Miljötips vid inköp. Miljömärkning. Miljötips för specifika produktgrupper. Bilar - köpa, leasa och hyra. Blommor. Catering och matbeställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljötips vid inköp. Miljömärkning. Miljötips för specifika produktgrupper. Bilar - köpa, leasa och hyra. Blommor. Catering och matbeställning"

Transkript

1 Karlina Kjellberg Miljösamrdnare Miljötips vid inköp Miljömärkning Ett bra sätt att få vägledning m en prdukt är miljöanpassad eller inte är att titta efter miljömärkning. Följande miljömärkningar är seriösa ch berende ch används för en mängd lika varr: (från vänster) Svanen, Bra miljöval, EU Eclable, KRAV, MSC, EUs märkning för eklgiskt jrdbruk, TCO certified, FSC ch GOTS. Miljötips för specifika prduktgrupper Bilar - köpa, leasa ch hyra Idag är det krav på att statliga myndigheter ska köpa, leasa eller hyra bilar sm uppfyller vissa miljöch säkerhetskrav. Kraven är implementerade i universitetets verksamhet genm: UFV 2010/1647 Riktlinjer för köp, leasing ch användning av tjänstebilar. Blmmr Blmsterdling är mycket energi- ch vattenkrävande. I knventinella dlingar i utvecklingsländer används fta kemikalier sm är förbjudna i Eurpa. Arbetarna lever med trygga anställningsförhållanden, låga löner ch hälsprblem på grund av kemikalieanvändningen. För snittblmmr ch krukväxter finns en relativt ny märkning FFP (Fair Flwers Fair Plants). FFP-märkning innebär att dling skett på ett sätt sm tar hänsyn till både människr ch miljö. Det finns ckså Faritrademärkta rsr. Fairtrade tar hänsyn till dlarnas arbetsförhållanden samtidigt sm eklgisk prduktin främjas. Hlländska blmmr kan vara märkta med miljömärkningen MPS A. Efterfråga gärna FFP, Fairtrade eller MPS A-märkta snittblmmr ch krukväxter vid inköp av snittblmmr ch krukväxter. Alternativt, fråga efter svenska eller närdlade blmmr. Under vårsäsngen finns KRAV-märkta tulpaner ch tulpaner märkta med Svenskt sigill. Svenska rsr kan köpas under hela året. Catering ch matbeställning Det vi äter ch dricker påverkar miljön på många sätt. Det har betydelse hur långt maten vi äter har transprterats, dlingsförhållanden (förekmst av knstgödsel, kemiska bekämpningsmedel etc.), vilken fisk ch vilket kött vi väljer (nötkött har större miljöpåverkan är kyckling, lamm ch vilt, svenskt naturbeteskött hjälper till att hålla landskapet öppet). 1

2 Karlina Kjellberg Miljösamrdnare Vid catering/matbeställning kan ett antal önskemål ges till restaurangen/cateringfirman på den mat sm ska serveras. Önskemål för en miljövänligare måltid: Önska kranvatten ch hemmabubblat vatten. Inget flaskvatten. Önska eklgiskt ch Faritrademärkt kaffe ch te. Önska eklgisk ch/eller lkalprducerad frukt. Önska att ingen servering sker av fisk sm htas av utfiskning, är rödlistad i WWFs fiskguide. Önska lkalprducerad ch säsngsbetnad mat ch dryck. Svenska råvarr är alltid eftersträvansvärt. Efterfråga möjligheten att få en vegetarisk måltid sm kan passa alla. Engångsmaterial Ibland behövs engångsmaterial i verksamheten, t.ex. engångsprslin ch engångsbestick. Välj då miljöanpassat engångsmaterial i majsstärkelse, papper eller trä, före engångsmaterial i plast. Fruktkrgar Många institutiner/mtsvarande prenumererar på fruktkrgar. Välj gärna en fruktkrg sm innehåller eklgiskt dlad frukt ch anpassar utbudet efter säsng. Eklgiskt dlad frukt innebär att knstgödsel ch kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtna i dlingen. Efterfråga ckså gärna lkalt dlad/svensk frukt. De miljömärkningar sm används för frukt är KRAV (märkning för eklgisk hänsyn) ch Fairtrade (märkning för scial hänsyn). Dryckesautmater ch autmater för gdis, mackr etc. Dryckes- ch varuautmater är i full drift dygnet runt. Miljöpåverkan från användning, ch driftskstnad, bestäms i huvudsak av autmatens elförbrukning. Jämför elförbrukningen mellan lika autmater ch välj en energisnål autmat. Htell ch knferens Val av htell ch knferensanläggningar kan ha str betydelse för vilken miljöpåverkan sm vistelsen/knferensen ger upphv till. För en miljöanpassad vistelse/knferens: Välj htell ch knferensanläggningar sm kan nås med kllektiva färdmedel. Välj anläggningar sm bedriver aktivt miljöarbete, till exempel är miljöcertifierade enligt ISO 14001, EMAS, Svanen eller EU Eclabel. Ge önskemål till htellet/knferensanläggningen i samband med bkning: Önska kranvatten ch hemmabubblat vatten. Inget flaskvatten. Önska eklgiskt ch Faritrademärkt kaffe ch te. Önska eklgisk ch/eller lkalprducerad frukt. Önska att ingen servering sker av fisk sm htas av utfiskning, är rödlistad i WWFs fiskguide. 2

3 Karlina Kjellberg Miljösamrdnare Önska lkalprducerad ch säsngsbetnad mat ch dryck. Svenska råvarr är alltid eftersträvansvärt. Efterfråga möjligheten att få en vegetarisk måltid sm kan passa alla. Önska att inget engångsmaterial/engångsprslin etc. ska användas m det inte är abslut nödvändigt. IT-utrusning (datrer, skärmar, skrivare, kpiatrer etc.) ch vitvarr Universitetet köper varje år en str mängd IT-utrustning ch andra kntrsmaskiner. Den största miljöpåverkan från IT-utrustning ch kntrsmaskiner är, sett utifrån ett livscykelperspektiv, energianvändningen under användningsfasen. Inför inköp av IT-utrustning är livscykelkstnad ett bra hjälpmedel. Med livscykelkstnad avses ttala kstnaden för en prdukt under hela dess livscykel. Genm att ta hänsyn till livscykelkstnad kan en prdukt med högt inköpspris ch låg energianvändning bli ttaleknmiskt mer fördelaktig än en billig prdukt med hög energianvändning. Dessutm blir miljöpåverkan mindre från en prdukt med låg energianvändning. När livscykelkstnad används för att bedöma elektrnik är det viktig att ta hänsyn till energianvändning både i standby ch fulldrift. Livscykelkstnad är särskilt relevant vid inköp av prdukter med hög energianvändning, t.ex. labratriefrysar ch vissa IT-prdukter. För IT-utrustning, t.ex. datrer, skärmar, skrivare ch kpiatrer finns vägledning genm miljömärkningarna Svanen, EU Eclabel, Energy star (energieffektivitet) ch TCO (kvalitet ch miljöpåverkan). Vitvarr är energimärkta där A+++ är den bästa märkningen. Vid inköp av elektrnik bör brmerade flamskyddsmedel undvikas. Fråga gärna m detta inför köp. I universitetets prduktwebb finns både miljöbättre ch sämre prdukter. Det kan vara svårt att hitta miljömärkta prdukter i prduktwebben. Ta gärna hjälp av datransvarige, miljösamrdnaren eller IT ch inköp för att hitta de miljöbästa prdukterna inm respektive kategri. Kaffe ch te Valet av kaffe styrs fta av smak, pris ch vana. Vid inköp av kaffe finns två märkningar till vägledning, KRAV (märkning för eklgisk hänsyn) ch Fairtrade (märkning för scial hänsyn). Idag finns eklgiskt kaffe hs alla kaffeleverantörer. Ett flertal kaffesrter är både KRAV- ch Farirtrademärkta. Te finns i ett strt urval sm är KRAV- ch Fairtrademärkta. Kntrsmaterial De ramavtal sm universitetet har att utnyttja för kntrsmaterial innehåller ett strt utbud av att välja mellan. Miljömärkning är till gd hjälp. Förutm de vanliga miljömärkningarna har flera kntrsmaterialföretag egna, interna miljömärkningar. Fråga gärna vad dessa märkningar innebär ch vad sm skiljer från etablerade märkningar sm Svanen, FSC etc. 3

4 Karlina Kjellberg Miljösamrdnare Anteckningspapper (kllegieblck, skrivblck, blädderblck etc). Välj miljömärkt (Svanen). Undvik papper sm är färgat, vaxat, plastat eller försett med icke vattenlösligt lim då det försvårar för återvinningen. Pennr. Välj miljömärkta (Svanen) pennr för whitebard, överstrykning ch blädderblck. Påfyllningsbara pennr är ett bra alternativ. Behövs engångspennr, välj pennr med pennkrpp i returpapper eller kulspetspenna i återvunnen plyprpylenplast. Svenska Arkiv kulspetspenna är ett exempel på penna med pennkrpp i returmaterial. Pärmar finns i returmaterial, både returpapper ch återvunnen plyprpylenplast. Fråga efter dessa vid inköp. Prdukter av Plyprpenplast kan vara märkta med den här symblen: Kpieringspapper. Vid inköp av kpieringspapper är det flera faktrer sm måste tas hänsyn till; kvalitet, funktin, pris ch miljö. Miljömärkning är det enklaste sättet att veta att pappret är miljöanpassat. För kpieringspapper används miljömärkningarna Svanen ch EU Eclabel. Papper kan ckså vara TCF-märkt (Ttal Chlrine Free), vilket innebär att pappret är blekt helt utan klr. Fråga gärna m pappret kmmer från hållbart skgsbruk (FSC-märkt) eller returpapper. För kpieringspapper finns ckså Paper Prfile, vilket är miljödeklaratiner för prduktinen av papper ch inte en miljömärkning. Tillverkarna behöver inte uppfylla specifika utsläppskrav etc. utan Paper Prfile redvisar endast vilka utsläpp, vilken energiförbrukning etc. papperstillverkningen gett upphv till. Kuvert. Det enklaste sättet att vara säker på att ett kuvert är miljöanpassat är att välja miljömärkta kuvert (Svanen). Svanenmärkningen innebär att prdukten har granskats utifrån miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvara till avfall, av en tredje part. Välj adressetiketter med vattenbaserade häftämnen. Kntrsmöbler Miljömärkta möbler börjar bli allt vanligare på marknaden. Den miljömärkning sm används för möbler, ch kan efterfrågas, är Svanen. För textilier används märkningarna Svanen, Bra miljöval ch EU Eclabel. Livsmedel Livsmedel påverkar miljön på många lika sätt. Välj gärna varr sm är lkalprducerade, eklgiska ch/eller Fairdtrademärkta. Välj varr efter säsng. Idag finns de flesta livsmedel, t.ex. kaffe, te, mjölk, scker, frukt ch smör sm eklgiska alternativ. De miljömärkningar sm används för livsmedel är KRAV, EUs märkning för eklgiskt jrdbruk ch MSC (fisk). Resr Varje år reser universitetets persnal sammanlagt mer än 1000 varv runt jrden i tjänsten. Miljöpåverkan från resandet är str. Trts detta kan inte alla resr ersättas med alternativ. Nedan finns tips sm kan minska miljöpåverkan från tjänsteresrna. 4

5 Karlina Kjellberg Miljösamrdnare Flyg. Välj flygresr utan nödiga mellanlandningar. Hyrbil. Välj en hyrbil sm klassas sm miljöbil. Hyrbilsleverantörerna kan erbjuda detta. Välj en lagm str bil för ditt behv. Bussbkning. Välj busstrlek efter hur många sm ska resa. Taxi. Välj miljötaxi. Efterfråga detta specifikt vid beställning. Textilier För textilier finns en relativt ny märkning, GOTS (Glbal Organic Textile Standard). Märkningen innehåller krav på att tyget ska innehålla minst 95 prcent eklgiskt material ch att miljömässigt ch scialt ansvar tagits vid prduktinen. Textilier ch tygprdukter kan ckså vara märkta med Bra miljöval, Svanen, EU Eclabel, KRAV ch Fairtrade. 5

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Vad betyder märkningen?

Vad betyder märkningen? Vad betyder märkningen? Miljömärkningar 3 Bra Miljöval 5 Demeter 10 Ekologiskt jordbruk 5 EU Ecolabel 9 FSC 8 Krav 6 MSC 10 Svanen 4 TCO Certified 7 Treklövern 11 Änglamark 11 Andra märkningar 12 Nyckelhålet

Läs mer

Inköp av varor och tjänster

Inköp av varor och tjänster Inköp av varor och tjänster J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M J Ä R F Ä L L A K O M M U N S M I L J Ö D I P L O M I miljöutredningen ska du redovisa era riktlinjer för miljöanpassade inköp

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare: Postadress: Tfn: E-postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ HÅLLBARHETSHANDBOK Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ Så blir ESC ett hållbart evenemang Hållbarhetshandboken är till för dig som på något sätt arbetar med Eurovision Song Contest i Malmö 2013. Den utgår

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror MILJÖRIKTIGA VAL Välj rätt för miljön enklare än du tror 1 2 Utgivare: Miljöbyrån Tryckning: Mariehamns Tryckeri Produktion och layout: ViKAN text & layout Illustrationer: Eva Sundberg Välj rätt för miljön

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Design med Omtankes Hållbara idéer

Design med Omtankes Hållbara idéer Design med Omtankes Hållbara idéer 1 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27 4. Praktiska åtgärder: Minst 75 % av de praktiska åtgärderna måste uppfyllas för att erhålla utmärkelsen Miljödiplomerat event. De praktiska åtgärderna kan bytas ut mot andra åtgärder som passar eventet

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015

Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Mod, kraft och nyfikenhet Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Dnr: 1.1. 163/2014 Utgivningsdatum: 2014-05-22

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet.

för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad är framtaget på uppdrag och beslutat av Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Miljöinformation för företag

Miljöinformation för företag Miljöinformation för företag Miljöfrågor får allt större vikt i samhället vad det gäller miljökrav från myndigheter, företagskunder och konsumenter. Som verksamhetsutövare är det en god idé att analysera

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Milko satsar på KRAV

Milko satsar på KRAV med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 10 MARS 2008 Milko satsar på KRAV Milko satte år 2006

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Ekologiskt och Fairtrade på restauranger och kaféer i Sigtuna kommun

Ekologiskt och Fairtrade på restauranger och kaféer i Sigtuna kommun Ekologiskt och Fairtrade på restauranger och kaféer i Sigtuna kommun Rapport av Monika Marcolin, januari 2015. På uppdrag av Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och Ekomatcentrum, i samverkan med Sigtuna

Läs mer