombi 08FO171 Ford Mondeo Ghia 08FO074 Ford Mondeo Ghia FF kombisedan kombisedan 08FO172 Ford Mondeo Ghia 08FO075 Ford Mondeo Ghia FF sedan sedan 08FO174 Ford Mondeo Ghia X 08FO089 Ford Mondeo Ghia X 2.0FF kombi 2.0 kombi 08FO175 Ford Mondeo Ghia X 08FO090 Ford Mondeo Ghia X 2.0FF kombisedan 2.0 kombisedan 08FO176 Ford Mondeo Ghia X 08FO091 Ford Mondeo Ghia X 2.0FF sedan 2.0 sedan 08FO179 Ford Mondeo Titanium 08FO103 Ford Mondeo Titanium 2.0FF kombi 2.0 kombi 18

19 08FO180 Ford Mondeo Titanium 2.0FF kombisedan 08FO104 Ford Mondeo Titanium 2.0 kombisedan 08FO181 Ford Mondeo Titanium 2.0FF sedan 08FO105 Ford Mondeo Titanium 2.0 sedan 08FO189 Ford Mondeo Titanium X 2.0FF kombi 08FO118 Ford Mondeo Titanium X 2.0 kombi 08FO190 Ford Mondeo Titanium X 2.0FF kombisedan 08FO119 Ford Mondeo Titanium X 2.0 kombisedan 08FO191 Ford Mondeo Titanium X 2.0FF sedan 08FO120 Ford Mondeo Titanium X 2.0 sedan 08FO195 Ford Mondeo Trend 2.0FF kombi 08FO133 Ford Mondeo Trend 2.0 kombi 08FO196 Ford Mondeo Trend 2.0FF kombisedan 08FO134 Ford Mondeo Trend 2.0 kombisedan 08FO197 Ford S-MAX Titanium 2.0FF 08FO141 Ford S-MAX Titanium FO201 Ford S-MAX Trend 08FO146 Ford S-MAX Trend FF 08FO229 Ford Mondeo Business Edition 2.0FF kombi 08FO229 med avdrag kr = kr 08FO230 Ford Mondeo Business Edition 2.0FF 08FO230 med avdrag kr = kr kombisedan 08FO237 Ford S-MAX Business Edition 2.0FF 08FO237 med avdrag kr = kr 08HO009 Honda Civic 1.3 Hybrid 08HO010 Honda Civic 1.4 Comfort 08LE002 Lexus GS 450h 08LE002 med avdrag kr = kr 08LE007 Lexus LS 600h 08LE006 Lexus LS LE010 Lexus RX 400h 08LE009 Lexus RX LE008 Lexus LS 600h L 08LE006 Lexus LS 460 med tillägg kr = kr 08PE026 Peugeot BioFlex 5d Classic 08PE025 Peugeot d Classic 08PE034 Peugeot 307 Kombi PE033 Peugeot 307 Kombi 1.6 BioFlex 08PE038 Peugeot 307 SW 1.6 BioFlex 08PE038 med avdrag kr = kr 08PE094 Peugeot 308 Premium 1.6 BioFlex 5d 08PE076 Peugeot 308 Premium 1.6 VTi 5d 08PE095 Peugeot 308 Premium 2.0 BioFlex 5d 08PE095 med avdrag kr = kr 08PE096 Peugeot 308 Premium+ 1.6 BioFlex 5d 08PE079 Peugeot 308 Premium+ 1.6 VTi 5d 08PE097 Peugeot 308 Premium+ 2.0 BioFlex 5d 08PE097 med avdrag kr = kr 08PE101 Peugeot 308 SW Premium 2.0 BioFlex 08PE101 med avdrag kr = kr 08PE105 Peugeot 308 SW Premium+ 2.0 BioFlex 08PE105 med avdrag kr = kr 08PE108 Peugeot PE042 Peugeot d BioFlex 08PE109 Peugeot 407 SW PE050 Peugeot 407 SW 2.0 5d BioFlex 08RE055 Renault Mégane V Flex Fuel Komfort kombisedan 08RE055 med avdrag kr = kr 19

20 08RE056 Renault Mégane V Flex Fuel Komfort Touring 08RE057 Renault Mégane V Flex Fuel Sport kombisedan 08RE058 Renault Mégane V Flex Fuel Sport Touring 08RE156 Renault Mégane V Flex Fuel Authentique kombisedan 08RE157 Renault Mégane V Flex Fuel Authentique Touring 08RE158 Renault Mégane V Flex Fuel Dynamique kombisedan 08RE159 Renault Mégane V Flex Fuel Dynamique Touring 08RE160 Renault Mégane V Flex Fuel Expression kombisedan 08RE161 Renault Mégane V Flex Fuel Expression Touring 08RE197 08RE200 08RE554 08RE559 Renault Kangoo Expression v etanol Renault Kangoo Privilege v etanol Renault Kangoo Express Confort v etanol Renault Kangoo Express Grand Confort v etanol 08SA003 Saab 9-3 Cabriolet Linear 1.8t BioPower 08SA006 Saab 9-3 Cabriolet Linear 2.0t BioPower 08SA010 Saab 9-3 SportCombi Linear 1.8t BioPower 08SA014 Saab 9-3 SportCombi Linear 2.0t BioPower 08 SA019 Saab 9-3 SportSedan Linear 1.8t BioPower 08SA023 Saab 9-3 SportSedan Linear 2.0t BioPower 08SA027 Saab 9-5 SportCombi Linear 2.0t BioPower 08SA029 Saab 9-5 SportCombi Linear 2.3t BioPower 08SA033 Saab 9-5 SportSedan Linear 2.0t BioPower 08RE056 med avdrag kr = kr 08RE057 med avdrag kr = kr 08RE058 med avdrag kr = kr 08RE149 Renault Mégane V Authentique kombi-sedan 08RE150 Renault Mégane V Authentique Touring 08RE152 Renault Mégane V Dynamique kombisedan 08RE153 Renault Mégane V Dynamique Touring 08RE154 Renault Mégane V Expression kombisedan 08RE155 Renault Mégane V Expression Touring 08RE196 Renault Kangoo Expression v 08RE199 08RE553 Renault Kangoo Privilege v Renault Kangoo Express Confort v 08RE558 Renault Kangoo Express Grand Confort v 08SA002 Saab 9-3 Cabriolet Linear 1.8t 08SA006 med avdrag kr = kr 08SA009 Saab 9-3 SportCombi Linear 1.8t 08SA014 med avdrag kr = kr 08SA018 Saab 9-3 SportSedan Linear 1.8t 08SA023 med avdrag kr = kr 08SA026 Saab 9-5 SportCombi Linear 2.0t 08SA029 med avdrag kr = kr 08SA032 Saab 9-5 SportSedan Linear 2.0t 20

21 08SA034 Saab 9-5 SportSedan Linear 2.3t BioPower 08SA034 med avdrag kr = kr 08SA037 Saab 9-5 SportCombi Aero 2.3t BioPower 08SA037 med avdrag kr = kr 08SA040 Saab 9-5 SportCombi Linear Griffin 2.0t 08SA039 Saab 9-5 SportCombi Linear Griffin 2.0t BioPower 08SA041 Saab 9-5 SportCombi Linear Griffin 2.3t 08SA041 med avdrag kr = kr BioPower 08SA042 Saab 9-5 SportSedan Aero 2.3t BioPower 08SA042 med avdrag kr = kr 08SE042 Seat Altea Reference 08SA MultiFuel 08SE043 Seat Altea Stylance SE043 MultiFuel 08SE045 Seat Altea XL Kombi 08SE045 Reference 1.6 MultiFuel 08SE046 Seat Altea XL Kombi 08SE046 Stylance 1.6 MultiFuel 08SE049 Seat Leon Reference 08SE MultiFuel 08SE051 Seat Leon Stylance SE051 MultiFuel 08SK034 Skoda Octavia Ambiente 1,6 Etanol 08SK033 Skoda Octavia Ambiente 1,6 08SK045 Skoda Octavia Combi Ambiente 1,6 Etanol 08SK044 Skoda Octavia Combi Ambiente 1,6 08SK051 Skoda Octavia Combi Elegance 1,6 Etanol 08SK050 Skoda Octavia Combi Elegance 1,6 08SK062 Skoda Octavia Elegance 1,6 Etanol 08SK061 Skoda Octavia Elegance 1,6 08TO034 Toyota Prius 1.5 Hybrid 08TO027 Toyota Corolla Verso VW054 Golf 1.6 Etanol Trendline 08VW055 Golf 1.6 Trendline 08VW059 Golf Plus 1.6 Etanol Trendline 08VW060 Golf Plus 1.6 Trendline 08VW069 Golf Variant 1.6 Etanol 08VW070 Golf Variant 1.6 Trendline Trandline 08VW075 Jetta 1.6 Etanol Trendline 08VW076 Jetta 1.6 Trendline 08VW159 Golf 1.6 Multifuel, nya modellen 08VW159 med avdrag kr = kr 08VO009 Volvo C30 1.8F 08VO006 Volvo C VO010 Volvo C30 1.8F 08VO007 Volvo C VO011 Volvo C30 1.8F 08VO008 Volvo C VO012 Volvo C30 1.8F 08VO005 Volvo C VO052 Volvo S40 1.8F 08VO049 Volvo S VO053 Volvo S40 1.8F 08VO050 Volvo S VO054 Volvo S40 1.8F 08VO051 Volvo S VO055 Volvo S40 1.8F 08VO048 Volvo S VO124 Volvo S80 2.0F 08VO117 Volvo S

22 08VO125 Volvo S80 2.0F 08VO118 Volvo S VO126 Volvo S80 2.0F 08VO119 Volvo S VO127 Volvo S80 2.0F 08VO116 Volvo S VO164 Volvo V50 1.8F 08VO161 Volvo V VO165 Volvo V50 1.8F 08VO162 Volvo V VO166 Volvo V50 1.8F 08VO163 Volvo V VO167 Volvo V50 1.8F 08VO160 Volvo V VO207 Volvo V70 2.0F 08VO200 Volvo V VO208 Volvo V70 2.0F 08VO201 Volvo V VO209 Volvo V70 2.0F 08VO202 Volvo V VO210 Volvo V70 2.0F 08VO199 Volvo V VO261 Volvo C30 1.8F 08VO006 Volvo C Business Edition 08VO263 Volvo S40 1.8F 08VO049 Volvo S Business Edition 08VO279 Volvo S80 2.5FT 08VO279 08VO280 Volvo S80 2.5FT 08VO280 08VO281 Volvo S80 2.5FT 08VO281 08VO282 Volvo S80 2.5FT 08VO132 Volvo S80 2.5T 08VO284 Volvo V50 1.8F 08VO161 Volvo V Business Edition Flexifuel 08VO287 Volvo V70 2.5FT 08VO287 08VO288 Volvo V70 2.5FT 08VO288 08VO289 Volvo V70 2.5FT 08VO289 08VO290 Volvo V70 2.5FT 08VO215 Volvo V70 2.5T 08VO307 Volvo S80 2.5FT Executive 08VO307 med avdrag kr = kr 08VO314 Volvo V70 2.0F Ocean Race 08VO314 med avdrag kr = kr 08VO316 Volvo V70 2.5FT Ocean Race 08VO312 Volvo V70 2.5T Ocean Race El- och laddybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2009 Miljöbilar Jämförbara bilar 09FI503 Fiat Dobló 1.6 Natural Power 09FO205 Ford C-MAX Titanium 2.0 5d 09FO206 Ford C-MAX Trend 2.0 5d 09FI501 09FO007 09FO012 Fiat Dobló 1.3 JTD MJT 16v Base Ford C-MAX Titanium 2.0 Ford C-MAX Trend

23 09FO211 Ford Focus Titanium 2.0 5d 09FO214 Ford Focus Trend 2.0 5d 09IV516 Iveco Daily 35C14 chassi 09IV517 Iveco Daily 35C14 skåp 09IV531 Iveco Daily 35S14 chassi 09IV534 Iveco Daily 35S14 skåp 09MB024 Mercedes Benz B 170 NGT BlueEfficiency CST 09MB090 Mercedes Benz E 200 Kompressor NGT aut 09MB211 Mercedes Benz B 180 BlueEfficiency CST 09MB210 Mercedes Benz B 180 BlueEfficiency Business 09MB253 Mercedes Benz B 180 NBT BlueEfficiency Plus 09MB541 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT chassi 09MB542 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT kombi 09MB543 Mercedes Benz Sprinter 316 NGT skåp 09OP031 Opel Combo Tour OP069 Opel Zafira 1.6 Enjoy 09OP096 Opel Zafira 1.6 Turbo Enjoy 09OP503 Opel Combo Skåp VW008 kombi 2.0 Ecofuel 09VW015 Life 2.0 EcoBifuel 09VW019 Maxi kombi 2.0 EcoFuel 09VW027 Caravelle Comfortline 2.0 EcoBifuel 09VW037 Caravelle Trendline 2.0 EcoBifuel 09VW071 Multivan Comfortline 2.0 EcoBifuel 09FO055 Ford Focus Titanium 2.0 aut 5d med avdrag kr = kr 09FO055 Ford Focus Titanium 2.0 aut 5d med avdrag kr = kr 09IV518 Iveco Daily 35C15 chassi 09IV520 Iveco Daily 35C15 skåp 09IV530 Iveco Daily 35S14 chassi 09IV533 Iveco Daily 35S14 skåp 09MB023 Mercedes Benz B 170 CST 09MB086 Merceedes Benz E 200 Kompressor aut 09MB208 Mercedes Benz B 180 BlueEfficiency CST 09MB210 med avdrag kr = kr 09MB253 med avdrag kr = kr 09MB507 Mercedes Benz Sprinter 309 CDI chassi 09MB510 Mercedes Benz Sprinter 311 kombi 09MB509 Mercedes Benz Sprinter 309 CDI skåp 09OP030 Opel Combo Tour OP068 09OP070 Opel Zafira 1.6 Enjoy Opel Zafira 1.8 Enjoy 09OP502 Opel Combo skåp VW004 kombi VW011 Life VW017 Maxi kombi VW026 Caravelle Comfortline VW036 Caravelle Trendline VW070 Multivan Comfortline

24 09VW095 09VW105 Passat TSI EcoFuel Sportline Passat Variant TSI EcoFuel Sportline 09VW135 Touran 2.0 EcoFuel Conceptline 09VW147 Maxi Life 2.0 Ecofuel 09VW200 Touran TSI Ecofuel 09VW503 Maxi skåp 2.0 EcoFuel 09VW510 skåp 2.0 Ecofuel 09VW533 Transporter kombi 2.0 EciBifuel 09VW542 Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel 09VW550 Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel 09VW559 Transporter skåp 2.0 EcoBifuel 09VW092 09VW102 09VW134 09VW021 09VW198 09VW501 09VW506 09VW532 09VW541 09VW549 09VW558 Passat TSI 160 hk Trendline, med tillägg kr = kr Passat Variant TSI 160 hk Trendline, med tillägg kr = kr Touran 1.6 Conceptline Maxi Life 1.6 Touran TSI 140 hk Maxi skåp 1.6 skåp 1.6 Transporter kombi 2.0 Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 Transporter skåp 2.0 Övriga miljbilar 2009 Miljöbilar Jämförbara bilar 09AU002 Audi A3 1.6 e 09AU002 08AU015 Audi A3 Sportback 09AU e 09CA010 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Business 09CA006 Cadillac BLS 2.0T 175hk Business 09CA011 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Elegance 09CA007 Cadillac BLS 2.0T 175hk Elegance 09CA012 Cadillac BLS 2.0T Flexpower Sport Luxury 09CA012 med avdrag kr = kr 09CA023 09CA024 09CA025 Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Business Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Elegance Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Sport Luxury 09CY018 Chrysler Sebring 2.7 Flexfuel Cabriolet 09CI020 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i 16V 110 hk SX BioFlex 09CI021 Citroën C4 Kombi- Coupé 1.6i 16V 110 hk SX-Pack BioFlex 09CA019 09CA020 Cadillac BLS Wagon 2.0T 175hk Business Cadillac BLS Wagon 2.0T 175hk Elegance 09CA025 med avdrag kr = kr 09CY017 Chrysler Sebring 2.7 Cabriolet Limited 09CI020 med avdrag kr = kr 09CI021 med avdrag kr = kr 24

25 09CI034 Citroën C5 2.0i 16V 143 hk BioFlex Comfort 09CI035 Citroën C5 2.0i 16V 143 hk BioFlex Dynamique 09CI045 Citroën C5 Tourer 2.0i 16V 143 hk BioFlex Comfort 09CI046 Citroën C5 Tourer 2.0i 16V 143 hk BioFlex Dynamique 09DC004 Dacia Sandero 1.6 Ambiance 09DC005 Dacia Sandero 1.6 Laureate 09CI034 med avdrag kr = kr 09CI035 med avdrag kr = kr 09CI045 med avdrag kr = kr 09CI046 med avdrag kr = kr 09DC004 med avdrag kr = kr 09DC005 med avdrag kr = kr 09DC006 Dacia Sandero DC006 med avdrag kr = kr 09DC007 Dacia Logan MCV 09DC007 med avdrag kr = Ambiance 7-sits kr etanol 09DC008 Dacia Logan MCV Ambiance etanol 09DC009 Dacia Logan MCV etanol 09DC010 Dacia Logan MCV Laureate 7-sits etanol 09DC011 Dacia Logan MCV Laureate etanol 09DO011 Dodge Journey 2.7 Flexfuel R/T 09DO012 Dodge Journey 2.7 Flexfuel SXT 09FO002 Ford C-MAX Ghia 1.8 Flexifuel 09FO006 Ford C-MAX Titanium 1.8 Flexifuel 09FO011 Ford C-MAX Trend 1.8 Flexifuel 09FO042 Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel 5d 09FO043 Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel kombi 09FO053 Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel 5d 09FO054 Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel kombi 09FO063 Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel 5d 09FO064 Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel kombi 09FO073 Ford Galaxy Ghia 2.0 Flexifuel 09FO077 Ford Galaxy Trend 2.0 Flexifuel 09FO089 Ford Mondeo Business Edition 2.0 Flexifuel 5d 09DC002 Dacia LOgan 1.6 MCV Ambiance 09DC001 Dacia Logan 1.6 MCV 09DC010 med avdrag kr = kr 09DC003 Dacia Logan 1.6 MCV Laureate 09DO011 09DO012 09FO002 med avdrag kr = kr 09FO006 med avdrag kr = kr 09FO009 Ford C-MAX Trend FO042 med avdrag kr = kr 09FO043 med avdrag kr = kr 09FO053 med avdrag kr = kr 09FO054 med avdrag kr = kr 09FO063 med avdrag kr = kr 09FO064 med avdrag kr = kr 09FO073 med avdrag kr = kr 09FO077 med avdrag kr = kr 09FO089 med avdrag kr = kr 25

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 * Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Nybilspriser för lätta lastbilar

Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar Årsmodell 1992 Kod Bilmärke/-modell Nybilspris DAIHATSU 92DA222 Feroza Soft top lastbil 115 000 FORD (Tyskland) 92FO222 Courier Skåp 88 000 92FO222 Escort Express skåp

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 = Importörens uppgifter D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan = Fordon kontrollerat A = Godkänd * = Ny modell E = Överträffar kraven - Positiv

Läs mer

4 5 Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 2005 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/ km El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för 2006 samt prognos för 2007 Maj 2007 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon

Läs mer

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna 2009-10-01 Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna - Det har varit en dramatisk omställning på bilmarknaden under senare år. Av nybilsregistreringarna under september hade 65 procent något annat

Läs mer

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar 2009-12-01 Nu har det vänt uppåt för nya personbilar - Nu har det definitivt vänt uppåt på nybilsmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar till de ökade bilregistreringarna i november.

Läs mer

Fortsatt uppgång på bilmarknaden

Fortsatt uppgång på bilmarknaden 2010-03-01 Fortsatt uppgång på bilmarknaden - Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 SKV M 2015:17 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat Security = Stöldskyddspaket, bland annat innehållande godkänt larm D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2009 * SKV M I detta meddelande finns information om de regler som gäller

Läs mer

LS-UPP11-009 LS-FM011-027

LS-UPP11-009 LS-FM011-027 Liten Mellanbil Sedan/Kombi - Krav Anbudsgivare 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 2F Leverantör: Avis Avis Avis Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Fabrikat: KIA Ceed Toyota Auris Hyundai i30 BMW 118d Citroen C4 Ford

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 10/7-2014* Om ER bil inte finns med på listan kandet beror på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån; beslutade den 15 december 2014. SKVFS 2014:19

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

LEASADE FORDON Bilaga 4 Avdelning Leasingavt Kontrakterat Märke Modell Års- Reg nr Bränsletyp Idag gäller from slutdatum modell miljöbil

LEASADE FORDON Bilaga 4 Avdelning Leasingavt Kontrakterat Märke Modell Års- Reg nr Bränsletyp Idag gäller from slutdatum modell miljöbil LEASADE FORDON Bilaga 4 Avdelning Leasingavt Kontrakterat Märke Modell Års- Reg nr Bränsletyp Idag gäller from slutdatum modell miljöbil Trafiktjänsten 2008-05-05 2011-05-05 MERCEDES Sprinter 315 Cdi R2

Läs mer

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars Bra fart på fordonsregistreringarna i mars 2007-04-02 - De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar under mars är ett gott tecken på en fortsatt mycket stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli 2007-08-01 Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli - Rekordnoteringen för andelen miljöbilar förklaras till stor del av införandet av miljöbilspremien, säger Bertil Moldén, vd för BIL

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Nyheter i Autodata Online

Nyheter i Autodata Online Page 1 of 7 Nyheter i Autodata Online Nya bilar Det finns 80 ytterligare modeller i denna månads utgåva. Nya och uppdaterade modellserier inkluderar: BMW 2-serie Active Tourer (F45) Mercedes-Benz E-klass

Läs mer

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01 Information Till Pressen 2002-08-01 Nyregistreringar under juli 2002 Under juli registrerades enligt BIL Sweden 17 410 nya personbilar vilket är en ökning med 17,2 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Obehaglig sanning Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Oavsett man köper en ny eller begagnad bil så är min rekommendation att man kostar

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2007 samt prognos för år 2008 Mars 2008 Dokumentinformation Titel: Försäljning

Läs mer

Tjänstebilar och miljöbilar 2012

Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Utgåva 2 juni 2012 60 4,5 106 0 24 800 1 033 710 75 4,7 108 126 0 26 0 1 121 840 5,1 0 28 1 175 940 5,1 151 800 29 400 1 225 1 020 Polo TSI 124 157 000 30 000 1 250 1 040

Läs mer

LS-UPP11-009 LS-FM011-027

LS-UPP11-009 LS-FM011-027 Upphandling: 11-009 Korttidshyra av fordon samt Liten Mellanbil Sedan/Kombi - Krav 1A 1B 1C Avis Avis Avis KIA Ceed Toyota Auris Hyundai i30 Krav Kombi/Sedan (diesel) (diesel) (diesel) Klassindelning enl

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle?

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Ordertelefon: 0300-729 00 Orderfax: 0300-108 80

Ordertelefon: 0300-729 00 Orderfax: 0300-108 80 Nr 2 Kungsbacka 2013-03-15 Bästa återförsäljare! Här kommer ett uppdaterat Klippet 2. En del har tagit slut men fortfarande finns det många godbitar kvar! Skynda att fynda! Som vanligt gäller först till

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07 Information Till media 2016-01-07 Definitiva nyregistreringar under 2015 Under december registrerades enligt BIL Sweden 33 540 nya personbilar vilket är en ökning med 23,6% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Folksam Hur säker är bilen 2015

Folksam Hur säker är bilen 2015 Folksam Hur säker är bilen 2015 Presentation av: Anders Kullgren Tylösand, 8 sep 2015 Varför publicerar vi rapporten? Engagerade i våra kunders och övriga bilisters bilval Säkerhet en av de viktigaste

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD -980kg 937 1.01-35mm SE5-B365 ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD 981-1040kg 937 1.01-35mm SE5-B366 ALFA 156/156SW 1.6 16V-3.2 GTA/JTD -960kg 932 9.97-45mm SE5-B296 ALFA

Läs mer

Läge att köpa ny bil när du får mer för din begagnade

Läge att köpa ny bil när du får mer för din begagnade ? WEBBFR GAN www.expressen.se/motor Ska du sälja din bil under 20? h Frågan på webben: Tror du att Spyker köper Saab? Ja: Vet ej: 13% 11% Nej: 76% Begagnat allt I senaste numret av Teknikens Värld bjuder

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

BILSTEIN Originalleverantör till bilindustrin sedan 1954.

BILSTEIN Originalleverantör till bilindustrin sedan 1954. Originalleverantör till bilindustrin sedan 1954. Pris & Rekommendations lista. B1 Service Kit ( B1 Service kit = Skyddsdamask & genomslagsgummi ) INTRESSANT ATT VETA är en av de ledande stötdämpartillverkarna

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

endast för fordon vägunderhåll 2009-11-16

endast för fordon vägunderhåll 2009-11-16 endast för fordon vägunderhåll 2009-11-16 Volvo V50 Namn: NCC - Volvo V50 Reflex Sidologo: 380 x 145 mm Logo bak: 200 x76 mm Volvo V70 Namn: NCC - Volvo V70 Reflex Skapad: 2006-02-06 Sidologo: 380 x 145

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Försäljning av miljöbilar i Stockholm. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 02 23

Försäljning av miljöbilar i Stockholm. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 02 23 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 02 23 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen, Box 8136,

Läs mer

Gasbilsguide. Maj 2013

Gasbilsguide. Maj 2013 Gasbilsguide Maj 2013 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 Personbilar 8 1.2 Lätta transportfordon 35 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 Personbilar 46 2.2 Lätta transportfordon

Läs mer

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö ÅR 2007 Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN & vår miljö info Förbränningen av bensin och diesel förstärker växthuseffekten och

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD -980kg 937 1.01-35mm SE5-B365 ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD 981-1040kg 937 1.01-35mm SE5-B366 ALFA 156/156SW 1.6 16V-3.2 GTA/JTD -960kg 932 9.97-45mm SE5-B296 ALFA

Läs mer

Totala registreringar

Totala registreringar Totala registreringar sep-15 6,5% Registreringar månad Förändring, reg Marknadsandel månad 1 VOLKSWAGEN 1 182 1 084 9,0% 98 27,6% 27,0% 0,6% 2 FORD 700 760-7,9% -60 16,4% 18,9% -2,6% 3 RENAULT 476 450

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Oktober 2012 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 5/11-2015*

Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 5/11-2015* Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 5/11-2015* Om ER bil inte finns med på listan beror det på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo

Läs mer

BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK

BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK The Association of Swedish Automobile Manufacturers and Wholesalers BILINDUSTRI- FÖRENINGEN information Till Pressen 1999-01-11 Definitiva nyregistreringar under december

Läs mer

PRODUKTKATALOG FRONTBÅGAR

PRODUKTKATALOG FRONTBÅGAR PRODUKTKATALOG FRONTBÅGAR URM RACING AB Överedevägen 5, 860 13 Stöde 069-123 24 www.urm.se Modell AUDI Allroad 1-69 1-70 Monteringstid: 30min. CHEVROLET Duramax Lackat 7 900:- 1-119 1-118 CHEVROLET S10

Läs mer

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården NY affärsmöjlighet inom lantbruket Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Mycket stort intresse bland våra medlemmar Många aktiviteter

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Trots prissänkningen stor chans att få bra betalt för din inbytesbil

Trots prissänkningen stor chans att få bra betalt för din inbytesbil ? WEBBFR GAN www.expressen.se/motor Tror du att geely är en bra ägare till volvo? h Webbfråga: Letar du ofta efter en bil på Blocket? Ja: 57% nej: 4% Begagnatbrist n I senaste numret av Teknikens Värld

Läs mer

Markoolio. P s 5. Oscar Zia. Lördag 26/10, 14.00. Tony Irving och Cecilia Söndag 27/10, 15.30 och 12.30. Dansuppvisning med

Markoolio. P s 5. Oscar Zia. Lördag 26/10, 14.00. Tony Irving och Cecilia Söndag 27/10, 15.30 och 12.30. Dansuppvisning med Denna bilaga är en annons från RA Motor Öppertider: Tors 10.00-19.00, Fre 10.00-18 Oscar Zia Söndag 27/10, 14.000 S Markoolio Lördag 26/10, 14.00 Tony Irving och Cecilia Söndag 27/10, 15.30 och 12.30 Dansuppvisning

Läs mer

Totala registreringar

Totala registreringar Totala registreringar YTD sep-15 7,7% 1 VOLKSWAGEN 9 816 9 555 2,7% 261 30,7% 32,2% -1,5% 2 FORD 4 913 3 756 30,8% 1 157 15,4% 12,7% 2,7% 3 RENAULT 3 535 3 410 3,7% 125 11,1% 11,5% -0,4% 4 MERCEDES BENZ

Läs mer

Totala registreringar

Totala registreringar Totala registreringar apr-15 19,8% 1 VOLKSWAGEN 1 475 1 234 19,5% 241 34,9% 35,0% -0,1% 2 FORD 712 284 150,7% 428 16,8% 8,0% 8,8% 3 RENAULT 413 429-3,7% -16 9,8% 12,2% -2,4% 4 MERCEDES BENZ 342 271 26,2%

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Skåp Motor Effekt kw/hk Vxl-låda Förbr Utsläpp Ca-pris

Skåp Motor Effekt kw/hk Vxl-låda Förbr Utsläpp Ca-pris Feb 2015 Priser Transporter Skåp Motor Effekt kw/hk Vxl-låda Förbr Utsläpp Ca-pris Kort axelavstånd 2.0 TDI 103 140 6VM 7,4 195 g/km 303 000 2.0 TDI 103 140 DSG 7,9 208 g/km 326 875 2.0 TDI 4MO 103 140

Läs mer

Totala registreringar

Totala registreringar Totala registreringar jul-14 10,7% Registreringar månad Förändring, reg Marknadsandel månad 1 VOLKSWAGEN 706 624 13,1% 82 32,2% 31,5% 0,7% 2 RENAULT 311 212 46,7% 99 14,2% 10,7% 3,5% 3 FORD 248 139 78,4%

Läs mer

* Förutsatt att rad 3 är nedfällt * Förutsatt att rad 3 är nedfällt

* Förutsatt att rad 3 är nedfällt * Förutsatt att rad 3 är nedfällt Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 15/12-2014* Om ER bil inte finns med på listan beror det på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo

Läs mer

Hur säker är bilen? 2015

Hur säker är bilen? 2015 Hur säker är bilen? 2015 Här är bilarna som får bäst betyg i vår undersökning. Audi A4 08- Ford Tourneo Connect 13- Mercedes M-Klass 11- Toyota Avensis 09-15 Audi A3 12- Honda Accord 08-13 Mitsubishi Outlander

Läs mer