Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!"

Transkript

1

2 Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

3 Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens behov Varför bilpool Olika typer av bilpool Fördelar Nackdelar Exempel

4 Sedan -70 talet; Befolkningen har ökat med 25% Antalet bilar har ökat med 65% Vägtrafiken har ökat med 80% Kollektivtrafiken med 30% (Källa

5 Stockholm Mobilitet personer 25 Mkr Företagens resor Företagens transporter Bilpooler för företag, hushåll och Stockholms stad Cykelsatsningar Samhällsplanering

6 Samhällsnyttor bilpool Minskade utsläpp 7 ton / bil / år Kollektivt resande ökar 30% Bilresande minskar 30-50% Markanvändning 1 bil ersätter 5 (Källa Stockholm Mobilitet)

7 Användarnyttor bilpool Minskade kostnader Färre problem Säkra, miljövänliga fordon Flexibelt antal fordon och typer Enkel koll på körningar i tjänst Inga krav på bil i tjänst Markanvändning 1 bil ersätter 5 (Källa Stockholm Mobilitet)

8 Vad är en bilpool? När det finns fler förare än bilar och bilarna samtidigt står till förfogande för en större mängd användares transport-behov

9 Ekonomi Tillgänglighet/kvalitet Miljö Företags transportbehov med bil EGEN BIL HYRBIL TAXI EXTERN POOLBIL FÖRETAGSÄGD BIL Milersättning för egen bil Företagsbil, Intern poolbil, bruksbil Förmånsbil Används endast i tjänsten Förmånsbil mot löneavdrag Förmånsbil utan löneavdrag fri bil Nedsatt förmånsvärde Fullt förmånsvärde

10 Fördelar med en bilpool Ekonomi Optimerat nyttjande Kostnad/mil normalt < Milersättning Kostnadsläckage undvikes Arbetsmiljö trafiksäkerhet Nya, väl underhållna fordon Arbetsmiljöansvaret Miljöpåverkan Moderna fordon med låg bränsleförbrukning Miljöfordon om möjligt Omvärldssignal profilering

11 Olika typer av bilpoolslösningar Intern bilpool helt sluten Bilarna är här tillgängliga enbart för organisationens anställda. Bilarna sköts och administreras med antingen interna resurser eller via en extern leverantör

12 Olika typer av bilpoolslösningar Extern bilpool helt öppen Bilarna är här tillgängliga för alla brukare som är anslutna till poolen Bilarna sköts och administreras av en extern leverantör

13 Olika typer av bilpoolslösningar Mellanformer av helt sluten och helt öppen bilpool En kombination av de ovanstående lösningarna som innebär att en organisation låser bilarna för sina anställdas behov under ordinarie arbetstid men att bilarna utanför ordinarie arbetstid och under t.ex. semesterperioder är tillgängliga för alla externa brukare anslutna till bilpoolen Bilarna sköts och administreras av extern leverantör

14 Bilpool semi-öppen Styrkor och Svagheter Effektivitet/Ekonomi/Miljö + Genom att bilarna görs tillgängliga för fler brukare inom organisationen kan utnyttjandet öka. Vilket ger bättre ekonomi. Dessutom kan under längre perioder av icke behov bilarna göras tillgängliga för externa brukare. + Underlättar optimering av antalet bilar i poolen. + Genom att ett helhetsgrepp tas på lösningen av resorna med bil kan miljö- och säkerhetsförbättring uppnås framförallt avseende resorna med egen bil och för de externa brukare som kan hyra bilarna.

15 Tillgänglighet Bilpool semi-öppen Styrkor och Svagheter + Det går att expandera antalet tillgängliga bilar med s.k. toppbilar - Kräver ökad grad av planering - Bilarnas tillgänglighet under icke ordinarie arbetstid begränsas

16 Bilpool öppen Styrkor och Svagheter Bokningssystem + Ger tillgång till professionella bokningssystem med senaste teknik och möjligheter, t.ex. undergrupper. - Kan verka svårtillgängligt för förstagångs användaren. Faktureringssystem + Ger tillgång till professionella faktureringssystem med senaste teknik och möjligheter vilket väsentligt effektiviserar den interna administrationen.

17 Bilpool semi-öppen Styrkor och Svagheter Uppföljning + Ger tillgång till professionella uppföljningssystem med senaste teknik och möjligheter vilket väsentligt effektiviserar den interna uppföljningen av användandet av bilarna som t.ex. körjournalhantering och en rad andra parametrar t.ex. CO2 utsläpp. - Genom att externa brukare kör bilarna kan uppföljning och kontroll av bilarnas skador och skötsel försvåras.

18 Bilpool semi-öppen Styrkor och Svagheter Jämfört med egen bil i tjänsten + Full möjlighet att styra ekonomi och miljö. + Skapar förutsättningar för minskad pendling med egen bil till kontoret (behövs ej för tjänstekörning). - Begränsar den individuella flexibiliteten Parkering + Antalet P-platser kan optimeras. - Bilar som skall täcka toppbehov är inte parkerade på P-platsen.

19 Bilpool semi-öppen Styrkor och Svagheter Profilering - Minskade möjligheter att profilera bilarna helt efter organisationens behov.

20 Bilpool semi-öppen Styrkor och Svagheter Omvärldspåverkan + Genom att externa brukare släpps in så får det en positiv inverkan motsvarande den körning som ersätts med poolbilarna som uppfyller bästa miljö-, säkerhets och ekonomikrav jämfört med privata bilar. + Via anslutning av externa brukare till poolen minskar behovet av P-platser i området

21 Bilpool semi-öppen Styrkor och Svagheter Outsourcing + Hela ansvarsfrågan för skötsel och administration blir tydligt definierat och prissatt via den upphandlingsprocess som skall genomföras. - Kräver en mer omfattande upphandling och fortlöpande kontroll av leverantören.

22 Bilpool ett exempel Vi har gjort en reskostnadsanalys på ett företag i Stockholms innerstad med följande resmönster 40 tjänstebilar med tjänstemil 60 milersättningsbilar med tjänstemil Baserat på förmånsbilarnas körprofil kan total årlig körsträcka, inkl arbetspendling, för alla bilarna uppskattas till ca mil Motsvarar ca mil/år och förare Vi kan anta att pendlingen står för merparten av den årliga körsträckan

23 Bilpool ett exempel Kalkylerna tar hänsyn till kostnader för: Värdeminskning/leasing Service, underhåll, reparationer Skatt och försäkring Drivmedel Ersättningar Förmånsvärden Parkering Effekter av trängselskatt är ej medräknad

24 Bilpool ett exempel Kostnader totalt och per tjänstemil Tjänstebilar totalt netto ca eller 125 kr/tjänstemil Obs hänsyn är tagen till nuvarande nettolöneavdrag Privatbilar totalt ca eller drygt 100 kr/tjänstemil Obs att parkering i garage ingår med totalt 65 platser á kr/månad. För privatbilarna tillkom avgifter på parkeringsförmånen.

25 Bilpool ett exempel Obs siffrorna anger nivåer!! Kostnadsslag Tjänstebilar 40 stycken tjänstemil * mil (*effektivitet) Privatbilar 60 stycken tjänstemil /9.000* mil (*effektivitet) SL kort årskort Övrigt Löneväxling - Kan bli aktuellt vid skiftning från tjänstebil - Administrativ besparing Summering Kostnad idag kronor 125 kr/mil kronor 100 kr/mil kronor Kostnad Bilpool + andra resformer Poolbil 30 kr/mil kronor Poolbil 30 kr/mil kronor?? ???kronor

26 Kostnad Kr/ Tjänstemil Poolbil vs andra billösningar kostnad jfrt tillgänglighet 100 Förmånsbil Privatbil Bruksbil/intern bilpool Poolbil Tillgänglighet

27 Kartläggning Kostnader Egen bil i tjänsten Företagsbilar Parkering Hyrbil och taxi Resvanor Arbetspendling Tjänsteresor Möjlighet till förändring Motstånd till förändring Analys Förändringar i policys Bilpool, Kollektivtrafik, Cykling, Distansarbete

28 Effektbedömning av policypaket Ton CO2/cap 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Stockholms genomsnitt Kr/cap

29 Exempel på målet med en bilpoolsutredning - Beskriva och värdera dagens lösning - resmönster, transportvolymer/kostnader med därtill hörande miljöpåverkan mätt i CO2 samt effektivitet (nyttjandegrad). - För att därefter utvärdera förutsättningar och konsekvenser av vad en övergång till en gemensam bilpoolslösning skulle innebära avseende volym, kostnad, effektivitet, miljö/klimat. Denna utvärdering görs med hänsyn tagen till oförändrad/förbättrad flexibilitet/tillgänglighet. - Slutligen att redovisa en plan för förändringsarbetet vid beslut om en övergång till föreslagen bilpoolslösning

30 Inledningen som avslutning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Miljöanpassade transporter och fordonshantering

Miljöanpassade transporter och fordonshantering Dokumentation från konferensen Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och upphandling som ett verktyg att nå dit Höör 12-13 juni 2007 Program 12 juni 09.00-09.15

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen Bilaga KS 2012/7/1 1 (2) 2011-12-15 MISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kommunstyrelsen MISSIV Införande av bilpool En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till införande

Läs mer

Intelligenta transporter

Intelligenta transporter Intelligenta transporter Falköping Version 1.0 Göteborg 2005-08-10 Christoffer Widegren CW Logistikutveckling Sammanfattning Projektet drivs för att effektivisera och samordna transporterna inom offentliga

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer