1. Riktlinjer för Möten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Riktlinjer för Möten"

Transkript

1 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne. Dessa riktlinjer ska i linje med antaget Miljöprogram bidra till att minska miljöbelastningen, öka trafiksäkerheten och sänka kostnaderna. Riktlinjerna är normgivande inom hela. Riktlinjerna innehåller tre delar: 1. Möten 2. Resor 3. Anvisningar vid resor Del 1 och 2 fastställda av , 318 Del 3 fastställd av Regiondirektören Postadress: J A Hedlunds väg Organisationsnummer: Besöksadress: Kristianstad Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (7) 1. Riktlinjer för Möten 1.1 Syfte Riktlinjerna syftar till att öka användningen av distansmöten inom. Med distansmöten avses telefonmöten och videomöten. 1.2 Val av mötesform Vid planering av möten ska alltid övervägas om mötet kan ske på distans om deltagarna kommer från olika arbetsplatser. Faktorer som ska beaktas är åtgång av arbetstid, mötets karaktär, reskostnader, kostnader för informations- och kommunikationstjänster samt miljöpåverkan. 1.3 Ansvar Ansvaret för val av mötesform ligger primärt hos den som kallar till ett möte. 1.4 Distansmöten s egna funktioner för telefonmöten och videokonferenser ska användas i första hand. 1.5 Fysiska möten I första hand ska s egna lokaler användas och i andra hand upphandlade kurs- och konferensanläggningar inom Skåne (www.skane.se/reseportal).

3 Datum (7) 2. Riktlinjer för Resor 2.1 Syfte Riktlinjerna ska stödja ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert resande. 2.2 Omfattning Dessa riktlinjer med tillhörande anvisningar gäller för alla resor som avser och betalas av. 2.3 Ansvar Chefer ansvarar för att riktlinjer och anvisningar efterlevs av medarbetarna (kännedom, kunskap, beslut och uppföljning). Medarbetare ansvarar för att resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med riktlinjer och anvisningar. Varje förare ska visa omsorg och varsamhet i trafiken med särskild betoning på punkterna bilbälte, hastighet och nykterhet/drogfrihet (alkohol och drogpolicy enligt beslut RS ). 2.4 Effektivitet Möjligheten att genomföra ett möte som distansmöte (telefonmöte eller videomöte) ska övervägas innan beslut fattas om en resa. Resebeställning ska göras med så god framförhållning som möjligt. 2.5 Resebeställning Alla beställningar ska följa de reseavtal som har tecknats av enligt antagen Upphandlingspolicy se Alla beställningar av biljetter, marktransporter, hotell samt övriga arrangemang som normalt tillhör en resa ska bokas i följande prioriteringsordning för att vid varje tillfälle uppnå de bästa priserna och minimera antalet arvoden: 1. via förvaltningens resebeställare (granskning av alternativ och samordning) 2. via avtalad resebyrå - i första hand via e-post och i andra hand per telefon

4 Datum (7) Anvisningar vid resor 3.1 Godkännande av tjänsteresa En reskostnad uppstår när resan beställs. Tjänsteresor ska därför godkännas i förväg av närmaste chef enligt den beslutsordning som är fastställd. 3.2 Planering av våra tjänsteresor Kollektiva transporter med tåg eller buss ska vara förstahandsalternativ och transporter med personbil andrahandsalternativ. Av miljö- och trafiksäkerhetsskäl kan tåg i kombination med övernattning vara ett lämpligare val än flyg eller bil. Framförhållning medger möjlighet att på bästa sätt uppnå prisnedsättning samt även reservation av plats på färdmedel och hotell som innebär tillräcklig flexibilitet och rimlig standard. 3.3 Elektronisk biljett/biljettlöst resande Biljettlöst resande dominerar resemarknaden och innebär att man inte får någon biljett av papper. Vid incheckning tas antingen bokningsbekräftelse eller bokningsnumret med och en giltig legitimation. Normalt utgår en extra kostnad om pappersbiljett fortfarande finns tillgänglig och är därmed inte förstahandsval i. 3.4 Flyg Flygresor ska i största möjliga utsträckning ske med billigaste möjliga alternativ. Inrikesflyg får nyttjas om en sammanlagd tidsvinst på minst två timmar kan göras i jämförelse med annat färdsätt. Biljetter med restriktioner (t ex ej ombokningsbara biljetter) ska användas i första hand, så att lägsta möjliga pris kan erhållas, och är huvudregel vid resor till Stockholm. 3.5 Marktransport Vid resa till och från flygplats nyttjas billigaste färdsätt. Räkna samman kostnaden för flyg och marktransport för ett optimalt val. 3.6 Tåg För att stimulera ett ökat antal tjänsteresor med tåg får resa göras i första klass. Möjligheterna att använda lägsta-pris-biljetter ska alltid utnyttjas. Vid resa med nattåg får resa företas i singelkupé. Vid direktbokning hos SJ uppges s avtalsnummer 592

5 Datum (7) samt förvaltningens kundnummer (sexsiffrigt). Se närmare information på 3.7 Bil Vid tjänsteresa med bil nyttjas: i första hand tjänstebilar eller hyrbilar från s egna bilpooler. Den regionala transportorganisationen ansvarar för tillgången till fordon (egna eller inhyrda) i andra hand privat bil (ska särskilt godkännas av närmaste chef) Samåkning ska ske i största möjliga utsträckning. Böter för trafikförseelser, parkeringsböter samt kostnader i samband med eventuella skador på eget fordon ersätts inte av. Vid hyra av bil styr antalet resenärer val av bilstorlek. Mellanklass är normal standard. ska minska användningen av privata bilar i tjänsten 1. Lokala initiativ ska tas för att stödja detta övergripande mål. Om privat bil undantagsvis, och efter särskild prövning och godkännande av ansvarig chef, används regelbundet i tjänsten ska följande krav uppfyllas: tjänstevikt över 1000 kg krockkuddar ABS-bromsar nackskydd och trepunktsbälten på de platser som används inte vara äldre än fem år räknat från första datum för inregistrering. 3.8 Taxi Resa med taxi kan ske när lämpliga allmänna kommunikationer saknas. Samåkning med taxi kan ibland vara billigare än kollektivtrafik och bör då nyttjas. Var uppmärksam på och använd fasta priser till och från flygplatser/motsvarande. Flyg-/tågtaxi ska bokas i samband med resa. Dricks ersätts inte av. 3.9 Cykel Cykling bör uppmuntras för korta resor i tjänsten t ex genom att lånecyklar tillhandshålls på arbetsplatsen. Cykelhjälm minskar skaderisken vid cykling markant och bör användas Logi/hotell 1 År 2007 kördes cirka privata mil i tjänsten samt mil med poolbilar och leasade bilar.

6 Datum (7) Övernattning sker på hotell som återfinns i s upphandlade avtal (se reseportalen med följande undantag: Om orten inte finns med i avtalet Om lediga rum saknas på aktuella hotell. Vid privat logi utgår nattraktamente Bonus Alla typer av rabatter, bonus, fribiljetter, kontanta ersättningar o dyl som lämnas i samband med tjänsteresan från t ex flygbolag och hotell är s egendom och får endast användas vid andra tjänsteresor Betalkort/Reseförskott För att minimera reseförskott och underlätta hantering i samband med resor kan medarbetare, som reser regelbundet i tjänsten erbjudas betalkort. Beslut om betalkort sker i enlighet med s beslut (pkt 5.7). Det finns två typer av betalkort i detta sammanhang; företagskort och företagsupphandlat privatkort. Företagskort används för resor och andra kostnader i tjänsten. Betalningsansvaret åligger. Kvitton ska bifogas. Företagsupphandlat privatkort används för resor och andra kostnader i tjänsten. Betalningsansvar åligger kortinnehavaren och fakturan ställs till bostadsadressen. Redovisning av kostnader sker via reseräkning. Om resan betalats med betalkort ingår en extra försäkring. Se vidare information på Traktamente Traktamentet är avsett att täcka merkostnader som uppstår vid tjänsteresa. Ersättningens omfattning framgår av gällande rese- och traktamentsavtal Reseräkning När resan avslutats, ska reseräkning upprättas månadsvis utan dröjsmål. Samtliga kvitton i original ska bifogas reseräkningen. Utbetalning sker via lönesystemet Tjänstereseförsäkring Vid tjänsteresa är den anställde försäkrad. Denna försäkring omfattar tjänsteuppdrag utanför det ordinarie tjänstestället. Se närmare information på under fliken Katastrof, Beredskap & Säkerhet.

7 Datum (7) 3.16 Säkerhet och restriktioner Följande säkerhetspunkter ska beaktas vid tjänsteresor: Antalet nyckelpersoner som reser med samma transportmedel vid samma tillfälle ska vara begränsat. Beställning ska medge kontroll över var s medarbetare befinner sig vid in- och utlandsresor. Vilket primärt säkerställs genom att avtalad resebyrå används vid bokning av resor och hotell. Kravet beaktas även vid externt arrangerade resor. Vid utlandsresor ska UD:s aktuella rekommendationer iakttas Visering och vaccinationer Resebyrån ombesörjer visering och annan dokumentation som krävs beroende på vilket land som resan avser. Nödvändiga vaccinationer ersätts av via reseräkningen.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Syftet med dessa anvisningar är att: effektivisera resebokningen

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter resereglemente från 2008-02-01 Beslut Dnr: 3400/2010-200 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av resereglemente för

Läs mer