... och tio goda råd på vägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... och tio goda råd på vägen"

Transkript

1 Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen

2 Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar sig att se över medarbetarnas resor till, från och i arbetet. Det finns mycket att vinna, både för dig som arbetsgivare och för dina anställda och för såväl den lokala som den globala miljön. 1 Lägre kostnader Tjänsteresor ligger på plats två eller tre på listan över påverkbara kostnader i en typisk verksamhet. Ett fjärrmöte istället för en resa till Stockholm sparar kronor per deltagare. Att styra om från privata bilar till poolbilar för korta tjänsteresor kan spara % av kostnaderna. Dessutom minskar det arbetsmiljörisken och behovet av p-platser. En etanol-, gas- eller hybridbil har % lägre förmånsvärde än motsvarande standardbil. En utbildning i sparsamt körsätt minskar bränsleförbrukningen med 5-10 %. Väljer man den snålaste bilen i sin storleksklass drar den 20 % mindre bränsle än medelbilen. Om fler anställda rör på sig till och från arbetet så mår de bättre, vilket minskar sjukskrivningarna. En sjukskrivningsdag kostar minst kronor.

3 2 Friskare och nöjdare personal % av dem som vanligtvis tar bilen till jobbet säger att det vore praktiskt möjligt för dem att istället ta cykeln, gå eller åka kollektivt. Den som tar bilen till jobbet löper 50 % större risk att drabbas av hjärtinfarkt, enligt en stor norrländsk studie. 30 minuters lätt motion håller oss fysiskt och mentalt friskare. Friskvårdssatsningar som bygger på resan som rörelse kan locka även dem som inte tar ut motionskort eller deltar i andra aktiviteter alltså de som ligger i riskzonen. Minska de anställdas behov att ta bilen till jobbet. En såld andrabil sparar kronor per år. Det motsvarar kronor i bruttolön per månad. 3 Stärkt varumärke och miljöprofil Resor kan stå för % av ett företags klimatpåverkan och är därför svåra att bortse från. Att påverka medarbetarnas resor kan vara ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen av koldioxid och att stärka företagets varumärke. Anställda talar väl om den arbetsgivare som hjälper dem att göra något konkret för att åstadkomma ett hållbarare samhälle. Ett medvetet företag har lättare att rekrytera de duktigaste medarbetarna och vinna de värdefullaste kunderna. Att ta aktiv del i kommunens och regionens utveckling lönar sig i längden.

4 Tio goda råd på vägen 1 Cykel och gång är friskvård Se till att det finns säkra och väderskyddade cykelparkeringar nära entrén, liksom bra möjligheter att byta om och duscha på arbetsplatsen. Kontrollera cykelvägarna och prata vid behov med kommunen. Erbjud förmånscyklar eller bjud på cykelservice, hjälm, promenadskor eller andra former av hälsobonus för den som väljer bort bilen. Kanske kan man låta en del av resan räknas som arbetstid? Se till att det finns välskötta tjänstecyklar på arbetsplatsen för kortare ärenden. Uppmuntra personalen att delta i tävlingar och kampanjer som Cykelutmaningen, eller arrangera egna aktiviteter. 2 Kör rent, säkert och ekonomiskt Välj miljöbilar som bruks- eller tjänstebilar de har både mindre klimatpåverkan och lägre förmånsvärde om de drivs med etanol-, gas- och hybridteknik. Tänk inte bara miljöbilar anpassa storlek efter behov och välj alltid den snålaste och säkraste modellen i sin klass. Bjud dem som kör mycket i tjänsten (eller varför inte alla?) på utbildning i sparsamt körsätt det minskar deras och företagets bränslekostnader, det minskar miljöpåverkan och höjer trafiksäkerheten.

5 3 Se över policys, skapa tydliga riktlinjer En resepolicy kan vara ett effektivt sätt att styra medarbetarnas val av färdmedel för att spara pengar, minska miljöpåverkan och höja säkerheten om den är förankrad och om den kombineras med andra åtgärder och följs upp. Se över alla policys och regler som påverkar resandet exempelvis bilpolicy, lönepolicy, friskvårdspolicy och hemarbetspolicy. Pekar alla mot samma mål idag? En policy ska vara så enkel och konkret att den hjälper de anställda att veta hur de förväntas agera: Undersök alternativ till en fysisk resa, Tåg ska väljas för resor under 50 mil, I första hand skall kollektivtrafik, cykelpool eller bilpool användas, i andra hand hyrbil eller miljötaxi. Våga sätta höga krav, det är faktiskt arbetsgivaren som betalar och ansvarar för tjänsteresorna, men låt förändringar föregås av en bred diskussion. 4 Låt bli att resa Möten med andra kontor eller med kunder och leverantörer man känner väl, behöver inte vara fysiska. De kanske inte ens kräver videokonferensutrustning. Telefonmöten, med eller utan webbstöd, kan räcka långt. Ta reda på var man kan hyra in sig för videokonferenser. Fjärrmöten sparar såväl reskostnader som arbets- och fritid. Många möten blir dessutom effektivare.

6 Konferenstelefoner, webbkameror och konferensprogram tjänas in på några få möten. Tänk på att fjärrmöten inte bara handlar om att ersätta resor, det blir också möjligt att träffas oftare och med kort varsel, exempelvis i geografiskt utspridda projekt. Lägg resepolicyn under en överordnad mötespolicy som anger när man bör resa och inte. Gör det möjligt för personalen att arbeta hemifrån när det passar både tekniskt och policymässigt. 5 Bilpool är arbetsmiljö, pengar och personalvård Ingen arbetsgivare kräver att personalen ska ta med sig egna datorer till jobbet. Ändå förväntas de ställa sina privata bilar till arbetsgivarens förfogande ofta utan minimikrav på trafiksäkerhet och miljöprestanda. En bil är ett arbetsredskap och bör som sådant tillhandahållas av arbetsgivaren. Ett företag kan inrätta en egen bilpool eller teckna avtal med en kommersiell bilpoolsleverantör. Allt inräknat brukar kostnaden bli ungefär densamma för båda alternativen. Börja med att ta fram statistik på användningen av privata bilar i tjänsten (ur bokföringen). Ta med kostnader för att administrera reseräkningar och eventuella parkeringskostnader. Räkna med att % av milen försvinner vid en överflyttning

7 till bilpool tack vare bättre planering. I jämförelsen ska också tas med värdet av höjd trafiksäkerhet, nöjdare personal, minskad arbetspendling m.m. Tänk på att det inte finns bara en enda lösning för de korta tjänsteresorna och att alla inte behöver ske med bil. I de flesta fall är rätt svar en mix av poolbilar, bruks- och förmånsbilar, hyrbilar, taxi samt kollektivtrafik och cykel. 6 Flexibla förmåner Subventionera inte osunda resvanor. Gör ett smörgåsbord av fler förmåner än bil: Månadskort på Västtrafik, leasingcykel och träningskort, städning, hemdator etc. och låt medarbetarna välja. 7 Lättillgänglig information Många av medarbetarna vet inte att de utan större problem kan ta sig till jobbet med buss eller cykel. Skriv ut tidtabeller och cykelkartor. Lägg in länkar till Västtrafik och trafiken.nu som innehåller reseplanerare, information om trafikstörningar m.m. Sätt ihop ett speciellt informationspaket till nyanställda. Skapa en fysisk eller elektronisk anslagstavla där potentiella samåkare kan hitta varandra. Informera era kunder, via webben, e-post och i broschyrer, hur de kan ta sig till er på fler sätt än med bil.

8 8 Bjud på goda förebilder När chefen byter vana börjar medarbetarna fundera. Och omvänt: om inte chefen följer en ny rese- eller bilpolicy eller är med på en hälsosatsning, varför ska medarbetarna då bry sig? Om initiativet inte kommer från högsta ort, är införsäljningen till ledningen en av de viktigaste åtgärderna. 9 Samarbeta Om Västtrafiks tidtabell är ett problem, prata ihop er med grannföretagen och tag kontakt med kommunens kollektivtrafiksamordnare och Västtrafik. Om underlaget är för litet för en egen bilpool, ta kontakt med grannföretagen och bjud in en kommersiell bilpoolsleverantör. Samåkning brukar kräva en relativt stor arbetsplats för att fungera i praktiken, kanske går det att göra en gemensam elektronisk anslagstavla för företagen i området? Allt detta är speciellt viktigt vid en flytt, då det är lätt att ändra medarbetarnas vanor både till det bättre och sämre.

9 10 Börja med att ta reda på medarbetarna resvanor Gör en resvaneundersökning bland medarbetarna för att se hur de reser till, från och i arbetet, varför de gör så och vad som skulle kunna få dem att ändra sig. Dels ger det ett bra underlag för att ta fram lönsamma och verksamma åtgärder, dels förbereds kollegorna mentalt på kommande förändringar. Om antalet anställda är många och de flesta har datorer är det lättast att göra resvaneundersökningen som en webbenkät. Kombinera undersökningen bland de anställda med att ta fram uppgifter om tjänsteresor från ekonomisystemet och en enkel inventering av vilka hinder det finns på och omkring arbetsplatsen för ändrade vanor: Cykelparkering, cykelvägar, hållplatser, policys och regler etc.

10 Mer information på webben Trafikkontoret i Göteborg har byggt upp en företagsrådgivning kring resor och transporter. Den webbplatsen hittar du på Göteborgs stads hemsida: välj Företag, sedan Att driva företag och Miljöanpassa företaget. Arbetsresebaserad tävling: Vägverket har bra information om resepolicy, krav på bilar, resfria möten m.m.: välj Företag & organisation sedan Trafik och Hållbart resande. Broschyrer och annat inspirationsmaterial: Arbetsmiljöverket om Arbetsmiljö på väg : Västtrafiks webbplats: Den gemensamma trafikwebbplatsen: Sparcoachföreningen: För körskollärare: välj EcoDriving. Allt om miljöbilar: Mer om bilar och miljö: Om bilar och säkerhet: välj Förebygga skador. Mer om bilpoolskonceptet: Bilpool i Mölndal Sunfleet carsharing: Mölndals stad:

11 Inbjudan till dialog Den här broschyren är framtagen inom ramen för projektet Välkomstpaket för nya företag, som har fått medel från Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (Klimp) för att genomföra långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten. Nya företag i Mölndal erbjuds information och i vissa fall rådgivning kring tjänsteresor och medarbetarnas arbetsresor. Vinsten för företagen är lägre reskostnader, friskare personal samt bättre miljöprofil och för samhället minskad trängsel, bättre luftkvalitet och mindre klimatpåverkan. Företagen kommer också att få information att dela ut till medarbetarna om resmöjligheter i Mölndal. För mer information och fortsatt dialog kontakta: Mölndals stad: Näringslivschef Lars Ekberg; , ; Mölndals stad: Projektledare Malin Månsson; , ;

12 Information till företagen i Mölndals stad. Satsningen är en del av Sveriges klimatstrategi med stöd av Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (Klimp). Broschyren är framtagen av Göteborgsregionens kommunalförbund. AB Centor S.A. 2009

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer