Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle"

Transkript

1 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

2 Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra AB enligt ISO Det är ett medvetet ställningstagande där vi aktivt värnar om ett långsiktigt hållbart samhälle. Och om frisk luft och renare vatten, till nytta för länets invånare. Vi arbetar för att förbättra människors hälsa och för att ge god vård och omsorg. Vår verksamhet inverkar förstås på miljön. Vår största miljöpåverkan kommer från läkemedel, transporter och resursanvändning som el- och värmeförbrukning. Vi har i många år satsat på att minska miljöpåverkan, med positiva resultat. TioHundra AB:s miljöpolicy Miljöarbetet inom TioHundra AB ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle och en hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Miljöarbetet ska ständigt utvecklas och vara en naturlig integrerad del i vår dagliga verksamhet. Miljölagstiftning och myndighetskrav ska följas av alla. Vi ska kommunicera vårt miljöarbete och verka för en bättre miljö genom att: Använda klimateffektiva transporter. Minska miljöbelastningen av läkemedel och förbrukningsvaror. Effektivisera avfallshanteringen och minimera miljöpåverkan från el och värmeförbrukning. Beakta miljöaspekter vid beslut och upphandlingar. Vi kan alltid bli bättre Vårt miljöarbete innebär ett åtagande att ständigt arbeta för miljöförbättringar. Vi kan aldrig slå oss till ro och anse oss vara klara. I och med vårt miljöcertifikat har vi förbundit oss att inte nöja oss med att vara bra vi ska ständigt bli bättre.

3 Miljöredovisning 2013: Så klarade vi miljömålen Klimateffektivt Samtliga tjänstebilar ska vara miljöbilar Av TioHundra AB:s personbilar är: 76 % miljöbilar enligt MB 2007* 0 % miljöbilar enligt MB 2013** (Ny miljöbilsdefinition sedan den 1 januari 2013) Målet är inte uppnått. Minska utsläppen av koldioxidekvivalenter med 5 % jämfört med 2011 Utsläppen av koldioxidekvivalenter minskade med 5,3 %. Målet är uppnått. Resurseffektivt Andelen källsorterat avfall ska vara minst 21 % på Norrtälje sjukhus För Norrtälje sjukhus blev andelen källsorterat avfall 21 %. Målet är uppnått. Minska energiförbrukningen med 4 % jämfört med år 2011 på Norrtälje sjukhus Energiförbrukningen har ökat med 1 % (elförbrukningen minskade men fjärrvärmen ökade) Målet är inte uppnått. Minska utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser med 10 % jämfört med år 2011 Förbrukningen av klimatpåverkande medicinska gaser har minskat med 19 %. Målet är uppnått. Andelen källsorterat avfall ska vara minst 25 % på TioHundra AB:s övriga verksamheter. Andelen källsorterat avfall har varierat mellan 25 och 50 %. Målet är uppnått. *MB2007 innebär att fordonet är en miljöbil enligt förordning (2007:380) om miljöbilspremie. **MB2013 innebär att fordonet uppfyller 2013 års miljökrav. Kraven framgår av vägtrafikskattelagen. (2006:227). Källa: Transportstyrelsen Hälsofrämjande Minst 82 % av förskrivarna ska ha gått utbildning i läkemedels miljöpåverkan 87 % av förskrivarna har gått utbildningen. Målet är uppnått. Antalet förskrivningar av antibiotika ska minska med 14 förskrivningar per invånare och år jämfört med Antalet förskrivningen av antibiotika har minskat och blev 381 per invånare och år vilket är en minskning men 34 förskrivningar per 1000 invånare och år. Målet är uppnått. Minst 15 % av måltiderna ska baseras på ekologiska livsmedel. 20 % av måltiderna från produktionsköken var baserade på ekologiska produkter. Målet är uppnått Minska användningen av PVCprodukter (undersökningshandskar) Andelen PVC-fria undersökningshandskar har minskat från 88 % 2012 till 82 % 2013 för hela bolaget. Andelen PVC-fria undersökningshandskar är 99 % på Norrtälje sjukhus. Målet är inte uppnått.

4 Medarbetare och chefer tillsammans För att vår miljösatsning ska få full effekt krävs att våra miljömål blir kända. Våra medarbetare ska känna till på vilket sätt den egna verksamheten påverkar miljön. Varje verksamhet har egna handlingsplaner. Det är viktigt att våra omkring medarbetare känner till företagets miljöpolicy och deltar i det dagliga miljöarbetet. Våra chefer har ansvar för att miljölagar och andra krav följs i den egna verksamheten. Vid varje arbetsplatsträff ska miljöarbetet finnas med på agendan. TioHundra AB:s miljöpris Varje år delar vårdbolaget TioHundra ut ett miljöpris till en medarbetare eller arbetsgrupp som har gjort ett föredömligt miljöarbete. Våra miljömål fram till 2016 Vi har definierat ett antal övergripande miljömål som bidrar till att minska verksamheternas negativa miljöpåverkan. Några av våra viktigaste miljömål: Samtliga tjänstebilar ska vara miljöbilar. Vi ska ha kunskap att hantera miljöförstörande läkemedel på minsta miljöpåverkande sätt. Minst 85 procent av förskrivarna har gått utbildningen Läkemedel och miljö. Andelen sorterat avfall är minst 25 procent. 30 procent av TioHundra AB:s måltider ska vara baserade på ekologiskt framställda produkter. Vad innebär miljöcertifieringen? En miljöcertifiering är en kvalitetssäkring av miljöarbetet och ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med miljöfrågorna. Certifieringen innebär dessutom en förpliktelse att ständigt bli bättre. Klarar vi kraven? Som miljöcertifierat bolag genomgår vi regelbundna kontroller med hjälp av en extern certifieringsrevisor. De krav vi har att leva upp till har definierats av det globala standardiseringsorganet ISO. Vaktmästeriet fick TioHundras miljöpris 2013, med motiveringen: Med fokus både på miljöhänsyn och hållbar ekonomi har enheten tagit ett initiativ i sann TioHundra-anda, genom att på ett enkelt sätt se till att gamla möbler kan få nytt liv där de som bäst behövs. Både ledningen och våra medarbetare deltar i miljörevisioner. Revisorn följer upp att vi arbetar med miljöförbättringar och följer våra rutiner.

5 140 lokala miljöombud Vi är en stor arbetsgivare Norrtäljes största. Våra medarbetare finns i stort sett överallt i kommunen och vårt engagemang ger stora spridningseffekter på omgivningen. TioHundra AB:s miljöarbete bedrivs i en väl inarbetad organisation. Vårdbolaget har en miljöchef som fungerar som rådgivare och driver det övergripande miljöarbetet. Våra chefer har miljöansvar inom sina verksamheter. Till sin hjälp har de 140 lokala miljöombud. Vill du veta mer? Vår kontaktperson i miljöfrågor: Anna-Lena Carling Miljöchef Tel: E-post: Formgivning och produktion: Kommunikationsenheten, TioHundra AB, februari TioHundra är det kompletta vårdbolaget. Vi driver allt från akutsjukhus till vård- och omsorgsboenden, vårdcentraler och personlig assistans. Vi kan skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. Våra ägare är Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. TioHundra AB är miljöcertifierat.

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljösmart läkemedelshantering Vi arbetar för en säker och miljösmart läkemedelshantering, där patientsäkerhet och miljöhänsyn följer hela flödet

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande

Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande Ansvarsfullt företagande 2012 Christer Lind, vd, Martin & Servera Martin & Servera är ett ansvarsfullt företag med trygga grundsystem som kvalitetscertifiering, miljöcertifiering och uppförandekod. Det

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG Det gröna kontoret Vi var först med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. De har blivit en succé och efterfrågas i stor omfattning. Men vi nöjer

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Om Swedavias rapportering Denna resultatrapport är ett komplement och ska läsas som en bilaga till Swedavias

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 25 mars 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTO Kommunstyrelsen 2014-03-25 3 (47) Dnr Ks 2014.111 1.4.1 Remiss Miljöprogram för perioden 2015 2018 för Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv.

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Familjeföretaget mot strömmen I takt med den ökade globaliseringen koncentreras livsmedelsproduktionen i världen till några få multinationella

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem

Läs mer