ESS DOCUMENT DATE: ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6"

Transkript

1 ESS DOCUMENT DATE: ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda

2 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1 och 1/2 timme Mer än 1 och 1/2 timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2 och 1/2 timme Mer än 2 och 1/2 timme, upp till 3 timmar Mer än 3 timmar

3 SVARSKORT 2 Man kan inte vara nog försiktig Man kan lita på de flesta människor

4 SVARSKORT 3 De flesta människor skulle försöka utnyttja mig De flesta människor skulle försöka vara ärliga och rättvisa

5 SVARSKORT 4 Människor ser främst till sig själva Människor försöker för det mesta vara hjälpsamma

6 SVARSKORT 5 Ingen tillit alls Fullständig hjälpsamma

7 SVARSKORT 6 Inte alls viktigt Extremt viktigt

8 SVARSKORT 7 Inte alls demokratiskt Fullständigt demokratiskt

9 SVARSKORT 8 Vänster Höger

10 SVARSKORT 9 Extremt missnöjd Extremt nöjd

11 SVARSKORT 10 Extremt dåligt Extremt bra

12 SVARSKORT 11 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

13 SVARSKORT 12 Samordningen har redan gått för långt Samordningen bör gå längre

14 SVARSKORT 13 Sveriges policy skall vara att... Tillåta många att komma och bo här Tillåta en del Tillåta några få Inte tillåta några

15 SVARKORT 14 Dåligt för ekonomin Bra för ekonomin

16 SVARSKORT 15 Kulturellt liv undergrävs Kulturellt liv berikas

17 SVARSKORT 16 Sämre land att leva Bättre land att leva i

18 SVARSKORT 17 Extremt Olycklig Extremt lycklig

19 SVARSKORT 18 Aldrig Mindre än en gång i månaden En gång i månaden Flera gånger i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckan Varje dag

20 SVARSKORT 19 Ingen eller fler

21 SVARSKORT 20 Mycket mindre än de flesta Mindre än de flesta Ungefär lika mycket Mer än de flesta Mycket mer än de flesta

22 SVARSKORT 21 Inte alls religiös Mycket religiös

23 SVARSKORT 22 Varje dag Mer än en gång i veckan En gång i veckan Minst en gång i månaden Bara under speciella helgdagar Mindre ofta Aldrig

24 SVARSKORT 23 Minst en gång i veckan Minst en gång i månaden Minst en gång var tredje månad Minst en gång var sjätte månad Mindre ofta Aldrig

25 SVARSKORT 24 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

26 SVARSKORT 25 Aldrig eller nästan aldrig Ibland Oftast Alltid eller nästan alltid

27 SVARSKORT 26 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

28 SVARSKORT 27 Ingen alls Väldigt stor

29 SVARSKORT 28 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd siffror

30 SVARSKORT 29 Inte alls Fullständigt

31 SVARSKORT 30 Extremt svårt Extremt lätt

32 SVARSKORT 31 Ingen del av tiden Hela tiden

33 SVARSKORT 32 Aldrig Alltid

34 SVARSKORT 33 Inte alls Fullständigt

35 SVARSKORT 34 Inte alls Fullständigt

36 SVARSKORT 35 Toppen av vårt samhälle Botten av vårt samhälle 0

37 SVARSKORT 36 Ingen dag En dag Två dagar Tre dagar Fyra dagar Fem dagar Sex dagar Sju dagar

38 SVARSKORT 37 Inte alls viktigt för demokrati i allmänhet Extremt viktigt för demokrati i allmänhet

39 SVARSKORT 38 Stämmer inte alls Stämmer fullständigt

40 SVARSKORT 39 Alla ska vara fria att öppet uttrycka sina politiska åsikter, även om åsikterna är extrema. De som har extrema politiska åsikter ska hindras från att öppet uttrycka dem.

41 SVARSKORT 40 Inte alls viktigt för demokrati i allmänhet Extremt viktigt för demokrati i allmänhet

42 SVARSKORT 41 Inte alls Fullständigt

43 SVARSKORT 42 Regeringen bör ändra sin planerade politik utifrån vad de flesta människor tycker. Regeringen bör stå fast vid sin planerade politik oavsett vad det flesta människor tycker.

