Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten."

Transkript

1 Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/ , 213, bih 152. Ändr av kf 20/ , 274, bih 169. Riktlinjer godkända av ks , 430. Resepolicy för Malmö stad Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Goda kontakter inom staden och med andra kommuner i Sverige och världen är en väsentlig del av Malmös utvecklingsarbete. Samtidigt har vi högt ställda ambitioner i Miljöprogrammet, Energistrategi och Trafikmiljöprogrammet om att energianvändningen i stadens förvaltningar och bolag ska minska med 30 % till år Detta kräver att vår mötesverksamhet och vårt resande i tjänsten utförs på ett så energisnålt och klimatvänligt sätt som möjligt. Inom Malmö stad ska det finnas förutsättningar för var och en att mötas och resa hållbart på ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert sätt. Så här prioriterar Malmö stad färdsätten Gå eller cykla när du ska göra korta resor i staden. Använd kollektiva färdmedel som buss eller tåg före taxi och bil. Välj tåg före flyg. Det här ska Malmö stad Vi ska utveckla möjligheterna till att hålla resfria möten. Vi ska genomföra våra möten och tjänsteresor kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert så att de bidrar till en hållbar utveckling. Vi ska utifrån verksamhetens förutsättningar ta hänsyn till den enskildes livssituation när vi planerar möten och resor.

2 Vi ska ställa höga miljö- och säkerhetskrav på leverantörerna när vi upphandlar resor och när vi köper in eller hyr fordon. 2 (6) Vi ska regelbundet följa upp så att policyn och riktlinjerna följs. Ansvar Du som medarbetare ansvarar för att undersöka om det i första hand finns ett alternativ till att resa på möten. Därefter ansvarar du för att resor i tjänsten följer resepolicyn med riktlinjer. Du som chef ansvarar för att dina medarbetare känner till och följer innehållet i resepolicyn med riktlinjer. Du ska se till att dina medarbetare har grundläggande kunskaper om kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. Du ska se till att det finns förutsättningar att följa resepolicyn med tillhörande riktlinjer. Du följer upp dina medarbetares tjänsteresor. Resepolicyn med riktlinjer gäller från och med den 1 mars 2011.

3 3 (6) Riktlinjer till resepolicy för Malmö stad Möten Möten mellan människor är en viktig del av Malmö stads verksamhet. Planera därför möten i god tid och undersök olika mötesalternativ. Så liten miljöpåverkan som möjligt ska vara utgångspunkten, men kostnadseffektivitet och tidsåtgång ska också beaktas. Ibland kan vi mötas utan att träffas. Den billigaste, mest miljövänliga och säkraste resan är den som inte behövde göras. Att mötas utan att träffas När du arrangerar ett möte undersöker du alltid om det finns ett alternativ till att resa, till exempel telefonmöte, videokonferens eller webbmöte. Du och dina mötesdeltagare sparar tid, pengar och miljö om ni möts på distans. Du som är chef ser till att teknik för enklare telefon- och webbmöten är lätt tillgänglig. Dina medarbetare ska få bra och tydlig information om dessa alternativ och kunna få stöd när de använder tekniken. Resor i tjänsten När du reser i tjänsten ska Malmö stads ramavtal för tjänsteresor och logi användas där sådant finns. Genom ramavtalet blir det lättare att uppmärksamma de hotell och färdmedel som når upp till resepolicyns krav och riktlinjer. Ska du åka lokala resor inom Skåne eller till Köpenhamn kan Skånetrafikens olika rabattkort användas.

4 4 (6) Resor med poängsystem Om du tecknat medlemskap som ger poäng på resor används alltid insamlade poäng i tjänsten. Betalkort Använd betalkort vid utlägg i tjänsten när detta underlättar administrationen och sänker kostnaderna. Säkra resor En olycka kan få stora konsekvenser för Malmö stad om många medarbetare reser tillsammans. Överväg därför olika avgångar eller transportsätt. Vid utlandsresor följer du UD:s råd. Logi Du måste själv välja logi på orter där inte avtal finns. Välj då i möjligaste mån ett boende som har en hög miljöprofil erbjuder etiskt certifierade och/eller ekologiska produkter visar en positiv syn på jämställdhet och mångfald är porrfritt (enligt beslut i kommunfullmäktige , 40). När du ordnar konferens Malmö stad har avtal med flera olika konferensanläggningar. Du väljer en anläggning som gör att kostnadseffektiva, miljöanpassade och säkra resor till och från konferensen blir möjliga. Boka konferensanläggning som deltagarna har nära till och som de kan nå med kollektiva färdmedel. Anpassa mötestiderna efter när bussar och tåg anländer.

5 Att välja färdsätt Du föregår med gott exempel genom att främst välja färdsätt med låg miljöbelastning. Självklart följer du alla lagar och bestämmelser samtidigt som du visar hänsyn i trafiken. När du ska bedöma restiden inkluderar du tiden för resan, väntetider under resan, tid för parkering, gångtid och väntetid mellan ankomst och mötets början. 5 (6) Gång eller cykel Att gå eller cykla ska alltid vara det första alternativet vid resor inom staden. Du som chef ansvarar för att tjänstecyklar finns lätt tillgängliga, att de är lagenligt utrustade och du tillhandahåller också cykelhjälm och reflexväst. Buss eller tåg Att åka buss eller tåg är både ekonomiskt och miljöriktigt. Du som chef ser till så att det finns enkla rutiner för medarbetarnas lokala buss- och tågresor. Taxi eller bil Taxi eller bil använder du när transporten ger en påtaglig tidsvinst och därmed är mer kostnadseffektiv. En påtaglig tidsvinst för taxi eller bilresa inom Malmö är när restiden kan minskas med minst trettio minuter enkel resa. Om du måste åka taxi, använd de avtal Malmö stad har. Vid upphandlingar ställs krav på bland annat miljö, kostnad och trafiksäkerhet. För att inte medarbetare ska behöva använda egen bil i tjänsten, ska varje förvaltning skapa alternativ för dessa resor. Du som chef skapar de rätta förutsättningarna vid bilkörning genom att se till att bilpool eller bokningsbara bilar används boka hyrbil genom de avtal och regler som finns.

6 När du kör bil ska du 6 (6) undvika mobiltelefonsamtal alternativt använda frihandsutrustning samåka eller samordna transporter köra sparsamt enligt exempelvis ecodriving-metoden. Flyg Flygresor väljer du bara när verksamheten kräver det, exempelvis när tidsvinsten är påtaglig i jämförelse med övriga färdsätt för långresor och därmed är mer kostnadseffektiv. En påtaglig tidsvinst är när restiden kan minskas med minst tre timmar enkel resa. För att ta dig till och från flygplatsen använder du i första hand ett transportsätt som ger låg miljöbelastning, exempelvis tåg eller buss. Till och från arbetet Resorna till och från arbetet har en betydande påverkan på miljön. Varje förvaltning kan därför informera om vilka alternativa färdsätt till bilen som finns och uppmuntra medarbetarna till att prova dessa erbjuda cykelparkering kontinuerligt minska möjligheterna till förmånsparkering för privat bil. På längre sikt ska förmånsparkering endast erbjudas om det föreligger särskilda skäl. Uppföljning Resepolicyns efterlevnad ska följas upp regelbundet som en del av nämndernas interna kontroll. Kommungemensam handlingsplan och redovisning inom miljöområdet ska även behandla Malmö stads tjänsteresor.

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ HÅLLBARHETSHANDBOK Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ Så blir ESC ett hållbart evenemang Hållbarhetshandboken är till för dig som på något sätt arbetar med Eurovision Song Contest i Malmö 2013. Den utgår

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer