Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap"

Transkript

1 Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg Göteborgs Stad Trafikkontoret

2 Resvaneundersökning Utbildningsvetenskap - Studenter Sida 1 (6) Bakgrund Under perioden 1-15 juni 27 genomförde Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap en undersökning för att kartlägga studenternas vanor, attityder och förändringspotential när det gäller resor till och från studieplatsen. Undersökningen genomfördes som en webbenkät med inbjudningar via e-post till 4942 studenter. När undersökningen avslutades hade svar inkommit från 766 personer. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 15 procent. Demografi Bland de svarande dominerar kvinnorna. 86 procent är kvinnor och 14 procent är män. 46 procent är yngre än 26 år, vilket inte är förvånande med tanke på att alla är studenter. Det är 2 procent som har barn under 8 år hemma. De flesta av de svarande studerar på Pedagogen City vid Hvitfeltsplatsen (86 procent). Var de som svarat på enkäten är bosatta framgår av bilderna nedan. Figur 1 Illustration av var i regionen studenterna bor

3 Resvaneundersökning Utbildningsvetenskap - Studenter Sida 2 (6) Figur 2 Förtydligande illustration av var i Göteborgsområdet studenterna bor Resor till skolan i allmänhet En faktor som naturligtvis har stor betydelse för resandet är tillgången till bil. 55 procent har tillgång till bil i hushållet. Många av studenterna vid Utbildningsvetenskap bor nära sin skola, men en stor del bor också relativt långt bort. 33 procent bor inom 5 kilometer från skolan och ytterligare 22 procent bor 5-1 kilometer från skolan. 26 procent har över 3 kilometer. Det genomsnittliga avståndet till skolan uppskattas till 21 kilometer. Det klart vanligaste sättet för studenterna att ta sig till skolan är att åka kollektivt, som 61 procent av studenterna gör. Näst vanligast är det att cykla, 16 procent, och att gå, 8 procent. Enbart 6 procent kör bil till institutionen. Jämfört med de anställda vid Utbildningsvetenskap så åker studenterna mer kollektivt och promenerar mindre.

4 Resvaneundersökning Utbildningsvetenskap - Studenter Sida 3 (6) Diagram 1 Vilket är ditt vanligaste färdsätt till institutionen? (n=766) Åker kollektivt 61% Cyklar 16% Går 8% Kör ensam i bil Kombinerar Samåker Varierar efter väder Varierar Annat 6% 4% 2% 1% 1% % % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Bland dem som har allra närmast till skolan (kortare än 2 km) promenerar de flesta (51 procent) och i alla andra grupper är det vanligast att åka kollektivt. Bilåkandet ökar med avståndet till skolan från att vara ingen bland dem som har kortare än 2 km till att vara kring 1 procent bland dem som har över 1 km till skolan. Andelen kollektivt är störst bland dem som bor längst bort från institutionen. Diagram 4 Skillnaden mellan hur man reser till institutionen beroende på avståndet mellan hemmet och skolan (antal personer per färdmedel, n=764) Över 5 km, N= km, N= km, N= km, N= km, N= Under 2 km, N= % 2% 4% 6% 8% 1% Bil Samåker Kollektivt Cyklar Går Kombinerar Varierar Kollektivtrafikanterna De 464 svarande som åker kollektivt till och från institutionen gör det i första hand för att det är snabbt, bekvämt och av miljöskäl. 135 personer åker kollektivt därför att de inte har tillgång till bil. På frågan om vad fakultetsledningen kan göra för att uppmuntra fler att resa kollektivt föreslår många billigare kollektivtrafikbiljetter.

5 Resvaneundersökning Utbildningsvetenskap - Studenter Sida 4 (6) Cyklisterna 125 studenter svarade att cykel varit deras vanligaste färdsätt till institutionen det senaste året. Dessa angav att de cyklar främst för att det är billigt, för att få motion och att det är bekvämt och snabbt. Bara 13 personer motiverade cykelturen med att de inte har tillgång till bil. En tredjedel uppger att de alltid använder cykelhjälm. På frågan om vad fakultetsledningen skulle kunna göra för att uppmuntra fler att cykla till skolan svarar 52 personer bättre cykelparkering med väderskydd och möjlighet att låsa fast cykeln. 33 personer tror att bättre möjligheter att byta om på skolan skulle öka cyklandet. Bland fritextsvaren i tabellbilagan finns också förslag om tillgång till luftpump som på Medicinarberget och skåp för att låsa in hjälm mm. Fotgängarna Tack vare att många bor så nära som inom 5 kilometer från studieplatsen har många studenter möjlighet att promenera till skolan, vilket ger flera goda effekter. Av dem som svarade på enkäten var det 64 personer som angav att man promenerade. Anledningen till att man går var i första hand att det ger möjlighet till motion och att det är billigt. Samåkarna De 18 studenter som samåker (som förare eller passagerare) motiverar detta främst med att det är snabbt, bekvämt och billigt. Samåkningen sker i de flesta fallen med en studiekamrat. Några av samåkarna föreslår en anslagstavla på väggen eller på nätet för hjälp att hitta samåkningspartners och på så sätt öka samåkningen. Andra föreslår att de som bor nära varandra ska vara i samma seminariegrupp och därmed ha samma start- och sluttider för att underlätta samåkning. Bilpendlarna 6 procent av de svarande (44 personer) kör ensamma i bil till institutionen. Det är en avsevärt lägre andel än bland anställda på arbetsplatser i Göteborg som genomfört motsvarande resvaneundersökning. De vanligaste anledningarna till att åka bil till skolan är att det är snabbt/bekvämt, att man har andra ärenden på vägen och att man saknar bra kollektivtrafik. Bara 11 av 44 personer uppger att det inte finns något som skulle kunna få dem att mer sällan ta bilen till institutionen. Bland övriga är det främst bättre möjlighet att studera hemma som skulle göra det möjligt att inte ta bilen så ofta följt av flexiblare studietider. Bland de många annat -svaren finns sju som vill ha billigare kollektivtrafik och sju som vill ha bättre kollektivtrafik, till exempel tätare turer.

6 Resvaneundersökning Utbildningsvetenskap - Studenter Sida 5 (6) Diagram 7 Finns det något som skulle få dig att inte ta bilen till institutionen så ofta? (58 svar från 44 personer) Bättre möjlighet att studera hemma 13 Nej, inget 11 Flexiblare studietider 7 Bättre möjligheter att samåka 4 Bättre kollektivtrafikinformation på institutionen 2 Bättre möjligheter att cykla (cykelställ, möjlighet att låsa fast cykeln, duscha eller byta om på jobbet etc) 1 Annat Resor i samband med studier eller praktikplats Många av studenterna vid Utbildningsvetenskap gör resor i samband med studier eller praktikplats. Nära hälften gör sådana resor någon gång per månad eller oftare. Det vanligaste sättet att resa på dessa resor är kollektivt (64 procent av dem som svarat) följt av privat bil med milersättning (18 procent). Övriga cyklar eller går. Attityder och motion 72 procent av studenterna tycker att institutionen bör bry sig om studenternas resor till och från skolan. 7 procent håller inte med och övriga vet ej. På frågorna om studenternas motionsvanor svarade 96 procent att de regelbundet motionerar minst en gång i veckan, men bara drygt hälften får den rekommenderade dagliga dosen på 3 minuter minst 4 dagar per vecka. 54 procent tycker att de i stor eller ganska stor utsträckning får tillräckligt med motion.

7 Resvaneundersökning Utbildningsvetenskap - Studenter Sida 6 (6) Diagram 13 Hur många dagar i veckan motionerar du vanligtvis? (n=766) 1 dag per vecka 9% Mer sällan 4% 6-7 dagar per vecka 28% 2-3 dagar per vecka 29% 4-5 dagar per vecka 3% Det finns en viss koppling mellan hur man tar sig till skolan och mycket man rör sig. En mindre andel av dem som vanligtvis åker bil eller kollektivt får sin dagliga dos motion minst 4 dagar per vecka att jämföra med fler än fyra femtedelar av de som cyklar eller går. Nästan hälften säger sig inte få tillräckligt med motion och vanliga orsaker är ofta att de inte har tid eller att det bara inte blir av. Mer information Många vill ha mer information om alternativa resesätt. Mest efterfrågat var information om cykling och cykelvägar (165 personer), kollektivtrafik (151) följt av sparsamt körsätt (eco-driving, 74 personer). Denna information skickades ut anonymt genom Trafikkontorets försorg efter det att undersökningen avslutats. Sammanställning och åtgärdsförslag av SWECO VBB / Björn Carlsson, Helena Sjöstrand. Uppdrag

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor RAPPORT 1(7) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Januari 2013 1 Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Intermetra Business & Market Research Group Unr:1886-1201 Projektledare: Energikontor Sydost AB: Hannele Johansson/ Johan Raustorp

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer