Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?"

Transkript

1 Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner

2 Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter fordon? Utgivningsdatum: 2006 Utgivare: Vägverket Region Skåne Kontaktperson: Ylva Persson, Vägverket Region Skåne Författare: Louise Linderoth, NTF Skåne för Vägverket Region Skåne Layout: Viveca Larsson ISSN: Distributör: Vägverket Region Skåne, Box 543, Kristianstad Telefon , telefax , e-post:

3 Sammanfattning Inledning Vägtrafiken i Sverige står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid. Att bilköpare väljer en bil med låg bränsleförbrukning eller en bil som drivs med ett förnyelsebart drivmedel är viktigt för att minska vägtrafikens bidrag till växthuseffekten. Idag drar de nya bilarna som köps i Sverige omkring 24 procent mer bränsle och släpper ut 20 procent mer koldioxid än genomsnittet för EU-15 länderna. Vägverket Region Skånes projekt Bränsleeffektiva bilar och miljöbilar syftar till att försöka påverka de Skånska bilköparna att välja bränslesnålare bilar och miljöbilar. Projektet består av tre delar; Bilindex Företag Kommuner. Kommundelen i detta projekt innehåller en kommunikationsdel gentemot kommuninvånarna i Skånes HRT-kommuner (Hållbart Resande och Transporter) och en del som är en undersökning av de största bilhandlarna i dessa kommuner. Denna rapport beskriver hur bilhandlarna bemöter en kund som söker en bränslesnål bil eller en miljöbil. Vilka bilar rekommenderar de? Har de konsumentverkets information Bilar, bränsleförbrukning och vår miljö väl synlig i bilhallarna? Hur tydlig är koldioxiddeklarationen? Vad anser bilhandlarna själva om de förnyelsebara drivmedlen och miljöbilarna? För att få svar på dessa frågor har vi skickat ut en presumtiv kund; kvinna i 25-års ålder utan barn. Bakgrund Människan påverkar klimatet på jorden det är många forskare eniga om. Genom utsläppen i atmosfären bidrar vi till en ökad växthuseffekt som kan leda till stora förändringar i klimatet. Koldioxid är den gas som i störst utsträckning bidrar till denna utveckling. Med en bränslesnål bil och sparsam körning (EcoDriving) kan vi både minska miljöpåverkan och spara pengar 1. 1 Broschyr framtagen av Konsumentverket i samarbete med Naturvårdsverket och Vägverket Bilar, bränsleförbrukning och vår miljö, 2006.

4 De 15 länder som ingick i EU före 1 maj 2004 har dessutom kommit överens om att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar. Målet är att bilarna högst ska släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning år De bilar som uppnår detta mål redan idag, klassas i Sverige i vissa fall som miljöbilar. I Vägverkets styrkort har minskningen av koldioxidutsläppen identifierats som en kritisk framgångsfaktor. För att minska koldioxidutsläppen från biltrafiken bör det fokuseras på två principiella områden fordonen och förarna. Förbättrad konsumentinformation är en åtgärd som ska genomföras för att öka bilköparnas kunskap om bränsleeffektiva bilar och miljöbilar. Förhoppningen är att ökad kunskap hos bilköparna ska leda till ett ändrat synsätt vid köp av bil i en riktning mot bränsleeffektivare bilar och bilar som kan köras på förnybara drivmedel. Syfte Att undersöka bilhandlarnas kunskaper om bränsleeffektiva bilar och miljöbilar samt hur de bemöter kunder som efterfrågar dessa. Mål Målet med undersökningen är att se om det kan behövas någon åtgärd riktad mot bilhandlare för att öka deras kunskap om förnyelsebara drivmedel, bränsleeffektiva bilar och miljöbilar. Metod I Skåne finns över 300 bilhandlare. För att undersökningen skulle kunna genomföras inom tidsramen avgränsades området till elva av Skånes 33 kommuner. Endast bilhandlare som säljer nya bilar omfattades av undersökningen. Kommunerna valdes på grundval av att de deltar i Vägverkets projekt Hållbart resande och transporter. Totalt besöktes 82 bilhandlare. Vid samtliga besök inleddes samtalet utifrån att den presumtiva kunden (undertecknad) bad att bli visad bränslesnåla bilar eller bilar som drivs med förnyelsebara drivmedel. Frågorna till bilhandlarna utgick från ett tidigare sammanställt frågeformulär

5 (Bilaga 1). Bilhandlarna hade inte förberetts på besöket och den frågande utgick ifrån att vara en vanlig kund. Det var inte alltid att rätt tillfälle infann sig för alla frågor och ibland var inte frågorna relevanta för just den bilhandlaren. Frågeformuläret fungerade dock som en grundmall för samtalen med bilhandlarna. Dessutom efterfrågades hur säkra bilarna var enligt EuroNCAP. Svaren från bilhandlarna bygger på att den presumtiva kunden: är kvinna runt 25 år söker en bränslesnål bil eller en bil som går på alternativt drivmedel är med i bilpool kör cirka mil per år bor i Malmö är sambo men har inga barn Resultat Resultat/sammanställning De bilar som rekommenderats av bilhandlarna finns sammanställda i bilaga 2. Redovisningen av bränsleförbrukningen för de olika bilarna är med utgångspunkt från att de har manuell växellåda. Nedan redovisas en sammanställen av resultatet av besöken hos de 82 bilhandlare som besökts. I sammanställning redovisas de olika handlare som säljer samma bilmärke tillsammans. I diagrammen visas i den första stapeln kundens samlade intryck av bemötande och information. I den andra stapeln redovisas om Bilar, bränsleförbrukning och vår miljö över huvud taget dykt upp under besöket hos handlarna. Bilhandlarnas placering av en varierade. Hos vissa bilhandlare fanns den ute i bilhallen, ibland var det säljaren som gav den till kund och ibland syntes den bara inne i säljarens rum.

6 Handlare: Alfa Romeo Totalt antal besökta handlare: 1 Besökta orter: Helsingborg Bränsleförbrukning blandad körning Alfa Romeo Bensin (l/100 km) Alfa 147 8,1 Här visades Alfa Romeo, den minsta modellen, som ett bränslesnålt alternativ. Den fanns inte i diesel (men andra större modeller hade diesel) och den var inte bränslesnål jämfört med andra bilmärken som har samma storlek på sina bilar. Säljaren tyckte den var bränslesnål, men jämförs den med liknande bilar i samma storleksklass drar den förhållandevis mycket bränsle. Det kändes inte rätt att fråga efter miljöbilar efter att säljaren sagt att deras bilar inte är transportmedel utan entusiastbilar.

7 Handlare: Audi Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Helsingborg, Malmö 4 Bränsleförbrukning blandad körning Bensin (l/100 Audi km) Diesel (l/100 km) A3 7,0 4,9 Säljarna rekommenderade diesel utifrån miljöaspekt men inte ur ekonomisk synvinkel. Andrahandsvärdet sades troligen vara högt med tanke på att bensinpriset är så högt och diesel drar mindre. Hos flera av handlarna fanns Audis egna om fakta kring alternativa drivmedel, det uppskattas hos mig som kund eftersom det ger svar på många frågor.

8 Handlare: BMW Totalt antal besökta handlare: 3 Besökta orter: Helsingborg, Lund, Malmö, Kristianstad 4 Bränsleförbrukning blandad körning BMW Bensin (l/100 km) Diesel l/100 km 1-serien 7,5 5,6 BMWs 1-serie lyftes fram som en bränslesnål bil. Den finns även i diesel vilket poängterades vara ett bättre alternativ än bensin. BMW håller på att ta fram bilar som ska gå på vätgas, och för tillfället testas det i Tyskland. Det är helt nytt så hittills vet man inte mycket om hur det kommer att gå. Detta var generellt något som betonades hos säljarna, kanske för att framhäva att även BMW satsar på miljöbilar.

9 Handlare: Citroën Totalt antal besökta handlare: 5 Besökta orter: Helsingborg, Kristianstad, Malmö, Ystad, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Citroën Bensin (l/100 km) C1 4,6 C2 6 C3 6 C1 är en liten bil som klassas som miljöbil. Säljarna kunde generellt inte säga något om andrahandsvärdet eftersom det är en helt ny bil som kommit som ännu inte hunnit komma ut påbegagnatmarknaden. Det nämndes att det finns en eldriven bil, men det räcker endast 9 mil, sen måste den laddas, mest reparatörer som köper sådana (om de har ett litet område). Därför lyftes inte den bilen fram som ett alternativ. Citroën har även andra mindre relativt bränslesnåla bilar som alternativ till deras allra minsta C1.

10 Handlare: Fiat Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Helsingborg, Kristianstad 4 Bemötande Bränsleförbrukning blandad körning Bensin (l/100 Etanol (l/100 Gas Fiat km) km)* km) Punto CNG 6,3 3,6 (m3/1 Det är positivt att det finns en liten bil som drivs med gas eftersom det finns många som är större, men det är inget som säljarna har lyft fram eller uppmärksammat den speciellt. Om fler Fiatåterförsäljare hade besökts kanske andra slutsatser kunnat dras.

11 Handlare: Ford Totalt antal besökta handlare: 8 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Ford Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Focus (Flexifuel) 7 9,8 Fiesta 6,2 Generellt var säljarna mycket kunniga. Ford är ett av de bilmärken som satsat stort på etanoldrivna bilar och det märktes när de berättade om dem. Det som var intressant var argumenten för att köpa en bil som drivs med etanol. Bland annat att andrahandsvärdet på etanolbilar kommer förbli högt eftersom den kan köras på bensin också. Att etanol är jättebra och att det inte alls är som myten säger, att det framställs på regnskogens bekostnad. Ytterligare ett argument för att satsa på etanoldriven bil är att Sverige inom ett år är självförsörjande på etanol. Vid ett besök fick jag en med många bra frågor och sammanfattad fakta kring miljöfordonen de säljer.

12 Handlare: Honda Totalt antal besökta handlare: 4 Besökta orter: Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Honda Bensin (l/100 km) Civic (Hybrid) 4,6 zz 5,7 Hondas säljare var mycket kunnig och kundvänliga. I nuläget satsar Honda på hybriden och det verkar gå bra. Troligen kommer andrahandsvärdet vara högt på hybriden, men det går enligt säljarna inte att säga säkert eftersom den inte funnits ute på marknaden speciellt länge. Honda satsar även på Vätgas i sina bilar, det kommer om några år men än vet man inte mycket om det. Säljarna verkar ha bra koll på andra bilmärken och utvecklingen där.

13 Handlare: Hyundai Totalt antal besökta handlare: 3 Besökta orter: Helsingborg, Kävlinge, Ystad, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Hyundai Bensin (l/100 km) Atos 5,5 Getz 5,6 En säljare verkade inte förstå varför frågan om miljöbil eller bränslesnål bil ställdes, medan en annan var väldigt engagerad och visade mig en krocksäker istället för den lilla som var mest bränslesnål. Den som visades istället för den allra minsta var även den bränslesnål men betydligt säkrare enligt säljaren.

14 Handlare: Kia Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Hässleholm, Helsingborg 4 Bränsleförbrukning blandad körning Kia Bensin (l/100 km) Picanto 5,1 Cerato 7 Hos Kia fanns det små bränslesnåla bilar som enligt säljarna anses ha ett högt andrahandsvärde med tanke på att de drar lite bränsle och är eftertraktade för stadsbor.

