PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER Dokumentnamn Dokumenttyp Faälld/upprättad Beslutsinans Piteå kommuns anvisningar för Anvisningar Kommunchef resor och transporter Dokumentansvarig/processägare Version Sena reviderad Giltig till Kommunyrelsen Dokumentinformation Dokumentet gäller för Dokumentet innehåller anvisningar för resor och transporter. Alla anällda, förtroendevalda, uppdragsgivare. Anvisningarna gäller alla resor och transporter som företas i tjänen och betalas av Piteå kommun. Anvisningarna gäller ej resor till och från arbetet.

2 Bilaga 1 PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER Policy för kommunkoncernens resor och transporter är en del av Piteås Klimatoch energiplan och Personalpolitiska riktlinjer. Dessa anvisningar syftar till att uppfylla målen i dessa yrdokument. Ansvar Var och en har ansvar för att följa anvisningarna och de tillhörande yrdokumenten så att möten, det egna resandet och transporter sker på ett trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt sätt. Respektive arbetsledning har ett arbetsmiljöansvar och ansvarar för att personalen är informerad om anvisningarna och tillhörande yrdokument samt för att ge personalen förutsättningar att följa dem. Avgränsning Resor till och från arbetet omfattas inte av anvisningarna. Att beakta vid planering av resor i tjänen På vilket sätt kommunanällda och förtroendevalda väljer att resa är en viktig symbol för hur de boende i Piteå kommun uppfattar användandet av skattemedel. Att resa koar pengar, belaar miljön och utsätter den resande för risker i trafiken. Innan en resa i tjänen genomförs ska det övervägas om det är en nödvändig resa eller om det finns andra alternativ som är mer resurseffektiva (till exempel telefonmöten, videkonferenser.) Genom att välja det lämpligae alternativet vad gäller ekonomi, miljöpåverkan och trafiksäkerhet kan målen i Klimat- och energiplanen uppnås. Framförhållning ger möjlighet att påverka konaderna och att samordna resor. Gå och cykla När det är rimligt eller möjligt väljer vi att gå eller cykla. Varje förvaltning ansvarar för att tjänecyklar tillhandahålls. Diansöverbryggande teknik Där så är möjligt använd diansöverbryggande teknik (videokonferenser, webbkonferenser, telekonferenser med mera). Arbetsgivaren ska ge förutsättningar och resurser för att göra detta möjligt. Buss, tåg och samåkning Välj mer miljöanpassade transportmedel i föra hand, res kollektivt med buss eller tåg. Varje förvaltning ansvarar för att företagskort för resor med buss tillhandahålls. Företagskortet gäller Länrafikens busslinjer. Alla verksamheter ska aktivt verka för en ökad samordning och samåkning. För kommunintern utbildning bör alltid deltagarförteckning ges ut innan kurillfället för att möjliggöra samordning.

3 Flyg Klimatkompensation av flygresor Flyg ger mycket ora koldioxidutsläpp per personkilometer. För att imulera användning av diansöverbryggande teknik samt val av andra färdsätt klimatkompenseras flygresor. För varje flygresa ska 10 procent av konaden avsättas som en klimatkompensation och bidra till projekt för att utveckla Piteå som en Uthållig kommun. Detta innebär att konader för flygresor ska konteras på slag Klimatkompensationen ska tillföras verksamhet 0031 Uthållig kommun, projektkod Klimatkompensation. De 10 procent som avsätts ska tas från samma konto som belaas för flygresan. Flygresor inom projekt som är bidragsfinansierade undantas från klimatkompensationen. Sid 3 Resa med bil a) Leasingbil Välj leasingbil i föra hand. Privat bil användas enbart vid tjäneresor när alternativ saknas. Detta för att kommunens krav på säkerhet och miljö inte omfattar privat bil. Leasingbilen ska efter användandet ällas på anvisad plats. I undantagsfall kan bilen få ällas på annan plats, om det är rimligt utifrån situationen. Det kan vara vid tidig avfärd på morgonen eller vid jourtjän. b) Sparsam körning Att alltid tillämpa sparsam körning. Personal som kör mycket i tjänen bör genomgå en utbildning i sparsam körning. Sparcoach ansvarar för uppföljning och vidareutbildning i sparsam körning. c) Försäkringar Vid resa med tjänebil och privat bil gäller i föra hand bilens försäkring. I andra hand gäller tjänereseförsäkringen. Alla kommunens tjänebilar och leasingbilar är helförsäkrade. d) Lagöverträdelse etc. Lagöverträdelse så som fortkörning etc. samt parkeringsböter bekoas av den anällde. Upphandling Vid upphandling av resor och transporter ska kraven på miljöanpassning och trafiksäkerhet successivt öka som en del av kommunens arbetsmiljöarbete. Beällning av resor Beällning av resa ska ske med hänsyn till pris, miljöpåverkan, säkerhetsrisker och tidsåtgång. Bonus och förmåner All bonus och alla förmåner t.ex. Eurobonus, frinätter från hotellkedjor och motsvarande, som en reseleverantör erbjuder i samband med tjäneresor, som betalas av Piteå kommun, tillfaller Piteå kommun, inte den enskilde resenären och ska användas i tjänen.

4 Föra hjälpen Kommunens medarbetare bör ha kunskaper i föra hjälpen och kunna tillämpa dem vid behov. Sid 4 Rapportering av tillbud och olyckor Alla tillbud och olyckor ska medarbetare utan dröjsmål rapportera till närmae arbetsledare/chef. Allvarliga olyckor med personskador ska arbetsledare/chef anmäla till Arbetsmiljöinspektionen och polisen.

5 Sid 5 Nyckeltal Nyckeltal som tas fram på övergripande nivå. De utgör också underlag till delårsrapporter och årsredovisning. Nyckeltal Enhet Källa Koldioxidutsläpp från tjäneresor Avsatt x kr till klimatkompensation för flygresor Antal bussresor med Länrafiken Kilo/ton kr Årlig klimatrapport till ÅR Economa Länrafiken Antal tågresor Resebyråerna Antal miljöfordon i förhållande till totalt antal leasingfordon Antal personskador vid trafikolyckor under tjäneutövning Inköp Personalenheten Andel leasingbilar utruade med alkolås Inköp Andel resor med privatbil i km och kr Personec Följande nyckeltal tas fram årligen till klimatrapporten, från och med 2011, av alla förvaltningar och bolag: Nyckeltal Andel labilar som uppfyller Euro 5 Andel arbetsmaskiner som uppfyller Steg III A Andel elfordon av servicebilar Andel anällda utbildade i sparsamt körsätt Enhet

6 Bilaga 1 Handlingsplan för implementering Nivå Mål Åtgärd Ansvarig Metod för uppföljning Kännedom Acceptans Individuellt beteende Min 95 av anällda känner till att det finns Anvisningar för resor och transporter och vad den innebär. Min 75 anser att Anvisningar för resor och transporter är bra och ger ett öd Min 80 anger att de följer anvisningarna. Information via Insidan Utbildningillfälle om rese- och tranportpolicy Information via Insidan Utbildningillfälle om rese- och tranportpolicy Fråga via ny enkät. Förvaltningschef Enhetschef Förvaltningschef Enhetschef Förvaltningschef Enhetschef Enkät via e-po Enkät via e-po Ny enkät via e-po Ansvarig för uppföljning Förvaltningschefer rapporterar till KLK Förvaltningschefer rapporterar till KLK Förvaltningschefer rapporterar till KLK När 6 månader efter antagandet 6 månader efter antagandet 12 månader efter antagande, sedan årligt återkommande

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer