Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde"

Transkript

1 LS Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 1 Resvaneundersökning

2 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING RESULTAT BESÖKARE I KISTA GALLERIA RESULTAT FÖRVÄRVSARBETANDE I KISTA Färdmedelsfördelning vid resor till arbetet Morötter och piskor för minskat bilresande Resor till arbetet i Kista Tillgång till bil och parkering Resor till arbetet med bil Resor till arbetet med kollektivtrafiken Resor till arbetet med cykel Resor till arbetet till fots Distansarbete från hemmet Tjänsteresor Vilka har medverkat vilka fanns i urvalet TEKNISK BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGARNA Besöks- och inköpsresor till Kista Galleria Förvärvsarbetande i Kista...50

3

4 Sammanfattning Två resvaneundersökningar har genomförts för att ta reda på hur människor reser till och från arbetsplatserna i Kista samt till Kista Galleria. Syftet var att studera färdmedelsfördelningen till Kista samt att identifiera möjliga åtgärder för att minska bilandelen med 10 procent. Nedan följer de viktigaste resultaten från de två undersökningarna. Besökare i Kista Galleria Undersökningen genomfördes med slumpmässigt utvalda besökare från 18 år och uppåt. De fick femton frågor som tog cirka två minuter att besvara. Drygt 700 personer medverkade vilket motsvarar 28 procents svarsfrekvens. Hälften av bortfallet beror på språksvårigheter. Drygt hälften av de besökande i Kista Galleria är där för att handla. En fjärdedel av besökarna kör bil dit samtidigt som nästan 20 procent går till fots hela vägen. Resterande, dvs nästan hälften, åker kollektivt. En fjärdedel av bilisterna anser att de inte har något alternativt färdsätt att tillgå. Samtidigt säger hela 40 procent att de hade kunnat åka tunnelbana och 28 procent att de kunnat åka buss. Kännedomen om de kollektiva resmöjligheterna är god, 9. En fjärdedel av bilförarna startar sin resa i innerstaden, dessa borde ha mycket goda möjligheter att resa till gallerian på annat sätt. De viktigaste skälen för bilister att byta till kollektivtrafik skulle vara lägre biljettpris och högre turtäthet. Nästan inga besökare cyklar till gallerian, mest beroende på vädret, men en tredje del kan tänka sig att cykla under sommarhalvåret. Den genomsnittlige besökaren handlar för drygt 700 kr. Förvärvsarbetande i Kista Undersökningen med arbetande i Kista genomfördes som en postenkät med en påminnelse. Totalt var det personer som besvarade enkäten, vilket är 44 % av urvalet. En tredjedel av de svarande är kvinnor och drygt hälften bor i villa eller radhus. Nästan hälften av de svarande uppgav en hushållsinkomst på kr eller mer. De förvärvsarbetande i Kista tillhör med andra ord en köpstark grupp. Drygt hälften av alla resor till arbetet i Kista sker med bil. En dryg tredjedel sker med kollektivtrafiken och knappt en tiondel sker med cykel. 3 procent av resorna sker till fots hela vägen Tillgång till parkering spelar stor roll för val av färdmedel. En hög andel, 86 procent av respondenterna hade under perioden tillgång till parkeringsplats för 1

5 bilen vid sin arbetsplats. Bland dem som inte har parkering vid arbetsplatsen sker fler resor med cykel och till fots än med bil. Färdmedsvalet skiljer sig åt beroende på var man bor. Innerstadsborna åker i minst omfattning bil till arbetet. Av dem som bor i Kista sker 40 procent av resorna med cykel eller till fots. De viktigaste skälen för bilister att byta till kollektivtrafik skulle vara en höjning av priset på p-platser vid arbetsplatsen samt kortare restid till jobbet med kollektivtrafiken än med bil. Vid en höjning av kostnaden för en p-plats till 1500 kr/månaden skulle hela 37 procent av bilisterna börja åka kollektivt. Idag parkerar hälften av bilisterna gratis och nästan alla betalar mindre än 600 kr/mån. Arbetstiderna är flexibla. Drygt nio av tio har möjlighet att själva helt eller delvis besluta över vilken tid de skall vara på sin arbetsplats. Åtta av tio som åker bil till arbetet i Kista åker ensamma i sin bil. 18 procent åker miljöbil vilket är högre än genomsnittet för Stockholms län (11%). Kollektivtrafikresenärerna är till stor del vaneresenärer som reser med 30-dagarskort. Cyklisterna bor i huvudsak inom en radie av 5 km från centrala Kista vilket innebär en restid som är kortare än en timme. 78 procent har möjlighet att jobba hemifrån, och många anger att de skulle kunna jobba ännu mer på distans. Eftersom hälften reser med bil finns en potential att minska andelen bilresor genom att uppmuntra dem till att arbeta hemifrån mer. För resor i tjänsten är bil ännu mer dominerande än för resor till arbetet. 58% åker bil och 17% taxi. Noterbart är att endast 4 procent av de svarande hade tillgång till en bilpools-bil vid sin arbetsplats. En dryg tredjedel uppger att de delvis kan ersätta sina resor i tjänsten av resfria möten. Nästan 9 av 10 har tillgång till utrustning för telefonmöten och drygt hälften har utrustning för videokonferens. 2

6 1 Inledning WSP har under november 2010 till februari 2011 genomfört två resvaneundersökningar. Bakgrunden till att undersökningarna genomfördes var att ta reda på hur människor reser till och från arbetsplatserna i Kista samt till Kista Galleria. Syftet var att bland annat studera färdmedelsfördelningen till Kista samt att ta fram ett underlag där möjliga åtgärder identifieras, som kan medverka till att bilandelen minskar med 10 procent. Undersökningen med besökare i Kista Galleria genomfördes som en face-toface undersökning. Slumpmässigt utvalda besökare, från 18 år och uppåt, fick femton frågor som tog cirka två minuter att besvara. Drygt 700 personer har medverkat vilket motsvarar 28 procents svarsfrekvens. Hälften av bortfallet beror på språksvårigheter. Undersökningen med arbetande i Kista genomfördes som en postenkät med en påminnelse. Populationen utgjordes av personer bosatta i Uppsala- eller Stockholms län som förvärvsarbetar i Kista - se kartan nedan. Totalt var det personer som besvarade enkäten, vilket är 44 % av urvalet. Av dessa hade cirka personer kvar sin arbetsplats i Kista. SCB har ansvarat för fältarbetet i undersökningen med arbetande i Kista. Academic Work har tillhandahållit fältpersonal i undersökningen med besökande i Kista Galleria. Projektledare på WSP har varit Lotta Schmidt. Projektmedarbetare har varit Vahid Fararos, Pia Sundbergh, Kia Hultin, Camilla Bystedt, Emma Strömblad och Lars Berglund. Kontaktpersoner från beställarna har varit Johanna Salén på Stockholms Stad, Lotta Palmlund på Trafikverket, Jonas Thörnqvist på Trafikverket och Mats Nyström på Storstockholms Lokaltrafik. 3

7 2 Resultat besökare i Kista Galleria Ärende i Kista Galleria Drygt hälften av de besökande i Kista Galleria är där för att handla. Nästan en fjärdedel är där för att äta eller fika. De som kört bil till Kista Galleria är där av samma anledningar, men bilisterna handlar och äter eller fikar i något högre grad. Ärende i Kista galleria (flera svar möjliga) handla äta/fika träffa vänner gå på bio annat 5 58% 2 26% 27% 20% 10% 3% 7% samtliga bil-förare Färdsätt till Kista Galleria En fjärdedel av besökarna kör bil till Gallerian. Ytterligare nästan en av tio åker bil som passagerare. Nästan 20 procent går hela vägen till Gallerian. Resterande, dvs nästan hälften, åker kollektivt. Färdsätt till Kista galleria (flera svar möjliga) bil-förare: - 70% kommer från hemmet - 20% kommer från jobbet 2 31% gick hela vägen: -50% kommer från hemmet -knappt 4 kommer från jobbet -drygt kommer från annat 17% 19% 9% 1% 0% 4

8 Var startar man sin resa till Kista Galleria En fjärdedel av besökarna i Kista Galleria kommer från jobbet. Av dessa arbetar nästan hälften i Kista. 60 procent av resorna startade i hemmet, där en av åtta bor i Kista. resterande 15 procent har startat sin resa på annat ställe än hemmet eller arbetet. jobbet 2 Resan till Kista Galleria startade... annat 1 hemmet 60% De som besökte Kista Galleri kom till drygt 60 procent från områdena Kistaöster och Kista-väster (se kartan). 20 procent hade åkt från innerstaden.

9 Frågan ger inte svar på var besökarna bor utan enbart varifrån de startade den dag då intervjun genomfördes. Det innebär att de som tax arbetar i Kista och tar sig till Gallerian för att äta lunch har startat sin resa i Kista-öster. Samtliga - plats där resan till Kista Galleria startade 5 20% 1% 2% 1% 2% 2% 7% 3% 1% En fjärdedel av bilförarna startade sin resa i innerstaden. En tredjedel av bilisterna kommer från Kista-öster. Dessa borde ha mycket goda möjligheter att resa till gallerian på annat sätt. Bilförare - plats där resan till Kista Galleria startade 3 2 1% 1% 6% 1% 13% 3% 2% Av de som gick hela vägen till gallerian startade majoriteten sin resa i Kistaöstra. Gick hela vägen - plats där resan till Kista Galleria startade 91% 1% 2% 1% 2% 6

10 Alternativa färdsätt till det man valt En fjärdedel av bilisterna anser att de inte har något alternativt färdsätt att tillgå för att resa till Kista Galleria. Nästan en av tio uppger att de skulle kunna gå hela vägen. Hela 40 procent uppger att de hade kunnat åka tunnelbana till Kista Galleria och 28 procent hade kunnat åka buss. Alternativa färdsätt till det man valt bil-förare 1% 2% 2% 9% 26% 28% 40% inga andra sätt annat gå hela vägen cykel samtliga 0% 2% 11% 11% 2 22% 3 pendeltåg tunnelbana buss bil-passagerare bil-förare Anledning till att man inte åkt bil Nästan hälften av de som inte åkt bil till gallerian har inte någon bil. 12 procent har dessutom inget körkort. 14 procent uppger att de har så pass nära att resan är för kort för att man skall åka bil. 46% Skäl till att man INTE åkt bil till Kista galleria 1 12% 12% 2% 2% 3% 2% 3%

11 Bilisters skäl till att inte ha åkt kollektivt Huvudanledningen till att man valt bilen för sitt besök i Kista Galleria är att det är snabbare och bekvämare (25 respektive 17 procent). Bilister - skäl till att man INTE åkt kollektivt till Kista galleria 2 22% 17% 3% 1% 2% 6% 1% 2% 2% Åtgärder som kan få bilister att åka kollektivt till Kista Galleria En tredjedel säger att inget kan få dem att åka kollektivt till gallerian. Lägre biljettpris, högre turtäthet och närmare till kollektivtrafiken vid startpunkten är de tre främsta åtgärderna som behövs, enligt respondenterna, för att de skall välja att åka kollektivt till gallerian. 31% Vad kan få bilister att åka kollektivt till Kista galleria... 26% 1 1 9% 3% 3% 8

12 Konsekvenser av höjd avgift i garaget eller billigare resor med kollektivtrafiken Mer än hälften uppger att de inte kommer att förändra sitt val av färdmedel bil även om p-avgiften skulle fördubblas i gallerian eller om biljettpriset med kollektivtrafiken skulle halveras. En halvering av biljettpriset med kollektivtrafiken skulle få nästan en tredjedel av bilisterna att välja kollektivtrafiken. Enbart 11 procent skulle börja åka kollektivt om enbart p-avgiften i gallerians garage fördubblades. Drygt 20 procent av bilisterna uppger att de inte skulle åka till Kista Galleria om p-avgiften i garaget fördubblades. 53% Hur gör bilisterna om... tar bilen åker kollektivt annat åker inte hit 6 30% 11% 16% 21% 0% p-avgiften i gallerians garage blir dubbelt så hög? biljettpriset i kollektivtrafiken halveras? Anledningar till att man inte cyklat till Kista Galleria Vädret är den huvudsakliga anledningen till att man inte cyklat till gallerian. Detta är förståeligt eftersom undersökningen genomfördes i slutet av november. En fjärdedel anser att de har för långt för att kunna cykla. 13 procent har ingen cykel. En försumbart liten andel uppger att de hade för mycket varor för att kunna cykla. Skäl till att man INTE cyklat till Kista galleria 38% (2% har cyklat) 2 13% 16% 7%

13 Intresse för att cykla till Kista Galleria under sommarhalvåret En tredjedel av besökarna kan tänka sig att cykla till gallerian. Bland bilisterna är det drygt en fjärdedel som kan tänka sig att cykla till gallerian. 63 procent av bilisterna kan absolut inte tänka sig att cykla till gallerian. Kan du tänka dig att cykla hit om det var cykelsäsong? 48% 18% 18% 16% samtliga 63% 11% 17% 10% bil-förare nej, absolut inte nej, troligen inte ja, kanske ja, absolut I Kista Galleria på egen hand eller i sällskap Sex av tio är i gallerian i sällskap med en eller flera personer. Resterande är där på egen hand. I Kista Galleria på egen hand eller i sällskap 42% 40% 19% på egen hand i sällskap med 1 person i sällskap med 2 eller fler personer Hur mycket handlar man för En av tio uppger att de inte handlade i gallerian. Av de som uppgav vad de handlade för så spenderade man i genomsnitt drygt 700 kronor under sitt besök. Bilisterna däremot handlade för i nästan 1100 kronor i genomsnitt. Hur mycket handlar man för denna dag... handlar för i genomsnitt 713 kr 76% vill inte uppge hur mycket man handlar för 1 handlar inte alls 9% 10

14 Andelen skrymmande eller tunga varor Enbart en liten andel på 4 procent uppger att de har eller avser handla skrymmande eller tunga varor. Handlar man några skrymmande, stora eller tunga varor denna dag... 89% 7% ja nej vet ej Besöksfrekvens i Kista Galleria Mer än hälften besöker Kista Galleria några gånger i veckan eller mer ofta. Det är framförallt de som kommer från arbetet och då sannolikt från en arbetsplats i Kista som besöker gallerian ofta och regelbundet. Hur ofta besöker man Kista Galleria - var startade resan annat detta är första gången mer sällan jobbet några gånger/år några gånger/månad några gånger/vecka dagligen hemmet 0% 10% 20% 30% 40%

15 Vet besökarna hur man åker kollektivt till Gallerian En övervägande majoritet vet hur man åker kollektivt till gallerian 94 procent. Kännedomen är sämre bland dem som åker bil 87 procent. Vet besökarna i Kista Galleria hur man åker kollektivt till gallerian... ja nej 6% 9 13% 87% samtliga bil-förare Bostad, kön och ålder bland de medverkande En stor andel av besökarna bor i hyresrätt 43 procent. Gallerian attraherar främst unga människor. Hälften är under 35 år. Könsfördelningen är relativt jämn, 45 procent kvinnor och 55 procent män. Kvinnor är i majoritet i de yngre åldrarna, dvs under 25 år. Männen är i majoritet i samtliga åldersintervall (10- årsintervall) från 25 år till 65 år. annat 3% Bostad villa/radhus 2 bostadsrätt 30% hyresrätt 43% 28% 2 Åldrar 16% 16% 10% 6% 2% tom 24 år år år år år år 75 år och äldre 12

16 3 Resultat förvärvsarbetande i Kista 3.1 Färdmedelsfördelning vid resor till arbetet Färdmedelsandelar - resor Cykel 9% Gick 3% Kollektivt 36% Drygt hälften av alla resor till arbetet i Kista sker med bil. En dryg tredjedel sker med kollektivtrafiken och knappt 1 av 10 resor sker med cykel. 3 procent av resorna sker till fots - hela vägen. Bil 52% Antal svarande: 1685 Tillgång till parkering spelar stor roll för val av färdmedel De som har tillgång till parkering på arbetsplatsen åker i betydligt större utsträckning bil till arbetet i Kista. 58 procent av resorna sker med bil i de fall man har parkering vid arbetsplatsen. I de fall man inte har parkering vid arbetsplatsen sker enbart 20 procent av resorna med bil. Istället sker den största delen av resorna med kollektivtrafiken (57%) följt av cykel (1) och att man gick hela vägen (8%). Bland dem som inte har parkering vid arbetsplatsen sker med andra ord fler resor med cykel och till fots än med bil. Och kollektivtrafikandelen (resor) är nästan tre gånger så stor som bilandelen. Färdmedelsandelar - resor har parkering vid arbetsplatsen Cykel 8% Gick 2% Kollektiv t 32% Färdmedelsandelar - resor har INTE parkering vid arbetsplatsen Cykel 1 Gick 8% Bil 58% Bil 20% Kollektivt 57% Antal svarande: 1463 Antal svarande: procent har tillgång till parkering vid arbetet 11 procent har inte tillgång till parkering vid arbetet

17 Färdmedelsandelar i olika områden av Stockholm Färdmedelsandelarna skiljer sig åt beroende på i vilket geografiskt område man bor. Innerstadsborna åker i minst omfattning bil till arbetet. Av dem som bor i Kista sker 40 procent av resorna med cykel eller till fots. 1 - Innerstaden mm (402 svar) 3 - Sydost (107 svar) 10 - Kista - öster (274 svar) 4 - Sydväst (137 svar) 2 - Nacka-Värmdö (53 svar) 5 - Ekerö mm (23 svar) 11 - Kista - väster (176 svar) 6 - Nordväst (84 svar) 7 - Norr (163 svar) 9 - Lidingö (35 svar) 8 - Nordost (224 svar) Färdmedelsandelar - bostadsområde 3 36% 60% 60% 6% 37% % 48% 53% 4 61% 3 63% 21% 16% 66% 33% 70% 20% 9% 70% 29% 7 21% Bil Kollektivt Cykel Gick 14

18 3.2 Morötter och piskor för minskat bilresande Nedanstående nitton frågor vände sig till enbart bilförare. De ställdes som: Du som åkte bil till arbetet, hur skulle du åkt om sedan kommer följdfrågorna. Du som åkte bil till arbetet, hur skulle du åkt om...? Åkt bil ändå Infartsparkerat och åkt kollektivtrafik Åkt med kollektivtrafik Cyklat hela vägen Cyklat och åkt kollektivtrafik Vet ej du hade flexiblare arbetstider? 82% 8% det fanns cyklar på arbetsplatsen som kunde bokas för tjänsteärenden? 81% 6% 9% det var bättre belysning mellan arbetsplatsen och stationen/hållplatsen? 80% 7% 9% det fanns trygg och stöldsäker cykelparkering vid arbetsplatsen? 80% 6% 9% det fanns bra bra cykelvägar till en cykelparkering nära kollektivtrafikförbindelser? 78% 6% 9% det i din resa till jobbet fanns en infartsparkering med garanterad plats? 7 6% 7% 10% det i din resa till jobbet fanns en infartsparkering nära kollektivtrafikförbindelser? 73% 8% 11% det fanns cykelbanor hela vägen mellan arbetsplats och bostad? 70% 12% 9% SL-kortet kostade 500 kronor i månaden? 69% 19% du var garanterad en sittplats om du reser med kollektivtrafiken? 66% 22% 8%...drivmedelspriset ökade med 5 kr/liter? 63% 17% 11%...du inte hade p-plats vid arbetet? 5 23% 11% din arbetsgivare stod för SL-kortet? 50% 3 7% det fanns bilar på arbetsplatsen som kunde bokas för tjänsteärenden? 48% 26% 12% kösituationen blev värre? 48% 26% 12% det fanns en personalbuss som hämtade och lämnade på utvalda platser? 41% 3 19% det fanns en direktbuss i närheten av hemmet till arbetsplatsen? 28% 60% 7%...p-platsen kostade 1500 kr/månaden? 27% 9% 37% 6% 17% restiden var kortare med kollektivtrafik än med bil? 21% 67% Antal svarande: Störst påverkan på bilister har en höjning av priset på p-platser vid arbetsplatsen samt kortare restid till jobbet med kollektivtrafiken än med bil. Andra incitament till att ställa bilen är om; det funnits en direktbuss mellan arbetet och hemmet, ingen tillgång till p-plats samt om arbetsgivaren skulle betala för SLkortet. Vid en höjning av kostnaden för en p-plats till 1500 kr/månaden skulle

19 hela 37 procent börja åka kollektivt. De skulle även ha cyklat mer. Hela 17 procent vet inte vad de hade gjort. Många väljer även att ställa bilen till förmån för kollektivtrafiken om kösituationen skulle bli värre. Över 16 % av de svarande hade bytt till cykel om det hade funnits cykelbanor hela vägen mellan arbetet och hemmet. 16

20 3.3 Resor till arbetet i Kista Tre fjärdedelar av de svarande åker till sitt arbete i Kista 5 dagar i veckan. Drygt 90% är på sin arbetsplats i Kista 3 dagar i veckan eller mer. Anledningarna till att man inte varit i Kista beror huvudsakligen på att man blivit pensionär (en tredjedel) eller bytt arbete (hälften). Hur ofta var du på din arbetsplats i Kista? 7 1% 1% 12% 1% 1% 2% 2% Antal svarande: 1735 Inflytande över när man skall vara på sin arbetsplats Drygt nio av tio upplever att de har möjlighet att själva helt eller delvis besluta över vilken tid de skall vara på sin arbetsplats. 3, Hade du möjlighet att själv bestämma hur dags du skulle vara på din arbetsplats i Kista? Ja, fullständigt 19 % Ja, delvis 74 % Nej 8 % Vet ej 0 % Antal svarande 1727 Knappt en tredjedel av de svarande hämtar och/eller lämnar barn på skola/förskola på väg till eller från arbetet. Det finns inget samband mellan om man hämtar eller lämnar barn på väg till arbetet och huruvida man kan besluta vilken tid man skall vara på arbetet. Det är lika stor andel som hämtar och lämnar oavsett om man kan bestämma när man skall vara på arbetet.

21 6, Brukade du hämta och/eller lämna barn på skola/förskola på väg till eller från arbetet? Ja 29 % Nej 71 % Antal svarande procent av dem som arbetar i Kista har barn i åldern 0-18 år. Av dem som har barn under 13 år, hämtar och/eller lämnar cirka tre av fyra sina barn på skola/förskola på väg till eller från arbetet. Kvinnorna hämtar och lämnar i något större omfattning än männen. Bland dem som har barn under 7 år är detta tydligast 72 procent av kvinnorna och 62 procent av männen hämtar och/eller lämnar barn på skola/förskola. Ankomsttid till och avresetid från arbetsplatsen i Kista Bilisterna tenderar att generellt åka till sina arbetsplatser något tidigare än de som åker kollektivt. Detsamma gäller på eftermiddagen då bilisterna åker hem något tidigare. De flesta kommer till sitt arbete mellan klockan 7 och 9. Och de flesta åker hem från arbetet mellan 15 och % 50% 40% 30% 20% 10% 0% kl 0-1 Ankomsttid till arbetsplatsen i Kista kl 1-2 kl 2-3 kl 3-4 kl 4-5 kl 5-6 kl 6-7 kl 7-8 kl 8-9 kl 9-10 kl kl kl bilister minst 3 dagar/vecka kollresenärer minst 3 dagar/vecka kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Antal svarande: 1476 Avresetid från arbetsplatsen i Kista 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 kl 0-1 kl 1-2 kl 2-3 kl 3-4 kl 4-5 kl 5-6 kl 6-7 kl 7-8 kl 8-9 kl 9-10 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl bilist minst 3 dagar/vecka kollresenär minst 3 dagar/vecka Antal svarande:

22 3.4 Tillgång till bil och parkering Enbart 13 procent av dem som arbetar i Kista har ingen bil i hushållet. 50 procent har en bil och resterande 37 procent har 2 eller fler bilar i hushållet. Dessa uppgifter gäller om man tittar på både privatägda bilar och förmånsbilar/tjänstebilar. En sjättedel av de svarande hade tillgång till förmånsbil/tjänstebil inom hushållet under perioden. Drygt 80 procent har en eller flera privatägda bilar i hushållet. Privatägda bilar i hushållet 0 st 1 st 2 eller fler Förmånsbilar/tjänstebilar i hushållet 0 st 1 st 2 eller fler 1% 29% 18% 16% 53% 83% Antal svarande: 1685 Antal svarande: 1689 Tillgång till p-plats vid arbetsplatsen Ja Nej Vet inte 11% 3% 86% En hög andel, 86 procent av respondenterna hade under perioden tillgång till parkeringsplats för bilen vid sin arbetsplats. Nästan samtliga med förmånsbil och nio av tio med privatägd bil hade tillgång till p-plats vid arbetsplatsen i Kista. Det finns ett tydligt samband mellan tillgång till p-plats vid arbetsplatsen och hur man åker till arbetet. Antal svarande: 1693

23 Bra tillgång till parkeringsplatser Kista arbetsplatsområde har enligt enkätundersökningen gott om parkeringsplatser. Nästan en tredjedel av de svarande hade tillgång till företagets garage under perioden, vilket får anses som högt. Nära hälften av de svarande hade tillgång till utomhusparkering. 13a, Var parkerade du vid arbetsplatsen*? Företagets garage Parkeringshus Utomhusparkering Gatuparkering Annat Åker inte bil till arbetet Antal svarande * Flera svarsalternativ möjliga 29 % 6 % 44 % 2 % 2 % 24 % 1685* Generellt kan sägas att kostnaden för att parkera i Kista förefaller vara låg för dem som arbetar där. Nästan samtliga betalar mindre än 600 kronor per månad. Detsamma gäller för dem som betalar per dag, då flertalet betalar 30 kronor per dag eller mindre dvs motsvarande 600 kr/månad vid dagliga bilresor. Om det kostar 700 kronor per månad för boendeparkering och 690 kronor för ett 30- dagars SL-kort, så är merkostnaden för att ta bilen till arbetet liten om man har en reslängd på 15 km eller kortare. (Beräknat på en milkostnad på 14 kr/mil samt 21 arbetsdagar per månad. Ingen hänsyn har tagits till eventuell kostnad för trängselskatt.) Det finns således lite motiv till att resa kollektivt, under dessa förutsättningar, om den förvärvsarbetande dessutom gör en stor tidsbesparing på att ta bilen till arbetet. Kostnad bilparkering vid arbetet - per månad åker bil (591 svar) åker sällan/aldrig bil (88 svar) 8% 7% 8% 22% 19% 22% 47% 59% gratis kr/mån kr/mån kr/mån mer än 600 kr/mån Kostnad bilparkering vid arbetet - per dag åker bil (308 svar) åker sällan/aldrig bil (236 svar) 12% 1 12% 30% 49% 6 gratis 1-10 kr/dag kr/dag kr/dag mer än 30 kr/dag 20

24 Av dem som angav att de har bil parkerar 40 % på sin tomt när de väl kommit hem. 4a, Var parkerade du vid bostaden*? Privat garage Parkeringshus Gatuparkering-innerstad Gatuparkering-ej innerstad På min tomt Annat Har ingen bil Antal svarande *Flera svarsalternativ möjliga 23 % 6 % 6 % 10 % 40 % 6 % 12 % 1685* Kostnaden för parkering vid bostaden är generellt sett låg. 10 procent av bilisterna betalar mer än 600 kronor per månad vid månadsvis betalning. Kostnad bilparkering vid bostaden - per månad åker bil (741 svar) 8% 10% 10% 68% gratis kr/mån kr/mån åker sällan/aldrig bil (335 svar) 11% 17% 10% 22% 39% kr/mån mer än 600 kr/mån Kostnad bilparkering vid bostaden - per dag åker bil (243 svar) åker sällan/aldrig bil (108 svar) 7% 1% 0% 8% 3% 2% 87% 92% gratis 1-50 kr/dag kr/dag mer än 100 kr/dag

25 3.5 Resor till arbetet med bil Hälften av resorna till arbetet sker med bil Mer än hälften av resorna till och från arbetsplatserna i Kista sker med bil - 52 procent. Hur ofta åkte du bil till ditt arbete? 36% 17% 22% 0% 0% 8% 6% 6% Antal svarande: 1685 Ovan går att se att en stor del av de som hade sin arbetsplats i Kista under perioden åkte bil till sitt arbete. Över hälften av de som svarat på enkäten använder bil som färdmedel till och från jobbet mer än 3 dagar i veckan. Närmare 40 procent uppger att de sällan eller aldrig färdas med bil till sin arbetsplats i Kista. Cirka hälften av bilisterna har en normal restid som är maximalt 30 minuter. Drygt 40 procent har mellan en halvtimmes och en timmes restid. I bästa fall kan bilisterna komma ner i en restid där nästan 80 procent åker maximalt 30 minuter. De som aldrig eller sällan reser med bil till arbetet uppskattar att de skulle ha ungefär samma bilrestider som de som åker bil. Restid med bil till arbetet åker bil - normal restid (842 svar) 10% 42% 2 17% 6% åker bil - bästa restid (788 svar) 3 43% 1 åker inte bil - normal restid (509 svar) åker inte bil - bästa restid (463 svar) 16% 32% 32% 42% 20% 21% 1 10% 7% 0-15 min min min min längre än 1 timme 22

26 Normal restid med bil - bostadsområde åker bil 10 - Kista - öster (93) 48% 4 6% 7 - Norr (102 svar) 2 56% Kista - väster (96) 73% 20% 3% 1 - Innerstaden mm (139 svar) 49% 29% 12% 8 - Nordost (160 svar) 51% 33% 11% 9 - Lidingö (21 svar) 48% 52% 6 - Nordväst (48 svar) Nacka-Värmdö (26 svar) 38% 46% 12% 4 - Sydväst (72 svar) 7% 29% 51% 13% 3 - Sydost (43 svar) 30% 42% 26% 5 - Ekerö mm (16 svar) 19% 63% 19% 0-15 min min min min mer än 1 tim Normal restid med bil - bostadsområde åker aldrig/sällan bil 10 - Kista - öster (111) 60% 37% 2% 7 - Norr (26 svar) % 8% 11 - Kista - väster (35) 6% 5 26% Innerstaden mm (157 svar) 43% 31% 18% 8 - Nordost (25 svar) 48% Nordväst (24 svar) 13% 33% 42% 13% 4 - Sydväst (49 svar) % 2 - Nacka-Värmdö (20 svar) 10% 10% Sydost (47 svar) 11% 49% 38% 0-15 min min min min mer än 1 tim

27 Här bor bilisterna De som reser bil till arbetet minst 3 gånger i veckan bor till störst del i den norra delen av Stockholm och kommunerna närmast runt Kista. I vissa fall finns det dåligt med kollektivtrafikförbindelser då bilister som bor väster om Kista är hänvisade till bussförbindelser som har lång och krokig resväg samt begränsade trafikeringstider. I detta område saknas även tvärförbindelser med tunnelbana och pendeltåg. Situationen är liknande för dem som bor i området nordost. De som bor i området norr tillhör områden som är geografiskt stora. Vi vet därför inte med säkerhet att dessa personer bor med god tillgång till pendeltågstrafiken. Däremot borde möjligheten finnas att infartsparkera och åka vidare med pendeltåget. 24

28 Samåkning med bil Åtta av tio som åkte bil till arbetet i Kista åkta ensamma i sin bil. Samåkning kan i detta fall innebära att flera hushållsmedlemmar åker tillsammans hela eller del av sträckan. Det kan även handla om att t ex kollegor åker gemensamt hela vägen till sina arbetsplatser i Kista. 15, Hände det att du samåkte med någon/några med bil till arbetet i Kista? Ja Nej Reste aldrig med bil till jobbet Vet ej Annat Antal svarande 16 % 67 % 15 % 0,4 % 0,5 % 1691 Andelen miljöbilar högre än vanligt 16a, Om du reste med bil, brukade du vanligtvis resa med en miljöklassad bil? Ja Nej Antal svarande 18 % 82 % procent av de svarande som reste med bil till arbetet brukade resa med en miljöklassad bil. Detta innebär att fler reser med miljöklassad bil än genomsnittet för såväl riket som helhet (6%), Stockholms län (11%) och Stockholms kommun (16%) stod miljöbilen för 35 procent av nybilsförsäljningen i Stockholms län och 38 procent i Stockholms kommun 2. Motsvarande siffra för riket som helhet var 32 procent. 1 SCB, Personbilar i trafik, som markerats som miljöbil, efter kommun vid årsskiftet 2009/2010, 2 SCB, Nyregistrerade miljöbilar efter kommun som finns i beståndet vid slutet av år 2009, som har markerats som miljöbil,

29 Bara en av fem bilister berörs av trängselskatterna till arbetet brukade du vanligtvis passera trängselskattesnittet under avgiftsbelagd tid? morgonen eftermiddagen/kväl len 2% nej 80% morgonen & eftermiddagen/kväl len 1 Antal svarande: 513 Huvuddelen av bilisterna passerar inte trängselskattesnitten under avgiftsbelagd tid. Detta beror på att största delen av resorna med bil till Kista görs från områden som inte berörs av trängselskatten, dvs av de som bor norr om, nordost om, öster om eller i Kista. De som passerar trängselskattesnitten har i högre grad en miljöklassad bil (25 procent) jämfört med dem som inte passerar snitten under avgiftsbelagd tid (16 procent). En av sex bilister gör avdrag för resor i deklarationen 17, Räknar du med att göra avdrag för dina resor till och från jobbet i kommande deklaration? Ja Nej Reser aldrig med bil till jobbet Vet ej Annat Antal svarande 14 % 67 % 16 % 2 % 0,4 % 1627 Det är en till synes liten del (1) av resorna till och från arbetet i Kista som kommer att tas upp i den kommande deklaration. Detta kan ställas mot siffror för andel inkomsttagare som gjort reseavdrag i landets olika kommuner år I vissa kommuner gjorde nästan hälften av inkomsttagarna avdrag för 3 SCB, Välfärd 2008:2 26

30 resor, medan genomsnittet för landet var 20 procent. Lägst var andelen i Stockholms kommun där endast 9 procent av inkomsttagarna gjorde avdrag för resor. De som arbetspendlar till Kista ligger alltså betydligt lägre än genomsnittet för landet avseende avdrag för resor med bil till jobbet, men också betydligt högre än Stockholms kommun som helhet.

31 3.6 Resor till arbetet med kollektivtrafiken En dryg tredjedel av arbetsresorna till och från Kista sker med kollektivtrafiken - 36 procent. En fjärdedel av respondenterna svarar att de reser med kollektivtrafik 5 dagar i veckan till sin arbetsplats i Kista. Över en tredjedel av de svarande reser med kollektivtrafik mellan 3 och 5 dagar i veckan. Noterbart är att över 58 procent aldrig eller sällan reser med kollektivtrafik till arbetet. Detta kan jämföras med siffror för hur många som enligt den nationella resvaneundersökningen 4 sällan eller aldrig reser med kollektivtrafik. Observeras bör dock att detta gäller alla resor, och alltså inte endast resor till arbetet. Med sällan avses i det här fallet de som åker med kollektivtrafik mer sällan en 1 dag per månad. För Stockholms län blir siffran 24 procent (17% sällan och 7% aldrig). Motsvarande siffra för riket som helhet blir 55 procent (29% sällan och 26% aldrig). Hur ofta åkte du kollektivt till ditt arbete? 2 29% 29% 0% 0% 6% 3% Antal svarande: 1681 Drygt hälften av de som reser med kollektivtrafik till arbetet har en restid på mellan en halvtimme och en timme. Bara knappt en femtedel har en restid på 30 minuter eller mindre. Detta kan jämföras med att drygt hälften av de som reser bil till arbetet har en restid på 30 minuter eller mindre. Kollektivtrafikresenärerna har således längre restid till arbetet än de som åker bil. 4 RES , Den nationella resvaneundersökningen, Tabellbilaga korrigerad, SIKA publikation 2007:19 28

32 Restid med kollektivtrafiken till arbetet åker kollektivt (532 svar) 1 23% 32% 1 11% åker sällan/aldrig kollektivt (750 svar) 3% 8% 18% 31% 13% min min min min 1-1:15 tim mer än 1:15 tim Restid med kollektivtrafiken till arbetet - bostadsområde åker kollektivt 10 - Kista - öster (59) 12% 53% 19% 12% 2% 3% 1 - Innerstaden mm (190 svar) 19% 39% 32% 7 - Norr (23 svar) 13% 52% 22% 9% 11 - Kista - väster (33) 3% 18% 27% 52% 8 - Nordost (38 svar) % 8% 6 - Nordväst (24 svar) 13% 2 38% 21% 4 - Sydväst (64 svar) 8% 41% 31% 17% 2 - Nacka-Värmdö (21 svar) 29% 57% Sydost (56 svar) 29% 38% min min min min 1-1:15 tim mer än 1:15 tim Restid med kollektivtrafiken till arbetet - bostadsområde åker aldrig/sällan kollektivt 10 - Kista - öster (128) 20% 30% 2 18% 2% 7 - Norr (90 svar) 10% 37% 26% 6% 22% 1 - Innerstaden mm (91 svar) 8% 2 46% Kista - väster (105) 6% 2 52% 11% 7% 8 - Nordost (130 svar) 1 37% 11% 37% 6 - Nordväst (50 svar) 26% 1 56% 9 - Lidingö (21 svar) 2 52% Sydväst (50 svar) 20% 30% 48% 2 - Nacka-Värmdö (24 svar) 21% 42% 38% 3 - Sydost (32 svar) 19% 19% 63% 5 - Ekerö mm (10 svar) 10% 40% 50% 0-15 min min min min 1-1:15 tim mer än 1:15 tim

33 Här bor kollektivtrafikresenärerna Den stora merparten av kollektivtrafikresenärerna bor i Stockholms innerstad med direkt omnejd. Detta beror troligtvis på en kombination av att det finns bra möjligheter att åka kollektivt och då främst tunnelbana samt att de boende i innerstaden i mindre utsträckning har tillgång till bil än boende i övriga delar av Stockholm. Kollektivtrafikresenärerna åker mest med tunnelbana och buss På denna fråga fanns möjligheten att kryssa i flera alternativ. Som förväntat reste många med tunnelbana, buss och pendeltåg till sin arbetsplats under perioden april-september Förvånansvärt få har svarat annat som skulle kunna vara att man gått en bit av vägen till/från jobbet med tanke på att årstiden tillåter den typen av färdsätt. Enligt en rapport från SIKA 2009 är tunnelbana 30

34 det vanligast förekommande färdmedlet i Stockholms läns kollektivtrafik tätt följt av buss 5. Vilka kollektiva färdmedel använder man... skulle man använda annat bil till/från stationen buss cykel till/från stationen pendeltåg lokaltåg/spårvagn tunnelbana 2% 8% 3% 10% 6% 10% 6% 28% åker sällan/aldrig kollektivt åker kollektivt 73% 5 42% 38% 63% *Fler svarsalternativ möjliga, antal svarande: 1681 De som aldrig eller sällan reser med kollektivtrafiken utgör en stor andel av dem som arbetar i Kista 58 procent. Om de skulle åka kollektivt uppger 73 procent att de skulle åka buss följt av 38 procent tunnelbana och 28 procent pendeltåg. 8 procent kan tänka sig att infartsparkera med bil och 10 procent kan tänka sig att infartsparkera med cykel. 21, Vid vilken hållplats/station i Kista steg du av/skulle du stigit av? åker kollektivt åker sällan/aldrig kollektivt Jan Stenbecks torg 7 % 5 % Kista (t-bana) 53 % 33 % Kista alléväg 2 % 4 % Kista centrum (buss) 8 % 14 % Kista gård 1 % 1 % Kistagången 2 % 6 % Kistahöjden 1 % 0,4 % Kistavägen 0,3 % 2 % Helenelund (p-tåg/buss) 31 % 20 % Husby (t-bana) 2 % 1 % Grönlandsgången 7 % 5 % Norgegatan 1 % 1 % Torshamnsgatan 3 % 11 % Tönsbergsgatan - 0,1 % Viderögatan 1 % 2 % Ärvingevägen - 0,3 % Annan station 0,3 % 2 % Vet ej 0,3 % 5 % Antal svarande SIKA rapport 2009:18, Lokal och regional kollektivtrafik

35 Merparten av de som reser kollektivt till sin arbetsplats stiger av vid Kista tunnelbana, vid Helenelunds p-tåg/busshållplats samt busshållplatserna i Kista centrum och vid Jan Stenbecks torg. De som idag sällan eller aldrig reser kollektivt skulle i första hand stiga av vid Kista tunnelbana följt av pendeltåg/buss i Helenelund och buss i Kista centrum, Torshamnsgatan, Kistagången, Jan Stenbecks torg och Grönlandsgången. Gångtid från station/hållplats till arbetsplatsen i Kista De flesta (73%) av kollektivtrafikresenärerna har 6-15 minuters gångtid från station/hållplats till arbetsplatsen i Kista. Endast ett fåtal har kortare gångtid och ungefär en fjärdedel har längre gångtid än en kvart. Gångtid från station/hållplats till arbetet i Kista åker kollektivt (500 svar) 1% 28% 4 17% 9% åker sällan/aldrig kollektivt (292 svar) 32% 37% 16% min 6-10 min min min mer än 20 min Gångtiderna från station/hållplats till arbetet i Kista är ungefär lika långa för de som sällan eller aldrig åker kollektivt som för de som åker kollektivt. Vaneresenärer gör färre byten än sällanresenärer Knappt en fjärdedel av dem som åkte kollektivt till sin arbetsplats i Kista behövde göra 2 eller fler byten under sin resa. Av dem som sällan eller aldrig åker kollektivt uppger 37 procent att de skulle behöva byta 2 gånger eller fler. Detta kan vara en anledning till varför man väljer att åka bil. Risken finns också att en del av dem som inte reser kollektivt, saknar korrekt information om möjligheterna att åka kollektivt. 32

36 hur många byten gör man med kollektivtrafiken... skulle man göra 4 byten 3 byten 0% 2% 2% 10% åker sällan/aldrig kollektivt åker kollektivt 2 byten 21% 2 1 byte 38% 42% inga byten 26% 3 antal svarande: 1682 Vaneresenärer väljer kort för sina kollektivtrafikresor 30-dagarskort eller säsongskort används av majoriteten (89 procent) av dem som åker kollektivt till arbetet. De som sällan eller aldrig åker kollektivt skulle i första hand använda sig av förköpsremsa (56 procent) och i andra hand 30- dagarskort eller säsongskort (38 procent). Vad använde du för färdbevis... vad skulle du använt för färdbevis 89% 56% åker kollektivt åker sällan/aldrig kollektivt 38% 11% 0% 3% 0% 3% 30-dagarskort eller säsongskort förköpsremsa sms-biljett annat Antal svarande: 1656

37 3.7 Resor till arbetet med cykel 9 procent av alla arbetsresor till arbetsplatserna i Kista gjordes med cykel under perioden april till september. Över 11 procent svarade att de 2 dagar i veckan eller oftare cyklade hela vägen till sitt arbete i Kista. Hur ofta cyklade du hela vägen till ditt arbete i Kista? 7 0% 0% 2% 2% 3% 3% 12% Antal svarande: 1686 Restid med cykel till arbetet Av de som cyklar till sitt arbete i Kista har knappt sex av tio en restid på 30 minuter eller mindre. Drygt en tredjedel har en restid på minuter, och endast 5 procent anger att restiden är över en timme. Restiderna för de som har valt att cykla till arbetet i Kista är något kortare än för de som kör bil. 58 procent av cyklisterna och 52 procent av bilisterna har 0-30 minuters restid till arbetet, medan 36 procent av cyklisterna och 42 procent av bilisterna har minuters restid. Restid med cykel till arbetet cyklar (247 svar) 58% 36% cyklar sällan/aldrig (1469 svar) 12% 31% 19% min min 1-1,5 tim 1,5-2 tim mer än 2 tim För de som sällan eller aldrig cyklar till arbetet ser fördelningen markant annorlunda ut. Endast 12 procent har en restid på 30 minuter eller mindre. Mer än hälften av de svarande i denna grupp har en restid med cykel på över en timme, och så många som en fjärdedel en restid på över två timmar. Restiden med cykel är alltså vara av stor betydelse vid valet att åka cykel till jobbet eller inte. 34

38 Nästa figur visar att de som har kortast restid med cykel till arbetet är de som bor i Kista öster följt av Kista väster och Norr. Det är också i dessa områden som de flesta cyklisterna bor. Restid med cykel hela vägen till arbetet - bostadsområde cyklar hela vägen till arbetet 10 - Kista - öster (72 svar) 90% 10% 11 - Kista - väster (26 svar) 7 - Norr (13 svar) 5 62% 46% 38% 1 - Innerstaden mm (25 svar) 8 - Nordost (19 svar) 21% 28% 79% 72% 0-30 min min 1-1,5 tim 1,5-2 tim mer än 2 tim De som sällan eller aldrig cyklar hela vägen till arbetet anger längre restider än de som normalt cyklar. Skillnaderna är något mindre för området Kista öster, eftersom alla boende i detta område trots allt har relativt nära till arbetsplatsen. I övriga områden där man cyklar kan avstånden variera stort beroende på var i området de tillfrågade bor. Restid med cykel hela vägen till arbetet - bostadsområde Cyklar aldrig/sällan hela vägen till arbetet 10 - Kista - öster (115 svar) 70% 21% 3% 0% 11 - Kista - väster (95 svar) 1 63% 17% 2% 3% 7 - Norr (98 svar) 11% 46% 11% 11% 20% 1 - Innerstaden mm (250 svar) 3% 51% 27% 11% 7% 9 - Lidingö (28 svar) 36% 36% 18% 11% 8 - Nordost (151 svar) 3% 28% 28% 12% 29% 5 - Ekerö mm (16 svar) 19% 13% Nordväst (67 svar) 3% 10% 10% 12% Nacka-Värmdö (41 svar) 20% Sydost (69 svar) 19% 32% 48% 0-30 min min 1-1,5 tim 1,5-2 tim mer än 2 tim Här bor cyklisterna Cyklisterna bor i huvudsak inom en radie av 5 km från centrala Kista. De flesta bor i området Kista öster. Vanliga bostadsområden är även Kista väster, Innerstaden, Norr och Nordost. Att de flesta bor inom ca 5 km radie

39 stämmer väl överens med att så gott som alla som cyklar har en restid som är kortare än en timme. Parkeringsmöjligheter för cykel Nästan hälften av dem som idag cyklar till sitt arbete parkerar sin cykel inomhus i garage eller cykelrum och lika många parkerar cykeln utomhus i cykelställ. 8 procent får parkera sin cykel utomhus utan cykelställ och 5 procent tar med sig cykeln inomhus (ej garage). 16 procent av dem som aldrig/sällan cyklar till arbetet känner inte till vilka cykelparkeringsmöjligheter som finns. Det förefaller som att de har sämre tillgång till parkering inomhus i garage eller cykelrum (33%) och utomhus i cykelställ (42%). 36

40 Var parkerade du... skulle du parkerat din cykel vid arbetet? Vet ej 16% cyklar aldrig/sällan till arbetet cyklar till arbetet Annat Utomhus ej cykelställ Utomhus cykelställ Inomhus ej garage Inomhus garage/cykelrum 1% 9% 8% 2% 33% 42% 47% 47% Antal svarande: 1716 Möjligheter att duscha och byta om på arbetsplatsen För denna fråga fanns möjligheten att svara på fler än ett alternativ då ofta dusch kombineras med omklädningsrum och i viss mån även låsbara skåp. Merparten av de svarande hade vid perioden tillgång till dusch och omklädningsrum. Däremot fanns inte tillgång till låsbara skåp i lika hög grad på arbetsplatserna. Kännedom om ombytesfaciliteter på arbetsplatsen 8 73% 37% 9% Antal svarande: 1594 Dusch Omklädningasrum Låsbara skåp Vet inte

41 3.8 Resor till arbetet till fots 3 procent av arbetsresorna sker till fots hela vägen till arbetet i Kista. Dessa resor gjordes av 2 procent av personerna som gick dagligen samt 6 procent som går mer sällan än en dag per vecka. Huvuddelen går inte till arbetet. Hur ofta brukade du gå hela vägen till ditt arbete i Kista 91% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 6% Antal svarande: 1675 Restid till fots hela vägen till arbetet Av de som går till fots hela vägen till arbetet har tre av fyra en restid som är 30 minuter eller mindre. Detta kan jämföras med att endast 2 procent av de som sällan eller aldrig går hela vägen till arbetet har så pass kort restid. De som väljer att gå hela vägen till arbetet är således i huvudsak de som bor nära arbetsplatsen i Kista. Restid till fots hela vägen till arbetet går (57 svar) 7 20% 7% går sällan/aldrig (1645 svar) 2% 8% 1 16% 59% 0-30 min min 1-1,5 tim 1,5-2 tim mer än 2 tim Detta framgår även av de följande figurerna. 40 av de 57 personer som svarat att de går hela vägen till arbetet bor i Kista öster. Bland dessa har så många som 80 procent en restid på 30 minuter eller mindre. Restid till fots hela vägen till arbetet - bostadsområde går hela vägen till arbetet 10 - Kista - öster (40 svar) 80% 18% 3% 0-30 min min 1-1,5 tim 1,5-2 tim mer än 2 tim 38

42 Av de som sällan eller aldrig går hela vägen till arbetet är det bara boende i Kista öster som angett att de har en restid på 30 minuter eller mindre, och av dessa endast 12 procent jämfört med 74 procent i gruppen som går till arbetet. I alla övriga bostadsområden är restiden till fots nästan uteslutande över en timme lång. Endast ett fåtal av de boende i dessa områden har således en restid till fots på minuter. Restid till fots hela vägen till arbetet - bostadsområde Går aldrig/sällan hela vägen till arbetet 10 - Kista - öster (180 svar) 12% 46% 33% 7% 3% 11 - Kista - väster (149 svar) 3% 40% Norr (125 svar) 6% 33% 20% 41% 1 - Innerstaden mm (325 svar) 2% 9% Nordost (173 svar) 3% 3% 16% 78% 9 - Lidingö (31 svar) 3% 10% 87% 6 - Nordväst (70 svar) 1% 7% 91% 4 - Sydväst (101 svar) 2% 98% 2 - Nacka-Värmdö (42 svar) 2% 98% 5 - Ekerö mm (18 svar) 100% 3 - Sydost (73 svar) 100% 0-30 min min 1-1,5 tim 1,5-2 tim mer än 2 tim

43 3.9 Distansarbete från hemmet Många jobbar redan på distans från hemmet 78 procent hade möjlighet att jobba hemifrån under perioden. De som uppgav att de har möjlighet att arbeta på distans från hemmet använder sig också av den möjligheten. Nästan hälften uppgav att de jobbade på distans/hemifrån någon/några gånger per månad eller oftare. Hur ofta jobbade du på distans? 31% 22% 22% 1 10% Någon/några gånger/vecka Någon/några gånger/månad Någon/några gånger/år Mer sällan Aldrig Antal svarande: 1678 Distansarbete från hemmet kan öka 41 procent skulle kunnat jobba mer på distans hemifrån än vad de gjorde under perioden. Det var främst de som redan jobbade på distans som uppgav att de skulle kunna jobba ännu mer hemifrån 36 procent. Hade man kunnat jobba mer på distans? (Totalt 100 procent) 7% 9% nej, annan anledning till att inte jobba (mer) hemifrån 2 nej, möjligheten fanns inte att jobba (mer) hemifrån 36% Jobbade hemifrån Antal svarande: % 12% 3% Jobbade inte hemifrån nej, ville inte/hade inget behov av att jobba (mer) hemifrån ja, hade kunnat jobba (mer) hemifrån 40

44 Bilresorna minskar om fler arbetar på distans De 41 procent som kan tänka sig att jobba mer på distans hemifrån har idag nästan exakt samma färdmedelsfördelning som samtliga intervjuade. 53 procent av resorna sker med bil. Det finns därmed en potential att kunna minska en del av bilresorna genom att uppmuntra dem till att arbeta hemifrån mer. Färdmedelsandelar idag - resor de som kan tänka sig att arbeta mer på distans Cykel 8% Gick 3% Kollektivt 36% Bil 53% Antal svarande: 686

45 3.10 Tjänsteresor Tre av fyra gör tjänsteresor En fjärdedel av intervjupersonerna uppgav att de aldrig gör resor i tjänsten. Av dem som reste i tjänsten startade över 80 procent av resorna från Kista. Hur ofta brukade du göra resor i tjänsten? 31% 20% 2 3% 8% 12% Dagligen Några gånger/vecka Några gånger/månad Några gånger/år Mer sällan Aldrig Antal svarande: 1675 Bil är vanligaste färdsättet vid tjänsteresa från Kista Nästan tre av fem körde bil då de gjorde en tjänsteresa med start i Kista. En tredjedel körde i dessa fall med en privatägd bil. 17 procent använde sig av taxi för tjänsteresan från Kista och drygt en av tio åkte kollektivt. En typisk tjänsteresa - första färdsättet från Kista 58% 11% 2% 2% 17% 0% 1% 0% 10% Antal svarande: 1293 Sett till antalet resor i stället för antalet personer som gör tjänsteresor ser färdmedelsfördelningen annorlunda ut (se figuren nedan). Hela fyra av fem tjänsteresor görs med bil, och det är således vanligare att köra bil bland de som ofta 42

46 gör tjänsteresor. Andelarna för de flesta övriga färdmedel sjunker i stället. Störst är skillnaden för taxi som har 17 procent av andelen personer men bara 8 procent av andelen resor. Tjänsteresans färdmedelsfördelning färdsätt från Kista - senaste resan bil 80% tunnelbana 9% pendeltåg buss 1% 2% taxi 8% flygbuss 0% Antal svarande: 1255 Två tredjedelar av de som åkte bil på tjänsteresan åkte med privatägd bil. Arbetsgivaren stod för bilen i 14 procent av fallen. Att åka bilpools-bil var ovanligt, bara en av hundra utnyttjade denna möjlighet. Om du åkte bil på tjänsteresan - vem ägde fordonet? annat bilpools-bil leasad/långtidshyrd korttidshyrd (kortare än 1 månad) arbetsgivaren 6% 1% 7% 1 mitt eller annat hushåll 63% enskild firma (ägdes av hushåll) 3% Antal svarande: 413 Dålig tillgång till bland annat bilpools-bil vid arbetsplatserna En stor andel av de arbetande i Kista hade tillgång till videokonferens- och telefonkonferensutrustning. Noterbart är att endast 4 procent av de svarande hade tillgång till en bilpools-bil vid sin arbetsplats och att så få som 2 procent respektive 4 procent hade tillgång till cykel vid arbetet samt färdbevis för resor med SL i tjänsten.

47 Vad har man tillgång till vid sin arbetsplats... (flera svarsalternativ möjliga) Företagsbil för resor i tjänsten 9% Bilpools-bil Utrustning för videokonferens 5 Utrustning för telefonmöte 88% Cykel för resor i tjänsten Färdbevis för resor med SL i tjänsten Inget av ovanstående alternativ 2% 8% Antal svarande: 1693 Tjänsteresor kan delvis ersättas av resfria möten Två tredjedelar anser det vara omöjligt att ersätta några av sina tjänsteresor med resfria möten. En dryg tredjedel uppger att de delvis kan ersätta sina resor i tjänsten av resfria möten, exempelvis videomöten samt telefonmöten. Nästan 9 av 10 har tillgång till utrustning för telefonmöten och drygt hälften har utrustning för videokonferens/möten. 33, Skulle dina resor i tjänsten kunnat ersättas av "resfria möten"? Ja, helt Ja, delvis Nej Antal svarande 2 % 36 % 62 %

48 3.11 Vilka har medverkat vilka fanns i urvalet Bostadsort jämförelse med urvalet De medverkande bor till cirka tre fjärdedelar i innerstaden med närområden och i de norra förorterna. Bostadsområden 1 - Innerstaden mm (408 svar) 2 - Nacka-Värmdö (54 svar) 3 - Sydost (110 svar) 4 - Sydväst (139 svar) 5 - Ekerö mm (23 svar) 6 - Nordväst (89 svar) 7 - Norr (165 svar) 8 - Nordost (229 svar) 9 - Lidingö (35 svar) 10 - Kista - öster (279 svar) 11 - Kista - väster (178 svar) övrigt (20 svar) Antal svarande: % 1% 2% 3% 6% 8% 10% 10% 13% 16% 2

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Dokumentinformation Titel: Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand Underlag för mer hållbara

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/ Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/175.441 HANDLÄGGARE Per Francke, Nicklas Lord Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen 3 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund

Läs mer

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag!

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag! RESANDEUNDERSÖKNING Detta är en undersökning som genomförs av WSP i samarbete med PFM Research på uppdrag av Tyresö kommun. Undersökningen syftar till att kartlägga resvanor hos boende i östra Tyresö samt

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA Resvaneundersökning i Örebro kommun och i Kumla kommun hösten 2011 Rapport 2011-12-16 RAPPORT Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 92139, 120 08 Stockholm Telefon:070 696

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Trafiken i Stockholms län 2007

Trafiken i Stockholms län 2007 Trafiken i Stockholms län 27 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist,

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning Resvanor i Sundsvall Resultat från resvaneundersökning 2016 Resvaneundersökning 2016 1 ± Liden Indal Omland Kovland Sundsbruk Stöde Nedansjö Tätortsområde Sundsvall Matfors Lucksta Kvissleby Njurundabommen

Läs mer

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22 3 Innehåll Innehåll 3 Allmänt om undersökningen 5 Sammanfattning 5 1. Bakgrund 6 1.1 SYFTE 6 1.2 METOD 6 1.3 METODKRITIK 6 1.4 BORTFALL 7 1.5 REDOVISNINGSPRINCIPER 7 2. Resultatredovisning 8 2.1 BAKGRUNDSFRÅGOR

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING 2014-08-22 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen JÖNKÖPING STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Från tanke till handling Resvanor i Jönköpings kommun

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Senast reviderad 2013-11-26 slutversion Dokumenttitel: Förändrade resvanor, Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Utförande

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014 RVU-214 Resvaneundersökningen i Linköpings kommun 214 Februari 215 Sammanfattning Resvaneundersökningen 214 Under hösten 214 genomfördes en resvaneundersökning i enkätform bland 4 51 kommuninvånare i

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2. Resvanor på Lidingö 2013

RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2. Resvanor på Lidingö 2013 RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2 Resvanor på Lidingö 2013 Dokumentinformation Titel: Resvanor på Lidingö 2013 Serie nr: 2013:71 Projektnr: 13014 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Robin Billsjö, Eric

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1(81) Handläggare Christina Torell 08-686 18 55 christina.torell@sll.se Resvanor i Stockholms län 2015 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Foto: Carl Swensson 2005:35. Invånarnas upplevelser av stadsmiljön. Stockholmsförsöket

Foto: Carl Swensson 2005:35. Invånarnas upplevelser av stadsmiljön. Stockholmsförsöket Foto: Carl Swensson 2005:35 Invånarnas upplevelser av stadsmiljön Stockholmsförsöket Våren 2005 2005:35 Transek AB FÖRORD Detta arbete utförs med målsättning att följa upp Stockholmsförsökets delmål att

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun

Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun N A T U R I LINKÖPING 7:1 Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun Foto : Lennart Lundwall Statistik och Utredningar 7-11-1 Pernilla Davidsson Medborgarundersökning om natur och

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport. Tillgänglighet & Parkering i Storstäderna. Bil Sweden

Rapport. Tillgänglighet & Parkering i Storstäderna. Bil Sweden Rapport Tillgänglighet & Parkering i Storstäderna Bil Sweden 16-12-08 Om undersökningen Syfte Metod Målgrupp Antal intervjuer Attitydundersökning rörande framkomlighet och parkering i de tre storstäderna.

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013 RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 1 RAPPORT 14-9-5 DOKUMENTINFORMATION Titel: Resvaneundersökning i Malmö 1 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare: Dokumenthistorik: Version.1 1. 1.1 1. Charlotte Wahl och

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Rapport 2005:35 10 maj 2005 Dokumentinformation Titel Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer