Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler"

Transkript

1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1

2 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning mot målen plan aktiviteter, tidsram och ansvar» Normerande policy Borås Stads hållning riktlinjer rekommenderade sätt att agera regler absoluta gränser och ska-krav Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 21 augusti 2004, reviderad den 18 september 2008 och 23 februari För revidering ansvarar: För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Årlig uppföljning enligt beskrivning i riktlinjerna. Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag Dokumentet gäller till och med: Riktlinjer för resor

3 Riktlinjer för resor Planera din resa riktlinjer för resor i korthet 1. Pröva om resan kan ersättas med alternativa mötesformer som telefonmöte, internetbaserade forum, videokonferenser. 2. Välj det säkraste, mest miljövänliga och kostnadseffektiva alternativet för din resa. 3. Gå, cykla eller åk kollektivt i första hand. Bilpoolsbil i andra hand. 4. Minska utsläppen från bilkörning och bränslekostnaderna med hjälp av motorvärmare och sparsam körning (ecodriving). 5. Ha som mål att inte använda privat bil i tjänsten. 6. Prioritera biogasfordon vid inköp. Därefter miljöfordon enligt regeringens definition. Mål Resor som görs i tjänsten ska vara trafiksäkra, miljöanpassade och så kostnadseffektiva som möjligt. Användningen av fossila bränslen och utsläppen av föroreningar ska minimeras. Det ska vara enkelt för medarbetarna att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin. Omfattning Riktlinjerna gäller alla personresor i tjänsten som betalas av Borås Stad. Ansvar Var och en ansvarar för att de egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt. Förvaltnings- och bolagscheferna har ansvar för att riktlinjerna följs. Upphandling Tekniska förvaltningens upphandlingsavdelning ska sköta all upphandling av kommunens personbilar. Alla personbilar ska beställas och förvaltas av Servicekontoret, som leasar dem till kommunens förvaltningar och bolag. Upphandling av fordon ska ta hänsyn till miljöanpassning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets krav på trafiksäkerhet. Fordon och miljö Borås Stad ska i första hand välja miljöfordon enligt regeringens definition. Bland dessa prioriteras de som drivs helt eller delvis med förnybara bränslen. Kommunen ska främst välja biogasfordon och därefter annat miljöfordon. Om man inte valt ett miljöfordon trots att de finns att tillgå på marknaden ska valet motiveras i den årliga redovisningen av det interna miljöarbetet. Parkeringsplats med uttag för motorvärmare ska finnas för Borås Stads fordon. Alternativt ska motorvärmaren kunna kopplas till bilens batteri. Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda busskort och tjänstecyklar för kortare sträckor i tjänsten som är möjliga att resa med cykel eller kollektivtrafik. Riktlinjer för resor 3

4 Trafiksäkerhet Alla i fordonet ska vara bältade med trepunktsbälte. Förare av minibussar ska ha utbildning i trafiksäkerhet. Privata fordon i tjänsten Målet är att inga privata fordon används i tjänsten. Behoven ska i första hand täckas av bilpooler, tillfälligt hyrda fordon, cyklar och allmänna kommunikationer. Milersättning för privat bil bör betalas endast då ingen bilpoolsbil eller kommunägd bil finns att tillgå. Alternativ till resor Kommunens anställda ska sträva efter att minska antalet körda mil. Detta kan ske genom att ersätta resor med till exempel telefonsamtal, telefonmöten, videokonferenser, chattkonferenser och e-post. Om man uträttar flera ärenden samtidigt kan resorna bli effektivare. Kortare resor Kollektivtrafik, cykel och gång Resor i närområdet ska i första hand ske med kollektivtrafik, cykel eller gång. Genom att resa kollektivt eller cykla minskar vi utsläppen av luftföroreningar och trängseln på vägarna. Resans och uppdragets karaktär avgör när det är rimligt att välja dessa färdmedel. Medarbetare vid alla enheter i kommunen ska ha tillgång till tjänstecyklar, där det är lämpligt att använda cykel i tjänsten. Ce-märkt hjälm ska användas vid cykling. Bil Bilar släpper ut procentuellt mest avgaser under de första tre till fyra kilometerna. Därför ska andra färdmedel som cykel, gång och kollektivtrafik prioriteras vid korta resor. Samåkning ska eftersträvas vid bilåkning. Bilpoolsbil De anställda som har tillgång till bilpoolsbilar ska använda dessa vid tjänsteärenden. För exempelvis etanolbil ska alltid förnybart bränsle väljas framför fossilt vid tankning. Motorvärmare ska användas på tjänstebil. Annan kommunägd bil Finns tillgängliga bilar på arbetsplatsen ska dessa användas före taxi, hyrbil och privat fordon. 4 Riktlinjer för resor

5 Taxi och hyrbil I tredje hand ska resorna ske med taxi eller korttidshyrd bil, om möjligt med bil som drivs på förnybart bränsle. Resans och uppdragets karaktär avgör när det är rimligt att välja dessa färdmedel. Sparsam körning Anställda och förtroendevalda som kör över 100 mil per år i tjänsten ska utbildas i sparsam körning och trafiksäkerhet. Övriga anställda bör erbjudas samma typ av utbildning, eller information om vinsterna med sparsam körning. Längre resor Tåg eller buss Längre resor ska i första hand ske med tåg eller buss. Bokning ska ske i god tid då förköpsbiljett kan ge lägre pris. Flyg Flyg ger stora utsläpp av luftföroreningar per personkilometer och bör användas endast i undantagsfall, om det av tids- och kostnadsskäl inte är rimligt att välja annat alternativ. Bil Längre resor med bil ska ske endast i undantagsfall. Då bil måste användas bör strävan alltid vara att samåka. I första hand ska användas de fordon som kommunen tillhandahåller. Uppföljning Riktlinjerna ska följas upp i förvaltningars och bolags årliga redovisning av det interna miljöarbetet. Statistik förmedlas av Miljöförvaltningen. Användande av kommunens bilpool och annan kommunägd bil ska redovisas, liksom flyg- och tågresor. Antalet bilavtal och mil körda med privat bil i tjänsten samt bilens miljöklass ska visas, och dessa avsteg från riktlinjerna ska motiveras. Servicekontoret ska i redovisningen visa antal skador på fordon och skadekostnader för respektive förvaltning. Riktlinjer för resor 5

6 6 Riktlinjer för resor postadress Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55 Tel e-post webbplats boras.se

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för telefonanvändning Telefonriktlinjer 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer