Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne"

Transkript

1 Reviderad Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne. Dessa riktlinjer ska i linje med antaget Miljöprogram bidra till att minska miljöbelastningen, öka trafiksäkerheten och sänka kostnaderna. Riktlinjerna är normgivande inom hela. Riktlinjerna innehåller tre delar: 1. Möten 2. Resor 3. Anvisningar vid resor Del 1 och 2 fastställda av , 318 Del 3 fastställd av Regiondirektören Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (7) 1. Riktlinjer för Möten 1.1 Syfte Riktlinjerna syftar till att öka användningen av distansmöten inom. Med distansmöten avses telefonmöten och videomöten. 1.2 Val av mötesform Vid planering av möten ska alltid övervägas om mötet kan ske på distans om deltagarna kommer från olika arbetsplatser. Faktorer som ska beaktas är åtgång av arbetstid, mötets karaktär, reskostnader, kostnader för informations- och kommunikationstjänster samt miljöpåverkan. 1.3 Ansvar Ansvaret för val av mötesform ligger primärt hos den som kallar till ett möte. 1.4 Distansmöten s egna funktioner för telefonmöten och videokonferenser ska användas i första hand. 1.5 Fysiska möten I första hand ska s egna lokaler användas och i andra hand ska upphandlad resebyrå anlitas.

3 Datum (7) 2. Riktlinjer för Resor 2.1 Syfte Riktlinjerna ska stödja ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert resande. 2.2 Omfattning Dessa riktlinjer med tillhörande anvisningar gäller för alla resor som avser och betalas av. 2.3 Ansvar Chefer ansvarar för att riktlinjer och anvisningar efterlevs av medarbetarna (kännedom, kunskap, beslut och uppföljning). Medarbetare ansvarar för att resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med riktlinjer och anvisningar. Varje förare ska visa omsorg och varsamhet i trafiken med särskild betoning på punkterna bilbälte, hastighet och nykterhet/drogfrihet (alkohol och drogpolicy enligt beslut RS ). 2.4 Effektivitet Möjligheten att genomföra ett möte som distansmöte (telefonmöte eller videomöte) ska övervägas innan beslut fattas om en resa. Resebeställning ska göras med så god framförhållning som möjligt. 2.5 Resebeställning Alla beställningar ska göras med avtalad resebyrå, enligt antagen Upphandlingspolicy se Alla beställningar av biljetter, marktransporter, hotell samt övriga arrangemang som normalt tillhör en resa ska bokas enligt nedan för att vid varje tillfälle uppnå de bästa priserna och minimera antalet arvoden: - via förvaltningens resebeställare om sådan finnes eller - via avtalad resebyrå - i första hand via bokningsformulär (Travel order) / e-post och i andra hand per telefon , knappval 5.

4 Datum (7) Anvisningar vid resor 3.1 Godkännande av tjänsteresa En reskostnad uppstår när resan beställs. Tjänsteresor ska därför godkännas i förväg av närmaste chef enligt den beslutsordning som är fastställd. 3.2 Planering av våra tjänsteresor Kollektiva transporter med tåg eller buss ska vara förstahandsalternativ och transporter med personbil andrahandsalternativ. Av miljö- och trafiksäkerhetsskäl kan tåg i kombination med övernattning vara ett lämpligare val än flyg eller bil. Framförhållning medger möjlighet att på bästa sätt uppnå prisnedsättning samt även reservation av plats på färdmedel och hotell som innebär tillräcklig flexibilitet och rimlig standard. 3.3 Elektronisk biljett/biljettlöst resande Biljettlöst resande dominerar resemarknaden och innebär att man inte får någon biljett av papper. Vid incheckning tas antingen bokningsbekräftelse eller bokningsnumret med och en giltig legitimation. Normalt utgår en extra kostnad om pappersbiljett fortfarande finns tillgänglig och är därmed inte förstahandsval i. 3.4 Flyg Flygresor ska i största möjliga utsträckning ske med billigaste möjliga alternativ. Inrikesflyg får nyttjas om en sammanlagd tidsvinst på minst två timmar kan göras i jämförelse med annat färdsätt. Biljetter med restriktioner (t ex ej ombokningsbara biljetter) ska användas i första hand, så att lägsta möjliga pris kan erhållas, och är huvudregel vid resor till Stockholm. 3.5 Marktransport Vid resa till och från flygplats nyttjas billigaste färdsätt. Räkna samman kostnaden för flyg och marktransport för ett optimalt val. 3.6 Tåg För att stimulera ett ökat antal tjänsteresor med tåg får resa göras i första klass. Möjligheterna att använda lägsta-pris-biljetter ska alltid utnyttjas. Vid resa med nattåg får resa företas i singelkupé.

5 Datum (7) 3.7 Bil Vid tjänsteresa med bil nyttjas: i första hand tjänstebilar eller hyrbilar från s egna bilpooler. Den regionala transportorganisationen ansvarar för tillgången till fordon (egna eller inhyrda) i andra hand privat bil (ska särskilt godkännas av närmaste chef) Samåkning ska ske i största möjliga utsträckning. Böter för trafikförseelser, parkeringsböter samt kostnader i samband med eventuella skador på eget fordon ersätts inte av. Vid hyra av bil styr antalet resenärer val av bilstorlek. Mellanklass är normal standard. ska minska användningen av privata bilar i tjänsten 1. Lokala initiativ ska tas för att stödja detta övergripande mål. Om privat bil undantagsvis, och efter särskild prövning och godkännande av ansvarig chef, används regelbundet i tjänsten ska följande krav uppfyllas: tjänstevikt över 1000 kg krockkuddar ABS-bromsar nackskydd och trepunktsbälten på de platser som används inte vara äldre än fem år räknat från första datum för inregistrering. 3.8 Taxi Resa med taxi kan ske när lämpliga allmänna kommunikationer saknas. Samåkning med taxi kan ibland vara billigare än kollektivtrafik och bör då nyttjas. Var uppmärksam på och använd fasta priser till och från flygplatser/motsvarande. Flyg-/tågtaxi ska bokas i samband med resa. Dricks ersätts inte av. 3.9 Cykel Cykling bör uppmuntras för korta resor i tjänsten t ex genom att lånecyklar tillhandshålls på arbetsplatsen. Cykelhjälm minskar skaderisken vid cykling markant och bör användas Logi/hotell Alla hotell-, kurs- och konferensbokningar ska gå genom avtalad resebyrå. För mer information se 1 År 2007 kördes cirka privata mil i tjänsten samt mil med poolbilar och leasade bilar.

6 Datum (7) Vid privat logi utgår nattraktamente Bonus Alla typer av rabatter, bonus, fribiljetter, kontanta ersättningar o dyl som lämnas i samband med tjänsteresan från t ex flygbolag och hotell är s egendom och får endast användas vid andra tjänsteresor Betalkort/Reseförskott För att minimera reseförskott och underlätta hantering i samband med resor kan medarbetare, som reser regelbundet i tjänsten erbjudas betalkort. Beslut om betalkort sker i enlighet med s beslut (pkt 5.7). Det finns två typer av betalkort i detta sammanhang; företagskort och företagsupphandlat privatkort. Företagskort används för resor och andra kostnader i tjänsten. Betalningsansvaret åligger. Kvitton ska bifogas. Företagsupphandlat privatkort används för resor och andra kostnader i tjänsten. Betalningsansvar åligger kortinnehavaren och fakturan ställs till bostadsadressen. Redovisning av kostnader sker via reseräkning. Om resan betalats med betalkort ingår en extra försäkring. Se vidare information på Traktamente Traktamentet är avsett att täcka merkostnader som uppstår vid tjänsteresa. Ersättningens omfattning framgår av gällande rese- och traktamentsavtal Reseräkning När resan avslutats, ska reseräkning upprättas månadsvis utan dröjsmål. Samtliga kvitton i original ska bifogas reseräkningen. Utbetalning sker via lönesystemet Tjänstereseförsäkring Vid tjänsteresa är den anställde försäkrad. Denna försäkring omfattar tjänsteuppdrag utanför det ordinarie tjänstestället. Se mer information om tjänstereseförsäkring på Säkerhet och restriktioner Följande säkerhetspunkter ska beaktas vid tjänsteresor: Antalet nyckelpersoner som reser med samma transportmedel vid samma tillfälle ska vara begränsat.

7 Datum (7) Beställning ska medge kontroll över var s medarbetare befinner sig vid in- och utlandsresor. Vilket primärt säkerställs genom att avtalad resebyrå används vid bokning av resor och hotell. Kravet beaktas även vid externt arrangerade resor. Vid utlandsresor ska UD:s aktuella rekommendationer iakttas Visering och vaccinationer Resebyrån ombesörjer visering och annan dokumentation som krävs beroende på vilket land som resan avser. Nödvändiga vaccinationer ersätts av via reseräkningen.

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga.

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga. Personalberedningen Georg Krantz 044-309 33 95 georg.krantz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2008-11-28 1 (2) Riktlinjer för Möten och Resor Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen föreslås anta Riktlinjer

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Riktlinje för tjänsteresor. Antagen av Kommunstyrelsen KK19/575

Riktlinje för tjänsteresor. Antagen av Kommunstyrelsen KK19/575 Riktlinje för tjänsteresor 2019-09-23 KK19/575 Riktlinjer KK19/575 2/6 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för tjänsteresor - syfte... 3 2 Definitioner... 3 3 Koppling till andra styrdokument... 3 4 Ansvar...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Verksamhetsplan. för resor och möten. Diarienummer: Ks2017/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för resor och möten. Diarienummer: Ks2017/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2017/0223.003 Verksamhetsplan för resor och möten Gäller från: 2018-02-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2018-01-16 23 Utarbetad av: Miljöstrategen med flera

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Regionstab. Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Regionstab. Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten 20190115 Dokumentnamn: Riktlinjer för tjänsteresor och möten Revision: 01 Dokumenttyp: Styrande dokument Detta dokument gäller för: Region Blekinge Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

RU 11.4 Mötes- och resepolicy för Region Uppsala med tillämpningsföreskrifter

RU 11.4 Mötes- och resepolicy för Region Uppsala med tillämpningsföreskrifter Godkänt den: 2018-09-18 Ansvarig: Marta Fallgren Gäller för: Region Uppsala RU 11.4 Mötes- och resepolicy för Region Uppsala med tillämpningsföreskrifter Dnr LS 2016-0065, Mötes- och resepolicy för Region

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Riktlinje för resor Oktober 2016

Riktlinje för resor Oktober 2016 Riktlinje för resor Oktober 2016 Riktlinjer för resor inom DIK Denna riktlinje gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som förtroendevald eller anställd vid kansliet på DIK. Riktlinjen ska

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29: Bilaga 1: Tillämpning av resepolicy

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Beslutsinstans: Regionfullmäktige Region Jämtland Version: 1.1 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 2(8) 1. Nyutgåva 1.1 2017-04-26 Reviderad efter beslut i regionfullmäktige Regionfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan

Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan 1 INLEDNING... 2 1.1 DEFINITIONER... 2 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 2.1 BESLUT OM RESA... 3 2.2 BETALKORT... 3 2.3 ÅRS/HALVÅRSKORT... 3 2.4 BONUS...

Läs mer

Riktlinje om möten och resor

Riktlinje om möten och resor RIKTLINJE Gäller från och med Diarienummer 2018-01-23 V-2018-0028 Riktlinje om möten och resor Denna riktlinje gäller för alla möten och resor, inrikes och utrikes, som genomförs av anställda och icke-anställda

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -' KOMMUNSTRYRaSENS AU m I ~'~:~ '.r, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU 32 Dnr 13/16, 329/08 Resor i tjänsten - antagande av riktlinjer och upphörande av

Läs mer

Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen

Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen 1 (2) Policy Datum 2016-10-03 Diarienummer RS 2016 02451 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Eva Johansson Telefon: 0708-55 24 46 E-post: eva.johansson@vgregion.se Rese- och mötespolicy

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Regler för möten och resor vid Högskolan Dalarna För anställda som reser i tjänsten och icke anställda som reser för Högskolan Dalarnas räkning

Regler för möten och resor vid Högskolan Dalarna För anställda som reser i tjänsten och icke anställda som reser för Högskolan Dalarnas räkning Regler för möten och resor vid Högskolan Dalarna För anställda som reser i tjänsten och icke anställda som reser för Högskolan Dalarnas räkning Beslut: Rektor 2019-09-03 Revidering: - Dnr: HDa 1.2-2019/1056

Läs mer

Mötes- och resepolicy

Mötes- och resepolicy Mötes- och resepolicy Ks/2019:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Mötes- och resepolicy Fastställt av kommunstyrelsen 2019-09-11 204 jonkoping.se 2 Syfte Ett hållbart transportsystem

Läs mer

Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern KSKF_2013_447-Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern.

Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern KSKF_2013_447-Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern. 2014-08-05 1 (10) Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern KSKF_2013_447-Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern.docx Eskilstuna kommun 2014-08-05 2 (10) Anvisningar

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Landstingsgemensamma regler för resor - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting

Landstingsgemensamma regler för resor - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting Version: 2 Ansvarig: Landstingsfullmäktige 2(6) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 1998-09-23 Nyutgåva

Läs mer

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN (antagen av kommunstyrelsen 2000-09-13) ALLMÄNT Dessa regler gäller för samtliga anställda och uppdragstagare hos Landskrona kommun. Begreppen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten

Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 17 oktober 2007 96 Reviderad 7 februari 2008 29 1(8) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor

Riktlinjer för tjänsteresor Hallsbergs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen : 2019-05-21 Reviderad: Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun inkl. bolag. Dokumentansvarig: Administrativa avdelningen Ärendenummer: 19/KS/84 Riktlinjer

Läs mer

1(6) Riktlinjer för tjänsteresor. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för tjänsteresor. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-05-10 112 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Kommunstyrelsen 2017-10-03 186 3(6) Innehållsförteckning

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

Målet med Svenska Lottakårens resepolicy är att vi ska underlätta för säkra, kostnadseffektiva och i möjligaste mån klimatsmarta resor.

Målet med Svenska Lottakårens resepolicy är att vi ska underlätta för säkra, kostnadseffektiva och i möjligaste mån klimatsmarta resor. Resepolicy Målet med Svenska Lottakårens resepolicy är att vi ska underlätta för säkra, kostnadseffektiva och i möjligaste mån klimatsmarta resor. Denna resepolicy omfattar anställda, såväl kanslipersonal

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för resor i tjänsten

RIKTLINJER. Riktlinjer för resor i tjänsten RIKTLINJER Riktlinjer för resor i tjänsten 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för resor i tjänsten Diarienummer: KS/2017:297 Beslutas av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2018-04-16 87 Dokumentansvarig:

Läs mer

Detta reglemente syftar till att användningen av resor ska ske på ett sådant sätt att följande långsiktiga mål uppnås:

Detta reglemente syftar till att användningen av resor ska ske på ett sådant sätt att följande långsiktiga mål uppnås: 2016-10-07 Resereglemente fastställt av kyrkofullmäktige 2016-11-15 För Malmö pastorat ingår resandet som en naturlig del av verksamheten. Detta resande medför konsekvenser för vår arbetsmiljö, miljö och

Läs mer

Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen

Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen 1 (7) Personalbyrån Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2004-02-09 och 2004-06-21 EKB-799-0069/04 Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen 1 Allmänt I Polisens arbete utgör tjänsteresorna en

Läs mer

Resepolicy

Resepolicy 2019-01-17 Innehåll 1. Allmän beskrivning... 3 2. Generell resepolicy 2019... 3 3. Resebyrå... 4 3.1. Jourservice... 4 3.2. Ansvar... 4 3.3. Beställning av resor... 4 4. Resesätt... 5 4.1. Tåg och Buss...

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 17KS289 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Remissversion Resepolicy för Gävle kommunkoncern Remissversion Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun [2013] Grafisk form Pangea design 1 Innehållsförteckning

Läs mer

13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/

13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 17 (48) 2017-11-27 Kf Ks 378 13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/381-003 Nu gällande Resepolicy antogs av kommunfullmäktige 2004-11-25, 156

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Riktlinjer för resor vid fastighetskontoret

Riktlinjer för resor vid fastighetskontoret DNR 1.1.2-052/2011 Riktlinjer för resor vid fastighetskontoret Dessa riktlinjer behandlar lokala resor, regler för s.k. SL-kort samt inrikes och utrikes tjänsteresor. Stockholms stads förvaltningar och

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Enhetschef 040-675 33 01, 072-199 81 71 christina.marschall@skane.

Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Enhetschef 040-675 33 01, 072-199 81 71 christina.marschall@skane. Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Enhetschef 040-675 33 01, 072-199 81 71 christina.marschall@skane.se YTTRANDE Datum 2014-01-28 Dnr 1302546 1 (5) Gemensamma presidiet

Läs mer

Stockholms läns landstings riktlinjer för resor och möten i tjänsten

Stockholms läns landstings riktlinjer för resor och möten i tjänsten RIKTLINJER Riktlinjer Stockholms läns landstings riktlinjer för resor och möten i tjänsten Gäller för Stockholms läns landsting med bolag Antagen av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd

Läs mer

Giltigt fro.m: - Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : Styrande dokument

Giltigt fro.m: - Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : Styrande dokument Tjänsteresor i Västerbottens läns landsting. Rutiner Bakgrund Rutinerna gäller samtliga resor som betalas av Västerbottens läns landsting (VLL). Syfte Rutinerna syftar till att planering av och genomförande

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Mötes- och resepolicy vid Högskolan i Skövde

Mötes- och resepolicy vid Högskolan i Skövde HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2016-07-01 DnrHS 2016/384 Mötes- och resepolicy vid Högskolan i Skövde Jag fastställer härmed Mötes- och resepolicy för Högskolan i Skövde. Policyn ska öka medvetenheten

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten Fastställd av: Rektor 2013-06-25. 1 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Övriga riktlinjer, detaljerad information 3 2 Definitioner 3 3 Planering 4 3.1 Telefon-,

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Riktlinjer och regler för mötesverksamhet och tjänsteresor

Riktlinjer och regler för mötesverksamhet och tjänsteresor Riktlinjer och regler för mötesverksamhet och tjänsteresor ULDT-2014-04-07-1630 1 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR MÖTESVERKSAMHET OCH TJÄNSTERESOR... 2 2 REGLER FÖR MÖTESVERKSAMHET OCH TJÄNSTERESOR... 3 2.1

Läs mer

Dnr 17KS289. Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Dnr 17KS289. Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 17KS289 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Innehåll Omfattning...4 Syfte...4 Mål...4 Grundregler...5 Grundregler för resande i Gävle Kommunkoncern...5 Privatbil i tjänst...5 Resa med flyg...5 Ansvar...5

Läs mer

Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten för Arvidsjaurs kommun och dess bolag

Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten för Arvidsjaurs kommun och dess bolag Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten för Arvidsjaurs kommun och dess bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrande dokument Riktlinjer 2016-06-20 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Resepolicy för Trafikkontoret

Resepolicy för Trafikkontoret Antagen 2002-05-15, uppdaterad 2005-12-12, uppdaterad 2007-11-28 Resepolicy för Trafikkontoret Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Datum 2003-12-01 Dnr 2003/KLK147 rev 031217 Antagen av Kf 2004-03-18, 22 (5) 1 RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Denna policy gäller alla resor som sker i tjänsten eller i uppdrag som

Läs mer

Reseriktlinjer. Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi:

Reseriktlinjer. Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi: Reseriktlinjer Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi: Arbetar för jämställdhet och allas lika värde Arbetar för att utveckla hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt Värnar om rätten

Läs mer

Revidering av styrdokument Riktlinjer för resor

Revidering av styrdokument Riktlinjer för resor Datum 2019-05-31 Dnr 2019-002210 Sida 1(2) Peter Krahl Rydberg, 033-35 30 11 peter.krahl.rydberg@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Revidering av styrdokument Riktlinjer för resor Förslag till beslut:

Läs mer

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Bilaga 1 Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Tillämpningsområde Detta avtal äger tillämpning på samtliga anställda inom universitetet, såvida inte uttryckligt undantag anges i särskilt

Läs mer

Resa i tjänsten. Här är snabbversionen av Eslövs kommuns riktlinjer för resor i tjänsten.

Resa i tjänsten. Här är snabbversionen av Eslövs kommuns riktlinjer för resor i tjänsten. Resa i tjänsten Här är snabbversionen av Eslövs kommuns riktlinjer för resor i tjänsten. Kräver ditt möte att du reser? Kan ni istället använda Skype? Skype finns installerat på alla datorer. Testa chattfunktionen

Läs mer

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting 1 (6) Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting Ansvarig: Björn Ahlnäs 2 (6) Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Definitioner 3 2 Rutiner 3 2.1 Reseräkning 3 3 Ersättning

Läs mer

TJÄNSTERESOR. Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTERESOR. Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTERESOR Kommunstyrelseförvaltningen 2012-08-17 1. RESEPOLICY Antagen av kommunstyrelsen Reviderad personalutskottet 06-10-06 Reviderad av kommunfullmäktige 07-06-20 Denna resepolicy gäller för alla

Läs mer

Riktlinjer för resor och fordon

Riktlinjer för resor och fordon Riktlinjer för resor och fordon Finspångs kommun 2018-08-30 Versionsnummer 1.0 F I N S P Å N G S K O M M U N Riktlinjer för resor och fordon Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-850 00 Fax 0122-850

Läs mer

Riktlinjer för möten och resor i Regeringskansliet

Riktlinjer för möten och resor i Regeringskansliet Riktlinjer RKFC 2016:1 2016-12-21 FA2016/01598/JA Förvaltningsavdelningen Riktlinjer för möten och resor i Regeringskansliet Dessa riktlinjer är beslutade av förvaltningschefen med stöd av 8 Regeringskansliets

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN Omfattning Denna policy och tillhörande bilagor gäller alla resor som företas i tjänsten eller i NTF Örebro länsnamn. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av verksamhetsansvarig.

Läs mer

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Syftet med dessa anvisningar är att: effektivisera resebokningen

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy Rese- och transportpolicy Rese- och transportpolicyn omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Värmdö kommun samt för kommunens helägda bolag. Policyn gäller för alla typer av resor företagna i

Läs mer

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se Hållbara resor resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015 stockholm.se 2 (8) Innehåll Inledning 3 Miljövänliga och säkra resor i tjänsten 3 Ekonomiska och administrativa riktlinjer 7 3 (8) Inledning

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

1 (7) AW/LL. Innehåll

1 (7) AW/LL. Innehåll 1 (7) 2016-10-10 AW/LL Innehåll Inledning... 2 Omfattning... 2 Allmänt om förmånsbeskattning... 2 Att tänka på när du planerar ett möte eller en resa... 3 Att tänka på när du bokar resor och boende...

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer