Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Synen på att pendla kollektivt. December 2014"

Transkript

1 Synen på att pendla kollektivt December 2014

2 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: Undersökningsnummer: Version: Rapport, v 1.0 Uppdragsgivare: Västtrafik AB Kontaktperson: Jonas Medin, Per Norin

3 3 Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 2. Resvanor idag 3. För- och nackdelar med att pendla kollektivt 4. För- och nackdelar med att bilpendla 5. Framtida pendlingsvanor 6. Incitament till ökat kollektivresande 7. Vem som är lyckligast 8. Bilaga: bakgrundsdata

4 Bakgrund etc. 4 Bakgrund, syfte och metod Målpopulation Undersökningen är giltig för personer bosatta i Västtrafiks verksamhetsområde, i åldern år. Datainsamling Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Datainsamlingen genomfördes december Totalt har personer intervjuats.

5 5 Sammanfattning Resvanor idag

6 Resvanor Resvanor Fråga: Hur ofta använder du normalt följande färdmedel? Buss Spårvagn Tåg, pendeltåg Kollektivt totalt Resvanor (n: 1 000) DEFINITIONER SOM ANVÄNDS I RAPPORTEN: Kollektivpendlare = reser kollektivt 3 dagar/vecka Bilpendlare = reser med bil 3 dagar/vecka OCH reser kollektivt <2 dagar/månad Kombiresenär = reser kollektivt 1 dag/vecka OCH reser bil 1 dag/vecka Bil Cykel dagar/vecka 3-4 dagar/vecka 1-2 dagar/vecka 1-3 dagar/månad Mer sällan Aldrig Not: Exkl. ej svar.

7 Resvanor Skäl till att resa/inte resa kollektivt Fråga: Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dina resor till/från arbete/studier? Arbetar/studerar Arbetar - kontorstid Arbetar - udda tider Max/Sem Arbetar/studerar, n: Jag åker vanligtvis kollektivt för att jag i stort sett inte har några andra alternativ Jag har möjlighet att åka bil, men åker kollektivt för att jag tycker det är det alternativ som passar mig bäst Jag åker vanligtvis bil för att jag i stort sett inte har några andra alternativ Man Kvinna Jag har möjlighet att åka kollektivt, men åker bil för att jag behöver bilen under dagen år Jag har möjlighet att åka kollektivt, men åker bil för att jag tycker bättre om det år år Inget av ovanstående stämmer

8 Sammanfattning Kollektivpendling: För-/nackdelar 8

9 Kollektivt Fördelar med att pendla kollektivt Fråga: Vilka skulle du säga är de största fördelarna med att resa kollektivt? Total n=1 000 % Bra för miljön 39 Slipper köer, trängsel, parkeringsproblem 29 Bra för ekonomin 19 Man kan använda restiden till annat 13 Det är bekvämt 12 Finns inga fördelar/passar inte för mig 6 Bra om man inte kan köra själv 4 Går snabbt 4 Man kommer dit man ska 2 Bra vid dåligt väder, slipper skrapa rutor 2 Bra tillgänglighet 1 Bra för framkomligheten 1 Man behöver inte äga en bil 1 Socialt, träffar andra människor 1 Mindre stressigt 1 Trevligt, roligt 1 Man kommer i tid 1 Ger mer motion 1 Alternativ till att cykla/gå 1 Annat 4 Vet inte 5

10 Kollektivt Nackdelar med att pendla kollektivt Fråga: Vilka skulle du säga är de största nackdelarna med att resa kollektivt? Total n=1 000 % Dåliga/otillräckliga kommunikationer/tider 26 Minskad flexibilitet, måste anpassa sig 23 Osäkert om man kommer fram i tid 21 Tar längre tid än med bilen 19 Dyrare än bilen 17 Trångt, inga sittplatser 12 Långt till hållplatsen 5 Byten, dålig passning vid byten 4 Krångligt biljettsystem 3 Jobbigt, långa väntetider 3 Störs av medresenärer 2 Jobbigt om man ska transportera varor/saker 2 Obekvämt på fordonet 2 Förare kör dåligt, osäkert 1 Krångligt 1 Dålig tillgänglighet 1 Annat 3 Vet inte 5

11 Sammanfattning Bilpendling: För-/nackdelar 11

12 Bil Anledningar till att resa med bil Fråga: Vilken är den främsta anledningen till att du oftare åker bil än kollektivt? Reser oftare med bil än kollektivt n=697 % Ingen passande kollektivförbindelse 27 Snabbt och effektivt 21 Frihet och flexibilitet 13 Bekvämt 9 Mitt arbete kräver bil 7 Kan göra ärenden på vägen 7 Kommer direkt från start till mål 6 Smidigt 6 Enklare transportera varor/saker 3 Enkelt 3 Billigt 3 Bättre tillgänglighet 3 Är negativ till kollektivtrafik 2 Kommer fram i tid 1 Samåker 1 Har inget alternativ 1 Vana 1 Kul att köra bil 1 Annat 3 Vet inte 4

13 Bil Fördelar med att resa med bil Fråga: Vilka skulle du säga är de största fördelarna med att resa med bil? Total n=1 000 % Frihet och flexibilitet 64 Snabbt, effektivt 29 Kommer direkt från start till mål 13 Bekvämt 13 Enkelt att transportera varor/saker 8 Enkelt 6 Smidigt 6 Slipper vänta på fordonet 3 Kommer fram i tid 3 Inga medresenärer man inte valt själv 2 Billigt 2 Bra tillgänglighet 2 Kan göra ärenden på vägen 2 Kul att köra bil 1 Enklare planera dagen 1 Lugn och ro 1 Behaglig temperatur i bilen 1 Annat 1 Vet inte 1

14 Bil Nackdelar med att resa med bil Fråga: Vilka skulle du säga är de största nackdelarna med att resa med bil? Total n=1 000 % Dyrt 56 Dåligt för miljön 37 Krångligt och dyrt med parkering 16 Bilköer, besvärlig trafik 10 Jobbigt att köra 4 Finns inga nackdelar 4 Jobbigt vid dåligt väder, vinterväglag 3 Jag måste köra själv 1 Bilen kan gå sönder, inte starta 1 Kan inte göra annat samtidigt 1 Måste sköta om bilen 1 Ger mindre motion 1 Kan inte resa onykter 1 Annat 1 Vet inte 2

15 15 Sammanfattning Framtida pendlingsvanor

16 Framtiden Fler eller färre Fråga: Tror du att fler eller färre kommer att åka kollektivt, eller att fler kommer att bilpendla, på fem års sikt? Framtida pendlingstrend (n: 1 000) Många fler kommer att pendla kollektivt Något fler kommer att pendla kollektivt Ingen skillnad 21 Något fler kommer att bilpendla Många fler kommer att bilpendla 40 Vet inte

17 Framtiden Odds för ökat pendlande Fråga: Hur troligt är det att du kommer att börja pendla kollektivt minst en dag i veckan inom de närmaste åren? Sannolikhet att bölja pendla kollektivt Bilister (n: 444) SAMTLIGA 2 10 KÖN Man Kvinna ÅLDER år år år xxx BOSTADSORT Bor i Göteborg Bor i kranskommun Bor i annan stad/större ort Bor i liten ort/på landsbygd Mycket troligt Ganska troligt Inte så troligt Inte alls troligt Vet inte

18 Framtiden Odds för ökat pendlande Fråga: Hur troligt är det att du kommer att börja pendla kollektivt minst en dag i veckan inom de närmaste åren? SAMTLIGA 2 10 HUSHÅLLSTYP Ensamhushåll Sambo/gift utan barn Sambo/gift med barn Sannolikhet att bölja pendla kollektivt Bilister (n: 444) xxx UTBILDNING Grundskola/folkskola Gymnasium/realskola Högskola/universitet ANTAL BILAR En bil i hushållet Flera bilar i hushållet Mycket troligt Ganska troligt Inte så troligt Inte alls troligt Vet inte

19 Framtiden Odds för ökat pendlande Fråga: Hur troligt är det att du kommer att börja pendla kollektivt minst en dag i veckan inom de närmaste åren? SAMTLIGA 2 10 SYSSELSÄTTNING Arbetar - kontorstid Arbetar - udda tider BRANSCH Tillverkning Byggverksamhet 25 Handel Transport Information & kommunikation Företagstjänster Utbildning Vård & omsorg Offentlig förvaltning Sannolikhet att bölja pendla kollektivt Bilister (n: 444) xxx Mycket troligt Ganska troligt Inte så troligt Inte alls troligt Vet inte

20 Framtiden Odds för ökat pendlande Sannolikhet att bölja pendla kollektivt Bilister (n: 444) SAMTLIGA BILMÄRKE xxx Fråga: Hur troligt är det att du kommer att börja pendla kollektivt minst en dag i veckan inom de närmaste åren? Volvo SAAB Audi, BMW, Mercedes Volkswagen, SEAT, Opel Peugeot, Renault, Citroën Ford m.fl. amerikanska Toyota, Mazda m.fl. japanska Hyuandai, Kia, Daewoo Fiat, Škoda Mycket troligt Ganska troligt Inte så troligt Inte alls troligt Vet inte

21 Framtiden Skäl till att inte resa mer kollektivt Fråga: Varför tror du inte att du kommer att börja pendla kollektivt minst en dag i veckan inom de närmaste åren? OBS! Frågan ställdes endast till personer som reser oftare med bil än kollektivt. Kommer troligen inte resa mer kollektivt n=383 % Passar inte mig, behöver bilen 40 Tror inte kollektivtraf. kommer bli bättre 12 Det är snabbare/effektivare med bil 8 Kommer inte flytta/få förändrad situation 7 Bekvämare med bil 6 Bor nära arbetet 3 Cyklar/går istället 3 Enklast att åka bil 3 Har bil, behöver inte åka kollektivt 3 Smidigare med bil 2 Tycker om att köra bil 2 Kan göra ärenden på vägen med bil 2 Kommer flytta/få förändrad situation 1 Negativ till kollektivtrafik 1 Billigare att ta bilen 1 Pendlar inte 1 Enklare att transportera varor/saker 1 Bättre tillgänglighet med bil 1 Annat 7 Vet inte 4

22 Framtiden Skäl till att resa mer kollektivt Fråga: Varför tror du att du kommer att börja pendla kollektivt minst en dag i veckan inom de närmaste åren? OBS! Frågan ställdes endast till personer som reser oftare med bil än kollektivt. Kommer troligen inte resa mer kollektivt n=55 % Kommer flytta/få förändrad arbetssituation 38 Bättre för miljön 7 Barnen blir äldre (behöver inte skjutsa) 5 Tror kollektivtrafiken kommer bli bättre 4 Cyklar/går hellre 2 Billigare att resa kollektivt 2 Kollektivtrafiken kommer handikappanpassas 2 Annat 35 Vet inte 7

23 Sammanfattning Incitament till kollektivresande 23

24 Incitament Hur få fler att resa kollektivt Fråga: Vad tror du generellt skulle kunna få fler att välja kollektivt framför bilen i framtiden? Alla utom bilister n=556 % Förbättrad kollektivtrafik* 49 Billigare kollektivtrafik 48 Pålitligare/bättre tidhållning 10 Bättre tillgänglighet 5 Ökade kostnader att köra bil 4 Bättre fordon 2 *Förbättrad kollektivtrafik avser framför allt tätare turer/fler avgångar (30 %), följt av fler hållplatser (5 %), fler linjer (4 %), andra avgångstider (4 %), snabbare resor (4 %) och mindre trängsel ombord (4 %). Få människor att tänka mer på miljön 2 Enklare biljettsystem 2 Bekvämare 1 Bilfritt i stan/centrum 1 Bättre infrastruktur (vägar/spår) 1 Enkelt/okomplicerat 1 Pendelparkering 1 Bättre störningsinformation 1 Annat 3 Vet inte 5

25 Incitament Incitament till att resa mer kollektivt Fråga: Vad tror du skulle kunna få dig att börja pendla [mer] kollektivt? Reser oftare med bil än kollektivt n=697 % Bättre kollektivförbindelser 19 Billigare/gratis åka kollektivt 8 Inget passar inte mig/måste ha bil 5 Förändrad arbetssituation 4 Snabbare/effektivare kollektivtrafik 3 Om det blir för dyrt/inte råd att köra bil 1 Enklare betalsystem 1 Om jag flyttade till en större ort 1 Åker varken bil eller kollektivt till arbetet 1 Om kollektivtrafiken höll tiderna 1 Annat 1 Inget/vet inte 61

26 Sammanfattning Vem som är lyckligast 26

27 Lyckligast Vem som är lyckligast Fråga: Vem tror du bortsett från andra faktorer är lyckligast, den som pendlar kollektivt eller den som pendlar med bil? Vem som är lyckligast Samtliga (n: 1 000) SAMTLIGA RESVANOR Kollektivpendlare Bilpendlare Kombiresenär xxx KÖN Man Kvinna ÅLDER år år år Den som pendlar kollektivt Den som pendlar bil Ingen skillnad Vet inte

28 Lyckligast Vem som är lyckligast Fråga: Vem tror du bortsett från andra faktorer är lyckligast, den som pendlar kollektivt eller den som pendlar med bil? SAMTLIGA UTBILDNING Grundskola/folkskola Gymnasium/realskola Högskola/universitet BILMÄRKE Volvo SAAB Audi, BMW, Mercedes Volkswagen, SEAT, Opel Peugeot, Renault, Citroën Ford m.fl. amerikanska Toyota, Mazda m.fl. japanska Hyuandai, Kia, Daewoo Fiat, Škoda Vem som är lyckligast Samtliga (n: 1 000) xxx Den som pendlar kollektivt Den som pendlar bil Ingen skillnad Vet inte

29 Lyckligast Varför bilpendlare är lyckligast Fråga: Varför tror du att den som pendlar med bil är lyckligast? Bilpendare lyckligast n=322 % De har större frihet och flexibilitet 44 Resan går snabbare, dvs. mer tid till annat 16 Gillar att köra bil, ingen stress, lugn och ro 13 Slipper trängsel, slipper medresenärer 12 Bekvämt med bil 10 Alltid i tid med bil 7 Slipper stå ute och vänta 5 Sämre att åka kollektivt 1 Kan enklare transportera varor/saker 1 Annat 7 Vet inte 4

30 Lyckligast Varför kollektivpendlare är lyckligast Fråga: Varför tror du att den som pendlar kollektivt är lyckligast? Kollektivpendlare lyckligast n=261 % Kan göra annat under sin restid 33 Socialt, träffar andra människor 20 Slipper fokusera på trafiken 17 Ingen stress 14 De skadar inte miljön 10 Mindre kostnader för resandet 7 Bekvämare att resa kollektivt 4 Får mer motion/bättre hälsa 2 Tryggare/säkrare att åka kollektivt 2 Slipper parkeringsbekymmer 1 Smidigare än bil 1 Annat 7 Vet inte 6

31 Träffarna Bilaga: bakgrundsdata 31

32 Bakgrundsdata Ålder och kön Fråga: Hur gammal är du? Är du kvinna eller man? Ålder (n: 1 000) Kön (n: 1 000) år år år år år år 11 Man Kvinna

33 Bakgrundsdata Familjesituation och typ av bostadsort Fråga: Hur ser din familjesituation ut? Vilken typ av ort bor du på? Familjesituation (n: 1 000) Typ av ort (n: 1 000) Ensamhushåll 17 Göteborg, centralt Göteborg, i ytterområde Sambo/gift utan hemmaboende barn 28 Kommun nära Göteborg 20 Sambo/gift med hemmaboende barn 46 Annan stad, inom centralorten Annan stad, utanför centralorten 6 12 Ensam vuxen med hemmaboende barn 4 Annan större tätort 5 Liten tätort 7 Hemmaboende hos förälder/föräldrar 6 Landsbygd 13

34 Bakgrundsdata Utbildning och sysselsättning Fråga: Vilken är din högsta utbildning? Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Utbildning (n: 1 000) 6 Arbetar under kontorstid Sysselsättning (n: 1 000) Arbetar udda tider Studerar 8 18 Arbetssökande 3 8 Sjukskriven 2 Grundskola/folkskola Gymnasium/realskola Eftergymnasial utbildning, annan än högskola/universitet Högskola/universitet Föräldraledig Ålders-/sjukpensionär 2 3

35 Bakgrundsdata Bransch Fråga: Inom vilken bransch jobbar du? Bransch Arbetar n: 818 (%) Jord-, skogsbruk och fiske 2 Tillverkning och utvinning 8 Energi och miljö 2 Byggverksamhet 8 Handel 6 Transport 9 Hotell och restaurang 3 Information och kommunikation 6 Finans och försäkring 3 Fastighetsverksamhet 2 Företagstjänster 6 Utbildning 12 Vård och omsorg 17 Personliga och kulturella tjänster 5 Offentlig förvaltning 6 Annat/ej svar 3 100

36 Bakgrundsdata Antal bilar och egen tillgång till bil Fråga: Hur många bilar finns det i ditt hushåll? Har du själv tillgång till bil för dagligt bruk? Antal bilar i hushållet (n: 1 000) Tillgång till bil för dagligt bruk (n: 1 000) Ingen bil En bil Två bilar, eller fler Har bil som huvudsakligen används av mig själv Har tjänstebil som huvudsakligen används av mig själv Har tillgång till bil ibland Har tillgång till bil genom bilpool Har inte tillgång till bil

37 Bakgrundsdata Bilmärke Fråga: Vad är det för märke på den bil du oftast använder? Har tillgång till bil n: 830 % Audi 4 BMW 3 Citroën 2 Fiat 1 Ford 5 Kia 3 Mazda 1 Mercedes-Benz 2 Mitsubishi 1 Nissan 2 Opel 2 Peugeot 4 (forts.) Har tillgång till bil n: 830 % Renault 4 SAAB 9 Škoda 4 Subaru 1 Toyota 6 Volkswagen 10 Volvo 30 Annat 4 100

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Januari 2013 1 Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Intermetra Business & Market Research Group Unr:1886-1201 Projektledare: Energikontor Sydost AB: Hannele Johansson/ Johan Raustorp

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr 1260-922 Rune Boo Markus Lagerqvist 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Resultat Juli/Augusti 2012

Resultat Juli/Augusti 2012 Resultat Juli/Augusti 2012 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år

RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år Maj 2012 Trafikanalys: Helena Carlestam Novus: Peter Blid Per Fernström Datum: 2012-05-22 10628 Bakgrund Trafikanalys

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia Examensarbete i kulturgeografi Våren: 2015 Handledare: Kerstin Westin 2015-06-07 Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012 Trafikanalys 2012 Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor September 2012 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 5 2.1 Metod sid. 6 3. Vilka är dagens unga?

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Rapportförfattare: Grön Trafik Fotograf: Jonas Kullman Sammanfattning Testresenärskampanjen omgång 4 ingår som en del av den överenskommelse som

Läs mer

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22 HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson VINNOVA rapport VR 2001:22 VARFÖR VÄLJER FOLK FÄRDMEDEL SOM DE GÖR? Restid och reskostnad är viktigt men inte allt.

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

LS 1102-0283. Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda

LS 1102-0283. Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda LS 1102-0283 Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda En kvalitativ undersökning bland resenärer i Stockholms och Uppsala län Juni 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund, syfte och metod...

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer