2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)"

Transkript

1 Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för HR-avd. Nästan alla frågor har även ett öppet annat -alternativ. 1. Har du tillgång till bil i hushållet? (privatägd, annans tjänstebil, bilpool, nej) 2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) 3. Har du körkort för bil (ja/nej) 4. Hur långt har du till arbetet? (6 olika avståndsintervall) 5. Har du tillgång till något av följande på din arbetsplats? (Gratis bilparkering, bilparkering med avgift, låst cykelparkering) 6. Vilket är ditt vanligaste färdsätt till arbetet? (ensam i bil, samåkeri bil, kollektivt, cyklar, går, kombinerar färdmedel, annat) Endast för de som svarat Kombinerar : Hur ser resan ut (riktning bostaden till arbetsplatsen)? (olika alternativ med kombination av färdmedel) Hur lång tid tar den kombinerade resan totalt, dörr till dörr? Hur väl fungerar kollektivtrafikdelen av din resa till arbetet? Vad skulle få kollektivtrafikdelen av resan att bli bättre? (Inget, tätare turer, närmre hållplats vid hemmet, närmre hållplats vid arbetet, färre byten, bättre punktlighet/pålitlighet, bättre komfort, större trygghet, bättre information på arbetsplatsen, flexiblare arbetstider, subventionerade kollektivtrafikskort från arbetsgivaren) Endast för den som svarat samåker : Varför samåker du till och från arbetet? (Billigt, bekvämt/enkelt, snabbt, flexibelt, har inte tillgång till bil, har inte körkort, saknar bra kollektivtrafikförbindelse, sällskap, miljövänligt)

2 Är du oftast... (förare/passagerare/varierar) Med vem samåker du vanligtvis? (kollega, familjemedlem, bekant/granne, mfl) Endast för den som svarat går : Endast för den som svarat cyklar : Hur lång tid tar resan dörr till dörr? Har du normalt tillgång till bil för resan till arbetet (även om du vanligtvis samåker istället)? (ja/nej/kan ej svara) Finns det något din arbetsgivare skulle kunna göra för att få samåkningen att fungera bättre? (bättre information, personlig rådgivning, hjälp att hitta personer att samåka med) Varför går du till och från arbetet? (billigt, bekvämt, snabbt, flexibelt, har inte tillgång till bil, har inte körkort, saknar bra kollektivtrafikförbindelse, möjlighet till motion, miljövänligt) Hur lång tid tar gångturen dörr till dörr? Hur väl fungerar det att gå till arbetet? Finns det något som skulle få gångturen att bli bättre? (inget, tryggare/vackrare gångstråk, tydligare avgränsningar gång/cykel) Finns det något din arbetsgivare skulle kunna göra för att få gångturen att bli bättre? (öppen fråga) Har du normalt tillgång till bil för resan till arbetet (även om du vanligtvis går istället)? (Ja/nej/kan ej svara) Varför cyklar du till och från arbetet? (Flera alternativ möjliga) (billigt, bekvämt, snabbt, flexibelt, har inte tillgång till bil, har inte körkort, saknar bra kollektivtrafikförbindelse, möjlighet till motion, miljövänligt)

3 Hur lång tid tar cykelresan dörr till dörr? Hur väl fungerar det att cykla till arbetet? Vad skulle få cykelresan att bli bättre? (inget, bättre cykelvägar, bättre cykelparkering på arbetsplatsen, bättre möjligheter att byta om på arbetsplatsen, bättre möjligheter att duscha på arbetsplatsen) Följdfråga På vilket sätt bättre cykelvägar? Har du normalt tillgång till bil för resan till arbetet (även om du vanligtvis cyklar istället)? (Ja/nej/kan ej svara) Använder du cykelhjälm? (alltid, oftast, ibland, aldrig) Endast för den som svarat kollektivt : Varför åker du kollektivt till och från arbetet? (Flera alternativ möjliga) (billigt, bekvämt, snabbt, flexibelt, har inte tillgång till bil, har inte körkort, saknar bra kollektivtrafikförbindelse, möjlighet till motion, miljövänligt) Hur lång tid tar resan dörr till dörr? Hur väl fungerar det att åka kollektivt till arbetet? Vad skulle få kollektivresan att bli bättre? (Inget, tätare turer, närmre hållplats vid hemmet, närmre hållplats vid arbetet, färre byten, bättre punktlighet/pålitlighet, bättre komfort, större trygghet, bättre information på arbetsplatsen, flexiblare arbetstider, subventionerade kollektivtrafikskort från arbetsgivaren) Endast för den som svarat kör bil : Har du normalt tillgång till bil för resan till arbetet (även om du vanligtvis reser kollektivt istället)? (Ja/nej/kan ej svara) Varför kör du bil till och från arbetet?

4 (billigt, bekvämt/enkelt, snabbt, flexibelt, saknar bra kollektivtrafik, saknar kännedom om kollektivtrafiken, måste ha bilen i tjänsten, hämtar/lämnar barn på vägen, ärenden/aktiviteter på vägen, hälsoskäl) Hur lång tid tar resan dörr till dörr? Finns det något som skulle kunna få dig att mer sällan ta bilen till arbetet? (flexiblare arbetstider, bättre möjligheter att arbeta hemma, fler/bättre poolbilar för tjänsteärenden på arbetsplatsen, bättre möjligheter att samåka, bättre kollektivtrafik, bättre möjligheter att cykla, inget) Följdfråga På vilket sätt bättre kollektivtrafik? (bl a bättre information på arbetsplatsen, flexiblare arbetstider, subventionerade kollektivtrafikskort från arbetsgivaren) Följdfråga På vilket sätt bättre möjligheter att cykla? (bla bättre cykelparkering vid arbetet, bättre möjligheter att byta om på arbetsplatsen, bättre möjligheter att duscha på arbetsplatsen) Finns det några nackdelar med att ta bilen till arbetet? (inga, bensin/milkostnad, p-avgift, svårt att hitta p-plats, brist på motion, miljöpåverkan, köer/trängsel, kan ej koppla av/läsa) Skulle du kunna tänka dig att byta några av dina bilresor till och från arbetet för att åka med kollektivtrafiken? (ja och det skulle fungera praktiskt, ja men fungerar inte praktiskt/ekonomiskt i nuläget, nej men det skulle i och för sig fungera rent praktiskt, nej dessutom skulle det inte fungera av praktiska eller ekonomiska skäl) 7. Använder du ibland något annat färdsätt till arbetet än det du angett som det vanligaste? (Nej, ensam i bil, samåker i bil, åker kollektivt, cyklar, går, kombinerar) Att du ibland reser på annat sätt, vad beror det på? (säsong/väder, varierande arbetstider, hämta/lämna barn, ärenden/aktiviteter, använder bilen i tjänsten, tillgång till hushållets bil) 8. Om du hade möjlighet och tillstånd att distansarbeta, hur ofta tror du att du skulle göra det? (minst 2 dagar/v, 1 dag/v, 2-4 dagar/mån, 1 dag/mån, mer sällan) 9. Hur reste du till arbetet förra veckan? Ange det huvudsakliga färdsättet per dag (matris dagar, färdsätt inkl alternativ jobbade inte )

5 10. Hur ofta gör du normalt korta tjänsteresor/tjänsteärenden (ca 5 km från arbetsplatsen eller kortare)? (intervaller mellan mer än 5 gånger/v och aldrig) Endast för den som svarat att hen gör korta tjänsteresor: Hur reser du vanligtvis då? (privat bil, enhetsknutet fordon, poolbil, taxi, hyrbil, kollektivt, cyklar, går) Hur väl fungerar det att använda de bokningsbara poolbilarna? Planeringshorisont: Är dina korta tjänsteresor/ärenden inbokade minst en dag i förväg? (nästan alltid/nästan aldrig/sällan eller aldrig) Hur länge är du normalt ute på de korta tjänsteresorna/ärendena? (intervall mindre än 2 h längre än 4 h) Har du tillgång till tjänstecyklar? (ja/nej/vet ej) Följdfråga om nej: Om det fanns gemensamma cyklar (cykelpool) hur ofta skulle du använda dem? (intervaller mellan varje dag och aldrig) Har du tillgång till kollektivtrafikkort för tjänsteresor på din arbetsplats? Ja/nej men önskar det/nej har inget behov) Endast för den som svarat privat bil för tjänsteresorna: Vilken årsmodell har den privata bil du vanligtvis använder i tjänsten? (intervall 1989/äldre 2000 el nyare) 11. Hur ofta gör du längre tjänsteresor (mer än ca 5 km från arbetsplatsen)? (intervaller mellan mer än 5 gånger/v och aldrig) Endast för den som gör längre tjänsteresor: Hur reser du vanligtvis då? (privat bil, enhetsknutet fordon, poolbil, taxi, hyrbil, kollektivt, tåg, buss) 12. Hur ofta gör du fjärrresor i tjänsten (mer än ca 40 mil från arbetsplatsen)? (intervaller mellan mer än 5 gånger/v och aldrig) Endast för den som gör fjärresor: Hur reser du vanligtvis då? (flyg, tåg, buss, bil)

6 13. Har din arbetsgivare ritlinjer för resande? (ja/nej/vet ej) Endast för den som svarat ja Har du läst riktlinjerna för resande? (ja/nej/kan ej svara) 14. Hur många dagar i veckan motionerar du vanligtvis? (med motion avses här sammanlagt minst 30 minuter lätt till avancerad träning - alltså allt från cyklingen eller promenaden till jobbet, jogging, ett aerobicpass eller innebandyträning) (intervall mellan 7 dagar/v och mer sällan än en dag /vecka) 15. Tycker du att du får tillräckligt med motion? (absolut, i ganska stor utsträckning, i ganska liten utsträckning, inte alls) Endast för de som svarat i ganska liten utsträckning och inte alls : Varför motionerar du inte tillräckligt? (inte tid, inte råd, tråkigt att motionera, kan ej pgs fysiska problem/sjukdom, blir bara inte av) 16. Din ålder (åldersintervaller på tio år) 17. Kön (man/kvinna) 18. Har du barn under 12 år hemma? (ja/nej/ibland) 19. Bör arbetsgivaren bry sig om medarbetarnas resor till och från jobbet? (ja/nej/vet ej) 20. Hur ställer du dig till att arbetsgivaren subventionerar kollektivtrafikkort helt eller delvis mot att du åker kollektivt till arbetet? (Bra, och jag kan tänka mig att utnyttja erbjudandet / Bra, men jag är inte intresserad / Inte bra) 21. Hur ställer du dig till att arbetsgivaren erbjuder cykelförmåner (t ex service, rabatter) till dem som cyklar till arbetet? (Bra, och jag kan tänka mig att utnyttja erbjudandet / Bra, men jag är inte intresserad / Inte bra)

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö I samarbete med Öresund som Cykelregion Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö December 2012 CyCity: Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott 28,4

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer