BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS"

Transkript

1 BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar hur åtgärder inom transportsystemet, speciellt kollektivtrafiken, kan bidra till en ökad regional tillväxt utan att ekologisk hållbarhet och säkerhet försummas. I projektet ingår det att undersöka hur människor idag reser till arbete/studier samt vilka behov och hinder det finns för att åka kollektivt till arbete/studier. Denna kunskap kan användas bland annat i trafikplaneringen för att tillgodose väl fungerande kollektivtransportsystem. Undersökningen vänder sig till personer i åldrarna år. Du är en av drygt 2000 slumpmässigt utvalda deltagare från Lycksele, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Umeå eller Örnsköldsviks kommun. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att besvara frågorna i enkäten. Frågorna behandlar hur du som person och även ditt hushåll reser till arbete/skola och vad du tycker om olika transportmedel. De svar du lämnar i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt och endast redovisas i statistiskt bearbetad form. Längst upp på enkäten finns ett löpnummer som enbart används för att vi ska veta att du svarat och inte besvära dig med en påminnelse. Deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt. För att resultatet av undersökningen ska bli tillförlitligt är det dock viktigt att alla utvalda personer besvarar frågeformuläret, oavsett om du reser till arbete/skola eller inte. Vi ber dig därför att besvara frågorna och skicka det ifyllda formuläret till Umeå Universitet i det bifogade portofria svarskuvertet så fort som möjligt, gärna inom en vecka. Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att ringa oss. Tack för din medverkan! Med vänliga hälsningar Kerstin Westin Erika Sandow Fredrik Gärling Projektledare Doktorand Undersökningsassistent

2 BAKGRUNDSFRÅGOR Besvaras av alla Kön 48% Man 52% Kvinna Vilket år är du född? Medelålder: 44år Median: 45år std: 11år... Är du 19% Ensamstående 81% Gift eller sambo Har du hemmavarande barn? 51% Ja 49% Nej Hur många personer, inklusive dig själv, bor i ditt hushåll? Antal personer Vuxna (>18år) Barn, 0-6 år Barn, 7-12 år Barn, år 1 20% 60% 61% 61% 2 69% 35% 36% 34% 3 el. fler 11% 5% 3% 5% Vilken är din högsta genomförda utbildning? 15% Folkskola, realskola, grundskola eller liknande 32% Yrkesskola, gymnasieskolans 1- eller 2-åriga linjer/program 24% 3- eller 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola 11% Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 18% Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? (Ange endast ett alternativ.) 7% Egen företagare 4% Arbetssökande 56% Förvärvsarbete, heltid 3% Långtidssjukskriven 16% Förvärvsarbete, deltid 5% Sjukpensionär, pensionär 5% Studier, militärtjänstgöring 2% Tjänstledig, föräldraledig 2% Annat... 88

3 Har du körkort för bil? 95% Ja 5% Nej Hur många personbilar (inregistrerade) finns i ditt hushåll? 5% 0 42% 1 42% 2 11% 3 eller flera Hur många år har du bott på din nuvarande bostadsort? Medelv: 19år Median: 17år Std: 14år..år Bor du på den ort där du är skriven? 98% Ja 2% Nej, jag bor huvudsakligen i Göteborg,Stockholm,Obbola och Umeå angivit mer än 1 gång (ange ort) 89

4 DESSA FRÅGOR BESVARAS ENDAST AV DIG SOM ÄR GIFT ELLER SAMMANBOENDE Vilken är din partners högsta genomförda utbildning? 15% Folkskola, realskola, grundskola eller liknande 36% Yrkesskola, gymnasieskolans 1- eller 2-åriga linjer/program 22% 3- eller 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola 9% Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 19% Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre Vilken är din partners huvudsakliga sysselsättning? (Ange endast ett alternativ.) 9% Egen företagare 3% Arbetssökande 58% Förvärvsarbete, heltid 2% Långtidssjukskriven 13% Förvärvsarbete, deltid 7% Sjukpensionär, pensionär 4% Studier, militärtjänstgöring 3% Tjänstledig, föräldraledig 1% Annat... Frågorna 14 och 15 besvaras endast av dig vars partner förvärvsarbetar eller studerar. Om din partner inte förvärvsarbetar eller studerar gå till fråga 16 a. Vilket är din partners huvudsakliga färdmedel för resor till och från arbete/skola? (Ange endast ett alternativ) 19% Gång, cykel eller moped 68% Bil, som förare 7% Bil, som passagerare 5% Buss 0% Tåg 1% Annat, ange vad.. b. Hur lång är din partners totala ressträcka mellan bostad och arbete/skola? Medelvärde: 28km Median: 14km Std: 57km c. Hur lång är din partners totala restid med det eller de färdmedel han/hon huvudsakligen använder mellan bostad och arbete/skola? Medelvärde: 30min Median: 20min Std: 35min Om din partner arbetar/studerar på annan ort än där ni bor - Hur många nätter i veckan övernattar han/hon vanligtvis på arbets- eller studieorten? 0 nätter 1 natt 2 nätter 3 nätter 4 nätter 5 nätter eller fler 91% 2% 2% 1% 1% 2% 90

5 DESSA FRÅGOR BESVARAS ENDAST AV DIG SOM FÖRVÄRVSARBETAR (även egna företagare, jordbrukare etc.) Inom vilken sektor arbetar du? 6% Jord, skog, mineral, fiske 2% Finansiering, företagstjänster 15% Tillverkning 16% Offentlig förvaltning 7% El, bygg 9% Utbildning 9% Handel och restaurang 16% Sjukvård 7% Transport 14% Andra tjänster Var arbetar du? Arbetsplats: NUS och VOLVO lastvagnar vanligast.. Ort och ev stadsdel Lycksele, Umeå, Vindeln, Vännäs och Övik vanligast.. Hur många år har du varit anställd på den arbetsplats du nu arbetar på? Medelvärde: 12år Std: 10år Om du skulle bli arbetslös och inte erbjudas arbete på din nuvarande bostadsort men erbjuds ett likvärdigt arbete på annan ort - hur är det att du skulle acceptera det arbetet men bo kvar på nuvarande bostadsort om du reste med buss/tåg och: Inte alls a) det var 30 minuters restid enkel väg 15% 2% 4% 5% 6% 7% 61% m=5,49 b) det var 45 minuters restid enkel väg 23% 5% 6% 10% 12% 11% 34% m=4,52 c) det var 1 timmes restid enkel väg 41% 12% 11% 9% 8% 4% 15% m=3,04 d) det var 1½ timmes restid enkel väg 67% 10% 6% 7% 4% 1% 7% m=2,00 om du reste med bil och: Inte alls e) det var 30 minuters restid enkel väg 7% 1% 3% 5% 6% 7% 70% m=6,02 f) det var 45 minuters restid enkel väg 16% 5% 5% 9% 13% 12% 41% m=4,98 g) det var 1 timmes restid enkel väg 38% 11% 12% 9% 8% 5% 18% m=3,27 h) det var 1½ timmes restid enkel väg 64% 9% 6% 7% 4% 3% 8% m=2,16 91

6 Om du skulle bli erbjuden ett bättre arbete än det du har idag men det arbete du erbjuds är på annan ort - hur är det att du skulle acceptera det arbetet men bo kvar på nuvarande bostadsort om du kunde resa med buss/tåg och: Inte alls a) det var 30 minuters restid enkel väg 16% 3% 4% 8% 6% 6% 57% m=5,33 b) det var 45 minuters restid enkel väg 23% 3% 8% 8% 10% 12% 36% m=4,58 c) det var 1 timmes restid enkel väg 42% 11% 9% 8% 9% 5% 16% m=3,08 d) det var 1½ timmes restid enkel väg 64% 10% 6% 7% 4% 2% 6% m=2,10 om du kunde resa med bil och: Inte alls e) det var 30 minuters restid enkel väg 11% 2% 4% 7% 6% 6% 63% m=5,67 f) det var 45 minuters restid enkel väg 18% 5% 7% 8% 11% 11% 40% m=4,82 g) det var 1 timmes restid enkel väg 41% 10% 10% 8% 8% 6% 18% m=3,20 h) det var 1½ timmes restid enkel väg 62% 10% 6% 6% 5% 3% 8% m=2,23 92

7 DESSA FRÅGOR BESVARAS ENDAST AV DIG SOM ÄR STUDERANDE Vilken typ av utbildning går du? 45% Universitets- eller högskoleutbildning längre än 3 år 21% Universitets- eller högskoleutbildning upp till 3 år 12% Annan eftergymnasial utbildning 4% Gymnasieutbildning 3% Arbetsmarknadsutbildning 15% Annan utbildning, vad?... Var studerar du? Skola: UMU 49% av de som svarat.. Ort och ev stadsdel Umeå 49% av de som svarat.... Om du efter avslutad utbildning erbjuds ett arbete som motsvarar din utbildning, men det innebär ett dagligt resande mellan arbete och bostad - hur är det att du skulle acceptera det arbetet om du kunde resa med buss/tåg och: Inte alls a) det var 30 minuters restid enkel väg 3% 1% 4% -% 6% 8% 77% m=6,39 b) det var 45 minuters restid enkel väg 4% 1% 8% 7% 18% 18% 42% m=5,58 c) det var 1 timmes restid enkel väg 10% 12% 19% 16% 16% 12% 16% m=4,14 d) det var 1½ timmes restid enkel väg 39% 20% 14% 10% 4% 6% 6% m=2,61 om du kunde resa med bil och: Inte alls e) det var 30 minuters restid enkel väg 3% -% 4% % 5% 8% 79% m=6,48 f) det var 45 minuters restid enkel väg 7% 1% 7% 3% 18% 18% 45% m=5,60 g) det var 1 timmes restid enkel väg 13% 17% 21% 13% 10% 13% 13% m=3,80 h) det var 1½ timmes restid enkel väg 40% 31% 4% 7% 9% 6% 3% m=2,41 93

8 DESSA FRÅGOR BESVARAS ENDAST AV DIG SOM FÖRVÄRVSARBETAR (även egna företagare, jordbrukare etc.) ELLER STUDERAR a. Vilket är ditt huvudsakliga färdmedel för resor mellan din bostad och arbetsplats/skola? (Ange endast ett alternativ.) 24% Gång, cykel eller moped 62% Bil, som förare 6% Bil, som passagerare 7% Buss 0% Tåg 2% Annat, ange vad... b. Hur lång är din totala ressträcka mellan bostad och arbete/skola? Medelvärde: 25km Median: 12km Std: 49km c. Hur lång är din totala restid med det eller de färdmedel du huvudsakligen använder mellan bostad och arbete/skola? Medelvärde: 27min Median: 20min Std: 30min Om du arbetar/studerar på annan ort än där du bor - Hur många nätter i veckan övernattar du vanligtvis på arbets- eller studieorten? 0 nätter 1 natt 2 nätter 3 nätter 4 nätter 5 nätter eller fler 88% 3% 3% 2% 2% 1% Besvaras av dig som idag reser med bil till arbete eller skola. Har du kännedom om följande när det gäller att resa med buss till ditt arbete eller din skola? a) Kostnad 54% 46% b) Avgångstider 60% 40% c) Närmaste hållplats vid arbete/skola 77% 23% d) Närmaste hållplats vid bostaden 82% 18% Ja Nej I vilken utsträckning skulle det påverka din vilja att resa med buss till arbetet/skolan om din arbetsgivare Ingen utsträckning hög utsträckning a) betalade hela reskostnaden 35% 2% 3% 6% 5% 6% 44% m=4,37 b) betalade halva reskostnaden 41% 6% 5% 10% 10% 7% 21% m=3,48 c) lät hela restiden ingå i arbetstiden 32% 2% 3% 4% 4% 7% 48% m=4,60 d) lät halva restiden ingå i arbetstiden 40% 5% 6% 9% 10% 8% 22% m=3,59 94

9 Om du vanligtvis åker buss till arbete/skola vilka egenskaper är det som gör att du väljer buss? Om du vanligtvis åker bil gå till fråga 29. Om du vanligtvis cyklar eller går gå till fråga 30. Instämmer inte alls Instämmer helt a) Reskostnad 15% 7% 7% 8% 8% 9% 46% m=4,96 b) Restid 41% 13% 9% 10% 10% 4% 14% m=3,01 c) Trafiksäkerhet 20% 2% 10% 13% 13% 12% 30% m=4,55 d) Bekvämlighet/komfort 18% 3% 13% 10% 12% 12% 33% m=4,58 e) Resavstånd 24% 7% 9% 19% 12% 7% 24% m=4,04 f) Miljöskäl 19% 7% 14% 17% 11% 78% 26% m=4,20 Ja Nej g) Har inte tillgång till bil 42% 58% h) Saknar körkort 18% 82% Om du vanligtvis åker bil till arbete/skola vilka egenskaper är det som gör att du inte väljer buss? Instämmer inte alls Instämmer helt a) Reskostnad 58% 9% 6% 11% 5% 2% 9% m=2,39 b) Restid 25% 3% 3% 5% 5% 10% 49% m=4,88 c) Trafiksäkerhet 62% 10% 7% 10% 3% 2% 6% m=2,12 d) Bekvämlighet/komfort 31% 4% 4% 9% 6% 8% 38% m=4,30 e) Resavstånd 45% 7% 5% 12% 4% 4% 23% m=3,28 f) Miljöskäl 72% 8% 4% 10% 2% 1% 3% m=1,76 g) Saknar alternativ 68% 32% h) Busstider passar inte 85% 15% Ja Nej 95

10 FRÅGOR OM RESOR TILL ARBETE OCH SKOLA Besvaras av alla om du inte förvärvsarbetar eller studerar idag vill vi att du tänker dig situationen att du arbetar eller studerar och hur du skulle uppfatta resorna Bedöm en resa med bil till arbetet ange för var och en av de nedan angivna egenskaperna hur du vill beskriva den: a) dyr 40% 18% 15% 15% 5% 2% 5% m=2,54 billig b) långsam 1% 1% 1% 5% 9% 23% 60% m=6,27 snabb c) obekväm 3% 1% 2% 6% 9% 20% 60% m=6,16 bekväm d) inte flexibel 2% 1% 1% 3% 4% 13% 76% m=6,48 flexibel e) inte trafiksäker 2% 3% 7% 26% 18% 18% 26% m=5,13 trafiksäker f) tröttsam 5% 7% 8% 22% 20% 14% 24% m=4,80 vilsam g) inte miljövänlig 29% 18% 15% 21% 10% 3% 6% m=2,95 miljövänlig h) otrevlig 1% 1% 2% 17% 14% 25% 40% m=5,75 trevlig i) stressig 3% 3% 4% 17% 16% 22% 36% m=5,50 lugn Bedöm en resa med buss till arbetet ange för var och en av de nedan angivna egenskaperna hur du vill beskriva den: a) dyr 16% 12% 13% 23% 17% 8% 12% m=3,83 billig b) långsam 30% 23% 18% 14% 7% 4% 4% m=2,72 snabb c) obekväm 14% 9% 12% 17% 12% 18% 19% m=4,34 bekväm d) inte flexibel 54% 20% 9% 8% 4% 2% 3% m=2,06 flexibel e) inte trafiksäker 3% 2% 4% 18% 16% 30% 28% m=5,43 trafiksäker f) tröttsam 12% 8% 7% 15% 11% 20% 29% m=4,79 vilsam g) inte miljövänlig 4% 4% 5% 16% 18% 24% 29% m=5,29 miljövänlig h) otrevlig 5% 6% 8% 29% 19% 18% 15% m=4,63 trevlig i) stressig 10% 10% 9% 20% 13% 18% 18% m=4,44 lugn Hur viktigt är det för dig när du ska välja färdmedel till arbete/skola att resan är? Inte alls viktigt viktigt a) billig 7% 5% 9% 19% 14% 15% 33% m=5,04 b) snabb 3% 1% 2% 7% 12% 23% 52% m=6,01 c) bekväm 3% 2% 3% 11% 16% 24% 42% m=5,75 d) flexibel 3% 1% 1% 6% 11% 20% 59% m=6,16 e) trafiksäker 2% 1% 3% 10% 13% 21% 51% m=5,97 f) vilsam 4% 3% 5% 17% 18% 20% 12% m=5,33 g) miljövänlig 4% 5% 6% 21% 17% 19% 29% m=5,13 h) trevlig 2% 2% 4% 17% 17% 22% 34% m=5,50 i) lugn 2% 2% 3% 16% 18% 22% 37% m=5,60 96

11 Vilket är det längsta avstånd i tid och kilometer du tycker är acceptabelt för resor till arbete? Färdmedel Restid i minuter Ressträcka i kilometer Gång MV: 22min Md: 20min Std:11min MV:2,8km Md:2,0km Std:2,8km Cykel/moped MV: 21min Md: 20min Std:11min MV:6,5km Md:5,0km Std:7,5km Bil MV: 39min Md: 35min Std:20min MV:44,0km Md:40,0km Std:36,8km Buss MV: 40min Md: 40min Std:21min MV:41,0km Md:40,0km Std:29,7km Tåg MV: 45min Md: 40min Std:41min MV:56,6km Md:50,0km Std:62,5km Om du själv fick bestämma avståndet (enkel väg) mellan arbete/skola och bostad, hur långt skulle det vara? Färdmedel Restid i minuter Ressträcka i kilometer Gång MV: 13min Md: 10min Std:13min MV:2,1km Md:1,0km Std:4,7km Cykel/moped MV: 13min Md: 10min Std: 9min MV:3,5km Md:3,0km Std:4,0km Bil MV: 16min Md: 15min Std:15min MV:15,6km Md:10,0km Std:18,9km Buss MV: 19min Md: 15min Std:14min MV:16,9km Md:10,0km Std:19,1km Tåg MV: 20min Md: 19min Std:16min MV:23,4km Md:15,0km Std:26,9km Antag att det skulle vara aktuellt för dig att arbeta i Umeå/Örnsköldsvik. Vilket skulle vara det färdmedel du troligast skulle välja? 49% Bil, som förare 5% Bil, som passagerare 36% Buss 10% Tåg Antag att du ska pendla till Umeå och att resan kan ske med bil, buss eller tåg. Staten beslutar att avdragen för resor till arbetet endast får göras motsvarande kostnaden att resa med kollektiva färdmedel. Hur är det att du skulle pendla till Umeå/Örnsköldsvik Inte alls a) med buss? 23% 6% 6% 9% 9% 11% 36% m=4,50 b) med bil? 35% 10% 9% 13% 8% 8% 18% m=3,44 c) med tåg? 43% 6% 4% 8% 7% 7% 24% m=3,48 97

12 Antag att du ska pendla till Umeå och att resan kan ske med bil, buss eller tåg. Staten beslutar att avdragen för resor till arbetet får göras med 17 kronor per mil oavsett färdmedel. Hur är det att du skulle pendla till Umeå/Örnsköldsvik Inte alls a) med buss? 25% 7% 6% 10% 10% 12% 32% m=4,34 b) med bil? 18% 7% 5% 12% 11% 11% 36% m=4,69 c) med tåg? 42% 7% 4% 8% 7% 10% 22% m=3,47 Övriga synpunkter 25% av de svarande har noterat egen synpunkt. TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 98

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Tabell- och kartbilaga

Tabell- och kartbilaga Tabell- och kartbilaga B1. Befolkningstäthet per tätort år 2000 och befolkningsförändring per tätort 1995-2000... 2 B2. Folkmängd efter ålder och kommun 31 dec. 2003... 2 B3. Nettopendling 1996 mellan

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

FAMILJECENTRALEN. Enkät till besökare

FAMILJECENTRALEN. Enkät till besökare FAMILJECENTRALEN Enkät till besökare Syftet med den här undersökningen är att få en bild av vad du som besökare på Familjecentralen tycker om Familjecentralen i XXXXX. Ytterligare ett syfte är att få kunskap

Läs mer

RESANDE I GLESA BYGDER

RESANDE I GLESA BYGDER RESANDE I GLESA BYGDER Hur upplever du ditt boende på landsbygden eller i en liten tätort? Hur reser du för att utföra olika ärenden? Vad fungerar bra, och vad kan förbättras? Hur ser du på platsen där

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

BESVARAS AV DIG SOM ÄR ÄLDSTA HEMMAVARANDE BARN (12-20 ÅR)

BESVARAS AV DIG SOM ÄR ÄLDSTA HEMMAVARANDE BARN (12-20 ÅR) BESVARAS AV DIG SOM ÄR ÄLDSTA HEMMAVARANDE BARN (12-20 ÅR) RESANDE I GLESA BYGDER Vad tycker du som är barn eller ungdom om att bo på landsbygden eller i en liten ort? I denna undersökning ställs frågor

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Ifall undersökningen riktar sig till ett barn i ert hushåll ber vi föräldrarna eller en förmyndare svara för barnet. Är era uppgifter korrekta i följebrevet? Ifall

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat NÅGRA FRÅGOR OM DIG 1. Du är? Man Kvinna 2. Födelseår? 19 3. Hur många personer finns i ditt hushåll? Vuxna (räkna med dig själv) Barn under 18 år 4. Har du körkort för bil? Ja Nej 5. Hur många personbilar

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning November 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Medborgarnas resvanor 5 Tillgängliga färdmedel

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007

DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007 Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar bäst. Om svarsalternativen inte passar

Läs mer

0d. Skriv in koden som står ovanför namnet på inbjudan: (Koden markeras med en rödrosa pil på inbjudan.)

0d. Skriv in koden som står ovanför namnet på inbjudan: (Koden markeras med en rödrosa pil på inbjudan.) Bakgrundsenkäten 0. Vem gäller bakgrundsinformationen? o Mig själv o En hushållsmedlem o Någon annan (utanför mitt hushåll) 0b. Är den här personen en av dem som via posten fått en inbjudan till Influensakoll?

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR 1. Kön? 189 205 Kvinna Man 2. Vilket år är du född? Mellan 1928 och 1984 Medelvärde: 195. Vilket år vann du? 1994 1995 8 199 8 199 11 1998 5 1999 45 2000 41 2001 4 2002 52 200

Läs mer

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2010-02-26 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele!

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Enkäten tar 8-12 minuter att svara på. För att vi ska kunna bearbeta och beakta dina svar måste du besvara alla frågorna och sedan själv, eller

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING IVE-nummer 0 9 STOCKHOLM (08 0 00) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 70 89 ÖREBRO (09 7 0 00) UB-nummer Boxnummer LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 000 Partnerformulär Din make/maka/sambo

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

ISSP 2012 Familjeliv och arbete

ISSP 2012 Familjeliv och arbete TNS SIFO 11478 Stockholm Projekt: 1524242 ISSP 2012 Familjeliv och arbete Vad är dina åsikter i frågor som rör familjeliv och arbete? Familjeliv och arbete tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle.

Läs mer

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6 ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda 6 2012 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

[Efternamn], [Förnamn] [Adress] [Postnummer] [Stad]

[Efternamn], [Förnamn] [Adress] [Postnummer] [Stad] [Efternamn], [Förnamn] [Adress] [Postnummer] [Stad] Hej [Förnamn], Du är utvald och har fått det här brevet för att du är en av dem som har studerat/studerar vid. För tillfället genomför Linnéuniversitetet

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen Trängselskatt Backa Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Primärområden - SDN Norra Folkmängd 2012 Backa Brunnsbo Skogome Skälltorp 7 592 6 444 2 549 8 488 Säve Rödbo Kärra Tuve

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus

1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus 1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus Wågman, Tony Storken 39360 Kalmar Hej Tony, Du är utvald och har fått det här brevet för att du är en av dem som har

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22 3 Innehåll Innehåll 3 Allmänt om undersökningen 5 Sammanfattning 5 1. Bakgrund 6 1.1 SYFTE 6 1.2 METOD 6 1.3 METODKRITIK 6 1.4 BORTFALL 7 1.5 REDOVISNINGSPRINCIPER 7 2. Resultatredovisning 8 2.1 BAKGRUNDSFRÅGOR

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - REGION 2002 Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - REGION 2002 Sida 1 J13289 - RIKSSKATTEVERKET - 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 47 45-49 51+ 47 48 47 45 49 49 50 Kvinna 53 55+ 51 49-53 52 53 55 51 51 50 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 9-11 11 12+ 11 11 11 9 9 10 25-34 år 17 20+ 17 16

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL VÅRDNADSHAVARE kupolstudien.se Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Att leva med sensorisk hyperreaktivitet

Att leva med sensorisk hyperreaktivitet Appendix 1. Att leva med sensorisk hyperreaktivitet Mittuniversitetet Umeå universitet Tack för att du valt att delta i denna studie! Del A är allmänna bakgrundsfrågor. Del B är ett frågeformulär om din

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Undersökning "Unga vuxna"

Undersökning Unga vuxna Undersökning "Unga vuxna" Så här fyller du i formuläret Läs igenom frågorna noga och kryssa i eller skriv in det eller de svar som stämmer bäst för dig personligen. Svaren läses av optiskt av en skanner.

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

Vill du delta i forskning om stroke?

Vill du delta i forskning om stroke? Vill du delta i forskning om stroke? Vi driver en stor forskningsstudie för att få veta mer om vem som får problem med åderförkalkning och varför. Längst bak i detta dokument kan du läsa allt om forskningsprojektet

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik Tillväxt Regionförstoring Samhällsnytta Kollektivtrafikens roll Funktionella regioner Värmland "Tillväxt är bra, tillväxt ska vi

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

11/8/2011. Maria Brandén. För intresserade av befolkningsfrågor. Vill öka kunskapen om demografi i Sverige (hemsida, utskick, seminarier)

11/8/2011. Maria Brandén. För intresserade av befolkningsfrågor. Vill öka kunskapen om demografi i Sverige (hemsida, utskick, seminarier) Maria Brandén maria.branden@sociology.su.se su se För intresserade av befolkningsfrågor Vill öka kunskapen om demografi i Sverige (hemsida, utskick, seminarier) Främjar kontakt mellan forskare och andra

Läs mer

Enkät till vårdnadshavare

Enkät till vårdnadshavare Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna.

Läs mer

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Bilaga pressinformation 2011-02-02 Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp 2008-12-03 Till dig som är anställd i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför vi en attitydundersökning:

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

TRUM VILL MÄNNISKOR PENDLA LÄNGRE? Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet

TRUM VILL MÄNNISKOR PENDLA LÄNGRE? Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet VILL MÄNNISKOR PENDLA LÄNGRE? Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2 1 Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2 Kulturgeografiska institutionen, Umeå Universitet 2006:01 TRUM Transportforskningsenheten

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga!

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga! Instruktioner till CM: Kopiera enkäten och be din klient att fylla i den vid ett av era första möten och därefter var 12:e månad och när CM-uppdraget avslutas. Skicka enkäten till Kerstin Lagerlund, Socialförvaltningen,

Läs mer

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % a) Att min partner snarkar Antal intervjuer --------------------- 671

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Arbetsresan ur ett genusperspektiv

Arbetsresan ur ett genusperspektiv Arbetsresan ur ett genusperspektiv Ana Gil Solá, fil. lic. & doktorand - Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Göteborgs universitet Varför denna föreläsning? Arbetsresan utgör ca 1/3

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ)

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ) Trafik i Skövde Resvaneundersökning Skövde kommun A Först några frågor om dig själv A1 Är du? 1 kvinna 2 man A2 Din ålder är år A3 Hur många personer är ni i ditt hushåll? (Räkna även med dig själv) st

Läs mer

Vardagen och miljön. Synovate 2009 S-117139

Vardagen och miljön. Synovate 2009 S-117139 Vardagen och miljön Synovate 2009 S-117139 117139 001 SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET Vi hoppas att Du tar Dig tid att fylla i formuläret efter bästa förmåga. Formuläret läses optiskt. Undvik därför att

Läs mer

Anmälan till testresenär - Vännäs

Anmälan till testresenär - Vännäs Anmälan till testresenär - Vännäs 8. Arbetsplats: (namn och ort) Vännäs kommun/vård och omsorgsförvaltningen. Vännäs Electrum Automation AB Umeå Umeå Energi, Umeå Umeå universiteet Barnavd.2 NUS Umeå Tandläkarhögskolan

Läs mer

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET ANALYS OCH UTVÄRDERING ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR KOST-

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan - och - Oskarshamn Fokusområde nr 1: Pendlingsresor med tåg mellan och Fokusområde nr 5: Kommun med stor utpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor

Läs mer

Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

ISSP 2007 Idrott och fritid

ISSP 2007 Idrott och fritid SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2007 Idrott och fritid Vad är dina åsikter om idrott och fritid? Idrott och andra fritidsaktiviteter tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer