Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ ) ersättningar, försäkringar, etc

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc"

Transkript

1 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ ) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04 samt i lokala riktlinjer för Landstinget i Östergötland. 1. Resa på arbetstid Medarbetare som ska tjänstgöra på annan ort ett helt arbetspass reser till och från tjänstgöringen utanför arbetstid. Medarbetare som ska tjänstgöra på annan ort på förmiddagen och på ordinarie arbetsort på eftermiddagen reser till tjänstgöringen utanför arbetstid och tillbaka på arbetstid. Medarbetare som ska tjänstgöra sista delen av ett arbetspass på annan ort reser till tjänstgöringen på arbetstid och hemresan till bostaden utanför arbetstid. 2. Färdtidsersättning Färdtidsersättning är ersättning för restid som skett utanför ordinarie arbetstid. Ersättningen ger kompensation för att medarbetares fritid tas i anspråk för resa i arbetet. Sådan restid räknas inte som arbetstid och inte heller som mertid/övertid och ska därför inte registreras på annat sätt än för beräkning och utbetalning av färdtidsersättning. Färdtidsersättning betalas om resan varit längre än 40 km från arbetsplatsen/hemmet och varat minst en halvtimme. Restiden räknas antingen från arbetsplatsen eller från hemmet beroende på vilket som ligger närmast resemålet. Se exempel A-C nedan. Fram till är färdtidsersättningen 59,30 kr per timme för de första 10 timmarna under en kalendervecka. Ytterligare restid utöver det ersätts med 118,60 kr per timme. Från och med är motsvarande ersättning 53,3 procent av timlönen (månadslönen dividerat med 165) respektive 80 procent av timlönen. Färdtidsersättning betraktas som en skattepliktig förmån och kan inte omvandlas till ledighet. Färdtidsersättning betalas inte för tiden mellan klockan om medarbetare har sovplats på färdmedlet. Från och med har man rätt till färdtidsersättning även vid tjänsteresor utomlands. Exempel A: En medarbetare bor och arbetar i Linköping och ska resa till ett möte i Norrköping. Resan sker utanför ordinarie arbetstid och tar mer än en halvtimme. Medarbetaren har rätt till färdtidsersättning för hela restiden.

2 2(5) Exempel B: En medarbetare bor i Rimforsa och arbetar i Linköping. Medarbetaren ska åka på en konferens i Stockholm. Resan sker utanför ordinarie arbetstid och tar mer än en halvtimme. Medarbetaren har rätt till färdtidsersättning från Linköping till Stockholm. Färdtidsersättning utgår inte för restiden mellan Rimforsa och Linköping eftersom arbetsplatsen i Linköping ligger närmare resmålet. Exempel C: En medarbetare bor i Norsholm och arbetar i Linköping. Medarbetaren ska åka på konferens med bil till Stockholm. Resan sker utanför ordinarie arbetstid och tar mer än en halvtimme. Medarbetaren har rätt till färdtidsersättning från Norsholm till Stockholm. Färdtidsersättning utgår från hemmet eftersom resan startar där och det ligger närmare resmålet. 3. Kilometerersättning Vid användning av egen bil i tjänsten betalas kilometerersättning enligt kollektivavtalet BIA. Ersättningen är 2,90 kr per kilometer. Sträckan beräknas normalt från/till arbetsplatsen. Om tjänsteresan påbörjas eller avslutas i hemmet beräknas sträckan istället från/till hemmet i de fall hemmet ligger närmare resmålet. Ansökan om kilometerersättning görs på reseräkning. Exempel D: En medarbetare bor i Borensberg och arbetar normalt i Linköping men ska tillfälligt arbeta en hel dag i Motala. Kilometerersättning betalas för sträckan mellan hemmet och arbetsplatsen i Motala. Exempel E: En medarbetare bor i Motala, arbetar i Linköping och ska resa till ett möte i Norrköping. Resan startar direkt hemifrån till Norrköping. Kilometerersättning betalas för sträckan mellan Linköping och Norrköping. 4. Trängselskatt Trängselskatt tas i dagsläget ut för fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad måndag till fredag mellan kl och och fordon som passerar en betalstation i Göteborg måndag till fredag mellan kl och För den som använt tjänstebil eller förmånsbil i Stockholms innerstad skickas faktura på trängselskatt automatiskt till landstinget för betalning. Medarbetare som gjort privat resa med förmånsbil ska kontakta Löneservice för förmånsbeskattning. För medarbetare som använt hyrbil skickas faktura på trängselskatt till biluthyrningsföretaget. Trängselskatten läggs på hyran som faktureras landstinget.

3 3(5) Medarbetare som använt egen bil måste själv betala trängselskatten. Transportstyrelsens webbplats för trängselskatt: innehåller information om hur detta går till. Medarbetare som betalat trängselskatt för resa i tjänsten kan få ersättning för utlägget genom att fylla i en reseräkning och bifoga kvitto alternativt kontoutdrag. Landstinget ersätter inte medarbetare för förhöjd kostnad (expeditionsavgift, tilläggsavgift) på grund av för sen inbetalning av trängselskatt. 5. Traktamente Vid tjänsteresa längre än 50 km från arbetsplatsen/hemmet som omfattar flera dagar med övernattning betalar arbetsgivaren traktamente och ersättning för logi. Traktamentsbelopp är 220 kr för hel dag och 110 kr för halv dag. Beloppen reduceras med fasta belopp om det ingått fria måltider i resan. Utöver traktamente betalas resetillägg med 105 kr för hel dag om resan varat mer än 18 timmar och med 15 kr för halv dag om resan varat mer än fyra timmar. Vid endagstjänsteresa utanför länet som omfattar minst åtta timmar betalas resetillägg med 140 kronor. Detta resetillägg är till för att täcka de fördyrade levnadsomkostnader som uppstår. Vid privat boende under en tjänsteresa betalas nattraktamente med 110 kronor per natt. Vid utlandsresa tillämpas traktamentsbelopp enligt Skatteverkets bestämmelser. 6. Reseräkning Ansökan om traktamente, resetillägg, färdtidsersättning, bilersättning, parkeringsavgifter och eventuella andra utlägg i samband med resa görs på reseräkning. Reseräkningen finns i blankettarkivet på intranätet. På reseräkningen ska syfte med resan anges samt om fria måltider ingått. Om resans syfte varit utbildning ska program bifogas reseräkningen. Reseräkningen ska lämnas till ansvarig chef snarast (inom en månad) efter genomförd resa. Godkänd reseräkning skickas tillsammans med eventuella originalkvitton till Löneservice. 7. Reseersättning vid förändrat tjänsteställe Medarbetare som beordras stadigvarande förändring av tjänsteställe kan få reseersättning i upp till sex månader för resa med kollektivtrafik. I undantagsfall kan kilometerersättning för resa med egen bil beviljas. Ersättningen betraktas som skattepliktig lön.

4 4(5) Reseersättning vid förändrat tjänsteställe gäller inte för medarbetare som under sin tjänstgöring byter tjänsteställe i enlighet med uppgjord planering, till exempel AT-läkare. 8. Reseförskott Förskott på rese- och/eller traktamentsersättning kan beviljas om den beräknade totalkostnaden överstiger 100 kronor. Ansökan om reseförskott görs på blankett Reseförskott. Blanketten finns i blankettarkivet på intranätet. Avdrag för utbetalat reseförskott görs sedan på reseräkning. 9. Utlandsresa Medarbetare som ska resa utomlands i tjänsten ansvarar själv för att ordna pass, visum och valuta. Eventuell vaccination/medicinering som behövs kan beställas av ansvarig chef via företagshälsovården eller ordnas av medarbetaren själv. Avgift för pass bekostas av medarbetaren. Avgift för visum och vaccination ersätts av arbetsgivaren. Ansökan om ersättning görs på blanketten Utbetalningsunderlag som finns i blankettarkivet på intranätet. Godkänt utbetalningsunderlag skickas tillsammans med originalkvitton till Löneservice. 10. Försäkring Landstinget har tecknat en tjänstereseförsäkring som gäller vid resa utomlands. Mer information om försäkringen finns på intranätet. Kontakta Löneservice för att få ett försäkringskort att ta med på resan. 11. Skadeersättning och böter Landstinget har ingen försäkring som täcker skada på egen bil som använts i tjänsten. Medarbetare får därför själv stå för eventuella kostnader i samband med skada, inklusive självrisk. Om en olycka eller annan skada inträffar vid användande av tjänstebil eller hyrbil ska ansvarig förare fylla i en skadeanmälan samt informera närmaste chef. Vid eventuella oklarheter kan kontakt tas med landstingets upphandlingscentrum. Eventuella kostnader som uppstår belastar berörd produktionsenhet inom landstinget. Parkeringsböter och böter för trafikförseelser ersätts inte av landstinget.

5 5(5) 12. Kundförmåner Alla kundförmåner, till exempel fribiljetter, rabatter, bonus eller liknande, som lämnas i samband med tjänsteresa ska nyttjas i tjänsten.

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Svensk Industriförening IF Metall avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 Din företagsresurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer