Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?"

Transkript

1 Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner

2 Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter fordon? Utgivningsdatum: 2006 Utgivare: Vägverket Region Skåne Kontaktperson: Ylva Persson, Vägverket Region Skåne Författare: Louise Linderoth, NTF Skåne för Vägverket Region Skåne Layout: Viveca Larsson ISSN: Distributör: Vägverket Region Skåne, Box 543, Kristianstad Telefon , telefax , e-post:

3 Sammanfattning Inledning Vägtrafiken i Sverige står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid. Att bilköpare väljer en bil med låg bränsleförbrukning eller en bil som drivs med ett förnyelsebart drivmedel är viktigt för att minska vägtrafikens bidrag till växthuseffekten. Idag drar de nya bilarna som köps i Sverige omkring 24 procent mer bränsle och släpper ut 20 procent mer koldioxid än genomsnittet för EU-15 länderna. Vägverket Region Skånes projekt Bränsleeffektiva bilar och miljöbilar syftar till att försöka påverka de Skånska bilköparna att välja bränslesnålare bilar och miljöbilar. Projektet består av tre delar; Bilindex Företag Kommuner. Kommundelen i detta projekt innehåller en kommunikationsdel gentemot kommuninvånarna i Skånes HRT-kommuner (Hållbart Resande och Transporter) och en del som är en undersökning av de största bilhandlarna i dessa kommuner. Denna rapport beskriver hur bilhandlarna bemöter en kund som söker en bränslesnål bil eller en miljöbil. Vilka bilar rekommenderar de? Har de konsumentverkets information Bilar, bränsleförbrukning och vår miljö väl synlig i bilhallarna? Hur tydlig är koldioxiddeklarationen? Vad anser bilhandlarna själva om de förnyelsebara drivmedlen och miljöbilarna? För att få svar på dessa frågor har vi skickat ut en presumtiv kund; kvinna i 25-års ålder utan barn. Bakgrund Människan påverkar klimatet på jorden det är många forskare eniga om. Genom utsläppen i atmosfären bidrar vi till en ökad växthuseffekt som kan leda till stora förändringar i klimatet. Koldioxid är den gas som i störst utsträckning bidrar till denna utveckling. Med en bränslesnål bil och sparsam körning (EcoDriving) kan vi både minska miljöpåverkan och spara pengar 1. 1 Broschyr framtagen av Konsumentverket i samarbete med Naturvårdsverket och Vägverket Bilar, bränsleförbrukning och vår miljö, 2006.

4 De 15 länder som ingick i EU före 1 maj 2004 har dessutom kommit överens om att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar. Målet är att bilarna högst ska släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning år De bilar som uppnår detta mål redan idag, klassas i Sverige i vissa fall som miljöbilar. I Vägverkets styrkort har minskningen av koldioxidutsläppen identifierats som en kritisk framgångsfaktor. För att minska koldioxidutsläppen från biltrafiken bör det fokuseras på två principiella områden fordonen och förarna. Förbättrad konsumentinformation är en åtgärd som ska genomföras för att öka bilköparnas kunskap om bränsleeffektiva bilar och miljöbilar. Förhoppningen är att ökad kunskap hos bilköparna ska leda till ett ändrat synsätt vid köp av bil i en riktning mot bränsleeffektivare bilar och bilar som kan köras på förnybara drivmedel. Syfte Att undersöka bilhandlarnas kunskaper om bränsleeffektiva bilar och miljöbilar samt hur de bemöter kunder som efterfrågar dessa. Mål Målet med undersökningen är att se om det kan behövas någon åtgärd riktad mot bilhandlare för att öka deras kunskap om förnyelsebara drivmedel, bränsleeffektiva bilar och miljöbilar. Metod I Skåne finns över 300 bilhandlare. För att undersökningen skulle kunna genomföras inom tidsramen avgränsades området till elva av Skånes 33 kommuner. Endast bilhandlare som säljer nya bilar omfattades av undersökningen. Kommunerna valdes på grundval av att de deltar i Vägverkets projekt Hållbart resande och transporter. Totalt besöktes 82 bilhandlare. Vid samtliga besök inleddes samtalet utifrån att den presumtiva kunden (undertecknad) bad att bli visad bränslesnåla bilar eller bilar som drivs med förnyelsebara drivmedel. Frågorna till bilhandlarna utgick från ett tidigare sammanställt frågeformulär

5 (Bilaga 1). Bilhandlarna hade inte förberetts på besöket och den frågande utgick ifrån att vara en vanlig kund. Det var inte alltid att rätt tillfälle infann sig för alla frågor och ibland var inte frågorna relevanta för just den bilhandlaren. Frågeformuläret fungerade dock som en grundmall för samtalen med bilhandlarna. Dessutom efterfrågades hur säkra bilarna var enligt EuroNCAP. Svaren från bilhandlarna bygger på att den presumtiva kunden: är kvinna runt 25 år söker en bränslesnål bil eller en bil som går på alternativt drivmedel är med i bilpool kör cirka mil per år bor i Malmö är sambo men har inga barn Resultat Resultat/sammanställning De bilar som rekommenderats av bilhandlarna finns sammanställda i bilaga 2. Redovisningen av bränsleförbrukningen för de olika bilarna är med utgångspunkt från att de har manuell växellåda. Nedan redovisas en sammanställen av resultatet av besöken hos de 82 bilhandlare som besökts. I sammanställning redovisas de olika handlare som säljer samma bilmärke tillsammans. I diagrammen visas i den första stapeln kundens samlade intryck av bemötande och information. I den andra stapeln redovisas om Bilar, bränsleförbrukning och vår miljö över huvud taget dykt upp under besöket hos handlarna. Bilhandlarnas placering av en varierade. Hos vissa bilhandlare fanns den ute i bilhallen, ibland var det säljaren som gav den till kund och ibland syntes den bara inne i säljarens rum.

6 Handlare: Alfa Romeo Totalt antal besökta handlare: 1 Besökta orter: Helsingborg Bränsleförbrukning blandad körning Alfa Romeo Bensin (l/100 km) Alfa 147 8,1 Här visades Alfa Romeo, den minsta modellen, som ett bränslesnålt alternativ. Den fanns inte i diesel (men andra större modeller hade diesel) och den var inte bränslesnål jämfört med andra bilmärken som har samma storlek på sina bilar. Säljaren tyckte den var bränslesnål, men jämförs den med liknande bilar i samma storleksklass drar den förhållandevis mycket bränsle. Det kändes inte rätt att fråga efter miljöbilar efter att säljaren sagt att deras bilar inte är transportmedel utan entusiastbilar.

7 Handlare: Audi Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Helsingborg, Malmö 4 Bränsleförbrukning blandad körning Bensin (l/100 Audi km) Diesel (l/100 km) A3 7,0 4,9 Säljarna rekommenderade diesel utifrån miljöaspekt men inte ur ekonomisk synvinkel. Andrahandsvärdet sades troligen vara högt med tanke på att bensinpriset är så högt och diesel drar mindre. Hos flera av handlarna fanns Audis egna om fakta kring alternativa drivmedel, det uppskattas hos mig som kund eftersom det ger svar på många frågor.

8 Handlare: BMW Totalt antal besökta handlare: 3 Besökta orter: Helsingborg, Lund, Malmö, Kristianstad 4 Bränsleförbrukning blandad körning BMW Bensin (l/100 km) Diesel l/100 km 1-serien 7,5 5,6 BMWs 1-serie lyftes fram som en bränslesnål bil. Den finns även i diesel vilket poängterades vara ett bättre alternativ än bensin. BMW håller på att ta fram bilar som ska gå på vätgas, och för tillfället testas det i Tyskland. Det är helt nytt så hittills vet man inte mycket om hur det kommer att gå. Detta var generellt något som betonades hos säljarna, kanske för att framhäva att även BMW satsar på miljöbilar.

9 Handlare: Citroën Totalt antal besökta handlare: 5 Besökta orter: Helsingborg, Kristianstad, Malmö, Ystad, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Citroën Bensin (l/100 km) C1 4,6 C2 6 C3 6 C1 är en liten bil som klassas som miljöbil. Säljarna kunde generellt inte säga något om andrahandsvärdet eftersom det är en helt ny bil som kommit som ännu inte hunnit komma ut påbegagnatmarknaden. Det nämndes att det finns en eldriven bil, men det räcker endast 9 mil, sen måste den laddas, mest reparatörer som köper sådana (om de har ett litet område). Därför lyftes inte den bilen fram som ett alternativ. Citroën har även andra mindre relativt bränslesnåla bilar som alternativ till deras allra minsta C1.

10 Handlare: Fiat Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Helsingborg, Kristianstad 4 Bemötande Bränsleförbrukning blandad körning Bensin (l/100 Etanol (l/100 Gas Fiat km) km)* km) Punto CNG 6,3 3,6 (m3/1 Det är positivt att det finns en liten bil som drivs med gas eftersom det finns många som är större, men det är inget som säljarna har lyft fram eller uppmärksammat den speciellt. Om fler Fiatåterförsäljare hade besökts kanske andra slutsatser kunnat dras.

11 Handlare: Ford Totalt antal besökta handlare: 8 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Ford Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Focus (Flexifuel) 7 9,8 Fiesta 6,2 Generellt var säljarna mycket kunniga. Ford är ett av de bilmärken som satsat stort på etanoldrivna bilar och det märktes när de berättade om dem. Det som var intressant var argumenten för att köpa en bil som drivs med etanol. Bland annat att andrahandsvärdet på etanolbilar kommer förbli högt eftersom den kan köras på bensin också. Att etanol är jättebra och att det inte alls är som myten säger, att det framställs på regnskogens bekostnad. Ytterligare ett argument för att satsa på etanoldriven bil är att Sverige inom ett år är självförsörjande på etanol. Vid ett besök fick jag en med många bra frågor och sammanfattad fakta kring miljöfordonen de säljer.

12 Handlare: Honda Totalt antal besökta handlare: 4 Besökta orter: Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Honda Bensin (l/100 km) Civic (Hybrid) 4,6 zz 5,7 Hondas säljare var mycket kunnig och kundvänliga. I nuläget satsar Honda på hybriden och det verkar gå bra. Troligen kommer andrahandsvärdet vara högt på hybriden, men det går enligt säljarna inte att säga säkert eftersom den inte funnits ute på marknaden speciellt länge. Honda satsar även på Vätgas i sina bilar, det kommer om några år men än vet man inte mycket om det. Säljarna verkar ha bra koll på andra bilmärken och utvecklingen där.

13 Handlare: Hyundai Totalt antal besökta handlare: 3 Besökta orter: Helsingborg, Kävlinge, Ystad, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Hyundai Bensin (l/100 km) Atos 5,5 Getz 5,6 En säljare verkade inte förstå varför frågan om miljöbil eller bränslesnål bil ställdes, medan en annan var väldigt engagerad och visade mig en krocksäker istället för den lilla som var mest bränslesnål. Den som visades istället för den allra minsta var även den bränslesnål men betydligt säkrare enligt säljaren.

14 Handlare: Kia Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Hässleholm, Helsingborg 4 Bränsleförbrukning blandad körning Kia Bensin (l/100 km) Picanto 5,1 Cerato 7 Hos Kia fanns det små bränslesnåla bilar som enligt säljarna anses ha ett högt andrahandsvärde med tanke på att de drar lite bränsle och är eftertraktade för stadsbor.

15 Handlare: Mercedes, Smart Totalt antal besökta handlare: 4 Besökta orter: Lund, Kristianstad, Malmö, Helsingborg 4 Bränsleförbrukning blandad körning Mercedes-Benz Bensin (l/100 km) A-klassen 6,2 B-klassen 6,6 Smart Fortwo 4,7 Forfour 5,4 Mercedes kan uppfattas som de vänder sig till en specifik målgrupp, jag fick generellt inget jättebra bemötande. Däremot visades Smartbilen många gånger som ett alternativ på bränslesnål bil, säkerligen med tanke på vad jag efterfrågade och för att den är tänkt som en ungdomsbil. Trots att Smartbilen är så otroligt liten framställdes den vara mycket krocksäker i förhållande till sin storlek. Andrahandsvärdet på Smart sägs vara högt eftersom det är en eftertraktad stadsbil som drar lite bränsle.

16 Handlare: Mitsubishi Totalt antal besökta handlare: 4 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Malmö, Lund 4 Bränsleförbrukning blandad körning Mitsubishi Bensin (l/100 km) Colt 5,7 En säljare sa att det inte är någon skillnad mellan kostnaden för gas eller bensin, alltså kunde man lika gärna köra på bensin. Mitsubishi-säljarna var inte så insatta i alternativa drivmedlen vilket kan ha sin förklaring i att de inte själva säljer sådana bilar. Men då ska de heller inte argumentera för eller emot något de inte har kunskap om, det gäller så klart alla säljare, oavsett bilmärke.

17 Handlare: Nissan Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Malmö, Lund 4 Mkt positivt Bränsleförbrukning blandad körning Nissan Bensin (l/100 km) Micra 5,9 Almera 7,7 Bland Nissans säljare fanns det några som var skeptiska eller som aldrig hade fått frågan om miljöbilar tidigare. Det framkom inte om Nissan kommer att satsa på alternativa drivmedel längre fram, men som det är ni är det främst bensindrivna bilar som gäller.

18 Handlare: Peugeot Totalt antal besökta handlare: 6 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund, Malmö, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Peugeot Bensin (l/100 km) Diesel (l/100 km) 107 4, , ,9 Peugeot ska komma med etanol- och gasbilar till årsskiftet men än så länge rekommenderas diesel. Över lag mycket trevlig personal men generellt visste inte säljarna så mycket om alternativa drivmedel. Det är inte konstigt eftersom de inte säljer sådana bilar själva, men det är något de kommer att lära sig när de får sådana bilar. att säljarna pratar om vilken miljöpåverkan körsättet har, det är det grundläggande för att spara bränsle. I övrigt är deras lilla 107:a miljöbilsklassad. Inom detta märke finns några mindre modeller som är relativt bränslesnåla.

19 Handlare: Saab, Opel, Chevriolet Totalt antal besökta handlare: 5 Besökta orter: Kristianstad, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Saab Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Gas (m3/100 km) 9-3 7,7 9-5 Bio power 9 12,6 Opel Astra 7,7 Meriva 7,9 Zafira 7,8 Combo Tour CNG 7,5 Anges ej Chevriolet Kalos 6,4 Säljarna kändes kunniga och trovärdiga. De rekommenderad att satsa på en etanoldriven bil med tanke på att det finns fler tankställen än gas. Det kändes positivt och trovärdigt när säljaren rekommenderar en något dyrare bil för att få en säker bil. Chevriolet har en förhållandevis bränslesnål bil, Kalos, men Opel Astra visades vid fler tillfällen som en bränslesnål bil.

20 Handlare: Seat Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Malmö, Helsingborg 4 Bränsleförbrukning blandad körning Diesel Seat Bensin (l/100 km) (l/100km) Ibiza 6,4 4,5 Leon 7,6 5,7 Allmänt negativa i sitt sätt, förstod inte varför frågan om bränslesnål bil eller om alternativa drivmedel ställdes. Diesel är det som satsas på för tillfället eftersom partikelfilter är på gång.

21 Handlare: Skoda Totalt antal besökta handlare: 6 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Lund, Malmö, Ystad, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Skoda Bensin (l/100 km) Fabia 5,9 Octavia 7,1 En säljare argumenterade emot etanol, tyckte inte att det gav något att tanka etanol nu när det blir lika dyrt som bensin, såg inte alls till miljön men så har inte Skoda några bilar som drivs på etanol, det kanske kommer. Generellt lyfter Skodas säljare fram säkerheten hos bilarna som en stark fördel för bilisten som väljer att köpa Skoda.

22 Handlare: Suzuki Totalt antal besökta handlare: 1 Besökta orter: Helsingborg Bränsleförbrukning blandad körning Suzuki Bensin (l/100 km) Swift 6,1 En liten bil som framställdes som en tuff liten bränslesnål bil. Hos denna bilhandlare fick jag ett positivt bemötande och bra material med fakta. hade just kommit och den uppmärksammades.

23 Handlare: Toyota Totalt antal besökta handlare: 7 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad 4 Bränsleförbrukning blandad körning Toyota Bensin (l/100 km) Aygo 6,3 Prius 4,3 Yaris 5,4 Säljarna kändes över lag väldigt kunniga, på något sätt var de alla skolade på samma sätt. De lyfte upp samma fördelar. Ibland kunde det uppfattas som skryt, inget annat bilmärke är så bra som Toyota, det sa de nästan allihop och nackdelar verkar inte finnas. Men av en säljare rekommenderades inte hybriden om man kör mycket långa sträckor, då använder man inte batteriet och miljöpåverkan blir ungefär som en vanlig bensindriven bil. De lyfte fram miljöaspekterna i tillverkningen och att Toyota satsat jätte mycket på miljöforsning. Tydligen satsas så att bilen görs miljövänligt, 95% av bilen ska kunna återvinnas på något sätt. att hybridbilarna snart kommer i flera av Toyotas modeller. Det pratas varmt för hybriden medan gas och etanol framställs som hokuspokus. Andrahandsvärdet spås bli högt eftersom det är så pass ny och bra tekning. Deras lilla Aygo är miljöbilsklassad.

24 Handlare: Volkswagen Totalt antal besökta handlare: 5 Besökta orter: Helsingborg, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Volkswagen Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Gas (m3/100 km) Golf 7,3 Polo 5,9 Fox 6,1 Touran EcoFuel 8 Ej angivet Det var bara någon av säljarna som nämnde att det finns en golfmodell som drivs med gas, men det var en kombi och inget jag som kund efterfrågade därför visades deras bränslesnåla alternativ istället. En annan säljare sa att det finns gasbilar men att de inte jobbar med dem utan istället satsar på diesel.

25 Handlare: Volvo, Renault Totalt antal besökta bilhandlare: 10 Besökta orter: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg,Ystad, Ängelholm 4 Mkt positivt Bränsleförbrukning blandad körning Volvo Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Gas (m3/100 km) S40 1.8F (Flexifuel) 7,4 10,0 V50 1.8F (Flexifuel) 7,5 10,1 S60 Bi-fuel CNG 8,9 8,7 V70 Bi-fuel CNG 9,4 9 Renault Clio 5,9 Megane 6,9 Generellt är uppfattningen att Volvohandlarna har goda kunskaper om bilar som kan köras på alternativa drivmedel. Bemötandet har överlag varit positivt och de hade mycket bra information. Volvo har tagit fram eget material om de miljöfordon de säljer, vilket kändes som ett bra sätt att informera kunden. Ett par av handlarna var negativa till etanolen med förklaringen att regnskog skövlas och att transportsträckorna är långa. När det gällde andrahandsvärdet på gas- och etanolbilarna så ansåg handlarna att det är svårt att förutspå, men troligtvis kommer priset att hamna på ungefär samma nivå som motsvarande bensinbil.

26 Diskussion Besöken hos bilhandlarna kan summeras enligt följande: Bra bemötande från de flesta bilhandlare. Generellt har de bra kunskap om miljöbilar, både sina egna och andras. De flesta har lagt fram diesel som ett bra alternativ om bilarna har partikelfilter. Privatekonomin är något som handlarna har tryckt på i första hand. Diesel har ej rekommenderats eftersom de ej ansett att den årliga körsträckan varit tillräcklig för detta alternativ. Det har känts som handlarna vill väl, kanske är det ett försäljningsknep, men det fungerar! Många bilhandlare har själva sagt att det är en djungel att köpa bil så det är helt rätt i att söka så mycket information som möjligt. Vissa har dessvärre kommit med ogrundade påstående, dessa är dock ganska få. Några kommentarer värda att nämna är: Det finns ett par fabriker som tillverkar etanol här i Sverige, de ligger i Småland Det där med etanol är inte miljövänligt, det är bluff. Det är bara 15 procent av E85 som är etanol, 85 procent är bensin. Gas/bensinbilar och flexifuelbilar kommer inte att räknas som miljöbilar nästa år eftersom bensinen inte är tillräckligt ren". "Man har kommit fram till att etanol är bra för naturen, men inte för oss människor, det är cancerframkallande". Det har varit intressant att lyssna till säljarnas erfarenheter och åsikter - som köpare litar man ju på att de kan det med bilar. De bör vara mer insatta i frågorna kring miljöbilar än en privatperson. Det är därför viktigt att den information de lämnar är korrekt. Det som har skilt sig mest i informationen från handlarna är den om de förnyelsebara drivmedlen. Det kan därför kännas relevant att lättillgänglig information om drivmedlen riktad direkt till bilhandlarna tas fram. Om något sägs om utsläppen från

27 de förnyelsebara drivmedlen, är det ju viktigt att det sätts i relation till bensin och diesel. När det gäller säkerheten på bilarna så har de allra flesta bilar som visats minst 4 stjärnor enligt EuroNCAP. Förvirrande när det gäller säkerheten är att de flesta bilar har blivit bäst i sin klass i något moment. När det gäller andrahandsvärdet så har säljarna alltid refererat till detta som högt, framför allt när det gäller småbilar. När det gäller andrahandsvärdet på bilar som går på alternativt drivmedel har de flesta säljare sagt att det är svårt att säga säkert. Svaren på denna fråga har därför varierat. Även om bilhandlaren inte har alla siffror i huvudet så har de alltid vetat var de kan hitta information för att kunna på frågorna, t.ex. gällande CO 2 -utsläpp. Ibland har bilhandlarna gått in på Vägverkets hemsida för att hitta information. Det är positivt och ger ett trovärdigt intryck när säljaren söker fakta direkt istället för att chansa med ett svar. är även att bli rekommenderad var aktuell information för kunden kan hittas, främst via Internet. Bränsledeklarationer är något som ger en tydlig överblick för kunden vad gäller bland annat genomsnittlig bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. I många fall fanns det väl synligt i bilhallarna, men inte alltid för samtliga bilmärken. Som köpare kan man säkert få felaktig information från säljare som inte har kontrollerat att den information de lämnar är korrekt. Men en säljare får inte verka osäker, då kanske man mister förtroendet för honom/henne och gå någon annanstans istället. Det verkar som miljötänkandet är på gång överallt, det märks att det är ett hett ämne men säljarna måste skaffa sig tillräckligt med kunskap för att kunna argumentera för och emot. Alternativa drivmedel och miljöbilar är så pass nytt att det ständigt kommer nya fakta, alltså krävs uppdatering bland säljarna. Likaså krävs det att kunden har lite kött på benen för att inte gå på allt säljaren säger. Vet man inget är man ett lätt byte.

28 Bilaga 1 Bilhandlre: Kommun: Mitt intryck av bemötandet - Hur blir jag bemött av personalen? Trevligt Otrevligt - Hur reagerar personalen över mitt intresse för miljöbil? Negativt Kunskapen - Vet personalen vilka miljö- alt. bränslesnåla bilar som finns (inom sitt märke). På ett ungefär - Vet personalen hur mycket CO2 de respektive bilarna släpper ut? - Vet personalen vilka fördelar som finns när man väljer miljöbil? - Vet personalen något om andrahandsvärdet? Material - Finns det material att få (exempelvis från Konsumentverket)?

29 Informerar om var jag kan hitta det Tankställen - Vet personalen var det finns aktuella tankställen? Informerar om var jag kan hitta information om det Övrigt - Något speciellt jag reagerat på? Intryck - Mitt samlade intryck av besöket Varken eller Negativt Mycket negativt

30 Bilaga 2 Bilar som rekommenderats utifrån: att kunden söket en bränslesnål bil eller en bil som går på ett alternativt drivmedel. att kunden kör upp till 1500 mil om året. att kunden bor i Malmö, d.v.s. att det blir ganska mycket körning i stadstrafik. att kunden inte har familj och därför söker en liten till mellanstor bil.

31 Alfa Romeo: Alfa 147 Peugeot: 107 (miljöbil) 206 Audi: A BMW: 1-serien Renault: Clio Chevriolet: Kalos Megane Citroën: C1 (miljöbil) Saab: 9-3 C2 9-5 (bio power) C3 Seat: Ibiza Fiat: Punto (gas) Leon Ford: Focus (flexifuel) Skoda: Fabia Fiesta Octavia Honda: Civic (hybrid) Smart: Fortwo zz Forfour Hyundai: Atoz Suzuki: Swift Getz Toyota: Aygo (miljöbil) Kia: Picanto Yaris Cerato Prius (hybrid) Mercedes: A-klassen Volkswagen:Fox B-klassen Polo Golf Mitsubishi: Colt VW Eco Fuel (gas) Nissan: Micra Volvo: S40 (flexufuel) Almera V50 (gas) S60 (flexifuel) Opel: Astra V70 (gas) Meriva Zafira Combo (gas)

32 Vägverket Region Skåne Box 543, Kristianstad Besöksadress: Björkhemsvägen 17 Telefon: Texttelefon: Fax:

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg 2009-02-04 P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg Göteborg ger p-subventioner till personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller stadens definition av miljöfordon och övriga krav för användandet.

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel.

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel. counter, internt bruk Märke Modellbeteckning Drivmedel Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) 1 Opel Astra Kombi CNG BIOGAS 6,9 9 2 Opel Zafira 5D 1.6 CNG BIOGAS 7,5 10 3 Volkswagen Golf

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda Färgkod: Övre rad: Blå: Bilinformation, Grön: Storleksklass, CO2 beräknad, Gul: plats, mått, Orange: säkerhet Färgkod: Kolumn 1&2: Grön - klarar krav för miljöbästa oavsett storleksklass (144 g fossilt

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars 2009-04-01 Dieselbilar dominerade registreringarna i mars Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2004-07-01 Ökad bilförsäljning i juni Nybilsförsäljningen ökade i juni med 10,7 % jämfört med samma månad förra året till 27 179 bilar. Trots den starka juniförsäljningen är det ackumulerade

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för 2006 samt prognos för 2007 Maj 2007 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo.

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo. Pressmeddelande 2004-08-02 Minskad bilförsäljning i juli Nybilsförsäljningen minskade i juli med 8,1 % jämfört med samma månad förra året, till 16 703 personbilar. Hittills i år har försäljningen minskat

Läs mer

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden 2011-11-01 Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och

Läs mer

2013! 2011" Hur säker är bilen?

2013! 2011 Hur säker är bilen? Hur säker är bilen? 2013! 2011" Hur säker är bilen? 1 Titel på presentationen 2013-09-03! Baseras på verkliga olyckor" Nationell trafikolycksdata (STRADA):! 1) STRADA polis!!polisrapporterade tvåbilskrockar

Läs mer

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars Bra fart på fordonsregistreringarna i mars 2007-04-02 - De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar under mars är ett gott tecken på en fortsatt mycket stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG 2010 IIWPG Notes Alfa Romeo 159 2006 - Mellanstora bilar Bra Gammalt test Alfa Romeo Brera 2006 - Större småbilar Bra Gammalt test Alfa Romeo MiTo 2008 - Större småbilar Bra Nytt test Alfa Romeo Spider

Läs mer

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli 2007-08-01 Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli - Rekordnoteringen för andelen miljöbilar förklaras till stor del av införandet av miljöbilspremien, säger Bertil Moldén, vd för BIL

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Hur säker är bilen? Titel på presentationen

Hur säker är bilen? Titel på presentationen Hur säker är bilen? 2011 1 Titel på presentationen 2011-08-30 Rapporten bygger på verkliga olyckor Två olycksmaterial: 1) polisrapporterade tvåbilskrockar i Sverige, 115 000 sedan 1995 2) skadade personer

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2007 samt prognos för år 2008 Mars 2008 Dokumentinformation Titel: Försäljning

Läs mer

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari 2012-03-01 Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari - En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som

Läs mer

Motormännens Nybilsenkät 2004

Motormännens Nybilsenkät 2004 Hur nöjd är Du med din nya bil? Märke & Modell Betyg Betyg föregående år Toyota Yaris 212 9,40 9,38 Volvo XC90 165 9,40 9,10 Mercedes C-klass 214 9,25 9,33 BMW 3-serien 282 9,22 9,44 Toyota Corolla 788

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Privatleasingen fortsätter att öka starkt

Privatleasingen fortsätter att öka starkt Privatleasingen fortsätter att öka starkt December månad blev åter en månad där vi slog ett nytt rekord för privatleasingen. Andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade nådde över 34 procent

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Folksam Hur säker är bilen 2015

Folksam Hur säker är bilen 2015 Folksam Hur säker är bilen 2015 Presentation av: Anders Kullgren Tylösand, 8 sep 2015 Varför publicerar vi rapporten? Engagerade i våra kunders och övriga bilisters bilval Säkerhet en av de viktigaste

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

Trendbrott för privatleasing

Trendbrott för privatleasing Trendbrott för privatleasing För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat

Läs mer

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen Information Till Pressen 2002-02-01 Nyregistreringar under januari 2002 Under januari registrerades enligt BIL Sweden 16 293 nya personbilar vilket är en minskning med 2 % jämfört med samma månad förra

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01 Information Till Pressen 2002-08-01 Nyregistreringar under juli 2002 Under juli registrerades enligt BIL Sweden 17 410 nya personbilar vilket är en ökning med 17,2 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Nya whiplashskydd erfarenheter från verkliga olyckor

Nya whiplashskydd erfarenheter från verkliga olyckor Datum 27-9-4 Nya whiplashskydd erfarenheter från verkliga olyckor Studie från Folksam 27 Bakgrund Omfattning av whiplashskador i Sverige Drygt 35 skadade personer med invaliditet över 1% orsakade i bilolyckor

Läs mer

Miljöbilars restvärde

Miljöbilars restvärde Miljöbilars restvärde -En nulägesrapport Hässleholm 2009-03-11 Miljöbilars restvärde en nulägesrapport Aktörer Värderingsföretag Inter-Global ETG AB med värderingssajten, bilvärde.se Kvarndammen AB med

Läs mer

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna 2009-10-01 Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna - Det har varit en dramatisk omställning på bilmarknaden under senare år. Av nybilsregistreringarna under september hade 65 procent något annat

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Fortsatt uppgång på bilmarknaden

Fortsatt uppgång på bilmarknaden 2010-03-01 Fortsatt uppgång på bilmarknaden - Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar 2015-06-01 Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar 2009-12-01 Nu har det vänt uppåt för nya personbilar - Nu har det definitivt vänt uppåt på nybilsmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar till de ökade bilregistreringarna i november.

Läs mer

Heta bilhallar i juni

Heta bilhallar i juni 2015-07-01 Heta bilhallar i juni - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar.

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Bästa november någonsin för personbilar

Bästa november någonsin för personbilar 2015-12-01 Bästa november någonsin för personbilar - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i

Läs mer

Sveriges snålaste bilar

Sveriges snålaste bilar Spendera Fynda höstresan Sid 65 Vin Sid 68 Sveriges snålaste bilar Nya bilar har blivit rekordsnåla. Du kan i dag spara pengar på att köpa en ny, bränsleeffektiv bil. Vi guidar bland bilarna som sänker

Läs mer

Miljöbästa bilar 2003

Miljöbästa bilar 2003 Miljöbästa bilar 2003 BILD: LARS-ERIK HÅKANSSON () Miljöbästa bilar 2003 Sedan 994 granskar Gröna Bilister årligen bilmarknaden och bedömer årets modeller ur ett miljöperspektiv. Syftet är att ge bilköparna

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Bra drag i bilhallarna i juni

Bra drag i bilhallarna i juni 2016-07-01 Bra drag i bilhallarna i juni - Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET FOTO: DENNIS ERIKSSON BÄSTA MILJÖBILEN HAR HÖG SÄKERHET OCH VETTIGT PRIS En bra miljöbil har inte bara låga utsläpp utan också hög ett vettigt pris. Och den ska passa just dina transportbehov oavsett om

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar 2016-08-01 Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar - Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar

Läs mer

Hur säker är bilen? 2015

Hur säker är bilen? 2015 Hur säker är bilen? 2015 Här är bilarna som får bäst betyg i vår undersökning. Audi A4 08- Ford Tourneo Connect 13- Mercedes M-Klass 11- Toyota Avensis 09-15 Audi A3 12- Honda Accord 08-13 Mitsubishi Outlander

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti 2016-09-01 Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den

Läs mer

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade 2016-11-02 BIL-rekord i oktober - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med

Läs mer

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti 2016-09-01 Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den

Läs mer

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar 2016-10-03 33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar - Högtrycket på fordonsmarknaden fortsatte i september. Registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent, vilket är den trettiotredje

Läs mer

BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK

BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK The Association of Swedish Automobile Manufacturers and Wholesalers BILINDUSTRI- FÖRENINGEN Information Till Pressen 2001-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2000

Läs mer

Urstark bilmarknad under 2014

Urstark bilmarknad under 2014 2015-01-02 Urstark bilmarknad under 2014 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014 Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar - 2014 blev ett mycket

Läs mer

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets 2009 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad

Läs mer