Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla"

Transkript

1 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, Clermnt-Ferrand, France R.C.S /2012

2 ''Lagt rullmtstand''... Alla sm är verksamma inm transprtsektrn säger samma sak: bränslepriset är en tung pst i företaget. Och det är sant. Bränslekstnaderna utgör upp till 30 % av driftskstnaderna* i ett transprtföretag. Alla lösningar sm kan bidra till att sänka bränsleförbrukningen för ett frdn är alltså välkmna! Här spelar valet av däck en viktig rll, ch det är någt sm man alltför fta brtser ifrån. ch Den nya generatinen däck med lågt rullmtstånd (eller LRR-däck, Lw-Rlling Resistance ) kan bidra till verkliga besparingar när det gäller bränslekstnaderna. Men hur mycket? Och på vilka villkr? Och hur gör man för att hitta rätt i det enrma däckutbudet sm finns idag? Det är dessa frågr ch en hel del andra sm den här guiden vill besvara. På ett klart ch tydligt sätt. Allt sm du någnsin har velat veta m lastbilsdäck ch hur du kan spara bränsle finns här! Läs ch lär... ch lycka till med besparingarna! *Källa: Bundesverband Güterverkehr Lgistik und Entsrgung (BGL) e.v., mellan juli 2010 ch juli 2011

3 Däck med lagt rullmtstand är ingen nyhet. Sant MICHELIN, var en föregångare på detta mråde. Märkets första lastbilsdäck med låg energiförbrukning lanserades redan Sedan dess har det skett en betydande utveckling. Med hjälp av ett intensivt frsknings- ch utvecklingsarbete har däckens energiprestanda, tillförlitlighet, livslängd ch mönsterskärningsmöjligheter förbättrats avsevärt, samtidigt sm väggreppet ch därmed ckså säkerheten för föraren ch lasten ökat. Alla frdn kan idag, berende på typen av frdn ch dess användning, få en specialanpassad lösning Däckåterförsäljarna är experter på att kunna hjälpa till att välja rätt däck. Även tillverkarnas säljare fi nns till hands för att hjälpa transprtörerna att välja den lösning sm bäst mtsvarar förväntningarna ch kraven i yrkesförarnas vardag. SPARA ENERGI EN BRA MEN INTE SÄRSKILT NY IDÉ! Även m de första däcken med lågt rullmtstånd lanserades vid mitten av 1990-talet, har däckens påverkan på bränsleförbrukningen varit föremål för mfattande studier långt tidigare. Från slutet av 1800-talet för att vara exakt. I augusti 1896 lånade det kända företaget De Din-Butn ut en av sina ångbilar till MICHELIN, för att ta reda på vilka däck sm var bäst, de luftfyllda från Michelin eller slida däck. Resultatet var entydigt. På teststräckan m 50 km förbrukade frdnet med slida däck 323 liter vatten ch 39 kil kl ch det körde i en hastighet av 27,6 km/h. Med luftfyllda däck gick det åt 232 liter vatten ch 27,5 kil kl på samma sträcka, ch hastigheten var bra mycket högre 32,6 km/h.

4 Bränsleförbrukningen för bilar har sänkts under de senaste 20 aren men det berr pa den tekniska utvecklingen sm frdnsknstruktörerna star för däcken har inte mycket med det att göra. Sant ch falskt När det gäller bränsleförbrukningen hs ett frdn går det verkligen inte att brtse från däckens påverkan. Däcken står för närmare 30 % av frdnets bränsleförbrukning. Det innebär att av 1 av 3 tankar används enbart för att driva däcken! Förklaringen är enkel. När däcket kmmer i kntakt med körbanan gör däcket mtstånd, det defrmeras ch värms upp. Det är detta fenmen sm kallas rullmtstånd ch det är det sm rsakar den ökade bränsleförbrukningen. Ju högre rullmtstånd, dest mer energi måste mtrn ge för att få bilen att rulla ch dest mer bränsle går det åt. Om förbrukningen ska sänkas måste alltså rullmtståndet minska. Det är just det sm de nya däcken gör, tack vare gummisammansättningen, strukturen ch den speciella utfrmningen av mönstret på slitbanan. Resultatet blir att de här däcken under hela sin livslängd kan bidra till att minska förbrukningen av stra mängder bränsle Men inte ng med det. För att förbrukningen ska minska varaktigt spelar allting in. Sådant sm hör ihp med frdnets knstruktin ch utrustning: frdnstyp, mtr ch mtrlja, vridmment, växellåda, luftmtstånd, last, däcktyp sv. Sådant sm kmmer utifrån: vägens skick, trafi ken, väderleken sv. Sådant sm berr på frdnets underhåll: mekanisk service, däcktryck sv. Och naturligtvis sådant sm berr på hur föraren kör medvetet eller ej! EN TREDJEDEL AV BRÄNSLET GÅR ÅT TILL DÄCKEN! Däcken står för närmare 1/3 av ett frdns bränsleförbrukning det är någt sm tål att tänkas på. Här följer ett exempel sm visar vad detta verkligen innebär ch hur mycket det finns att spara: Ett ekipage på 40 tn ch med 5 axlar förbrukar i genmsnitt 33 liter per 100 km. I det här exemplet går det alltså åt 9,9 liter bränsle (dvs. 30 %) enbart till däckens funktin. Det låter kanske inte så mycket men m vi tänker ss att det här ekipaget kör km per år, vilket är ett nrmalt genmsnitt i branschen för fjärrtransprter, blir det alltså liter bränsle sm går åt bara för att få däcken att rulla. Då förstår man bättre hur mycket det faktiskt finns att spara med däck med lågt rullmtstånd!

5 Alla däck med lagt rullmtstand är lika bra. Falskt Detta är långt ifrån sant. För att ge användarna hjälp att välja rätt har EU tagit fram den nya förrdningen EG/1222/2009. Från ch med nvember 2012 ska alla nya däck sm säljs inm EU ha en specialmärkning. Det innebär att däcken klassifi ceras på en skala mellan A ch G, berende på sin effektivitet på tre viktiga mråden: rullmtstånd, väggrepp på vått underlag ch externt väg- ch däckljud. Men även mellan de bäst klassade däcken kan skillnaderna i effektivitet vara stra. För rullmtstånd (ch därmed energieffektivitet) för gröna däck klassade sm B eller C kan det skilja så mycket sm 2,5 liter på 100 km. Det är en liten skillnad sm blir str räknat på ett år. Det samma gäller för brmseffekt på våt vägbana. Mellan två klasser, till exempel C ch B, minskar brmssträckan med cirka 15 % för en lastbil sm saktar in från 60 till 20 km/h på 30 meter, dvs. 4,5 meter. Det kanske inte låter så mycket men det kan vara avgörande när det gäller säkerheten! Man måste ckså vara uppmärksam på däckens ljudegenskaper. Det här kriteriet blir allt viktigare när det handlar m varuleveranser ch persntransprt inne i städer. Bullret sm däcken rsakar utanför frdnet tas ckså upp i förrdningen. Värdet för externt väg- ch däckljud anges i decibel (db), i förhållande till tillåtna gränsvärden. På den nya märkningen anges bullernivån med en symbl sm visar en, två eller tre ljudvågr. En ljudvåg tyder på bäst effekt (3 db under det framtida tillåtna gränsvärdet) ch tre ljudvågr är det sämsta (bullret ligger över det framtida gränsvärdet men under det värde sm för närvarande är tillåtet). Rullmtstånd, väggrepp på vått underlag ch externt väg- ch däckljud är alltså viktiga kriterier när man ska välja däck. Det handlar m att hitta den bästa kmprmissen mellan de specifi ka krav sm ställs i din egen bransch, ch då är det värdefullt med gda råd från frdnstillverkaren ch återförsäljaren. Mer infrmatin m EU-märkningen ch de värden sm nämns van fi nns på vår hemsida:

6 Alla tillverkare lvar att deras däck ger lägre bränsleförbrukning, men de kan inte bevisa det. Frskningen har gett resultat. Tillverkarna av de största märkena investerar strt i frskning ch utveckling ch har lyckats uppfylla löftena m minskat rullmtstånd. Detta bevisas framför allt i tester sm gjrts på nya däck. Däckens prestanda har genmgått en mängd studier, analyser ch tester av alla de slag, de ena mer kmplicerade än de andra. Vi får dck inte glömma att de här testerna för det mesta görs på nya däck ch att ett däck har lång livslängd. Falskt men Innan en ny prdukt lanseras gör däcktillverkarna i allmänhet själva en serie tester i labratrium ch på bana. Därtill kmmer de tester sm utförs med en berende kntrllant eller av ett berende rgan sm tyska TÜV ch DEKRA. Och sm krnan på verket gör tillverkaren tester under nrmala användningsförhållanden direkt hs knsumenterna. Krt sagt: att ett däck har lågt rullmtstånd är inget sm bara bestäms det måste bevisas! Det är dck en mängd parametrar sm påverkar testresultaten ch det är svårt att uppfylla alla. Väderleksförhållandena kan exempelvis ha str inverkan på bränsleförbrukningen. I de tester sm görs ch tillämpas av de stra tillverkarna försöker man i regel ta hänsyn till dessa säkra faktrer. MICHELIN rekmmenderar tester sm utförs under längre tid ch under verkliga förhållanden. En sak är säker: m du vill spara bränsle är däcken med lågt rullmtstånd från de största märkena, det bästa valet!

7 Med den nya eurpeiska märkningen har tester av däck blivit nödiga. Falskt Den nya däckmärkningen ger infrmatin på tre lika mråden: energieffektivitet genm rullmtstånd, väggrepp på vått underlag ch externt väg- ch däckljud. Märkningen tar dck inte med alla kriterier sm bör bedömas när man väljer däck. Den säger exempelvis ingenting m däckets livslängd, slitstyrkan, väggreppet i kurvr, brmseffekten på trrt underlag, körkmfrten, laststabiliteten, förmågan att kmpensera jämnheter i vägbanan eller möjligheterna till regummering ch mönsterskärning. Det är sådan viktig infrmatin sm däcktillverkarna själva mäter i sina tester. Men allting handlar inte m däcket det finns en användare ckså. Alla transprtörer har inte samma krav på däcken. Valet av däck handlar alltså m en subtil avvägning mellan de egenskaper sm prdukterna uppvisar, kraven sm ställs i transprtörens arbete ch de behv sm denne genm erfarenhet har kmmit fram till. Tillverkare ch återförsäljare finns till hands för att hjälpa till att hitta rätt avvägning.

8 Däck med lagt rullmtstand är inte miljövänligare. Förutm att däcken med lågt rullmtstånd ger lägre energiförbrukning ch minskat buller ger de ckså lägre kldixidutsläpp. Det är enkel matematik: ju lägre rullmtstånd, dest lägre bränsleförbrukning ch därmed ckså lägre utsläpp av denna skadliga gas. Varje liter bränsle sm man sparar in innebär 2,66 kg mindre kldixid i miljön. Med hjälp av de bästa däcken med lågt rullmtstånd kan man alltså minska kldixidutsläppen. Om ett ekipage sparar 1 liter bränsle/100 km ch kör km per år, innebär det minskade kldixidutsläpp med 3,99 tn per år! Falskt

9 Däck med lagt rullmtstand är dyrare. Sant ch falskt Däck med lågt rullmtstånd kan faktiskt vara dyrare i inköp än andra däck. Men denna extra utgift kan snabbt tjänas in. Låt ss ta MICHELIN-däck för fjärrtransprter sm exempel. Däck med lågt rullmtstånd utgör ett kncentrat av tekniska innvatiner: hållbarhet i däckstmmen, gd kilmeteravkastning, värmetålighet, avancerad gummiblandning sv. Till följd av ett intensivt frsknings- ch utvecklingsarbete har allt detta ptimerats för att transprtörerna ska kunna köra allt längre samtidigt sm de sparar bränsle. Färre tankningar ch bättre kilmeterresultat det ger ett bra slutresultat!

10 Bland däcken med lagt rullmtstand för fjärrtransprt, är däcken fran de största märkena dubbelt sa dyra. Och ända kan man inte köra dubbelt sa langt med dem... Falskt Vi ska inte överdriva! Det är sant att de här däcken för fjärrtransprt är dyrare i inköp än andra däck. Men skillnaden i pris är helt mtiverad. Däck från de största märkena ger i allmänhet bättre effekt ch det gäller ur alla aspekter: säkerhet, livslängd, energiförbrukning, väggrepp sv. När det gäller fjärrtransprter kan vissa av de här däcken med lågt rullmtstånd till ch med ge längre körsträcka, m gummits hela ptential utnyttjas. Samtidigt sm man förbrukar mindre bränsle. Och det är inte allt. När däcket mönsterskärs ch regummeras förlängs dess livslängd samtidigt sm det bevarar hela sin prestanda. Det är för övrigt ingen slump att de stra frdnstillverkarna utrustar sina långtradare med däck enbart från de stra märkena. Framför allt försöker de ptimera bränsleförbrukningen för sina frdn!

11 Däck med lagt rullmtstand ger sämre väghallning ch sämre brmseffekt pa vatt underlag. Den nya eurpeiska märkningen sm bedömer däckens väggrepp på vått underlag ger möjlighet att titta närmare på just det. För det är ju verkligen inte fråga m att minska bränsleförbrukningen på bekstnad av säkerheten! Väghållningen ch brmssträckan, på trrt eller vått underlag, på rak eller kurvig väg, är ckså mråden där däcken med lågt rullmtstånd måste ge bästa resultat. Falskt Att kmbinera energiprestanda ch väggrepp, avsett vägens skick, är verkligen ingen lätt ekvatin att lösa eftersm det kräver fysiska ch kemiska egenskaper sm ibland är mtsägelsefulla. Frsknings- ch utvecklingsarbetet på däckens uppbyggnad, nya gummiblandningar, slitbanans uppbyggnad ch mönster ch tillverkningsmetder, kan göra det möjligt att kmbinera till synes mtsägelsefulla egenskaper. För att vara säker på att både säkerheten ch energieffektiviteten blir ptimala året m, kan det vara bra för transprtörerna att följa några enkla råd. Välj de däck sm bäst mtsvarar frdnets användningsmråde. Kntrllera, framför allt för drivaxeln vilka däck sm har märkningen "M+S" ch "3PMSF ("Three Peak Muntain Snw Flake, den s.k. snöfl ingan). Med dem kan du köra säkert även på vintern. Slutligen, välj däck med fulldjupslameller. De ger bättre brmsförmåga ch bättre sidgrepp ch på så sätt ökar säkerheten, från första till sista kilmetern. VARNING FÖR LÅGT LUFTTRYCK! Säkerheten berr till str del på vilken typ av däck sm bilen utrustas med, men den berr i lika hög grad på hur däcken sköts. Vi måste kmma ihåg att däck med för lågt lufttryck ger längre brmssträcka, sämre manövrering ch kntrll, men ckså extra kstnader eftersm däcken kmmer att behöva bytas ut snabbare. Dessutm ökar rullmtståndet hs ett däck med för lite luft vilket gör att bränsleförbrukningen ch kldixidutsläppen ökar.

12 Däck med lagt rullmtstand haller inte sa länge. Falskt men De nya däcken med lågt rullmtstånd har utvecklats mycket i fråga m kilmeterresultat. Dessutm kan mönsterskärning ch regummering av däcken förlänga livslängden ytterligare. Men kärnfrågan ligger inte där. Det man måste fundera på är vilket däck sm passar bäst för respektive användningsmråde. De stra tillverkarna utvecklar lika däckserier för yrkesmässig trafi k ch det är av en anledning. Yrkesflk inm bygg ch anläggning har inte samma behv ch inte samma krav sm varutransprtörer. Och inm fjärrtransprter har man inte samma krav sm den sm kör i stadstrafi k. Krt sagt: för att få ut mesta möjliga av däcken måste du välja dem sm verkligen passar för användningsmrådet. Och då fi nns det inget sm kan ersätta ett råd från en verklig specialist!

13 Däck med lagt rullmtstand ger inte samma körkmfrt. Falskt Kmfrten är ett viktigt kriterium för yrkestrafi ken ch det är ett mråde där däcken spelar en mycket viktig rll. Vibratiner, hål, gupp, jämnheter av alla slag däck från de stra märkena är utfrmade för att dämpa stötar ch klara defrmatiner, under förutsättning att de har rätt lufttryck. Kmfrten är ett av de kriterier sm utvärderas rigröst i testerna. Om däcket är klassifi cerat sm ett däck med lågt rullmtstånd har ingen betydelse i det avseendet. Tack vare gummisammansättningen, utfrmningen av mönstret ch beståndsdelarna i stmmen, ger ett däck med lågt rullmtstånd ckså ytterst gd kmfrt. Under förutsättning att det används på rätt sätt, för körkmfrten berr inte bara på däckens kvalitet. Det är ckså viktigt att dragfrdn ch släpfrdn är utrustade med däck i gtt skick ch med rätt lufttryck ch att lasten är väl fördelad ch väl förankrad i släpet.

14 Däck med lagt rullmtstand lämpar sig inte för vinterkörning. Det är förviss sant att alla däck med lågt rullmtstånd inte är lämpade för extremt vinterväglag. Det är dck lätt att avgöra vilka däck sm är lämpliga för lika användningsmråden på vintern. Falskt Etiketten M+S (mud and snw, lera ch snö) anger att däcket passar för körning i vinterväglag. Snöfl ingan (3PMSF: Three Peak Muntain Snw Flake) på sidan av däcket anger att däcket har testats ch uppfyller kraven i ett praktiskt test, enligt standard R117 ECE, sm utförs på snö. Detta test garanterar att däcket uppfyller minimikraven för vinterkörning. Alla krav för lastbilsdäck är uppfyllda ch mtsvarar gällande förrdningar i Eurpa, till exempel beslutet m användning av vinterdäck i Sverige ch Tyskland. När det gäller att välja däck är återförsäljarna experter! Det fi nns ingenting sm rör vinterkörning ch däck med lågt rullmtstånd sm är främmande för dem!

15 Mönsterskärning är farligt ch ger inga sm helst besparingar. Falskt men Det är dck två villkr sm måste vara uppfyllda: att däcket från början är utfrmat för att kunna mönsterskäras ch att mönsterskärningen utförs av en fackman enligt rekmmendatiner från tillverkaren. MICHELIN-däck är exempelvis tillverkade med ett extra gummilager för att klara en mönsterskärning, utan att det påverkar däckets styrka eller mtståndskraft. På den här typen av däck ska mönsterskärningen göras när mönsterdjupet är mellan 2 ch 4 mm. Då kan däckets grepp bevaras, med full säkerhet, genm att mönstret återskapas med nya vassa kanter ch mönsterdjupet blir ungefär sm på ett halvslitet däck (mellan 5 ch 8 mm). När mönsterskärningen görs under dessa förhållanden då däcket ger sm minst rullmtstånd, kan däckets livslängd öka med upp till 25 %, samtidigt sm bränsleförbrukningen minskar med nästan 2 liter per 100 km* det blir två fl ugr i en smäll! * 1,94 liter/100 km har knstaterats av kntrllant i ett jämförande test sm genmfördes i juni 2007 med två ekipage sm var lastade på samma sätt, en med nya Michelin däck, ch en med mönsterskurna Michelin däck. Styraxeln hade MICHELIN XZA 2 ENERGY i dimensinen 315/80 R 22.5, drivaxeln MICHELIN XDA 2+ ENERGY i dimensinen 315/80 R 22.5 ch semitrailern MICHELIN XTA 2+ ENERGY i dimensinen 385/65 R 22.5.

16 Sammanfattningsvis Ja! Man kan faktiskt spara bränsle utan att det påverkar vare sig säkerheten på vägen eller däckens livslängd. Samtidigt bidrar lägre CO 2 -utsläpp ch mindre råvaruåtgång till en sänkt miljöpåverkan. När du ska välja däck med lågt rullmtstånd; rådgör med en fackman sm kan hjälpa dig med rätt lösning anpassad till just din verksamhet.

Michelin DÄck Till Buss och lastbil- europeisk MÄrkning

Michelin DÄck Till Buss och lastbil- europeisk MÄrkning Michelin DÄck Till Buss lastbil- europeisk MÄrkning 1 ny europeisk MÄrkning av DÄck GÄLLER FRÅN 1. november 2012 MÅleT Är ÖkaD säkerhet MinskaD energiförbrukning Europeiska unionen vill göra vägtransporterna

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1 Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization Page 1 Däcket En ovanlig god kompromiss Page 2 Däckens kvalitet är avgörande Köregenskaper Säkerhet Driftekonomi Page 3 Vägkänsla

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium BRANDFARLIGA VAROR Hantering på labratrium Denna infrmatin visar hur brandfarliga gaser ch vätskr kan hanteras på labratrier på ett sätt sm uppfyller lagstiftningens krav. Utgångspunkten för denna infrmatin

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Plicy för vägvisningsskyltar ch tillfälliga skyltar inm Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Antagen i tekniska nämnden 2014-01-22 POSTADRESS Lidingö stad Tekniska förvaltningen 181 82 Lidingö BESÖKSADRESS Stckhlmsvägen

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi Fysiklabbar på Pwerland Bumper Cars Bumper Cars är en str bilbana sm passar både stra ch små förare. Bilarna är försedda med bilbälten ch kan köras ensam eller parvis. Lättare kllisiner är tillåtna, men

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

- en sida från Lifeforum

- en sida från Lifeforum Miljöbilar - en sida från Lifefrum Direktlänk: http://www.lifefrum.rg/miljbilar/ Innehåll Miljöbilar? Alternativa bränslen ch nya metder Visinärt Vad kan jag göra nu? Några tillgängliga miljöbilsmdeller

Läs mer

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vintertid. ör fortsatt bekymmersfri körning, gör dig redo för den kalla årstiden i god tid med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redan vid

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29 Praktiska råd vid upphandling av tekniska prdukter ch tjänster Södra teatern 2009 09 29 petter.ulander@adviceu.se 070-2125800 Presentatin AdviceU Ett leverantörsberende rådgivningsföretag inm upphandling.

Läs mer

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden PRESSINFORMATION 2014-03- 05 Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden Hakka- skydd ger trygghet och garanterar att resan kan fortsätta vid en däckskada Nokian Hakka sommardäck

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken.

MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken. MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken. Sommardäck 2008 Vad har mitt däckval med växthuseffekten att göra? Avsett för de flesta små, mellanstora och större familjebilarna. Däcket som är bra både för

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Civilingenjör Energi- och miljöteknik. Programmets benämning: Master of Science in Energy and Environmental Engineering

Civilingenjör Energi- och miljöteknik. Programmets benämning: Master of Science in Energy and Environmental Engineering Dnr: HNT 3016/333 Fakulteten för hälsa, natur- ch teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Energi- ch miljöteknik Prgramkd: Prgrammets benämning: TACEM Civilingenjör Energi- ch miljöteknik Master

Läs mer

TÅGET KAN INTE VÄJA!

TÅGET KAN INTE VÄJA! Lektinsplanering 2 TÅGET KAN INTE VÄJA! TÅGET KAN INTE VÄJA! Lärämnen ch lektiner där man kan gå igenm materialet: Miljö- ch naturkunskap (bilgi, hälskunskap) Fysik ch kemi Integrering: Nivå: Årsklass

Läs mer

Seglarskolehandbok för RÖSS:are

Seglarskolehandbok för RÖSS:are Seglarsklehandbk för RÖSS:are Målet med RÖSS seglarskla är att alla ska tycka att segling är rligt ch känna sig trygga ch vilja frtsätta segla! På seglarsklan lära du dig grunderna i segling ch det har

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Prislista vinterdäck 2014/15

Prislista vinterdäck 2014/15 Prislista vinterdäck 2014/15 Arctictrekker WP-05 Arctictrekker NP3 Arctictrekker SP-02 maxxis.se Maxxis är en av världens 10:e största däcktillverkare. Originalmonteras av: företagsprofil grundat 1967

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. örändring. Nu kommer vintern igen. Gulnande löv och fallande temperaturer signalerar att det snart är dags. Det är nu hög tid att förbereda din Mercedes för regn,

Läs mer

Bröstförstoring patient information Information till patient och närstående

Bröstförstoring patient information Information till patient och närstående Bröstförstring patient infrmatin Infrmatin till patient ch närstående www.gtebrglaserestetik.se Tel:031-13 66 60 1 Intrduktin För många kvinnr förutsätter ett själsligt välbefinnande att man är nöjd med

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Drift och underhåll på industriella drivsystem den 25/9 2014

Drift och underhåll på industriella drivsystem den 25/9 2014 Drift ch underhåll på industriella drivsystem den 25/9 2014 Drift ch underhåll på rem- ch kedjedrifter samt axelkpplingar var temat vid den fjrtnde sammankmsten på Underhållscirkeln. För kraftöverföring

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Programmering Åk Blockly Games

Programmering Åk Blockly Games Prgrammering Åk 7-9 -Blckly Games Innehåll Blckprgrammering s4 Blckly Games.. s5 Pussel.. s7 Labyrint.... s8 Fågel... s9 Sköldpadda. s10 Film s11 Dammhandledare.. s12 Damm.... s13 2 Lärarhandledning till

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

- erfarenheter och råd. Erfarenheten visar att en långsiktig planläggning, som innefattar budgetering av kostnader för miljöförbättring

- erfarenheter och råd. Erfarenheten visar att en långsiktig planläggning, som innefattar budgetering av kostnader för miljöförbättring ar etsgruppen mt BULLER inm verkstadsindustrin Verkstadsföreningens ch Metalls gemensamma rgan för bullerbekämpning MEDDELANDE, Nr6 1972 Systematiskt bullerbekämpningsarbete : Bullermätningar ) - erfarenheter

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

Ekonomiska tolkningar av hälso- och sjukvårdens väntetider och väntelistor

Ekonomiska tolkningar av hälso- och sjukvårdens väntetider och väntelistor Natinaleknmiska institutinen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Handledare: Carl Hampus Lyttkens Eknmiska tlkningar av häls- ch sjukvårdens väntetider ch väntelistr Ida Jhanssn Magisteruppsats 2006-02-02

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden8.se

Brf Herden 8 www.brfherden8.se Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare April 2010 Innehåll Besiktningen av samtliga lägenheter resultatet? Vattenskadan på Arbetargatan 27 (dagis) Våren ska firas krvgrillning trsdag

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN PRESTATIONER FÖR VÄRLDENS LEDANDE DÄCKTILLVERKARE 1930 1932 Produktionen av personbilsdäck börjar i Nokia. 1934 Världens första vinterdäck lanseras. FASTEST ON ICE Förare:

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

T e s T e r e X T r e M A förhållanden

T e s T e r e X T r e M A förhållanden Tester i E X T R E M A förhållanden Fastest on ice Förare: Janne Laitinen Bil: Audi RS6 Däck: Nokian Hakkapeliitta 8, 255/35 R 20 97 T XL Plats: Isen på Bottenviken Datum: 9 mars 2013 Resultat: Nytt världsrekord

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 SWD(2014) 284 draft ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Handbk m skenäktenskap mellan EU-medbrgare ch tredjelandsmedbrgare inm ramen för EU-lagstiftningen

Läs mer

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020 Plattfrmsm te Vattenplattfrmen f r Hrisnt 2020 Stckhlm 18 mars 2014 Infrmatin från Vinnva m Hrisnt 2020 (H2020) Jessica Umegård, Natinell kntaktpersn (NCP) för H2020, Vinnva Se presentatin. Den eurpeiska

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Utveckling av innovativa byggprodukter med akustikfunktion. Intervjuer om hinder och möjligheter i husbyggnadsprocessen

Utveckling av innovativa byggprodukter med akustikfunktion. Intervjuer om hinder och möjligheter i husbyggnadsprocessen Vårt mbud Vår ref uppdragsbeteckning Christian Simmns 1342 Mölndal, vårt datum Vårt dkument-id SAURa-1342-Innvativa-Byggprdukter.dcx Uppdragsgivare (publicerad med samtycke av) Cementa AB, Christian Berner

Läs mer