Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?"

Transkript

1 Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner

2 Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter fordon? Utgivningsdatum: 2006 Utgivare: Vägverket Region Skåne Kontaktperson: Ylva Persson, Vägverket Region Skåne Författare: Louise Linderoth, NTF Skåne för Vägverket Region Skåne Layout: Viveca Larsson ISSN: Distributör: Vägverket Region Skåne, Box 543, Kristianstad Telefon , telefax , e-post:

3 Sammanfattning Inledning Vägtrafiken i Sverige står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid. Att bilköpare väljer en bil med låg bränsleförbrukning eller en bil som drivs med ett förnyelsebart drivmedel är viktigt för att minska vägtrafikens bidrag till växthuseffekten. Idag drar de nya bilarna som köps i Sverige omkring 24 procent mer bränsle och släpper ut 20 procent mer koldioxid än genomsnittet för EU-15 länderna. Vägverket Region Skånes projekt Bränsleeffektiva bilar och miljöbilar syftar till att försöka påverka de Skånska bilköparna att välja bränslesnålare bilar och miljöbilar. Projektet består av tre delar; Bilindex Företag Kommuner. Kommundelen i detta projekt innehåller en kommunikationsdel gentemot kommuninvånarna i Skånes HRT-kommuner (Hållbart Resande och Transporter) och en del som är en undersökning av de största bilhandlarna i dessa kommuner. Denna rapport beskriver hur bilhandlarna bemöter en kund som söker en bränslesnål bil eller en miljöbil. Vilka bilar rekommenderar de? Har de konsumentverkets information Bilar, bränsleförbrukning och vår miljö väl synlig i bilhallarna? Hur tydlig är koldioxiddeklarationen? Vad anser bilhandlarna själva om de förnyelsebara drivmedlen och miljöbilarna? För att få svar på dessa frågor har vi skickat ut en presumtiv kund; kvinna i 25-års ålder utan barn. Bakgrund Människan påverkar klimatet på jorden det är många forskare eniga om. Genom utsläppen i atmosfären bidrar vi till en ökad växthuseffekt som kan leda till stora förändringar i klimatet. Koldioxid är den gas som i störst utsträckning bidrar till denna utveckling. Med en bränslesnål bil och sparsam körning (EcoDriving) kan vi både minska miljöpåverkan och spara pengar 1. 1 Broschyr framtagen av Konsumentverket i samarbete med Naturvårdsverket och Vägverket Bilar, bränsleförbrukning och vår miljö, 2006.

4 De 15 länder som ingick i EU före 1 maj 2004 har dessutom kommit överens om att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar. Målet är att bilarna högst ska släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning år De bilar som uppnår detta mål redan idag, klassas i Sverige i vissa fall som miljöbilar. I Vägverkets styrkort har minskningen av koldioxidutsläppen identifierats som en kritisk framgångsfaktor. För att minska koldioxidutsläppen från biltrafiken bör det fokuseras på två principiella områden fordonen och förarna. Förbättrad konsumentinformation är en åtgärd som ska genomföras för att öka bilköparnas kunskap om bränsleeffektiva bilar och miljöbilar. Förhoppningen är att ökad kunskap hos bilköparna ska leda till ett ändrat synsätt vid köp av bil i en riktning mot bränsleeffektivare bilar och bilar som kan köras på förnybara drivmedel. Syfte Att undersöka bilhandlarnas kunskaper om bränsleeffektiva bilar och miljöbilar samt hur de bemöter kunder som efterfrågar dessa. Mål Målet med undersökningen är att se om det kan behövas någon åtgärd riktad mot bilhandlare för att öka deras kunskap om förnyelsebara drivmedel, bränsleeffektiva bilar och miljöbilar. Metod I Skåne finns över 300 bilhandlare. För att undersökningen skulle kunna genomföras inom tidsramen avgränsades området till elva av Skånes 33 kommuner. Endast bilhandlare som säljer nya bilar omfattades av undersökningen. Kommunerna valdes på grundval av att de deltar i Vägverkets projekt Hållbart resande och transporter. Totalt besöktes 82 bilhandlare. Vid samtliga besök inleddes samtalet utifrån att den presumtiva kunden (undertecknad) bad att bli visad bränslesnåla bilar eller bilar som drivs med förnyelsebara drivmedel. Frågorna till bilhandlarna utgick från ett tidigare sammanställt frågeformulär

5 (Bilaga 1). Bilhandlarna hade inte förberetts på besöket och den frågande utgick ifrån att vara en vanlig kund. Det var inte alltid att rätt tillfälle infann sig för alla frågor och ibland var inte frågorna relevanta för just den bilhandlaren. Frågeformuläret fungerade dock som en grundmall för samtalen med bilhandlarna. Dessutom efterfrågades hur säkra bilarna var enligt EuroNCAP. Svaren från bilhandlarna bygger på att den presumtiva kunden: är kvinna runt 25 år söker en bränslesnål bil eller en bil som går på alternativt drivmedel är med i bilpool kör cirka mil per år bor i Malmö är sambo men har inga barn Resultat Resultat/sammanställning De bilar som rekommenderats av bilhandlarna finns sammanställda i bilaga 2. Redovisningen av bränsleförbrukningen för de olika bilarna är med utgångspunkt från att de har manuell växellåda. Nedan redovisas en sammanställen av resultatet av besöken hos de 82 bilhandlare som besökts. I sammanställning redovisas de olika handlare som säljer samma bilmärke tillsammans. I diagrammen visas i den första stapeln kundens samlade intryck av bemötande och information. I den andra stapeln redovisas om Bilar, bränsleförbrukning och vår miljö över huvud taget dykt upp under besöket hos handlarna. Bilhandlarnas placering av en varierade. Hos vissa bilhandlare fanns den ute i bilhallen, ibland var det säljaren som gav den till kund och ibland syntes den bara inne i säljarens rum.

6 Handlare: Alfa Romeo Totalt antal besökta handlare: 1 Besökta orter: Helsingborg Bränsleförbrukning blandad körning Alfa Romeo Bensin (l/100 km) Alfa 147 8,1 Här visades Alfa Romeo, den minsta modellen, som ett bränslesnålt alternativ. Den fanns inte i diesel (men andra större modeller hade diesel) och den var inte bränslesnål jämfört med andra bilmärken som har samma storlek på sina bilar. Säljaren tyckte den var bränslesnål, men jämförs den med liknande bilar i samma storleksklass drar den förhållandevis mycket bränsle. Det kändes inte rätt att fråga efter miljöbilar efter att säljaren sagt att deras bilar inte är transportmedel utan entusiastbilar.

7 Handlare: Audi Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Helsingborg, Malmö 4 Bränsleförbrukning blandad körning Bensin (l/100 Audi km) Diesel (l/100 km) A3 7,0 4,9 Säljarna rekommenderade diesel utifrån miljöaspekt men inte ur ekonomisk synvinkel. Andrahandsvärdet sades troligen vara högt med tanke på att bensinpriset är så högt och diesel drar mindre. Hos flera av handlarna fanns Audis egna om fakta kring alternativa drivmedel, det uppskattas hos mig som kund eftersom det ger svar på många frågor.

8 Handlare: BMW Totalt antal besökta handlare: 3 Besökta orter: Helsingborg, Lund, Malmö, Kristianstad 4 Bränsleförbrukning blandad körning BMW Bensin (l/100 km) Diesel l/100 km 1-serien 7,5 5,6 BMWs 1-serie lyftes fram som en bränslesnål bil. Den finns även i diesel vilket poängterades vara ett bättre alternativ än bensin. BMW håller på att ta fram bilar som ska gå på vätgas, och för tillfället testas det i Tyskland. Det är helt nytt så hittills vet man inte mycket om hur det kommer att gå. Detta var generellt något som betonades hos säljarna, kanske för att framhäva att även BMW satsar på miljöbilar.

9 Handlare: Citroën Totalt antal besökta handlare: 5 Besökta orter: Helsingborg, Kristianstad, Malmö, Ystad, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Citroën Bensin (l/100 km) C1 4,6 C2 6 C3 6 C1 är en liten bil som klassas som miljöbil. Säljarna kunde generellt inte säga något om andrahandsvärdet eftersom det är en helt ny bil som kommit som ännu inte hunnit komma ut påbegagnatmarknaden. Det nämndes att det finns en eldriven bil, men det räcker endast 9 mil, sen måste den laddas, mest reparatörer som köper sådana (om de har ett litet område). Därför lyftes inte den bilen fram som ett alternativ. Citroën har även andra mindre relativt bränslesnåla bilar som alternativ till deras allra minsta C1.

10 Handlare: Fiat Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Helsingborg, Kristianstad 4 Bemötande Bränsleförbrukning blandad körning Bensin (l/100 Etanol (l/100 Gas Fiat km) km)* km) Punto CNG 6,3 3,6 (m3/1 Det är positivt att det finns en liten bil som drivs med gas eftersom det finns många som är större, men det är inget som säljarna har lyft fram eller uppmärksammat den speciellt. Om fler Fiatåterförsäljare hade besökts kanske andra slutsatser kunnat dras.

11 Handlare: Ford Totalt antal besökta handlare: 8 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Ford Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Focus (Flexifuel) 7 9,8 Fiesta 6,2 Generellt var säljarna mycket kunniga. Ford är ett av de bilmärken som satsat stort på etanoldrivna bilar och det märktes när de berättade om dem. Det som var intressant var argumenten för att köpa en bil som drivs med etanol. Bland annat att andrahandsvärdet på etanolbilar kommer förbli högt eftersom den kan köras på bensin också. Att etanol är jättebra och att det inte alls är som myten säger, att det framställs på regnskogens bekostnad. Ytterligare ett argument för att satsa på etanoldriven bil är att Sverige inom ett år är självförsörjande på etanol. Vid ett besök fick jag en med många bra frågor och sammanfattad fakta kring miljöfordonen de säljer.

12 Handlare: Honda Totalt antal besökta handlare: 4 Besökta orter: Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Honda Bensin (l/100 km) Civic (Hybrid) 4,6 zz 5,7 Hondas säljare var mycket kunnig och kundvänliga. I nuläget satsar Honda på hybriden och det verkar gå bra. Troligen kommer andrahandsvärdet vara högt på hybriden, men det går enligt säljarna inte att säga säkert eftersom den inte funnits ute på marknaden speciellt länge. Honda satsar även på Vätgas i sina bilar, det kommer om några år men än vet man inte mycket om det. Säljarna verkar ha bra koll på andra bilmärken och utvecklingen där.

13 Handlare: Hyundai Totalt antal besökta handlare: 3 Besökta orter: Helsingborg, Kävlinge, Ystad, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Hyundai Bensin (l/100 km) Atos 5,5 Getz 5,6 En säljare verkade inte förstå varför frågan om miljöbil eller bränslesnål bil ställdes, medan en annan var väldigt engagerad och visade mig en krocksäker istället för den lilla som var mest bränslesnål. Den som visades istället för den allra minsta var även den bränslesnål men betydligt säkrare enligt säljaren.

14 Handlare: Kia Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Hässleholm, Helsingborg 4 Bränsleförbrukning blandad körning Kia Bensin (l/100 km) Picanto 5,1 Cerato 7 Hos Kia fanns det små bränslesnåla bilar som enligt säljarna anses ha ett högt andrahandsvärde med tanke på att de drar lite bränsle och är eftertraktade för stadsbor.

15 Handlare: Mercedes, Smart Totalt antal besökta handlare: 4 Besökta orter: Lund, Kristianstad, Malmö, Helsingborg 4 Bränsleförbrukning blandad körning Mercedes-Benz Bensin (l/100 km) A-klassen 6,2 B-klassen 6,6 Smart Fortwo 4,7 Forfour 5,4 Mercedes kan uppfattas som de vänder sig till en specifik målgrupp, jag fick generellt inget jättebra bemötande. Däremot visades Smartbilen många gånger som ett alternativ på bränslesnål bil, säkerligen med tanke på vad jag efterfrågade och för att den är tänkt som en ungdomsbil. Trots att Smartbilen är så otroligt liten framställdes den vara mycket krocksäker i förhållande till sin storlek. Andrahandsvärdet på Smart sägs vara högt eftersom det är en eftertraktad stadsbil som drar lite bränsle.

16 Handlare: Mitsubishi Totalt antal besökta handlare: 4 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Malmö, Lund 4 Bränsleförbrukning blandad körning Mitsubishi Bensin (l/100 km) Colt 5,7 En säljare sa att det inte är någon skillnad mellan kostnaden för gas eller bensin, alltså kunde man lika gärna köra på bensin. Mitsubishi-säljarna var inte så insatta i alternativa drivmedlen vilket kan ha sin förklaring i att de inte själva säljer sådana bilar. Men då ska de heller inte argumentera för eller emot något de inte har kunskap om, det gäller så klart alla säljare, oavsett bilmärke.

17 Handlare: Nissan Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Malmö, Lund 4 Mkt positivt Bränsleförbrukning blandad körning Nissan Bensin (l/100 km) Micra 5,9 Almera 7,7 Bland Nissans säljare fanns det några som var skeptiska eller som aldrig hade fått frågan om miljöbilar tidigare. Det framkom inte om Nissan kommer att satsa på alternativa drivmedel längre fram, men som det är ni är det främst bensindrivna bilar som gäller.

18 Handlare: Peugeot Totalt antal besökta handlare: 6 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund, Malmö, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Peugeot Bensin (l/100 km) Diesel (l/100 km) 107 4, , ,9 Peugeot ska komma med etanol- och gasbilar till årsskiftet men än så länge rekommenderas diesel. Över lag mycket trevlig personal men generellt visste inte säljarna så mycket om alternativa drivmedel. Det är inte konstigt eftersom de inte säljer sådana bilar själva, men det är något de kommer att lära sig när de får sådana bilar. att säljarna pratar om vilken miljöpåverkan körsättet har, det är det grundläggande för att spara bränsle. I övrigt är deras lilla 107:a miljöbilsklassad. Inom detta märke finns några mindre modeller som är relativt bränslesnåla.

19 Handlare: Saab, Opel, Chevriolet Totalt antal besökta handlare: 5 Besökta orter: Kristianstad, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Saab Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Gas (m3/100 km) 9-3 7,7 9-5 Bio power 9 12,6 Opel Astra 7,7 Meriva 7,9 Zafira 7,8 Combo Tour CNG 7,5 Anges ej Chevriolet Kalos 6,4 Säljarna kändes kunniga och trovärdiga. De rekommenderad att satsa på en etanoldriven bil med tanke på att det finns fler tankställen än gas. Det kändes positivt och trovärdigt när säljaren rekommenderar en något dyrare bil för att få en säker bil. Chevriolet har en förhållandevis bränslesnål bil, Kalos, men Opel Astra visades vid fler tillfällen som en bränslesnål bil.

20 Handlare: Seat Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Malmö, Helsingborg 4 Bränsleförbrukning blandad körning Diesel Seat Bensin (l/100 km) (l/100km) Ibiza 6,4 4,5 Leon 7,6 5,7 Allmänt negativa i sitt sätt, förstod inte varför frågan om bränslesnål bil eller om alternativa drivmedel ställdes. Diesel är det som satsas på för tillfället eftersom partikelfilter är på gång.

21 Handlare: Skoda Totalt antal besökta handlare: 6 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Lund, Malmö, Ystad, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Skoda Bensin (l/100 km) Fabia 5,9 Octavia 7,1 En säljare argumenterade emot etanol, tyckte inte att det gav något att tanka etanol nu när det blir lika dyrt som bensin, såg inte alls till miljön men så har inte Skoda några bilar som drivs på etanol, det kanske kommer. Generellt lyfter Skodas säljare fram säkerheten hos bilarna som en stark fördel för bilisten som väljer att köpa Skoda.

22 Handlare: Suzuki Totalt antal besökta handlare: 1 Besökta orter: Helsingborg Bränsleförbrukning blandad körning Suzuki Bensin (l/100 km) Swift 6,1 En liten bil som framställdes som en tuff liten bränslesnål bil. Hos denna bilhandlare fick jag ett positivt bemötande och bra material med fakta. hade just kommit och den uppmärksammades.

23 Handlare: Toyota Totalt antal besökta handlare: 7 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad 4 Bränsleförbrukning blandad körning Toyota Bensin (l/100 km) Aygo 6,3 Prius 4,3 Yaris 5,4 Säljarna kändes över lag väldigt kunniga, på något sätt var de alla skolade på samma sätt. De lyfte upp samma fördelar. Ibland kunde det uppfattas som skryt, inget annat bilmärke är så bra som Toyota, det sa de nästan allihop och nackdelar verkar inte finnas. Men av en säljare rekommenderades inte hybriden om man kör mycket långa sträckor, då använder man inte batteriet och miljöpåverkan blir ungefär som en vanlig bensindriven bil. De lyfte fram miljöaspekterna i tillverkningen och att Toyota satsat jätte mycket på miljöforsning. Tydligen satsas så att bilen görs miljövänligt, 95% av bilen ska kunna återvinnas på något sätt. att hybridbilarna snart kommer i flera av Toyotas modeller. Det pratas varmt för hybriden medan gas och etanol framställs som hokuspokus. Andrahandsvärdet spås bli högt eftersom det är så pass ny och bra tekning. Deras lilla Aygo är miljöbilsklassad.

24 Handlare: Volkswagen Totalt antal besökta handlare: 5 Besökta orter: Helsingborg, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Volkswagen Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Gas (m3/100 km) Golf 7,3 Polo 5,9 Fox 6,1 Touran EcoFuel 8 Ej angivet Det var bara någon av säljarna som nämnde att det finns en golfmodell som drivs med gas, men det var en kombi och inget jag som kund efterfrågade därför visades deras bränslesnåla alternativ istället. En annan säljare sa att det finns gasbilar men att de inte jobbar med dem utan istället satsar på diesel.

25 Handlare: Volvo, Renault Totalt antal besökta bilhandlare: 10 Besökta orter: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg,Ystad, Ängelholm 4 Mkt positivt Bränsleförbrukning blandad körning Volvo Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Gas (m3/100 km) S40 1.8F (Flexifuel) 7,4 10,0 V50 1.8F (Flexifuel) 7,5 10,1 S60 Bi-fuel CNG 8,9 8,7 V70 Bi-fuel CNG 9,4 9 Renault Clio 5,9 Megane 6,9 Generellt är uppfattningen att Volvohandlarna har goda kunskaper om bilar som kan köras på alternativa drivmedel. Bemötandet har överlag varit positivt och de hade mycket bra information. Volvo har tagit fram eget material om de miljöfordon de säljer, vilket kändes som ett bra sätt att informera kunden. Ett par av handlarna var negativa till etanolen med förklaringen att regnskog skövlas och att transportsträckorna är långa. När det gällde andrahandsvärdet på gas- och etanolbilarna så ansåg handlarna att det är svårt att förutspå, men troligtvis kommer priset att hamna på ungefär samma nivå som motsvarande bensinbil.

26 Diskussion Besöken hos bilhandlarna kan summeras enligt följande: Bra bemötande från de flesta bilhandlare. Generellt har de bra kunskap om miljöbilar, både sina egna och andras. De flesta har lagt fram diesel som ett bra alternativ om bilarna har partikelfilter. Privatekonomin är något som handlarna har tryckt på i första hand. Diesel har ej rekommenderats eftersom de ej ansett att den årliga körsträckan varit tillräcklig för detta alternativ. Det har känts som handlarna vill väl, kanske är det ett försäljningsknep, men det fungerar! Många bilhandlare har själva sagt att det är en djungel att köpa bil så det är helt rätt i att söka så mycket information som möjligt. Vissa har dessvärre kommit med ogrundade påstående, dessa är dock ganska få. Några kommentarer värda att nämna är: Det finns ett par fabriker som tillverkar etanol här i Sverige, de ligger i Småland Det där med etanol är inte miljövänligt, det är bluff. Det är bara 15 procent av E85 som är etanol, 85 procent är bensin. Gas/bensinbilar och flexifuelbilar kommer inte att räknas som miljöbilar nästa år eftersom bensinen inte är tillräckligt ren". "Man har kommit fram till att etanol är bra för naturen, men inte för oss människor, det är cancerframkallande". Det har varit intressant att lyssna till säljarnas erfarenheter och åsikter - som köpare litar man ju på att de kan det med bilar. De bör vara mer insatta i frågorna kring miljöbilar än en privatperson. Det är därför viktigt att den information de lämnar är korrekt. Det som har skilt sig mest i informationen från handlarna är den om de förnyelsebara drivmedlen. Det kan därför kännas relevant att lättillgänglig information om drivmedlen riktad direkt till bilhandlarna tas fram. Om något sägs om utsläppen från

27 de förnyelsebara drivmedlen, är det ju viktigt att det sätts i relation till bensin och diesel. När det gäller säkerheten på bilarna så har de allra flesta bilar som visats minst 4 stjärnor enligt EuroNCAP. Förvirrande när det gäller säkerheten är att de flesta bilar har blivit bäst i sin klass i något moment. När det gäller andrahandsvärdet så har säljarna alltid refererat till detta som högt, framför allt när det gäller småbilar. När det gäller andrahandsvärdet på bilar som går på alternativt drivmedel har de flesta säljare sagt att det är svårt att säga säkert. Svaren på denna fråga har därför varierat. Även om bilhandlaren inte har alla siffror i huvudet så har de alltid vetat var de kan hitta information för att kunna på frågorna, t.ex. gällande CO 2 -utsläpp. Ibland har bilhandlarna gått in på Vägverkets hemsida för att hitta information. Det är positivt och ger ett trovärdigt intryck när säljaren söker fakta direkt istället för att chansa med ett svar. är även att bli rekommenderad var aktuell information för kunden kan hittas, främst via Internet. Bränsledeklarationer är något som ger en tydlig överblick för kunden vad gäller bland annat genomsnittlig bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. I många fall fanns det väl synligt i bilhallarna, men inte alltid för samtliga bilmärken. Som köpare kan man säkert få felaktig information från säljare som inte har kontrollerat att den information de lämnar är korrekt. Men en säljare får inte verka osäker, då kanske man mister förtroendet för honom/henne och gå någon annanstans istället. Det verkar som miljötänkandet är på gång överallt, det märks att det är ett hett ämne men säljarna måste skaffa sig tillräckligt med kunskap för att kunna argumentera för och emot. Alternativa drivmedel och miljöbilar är så pass nytt att det ständigt kommer nya fakta, alltså krävs uppdatering bland säljarna. Likaså krävs det att kunden har lite kött på benen för att inte gå på allt säljaren säger. Vet man inget är man ett lätt byte.

28 Bilaga 1 Bilhandlre: Kommun: Mitt intryck av bemötandet - Hur blir jag bemött av personalen? Trevligt Otrevligt - Hur reagerar personalen över mitt intresse för miljöbil? Negativt Kunskapen - Vet personalen vilka miljö- alt. bränslesnåla bilar som finns (inom sitt märke). På ett ungefär - Vet personalen hur mycket CO2 de respektive bilarna släpper ut? - Vet personalen vilka fördelar som finns när man väljer miljöbil? - Vet personalen något om andrahandsvärdet? Material - Finns det material att få (exempelvis från Konsumentverket)?

29 Informerar om var jag kan hitta det Tankställen - Vet personalen var det finns aktuella tankställen? Informerar om var jag kan hitta information om det Övrigt - Något speciellt jag reagerat på? Intryck - Mitt samlade intryck av besöket Varken eller Negativt Mycket negativt

30 Bilaga 2 Bilar som rekommenderats utifrån: att kunden söket en bränslesnål bil eller en bil som går på ett alternativt drivmedel. att kunden kör upp till 1500 mil om året. att kunden bor i Malmö, d.v.s. att det blir ganska mycket körning i stadstrafik. att kunden inte har familj och därför söker en liten till mellanstor bil.

31 Alfa Romeo: Alfa 147 Peugeot: 107 (miljöbil) 206 Audi: A BMW: 1-serien Renault: Clio Chevriolet: Kalos Megane Citroën: C1 (miljöbil) Saab: 9-3 C2 9-5 (bio power) C3 Seat: Ibiza Fiat: Punto (gas) Leon Ford: Focus (flexifuel) Skoda: Fabia Fiesta Octavia Honda: Civic (hybrid) Smart: Fortwo zz Forfour Hyundai: Atoz Suzuki: Swift Getz Toyota: Aygo (miljöbil) Kia: Picanto Yaris Cerato Prius (hybrid) Mercedes: A-klassen Volkswagen:Fox B-klassen Polo Golf Mitsubishi: Colt VW Eco Fuel (gas) Nissan: Micra Volvo: S40 (flexufuel) Almera V50 (gas) S60 (flexifuel) Opel: Astra V70 (gas) Meriva Zafira Combo (gas)

32 Vägverket Region Skåne Box 543, Kristianstad Besöksadress: Björkhemsvägen 17 Telefon: Texttelefon: Fax:

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilars restvärde

Miljöbilars restvärde Miljöbilars restvärde -En nulägesrapport Hässleholm 2009-03-11 Miljöbilars restvärde en nulägesrapport Aktörer Värderingsföretag Inter-Global ETG AB med värderingssajten, bilvärde.se Kvarndammen AB med

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Sveriges snålaste bilar

Sveriges snålaste bilar Spendera Fynda höstresan Sid 65 Vin Sid 68 Sveriges snålaste bilar Nya bilar har blivit rekordsnåla. Du kan i dag spara pengar på att köpa en ny, bränsleeffektiv bil. Vi guidar bland bilarna som sänker

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET FOTO: DENNIS ERIKSSON BÄSTA MILJÖBILEN HAR HÖG SÄKERHET OCH VETTIGT PRIS En bra miljöbil har inte bara låga utsläpp utan också hög ett vettigt pris. Och den ska passa just dina transportbehov oavsett om

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Hur säker är bilen? Maj 2009

Hur säker är bilen? Maj 2009 Hur säker är bilen? Maj 2009 Hoppas att du inte deltagit...................................................................... 6 Säkrast val...7 Det har hänt. På riktigt...10 Alla 395 bilarna...15 Varför

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? BIL Sweden 2011-02-15 Innehållsförteckning VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?...3 Alfa Romeo...4 Audi...4 BMW...4 Chevrolet...4 Chrysler...5

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2011 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets 2009 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar ekonomi tema bilar Bästa bilköp Att köpa en ny bil ger frihet och äventyrskänsla. Men det är också en av de största investeringarna du gör i livet. Följ Ljuva Livets råd i jakten på din nya kompanjon på

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28)

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28) Hur säker är bilen? 2011 Hur säker är bilen? 2011 1(28) Teckenförklaring minst 30 % högre säkerhet än medelbilen. Bra säkerhet minst 20 % högre säkerhet än medelbilen. Medelhög säkerhet. Undvik lägre säkerhet

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 MASKINSKADERAPPORT 2011 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta som maskinskaderapporten baserar sig på 4 Maskinskadeförsäkring behövs 4 Så ofta inträffar en maskinskada

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

4 5 Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 2005 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/ km El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid

Läs mer

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Thomas Fleischer Director Governmental Affairs Volvo Personvagnar AB Page 1 Energieffektivisering - Styrmedel Styrmedel som driver energieffektivisering

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2012 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26)

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Hur säker är bilen? 2013 Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Innehåll Trygghet på vägen...3...4 Det har hänt på riktigt...6 Alla 528 bilarna...8 Mindre småbilar...9 Större småbilar...12 Mellanstora

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Så gör du ett spara pengar på tjänstebilen Toyota Prius som tjänstebil Förmånsvärde 19 900 kr Skattekostnad vid 55 % skatt 10 945 kr 1 000 mil privatkörning

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Biogas som drivmedel Östersund

Biogas som drivmedel Östersund Biogas som drivmedel Östersund Kommunens klimatmål i Agenda 21 och i miljöledningssystem 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen..

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan Vad tycker du om elbilar? En studie av och Handelshögskolan vid Umeå universitet I denna sammanställning redovisas data insamlat via webbenkät på s hemsida. Utformning av undersökningen är gjord av och

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Miljöbilssituationen i Sala **** 4 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Sala **** 4 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Sala **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Oktober 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral Fordonsnytta Fordonstjänster på ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral Fordonstjänster på ramavtal Idag har SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ett brett utbud inom fordon och fordonsnära tjänster. Ramavtalsområdet

Läs mer

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle?

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool, Styr och Ställ-kort och mer kollektivtrafik i tjänsten

trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool, Styr och Ställ-kort och mer kollektivtrafik i tjänsten Nyhetsbrev nr1. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool,

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Obehaglig sanning Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Oavsett man köper en ny eller begagnad bil så är min rekommendation att man kostar

Läs mer

Marknadsundersökning av information om nya bilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass m.m.

Marknadsundersökning av information om nya bilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass m.m. Rapport 2009:7 Marknadsundersökning av information om nya bilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass m.m. Redovisning av undersökning genomförd i februari 2009 av kommunala konsumentvägledare

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten)

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) TRANSPORTER BILEN står för ca 25% av energianvändningen i ett normalhushåll. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) Bilens utsläpp av ämnen som påverkar den lokala miljön och klimatet

Läs mer

ERBJUDANDEN I FEBRUARI

ERBJUDANDEN I FEBRUARI ERBJUDANDEN I FEBRUARI MITSUBISHI HELG 6-7 FEBRUARI EXTRA HELGÖPPET Lördag 10-14 Söndag 11-15 VI PRESENTERAR NYA MITSUBISHI OUTLANDER INGEN VANLIG MILJÖBIL. VÄLKOMMEN PÅ EN PROVTUR Innehåll: Mitsubishi

Läs mer

Accelerera. för klimatet

Accelerera. för klimatet Accelerera för klimatet Drivkraft för bästa alternativet I företagets miljöpolicy anges sannolikt att det ur miljösynpunkt bästa alternativet ska väljas vid alla inköp. Så är det hos många företag. Därmed

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets 2009 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Hur säker är bilen? 2005

Hur säker är bilen? 2005 Hur säker är bilen? 2005 2 Välj rätt bil! Vid en krock är bilens säkerhetsnivå många gånger avgörande för utgången av olyckan. Det är mer än tio gånger högre dödsrisk i de minst säkra bilarna jämfört med

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Oktober 2012 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag:

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag: Opel miljöbilar En översikt Thomas Forslund Företagsbilar Opel Sverige AB 17 November 2009 070-377 53 83 thomas.forslund@gm.com www.opel.com 1 www.opel.se 2009-11-18 Thomas Forslund - Opel Sverige AB Ny

Läs mer