44 SVARSKORT 43 Inte alls viktigt för demokrati i allmänhet Extremt viktigt för demokrati i allmänhet

45 SVARSKORT 44 Aldrig Alltid

46 SVARSKORT 45 Ett enda parti bildar regering Två eller flera partier i koalition bildar regering

47 SVARSKORT 46 Inte alls viktigt för demokrati i allmänhet Extremt viktigt för demokrati i allmänhet

48 SVARSKORT 47 Aldrig Alltid

49 SVARSKORT 48 Make / Maka / Sambo / Partner Son / Dotter (inkl partners barn / styvbarn / adoptivbarn / fosterbarn) Förälder / Svärförälder / Partners förälder / Styvförälder Bror / Syster (inkl styvsyskon, adoptivsyskon, fostersyskon) Annan släkting Annan icke-släkting

50 SVARSKORT 49 Gift Registrerat partnerskap Sambo Skild / Registrerat partnerskap upplöst

51 SVARSKORT 50 Gift Registrerat partnerskap Skild / Registrerat partnerskap upplöst Änkling/ Änka/ Partner i registrerat partnerskap avliden Ingen av dessa (har ALDRIG varit gift eller partner i ett registrerat partnerskap)

52 SVARKORT 51 En storstad En förort eller utkanten av en storstad En liten eller mellanstor stad En by En gård eller ett hus på landet

53 SVARSKORT 52 1 Ej avslutad Folkskola / Grundskola (1-6 skolår) 2 Avslutad Folkskola / Grundskola (7-8 skolår) 3 Avslutad Grundskola (9 skolår) / Realskola 4 Fackskola ( ) / 2-årig gymnasielinje / 2-årig yrkesskola 5 Studieförberedande gymnasieprogram (3 år) 6 Gamla gymnasieutbildningar (2 år) / Flickskola 7 Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år) 8 4-årig gymnasielinje (före 1995) / Tekniskt basår 9 Universitet / Högskola (1 år) med examen 10 Eftergymnasial utbildning (1 år), t.ex. KY-utb, militärutb (Ej Universitet / Högskola) 11 Universitet / Högskola (2 år) med examen (högskoleexamen) 12 Eftergymnasial utbildning (3 år) / KY-utbildning (2-3 år) (Ej Universitet / Högskola) 13 Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola (3 år) 14 Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan (3 år) 15 Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola (4 år) 16 Mastersexamen från Högskola 17 Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan (4 år) 18 Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan 19 Forskarutbildning: Licentiatexamen 20 Forskarutbildning: Doktorsexamen

54 SVARSKORT 53 Förvärvsarbete (eller för tillfället ledig / bortrest / på semester), (anställd, egenföretagare, arbetat i familjeföretaget) Utbildning, även under lov/ledighet (ej utbildning betald av en arbetsgivare) Arbetslös och aktivt arbetssökande Arbetslös, vill ha ett arbete men är inte aktivt arbetssökande Sjukersättning (Förtidspension p.g.a. sjukdom eller funktionshinder) Ålderspensionerad Militärtjänstgöring eller samhällstjänst Skötte eget hushåll (ej som löneanställd)

55 SVARSKORT 54 Jag hade inget inflytande Jag hade full kontroll

56 SVARSKORT 55 Statlig eller kommunal förvaltning Offentlig sektor (t.ex. skolan eller sjukvården) Offentligt företag Privat företag Egenföretagare Annat siffror

57 SVARSKORT 56 Extremt missnöjd Extremt nöjd

58 SVARSKORT 57 Löner Inkomst från eget företag (ej från jordbruk) Inkomst från jordbruk Pensioner Arbetslöshetsersättning eller avgångsvederlag Någon annan typ av understöd eller sociala bidrag (t.ex sjukpenning, föräldrapenning, socialbidrag, studielån) Inkomst från investeringar, sparkapital, försäkringar / försäkringsutbetalningar eller annan egendom Inkomst från någon annan källa

59 SVARSKORT 58 (J) Upp till (R) (C) (M) (F) (S) (K) (P) (D) (H) eller mer

60 SVARSKORT 59 Klarar oss / mig bra på den nuvarande inkomsten Klarar oss / mig på den nuvarande inkomsten Har svårt att klara oss / mig på den nuvarande inkomsten Har mycket svårt att klara oss / mig på den nuvarande inkomsten

61 SVARSKORT 60 1 Ej avslutad Folkskola / Grundskola (1-6 skolår) 2 Avslutad Folkskola / Grundskola (7-8 skolår) 3 Avslutad Grundskola (9 skolår) / Realskola 4 Fackskola ( ) / 2-årig gymnasielinje / 2-årig yrkesskola 5 Studieförberedande gymnasieprogram (3 år) 6 Gamla gymnasieutbildningar (2 år) / Flickskola 7 Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år) 8 4-årig gymnasielinje (före 1995) / Tekniskt basår 9 Universitet / Högskola (1 år) med examen 10 Eftergymnasial utbildning (1 år), t.ex. KY-utb, militärutb (Ej Universitet / Högskola) 11 Universitet / Högskola (2 år) med examen (högskoleexamen) 12 Eftergymnasial utbildning (3 år) / KY-utbildning (2-3 år) (Ej Universitet / Högskola) 13 Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola (3 år) 14 Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan (3 år) 15 Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola (4 år) 16 Mastersexamen från Högskola 17 Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan (4 år) 18 Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan 19 Forskarutbildning: Licentiatexamen 20 Forskarutbildning: Doktorsexamen

62 SVARSKORT 61 Förvärvsarbete (eller för tillfället ledig / bortrest / på semester), (anställd, egenföretagare, arbetat i familjeföretaget) Utbildning, även under lov/ledighet (ej utbildning betald av en arbetsgivare) Arbetslös och aktivt arbetssökande Arbetslös, vill ha ett arbete men är inte aktivt arbetssökande Sjukersättning (Förtidspension p.g.a. sjukdom eller funktionshinder) Ålderspensionerad Militärtjänstgöring eller samhällstjänst Skötte eget hushåll (ej som löneanställd) siffror

63 SVARSKORT 62 1 Ej avslutad Folkskola / Grundskola (1-6 skolår) 2 Avslutad Folkskola / Grundskola (7-8 skolår) 3 Avslutad Grundskola (9 skolår) / Realskola 4 Fackskola ( ) / 2-årig gymnasielinje / 2-årig yrkesskola 5 Studieförberedande gymnasieprogram (3 år) 6 Gamla gymnasieutbildningar (2 år) / Flickskola 7 Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år) 8 4-årig gymnasielinje (före 1995) / Tekniskt basår 9 Universitet / Högskola (1 år) med examen 10 Eftergymnasial utbildning (1 år), t.ex. KY-utb, militärutb (Ej Universitet / Högskola) 11 Universitet / Högskola (2 år) med examen (högskoleexamen) 12 Eftergymnasial utbildning (3 år) / KY-utbildning (2-3 år) (Ej Universitet / Högskola) 13 Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola (3 år) 14 Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan (3 år) 15 Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola (4 år) 16 Mastersexamen från Högskola 17 Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan (4 år) 18 Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan 19 Forskarutbildning: Licentiatexamen 20 Forskarutbildning: Doktorsexamen

64 SVARSKORT 63 Professionella & tekniska yrken (t.ex. läkare, lärare, ingenjör, konstnär, revisor) Högre tjänstemannayrket (t.ex. högre banktjänsteman, chef på storföretag, högre regeringstjänsteman, fackföreningstjänsteman) Kontorsyrken (t.ex. sekreterare, kontorist, kontorschef, bokhållare) Försäljningsyrken (t.ex. försäljningschef, affärsinnehavare, affärsbiträde, försäkringsagent) Serviceyrken (t.ex. restaurangägare, polis, kypare, vaktmästare, frisör) Kvalificerat yrkesarbete (t.ex. förman, mekaniker, verktygsmakare, elektriker) Halvkvalificerat yrkesarbete (t.ex. murare, busschaufför, snickare, plåtslagare, bagare) Okvalificerat arbete (t.ex. grovarbetare, stadsbud, ej yrkesutbildad fabriksarbetare) Lantarbetare (t.ex. lantbrukare, lantarbetare, traktorförare, fiskare)

65 SVARSKORT 64 1 Ej avslutad Folkskola / Grundskola (1-6 skolår) 2 Avslutad Folkskola / Grundskola (7-8 skolår) 3 Avslutad Grundskola (9 skolår) / Realskola 4 Fackskola ( ) / 2-årig gymnasielinje / 2-årig yrkesskola 5 Studieförberedande gymnasieprogram (3 år) 6 Gamla gymnasieutbildningar (2 år) / Flickskola 7 Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år) 8 4-årig gymnasielinje (före 1995) / Tekniskt basår 9 Universitet / Högskola (1 år) med examen 10 Eftergymnasial utbildning (1 år), t.ex. KY-utb, militärutb (Ej Universitet / Högskola) 11 Universitet / Högskola (2 år) med examen (högskoleexamen) 12 Eftergymnasial utbildning (3 år) / KY-utbildning (2-3 år) (Ej Universitet / Högskola) 13 Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola (3 år) 14 Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan (3 år) 15 Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola (4 år) 16 Mastersexamen från Högskola 17 Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan (4 år) 18 Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan 19 Forskarutbildning: Licentiatexamen 20 Forskarutbildning: Doktorsexamen

66 SVARSKORT 65 Professionella & tekniska yrken (t.ex. läkare, lärare, ingenjör, konstnär, revisor) Högre tjänstemannayrken (t.ex. högre banktjänsteman, chef på storföretag, högre regeringstjänsteman, fackföreningstjänsteman) Kontorsyrken (t.ex. sekreterare, kontorist, kontorschef, bokhållare) Försäljningsyrken (t.ex. försäljningschef, affärsinnehavare, affärsbiträde) Serviceyrken (t.ex. restaurangägare, polis, kypare, vaktmästare, frisör) Kvalificerat yrkesarbete (t.ex. förman, mekaniker, verktygsmakare, elektriker) Halvkvalificerat yrkesarbete (t.ex. murare, busschaufför, snickare, plåtslagare, bagare) Okvalificerat arbete (t.ex. grovarbetare, stadsbud, ej yrkesutbildad fabriksarbetare) Lantarbetare (t.ex. lantbrukare, lantarbetare, traktorförare, fiskare)

67 SVARSKORT A1-D1 Hur lik är du denna person? Är väldigt mycket som jag Är som jag Är till viss del som jag Är lite grann som jag Är inte som jag Är inte alls som jag

68 SVARSKORT A2 Inte alls intresserad Fullständigt intresserad

69 SVARSKORT A3 Inte alls uppslukad Fullständigt uppslukad

70 SVARSKORT A4 Inte alls entusiastisk Fullständigt entusiastisk

71 SVARSKORT A5 Aldrig eller nästan aldrig Alltid eller nästan alltid

72 SVARSKORT A6 Aldrig Alltid

73 SVARSKORT B2 Inte alls intresserad Fullständigt intresserad

74 SVARSKORT B3 Inte alls uppslukad Fullständigt uppslukad

75 SVARSKORT B4 Inte alls entusiastisk Fullständigt entusiastisk

76 SVARSKORT B5 Inte alls deprimerad Extremt deprimerad

77 SVARSKORT B6 Inte alls oroligt Extremt oroligt

78 SVARSKORT B7 Inte alls ensam Extremt ensam

79 SVARSKORT B8 Inte alls Fullständigt

80 SVARSKORT C2 Dåligt för ekonomin Bra för ekonomin

81 SVARSKORT C3 Kulturellt liv undergrävs Kulturellt liv berikas

82 SVARSKORT C4 Sämre land att leva i Bättre land att leva i

83 SVARSKORT C5 Inte alls intresserad Fullständigt intresserad

84 SVARSKORT C6 Inte alls uppslukad Fullständigt uppslukad

85 SVARSKORT C7 Inte alls entusiastisk Fullständigt entusiastisk

86 SVARSKORT C8 Inte alls deprimerad Extremt deprimerad

87 SVARSKORT C9 Inte alls oroligt Extremt oroligt

88 SVARSKORT C10 Inte alls ensam Extremt ensam

89 SVARSKORT D2 Dåligt för ekonomin Bra för ekonomin

90 SVARSKORT D3 Kulturellt liv undergrävs Kulturellt liv berikas

91 SVARSKORT D4 Sämre land att leva i Bättre land att leva i

92 SVARSKORT D5 Inte alls intresserad Fullständigt intresserad 0 1 2

93 SVARSKORT D6 Inte alls uppslukad Fullständigt uppslukad 0 1 2

94 SVARSKORT D7 Inte alls intresserad Fullständigt intresserad 0 1 2

95 SVARSKORT D8 Inte alls deprimerad Extremt deprimerad

96 SVARSKORT D9 Inte alls oroligt Extremt oroligt

97 SVARSKORT D10 Inte alls ensam Extremt ensam

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT 2010 KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2006 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3682 Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2004 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

A3644. Intervju- och undersökningstjänster ESS 2010 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3644. Intervju- och undersökningstjänster ESS 2010 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3644 Intervju- och undersökningstjänster ESS 2010 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Under en ½ timme Från en ½ timme till 1 timme Mer än 1 timme, men högst 1½ timme Mer än 1½ timme, men

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING Intervju- och undersökningstjänster September 2006 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING 2006 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

ESS 2014 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

ESS 2014 FINLAND I EUROPA SVARSKORT ESS FINLAND 2014 I EUROPA SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Under en ½ timme Från en ½ timme till 1 timme Mer än 1 timme, men högst 1½ timme Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar Mer än 2 timmar, men högst

Läs mer

ZA5055. European Election Voter Study Country Questionnaire Sweden

ZA5055. European Election Voter Study Country Questionnaire Sweden ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Sweden 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (SWEDEN) Q1. Vilken politisk fråga/samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

ISSP 2012 Familjeliv och arbete

ISSP 2012 Familjeliv och arbete TNS SIFO 11478 Stockholm Projekt: 1524242 ISSP 2012 Familjeliv och arbete Vad är dina åsikter i frågor som rör familjeliv och arbete? Familjeliv och arbete tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle.

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

ZA5055. European Election Voter Study Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5055. European Election Voter Study Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Finland (Swedish) 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (FINLAND SWEDISH) Q1. Vilken politisk fråga/samhällsproblem tycker

Läs mer

1 1. Make/maka 2. Partner 3. Barn 4. Svärson/dotter 5. Förälder 6. Svärförälder 7. Syskon 8. Barnbarn 9. Annan släkting (precisera) 10.

1 1. Make/maka 2. Partner 3. Barn 4. Svärson/dotter 5. Förälder 6. Svärförälder 7. Syskon 8. Barnbarn 9. Annan släkting (precisera) 10. 1 1. Make/maka 2. Partner 3. Barn 4. Svärson/dotter 5. Förälder 6. Svärförälder 7. Syskon 8. Barnbarn 9. Annan släkting (precisera) 10. Annan icke-släkting (precisera) 11. Före detta maka/make/sambo 2

Läs mer

1. Make/maka 2. Partner 3. Barn 4. Svärson/dotter 5. Förälder 6. Svärförälder 7. Syskon 8. Barnbarn 9. Annan släkting (precisera) 10.

1. Make/maka 2. Partner 3. Barn 4. Svärson/dotter 5. Förälder 6. Svärförälder 7. Syskon 8. Barnbarn 9. Annan släkting (precisera) 10. 1 1. Make/maka 2. Partner 3. Barn 4. Svärson/dotter 5. Förälder 6. Svärförälder 7. Syskon 8. Barnbarn 9. Annan släkting (precisera) 10. Annan icke-släkting (precisera) 11. Före detta maka/make/sambo 2

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP2004frekv.doc 1 Copyright 2004 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2004 Först några inledande frågor Fråga 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare.

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Sweden ISSP Health Questionnaire

Sweden ISSP Health Questionnaire Sweden ISSP 2011- Health Questionnaire ISSP 2011 Hälsa Vad är dina åsikter i frågor som rör hälsa? Hälsofrågor tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire ISSP 2014 Vad är dina åsikter om människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati? Människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati tillhör ju

Läs mer

ZA European Election Candidate Study. Country Questionnaire Finland

ZA European Election Candidate Study. Country Questionnaire Finland ZA5048 2009 European Election Candidate Study Country Questionnaire Finland PIREDEU Design Study - Research on Electoral Democracy in the European Union European Parliament Election Candidate Study 2009

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Intervjuinstruktioner

Intervjuinstruktioner Intervjuinstruktioner Generellt Det är möjligt att IP vill ha ytterligare förklaring på flera av frågorna. Till exempel kanske man vill veta vad som avses med i ditt bostadsområde. Avsikten är dock i de

Läs mer

ESS 2006 Intervjuinstruktion.

ESS 2006 Intervjuinstruktion. ESS 2006 Intervjuinstruktion. Hur lever vi i Sverige och andra länder i Europa? Hur lever invånarna i olika europeiska länder sina liv? Vad anser man i olika viktiga samhällsfrågor och tycker man att politiker

Läs mer

Kultur en del av ett häslosamt liv? Appendix delstudie 1 och delstudie 2. Appendix delstudie 1

Kultur en del av ett häslosamt liv? Appendix delstudie 1 och delstudie 2. Appendix delstudie 1 Kultur en del av ett häslosamt liv? Appendix delstudie 1 och delstudie 2 Appendix delstudie 1 Tabell 1b. Förekomst av hälsobesvär år 2000, olika kombinationer av olika besvärstyper. Antal och i procent.

Läs mer

ISSP 2010 Åsikter om miljön

ISSP 2010 Åsikter om miljön ISSP 2010 Åsikter om miljön Vad är dina åsikter i frågor som rör miljön? Miljöfrågor diskuteras ganska ofta i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire ISSP 2013 Vad är dina åsikter om det svenska samhället och människor från andra länder? Svenskarnas relationer till människor från andra länder tillhör

Läs mer

En fråga om klass: Levnadsförhållanden, livsstil, politik

En fråga om klass: Levnadsförhållanden, livsstil, politik Maria Oskarsson, Mattias Bengtsson & Tomas Berglund (red.) En fråga om klass: Levnadsförhållanden, livsstil, politik (Liber 2010) En sammanfattning gjord av Hedvig Ekerwald, Sociologiska institutionen,

Läs mer

LNU 2010 INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK?

LNU 2010 INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK? INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK? 1 NEJ, INGEN TOLK 2 JA, TOLK ANVÄNDS 1 I. FLYTTNINGAR OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN

Läs mer

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen ESS 2002 A K Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär. Det är viktigt att frågorna

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 NY Panelkod INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING 06 9 STOCKHOLM (08 6 0 00) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 70 89 ÖREBRO (09 7 60 00) UB-nummer Boxnummer LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 000 INTERVJUARNUMMER Mån Dag INTERVJUDATUM

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) DN001_Intro Låt mig bara först upprepa att denna intervju är frivillig och konfidentiell. Dina svar kommer endast att

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Enkät till vårdnadshavare

Enkät till vårdnadshavare Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna.

Läs mer

Alumnstudie av naturvetarkemister

Alumnstudie av naturvetarkemister Alumnstudie av naturvetarkemister En enkätundersökning riktad till dem som tagit en magisterexamen i kemi från Uppsala universitet mellan åren 1998 - vt 2008 Kursexpeditionen för kemi Marie Chajara Svensson

Läs mer

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Sweden

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Sweden ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Sweden FL 7 Participatory Democracy - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Män Män Kvinnor år

Män Män Kvinnor år ** Frg:f1 ** Jag ska börja med en kort fråga om din sysselsättning under förra veckan. Vilket av följande gällde för dig? Kön Ålder Kön och Ålder Utbildning Gymnasieutbildning Man Kvinna 18- år 25-34 år

Läs mer

ESS 6 - Den europeiska socialundersökningen 2012, Sverige

ESS 6 - Den europeiska socialundersökningen 2012, Sverige ESS 6 - Den europeiska socialundersökningen 2012, Sverige Hjerm, Mikael Umeå universitet, Sociologiska institutionen Johansson Sevä, Ingemar Umeå universitet, Sociologiska institutionen Metadataproduktion

Läs mer

Åsikter om miljön ISSP2000

Åsikter om miljön ISSP2000 ISSP2000 Åsikter om miljön Enkät till I den här undersökningen som utförs i ett tjugotal länder frågar vi 2 000 personer människor om deras åsikter och värderingar ifråga om miljön och andra samhällsfrågor.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

PIRLS & TIMSS Årskurs 4. En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: BARCODE

PIRLS & TIMSS Årskurs 4. En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: BARCODE h Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: j BARCODE PIRLS & TIMSS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS

Läs mer

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

IF (HH2D=7) & (HH2B<45) > (W) Jaså, du pensionerade dig tidigt. IF (HH2D=9) & (HH2B>40) > (W) Jaså, studerar fortfarande vid den åldern.

IF (HH2D=7) & (HH2B<45) > (W) Jaså, du pensionerade dig tidigt. IF (HH2D=9) & (HH2B>40) > (W) Jaså, studerar fortfarande vid den åldern. INTERVJUARE: Undersökningen genomförs på uppdrag av the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Som nämnts tidigare är detta en europeisk undersökning som genomförs i

Läs mer

rätt. DE. Ingen tid alls 1 2 Mer än 1½ Mer än 2½ Mer än 2 timmar, men om politik Mer än 1½ Mer än 2½ 7 Mer än 3 timmar

rätt. DE. Ingen tid alls 1 2 Mer än 1½ Mer än 2½ Mer än 2 timmar, men om politik Mer än 1½ Mer än 2½ 7 Mer än 3 timmar UNDERSÖKNING OM FINLÄNDARNAS VÄRDERINGAR KÄYNTIHAASTATTELUN PAPERILOMAKEVERSIO 2014 Försök under hela intervjun svaraa spontant och ganskaa snabbt enligt det alternativ som först f känns rätt. A1. Kort

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % a) Att min partner snarkar Antal intervjuer --------------------- 671

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - REGION 2002 Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - REGION 2002 Sida 1 J13289 - RIKSSKATTEVERKET - 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 47 45-49 51+ 47 48 47 45 49 49 50 Kvinna 53 55+ 51 49-53 52 53 55 51 51 50 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 9-11 11 12+ 11 11 11 9 9 10 25-34 år 17 20+ 17 16

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 J15687 - SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 BAS: HAFT KONTAKT OVÄGT 5542 5000 96 232 200 5000 528 Fr1a. Kön Man 51 51c 26 44c 64bcd 51 49 Kvinna 49 49e 74bde 56e 36 49 51 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11 3 5

Läs mer

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 J15687 - SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 Fr1a. Kön Man 49 49c 27 42c 59bcd 49 45 Kvinna 51 51e 73bde 58e 41 51 55 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11cd 3 4 9cd 11g 6 25-34 år 18 18c 10 16 15 18g 14 35-44 år 19

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Ifyllandedatum (år,mån,dag) Namn (efter, före) Personnummer (6 4) Adress, postnummer, ort Telelefonnr (även riktnr).,, Akt sjskr. datum,, [ 9 ] Ej sjskr, FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Här följer några

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

EU KIDS ONLINE II Frågeformulär för föräldrarna 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Frågeformulär för föräldrarna 31/03/2010 KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUAREN SKA ANTECKNA BARNETS ÅLDER OCH KÖN ÅLDER KÖN Man

Läs mer

TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Sweden

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Sweden ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Sweden FL 98 - Working Conditions - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Da När det gäller din

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL98 Working Conditions - FIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna FRÅGA DCDE

Läs mer

Redovisnings-grupper och befolkningstal

Redovisnings-grupper och befolkningstal Bilaga 2 Redovisnings-grupper och befolkningstal I denna bilaga skall vi närmare definiera de vanligast förekomande redovisningsgrupper som används i rapporten samt det antal individer som respektive grupp

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Sweden

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Sweden ZA66 Flash Eurobarometer 9 (Quality of Life in European Cities 0) Country Questionnaire Sweden FL9 - Quality of life in European Cities SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

Bli inte blåst på kontraktet

Bli inte blåst på kontraktet Bli inte blåst på kontraktet 41 Maken dör, sambon vill separera eller frun vägrar flytta. Vem får kontraktet? Hur skyddar man sig? Hem & Hyra har svaren. Ibland girar livet åt oväntat håll. Döden Huvudregeln

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

Rapport. Uppföljning av försörjningskällor och sysselsättning efter avslutad period med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning

Rapport. Uppföljning av försörjningskällor och sysselsättning efter avslutad period med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning Rapport Uppföljning av försörjningskällor och sysselsättning efter avslutad period med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning Försäkringskassan 9-- Demoskop AB, Floragatan, 75 Stockholm, Sweden

Läs mer

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen 1. Kön? Man Kvinna 2. Ålder? < 20 36-40 21-25 41-45 26-30 46-50 31-35 51< 3. Är Du av utomnordiskt ursprung? 4. Civilstånd? Lever ensam / ensamstående

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Sidan Välkommen till KPA Pension... 3 Tjänstepension och allmän pension...

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J12232 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 3839 842 358 285 313 542 633 247 248 174 195 3839 22 9 7 8 14 16 6 6 5 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 3949

Läs mer