TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1"

Transkript

1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. Riktlinjerna ska hjälpa till att styra användningen av resor i tjänsten så att miljöpåverkan minskas. Berörda grupper Förtroendevalda gällande resor och möten i kommunens regi. Medarbetare inom kommunförvaltning och kommunala bolag. Riktlinjerna ska även gälla vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing av fordon och transporttjänster. Ansvar för riktlinjerna Kommunens ledning bör arbeta aktivt för att kommunicera, utvärdera och utveckla tagna riktlinjer för resor. Kommunförvaltningens planering och genomförande av resor bör vara ett föredöme för andra verksamheter i Tomelilla kommun. Var och en har ett ansvar att planera sina resor utifrån riktlinjerna. Verksamhetschefen ansvarar för att informera om riktlinjerna samt att se till att kostnaderna för resor inklusive arbetstid står i proportion till nyttan samt att arbetsmiljötrafiksäkerhets- och miljökraven följs. Verksamhetschefen ansvarar också för att ta fram mer detaljerade tillämpningar av riktlinjerna efter den egna verksamhetens olika förutsättningar om behov finns.

2 Planering av resor Vid val av färdmedel ska en sammanvägning göras av kostnader, miljöhänsyn, tidsåtgång och säkerhet för den som reser. Resor som sker ska planeras så effektivt som möjligt och alla ska sträva efter att minska antalet kilometer med bil. Val av färdmedel Vid resor ska följande prioritetsordning gälla: 1. Gå eller cykla 2. Kollektivtrafik 3. Bil a. Leasingbil b. Privatbil, efter överenskommelse med arbetsgivaren Resor längre än 15 mil bör i första hand ske med kollektivtrafik. Undantag medges efter godkännande av verksamhetschef/motsvarande och ska kunna motiveras.

3 Bilaga 1 Tillämpning av riktlinjer gällande tjänsteresor Definitioner Arbetsresa De dagliga resor, som normalt görs mellan bostaden och arbetsplatsen. Arbetstagaren får ingen ersättning från arbetsgivaren för arbetsresa. Tjänsteställe Arbetsplatsen, där huvuddelen av tjänstgöringen är förlagd. Tjänsteärende Tjänstgöring på annat ställe än tjänstestället som krävs i tjänsten. Ex. tillsynsärende, hembesök och rådgivning. Tjänsteresa Tjänsteresan är en resa av tillfällig natur, som t.ex. kurs, konferens och workshop på annan ort. Redovisning och uppföljning Resplan och kostnader för resa ska innan resan påbörjas godkännas av behörig chef/politiker (enligt gällande delegeringsregler). I första hand skall kostnaden faktureras och handläggas via kommunförvaltningens program Raindance. Av fakturan eller bifogat dokument skall det framgå datum, vem som rest samt ändamål och skäl till resan. I andra hand redovisas kostnadsutlägg för resor via Personec, kommunförvaltningens personalredovisningsprogram. Förtroendevalda ges stöd i redovisningen av kanslienheten. Personalen redovisar reseräkning i Personec när det finns utgifter för en resa med krav på någon form av ersättning eller när kostförmån ska redovisas. Ändamål och skäl till resan samt färdväg och färdsätt ska också tydligt framgå. Utlägg under resan ska styrkas med kvitton för att ersättning ska erhållas. Reseräkningen ska skrivas ut från Personec och kvitto fästas på. Reseräkningen lämnas därefter till ansvarig chef eller till delegerad administratör för aktivering i tio år (verifikation). Förtroendevalda redovisar sina utlägg till nämndens ordförande, som redovisar till kanslienheten. Även utlägg för resor med eget Jojo-kort samt parkeringsutlägg sker via Personec mot bilagda kvitton/biljetter. Reseräkning ska lämnas in senast en månad efter det att resan/förrättningen avslutas. Uppföljning av redovisade miltal och kostnader/utlägg sker årligen till ledningsgruppen och kommunstyrelsen.

4 Möten, konferenser och utbildningar När Tomelilla kommun (förtroendevalda/kommunförvaltning) arrangerar möten, konferenser eller utbildningar bör lokalisering och tider om möjligt anpassas till kollektivtrafiken. Bokning Resebyrån, som kommunförvaltningen har avtal med, ska användas vid bokning av resor utanför Skåne. Fribiljetter, bonus, rabatter Fribiljetter, bonus, rabatter och andra ersättningar som lämnas i samband med tjänsteresan från t.ex. flygbolag och hotell ska användas vid andra tjänsteresor och tillfaller arbetsgivaren. Dessa får inte användas i privata syften. Information om försäkringar och ersättningar Information om försäkringar, ersättningar och traktamente kan hämtas på Tomelilla kommuns intranät (insidan) alternativt kontaktas närmaste chef för information. Samtliga förtroendevalda och anställda omfattas av en tjänsterese-försäkring som gäller vid tjänsteresa. Traktamente utgår enligt det centrala avtalet Trakt 04, om ingen annan överenskommelse är gjord. Säkerhet När ett större antal nyckelpersoner politiker och/eller tjänstemän reser i tjänsten med samma resmål ska säkerheten beaktas. Samråd bör ske med kommunstyrelsens ordförande (politiker) och kommunchefen (anställda). Rådgivande i dessa ärenden är kommunens säkerhetschef. Vid tjänsteresor till utlandet ska säkerhetschefen informeras minst 14 dagar före beställning av resa, så att i förekommande fall kontroller med UD och SÄPO kan göras. Representation Vid representation hänvisas frågor till gällande reglemente. Användning av egen bil i tjänst Ytterligare tillämpningar kan komma att upprättas, när riktlinjer för tjänsteresor godkänts av kommunfullmäktige. Resor inom kommunen och Skåne Överväg alternativ till resan Telefonmöte, e-post, chatfunktion samt video- eller webbkonferens kan ersätta resan. Gå eller cykla Tjänstecyklar och cykelhjälm tillhandahålls av kommunförvaltningen och kan bokas via Outlook-kalendern. Cykelhjälm rekommenderas.

5 Åk buss eller tåg För upplysningar om kollektivtrafik och Skånetrafikens tidtabeller eller andra frågor om resande, se eller ring Kommunförvaltningens Jojo-kort kan bokas i Outlook-kalendern under bokningsbara resurser. Åk bil Kommunförvaltningens fordon ska användas i första hand. Om inte den egna verksamheten har fordon kan du boka kommunförvaltningens övriga fordon genom Outlook-kalendern. I undantagsfall kan egen bil användas efter överenskommelse med arbetsgivaren. Resor utanför Skåne Överväg alternativ till resan Telefonmöte, e-post, chatfunktion samt video- eller webbkonferens kan ersätta resan. Åk buss eller tåg För bokning och frågor, kontakta den resebyrå kommunen har avtal med. Information finns på Insidan under styrdokument under fliken upphandling och inköp. Använd annat färdmedel Om inte något av ovanstående fungerar, kan bil eller flyg användas. Kontakta resebyrån kommunförvaltningen har avtal med för mer information. Används bil ska i första hand kommunförvaltningens egna bilar användas. Bokning sker via Outlook-kalendern. Resor till Stockholm Resor till Stockholm bör i första hand ske med tåg. Undantag medges enbart av verksamhetschef och ska kunna motiveras. Kontakta resebyrån kommunförvaltningen har avtal med för mer information. Används bil ska i första hand kommunens egna bilar användas. Bokning sker via Outlookkalendern. Internationella resor Överväg att åka tåg. Tomelilla och Skåne har goda förbindelser med norra Europa. Utlandsresa inom tjänst ska alltid anmälas till personalchef och närmsta chef eller motsvarande.

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter resereglemente från 2008-02-01 Beslut Dnr: 3400/2010-200 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av resereglemente för

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun POLICY Sida 1(8) Datum Diarienummer 2010.504.022 2009-09-03 Kommunledningskontoret Antagen av Paragraf Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 Fullmäktige 2009-11-17 161 ulrika.thorell@bengtsfors.se Rev KS 2010-05-04

Läs mer

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer