Regler för sjukresor 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för sjukresor 1"

Transkript

1 Regler för sjukresor 1

2 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under 3 mil ersätts ej. Vänd dig till Resamservice, för att få ersättning för buss/ tågbiljett eller reseersättning för bilresa. Vid resa med egen bil är ersättningen 13 kr/mil. Ersättning för resekostnader utbetalas av Resamservice, se sidan 15. Din hälsa avgör... 4 Olika sätt att resa... 4 Egenavgifter - din kostnad för resan... 5 Landstingets sjukreselinjer... 6 Sjukresetaxi... 7 Hit kan du få sjukresa... 8 Ibland har du inte rätt till sjukresa... 9 Intyg för sjukresa Hur får jag ut reseersättningen? Kontant utbetalning Reseersättning efter vårdgarantivård Sjukreselinje Sjukresetaxi 40 kr* 40 kr* Du måste boka din resa via Resambokningen, se sidan 15. Högkostnadsskydd för sjukresor Resambokningen - här bokar du resan Resamservice - betalar ut reseersättning Medicinska skäl krävs för att få resa med sjukreselinje eller sjukresetaxi. I vissa fall måste du skicka in ett intyg som styrker ditt behov av sjukresa. När du bokar din resa får du veta om du behöver ett intyg eller inte. Mer information, se bland annat sidan 6-7. För information om resor i samband med vårdgaranti, se sidan 8 och 12. * Egenavgift = din kostnad per enkel resa. 2 3

3 Regler för sjukresor När du är sjuk och behöver resa till sjukvården, har du i vissa fall rätt att få ersättning för en del av din reskostnad. I denna broschyr kan du läsa om reglerna för sjukresor i Halland. Sjukresereglerna gäller både när du reser till och från vården. Du kan få reseersättning eller sjukresa när du reser till och från exempelvis läkare, tandläkare och sjukgymnast. I denna broschyr beskrivs vilka relger som gäller vid följande färdsätt: < kollektivtrafik (buss / tåg) < egen bil < landstingets sjukreselinjer < sjukresetaxi Din hälsa avgör Din hälsa avgör vilken typ av reseförmån som är aktuell för just dig. Du måste alltid stå för en viss del av reskostnaden själv (se nästa sida). Du betalar alltid en viss del själv Du måste alltid själv stå för en viss del av reskostnaden, den så kallade egenavgiften: < När du åker med kollektivtrafik, t ex buss och tåg, kan du få ersättning för biljettkostnaden minus egenavgift på 25 kronor (per enkel resa). < Ersättningen för resa med egen bil är 13 kr/mil, minus egenavgift på 40 kronor (per enkel resa). Ersättningen är densamma oavsett hur många som åkt i bilen. Undantag: Egenavgift för resa med egen bil tas inte ut när ditt ditt vårdbehov är så stort att du måste besöka vården minst två gånger per vecka under minst en två-veckorsperiod. < Att resa med sjukreselinje eller sjukresetaxi kostar 40 kronor per enkel resa, oavsett hur långt du reser. Att åka med landstingets sjukreselinjer kostar 40 kronor oavsett hur långt du reser (enkel resa). Olika sätt att resa Grundregeln är att du ska använda det billigaste färdsättet, med hänsyn till vad din hälsa tillåter. I första hand ska du åka med kollektivtrafik, såsom buss eller tåg, alternativt med egen bil. Om du är så sjuk eller skadad att du inte klarar åka med kollektivtrafik eller att åka med egen bil, kan du få resa med landstingets sjukreselinjer eller med sjukresetaxi. 4 5

4 Sjukresetaxi I vissa fall kan du få åka med sjukresetaxi. Medicinska skäl krävs. Sjukresetaxi kan bli aktuellt om exempelvis den sträcka du ska färdas inte trafikeras av sjukreselinje, eller om tidtabellen inte passar. Sjukresetaxi fungerar ungefär som en vanlig taxi och kör från adress till adress för att hämta dem som ska åka med. Särskilt reserverade taxibilar används. Ibland kan sjukresetaxi och sjukreselinje kombineras, så att du får åka en del av sträckan med sjukresetaxi och en del av resan med sjukreselinje. Landstingets sjukreselinjer Landstingets sjukreselinjer följer en fastställd färdväg (linje) och körs av särskilda minibussar och bilar, efter tidtabell. Sjukreselinjerna går mellan olika vårdinrättningar i Halland. Det finns också linjer som går till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och till Skånes universitetssjukhus i Lund. Tidtabeller för landstingets sjukreselinjer finns på För att få resa med landstingets sjukreselinjer och sjukresetaxi (se sidan 7) krävs att du har medicinska skäl, det vill säga att du är så sjuk eller skadad att du inte kan ta dig till vården med kollektivtrafik eller med egen bil. Du kan bli ombedd att skicka in intyg som styrker ditt behov (se sidan 10). Om sjukreselinjens tidtabell visserligen passar dig, men du bor en bit ifrån närmsta hållplats för linjen, så kan du få resa med sjukresetaxi till hållplatsen (så kallad anslutningsresa). Då får du först färdas med sjukresetaxi fram till hållplatsen för sjukreselinjen och där får du byta till den minibuss som kör sjukreselinjen och som sedan skjutsar dig resten av vägen. Du betalar endast 40 kronor för resan (enkel resa) även om du byter fordon under resan. Även sjukresetaxi måste bokas via Resambokningen. Du kan alltså inte ringa och boka en vanlig taxi, utan du måste alltid boka din sjukresa via Resambokningen, se sidan 15. < < < < < Besöksresor Landstinget Halland ersätter en besöksresa per vecka för föräldrar/anhöriga som besöker barn upp till 16 år. 6 7

5 Hit kan du få sjukresa Du ska alltid använda billigast möjliga färdsätt, med hänsyn till vad din hälsa tillåter. Du kan få sjukresa eller reseersättning för resa till: < Den vårdenhet eller det sjukhus närmast din bostad som kan ge den vård du behöver (gäller även om enheten ligger utanför länet). < Den vårdenhet du valt inom Vårdval Halland. < Sjukgymnast som är knuten till den vårdenhet inom Vårdval Halland som du valt. < Sjukhusen i Halland (Halmstad och Varberg), samt till annan specialistvård i Halland. < Högspecialiserad vård på regionsjukhus eller universitetssjukhus. OBS! För att du ska ha rätt till reseersättning/sjukresa i samband med högspecialiserad vård utanför länet, krävs att du har fått en specialistvårdsremiss från remissansvarig läkare på sjukhus i Halland. Dessutom: Vårdpersonal måste skicka in blanketten Intyg för sjukresa till Landstingskontorets resamservice innan du kan boka resan. < Vårdgarantivård. När Landstinget Halland inte klarar av att ge dig vård inom garantitiden har du rätt att utnyttja vårdgarantin för att få vård på annat håll. För att få sjukresa eller reseersättning vid vårdagarantivård krävs att du har ett vårdgarantiintyg. Detta intyg utfärdas av Vårdgarantiservice (se sidan 12), tfn Saknar du vårdgarantiintyg har du inte rätt till sjukresa eller reseersättning. < Tandläkare i Halland (folktandvården eller privat tandläkare som landstinget har avtal med). < Apotek, i anslutning till ett läkarbesök. Ibland har du inte rätt till sjukresa Här följer några exempel på när du inte har rätt till reseersättning eller sjukresa: < Du har inte rätt till sjukresa eller reseersättning när du reser för att få förebyggande hälsovård, till exempel vaccination, mammografi eller till besök hos tandhygienist. < Du har inte rätt till sjukresa eller reseersättning när du väljer vård utanför Halland, trots att landstinget kunnat erbjuda dig motsvarande vård inom vårdgarantins tidsgräns. (Undantag: Du har rätt till reseersättning till den vårdenhet och det sjukhus som ligger närmast din bostad, även om inrättningen ligger utanför Halland.) < Du har inte rätt till sjukresa eller reseersättning om din remiss skrivits av en läkare på vårdcentral eller av en privat vårdgivare direkt till annat landsting (Se regler för specialistvårdsremiss respektive vårdgarantivård på sidan 8). 8 9

6 Hur får jag ut reseersättningen? Om du åkt med egen bil eller åkt kollektivtrafik till vården och önskar få ut reseersättning för resan, ska du skicka in en reseräkning till Resamservice. Adresser till Resamservice finns på sidan 15. Skicka in underlag som visar att du besökt vården (till exexempel kvitto på vårdavgift) och ange om du kört bil eller åkt kollektivt. Blanketten Sjukresa - Reseräkning kan du ladda ner från landstingets webbplats Intyg för sjukresa För att få resa med landstingets sjukreselinjer och sjukresetaxi krävs att du, om personalen på Resambokningen begär det, skickar in ett intyg som styrker ditt behov av sjukresa. När du ringer Resambokningen för att boka din resa, får du veta om du behöver Intyg för sjukresa eller inte. Blanketten Intyg för sjukresa ska i så fall fyllas i av läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast. Blanketter finns på alla vårdenheter. Intyget får gälla max 1 år. Om din läkare, eller motsvarande, anser att det finns medicinska skäl till att du inte bör samåka med andra, så kan läkaren ange detta i ditt intyg. Den vårdgivare som fyller i blanketten ska skicka in den till Landstingskontorets Resamservice. Du ska alltså inte ha med dig intyget till chauffören. Kom ihåg att be om reseersättningen i tid. Landstinget Halland ersätter bara resor inom 12 månader. Kontant utbetalning Du som åkt med egen bil eller med kollektivtrafik kan få reseersättningen utbetald kontant via följande kassor: < Sjukhuset i Varberg, centralreceptionen < Länssjukhuset, receptionen i huvudentrén i Halmstad, Centralkassan < Vårdcentralen i Falkenberg, ingång E. Kvitto på betald vårdavgift måste visas. När personalen på Resambokningen ber om intyg, så ska det ha kommit till Resamservice inom 14 dagar från det att du gjorde din resa. I annat fall skickas faktura på reskostnaden till dig

7 Reseersättning efter vårdgarantivård Du som använt dig av vårdgarantin och vill ha ersättning för resan, ska av Vårdgarantiservice ha fått ett vårdgarantiintyg och en blankett för reseräkning. Ifylld blankett och underlag som visar att du fått vård, skickar du till: Vårdgarantiservice Box Halmstad Tfn: Saknar du vårdgarantiintyg räknas vården inte som vårdgarantivård och du har då inte rätt till reseersättning. Carina Werner Vårdgarantiservice Högkostnadsskydd för sjukresor frikort < Högkostnadsgränsen för sjukresor är kronor. Det innebär att om dina kostnader för sjukresor blir högre än kronor inom en 12-månadersperiod, kan du få frikort för den tid som återstår av 12-månadersperioden. < För att få ett frikort måste du kunna visa att du lagt ut kronor på resor till vården. När du nått högkostnadsgränsen och vill få frikort ska du vända dig till Resamservice. Skicka till Resamservice in underlag som visar att du besökt vården (exempelvis kvitto på betalt patientavgift). Du måste även ange vilket färdsätt du använde när du tog dig till vården, det vill säga om du åkte med bil eller med kollektivtrafik. < Frikort skickas hem till dig från Resamservice. < Billigaste färdsätt ska användas även när du fått ditt frikort. Det är alltid du själv som måste ha koll på när du har rätt till frikort

8 Foto på personal vid Resambokningen Du måste boka din sjukresa! Om du vill resa med landstingets sjukreselinje eller med sjukresetaxi så måste du alltid boka din resa via Resambokningen! För att vara säker på att få plats, så beställ din sjukresa i god tid, senast dagen innan du ska resa. Resambokningen Tfn: Resambokningen. Tidsbokning: vardagar 8:00-16:00 Övrig tid: akuta resor och hemresor. Personalen vid Resambokningen svarar gärna på dina frågor om sjukresor. Det här frågar vi dig om när du ringer till oss på Resambokningen för att boka en sjukresa: < ditt personnummer och telefonnummer < hämtadress om den är någon annan än din fasta bostadsadress < vilken vårdgivare du ska till < vilken tid du ska vara hos din vårdgivare < om du har ledsagare med dig < om du har något hjälpmedel med dig Adresser till Resamservice Hit ska du vända dig för att få reseersättning eller frikort för dina sjukresor: < Halland utom Varberg Landstingskontoret Resam Box Halmstad Tfn < Varberg Sjukhuset i Varberg Centralreceptionen Träslövsvägen Varberg Tfn

9 Information om sjukresor finns även på Om du vill beställa fler broschyrer, ring landstingets broschyrbeställning, tfn eller beställ via Denna broschyr går att få inläst på band. Box 517, Halmstad Tfn: Fax: Produktion: Landstingets info-avdelning Foto: Patrik Leonardsson Tryck: Halmstad tryckeri, april 2010.

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor 1(16) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer som omfattas av AFL (Lagen

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient.

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Katalogen 2010 Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Vi skriver ut fysisk aktivitet på recept (FaR). Det kan både förebygga och behandla

Läs mer

Resa med Färdtjänsten

Resa med Färdtjänsten Resa med Färdtjänsten Juni 2010 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Anpassning av kollektivtrafiken... 4 Närtrafiken... 6 Resa med Färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Universitetssjukhuset Örebro. Kirklin2_038. Bra att veta. Praktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss

Universitetssjukhuset Örebro. Kirklin2_038. Bra att veta. Praktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss Universitetssjukhuset Örebro Kirklin2_038 Bra att veta raktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss Innehåll Apotek 10 Avgifter 4 Besök 7 Bibliotek 10 Buss 10 Frisör 10 Förfrågningar om hälsotillstånd

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Ersättning vid sjukdom eller skada 10 Tandvård 15

Läs mer

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun 071101 Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun Kommunal färdtjänst Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som

Läs mer