Resultat av webbenkät juni Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer"

Transkript

1 Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

2 Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% anställda 10% anställda 8% Fler än 200 anställda 10%

3 Varför har ni valt att miljödiplomera verksamheten? Minskad miljöbelastning 73% Möta kundernas miljökrav 72% Stärka varumärket 63% Vara en attraktiv arbetsgivare 42% Vi är miljödiplomerade sedan länge och vill fortsätta vara det 36% Behålla befintliga kunder 32% Få fler nya kunder 31%

4 Miljöåtgärder inom energiområdet Åtgärder gällande elanvändning på kontoret 75% Ökad användning av förnyelsebar energi 50% Åtgärder gällande uppvärmning 29% Åtgärder gällande elanvändning i produktionen 28% Övriga 18%

5 Miljöåtgärder gällande transporter och resor Samordning av transporter 53% Övergång från flyg till tåg-inrikes 23% Miljöbilar 44% Ökad användning av förnyelsebart bränsle 22% Minskade transporter 36% Minskat antal resor 27% Övriga 16%

6 Miljöåtgärder gällande inköp och leverantörer Miljömärkta livsmedel 68% Miljömärkt kontorspapper 89% Miljömärkt elektronik 58% Begagnade inventarier/varor 31% Miljöanpassad teknisk utrustning i produktion 26% Miljömärkt färg 26% Leverantörer med aktivt miljöarbete 67% Lokala leverantörer 47% Övriga 3%

7 Miljöutbildningar som genomförts Miljöutbildning anpassad för miljöansvarig/miljösamordnare 60% Grundläggande miljökunskap för samtliga medarbetare 91% Utbildning i miljölagstiftningen 30% Branschspecifik utbildning 17% Studiebesök 30% Övriga 7%

8 Vilken miljömärkningar väljer ni i första hand kontorsrelaterade inköp Svanen 75% Falken 2% EU-Ecolabel 9% Övriga 5%

9 Vilken miljömärkningar väljer ni i första hand Elektrisk utrustning Svanen 21% TCO 45% EPEAT 5% Övriga 11%

10 Vilken miljömärkningar väljer ni i första hand färger Svanen 42% EU-Ecolabel 10% Övriga 15%

11 Vilken miljömärkningar väljer ni i första hand Livsmedel KRAV 79% EU-Ekologiskt 5% Övriga 7%

12 Hur stor andel av er omsättning är förknippad med miljökrav från kunder? Andel av omsättning förknippad med miljökrav Svar 25% 52% 25-50% 13% 50-75% 10% % 8%

13 Vilka miljökrav ställs då på er? Miljöpolicy 56% Miljöledningssystem 37% Svensk Miljöbas 38% EMAS eller ISO % Övriga 11%

14 Räcker Svensk Miljöbas för att möta kundkraven? Ja 77% Nej 8% Vet ej 10%

15 Vilka andra effekter har miljödiplomeringen haft för er? Ökad ordning och reda gällande arbetsmiljöarbetet 74% Ökad sammanhållning i personalgruppen 15% Minskade utgifter 28% Ökade utgifter 25% Ökat samarbete med andra företagare/organisationer 17% Ökad lagefterlevnad 35% Ökad kunskap och engagemang i samhällsfrågor 65% Övriga 3%

16 - Vårt miljöarbete har ökat engagemanget och stoltheten hos oss som jobbar här - Är ännu inte diplomerade, men har kommit igång mer systematiskt tack vare att det finns hjälp att få kring hur man kan strukturera arbetet

17 - Lättare att arbeta för miljön om man har bra riktlinjer att gå efter Grace Johansson Moel AB

18 - Miljödiplomering är ett enkelt sätt att få ordning och reda på miljö- och arbetsmiljöfrågorna samtidigt som det ger ett ökat engagemang bland medarbetarna Thomas Blomlöf, Miljöchef, Klövern AB

19 - Förut gick man på i samma gamla hjulspår. Man har nu blivit mer uppmärksam på vad man har för miljöfarliga och skadliga produkter för oss människor både här på jobbet och hemma Catrin Johansson/Delägare J-reklam

20 -"Man får gå före själv och visa arbetskamrater hur man källsorterar så tar de efter så småningom, inte komma med pekpinnar och säga hur de ska göra!"

21 - Statlig upphandling där har man nackdel snarare än fördelar av miljödiplomering de vet inget om sv miljöbas på trafikverket t ex. Bortkastade pengar med diplomering i dagsläget det ger kostnader men INGA konkurrensfördelar. Botten. Orimligt krav från t ex gtb miljöförvaltning för sina leverantörer av utbildning till som ska diplomeras.

22 -"Att se hela människan och hennes plats i såväl närmiljön som i ett globalt klimatperspektiv genomsyrar allt Gårdstensbostäder gör, idéerna om ett ekologiskt hållbart samhälle har därför präglat Gårdstens utveckling. För att arbeta för ett hållbart Gårdsten arbetar bolaget utifrån de tre dimensionerna; ekologiska, sociala och ekonomiska. Bolaget tilldelades SABOs Hållbarhetspris 2013 för sitt arbete med samtliga tre dimensioner, vilket har haft stor betydelse för företaget. Karin Burö, miljöansvarig Gårdstensbostäder AB, Angered

23 - Ge bort en teater, opera eller konsertbiljett till nära och kära. Det är en mycket miljövänlig present. Våran miljödiplomering är en naturlig del av vårat samhällsengagemang samt ett utmärkt sätt att stärka vårat varumärke. Philip Bayati, VD EBE Torkteknik AB

24 - Tack för att ni bidrar till hållbar utveckling! Eva Nylén, Miljösamordnare Göteborg Stad Stadsledningskontoret

25 "Certifiering är ett bra sätt att få hög kvalitet på sin miljöredovisning. Utan en god miljöredovisning är det svårt för oss att förbättra vår miljöpåverkan. Känner vi inte till hur verksamheten påverkar miljön så kan vi heller inte veta vilka förbättringar vi behöver genomföra". /Caroline Olofsson, Miljösamordnare, TumlehedsBygg AB

26 - Miljödiplomeringen hjälpte oss att på ett bra sätt både strukturera det miljöarbete vi redan gör idag såväl som att utveckla vårt miljöarbete ytterligare. Johan Henningsson, Hållbarhetschef SEK

27 - Miljödiplomering har varit ett bra verktyg för oss för att sträva efter bästa möjliga miljöbeteende vad avser arbetsmetoder, maskiner, kemikalier och energiförbrukning Munther Chole, Martins Gardinservice & Kem AB

28 Miljöengagemanget är högt hos alla anställda och vi är en attraktiv arbetsgivare. Kunder tar för givet att vi är miljödiplomerade eftersom hela vår verksamhet handlar om att förbättra miljö och hälsa. Våra varumärken stärks och vi är en seriös partner pgavårt målmedvetna arbete med kvalitetssäkring och miljöarbete såväl internt som externt. PP Polymer AB/Paxymer AB Ann-Christin Paul VD

29 Nyttan med att vara miljödiplomerade är att kunna påverka leverantörer att bli mer miljömedvetna samt att upplysa kunder/besökare om nyttan med att aktivt minska sin miljöpåverkan. Per-Arne Persson, Driftchef Borås Djurpark AB

30 - Miljöengagemang från pedagogerna på förskolan sprider sig till barnen, som i sin tur påverkar sina familjer. Goda ringar som växer! Det gäller att förmedla framtidstro när man arbetar med barn! Gunilla Svensson, förskolechef Cylinders förskola

31 - I miljöarbetet möts medarbetare från alla delar av verksamheten och alla kan bidra på lika villkor. Vi kör årligen arbetsgrupper som utvärderar policy, tittar på målen och tar fram ny handlingsplan, det förbättrar samarbetet generellt och förankrar miljöarbetet i hela organisationen. Annika Thomsson, VD, Hotel Oden

32 - Här på åkeriet kör vi med miljö i tankarna - Återanvändandet av kläder o möbler samt användandet av livsmedel och andra förnödenheter som annars skulle kasserats, har varit en nisch i Göteborgs Stadsmission sedan begynnelsen...

33 - Miljödiplomeringsarbetet har förutom ökad kunskap för hela personalen, gett oss mer ordning o reda som skapat ökad effektivitet inom företaget. Åsa Harbom, VD, Alufront AB

34 - Vi känner stolthet över att bidra med hållbart byggande till vår bransch. - Vi vill att alla ska jobba mot bättre miljö för våra barn o barnbarn.

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

SABOs miljöberättelse 2014

SABOs miljöberättelse 2014 SABOs miljöberättelse 2014 SABO AB Besöksadress: Drottninggatan 29, 7 tr, 111 51 Stockholm Postadress: Box 474, 101 29 Stockholm Telefon: 08 406 55 00 Fax: 08 20 99 04 E-post: info@sabo.se Kontaktperson:

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av Miljömärkt Event har en logotyp

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Coor är med och driver utvecklingen

Coor är med och driver utvecklingen Nr 2 Oktober 2009 Ledare - Staffan Ebenfelt Coor är med och driver utvecklingen En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag är det viktigare hur man genomför arbetet än att man gör det? The business advantage with Miljödiplomering in small service companies is it more important

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2008

Miljöchefen NMC-enkäten 2008 Miljöchefen NMC-enkäten 2008 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2008 3 NMCS MEDLEMMAR 4 MILJÖCHEFENS BAKGRUND 7 MILJÖCHEFENS ARBETSUPPGIFTER 10 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MILJÖFRÅGANS INTEGRERING I ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 INNEHÅLL Miljöansvarig har ordet 3 Miljöarbete 4-6 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Miljö och socialt ansvar

Miljö och socialt ansvar Miljö och socialt ansvar Detta är KappAhl Det här är KappAhl KappAhl är en ledande modekedja med idag nästan 4 500 medarbetare och över 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi erbjuder prisvärt

Läs mer

RABASH WWW.RABASH.SE SUSTOPIA WWW.SUSTOPIA.SE SVERIGES EKOKOMMUNER WWW.SEKOM.SE VISION WWW.VISION.SE BLANDAT BOSTADSBOLAGET WWW.BOSTADSBOLAGET.

RABASH WWW.RABASH.SE SUSTOPIA WWW.SUSTOPIA.SE SVERIGES EKOKOMMUNER WWW.SEKOM.SE VISION WWW.VISION.SE BLANDAT BOSTADSBOLAGET WWW.BOSTADSBOLAGET. vännerna Caminovännerna är företag och organisationer som delar Caminos mål och värderingar. Vill du också synas här? Kontakta caroline@caminomagasin.se INREDNING & DESIGN KOSTERS TRÄDGÅRDAR WWW.KOSTERSTRADGARDAR.SE

Läs mer

Miljö som affärsidé, Världskulturmuseet

Miljö som affärsidé, Världskulturmuseet Referat från Miljöimpuls! Väst 14 december 2006 Miljö som affärsidé, Världskulturmuseet Walter Schyberger Hilton Scandic Sverige Kedja med mål att vara det mest hållbara hotellföretaget Scandic är Norden

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer