Miljöfika för företag Kristianstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöfika för företag Kristianstad 140918"

Transkript

1 Miljöfika för företag Kristianstad Britt Carlsson Green HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter 1

2 Framtidsfråga! Det sätt vi väljer att resa på påverkar inte bara vårt eget liv utan även andras! Varför en Mötes och resepolicy? En policy skapar förändringar i stort och smått som ger stora besparingar och åstadkommer såväl miljövinster som ekonomiska vinster. Dessutom bidrar en policy till bättre hälsa, ökad trafiksäkerhet och bättre goodwill. 2

3 Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter 3

4 Fossilfrihet på väg 4

5 En policy ska ge organisationen möjlighet till styrning och kontroll av tjänsteresor på ett enkelt och klokt sätt. Alla organisationer olika - ingen är riktigt lika! Resepolicy - en del i pusslet 5

6 1. Överväg alternativ till att resa. Vid val av färdmedel skall en sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, tid, och säkerhet göras för att mest kostnads- och miljövänliga alternativet väljs. Finns det möjlighet att resan och/eller mötet kan ersättas med ett telefon- eller internatbaserat möte skall detta prioriteras framför att resa. Finns det möjlighet att resan och/eller mötet kan ersättas med kommunikation via e-post eller vanlig post skall detta prioriteras framför att resa. Går det att samordna resor och möten i form av fler möten på samma ort, eller samordna med andra som skall göra samma resa är det ett bättre alternativ Finns det möjlighet att cykla eller promenera till mötet är det att föredra framför transport med bil Ansvar Det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning gällande resor och möten. Ditt ansvar som medarbetare innebär att du undersöker vilka alternativ det finns till att resa på möten, och att du som medarbetare följer denna resepolicy och de regler som är uppsatta för det resesätt du väljer. Vid tveksamheter angående ansvar, reseplanering etc. ska ansvarig chef kontaktas. Ditt ansvar som chef innebär att du ansvarar för att dina medarbetare känner till och följer resepolicyn och dess riktlinjer. Du som chef är ansvarig för att dina medarbetare har goda kunskaper om kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. Du skall även se till att förutsättningarna för att följa resepolicyn med tillhörande riktlinjer är tydlig för medarbetarna. Du är även ansvarig för uppföljning och utveckling av resepolicyn 6

7 Lokala resor: 1. Gå eller cykla 2. Åk buss eller tåg 3. Åk bil Resor i/utanför Skåne: 1. Överväg alternativ till resan 2. Åk buss eller tåg 3. Åk bil/annat färdmedel Vi ser på tjänsteresor annorlunda idag! Nu tycker många att det är ett privilegium att få stanna hemma. Förr var det ett privilegium att få resa! 7

8 Motivet för förändringen måste vara tydligt för alla Förmedla och förankra Om och om och om igen Var uthållig! 8

9 Resultatet - en produkt av kvalitet och delaktighet R= Q x D Om du vill skaffa dig fiender försök då att förändra någonting Det kan vara nyttigt att ha en fiende kan skapa infallsvinklar till nya argument och gör att man får vässa sina egna argument. Gå inte ut för hårt då blir det lätt en principfråga och tar längre tid. För mycket problematisering skapar ställningskrig. Använd tiden låt det sjunka in pö om pö. Ta förändringen i en liten grupp först som sedan kan stå bakom dig och bli ambassadörer. Bättre att det blir lite urvattnat men att fler följer det. Upprepa ta om ofta Förvänta dig inte någon lång livslängd för en policy, ett beslut m.m. Max 3 år sedan krävs omtag. En kortare tidsplan är mer realistiskt. Omsättning på anställda för med sig detta. Vill man genomföra något snabbt och lätt blir det ofta konflikt. Är det pengar att vinna? Då börjar man lyssna. Ta med personalchefen i arbetsgruppen Ducka låtsas som om det regnar Ta om ifrån början, varför gör vi detta. 9

10 GLÖM INTE Att kommunicera nyttan med det förändringsarbete ni gör! Att kommunicera resultatet av det förändringsarbete ni gör! Syfte Denna rese- och mötespolicy är en del av kommunens arbete för en långsiktigt ekonomisk, ekologisk, kulturell och social hållbar utveckling, effektivare resursanvändning och bättre hälsa. Policyn skall fungera som ramverk för medarbetare, förtroendevalda och andra berörda gällande resor och möten som sker i kommunens regi. Kommunen stödjer de nationella, regionala och lokala miljömålen genom att aktivt ta sitt ansvar i arbetet med att minska påverkan från transporter. 10

11 Mål Planering av resor och möten skall ske med största möjliga hänsyn till verksamheten krav, förutsättningar och behov i förhållande till ekonomi och miljö Kommunen skall jobba för att minska föroreningar genom att, vid planering av resor och möten, överväga alternativa sätt för att resa och mötas; för att välja det mest effektiva och hållbara resesättet. Kommunen skall ha grundliga miljö-, och säkerhetskrav på kommunens fordon. Kommunen delar den av riksdagen uppsatta nollvisionen och arbetar aktivt för ett minskat antal skadade och döda i trafiken Alla medarbetare, förtroendevalda och andra berörda skall följa lagar, regler och krav som är kopplade till resor och möten. Det är av vikt att kommunens ledning aktivt kommunicerar, utvärderar och utvecklar den vedertagna resepolicyn. Det är av vikt att alla medarbetare strävar efter-, och förstår vikten av att följa den vedertagna policyn. Denna policy innehåller minimikrav som gäller för alla. Därutöver kan förvaltningarna, utifrån verksamhetens förutsättningar, själva besluta om högre krav på ekonomiska, miljömässiga, kulturella, sociala eller andra i sammanhanget relevanta aspekter. 1. Överväg alternativ till att resa. Vid val av färdmedel skall en sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, tid, och säkerhet göras för att mest kostnads- och miljövänliga alternativet väljs. Finns det möjlighet att resan och/eller mötet kan ersättas med ett telefon- eller internatbaserat möte skall detta prioriteras framför att resa. Finns det möjlighet att resan och/eller mötet kan ersättas med kommunikation via e-post eller vanlig post skall detta prioriteras framför att resa. Går det att samordna resor och möten i form av fler möten på samma ort, eller samordna med andra som skall göra samma resa är det ett bättre alternativ Finns det möjlighet att cykla eller promenera till mötet är det att föredra framför transport med bil 11

12 2. Planering av tjänsteresor Vid planering av resor skall det billigaste alternativet med hänsyn till miljöoch trafiksäkerhet väljas Vid beräkning av kostnader för resor och möten skall samtliga delar räknas in; rese-, transport-, boendekostnader samt traktamente och arbetstidsersättning Vid resa inom tätort bör främst cykel eller gång användas Vid resa inom kommunen skall Skånetrafikens kollektivtrafikstjänster alltid beaktas Vid resa inom länet skall Skånetrafikens kollektivtrafikstjänster alltid beaktas Kollektiva resor skall alltid prioriteras framför resa med personbil Vid längre resor skall tåg prioriteras framför flyg, där tåg med övernattning, om möjligt, är att föredra framför flyg Om och när resa med flyg skall användas skall det saknas rimliga alternativ 3. Samordna resor med andra medarbetare Det är väsentligt att resor och möten samordnas så gott det går. Planering av resor och möten kan bidra att samåkning kan ske och att fler möten kan ordnas under samma resa för att minska antalet resor och således minimera utsläpp från transporter. 12

13 4. Val av mötesplats Det är viktigt att planera plats för möte så det blir effektivast möjligt för deltagarna. Alla deltagare bör ha chansen att ta sig till mötet på ett så säkert och miljövänligt sätt som möjligt. När möten sker på konferensanläggningar bör sådana med ett engagemang för miljö, jämställdhet och mångfald, samt erbjuder etiska och/eller ekologiska produkter prioriteras. Även hotell som jobbar med dessa frågor bör prioriteras; enligt beslut i kommunfullmäktige xxxxxxx skall hotell där kommunanställda bor vara porrfria. Boenden som ligger nära besöks- och mötesplatsen skall alltid eftersträvas för att minska behovet av transporter. Resenär kan medges att förlänga sin vistelse/resa med användning av sin egen fritid om det inte tillkommer några extra kostnader för kommunen. 5. Efterlevnad av lagstiftningen Vid alla resor skall gällande regler och lagar efterföljas. Vid bilresor skall föraren inneha giltigt körkort, följa trafikregler och hastighetsbegränsningarna, använda säkerhetsbälte, ta ansvar för sina medresenärer samt aldrig köra under påverkan av vare sig droger eller alkohol. Vid cykelresor skall trafikreglerna följas, och användning av säkerhetsutrustning uppmuntras. Ingen skall cykla under påverkan av droger eller alkohol. Samma regler gäller vid resor med båt, tåg och flyg. 13

14 6. Körsätt Det är viktigt att medarbetarna framför sina fordon på ett lagligt och respektfullt sätt. Kommunerna skall uppmuntra ett sparsamt körsätt, såsom EcoDriving, vilket är viktigt både ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Även utbildning i trafiksäkerhet genom t.ex. halkträning och första hjälpen kan vara att föredra. Under färd bör mobiltelefonsamtal undvikas, när samtal är nödvändiga bör handsfreeutrustning brukas. Vid längre resor är det viktigt med raster och vila. Rökning får inte ske i kommunens tjänstebilar. 9. Uppföljning av resepolicyn och återkoppling av resultaten till alla medarbetare För att arbetet med resepolicy skall utvecklas bör rapportering av resor ske på ett planerat och standardiserat vis. En del av uppföljningen kan vara att rapporteringen nämns/presenteras i förvaltningarnas/kommunens miljöredovisning (eller i annan redovisning beroende på vilket sätt kommunens redovisning presenteras, och vilken roll i organisationen som dessa frågor har). 14

15 10. Ansvar Det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning gällande resor och möten. Ditt ansvar som medarbetare innebär att du undersöker vilka alternativ det finns till att resa på möten, och att du som medarbetare följer denna resepolicy och de regler som är uppsatta för det resesätt du väljer. Vid tveksamheter angående ansvar, reseplanering etc. ska ansvarig chef kontaktas. Ditt ansvar som chef innebär att du ansvarar för att dina medarbetare känner till och följer resepolicyn och dess riktlinjer. Du som chef är ansvarig för att dina medarbetare har goda kunskaper om kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. Du skall även se till att förutsättningarna för att följa resepolicyn med tillhörande riktlinjer är tydlig för medarbetarna. Du är även ansvarig för uppföljning och utveckling av resepolicyn Lista över vad som gäller för olika transportslag (plus tips kanske?): Resor till och från arbetet Medarbetarnas resor till och från arbetet har även en betydande påverkan på miljön. Kommunen och dess förvaltningar bör därför informera om vilka alternativa färdsätt det finns samt uppmuntra medarbetarna till att nyttja dessa. Kommunen bör även uppmuntra cykling genom att erbjuda säker cykelparkering, och kontinuerligt minska möjligheterna till förmånsparkeringar för medarbetarnas privata bilar. Förmånsparkeringar kan finnas kvar om det finns särskilda skäl, som t ex handikapp. Vid resor med cykel inom tjänsten För alla kortare resor skall cykel och promenad prioriteras. Kommunen bör erbjuda tillgång till cykel, cykelhjälm och reflexväst för sina medarbetare. Vid resor med Skånetrafiken inom tjänsten Vid resor inom kommun och län skall Skånetrafikens tjänster brukas. Information angående rabattkort/biljettregler inom kommunen bör nämnas här Vid tågresor inom tjänsten Resor med tåg bokas genom de resebyråer kommunen har avtal med. Vid resa med tåg då restiden överstiger tre timmar får 1:a klass användas. Vid övriga tågresor skall 2:a klass användas. Vid resa med nattåg får egen kupé bokas. 15

16 Syfte Denna rese- och mötespolicy är en del av kommunens arbete för en långsiktigt ekonomisk, ekologisk, kulturell och social hållbar utveckling, effektivare resursanvändning och bättre hälsa. Policyn skall fungera som ramverk för medarbetare, förtroendevalda och andra berörda gällande resor och möten som sker i kommunens regi. Kommunen stödjer de nationella, regionala och lokala miljömålen genom att aktivt ta sitt ansvar i arbetet med att minska påverkan från transporter. Mål Planering av resor och möten skall ske med största möjliga hänsyn till verksamheten krav, förutsättningar och behov i förhållande till ekonomi och miljö Kommunen skall jobba för att minska föroreningar genom att, vid planering av resor och möten, överväga alternativa sätt för att resa och mötas; för att välja det mest effektiva och hållbara resesättet. Kommunen skall ha grundliga miljö-, och säkerhetskrav på kommunens fordon. Kommunen delar den av riksdagen uppsatta nollvisionen och arbetar aktivt för ett minskat antal skadade och döda i trafiken Alla medarbetare, förtroendevalda och andra berörda skall följa lagar, regler och krav som är kopplade till resor och möten. Det är av vikt att kommunens ledning aktivt kommunicerar, utvärderar och utvecklar den vedertagna resepolicyn. Det är av vikt att alla medarbetare strävar efter-, och förstår vikten av att följa den vedertagna policyn. Denna policy innehåller minimikrav som gäller för alla. Därutöver kan förvaltningarna, utifrån verksamhetens förutsättningar, själva besluta om högre krav på ekonomiska, miljömässiga, kulturella, sociala eller andra i sammanhanget relevanta aspekter. 16

17 1. Överväg alternativ till att resa. Vid val av färdmedel skall en sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, tid, och säkerhet göras för att mest kostnads- och miljövänliga alternativet väljs. Finns det möjlighet att resan och/eller mötet kan ersättas med ett telefon- eller internatbaserat möte skall detta prioriteras framför att resa. Finns det möjlighet att resan och/eller mötet kan ersättas med kommunikation via e-post eller vanlig post skall detta prioriteras framför att resa. Går det att samordna resor och möten i form av fler möten på samma ort, eller samordna med andra som skall göra samma resa är det ett bättre alternativ Finns det möjlighet att cykla eller promenera till mötet är det att föredra framför transport med bil 2. Planering av tjänsteresor Vid planering av resor skall det billigaste alternativet med hänsyn till miljöoch trafiksäkerhet väljas Vid beräkning av kostnader för resor och möten skall samtliga delar räknas in; rese-, transport-, boendekostnader samt traktamente och arbetstidsersättning Vid resa inom tätort bör främst cykel eller gång användas Vid resa inom kommunen skall Skånetrafikens kollektivtrafikstjänster alltid beaktas Vid resa inom länet skall Skånetrafikens kollektivtrafikstjänster alltid beaktas Kollektiva resor skall alltid prioriteras framför resa med personbil Vid längre resor skall tåg prioriteras framför flyg, där tåg med övernattning, om möjligt, är att föredra framför flyg Om och när resa med flyg skall användas skall det saknas rimliga alternativ 17

18 3. Samordna resor med andra medarbetare Det är väsentligt att resor och möten samordnas så gott det går. Planering av resor och möten kan bidra att samåkning kan ske och att fler möten kan ordnas under samma resa för att minska antalet resor och således minimera utsläpp från transporter. 4. Val av mötesplats Det är viktigt att planera plats för möte så det blir effektivast möjligt för deltagarna. Alla deltagare bör ha chansen att ta sig till mötet på ett så säkert och miljövänligt sätt som möjligt. När möten sker på konferensanläggningar bör sådana med ett engagemang för miljö, jämställdhet och mångfald, samt erbjuder etiska och/eller ekologiska produkter prioriteras. Även hotell som jobbar med dessa frågor bör prioriteras; enligt beslut i kommunfullmäktige xxxxxxx skall hotell där kommunanställda bor vara porrfria. Boenden som ligger nära besöks- och mötesplatsen skall alltid eftersträvas för att minska behovet av transporter. Resenär kan medges att förlänga sin vistelse/resa med användning av sin egen fritid om det inte tillkommer några extra kostnader för kommunen. 18

19 5. Efterlevnad av lagstiftningen Vid alla resor skall gällande regler och lagar efterföljas. Vid bilresor skall föraren inneha giltigt körkort, följa trafikregler och hastighetsbegränsningarna, använda säkerhetsbälte, ta ansvar för sina medresenärer samt aldrig köra under påverkan av vare sig droger eller alkohol. Vid cykelresor skall trafikreglerna följas, och användning av säkerhetsutrustning uppmuntras. Ingen skall cykla under påverkan av droger eller alkohol. Samma regler gäller vid resor med båt, tåg och flyg. 6. Körsätt Det är viktigt att medarbetarna framför sina fordon på ett lagligt och respektfullt sätt. Kommunerna skall uppmuntra ett sparsamt körsätt, såsom EcoDriving, vilket är viktigt både ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Även utbildning i trafiksäkerhet genom t.ex. halkträning och första hjälpen kan vara att föredra. Under färd bör mobiltelefonsamtal undvikas, när samtal är nödvändiga bör handsfreeutrustning brukas. Vid längre resor är det viktigt med raster och vila. Rökning får inte ske i kommunens tjänstebilar. 19

20 9. Uppföljning av resepolicyn och återkoppling av resultaten till alla medarbetare För att arbetet med resepolicy skall utvecklas bör rapportering av resor ske på ett planerat och standardiserat vis. En del av uppföljningen kan vara att rapporteringen nämns/presenteras i förvaltningarnas/kommunens miljöredovisning (eller i annan redovisning beroende på vilket sätt kommunens redovisning presenteras, och vilken roll i organisationen som dessa frågor har). 10. Ansvar Det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning gällande resor och möten. Ditt ansvar som medarbetare innebär att du undersöker vilka alternativ det finns till att resa på möten, och att du som medarbetare följer denna resepolicy och de regler som är uppsatta för det resesätt du väljer. Vid tveksamheter angående ansvar, reseplanering etc. ska ansvarig chef kontaktas. Ditt ansvar som chef innebär att du ansvarar för att dina medarbetare känner till och följer resepolicyn och dess riktlinjer. Du som chef är ansvarig för att dina medarbetare har goda kunskaper om kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. Du skall även se till att förutsättningarna för att följa resepolicyn med tillhörande riktlinjer är tydlig för medarbetarna. Du är även ansvarig för uppföljning och utveckling av resepolicyn 20

21 Lista över vad som gäller för olika transportslag (plus tips kanske?): Resor till och från arbetet Medarbetarnas resor till och från arbetet har även en betydande påverkan på miljön. Kommunen och dess förvaltningar bör därför informera om vilka alternativa färdsätt det finns samt uppmuntra medarbetarna till att nyttja dessa. Kommunen bör även uppmuntra cykling genom att erbjuda säker cykelparkering, och kontinuerligt minska möjligheterna till förmånsparkeringar för medarbetarnas privata bilar. Förmånsparkeringar kan finnas kvar om det finns särskilda skäl, som t ex handikapp. Vid resor med cykel inom tjänsten För alla kortare resor skall cykel och promenad prioriteras. Kommunen bör erbjuda tillgång till cykel, cykelhjälm och reflexväst för sina medarbetare. Vid resor med Skånetrafiken inom tjänsten Vid resor inom kommun och län skall Skånetrafikens tjänster brukas. Information angående rabattkort/biljettregler inom kommunen bör nämnas här Vid tågresor inom tjänsten Resor med tåg bokas genom de resebyråer kommunen har avtal med. Vid resa med tåg då restiden överstiger tre timmar får 1:a klass användas. Vid övriga tågresor skall 2:a klass användas. Vid resa med nattåg får egen kupé bokas. 21

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN (antagen av kommunstyrelsen 2000-09-13) ALLMÄNT Dessa regler gäller för samtliga anställda och uppdragstagare hos Landskrona kommun. Begreppen

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -' KOMMUNSTRYRaSENS AU m I ~'~:~ '.r, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU 32 Dnr 13/16, 329/08 Resor i tjänsten - antagande av riktlinjer och upphörande av

Läs mer

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Datum 2003-12-01 Dnr 2003/KLK147 rev 031217 Antagen av Kf 2004-03-18, 22 (5) 1 RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Denna policy gäller alla resor som sker i tjänsten eller i uppdrag som

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

Resepolicy för Varbergs Sim

Resepolicy för Varbergs Sim Resepolicy för Varbergs Sim Rev. 2 Giltig fr.o.m. 2012 12 01 tills vidare I denna resepolicy har vi tecknat ner föreningens avsikter och ambitioner för att tydliggöra för alla, inte minst föräldrar och

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/

13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 17 (48) 2017-11-27 Kf Ks 378 13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/381-003 Nu gällande Resepolicy antogs av kommunfullmäktige 2004-11-25, 156

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Rese- och Trafiksäkerhetspolicy. Västerås SOK

Rese- och Trafiksäkerhetspolicy. Västerås SOK Rese- och Trafiksäkerhetspolicy Västerås SOK Hemsida: www.vasterassok.se Sida: 1(5) Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 3 2 Resepolicy... 3 2.1 Val av trafikslag samt fordonstyp... 3 2.2 Anvisningar för användning

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN Omfattning Denna policy och tillhörande bilagor gäller alla resor som företas i tjänsten eller i NTF Örebro länsnamn. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av verksamhetsansvarig.

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Resepolicy för Trafikkontoret

Resepolicy för Trafikkontoret Antagen 2002-05-15, uppdaterad 2005-12-12, uppdaterad 2007-11-28 Resepolicy för Trafikkontoret Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens

Läs mer

EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23

EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23 EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23 Innehållsförteckning 1.0 Inledning... 3 2.0 Allmänt om tjänsteresor... 3 3.0 Kriterier för val av färdmedel... 3 3.1 Tåg... 4 3.2 Flyg... 4 3.3 Buss... 4 3.4 Bil... 4 3.5

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en trafiksäkerhetspolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten

Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 17 oktober 2007 96 Reviderad 7 februari 2008 29 1(8) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga.

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga. Personalberedningen Georg Krantz 044-309 33 95 georg.krantz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2008-11-28 1 (2) Riktlinjer för Möten och Resor Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen föreslås anta Riktlinjer

Läs mer

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Policy ange riktning och ambitionsnivå Vad är en resepolicy? Styrning, kontroll och uppföljning, så att resandet ligger i

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy Rese- och transportpolicy Rese- och transportpolicyn omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Värmdö kommun samt för kommunens helägda bolag. Policyn gäller för alla typer av resor företagna i

Läs mer

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 242 Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. KS Dnr 2013-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Förslag till remissvar över förslag till riktlinje

Förslag till remissvar över förslag till riktlinje Handläggare: Datum: Diarienummer: Anders Ahlström 2016-02-04 RÄN-2016-0052 Räddningsnämnden Förslag till remissvar över förslag till riktlinje Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy.

Läs mer

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun MöTs inriktning Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Vägverket och kommunerna och ska involvera kommuninvånarna. Nyckelord i projektet är samordningsvinster,

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se Hållbara resor resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015 stockholm.se 2 (8) Innehåll Inledning 3 Miljövänliga och säkra resor i tjänsten 3 Ekonomiska och administrativa riktlinjer 7 3 (8) Inledning

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun TRAFIKSÄKERHETSPOLICY för HÄLLEFORS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-04-17, 48 Inledning Hällefors kommun som arbetsgivare har ett ansvar att bedriva

Läs mer

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument.

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument. Avesta Simsällskaps policy gällande verksamhet tillgänglig för alla jämställdhet drogförebyggande arbete ledarskap trafik Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten Bilaga 4, Förslag till beslut Policy och riktlinje för resor i tjänsten Policy och riktlinjer för resor i tjänsten Policy för resor i tjänsten Policyn innebär att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resepolicy för NTF Uppsala län

Resepolicy för NTF Uppsala län September 2006 Resepolicy för NTF Uppsala län Omfattning Denna policy och tillhörande bilagor gäller alla resor som företas i tjänsten eller i NTF Uppsala läns namn. Avsteg från policyn kan göras efter

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER Dokumentnamn Dokumenttyp Faälld/upprättad Beslutsinans Piteå kommuns anvisningar för Anvisningar 2011-01-01 Kommunchef resor och transporter Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Mötes- och resepolicy

Mötes- och resepolicy 2012 Mötes- och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-18, 55 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Utvärdering och uppföljning... Fel!

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

1"""""."'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy

1.'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har beslutat ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en resepolicy fiir Vallentuna kommun. Resepolicyn omfattar samtliga

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Yttrande över förslag till rese- och trafiksäkerhetspolicy

Yttrande över förslag till rese- och trafiksäkerhetspolicy Tjänsteskrivelse 2014-02-19 Handläggare: Lars Jonsson, Barn- och utbildningsförvaltningen/gymnasieförvaltningen Gymnasienämnden Yttrande över förslag till rese- och trafiksäkerhetspolicy Sammanfattning

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Under rubriken Val av boende vid resa i tjänsten framfördes följande yrkanden: - Staffan Folke (v) yrkade att orden där så är möjligt ska strykas.

Under rubriken Val av boende vid resa i tjänsten framfördes följande yrkanden: - Staffan Folke (v) yrkade att orden där så är möjligt ska strykas. PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2007-11-29 07 111 44 Resepolicy för Regionförbundet Sörmland Styrelsen för Regionförbundet Sörmland behandlade enligt 39/2007 förslag till Resepolicy för Regionförbundet

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer