Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting"

Transkript

1 Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

2 Program Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning Strängnäs kommun Lunch Hur styra via resepolicy? Stockholms stad Grupparbeten Fika Avslutning

3 Avgränsning Åtgärder som rör kommunens eller landstingets egna transporter Ej åtgärder rörande kollektivtrafik Fokus på energianvändning, inte utsläpp av växthusgaser

4 Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi

5 Varför effektivisera tjänsteresor? Arbetsgivarens drivkrafter: Minskad miljöpåverkan Minskade kostnader Bättre service

6 Varför effektivisera tjänsteresor? Anställdas drivkrafter: Bättre hälsa Säkrare arbetsmiljö Fokus på relevanta arbetsuppgifter Privatekonomi

7 Exempel på åtgärder 1 (3) Rese- och mötespolicy Klimatkompensation Fordonspolicy Upphandling

8 Exempel på åtgärder 2 (3) Resfria möten Sparsam körning Kollektivtrafikkort Förmånscyklar

9 Exempel på åtgärder 3 (3) Bil- och cykelpooler Ruttoptimering Samordning av godstransporter

10 Fordonspolicy 1(4) En fordonspolicy styr inköp och användning av fordon i en organisation. Ett centraliserat ansvar för fordonsparken är en förutsättning för att lyckas. En fordonspolicy bör innehålla riktlinjer för vilken typ av fordon som kommunen ska köpa, leasa eller hyra. Andra områden i en fordonspolicy är tankning, trafiksäkerhetsaspekter och skötsel (exempelvis riktlinjer för däcktryck, motorvärmare och service).

11 Fordonspolicy 2(4) Trafiksäkerhetsaspekter ska vara en del av fordonspolicyn. Trafiksäkerhetskraven bör reglera förarskydd, fotgängarskydd, fordonsegenskaper och eventuella krav på utrustning (exempelvis antisladdsystem och alkolås). Förordning om statliga myndigheters inköp av bilar (SFS 2009:1) och Trafikverkets Minimikrav på bilar som används i tjänsten är två dokument som kan användas som stöd. Kravnivåerna kan med fördel ta utgångspunkt i det oberoende Europeiska krocktestorganet EuroNCAP:s betygssystem.

12 Potential Gott exempel Fordonspolicy 3(4) Potentialen att minska bränsle- och energianvändning varierar med utgångsläge och förutsättningar. De flesta kommuner har möjlighet att göra ekonomisk vinst genom att med en välutformad fordonspolicy kontrollera sitt uttag av fordon. Miljöstyrningsrådet (MSR) har kriteriedokument för upphandling av lätta fordon, tunga fordon och trafiksäkerhetsaspekter. Krav kan ställas i tre olika nivåer: baskrav, avancerade krav och spjutspetskrav.

13 Upphandling 1(2) Ställ miljökrav på de fordon, transporttjänster och entreprenader som upphandlas. Vid upphandling av fordon kan krav ställas på miljöprestanda, trafiksäkerhetsegenskaper samt att fordonet ska vara utrustat med stödsystem för sparsam körning. Även vid inköp av transporttjänster och andra tjänster som inbegriper användning av fordon och maskiner kan krav ställas på fordonens miljöprestanda. Miljöstyrningsrådet (MSR) har tagit fram upphandlingskriterier.

14 Potential Gott exempel Upphandling 2(2) EU-kommissionen: Miljöanpassad offentlig upphandlingen i Sverige åren minskade växthusgasutsläppen från upphandlade produkter med 40 % och kostnaderna med 1 %. Kommuner och landsting i Västernorrlands län började att arbeta med miljöanpassad upphandling redan under mitten på 90- talet.

15 Sparsam körning 1(2) Utbildningar i sparsam körning (EcoDriving) innebär bland annat att lära sig planera sin körning. Färre kraftiga inbromsningar, jämnare hastigheter och att undvika tomgångskörning är några av de saker som tas upp i utbildningen. Utbildningar finns för personbilar, tunga fordon (Heavy EcoDriving) och arbetsmaskiner (Working EcoDriving).

16 Potential Gott exempel Sparsam körning 2(2) Sparsam körning kan minska drivmedelsförbrukningen med 5-15%. Mjuk körstil kan också medföra 5-10 db(a) lägre bullernivå. Bodens kommun har utbildat Sparcoacher med uppgift att motivera och engagera de förare inom kommunen som genomgått en utbildning i sparsam körning. Kommunens bränsleförbrukning har minskat med cirka 8 % till följd av projektet.

17 Bilpool 1(2) Ökar nyttjandegraden och möjliggör en minskning av totalt antal bilar genom en förändrad planering av resorna. En annan effekt är att när anställda inte använder sin egen bil i tjänsten så minskar ofta resandet i bil till och från arbetet. Bilpoolen kan vara intern (kommunen äger och administrerar bilarna) eller extern (kommunen ansluter sig till befintligt bilpoolssystem). Möjlighet att låta kommuninvånare utnyttja bilarna på kvällar och helger.

18 Potential Gott exempel Bilpool 2(2) En bilpool kan minska bilkörningen med en tredjedel. Potentialen kan vara ännu större om bilpoolen består av snåla bilar som ersätter egen bil i tjänst. Hallstahammar har en kommunal bilpool sedan år De anställda bokar bilen via sin dator och bokningssystemet genererar reseräkningar. Kostnaderna för tjänsteresor med bil minskade på kort tid med cirka kr/år.

19 Cykelpool Flera kommuner har inkluderat tjänstecyklar i samma bokningssystem som sin poolbilar. Tillhandahållandet av cyklar för kortare tjänsteresor kan både spara kostnader och ge positiva hälsoeffekter för de anställda. Gott exempel Inom Malmö kommun erbjuder samtliga institutioner sina medarbetare tjänstecyklar för resor inom kommunen. Idag finns över tjänstecyklar som används flitigt för kortare arbetsresor.

20 Ruttoptimering 1(2) Ruttplanering innebär att man optimerar vilken väg och i vilken ordning transporter ska ske. Med ruttplanering kan man minska kostnaderna för bränsle och minska personalens restid. Exempel på verksamhet som kan ruttplaneras är transporter för skolskjutsar, färdtjänst, hemtjänst och avfallshantering. Ruttoptimering kan kräva organisatoriska förändringar för att fungera.

21 Potential Gott exempel Ruttoptimering 2(2) Ruttoptimering inom hemtjänsten kan minska körsträckan med % Sedan 2009 använder man ett planeringsverktyg i alla hemtjänstdistrikt i Karlshamns kommun. Utvärderingen har bland annat visat att brukartiden har ökat från 52 % till 64 %.

22 Samordning godstransporter 1(2) Inom kommunal verksamhet sker många transporter med varor som har olika avsändare och olika mottagare. För att effektivisera godstrafiken, i tex stadskärnor, kan det vara lämpligt att samordna vissa transporter. Samordning sker genom att gods från olika avsändare lastas på samma fordon som sedan distribuerar godset till mottagaren vid ett och samma tillfälle. En kommun kan initiera mer generell samdistribution där man även riktar sig mot tex företag som levererar varor inom en tätort.

23 Potential Gott exempel Samordning godstransporter 2(2) Det finns en potential på motsvarande % minskning av antalet fordonskilometer vid samdistribution av gods. Borlänges, Gagnefs, Säters och Smedjebackens kommuner har sedan tio år samordnad distribution av livsmedel till kommunala enheter. Resultatet är minskad miljöpåverkan från transporter, ökad trafiksäkerhet, fler lokala leverantörer.

24 Uppföljningssystem 1(7) Att följa upp det arbete som görs är viktigt, exempelvis för att: Veta om verksamheten verkligen går i riktning mot målen Skapa motivation bland medarbetarna Ge möjlighet att jämföra resultaten med andra Ge underlag för framtida satsningar Öka kunskaperna för att hitta nya, bättre lösningar

25 Uppföljningssystem 2(7) Uppföljning kan ske på många sätt, vanliga metoder är: System för ekonomi- och verksamhetsuppföljning Centralt fordonsregister Externt framtagen information, tex resestatistik Dessutom kan uppgifter samlas in genom: Enkätundersökningar Intervjuer, fokusgrupper, resedagböcker Bildatorer och andra tekniska stödsystem

26 Uppföljningssystem 3(7) Råd och tips: Mät bara det som behöver mätas. Se till att statistiken blir jämförbar från år till år. Dokumentera vilken statistik som används och var underlagen hämtas ifrån. Dokumentera vilka konton som används i ekonomisystemet för tjänsteresor. Dokumentera vilka schabloner och nyckeltal som används. Uppdatera dokumentationen vid ev förändringar.

27 Mer information.

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Bilaga 3 MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Senast uppdaterad 2007-04-10 Utmaning Åtgärd Miljönytta Ekonomi, teknik, tid och kvalitet Hur använder vi våra bilar bäst? Rätt transportslag

Läs mer

Miljöanpassade transporter och fordonshantering

Miljöanpassade transporter och fordonshantering Dokumentation från konferensen Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och upphandling som ett verktyg att nå dit Höör 12-13 juni 2007 Program 12 juni 09.00-09.15

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 6 gröna bilar av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Juni 2011 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr.

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Bilaga Åtgärdsplan Nr Åtgärd Aktiviteter Tidsplan Ansvar (ev. övrig involverad)

Bilaga Åtgärdsplan Nr Åtgärd Aktiviteter Tidsplan Ansvar (ev. övrig involverad) Bilaga Åtgärdsplan Nr Åtgärd Aktiviteter Tidsplan Ansvar 1 Ta fram strategiskt budskap/värdegrund om kommunens vision för energi- och klimatarbete som kan kommuniceras ut kontinuerligt samt fastslå tidpunkter

Läs mer