Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar"

Transkript

1 VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: Fastställd av styrelsen Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle med hållbar utveckling. Kontoret arbetar enbart med projekt där vi ser möjligheter att förbättra hållbarheten. I varje projekt identifierar vi hållbarhetsaspekter och analyserar förbättringsmöjligheter. Med utgångspunkt frånerfarenheter i våra projekt och våra omvärldsanalyser, letar vi efter de sammanhang och projekt där vi kan göra störst nytta. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag I 25 år har Ekologigruppen verkat mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Med kompetens inom ekologi och landskap utför vi analyser, inventeringar och naturvärdesbedömningar i staden, tätortsranden och i naturmiljöer. Med kompetens inom samhällsplanering bidrar vi med planering, processledning och miljöbedömning till en hållbar utveckling. Vi ska i varje uppdrag, i nära samverkan med kunden, verka för att projektet så långt som möjligt bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ekologigruppens verksamhetssystem följer standarden ISO 9001 och Det interna miljöarbetet följer ISO Vi identifierar väsentliga miljöaspekter i varje uppdrag som är större än 40 timmar. Medarbetare har förbundit sig att följa miljöpolicyn samt de miljömål som satts för att minimera den egna verksamhetens miljöpåverkan. Vi ska också sträva efter att i våra uppdrag medverka till en hållbar samhällsutveckling. Ekologigruppens medarbetare är fullt införstådda med de ekologiska villkoren för en bärkraftig utveckling. Alla konsulter ges möjligheter att uppdatera sin miljökompetens i tjänsten. Ekologigruppen har en medarbetare som är miljöansvarig och som svarar för dokumentation, uppföljning och utveckling av miljöarbetet. Ständig förbättring Ständig förbättring är för oss en förutsättning för att behålla engagemanget hos medarbetarna och se till att vår strävan att erbjuda spetskompetens inom våra huvudsakliga arbetsområden (stad, landskap, natur, vatten och miljökonsekvensbeskrivning) kan nås. Viktiga punkter i förbättringsarbetet är bland annat: Kontinuerlig vidareutbildning av vår personal, där varje medarbetare har rätt till ca 10 utbildningsdagar per år. Aktivt arbete med kunskapsuppföljning och erfarenhetsåterföring vad gäller lagar, förordningar och riktlinjer inom miljöområdet Kontinuerlig bevakning av kunskaps- och metodutvecklingen inom våra arbetsfält Utvecklande av och deltagande i ett nationellt kontaktnät inom natur- och miljövård, planering, landskapsarkitektur, m.m. En miljörapport upprättas en gång per år. Miljöansvar Ekologigruppens miljöansvarige är IT-ansvarig/Administrativ assistent.

2 Miljömål Ekologigruppens medarbetare ska sträva efter att uppfylla följande miljömål under tjänstgöring, såväl i internt arbete som i uppdragsarbete. Vi har identifierat följande fem områden där påverkan på miljön är störst för den egna verksamheten. Våra kunder bedömer hur våra uppdrag bidrar till ökad hållbarhet: Tjänsteresor Energiförbrukning Resursförbrukning Leverantörer Upphandling av varor och tjänster Uppdragens bidrar till ökad hållbarhet Tjänsteresor Mål Tjänsteresor i Stockholms innerstad (SL zon A och B) ska ske med kollektivtrafik. Minst 90 % av övriga tjänsteresor för möten ska ske med kollektivtrafik eller tåg. Om bil måste hyras i ett projekt ska miljöbilar (enligt gällande statlig definition) i första hand väljas Om flyg måste användas, där miljöanpassade alternativ saknas, ska resan klimatkompenseras. Ekologigruppen tillhandahåller inte tjänstebilar för sina anställda. För inventerings- och fältarbete kan bil ibland vara nödvändigt. Om det är möjligt bör kollektivtrafik användas även utanför zon A och B. Egen bil som inte är miljöbil kan användas om det innebär uppenbara vinster för uppdraget. Flygresor ska undvikas, men kan godkännas om tidsplaneringen så kräver och om de klimatkompenseras. Innan bil eller flyg används fordras godkännande av VD eller Ekonom/VD-assistent. Medarbetare som kör i tjänsten ska ha gått en kurs i Eco Driving (snabbkurs i nio steg finns på Trafikverkets hemsida) för att kunna köra så energisnålt som möjligt. Energiförbrukning Mål Energiförbrukningen på kontoret ska minska. Under 2013 är målet att minska förbrukningen med 10 %. Därefter är målet 5 % minskning per år. Detta ska ske genom effektivare utrustning, sparfunktioner och genom att ständigt vara vaksam på att spara energi. Alla medarbetare ska stänga av datorer, och även slå av grenkontakter när man går hem. All utrustning utom skrivare stängs av dagligen. Vid långhelg stängs även skrivare av. Energiförbrukningen mäts varje kvartal och sammanställs i den årliga miljörapporten.

3 Resursförbrukning Mål All förbrukningsmaterial på kontoret ska återvinnas, källsorteras och hanteras på mest miljövänliga sätt. Förbrukningen av kopieringspapper ska minska varje år. Pappersförbrukningen per anställd ska minska varje år. Antal dubbelsidiga utskrifter ska vara minst 95 %. Återvinningskärl finns för papper, tidningar, förpackningar, glas, metall, plast och komposterbart material. Miljöfarligt avfall lämnas på avsett ställe. Alla anställda känner till de rutiner som tillämpas på kontoret för att minska resursförbrukningen. Dubbelsidig utskrift ska vara inställt som standardinställning. Vi bör sträva efter att inte använda aluminiumburkar för dryck. Om medarbetare tar med sig aluminiumburkar för dryck ska hen ta med sig burken och panta där det går, då vi inte har något pantsystem för burkar. Förbrukningen av kopieringspapper ska mätas delges alla anställda varje kvartal. Förbrukningen ska redovisas i den årliga miljörapporten. Leverantörer Upphandling av varor och tjänster Mål Minst 90 % av inköpta varor ska vara miljöanpassade alternativ och ekologiska produkter. Minst 90 % av inköpta tjänster ska vara från företag som har en klar miljöpolicy och/eller är ISO-certifierade för sitt arbete. Miljöanpassade varor ska väljas även om de är dyrare än andra produkter. Minst 90 % av våra huvudleverantörer ska uppfylla våra miljökrav. En leverantörsförteckning upprättas 2013 där våra huvudleverantörers miljöstatus (Klar miljöpolicy och eller certifierad enligt ISO 14001) noteras. Minst 90 % av våra huvudleverantörer ska uppfylla våra miljökrav. Vid val av tjänsteleverantörer ska företagets miljöarbete alltid bedömas och företag med ett bra miljöarbete prioriteras. Uppdragen bidrar till ökad hållbarhet Mål Ekologigruppens produkter/tjänster ska leda till ökad hållbarhet. Kundenkätens fråga om bidrag till ökad hållbarhet ska erhålla lägst 7 i snitt i de samlade kundenkäter som genomförts Miljörapport Miljömålen och miljöarbetet ska följas upp en gång om året och redovisas i en miljörapport.

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ HÅLLBARHETSHANDBOK Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ Så blir ESC ett hållbart evenemang Hållbarhetshandboken är till för dig som på något sätt arbetar med Eurovision Song Contest i Malmö 2013. Den utgår

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer