HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ"

Transkript

1 HÅLLBARHETSHANDBOK Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ

2 Så blir ESC ett hållbart evenemang Hållbarhetshandboken är till för dig som på något sätt arbetar med Eurovision Song Contest i Malmö Den utgår från evenemangets hållbarhetspolicy som alla ska förhålla sig till och här finns kortfattade beskrivningar av våra fokusområden. Handboken innehåller även checklistor som är lätta för alla att stämma av och följa. Föregångare inom hållbar utveckling Malmö stad och Region Skåne arbetar aktivt med hållbarhet. Region Skåne driver den regionala utvecklingen genom sitt arbete med bland annat hållbara transporter och hållbart jord- och skogsbruk inklusive livsmedelsektorn i Skåne. Malmö ses av många som en föregångare inom hållbar stadsutveckling med både vana och vilja att förändra. Ambitionen är tydlig, Malmö ska vara en hållbar stad och den resan har pågått en tid. Vi vill ha en grön och levande stad med friska och nöjda medborgare. Det ska vara lätt för boende och besökare att göra hållbara val i Malmö och Skåne, att till exempel äta klimatsmart och åka kollektivt eller cykla. Strategiskt miljöarbete Ett stort evenemang är ofta resurskrävande och påverkar såväl staden som människorna och omvärlden på flera sätt. Som arrangör har man en viktig uppgift i att vidta åtgärder för att minska arrangemangets negativa påverkan på omvärlden så långt det är möjligt. En stor del av ett evenemangs miljöpåverkan är en direkt eller indirekt följd av besökarnas livsstilsval under vistelsen. Dessa val påverkar både den lokala och den globala miljön. Under veckorna kring ESC beräknas turismen öka och näringslivet blomstra, människor från olika länder gästar Malmö och staden kommer att förvandlas till en folkfest i bästa Eurovision-anda. Vi ska jobba för att göra hållbarhet till verklighet för alla under ESC. Det är viktigt att se till att hållbara val är självklara i alla utåtriktade aktiviteter och att vi kan erbjuda tjänster och information kring en hållbar livsstil. Under ESC ska det vara lätt att göra rätt! ISO Den publika delen av ESC, dvs Malmö stads och Region Skånes värdskap, följer ISO som är en internationell kravstandard skräddarsydd för hållbarhet vid evenemang. Certifieringen ställer krav på alla inblandade. Samtidigt visar vi för besökare och deltagare att vi prioriterar hållbarhetsfrågor och arbetar systematiskt under evenemanget för att bli bättre och mer hållbara. En granskning av en oberoende part ökar både pålitligheten och trovärdigheten i det vi gör. ISO handlar också om det avtryck vi gör som kan leva kvar och inspirera andra efter evenemanget. Vårt mål är att skapa en förändring på längre sikt. Fjärilseffekten Men vad har Eurovision Song Contest att göra med hållbar utveckling? ESC förenar och engagerar över hundra miljoner människor i alla åldrar i över 40 länder. Förändringen kan börja här. Det är ett fenomen som går under namnet The Butterfly Effect. En fjärils vingslag kan, åtminstone i teorin, utlösa en stor orkan. Detta kan vi lära av i vårt arbete med hållbar utveckling. ESCs budskap handlar om att vi kan lyckas med nästan vad som helst om vi engagerar oss och jobbar tillsammans We Are One! Kärnvärdena ska genomsyra all vår kommunikation och alla våra aktiviteter. De är: Skapa passion som varar Create passion that lasts Skapa sanna relationer Create true relationships Skapa wow-ögonblick Create wow-moments Skapa äkta nyfikenhet Create real curiosity

3 Ett hållbart ESC Vi ska skapa ett arrangemang där såväl besökare som artister och personal trivs, mår bra och tar ansvar för varandra och sin omgivning. I visionen om Malmö som en ledande hållbar stad spelar evenemang en tydlig roll. Här har vi möjligheten att föregå med gott exempel och inspirera till såväl social och ekonomisk som ekologisk hållbarhet. Evenemang är ett viktigt skyltfönster för att visa upp detta arbete för besökarna. Här är det viktigt att vår egen verksamhet är ett föredöme. Inför evenemang köper kommunen in varor och tjänster för stora belopp. Genom att ställa krav redan vid upphandling och inköp kan Malmö stad och Region Skåne stimulera marknaden, öka efterfrågan på t.ex. miljö- och rättvisemärkta produkter och föregå med gott exempel. Detta ska gälla allt från vilka kemikalier som används vid renhållning till vilken typ av dekoration staden smyckas med under evenemanget. Alla vi som arbetar med evenemanget är budbärare av vårt hållbarhetsarbete. För att vi ska bli trovärdiga räcker det inte att prata om hållbarhet, vi måste agera hållbart. Välj miljömärkt och etiskt märkt vid inköp av varor och mat Ställ krav på leverantörer, samarbetspartners och sponsorer prioritera de som har fair trade och miljömärkta produkter eller ett aktivt miljöcertifierat arbete. Begär in relevant dokumentation som visar deras miljö- och hållbarhetsarbete Profilprodukter, gåvor och kläder som köps in till ESC skall vara miljöanpassat och etiskt producerat Nolltolerans mot sexuell exploatering i all form ska vara ett genomgående förhållningssätt Verka för mångfald och acceptans gällande kön, sexuell läggning, ålder, etnisk bakgrund etc. i både inbjudan, kommunikation, och genomförande av evenemanget Skapa goda arbetsförhållanden och ta hand om varandra Incidenter ska hanteras ansvarsfullt och rapporteras omgående till myndigheter och berörda intressenter. Tänk på ljudnivån, spela inte för högt Det finns en uppenbar påverkan på vår miljö och vårt samhälle när vi människor möts kring ett evenemang. Det är inte bara effekter som resursförbrukningen som märks utan även nedskräpning, störande ljudvolym och stora mängder människor som ska förflytta sig i staden. ESC skall vara tillgänglig för alla och upplevas som tryggt och säkert för både besökare och personal. I samband med stora internationella evenemang ökar ofta problem kring t.ex. svartjobb, korruption och sexhandel. Arrangemang som Fotbolls-EM och klimatmötet COP 15 i Köpenhamn är exempel där arrangörer och lokala myndigheter upplevt ökning av trafficking och bordeller. Det finns anledning att vara vaksam på dessa typer av frågor vid evenemang och här är det viktigt att följa de lagar, regler och policys som finns uppsatta.

4 Kommunikation Under några veckor i maj riktas många av världens blickar mot Malmö. Uppmärksamheten innebär en möjlighet att visa upp vårt hållbarhetsarbete och dela med oss av våra budskap till besökarna. Under ESC vill vi att Malmö ska vara hela Europas green room. Vi vill att besökare från när och fjärran ska resa härifrån med en bild av Malmö som en grön och skön stad, där alla tar ansvar och bryr sig om såväl miljön som varandra. De ska också ha kul, bli inspirerade och känna ett engagemang. Självklart gäller det även malmöborna! Detta åstadkommer vi allra bäst genom att själva vara stolta över Malmö och berätta för människor vi kommer i kontakt med om hur hållbarhetsarbetet genomsyrar ESC. Tänk på att en stolt och entusiastisk medarbetare även är en bra ambassadör. Var en förebild då blir vårt hållbarhetsarbete trovärdigt Använd hållbarhetshandboken för att hålla dig uppdaterad och kunna svara på frågor om ESCs hållbarhetsarbete Låt informationen om ESC som ett hållbart evenemang genomsyra all kommunikation kring evenemanget Se till att alla trycksaker kopplat till ESC trycks på miljömärkt papper och på ett miljömärkt tryckeri. Kontakta kommunikatör för råd och hjälp

5 Mat och dryck Viktiga ingredienser i en tillställning som ESC är inte bara musik, dans, glitter och glamour, utan även god mat och dryck. Maten står för ca 25% av vår konsumtions totala klimatpåverkan. Därför är det viktigt att tänka på val av livsmedel och på våra matvanor, när stora evenemang planeras och genomförs. Vi vill erbjuda våra besökare mat som är bra för både hälsan och miljön, samtidigt som vi vill visa upp vår starka svenska matkultur. I Malmö stad strävar vi efter att all mat som serveras ska vara ekologisk och klimatanpassad, och när det är möjligt även etiskt certifierad. Även det du dricker spelar stor roll för miljön. Det krävs ungefär 500 gånger mer energi att tillverka en liter flaskvatten än en liter kranvatten. År 2012 kostade en liter kranvatten i Malmö ungefär ett öre, ett billigt och gott alternativ! All mat som serveras ska följa krav och lagstiftning för säker livsmedelshantering. Alla matförsäljare ska kunna redogöra för matens innehåll Alla som av etiska, religiösa eller kulturella skäl har behov av specialkost, ska kunna erbjudas sådan av hög och säker kvalitet. Ett vegetariskt alternativ ska alltid erbjudas All mat som serveras ska i så stor utsträckning som möjligt vara ekologisk (MSC-märkt när det gäller fisk). Dessutom bör den vara säsongsanpassad, närproducerad och/eller etiskt certifierad Drick av vårt goda svenska kranvatten istället för att köpa vatten på flaska

6 Avfall Under ESC vill vi ha rent och fint i Malmö. Nedskräpning och oordning inbjuder till ytterligare nedskräpning och skadegörelse. Avfallshantering är en sådan uppgift som innebär att om den fungerar som den ska kommer ingen att lägga märke till den. Om den däremot inte fungerar kommer alla att klaga på den såväl besökare som arrangörer, myndigheter och boende i staden. Avfall som inte tas om hand leder till otrevliga och ohälsosamma miljöer. Även hanteringen av restprodukter har idag en enorm belastning på miljön, bland annat genom energiförbrukningen vid transport och behandling samt utsläpp till vatten, mark och luft. Vid förbränning av avfall bildas t.ex. farliga rökgaser oavsiktligt. Den här typen av miljöeffekter är svåra att undvika och att avfall uppkommer är svårt att förhindra helt. Därför är det viktigt att fokusera på de åtgärder man kan göra för att minska avfallet och ta hand om det på rätt sätt. Undvik att beställa och köpa in engångsartiklar Undvik att dela ut broschyrer, flyers och andra onödiga papper som riskerar att ligga och skräpa Planera inköp så att det inte köps för mycket eller i onödan Undvik onödigt emballage vid inköp och uppmana leverantören att ta med emballage tillbaka Återanvänd och återbruka så mycket som möjligt Sortera ditt avfall Välj i första hand varor gjorda på återanvänt eller nedbrytbart material när du gör inköp

7 Transport Vid evenemang som ESC, när stora folkmassor och enorma mängder utrustning ska samsas på ett ställe krävs välfungerande och effektiva transportsystem. I Malmö stad har vi som ambition att alla resor ska ske på ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert sätt. För att minska utsläppen av växthusgaser måste vi prioritera cykel och kollektivtrafik som buss och tåg före taxi eller bil. Många av Skånetrafikens bussar drivs på biogas, och hos de taxiföretag som Malmö stad har avtal med ska man be om miljöbil. Gå, cykla eller åk kollektivt och uppmuntra besökare och kollegor att göra detsamma Samåk och samordna godstransporter Använd fossilfria och miljöanpassade fordon i möjligaste mån Anlita i så stor utsträckning som möjligt lokala firmor och leverantörer för att minska transporterna. Vid bud anlita gärna cykelbud Vid bokning av taxi, efterfråga alltid miljöbilar

8 Energi Ett stort arrangemang som ESC kräver enorma mängder energi. Stora mängder material ska tillverkas för att bygga upp miljöer, anläggningar ska värmas upp och ventileras, ljud och ljussättning på stora scener används frekvent och tekniska apparater kommer att gå på högvarv. Förnybar energi, från exempelvis sol, vind, vatten och biogas, är snällare mot miljön än fossila bränslen. Men det är viktigt att hålla energianvändningen nere även om elen är miljömärkt och fossilfri. El från förnyelsebara energikällor är än så länge en begränsad tillgång. Under ESC satsar vi på energieffektivitet samtidigt som vi använder förnyelsebara energikällor. Minimera energiförbrukningen genom att släcka belysning och anna utrustning när de inte används Undvik stand by-läge Använd energieffektiv utrustning och teknik Välj miljömärkt el

9 Kontakt Har du frågor om hållbarhetsarbetet under Eurovision Song Contest kan du kontakta Susanna eller Karin, se nedan. Susanna Winblad hållbarhetsansvarig Karin Karlsson projektledare Foto: Mikael Hellman, Jenny Leyman, Henrik Ahldin, VA SYD, Colourbox. Denna trycksak är tryckt på miljövänligt papper.

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Miljöspecial. Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips. Dett a nummer. Hållbar utveckling och boende

Miljöspecial. Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips. Dett a nummer. Hållbar utveckling och boende INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 1 2015 Dett a nummer Miljöspecial Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips HållbSSorteraHållbartHållbart boende Hållbar utveckling och boende Enligt

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer