Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla"

Transkript

1 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, Clermnt-Ferrand, France R.C.S /2012

2 ''Lagt rullmtstand''... Alla sm är verksamma inm transprtsektrn säger samma sak: bränslepriset är en tung pst i företaget. Och det är sant. Bränslekstnaderna utgör upp till 30 % av driftskstnaderna* i ett transprtföretag. Alla lösningar sm kan bidra till att sänka bränsleförbrukningen för ett frdn är alltså välkmna! Här spelar valet av däck en viktig rll, ch det är någt sm man alltför fta brtser ifrån. ch Den nya generatinen däck med lågt rullmtstånd (eller LRR-däck, Lw-Rlling Resistance ) kan bidra till verkliga besparingar när det gäller bränslekstnaderna. Men hur mycket? Och på vilka villkr? Och hur gör man för att hitta rätt i det enrma däckutbudet sm finns idag? Det är dessa frågr ch en hel del andra sm den här guiden vill besvara. På ett klart ch tydligt sätt. Allt sm du någnsin har velat veta m lastbilsdäck ch hur du kan spara bränsle finns här! Läs ch lär... ch lycka till med besparingarna! *Källa: Bundesverband Güterverkehr Lgistik und Entsrgung (BGL) e.v., mellan juli 2010 ch juli 2011

3 Däck med lagt rullmtstand är ingen nyhet. Sant MICHELIN, var en föregångare på detta mråde. Märkets första lastbilsdäck med låg energiförbrukning lanserades redan Sedan dess har det skett en betydande utveckling. Med hjälp av ett intensivt frsknings- ch utvecklingsarbete har däckens energiprestanda, tillförlitlighet, livslängd ch mönsterskärningsmöjligheter förbättrats avsevärt, samtidigt sm väggreppet ch därmed ckså säkerheten för föraren ch lasten ökat. Alla frdn kan idag, berende på typen av frdn ch dess användning, få en specialanpassad lösning Däckåterförsäljarna är experter på att kunna hjälpa till att välja rätt däck. Även tillverkarnas säljare fi nns till hands för att hjälpa transprtörerna att välja den lösning sm bäst mtsvarar förväntningarna ch kraven i yrkesförarnas vardag. SPARA ENERGI EN BRA MEN INTE SÄRSKILT NY IDÉ! Även m de första däcken med lågt rullmtstånd lanserades vid mitten av 1990-talet, har däckens påverkan på bränsleförbrukningen varit föremål för mfattande studier långt tidigare. Från slutet av 1800-talet för att vara exakt. I augusti 1896 lånade det kända företaget De Din-Butn ut en av sina ångbilar till MICHELIN, för att ta reda på vilka däck sm var bäst, de luftfyllda från Michelin eller slida däck. Resultatet var entydigt. På teststräckan m 50 km förbrukade frdnet med slida däck 323 liter vatten ch 39 kil kl ch det körde i en hastighet av 27,6 km/h. Med luftfyllda däck gick det åt 232 liter vatten ch 27,5 kil kl på samma sträcka, ch hastigheten var bra mycket högre 32,6 km/h.

4 Bränsleförbrukningen för bilar har sänkts under de senaste 20 aren men det berr pa den tekniska utvecklingen sm frdnsknstruktörerna star för däcken har inte mycket med det att göra. Sant ch falskt När det gäller bränsleförbrukningen hs ett frdn går det verkligen inte att brtse från däckens påverkan. Däcken står för närmare 30 % av frdnets bränsleförbrukning. Det innebär att av 1 av 3 tankar används enbart för att driva däcken! Förklaringen är enkel. När däcket kmmer i kntakt med körbanan gör däcket mtstånd, det defrmeras ch värms upp. Det är detta fenmen sm kallas rullmtstånd ch det är det sm rsakar den ökade bränsleförbrukningen. Ju högre rullmtstånd, dest mer energi måste mtrn ge för att få bilen att rulla ch dest mer bränsle går det åt. Om förbrukningen ska sänkas måste alltså rullmtståndet minska. Det är just det sm de nya däcken gör, tack vare gummisammansättningen, strukturen ch den speciella utfrmningen av mönstret på slitbanan. Resultatet blir att de här däcken under hela sin livslängd kan bidra till att minska förbrukningen av stra mängder bränsle Men inte ng med det. För att förbrukningen ska minska varaktigt spelar allting in. Sådant sm hör ihp med frdnets knstruktin ch utrustning: frdnstyp, mtr ch mtrlja, vridmment, växellåda, luftmtstånd, last, däcktyp sv. Sådant sm kmmer utifrån: vägens skick, trafi ken, väderleken sv. Sådant sm berr på frdnets underhåll: mekanisk service, däcktryck sv. Och naturligtvis sådant sm berr på hur föraren kör medvetet eller ej! EN TREDJEDEL AV BRÄNSLET GÅR ÅT TILL DÄCKEN! Däcken står för närmare 1/3 av ett frdns bränsleförbrukning det är någt sm tål att tänkas på. Här följer ett exempel sm visar vad detta verkligen innebär ch hur mycket det finns att spara: Ett ekipage på 40 tn ch med 5 axlar förbrukar i genmsnitt 33 liter per 100 km. I det här exemplet går det alltså åt 9,9 liter bränsle (dvs. 30 %) enbart till däckens funktin. Det låter kanske inte så mycket men m vi tänker ss att det här ekipaget kör km per år, vilket är ett nrmalt genmsnitt i branschen för fjärrtransprter, blir det alltså liter bränsle sm går åt bara för att få däcken att rulla. Då förstår man bättre hur mycket det faktiskt finns att spara med däck med lågt rullmtstånd!

5 Alla däck med lagt rullmtstand är lika bra. Falskt Detta är långt ifrån sant. För att ge användarna hjälp att välja rätt har EU tagit fram den nya förrdningen EG/1222/2009. Från ch med nvember 2012 ska alla nya däck sm säljs inm EU ha en specialmärkning. Det innebär att däcken klassifi ceras på en skala mellan A ch G, berende på sin effektivitet på tre viktiga mråden: rullmtstånd, väggrepp på vått underlag ch externt väg- ch däckljud. Men även mellan de bäst klassade däcken kan skillnaderna i effektivitet vara stra. För rullmtstånd (ch därmed energieffektivitet) för gröna däck klassade sm B eller C kan det skilja så mycket sm 2,5 liter på 100 km. Det är en liten skillnad sm blir str räknat på ett år. Det samma gäller för brmseffekt på våt vägbana. Mellan två klasser, till exempel C ch B, minskar brmssträckan med cirka 15 % för en lastbil sm saktar in från 60 till 20 km/h på 30 meter, dvs. 4,5 meter. Det kanske inte låter så mycket men det kan vara avgörande när det gäller säkerheten! Man måste ckså vara uppmärksam på däckens ljudegenskaper. Det här kriteriet blir allt viktigare när det handlar m varuleveranser ch persntransprt inne i städer. Bullret sm däcken rsakar utanför frdnet tas ckså upp i förrdningen. Värdet för externt väg- ch däckljud anges i decibel (db), i förhållande till tillåtna gränsvärden. På den nya märkningen anges bullernivån med en symbl sm visar en, två eller tre ljudvågr. En ljudvåg tyder på bäst effekt (3 db under det framtida tillåtna gränsvärdet) ch tre ljudvågr är det sämsta (bullret ligger över det framtida gränsvärdet men under det värde sm för närvarande är tillåtet). Rullmtstånd, väggrepp på vått underlag ch externt väg- ch däckljud är alltså viktiga kriterier när man ska välja däck. Det handlar m att hitta den bästa kmprmissen mellan de specifi ka krav sm ställs i din egen bransch, ch då är det värdefullt med gda råd från frdnstillverkaren ch återförsäljaren. Mer infrmatin m EU-märkningen ch de värden sm nämns van fi nns på vår hemsida:

6 Alla tillverkare lvar att deras däck ger lägre bränsleförbrukning, men de kan inte bevisa det. Frskningen har gett resultat. Tillverkarna av de största märkena investerar strt i frskning ch utveckling ch har lyckats uppfylla löftena m minskat rullmtstånd. Detta bevisas framför allt i tester sm gjrts på nya däck. Däckens prestanda har genmgått en mängd studier, analyser ch tester av alla de slag, de ena mer kmplicerade än de andra. Vi får dck inte glömma att de här testerna för det mesta görs på nya däck ch att ett däck har lång livslängd. Falskt men Innan en ny prdukt lanseras gör däcktillverkarna i allmänhet själva en serie tester i labratrium ch på bana. Därtill kmmer de tester sm utförs med en berende kntrllant eller av ett berende rgan sm tyska TÜV ch DEKRA. Och sm krnan på verket gör tillverkaren tester under nrmala användningsförhållanden direkt hs knsumenterna. Krt sagt: att ett däck har lågt rullmtstånd är inget sm bara bestäms det måste bevisas! Det är dck en mängd parametrar sm påverkar testresultaten ch det är svårt att uppfylla alla. Väderleksförhållandena kan exempelvis ha str inverkan på bränsleförbrukningen. I de tester sm görs ch tillämpas av de stra tillverkarna försöker man i regel ta hänsyn till dessa säkra faktrer. MICHELIN rekmmenderar tester sm utförs under längre tid ch under verkliga förhållanden. En sak är säker: m du vill spara bränsle är däcken med lågt rullmtstånd från de största märkena, det bästa valet!

7 Med den nya eurpeiska märkningen har tester av däck blivit nödiga. Falskt Den nya däckmärkningen ger infrmatin på tre lika mråden: energieffektivitet genm rullmtstånd, väggrepp på vått underlag ch externt väg- ch däckljud. Märkningen tar dck inte med alla kriterier sm bör bedömas när man väljer däck. Den säger exempelvis ingenting m däckets livslängd, slitstyrkan, väggreppet i kurvr, brmseffekten på trrt underlag, körkmfrten, laststabiliteten, förmågan att kmpensera jämnheter i vägbanan eller möjligheterna till regummering ch mönsterskärning. Det är sådan viktig infrmatin sm däcktillverkarna själva mäter i sina tester. Men allting handlar inte m däcket det finns en användare ckså. Alla transprtörer har inte samma krav på däcken. Valet av däck handlar alltså m en subtil avvägning mellan de egenskaper sm prdukterna uppvisar, kraven sm ställs i transprtörens arbete ch de behv sm denne genm erfarenhet har kmmit fram till. Tillverkare ch återförsäljare finns till hands för att hjälpa till att hitta rätt avvägning.

8 Däck med lagt rullmtstand är inte miljövänligare. Förutm att däcken med lågt rullmtstånd ger lägre energiförbrukning ch minskat buller ger de ckså lägre kldixidutsläpp. Det är enkel matematik: ju lägre rullmtstånd, dest lägre bränsleförbrukning ch därmed ckså lägre utsläpp av denna skadliga gas. Varje liter bränsle sm man sparar in innebär 2,66 kg mindre kldixid i miljön. Med hjälp av de bästa däcken med lågt rullmtstånd kan man alltså minska kldixidutsläppen. Om ett ekipage sparar 1 liter bränsle/100 km ch kör km per år, innebär det minskade kldixidutsläpp med 3,99 tn per år! Falskt

9 Däck med lagt rullmtstand är dyrare. Sant ch falskt Däck med lågt rullmtstånd kan faktiskt vara dyrare i inköp än andra däck. Men denna extra utgift kan snabbt tjänas in. Låt ss ta MICHELIN-däck för fjärrtransprter sm exempel. Däck med lågt rullmtstånd utgör ett kncentrat av tekniska innvatiner: hållbarhet i däckstmmen, gd kilmeteravkastning, värmetålighet, avancerad gummiblandning sv. Till följd av ett intensivt frsknings- ch utvecklingsarbete har allt detta ptimerats för att transprtörerna ska kunna köra allt längre samtidigt sm de sparar bränsle. Färre tankningar ch bättre kilmeterresultat det ger ett bra slutresultat!

10 Bland däcken med lagt rullmtstand för fjärrtransprt, är däcken fran de största märkena dubbelt sa dyra. Och ända kan man inte köra dubbelt sa langt med dem... Falskt Vi ska inte överdriva! Det är sant att de här däcken för fjärrtransprt är dyrare i inköp än andra däck. Men skillnaden i pris är helt mtiverad. Däck från de största märkena ger i allmänhet bättre effekt ch det gäller ur alla aspekter: säkerhet, livslängd, energiförbrukning, väggrepp sv. När det gäller fjärrtransprter kan vissa av de här däcken med lågt rullmtstånd till ch med ge längre körsträcka, m gummits hela ptential utnyttjas. Samtidigt sm man förbrukar mindre bränsle. Och det är inte allt. När däcket mönsterskärs ch regummeras förlängs dess livslängd samtidigt sm det bevarar hela sin prestanda. Det är för övrigt ingen slump att de stra frdnstillverkarna utrustar sina långtradare med däck enbart från de stra märkena. Framför allt försöker de ptimera bränsleförbrukningen för sina frdn!

11 Däck med lagt rullmtstand ger sämre väghallning ch sämre brmseffekt pa vatt underlag. Den nya eurpeiska märkningen sm bedömer däckens väggrepp på vått underlag ger möjlighet att titta närmare på just det. För det är ju verkligen inte fråga m att minska bränsleförbrukningen på bekstnad av säkerheten! Väghållningen ch brmssträckan, på trrt eller vått underlag, på rak eller kurvig väg, är ckså mråden där däcken med lågt rullmtstånd måste ge bästa resultat. Falskt Att kmbinera energiprestanda ch väggrepp, avsett vägens skick, är verkligen ingen lätt ekvatin att lösa eftersm det kräver fysiska ch kemiska egenskaper sm ibland är mtsägelsefulla. Frsknings- ch utvecklingsarbetet på däckens uppbyggnad, nya gummiblandningar, slitbanans uppbyggnad ch mönster ch tillverkningsmetder, kan göra det möjligt att kmbinera till synes mtsägelsefulla egenskaper. För att vara säker på att både säkerheten ch energieffektiviteten blir ptimala året m, kan det vara bra för transprtörerna att följa några enkla råd. Välj de däck sm bäst mtsvarar frdnets användningsmråde. Kntrllera, framför allt för drivaxeln vilka däck sm har märkningen "M+S" ch "3PMSF ("Three Peak Muntain Snw Flake, den s.k. snöfl ingan). Med dem kan du köra säkert även på vintern. Slutligen, välj däck med fulldjupslameller. De ger bättre brmsförmåga ch bättre sidgrepp ch på så sätt ökar säkerheten, från första till sista kilmetern. VARNING FÖR LÅGT LUFTTRYCK! Säkerheten berr till str del på vilken typ av däck sm bilen utrustas med, men den berr i lika hög grad på hur däcken sköts. Vi måste kmma ihåg att däck med för lågt lufttryck ger längre brmssträcka, sämre manövrering ch kntrll, men ckså extra kstnader eftersm däcken kmmer att behöva bytas ut snabbare. Dessutm ökar rullmtståndet hs ett däck med för lite luft vilket gör att bränsleförbrukningen ch kldixidutsläppen ökar.

12 Däck med lagt rullmtstand haller inte sa länge. Falskt men De nya däcken med lågt rullmtstånd har utvecklats mycket i fråga m kilmeterresultat. Dessutm kan mönsterskärning ch regummering av däcken förlänga livslängden ytterligare. Men kärnfrågan ligger inte där. Det man måste fundera på är vilket däck sm passar bäst för respektive användningsmråde. De stra tillverkarna utvecklar lika däckserier för yrkesmässig trafi k ch det är av en anledning. Yrkesflk inm bygg ch anläggning har inte samma behv ch inte samma krav sm varutransprtörer. Och inm fjärrtransprter har man inte samma krav sm den sm kör i stadstrafi k. Krt sagt: för att få ut mesta möjliga av däcken måste du välja dem sm verkligen passar för användningsmrådet. Och då fi nns det inget sm kan ersätta ett råd från en verklig specialist!

13 Däck med lagt rullmtstand ger inte samma körkmfrt. Falskt Kmfrten är ett viktigt kriterium för yrkestrafi ken ch det är ett mråde där däcken spelar en mycket viktig rll. Vibratiner, hål, gupp, jämnheter av alla slag däck från de stra märkena är utfrmade för att dämpa stötar ch klara defrmatiner, under förutsättning att de har rätt lufttryck. Kmfrten är ett av de kriterier sm utvärderas rigröst i testerna. Om däcket är klassifi cerat sm ett däck med lågt rullmtstånd har ingen betydelse i det avseendet. Tack vare gummisammansättningen, utfrmningen av mönstret ch beståndsdelarna i stmmen, ger ett däck med lågt rullmtstånd ckså ytterst gd kmfrt. Under förutsättning att det används på rätt sätt, för körkmfrten berr inte bara på däckens kvalitet. Det är ckså viktigt att dragfrdn ch släpfrdn är utrustade med däck i gtt skick ch med rätt lufttryck ch att lasten är väl fördelad ch väl förankrad i släpet.

14 Däck med lagt rullmtstand lämpar sig inte för vinterkörning. Det är förviss sant att alla däck med lågt rullmtstånd inte är lämpade för extremt vinterväglag. Det är dck lätt att avgöra vilka däck sm är lämpliga för lika användningsmråden på vintern. Falskt Etiketten M+S (mud and snw, lera ch snö) anger att däcket passar för körning i vinterväglag. Snöfl ingan (3PMSF: Three Peak Muntain Snw Flake) på sidan av däcket anger att däcket har testats ch uppfyller kraven i ett praktiskt test, enligt standard R117 ECE, sm utförs på snö. Detta test garanterar att däcket uppfyller minimikraven för vinterkörning. Alla krav för lastbilsdäck är uppfyllda ch mtsvarar gällande förrdningar i Eurpa, till exempel beslutet m användning av vinterdäck i Sverige ch Tyskland. När det gäller att välja däck är återförsäljarna experter! Det fi nns ingenting sm rör vinterkörning ch däck med lågt rullmtstånd sm är främmande för dem!

15 Mönsterskärning är farligt ch ger inga sm helst besparingar. Falskt men Det är dck två villkr sm måste vara uppfyllda: att däcket från början är utfrmat för att kunna mönsterskäras ch att mönsterskärningen utförs av en fackman enligt rekmmendatiner från tillverkaren. MICHELIN-däck är exempelvis tillverkade med ett extra gummilager för att klara en mönsterskärning, utan att det påverkar däckets styrka eller mtståndskraft. På den här typen av däck ska mönsterskärningen göras när mönsterdjupet är mellan 2 ch 4 mm. Då kan däckets grepp bevaras, med full säkerhet, genm att mönstret återskapas med nya vassa kanter ch mönsterdjupet blir ungefär sm på ett halvslitet däck (mellan 5 ch 8 mm). När mönsterskärningen görs under dessa förhållanden då däcket ger sm minst rullmtstånd, kan däckets livslängd öka med upp till 25 %, samtidigt sm bränsleförbrukningen minskar med nästan 2 liter per 100 km* det blir två fl ugr i en smäll! * 1,94 liter/100 km har knstaterats av kntrllant i ett jämförande test sm genmfördes i juni 2007 med två ekipage sm var lastade på samma sätt, en med nya Michelin däck, ch en med mönsterskurna Michelin däck. Styraxeln hade MICHELIN XZA 2 ENERGY i dimensinen 315/80 R 22.5, drivaxeln MICHELIN XDA 2+ ENERGY i dimensinen 315/80 R 22.5 ch semitrailern MICHELIN XTA 2+ ENERGY i dimensinen 385/65 R 22.5.

16 Sammanfattningsvis Ja! Man kan faktiskt spara bränsle utan att det påverkar vare sig säkerheten på vägen eller däckens livslängd. Samtidigt bidrar lägre CO 2 -utsläpp ch mindre råvaruåtgång till en sänkt miljöpåverkan. När du ska välja däck med lågt rullmtstånd; rådgör med en fackman sm kan hjälpa dig med rätt lösning anpassad till just din verksamhet.