15 Handlare: Mercedes, Smart Totalt antal besökta handlare: 4 Besökta orter: Lund, Kristianstad, Malmö, Helsingborg 4 Bränsleförbrukning blandad körning Mercedes-Benz Bensin (l/100 km) A-klassen 6,2 B-klassen 6,6 Smart Fortwo 4,7 Forfour 5,4 Mercedes kan uppfattas som de vänder sig till en specifik målgrupp, jag fick generellt inget jättebra bemötande. Däremot visades Smartbilen många gånger som ett alternativ på bränslesnål bil, säkerligen med tanke på vad jag efterfrågade och för att den är tänkt som en ungdomsbil. Trots att Smartbilen är så otroligt liten framställdes den vara mycket krocksäker i förhållande till sin storlek. Andrahandsvärdet på Smart sägs vara högt eftersom det är en eftertraktad stadsbil som drar lite bränsle.

16 Handlare: Mitsubishi Totalt antal besökta handlare: 4 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Malmö, Lund 4 Bränsleförbrukning blandad körning Mitsubishi Bensin (l/100 km) Colt 5,7 En säljare sa att det inte är någon skillnad mellan kostnaden för gas eller bensin, alltså kunde man lika gärna köra på bensin. Mitsubishi-säljarna var inte så insatta i alternativa drivmedlen vilket kan ha sin förklaring i att de inte själva säljer sådana bilar. Men då ska de heller inte argumentera för eller emot något de inte har kunskap om, det gäller så klart alla säljare, oavsett bilmärke.

17 Handlare: Nissan Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Malmö, Lund 4 Mkt positivt Bränsleförbrukning blandad körning Nissan Bensin (l/100 km) Micra 5,9 Almera 7,7 Bland Nissans säljare fanns det några som var skeptiska eller som aldrig hade fått frågan om miljöbilar tidigare. Det framkom inte om Nissan kommer att satsa på alternativa drivmedel längre fram, men som det är ni är det främst bensindrivna bilar som gäller.

18 Handlare: Peugeot Totalt antal besökta handlare: 6 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund, Malmö, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Peugeot Bensin (l/100 km) Diesel (l/100 km) 107 4, , ,9 Peugeot ska komma med etanol- och gasbilar till årsskiftet men än så länge rekommenderas diesel. Över lag mycket trevlig personal men generellt visste inte säljarna så mycket om alternativa drivmedel. Det är inte konstigt eftersom de inte säljer sådana bilar själva, men det är något de kommer att lära sig när de får sådana bilar. att säljarna pratar om vilken miljöpåverkan körsättet har, det är det grundläggande för att spara bränsle. I övrigt är deras lilla 107:a miljöbilsklassad. Inom detta märke finns några mindre modeller som är relativt bränslesnåla.

19 Handlare: Saab, Opel, Chevriolet Totalt antal besökta handlare: 5 Besökta orter: Kristianstad, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Saab Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Gas (m3/100 km) 9-3 7,7 9-5 Bio power 9 12,6 Opel Astra 7,7 Meriva 7,9 Zafira 7,8 Combo Tour CNG 7,5 Anges ej Chevriolet Kalos 6,4 Säljarna kändes kunniga och trovärdiga. De rekommenderad att satsa på en etanoldriven bil med tanke på att det finns fler tankställen än gas. Det kändes positivt och trovärdigt när säljaren rekommenderar en något dyrare bil för att få en säker bil. Chevriolet har en förhållandevis bränslesnål bil, Kalos, men Opel Astra visades vid fler tillfällen som en bränslesnål bil.

20 Handlare: Seat Totalt antal besökta handlare: 2 Besökta orter: Malmö, Helsingborg 4 Bränsleförbrukning blandad körning Diesel Seat Bensin (l/100 km) (l/100km) Ibiza 6,4 4,5 Leon 7,6 5,7 Allmänt negativa i sitt sätt, förstod inte varför frågan om bränslesnål bil eller om alternativa drivmedel ställdes. Diesel är det som satsas på för tillfället eftersom partikelfilter är på gång.

21 Handlare: Skoda Totalt antal besökta handlare: 6 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Lund, Malmö, Ystad, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Skoda Bensin (l/100 km) Fabia 5,9 Octavia 7,1 En säljare argumenterade emot etanol, tyckte inte att det gav något att tanka etanol nu när det blir lika dyrt som bensin, såg inte alls till miljön men så har inte Skoda några bilar som drivs på etanol, det kanske kommer. Generellt lyfter Skodas säljare fram säkerheten hos bilarna som en stark fördel för bilisten som väljer att köpa Skoda.

22 Handlare: Suzuki Totalt antal besökta handlare: 1 Besökta orter: Helsingborg Bränsleförbrukning blandad körning Suzuki Bensin (l/100 km) Swift 6,1 En liten bil som framställdes som en tuff liten bränslesnål bil. Hos denna bilhandlare fick jag ett positivt bemötande och bra material med fakta. hade just kommit och den uppmärksammades.

23 Handlare: Toyota Totalt antal besökta handlare: 7 Besökta orter: Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad 4 Bränsleförbrukning blandad körning Toyota Bensin (l/100 km) Aygo 6,3 Prius 4,3 Yaris 5,4 Säljarna kändes över lag väldigt kunniga, på något sätt var de alla skolade på samma sätt. De lyfte upp samma fördelar. Ibland kunde det uppfattas som skryt, inget annat bilmärke är så bra som Toyota, det sa de nästan allihop och nackdelar verkar inte finnas. Men av en säljare rekommenderades inte hybriden om man kör mycket långa sträckor, då använder man inte batteriet och miljöpåverkan blir ungefär som en vanlig bensindriven bil. De lyfte fram miljöaspekterna i tillverkningen och att Toyota satsat jätte mycket på miljöforsning. Tydligen satsas så att bilen görs miljövänligt, 95% av bilen ska kunna återvinnas på något sätt. att hybridbilarna snart kommer i flera av Toyotas modeller. Det pratas varmt för hybriden medan gas och etanol framställs som hokuspokus. Andrahandsvärdet spås bli högt eftersom det är så pass ny och bra tekning. Deras lilla Aygo är miljöbilsklassad.

24 Handlare: Volkswagen Totalt antal besökta handlare: 5 Besökta orter: Helsingborg, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm 4 Bränsleförbrukning blandad körning Volkswagen Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Gas (m3/100 km) Golf 7,3 Polo 5,9 Fox 6,1 Touran EcoFuel 8 Ej angivet Det var bara någon av säljarna som nämnde att det finns en golfmodell som drivs med gas, men det var en kombi och inget jag som kund efterfrågade därför visades deras bränslesnåla alternativ istället. En annan säljare sa att det finns gasbilar men att de inte jobbar med dem utan istället satsar på diesel.

25 Handlare: Volvo, Renault Totalt antal besökta bilhandlare: 10 Besökta orter: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg,Ystad, Ängelholm 4 Mkt positivt Bränsleförbrukning blandad körning Volvo Bensin (l/100 km) Etanol (l/100 km)* Gas (m3/100 km) S40 1.8F (Flexifuel) 7,4 10,0 V50 1.8F (Flexifuel) 7,5 10,1 S60 Bi-fuel CNG 8,9 8,7 V70 Bi-fuel CNG 9,4 9 Renault Clio 5,9 Megane 6,9 Generellt är uppfattningen att Volvohandlarna har goda kunskaper om bilar som kan köras på alternativa drivmedel. Bemötandet har överlag varit positivt och de hade mycket bra information. Volvo har tagit fram eget material om de miljöfordon de säljer, vilket kändes som ett bra sätt att informera kunden. Ett par av handlarna var negativa till etanolen med förklaringen att regnskog skövlas och att transportsträckorna är långa. När det gällde andrahandsvärdet på gas- och etanolbilarna så ansåg handlarna att det är svårt att förutspå, men troligtvis kommer priset att hamna på ungefär samma nivå som motsvarande bensinbil.

26 Diskussion Besöken hos bilhandlarna kan summeras enligt följande: Bra bemötande från de flesta bilhandlare. Generellt har de bra kunskap om miljöbilar, både sina egna och andras. De flesta har lagt fram diesel som ett bra alternativ om bilarna har partikelfilter. Privatekonomin är något som handlarna har tryckt på i första hand. Diesel har ej rekommenderats eftersom de ej ansett att den årliga körsträckan varit tillräcklig för detta alternativ. Det har känts som handlarna vill väl, kanske är det ett försäljningsknep, men det fungerar! Många bilhandlare har själva sagt att det är en djungel att köpa bil så det är helt rätt i att söka så mycket information som möjligt. Vissa har dessvärre kommit med ogrundade påstående, dessa är dock ganska få. Några kommentarer värda att nämna är: Det finns ett par fabriker som tillverkar etanol här i Sverige, de ligger i Småland Det där med etanol är inte miljövänligt, det är bluff. Det är bara 15 procent av E85 som är etanol, 85 procent är bensin. Gas/bensinbilar och flexifuelbilar kommer inte att räknas som miljöbilar nästa år eftersom bensinen inte är tillräckligt ren". "Man har kommit fram till att etanol är bra för naturen, men inte för oss människor, det är cancerframkallande". Det har varit intressant att lyssna till säljarnas erfarenheter och åsikter - som köpare litar man ju på att de kan det med bilar. De bör vara mer insatta i frågorna kring miljöbilar än en privatperson. Det är därför viktigt att den information de lämnar är korrekt. Det som har skilt sig mest i informationen från handlarna är den om de förnyelsebara drivmedlen. Det kan därför kännas relevant att lättillgänglig information om drivmedlen riktad direkt till bilhandlarna tas fram. Om något sägs om utsläppen från

27 de förnyelsebara drivmedlen, är det ju viktigt att det sätts i relation till bensin och diesel. När det gäller säkerheten på bilarna så har de allra flesta bilar som visats minst 4 stjärnor enligt EuroNCAP. Förvirrande när det gäller säkerheten är att de flesta bilar har blivit bäst i sin klass i något moment. När det gäller andrahandsvärdet så har säljarna alltid refererat till detta som högt, framför allt när det gäller småbilar. När det gäller andrahandsvärdet på bilar som går på alternativt drivmedel har de flesta säljare sagt att det är svårt att säga säkert. Svaren på denna fråga har därför varierat. Även om bilhandlaren inte har alla siffror i huvudet så har de alltid vetat var de kan hitta information för att kunna på frågorna, t.ex. gällande CO 2 -utsläpp. Ibland har bilhandlarna gått in på Vägverkets hemsida för att hitta information. Det är positivt och ger ett trovärdigt intryck när säljaren söker fakta direkt istället för att chansa med ett svar. är även att bli rekommenderad var aktuell information för kunden kan hittas, främst via Internet. Bränsledeklarationer är något som ger en tydlig överblick för kunden vad gäller bland annat genomsnittlig bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. I många fall fanns det väl synligt i bilhallarna, men inte alltid för samtliga bilmärken. Som köpare kan man säkert få felaktig information från säljare som inte har kontrollerat att den information de lämnar är korrekt. Men en säljare får inte verka osäker, då kanske man mister förtroendet för honom/henne och gå någon annanstans istället. Det verkar som miljötänkandet är på gång överallt, det märks att det är ett hett ämne men säljarna måste skaffa sig tillräckligt med kunskap för att kunna argumentera för och emot. Alternativa drivmedel och miljöbilar är så pass nytt att det ständigt kommer nya fakta, alltså krävs uppdatering bland säljarna. Likaså krävs det att kunden har lite kött på benen för att inte gå på allt säljaren säger. Vet man inget är man ett lätt byte.

28 Bilaga 1 Bilhandlre: Kommun: Mitt intryck av bemötandet - Hur blir jag bemött av personalen? Trevligt Otrevligt - Hur reagerar personalen över mitt intresse för miljöbil? Negativt Kunskapen - Vet personalen vilka miljö- alt. bränslesnåla bilar som finns (inom sitt märke). På ett ungefär - Vet personalen hur mycket CO2 de respektive bilarna släpper ut? - Vet personalen vilka fördelar som finns när man väljer miljöbil? - Vet personalen något om andrahandsvärdet? Material - Finns det material att få (exempelvis från Konsumentverket)?

29 Informerar om var jag kan hitta det Tankställen - Vet personalen var det finns aktuella tankställen? Informerar om var jag kan hitta information om det Övrigt - Något speciellt jag reagerat på? Intryck - Mitt samlade intryck av besöket Varken eller Negativt Mycket negativt

30 Bilaga 2 Bilar som rekommenderats utifrån: att kunden söket en bränslesnål bil eller en bil som går på ett alternativt drivmedel. att kunden kör upp till 1500 mil om året. att kunden bor i Malmö, d.v.s. att det blir ganska mycket körning i stadstrafik. att kunden inte har familj och därför söker en liten till mellanstor bil.

31 Alfa Romeo: Alfa 147 Peugeot: 107 (miljöbil) 206 Audi: A BMW: 1-serien Renault: Clio Chevriolet: Kalos Megane Citroën: C1 (miljöbil) Saab: 9-3 C2 9-5 (bio power) C3 Seat: Ibiza Fiat: Punto (gas) Leon Ford: Focus (flexifuel) Skoda: Fabia Fiesta Octavia Honda: Civic (hybrid) Smart: Fortwo zz Forfour Hyundai: Atoz Suzuki: Swift Getz Toyota: Aygo (miljöbil) Kia: Picanto Yaris Cerato Prius (hybrid) Mercedes: A-klassen Volkswagen:Fox B-klassen Polo Golf Mitsubishi: Colt VW Eco Fuel (gas) Nissan: Micra Volvo: S40 (flexufuel) Almera V50 (gas) S60 (flexifuel) Opel: Astra V70 (gas) Meriva Zafira Combo (gas)

32 Vägverket Region Skåne Box 543, Kristianstad Besöksadress: Björkhemsvägen 17 Telefon: Texttelefon: Fax:

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2012 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET FOTO: DENNIS ERIKSSON BÄSTA MILJÖBILEN HAR HÖG SÄKERHET OCH VETTIGT PRIS En bra miljöbil har inte bara låga utsläpp utan också hög ett vettigt pris. Och den ska passa just dina transportbehov oavsett om

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Att köra bil på biogas - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Innehåll Biogas - framtidens drivmedel Sid 1 Fordonsgas Sid 2 Biogas i bilen - så funkar det Sid 3 Här köper du gasbil Sid 4 Här

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Sveriges snålaste bilar

Sveriges snålaste bilar Spendera Fynda höstresan Sid 65 Vin Sid 68 Sveriges snålaste bilar Nya bilar har blivit rekordsnåla. Du kan i dag spara pengar på att köpa en ny, bränsleeffektiv bil. Vi guidar bland bilarna som sänker

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie Diarienummer Ert diarienummer Dokumenttyp Sida 2010-9913 M2010/4756/Mk UTREDNINGS- 1(41) UPPDRAG Datum Ert datum Upprättad av 2011-03-25 2010-12-22 Linda Norberg Vägtrafikavdelningen REGERINGSKANSLIET

Läs mer

ETANOL Ett hållbart tankande eller ett kortsiktig tänkande?

ETANOL Ett hållbart tankande eller ett kortsiktig tänkande? ETANOL Ett hållbart tankande eller ett kortsiktig tänkande? ETHANOL - A sustainable fuel, or a short-term thinking? Erik Backman Arbetsrapport 326 2011 Examensarbete 15 hp C Jägmästarprogrammet Handledare:

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer