Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet."

Transkript

1 Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande för miljöarbetet på Kastellet. Kastellet hyr samtliga lokaler av Statens Fastighetsverk, nedan kallat SFV. SFV s miljöpolicy ligger även den till grund för miljöarbetet på Kastellet. Strömma Turism & Sjöfart AB s Miljöpolicy Policyn omfattar samtliga bolag inom Strömmagruppen Agera aktivt. Vi bör löpande bedriva vårt förändringsarbete och inte vänta in ändrade regler och krav från omvärlden. Vi bör uppfatta lagar och förordningar som lägsta nivå för vår verksamhet. Ansvaret hos personalen Ett aktivt miljöarbete kan ej bedrivas utan en aktiv personal. Ansvaret för miljöfrågor ligger naturligtvis hos verkställande ledningen men all personal måste bidra med förslag till förändringar. Varje person med inköpsansvar måste arbeta för att om möjligt välja miljöanpassade produkter. Analys och helhetssyn Innan åtgärder vidtages skall helhetssyn läggas på aktuell fråga. Ett försök till konsekvensanalys skall läggas för de förändringar och investeringar som förekommer inom rederiet. Miljöinventering/Konkreta mål En intern inventering över miljöpåverkande produkter skall göras och mål skall vid varje tillfälle finnas för hur bolaget skall agera inom miljöarbetet. Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Begränsad klimatpåverkan Minskad energiförbrukning i SFV s byggnader. Egenproducerad värme i SFV s byggnader baserad på fossila bränslen ska minska. Skyddande av ozonskiktet Inga ozonnedbrytande ämnen i SFV s kylanläggningar

2 Prioriterade miljöaspekter Då Kastellet tillsammans med SFV kommit en bra bit på väg med avfallshantering och reducering av uppvärmningskostnader (se nedan) är de nästa prioriterade områdena att reducera övrig elförbrukning generellt och att höja andelen miljömärkta varor bland våra inköp. Vi ska också prioritera att öka medvetenheten bland samtliga våra anställda Avfallshantering Enligt SFV s direktiv för avfallshantering källsorteras allt avfall. Brännbart avfall komprimeras i en komprimator på ön för att minska transportvolymen. Allt komposterbart avfall komposteras i en kompostmaskin för att minska transportvolymen. Jorden används sedan på gräsmattor och i rabatter. El & Uppvärmning - Strömma upphandlar el av leverantör som levererar 100 % grön el som kommer av förnyelsebara energikällor. (Leverantör: Kraft & Kultur) -70 % av alla armaturer har lågenergi eller lågvoltslampor - Kastellet värms sedan 9 år upp av en sjövärmeslinga som tar värme från havsbotten. I och med övergången från direktverkande el till denna uppvärmningsform minskade energi åtgången för uppvärmning med 60% Kemikalier Av alla kemikalier som används på Kastellet är 90 % av dessa antingen märkta med Svanen eller Bra miljöval. (Leverantör: Ecolab) Inköp Strömma har inköpssamarbete tillsammans med några av Sveriges ledande hotell och restaurangföretag. I och med detta har vi större möjlighet att påverka våra leverantörers produktutbud, transporter och förpackningar. Inköpsansvarig på koncernnivå är samtidigt miljöansvarig på koncernnivå. Huvudleverantör är Servera som har störst miljöanpassat sortiment på mat, dryck och kolonialvaror. Servera uppfyller kraven för miljöledningsystem: SS-EN ISO 14001:2004

3 Inköpsstrategi av livsmedel Målet är att då det är möjligt och tillgång finns så ska livsmedel införskaffas enligt följande prioriteringsordning: 1. svenskt, krav, närodlat 2. svenskt, närodlat 3. svenskt 4. bästa alternativ utifrån konsekvensbedömning Fisk som återfinns på WWF s lista över utrotningshotade fiskar får ej användas. Leveranför är Ekofisk. Länken ligger med i avtalet som grund och vägledning vid inköp av fisk och skaldjur. Lever av tvångsmatade fåglar ska inte användas. Kött från djur som är uppfödda i enighet med svensk djurskyddslagstiftning ska alltid prioriteras. Mjölk till kaffe i småförpackningar ska inte användas. Smör och liknande i portionsförpackningar ska ej användas. Koncernens val av Kaffe i den gemensamma upphandlingen ska användas, Gevalia som är Krav och rättvisemärkt. Varutransporter: Servera samordnar sina leveranser till Nybroviken där Strömmas fartyg ligger och till Strömkajen där Waxholmsbolaget fartyg finns som levererar alla varor till Kastellet. Waxholmsbolaget är att betrakta som kollektivtrafik då att turerna alltid går i syfte att hålla Skärgården levande genom att transportera passagerare och gods. Detta medför att ingen extra miljöpåverkan uppstår då Kastellets varor fraktas från Stockholm till Vaxholm. Tjänsteresor För att alltid kunna välja det bästa miljömässiga alternativet vid tjänsteresor har vi valt att inte ha en företagsbil. I första hand ska kollektiva färdmedel användas och i de fall detta inte går hyr vi miljövänligt fordon lämpligt för ända målet. Kvalitets- och miljöledningssystem Strömma har under 2008 satt i gång en projektgrupp som kontinuerligt ska arbeta med kvalitets- och miljöledning parallellt i vilken representanter från Kastellet ingår.

4 Organisation Strömma har delegerat ut det löpande miljöarbetet till ansvarig på respektive arbetsställe. Dessa i sin tur har delegerat ansvar för det löpande arbetet på berörda avdelningsansvariga. Miljökonsekvensinventering och uppföljning skall göras en gång om året och ligger på den på arbetsstället ansvarige som även ska säkerställa att alla i organisationen fått information om Kastellets miljöarbete. Detta ska ske genom information vid nyanställning och vid informationsträffar 2 ggr / år för all personal. VD Inköpsansvarig / Miljöansvarig Projektgrupp (se ovan) Produktchefer / Platschefer Avdelningsansvariga Dagliga rutiner Vid bokningstillfället ska man upplysa om vilka kollektiva färdmedel som finns. Varje avdelningsansvarig ska se till att uppsatta regler följs av samtliga anställda. Rutin för släckning och avstängning av maskiner finns. Före alla inköp görs ska miljökonsekvenserna bedömas. Övriga rutiner Inventering av företagets miljöpåverkan ska göras årligen av platschefen. Uppdatering av personalens kunskaper rörande miljöarbetet ska ske årligen. All nyanställd ska informeras om företagets miljöarbete och bekräfta att man tagit del av detta. Alla större investeringar / inköp ska föregås av en livscykelanalys. Alla frysar och kylar ska alltid vara väl avfrostade för minsta möjliga energi åtgång. Att årligen analysera samarbetspartners miljöpåverkan och välja de som har minst. Mål Allt miljöarbete ska bygga på vetenskapliga rön. Vi ska hålla oss uppdaterade i ämnet genom kontinuerlig utbildning. Detta ska vara ett levande dokument som vi hela tiden arbetar med. Att tillsammans med hyresvärden minska energiåtgången för uppvärmning med 5 % fram tom genom att ha rätt inställning på termostater och luftanläggning men också genom tätning av fönster och dörrar. Att minska elkonsumtionen med 10% tom genom att släcknings och avstängningsrutiner följs och genom att öka andelen lågenergilampor till 80 % under 2008.

5 Att under 2009 eller så snart produkter finns tillgängliga, ha 100 % kemprodukter som är antingen märkta med Svanen eller Bra miljöval. Att under 2008 kunna erbjuda 2 ekologiska vita viner och två ekologiska röda viner på vinlistan. Att under 2008 kunna erbjuda två ekologiska ölsorter. Att inte använda engångsartiklar utom i yttersta nödfall. Att minska andelen förbrukningsartiklar totalt med 5 % / år tom Att alla personer på Kastellet i arbetsledande befattning genomgå en en miljöutbildning under Att under 2008 utreda möjligheterna att installera utrustning för att göra kolsyrat vatten på plats. Övrigt: Strömma Turism & Sjöfart skänker kontinuerligt betydande summor pengar till WWF. Både generellt och riktat till Nationalstatsparken (Ekoparken) se.

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ HÅLLBARHETSHANDBOK Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ Så blir ESC ett hållbart evenemang Hållbarhetshandboken är till för dig som på något sätt arbetar med Eurovision Song Contest i Malmö 2013. Den utgår

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2014

Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning 2014 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 KF hållbarhetsredovisning 2010 ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 För en hållbar konsumtion Hållbar utveckling är en central del av KFs affärsidé. Uppdraget från ägarna är att skapa ekonomisk

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer