EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT"

Transkript

1 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT

2 KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme Mer än 2½ timmar, upp till 3 timmar Mer än 3 timmar

3 KORT 2 Hur ofta för privat bruk? Ingen tillgång hemma eller på jobbet Använder aldrig Mindre än en gång i månaden En gång i månaden Flera gånger i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckan Varje dag

4 KORT 3 Man kan inte vara nog försiktig Man kan lita på de flesta människor

5 KORT 4 De flesta människor skulle försöka utnyttja mig De flesta människor skulle försöka vara ärliga och rättvisa

6 KORT 5 Människor ser främst till sig själva Människor försöker för det mesta vara hjälpsamma

7 KORT 6 Aldrig Sällan Ibland Med jämna mellanrum Ofta

8 KORT 7 Mycket svårt Svårt Varken svårt eller lätt Lätt Mycket lätt

9 KORT 8 Ingen tillit alls Fullständig tillit

10 KORT 9 Vänster Höger

11 KORT 10 Extremt Extremt nöjd missnöjd

12 KORT 11 Extremt Extremt bra dålig

13 KORT 12 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

14 KORT 13 Samordningen har redan gått för långt Samordninge n bör gå längre

15 KORT 14 Sverige bör. Tillåta många att komma och bo här Tillåta en del Tillåta några få Inte tillåta några

16 KORT 15 Dåligt för Bra för ekonomin ekonomin

17 KORT 16 Kulturellt liv undergrävs Kulturellt liv berikas

18 KORT 17 Sämre land att leva i Bättre land att leva i

19 KORT 18 Extremt Extremt olycklig lycklig

20 KORT 19 Aldrig Mindre än en gång i månaden En gång i månaden Flera gånger i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckan Varje dag

21 KORT 20 Mycket mindre än de flesta Mindre än de flesta Ungefär lika mycket Mer än de flesta Mycket mer än de flesta

22 KORT 21 Alltid eller nästan alltid Ibland Sällan Aldrig

23 KORT 22 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

24 KORT 23 Inte alls Mycket religiös religiös

25 KORT 24 Varje dag Mer än en gång i veckan En gång i veckan Minst en gång i veckan Bara under speciella helgdagar Mindre ofta Aldrig

26 KORT 25 Under det senaste året 1-5 år sedan 6-10 år sedan år sedan Mer än 20 år sedan

27 KORT 26 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

28 KORT eller fler

29 KORT 28 Extremt Extremt bra dålig

30 KORT 29 Bör inte alls vara statens ansvar Bör helt och hållet vara statens ansvar

31 KORT 30 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

32 KORT 31 Extremt Extremt ineffektiv effektiv

33 KORT 32 Ger vissa människor Behandlar alla lika speciella fördelar

34 KORT 33 Regeringen borde sänka skatten kraftigt och satsa mycket mindre pengar på välfärdsstatliga bidrag och tjänster Regeringen borde höja skatten kraftigt och satsa mycket mer pengar på välfärdsstatliga bidrag och tjänster

35 KORT 34 Båda bör betala samma andel (samma procentsats) av sin inkomst i skatt, så att den som tjänar dubbelt så mycket får betala dubbelt så mycket skatt. Den som tjänar mer bör betala en högre andel (en högre procentsats) av sin inkomst i skatt, så att den person som tjänar dubbelt så mycket får betala mer än dubbelt så mycket skatt. De bör betala samma faktiska summa i skatt, oavsett deras skilda inkomster.

36 KORT 35 Människor med högre inkomster bör få en högre ålderspension än de som har lägre inkomster. Människor bör få samma ålderspension oavsett inkomst. Människor med lägre inkomster bör få högre ålderspension än de som har högre inkomster.

37 KORT 36 Människor med högre inkomster som blir tillfälligt arbetslösa bör få mer i bidrag Människor bör få samma summa i bidrag oavsett inkomst. Människor med lägre inkomster som blir tillfälligt arbetslösa bör få mer i bidrag.

38 KORT 37 Direkt vid ankomsten Efter att ha bott i Sverige i ett år, oavsett om de har arbetat eller inte. Först efter det att de har arbetat och betalat skatt i minst ett år. När de blivit svenska medborgare. De bör aldrig få samma rättigheter.

39 KORT 38 Får mycket mer än de bidrar med. Bidrar med mycket mer än de får

40 KORT 39 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

41 KORT 40 Om tio år: kommer Sverige inte att ha råd med den nuvarande nivån på den allmänna sjukvården kommer Sverige att ha råd att bibehålla den nuvarande nivån på den allmänna sjukvården, men inte att höja den. kommer Sverige att ha råd att höja nivån på den allmänna sjukvården

42 KORT 41 Om tio år: kommer Sverige inte att ha råd med den nuvarande nivån på ålderspensionerna. kommer Sverige att ha råd att bibehålla den nuvarande nivån på ålderspensionerna, men inte att höja den. kommer Sverige att ha råd att höja nivån på ålderspensionerna.

43 KORT 42 Inte alls troligt Inte troligt Troligt Mycket troligt

44 KORT UNG MEDELÅLDERS GAMMAL---- A B C D E F G H J

45 KORT 44 Mycket svag samhörighetskänsla Mycket stark samhörighetskänsla

46 KORT 45 Människor mellan 20 och 30? Människor mellan 40 och 50? Människor över 70? Extremt hög status Extremt låg status 0

47 KORT 46 Inte alls oroad Extremt oroad

48 KORT 47 Extremt dålig inverkan Extremt god inverkan

49 KORT 48 Bidrar väldigt lite ekonomiskt Bidrar väldigt mycket ekonomiskt

50 KORT 49 Ingen belastning Stor belastning

51 KORT 50 Extremt dålig inverkan Extremt god inverkan

52 KORT 51 Bidrar väldigt lite ekonomiskt Bidrar väldigt mycket ekonomiskt

53 KORT 52 Inte alls troligt att de betraktas på det sättet Mycket troligt att de betraktas på det sättet

54 KORT 53 Helt oacceptabelt Helt acceptabelt

55 KORT 54 Inte alls troligt att de betraktas på det sättet Mycket troligt att de betraktas på det sättet

56 KORT 55 Extremt negativ Extremt positiv

57 KORT 56 Aldrig Mycket ofta

58 KORT 57 Inga eller fler

59 KORT 58 Jag kan prata om alla personliga saker. Jag kan prata om nästan alla personliga saker. Jag kan prata om de flesta personliga saker. Jag kan prata om en del personliga saker. Jag kan prata om några få personliga saker. Jag kan inte prata om några personliga saker.

60 KORT 59 Inga eller fler

61 KORT 60 Jag kan prata om alla personliga saker. Jag kan prata om nästan alla personliga saker. Jag kan prata om de flesta personliga saker. Jag kan prata om en del personliga saker. Jag kan prata om några få personliga saker. Jag kan inte prata om några personliga saker.

62 KORT 61 Aldrig Ibland Oftast Alltid/nästan alltid

63 KORT 62 KORT 62 Jag ser på människor mellan 20 och 30 och de som är över 70 som: A: En grupp B: Två skilda grupper som är delar av samma samhälle C: Två skilda grupper som inte är delar av samma samhälle D: Enbart som individer, snarare än som grupper

64 KORT 63 Inte alls viktigt Extremt viktigt

65 KORT 64 Mycket allvarlig Ganska allvarlig Inte särskilt allvarlig Inte alls allvarlig

66 KORT 65 Make/maka/sambo Son/dotter (inkl. partners barn/styvbarn/adopterat barn/ fosterbarn). Förälder/svärförälder/partners förälder/styvfar/styvmor/fosterförälder Bror/syster (inkl. styvbror/-syster, adopterad) Annan släkting Annan icke-släkting

67 KORT 66 En storstad En förort eller utkanten av en storstad En liten eller mellanstor stad En by En gård eller ett hus på landet

68 KORT 67 Ej avslutad folkskola/grundskola Folkskola Grundskola/Enhetsskola Realskola/Flickskola Fackskola ( ) 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex Samhällsvetarprogrammet eller Naturvetarprogrammet) Universitet/Högskola utan examen Universitet/Högskola, kortare än 3 år, med examen Universitet/Högskola, 3 år eller längre, med examen Forskarutbildning.

69 Kort 68 Allmänt eller ospecificerat ämne Konst eller konstnärlig verksamhet Humaniora moderna eller klassiska språk historia, teologi, osv. Teknik & ingenjörskonst, inkl. arkitektur och stadsplanering, tillverkningsindustri, hantverk, byggnadsindustri Jordbruk & skogsbruk Lärarutbildning Naturvetenskap, matematik, datavetenskap, etc. Medicin, hälso- och sjukvård, omvårdnad, etc. Ekonomi, handel, företagsadministration, bokföring, etc. Samhällsvetenskap, beteendevetenskap, offentlig förvaltning, media, kultur, sport och fritid. Juridik Personlig vård och service catering, hushållstjänster, frisör, etc. Allmän ordning och säkerhet polis, försvar, brandförsvar Transport och telekommunikation

70 KORT 69 Förvärvsarbete (eller för tillfället ledig/bortrest/på semester) (anställd, egenföretagare, arbetat i familjeföretaget) Utbildning, även under lov/ledighet (ej utbildning betald av en arbetsgivare) Arbetslös och aktivt arbetssökande Arbetslös, vill ha ett arbete men är inte aktivt arbetssökande Förtidspension p g a sjukdom eller funktionshinder Ålderspensionerad Militärtjänstgöring eller samhällstjänst Skötte eget hushåll (ej som löneanställd)

71 KORT 70 Jag har/hade inget inflytande Jag har/hade full kontroll

72 KORT 71 Statlig eller kommunal förvaltning Offentlig sektor (t ex skolan eller sjukvården) Offentligt företag Privat företag Egenföretagare Annat

73 KORT 72 Löner Inkomst från eget företag (ej jordbruk) Inkomst från jordbruk Pensioner Arbetslöshetsersättning eller avgångsvederlag Någon annan typ av understöd eller sociala bidrag (t ex sjukpenning, föräldrapenning, socialbidrag) Inkomst från investeringar, sparkapital, försäkringar/försäkringsutbetalningar eller annan egendom Inkomst från någon annan källa

74 KORT 73 Hushållet ungefärliga nettoinkomst i månaden (J) Upp till (R) (C) (M) (F) (S) (K) (P) (D) (H) eller mer

75 KORT 74 Klarar oss/mig bra på den nuvarande inkomsten Klarar oss/mig på den nuvarande inkomsten Har svårt att klara oss/mig på den nuvarande inkomsten Har mycket svårt att klara oss/mig på den nuvarande inkomsten

76 KORT 75 Mycket svårt Ganska svårt Varken lätt eller svårt Ganska lätt Mycket lätt

77 KORT 76 Ej avslutad folkskola/grundskola Folkskola Grundskola/Enhetsskola Realskola/Flickskola Fackskola ( ) 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex Samhällsvetarprogrammet eller Naturvetarprogrammet) Universitet/Högskola utan examen Universitet/Högskola, kortare än 3 år, med examen Universitet/Högskola, 3 år eller längre, med examen Forskarutbildning

78 KORT 77 Förvärvsarbete (eller för tillfället ledig/bortrest/på semester) (anställd, egenföretagare, arbetat i familjeföretaget) Utbildning, även under lov/ledighet (ej utbildning betald av en arbetsgivare) Arbetslös och aktivt arbetssökande Arbetslös, vill ha ett arbete men är inte aktivt arbetssökande Förtidspension p g a sjukdom eller funktionshinder Ålderspensionerad Militärtjänstgöring eller samhällstjänst Skötte eget hushåll (ej som löneanställd)

79 Kort 78 Hon/han har inget inflytande Hon/han har full kontroll

80 KORT 79 Ej avslutad folkskola/grundskola Folkskola Grundskola/Enhetsskola Realskola/Flickskola Fackskola ( ) 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex Samhällsvetarprogrammet eller Naturvetarprogrammet) Universitet/Högskola utan examen Universitet/Högskola, kortare än 3 år, med examen Universitet/Högskola, 3 år eller längre, med examen Forskarutbildning

81 KORT 80 Professionella och tekniska yrken t ex läkare, lärare, ingenjör, konstnär, revisor. Högre tjänstemannayrken t ex högre banktjänsteman, chef på storföretag, högre regeringstjänsteman, fackföreningstjänsteman. Kontorsyrken t ex sekreterare, kontorist, kontorschef, bokhållare. Försäljningsyrken t ex försäljningschef, affärsinnehavare, affärsbiträde, försäkringsagent. Serviceyrken t ex restaurangägare, polis, kypare, vaktmästare, frisör. Kvalificerat yrkesarbete t ex förman, mekaniker, verktygsmakare, elektriker. Halvkvalificerat yrkesarbete t ex murare, busschaufför, plåtslagare, bagare. Okvalificerat arbete, t ex grovarbetare, stadsbud, ej yrkesutbildad fabriksarbetare. Lantarbetare t ex lantbrukare, lantarbetare, traktorförare, fiskare..

82 KORT 81 Ej avslutad folkskola/grundskola Folkskola Grundskola/Enhetsskola Realskola/Flickskola Fackskola ( ) 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex Samhällsvetarprogrammet eller Naturvetarprogrammet) Universitet/Högskola utan examen Universitet/Högskola, kortare än 3 år, med examen Universitet/Högskola, 3 år eller längre, med examen Forskarutbildning

83 KORT 82 Professionella och tekniska yrken t ex läkare, lärare, ingenjör, konstnär, revisor. Högre tjänstemannayrken t ex högre banktjänsteman, chef på storföretag, högre regeringstjänsteman, fackföreningstjänsteman. Kontorsyrken t ex sekreterare, kontorist, kontorschef, bokhållare. Försäljningsyrken t ex försäljningschef, affärsinnehavare, affärsbiträde, försäkringsagent. Serviceyrken t ex restaurangägare, polis, kypare, vaktmästare, frisör. Kvalificerat yrkesarbete t ex förman, mekaniker, verktygsmakare, elektriker. Halvkvalificerat yrkesarbete t ex murare, busschaufför, plåtslagare, bagare. Okvalificerat arbete, t ex grovarbetare, stadsbud, ej yrkesutbildad fabriksarbetare. Lantarbetare t ex lantbrukare, lantarbetare, traktorförare, fiskare..

84 KORT 83 Gift Registrerat partnerskap Har separerat (fortfarande formellt gift) Har separerat (fortfarande i registrerat partnerskap) Skild Änka/änkling Tidigare registrerat partnerskap, nu upplöst Tidigare registrerat partnerskap, partner avliden Aldrig varit gift OCH aldrig ingått i registrerat partnerskap

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT 2010 KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 A. Media, social tilltro Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket)

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1.

A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1. ESS European Social Survey FINLAND I EUROPA 2002 -intervjuformulär A. Media, social tilltro A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1. Ingen tid

Läs mer

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Svensk a välfärdsstrukturer

Svensk a välfärdsstrukturer 24 Individer och gemenskaper Svensk a välfärdsstrukturer Sunderby sjukhus, Luleå/Boden, Norrbottens läns landsting. När politiker använder begreppet välfärd betyder det oftast vård, skola och omsorg. Välfärds

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400.

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400. Detta är det första häftet i delmomentet pengar Det kommer att bli prov på pengar sedan (se planering) Betygsmatrisens relevanta rader: 1-4 Våra pengar 1 Vad är pengar? Gör pengar oss lyckliga? Gör pengar

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer