Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ."

Transkript

1 ISSP2004frekv.doc 1 Copyright 2004

2 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2004 Först några inledande frågor Fråga 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare. På en skala mellan 1 och 7, där 1 betyder "inte alls viktigt" och 7 betyder "mycket viktigt", hur viktigt är det för Dig personligen: Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad Inte alls viktigt Mycket viktigt a) Att alltid rösta i de allmänna valen b) Att aldrig försöka smita från skatter c) Att alltid följa lagar och regler d) Att hålla myndigheternas handlande under uppsikt e) Att vara aktiv i politiska föreningar eller andra föreningar för samhällsfrågor f) Att försöka förstå hur människor med andra åsikter än Du själv resonerar g) Att välja produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl, även om de kostar lite mer h) Att hjälpa människor i Sverige som har det sämre ställt än Du själv i) Att hjälpa människor i resten av världen som har det sämre ställt än Du själv j) Att vara beredd att tjänstgöra i det militära försvaret om det skulle behövas Fråga 2 Det finns olika sorters grupper i samhället. Bör religiösa extremister tillåtas hålla offentliga möten? 18.3 Bör absolut tillåtas Bör förmodligen tillåtas Bör förmodligen inte tillåtas Bör absolut inte tillåtas 58.0 ISSP2004frekv.doc 2 Copyright 2004

3 Fråga 3 Bör människor som vill störta det politiska styret med våld tillåtas hålla offentliga möten? 14.7 Bör absolut tillåtas 29.2 Bör förmodligen tillåtas Bör förmodligen inte tillåtas Bör absolut inte tillåtas 53.5 Fråga 4 Bör människor som har fördomar mot någon grupp på grund av deras hudfärg eller etniska tillhörighet tillåtas hålla offentliga möten? 17.8 Bör absolut tillåtas Bör förmodligen tillåtas Bör förmodligen inte tillåtas Bör absolut inte tillåtas 54.0 ISSP2004frekv.doc 3 Copyright 2004

4 Fråga 5 Här är några olika sätt på vilka människor kan agera i politiska och samhälleliga frågor. Var vänlig ange för vart och ett: - om Du gjort det under det senaste året - om Du gjort det för en längre tid sedan - om Du inte gjort det men skulle kunna göra det eller - om Du inte gjort det och inte kan tänka Dig att göra det Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! Har gjort det under det senaste året Har gjort det för en längre tid sedan Har inte gjort det men skulle kunna göra det Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det a) Skrivit under en namninsamling b) Bojkottat eller medvetet köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl c) Deltagit i en demonstration d) Varit med vid en politisk sammankomst eller torgmöte e) Kontaktat, eller försökt kontakta, en politiker eller en offentlig tjänsteman för att uttrycka Dina åsikter f) Skänkt eller samlat pengar för en politisk eller samhällelig sak g) Kontaktat eller framträtt i media för att uttrycka Dina åsikter h) Deltagit i ett Internetbaserat politiskt forum eller diskussionsgrupp Fråga 6 Människor kan vara med i olika slags grupper och föreningar. Ange för var och en av följande om Du: - Är medlem och deltar aktivt - Är medlem men inte deltar aktivt - Tidigare varit medlem - Aldrig varit medlem Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! Är medlem och deltar aktivt Är medlem men deltar inte aktivt Har tidigare varit medlem Har aldrig varit medlem a) Ett politiskt parti b) En fackförening, företagarorganisation eller annan yrkessammanslutning c) En kyrka eller annan religiös församling d) En idrotts-, fritids- eller kulturförening e) Någon annan frivilligorganisation ISSP2004frekv.doc 4 Copyright 2004

5 Fråga 7 Det finns olika åsikter om människors rättigheter i en demokrati. På en skala mellan 1 och 7, där 1 betyder "inte alls viktigt" och 7 betyder "mycket viktigt", hur viktigt är det: Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad Inte alls viktigt Mycket viktigt a) Att alla medborgare har en tillfredställande levnadsstandard b) Att myndigheterna respekterar och värnar minoriteters rättigheter c) Att myndigheterna behandlar alla lika oavsett deras position i samhället d) Att politikerna tar hänsyn till medborgarnas åsikter innan de fattar beslut e) Att människor ges större möjligheter att delta i offentligt beslutsfattande f) Att medborgare kan delta i civila olydnadsaktioner när de motsätter sig myndigheternas agerande Fråga 8 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd a) Människor som jag har inget att säga till om i beslut som fattas av regering och riksdag b) Jag tror inte att regeringen och riksdagen bryr sig särskilt mycket om vad människor som jag tycker c) Jag tycker att jag är ganska insatt i de viktiga politiska frågorna i Sverige d) Jag tror de flesta människor i Sverige är mer insatta i politik än vad jag är Fråga 9 Antag att en ny lag som Du ansåg vara orättfärdig eller skadlig var på förslag i riksdagen. Om en sådan situation skulle uppstå, hur troligt är det att Du själv eller tillsammans med andra, skulle ha möjlighet att försöka göra någonting åt det? 13.7 Mycket troligt Ganska troligt Inte särskilt troligt Inte alls troligt 55.7 ISSP2004frekv.doc 5 Copyright 2004

6 Fråga 10 Om Du/Ni gjorde ett sådant försök, hur troligt är det att riksdagen på allvar skulle uppmärksamma era krav? 11.2 Mycket troligt Ganska troligt Inte särskilt troligt Inte alls troligt 56.9 Fråga 11 Hur intresserad är Du själv av politik? 18.0 Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad 49.4 Inte alls intresserad 50.6 Fråga 12 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd a) För det mesta kan vi lita på att offentliga beslutsfattare gör vad som är rätt och riktigt b) De flesta politiker sysslar med politik enbart på grund av vad de kan få ut av det personligen Fråga 13 Hur ofta tror Du människor skulle försöka utnyttja en om de fick chansen, och hur ofta skulle de försöka vara ärliga och rättvisa? 14.4 Människor skulle nästan alltid försöka utnyttja en Människor skulle för det mesta försöka utnyttja en Människor skulle för det mesta försöka vara ärliga och rättvisa 46.8 Människor skulle nästan alltid försöka vara ärliga och rättvisa 58.3 ISSP2004frekv.doc 6 Copyright 2004

7 Fråga 14 Tycker Du att man i allmänhet kan lita på människor, eller bör man vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra? 14.7 Man kan nästan alltid lita på människor Man kan vanligtvis lita på människor Man bör vanligtvis vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 46.4 Man bör nästan alltid vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 51.6 Fråga 15 När Du träffar Dina vänner, släktingar eller arbetskamrater, hur ofta diskuterar ni politik? 19.6 Ofta Ibland Sällan 48.9 Aldrig 50.2 Fråga 16 När Du har en stark åsikt i en politisk fråga, hur ofta försöker Du övertyga Dina vänner, släktingar eller arbetskamrater att dela Dina åsikter? 17.2 Ofta Ibland Sällan Aldrig 51.7 Nu skulle vi vilja fråga om Din uppfattning i några internationella frågor. Fråga 17 Om Du tänker på Förenta Nationerna (FN), vilket av följande ligger närmast Din uppfattning? 13.0 FN har för mycket makt FN har lagom mycket makt FN har för lite makt 40.3 Jag vet inte vad FN är ISSP2004frekv.doc 7 Copyright 2004

8 Fråga 18 Vilket av dessa två påståenden ligger närmast Din uppfattning? I internationella organisationer bör beslut fattas av representanter för nationella regeringar I internationella organisationer bör medborgarorganisationer vara direkt inblandade i beslutsprocessen Fråga 19 Vilket av dessa påståenden ligger närmast Din uppfattning? Om ett land allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna bör Förenta Nationerna (FN) ingripa 23.8 Även om de mänskliga rättigheterna allvarligt kränks måste landets suveränitet respekteras och FN bör inte ingripa 30.3 Jag vet inte vad FN är 45.2 Fråga 20 Om Du tänker på politik i Sverige, i vilken utsträckning håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd a) Politiska partier uppmuntrar människor att bli politiskt aktiva b) Politiska partier erbjuder inte väljarna några verkliga alternativ i politiska frågor c) Folkomröstningar är ett bra sätt att avgöra viktiga politiska frågor Fråga 21 Om Du tänker på det senaste svenska riksdagsvalet, hur hederligt gick räkningen och rapporteringen av rösterna till? Mycket hederligt Ganska hederligt 36.8 Varken hederligt eller ohederligt 41.5 Ganska ohederligt 50.6 Mycket ohederligt ISSP2004frekv.doc 8 Copyright 2004

9 Fråga 22 Om Du tänker på det senaste svenska riksdagsvalet, hur rättvist gick det till vad gäller partiernas och kandidaternas möjligheter att bedriva kampanj? Mycket rättvist Ganska rättvist Varken rättvist eller orättvist Ganska orättvist 52.3 Mycket orättvist Fråga 23 När det gäller offentliga myndigheter i Sverige, hur angelägna är de att ge god service till befolkningen? 18.2 Mycket angelägna Ganska angelägna Inte särskilt angelägna 45.9 Inte alls angelägna 58.0 Fråga 24 När svenska offentliga myndigheter begår allvarliga misstag, hur troligt är det att de rättas till? 14.7 Mycket troligt Ganska troligt Inte särskilt troligt 49.5 Inte alls troligt 57.1 Fråga 25 Hur utbredd tror Du att korruptionen är inom offentliga myndigheter i Sverige? 17.5 Knappast någon är korrumperad Ett litet antal människor är korrumperade Ett visst antal människor är korrumperade Många människor är korrumperade 52.0 Nästan alla är korrumperade ISSP2004frekv.doc 9 Copyright 2004

10 Fråga 26 På det hela taget, på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder "mycket bristfälligt" och 10 betyder "mycket bra": Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! Myck et bristfälligt Mycket bra a) Hur bra fungerar demokratin i Sverige idag? b) Och hur var det för 10 år sedan, hur bra fungerade demokratin i Sverige då? c) Och hur kommer det att vara om 10 år? Hur bra tror Du att demokratin kommer att fungera i Sverige då? Fråga 27 Här är två påståenden som gäller Sveriges politiska system. Vilket av dessa påståenden ligger närmast Din egen uppfattning? Demokratiska rättigheter bör under inga omständigheter inskränkas av myndigheterna När myndigheterna tycker det är nödvändigt bör de inskränka de demokratiska rättigheterna Fråga 28 I genomsnitt hur ofta gör Du följande? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad! Varje dag 3-4 dagar i veckan 1-2 dagar i veckan Mer sällan än 1-2 dagar i veckan Aldrig a) Läser det politiska innehållet i en dagstidning b) Ser på nyheter om politik på TV c) Lyssnar på nyheter om politik på radio d) Använder Internet för att få politiska nyheter eller politisk information ISSP2004frekv.doc 10 Copyright 2004

11 Här är några frågor om Din inställning till offentliga utgifter och social service Fråga 29 Hur vanligt tror Du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen inte behöver dem? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad! Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd a) Många av dem som får arbetslöshetsersättning skulle kunna få ett arbete om de bara ville b) Många av dem som får socialbidrag är egentligen inte fattiga c) Många av dem som sjukskriver sig är egentligen inte sjuka Fråga 30 I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att...? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad! Mycket stor utsträckning Ganska stor utsträckning Ganska liten utsträckning Mycket liten utsträckning a)...svara för en god barnomsorg? b)...svara för att barn och ungdomar får en god skolutbildning? c)...upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de arbetslösa? d)...upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de sjukskrivna? e)...svara för att de sjuka får den sjukvård de behöver? f)...garantera ålderspensionärerna en hygglig levnadsstandard? g)...svara för en god äldreomsorg? ISSP2004frekv.doc 11 Copyright 2004

12 Fråga 31 Hur stor Du sannolikheten är att Du...? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad! Mycket stor sannolikhet Ganska stor sannolikhet Ganska liten sannolikhet Mycket liten sannolikhet a)...inte får den sjukvård Du behöver om Du skulle bli sjuk? b)...inte klarar en månads sjukskrivning utan allvarliga ekonomiska konsekvenser? c)...inom de närmaste åren måste avstå från läkarbesök på grund av att Du inte har råd? d)...får en statlig pension som inte ger Dig en acceptabel levnadsstandard som pensionär? Fråga 32 Skulle Du själv kunna tänka Dig att betala mer skatt, om pengarna gick till något av följande ändamål? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad! Ja, absolut Ja, förmodligen Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte a) Sjuk- och hälsovård b) Stöd till äldre (pensioner, äldreomsorg m m) c) Stöd till barnfamiljer (barnbidrag, barnomsorg m m) d) Socialbidrag (stöd till dem som p g a för låg inkomst inte kan försörja sig själva) e) Den vanliga skolan (grundskolan och gymnasieskolan) f) Sysselsättningspolitiska insatser, d v s åtgärder för att bibehålla eller skapa fler arbetstillfällen Så kommer några frågor om vad Du arbetar med ISSP2004frekv.doc 12 Copyright 2004

13 Fråga 33 Vilken av följande grupper tillhör Du? Om Du just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om Du arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 1 Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 2 Arbetar deltid timmar/vecka 3 Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 4 Medhjälpande familjemedlem 5 Arbetslös 6 Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 7 Studerande 8 Ålderspensionär 9 Hemarbetande 10 Förtidspensionär 11 Gör värnplikten Fråga 34 Vilken är Din normala veckoarbetstid?... timmar Fråga 35 Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. (Texta gärna svaret) Fråga 36 Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? (Texta gärna svaret) ISSP2004frekv.doc 13 Copyright 2004

14 Fråga 37 Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 1 Egen företagare utan anställda 2 Egen företagare med anställda. Hur många anställda? 3 Anställd 4 Har aldrig förvärvsarbetat..... personer Fråga 38 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete. 1 Ja 2 Nej 3 Har aldrig förvärvsarbetat Fråga 39 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 1 Arbetar i offentlig tjänst 2 Arbetar i statligt företag 3 Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 4 Har aldrig förvärvsarbetat Fråga 40 Har Du någon gång varit medlem i en facklig organisation? 1 Ja 2 Nej --> Fortsätt med fråga 42 Fråga 41 Är Du medlem i någon facklig organisation just nu? 1 Ja, ett LO-förbund 2 Ja, ett TCO-förbund 3 Ja, ett SACO-förbund 4 Ja, annan facklig organisation 5 Nej ISSP2004frekv.doc 14 Copyright 2004

15 Fråga 42 Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 1 Folkskola eller grundskola 2 2-årig gymnasielinje 3 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 4 Yrkesskola 5 Folkhögskola 6 Realskola 7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 8 Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 9 Studentexamen 10 Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 11 Examen från universitet eller högskola Fråga 43 Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium!..... år Fråga 44 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt?..... kronor i månaden Fråga 45 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 1 Gift 2 Sammanboende 3 Frånskild --> Fortsätt med fråga 54 4 Änka/änkling --> Fortsätt med fråga 54 5 Ensamstående --> Fortsätt med fråga 54 ISSP2004frekv.doc 15 Copyright 2004

16 Fråga 46 Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? Om han/hon just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om han/hon arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 1 Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 2 Arbetar deltid timmar/vecka 3 Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 4 Medhjälpande familjemedlem 5 Arbetslös 6 Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 7 Studerande 8 Ålderspensionär 9 Hemarbetande 10 Förtidspensionär 11 Gör värnplikten Fråga 47 Vilken är hans/hennes normala veckoarbetstid?..... timmar Fråga 48 Vilket yrke har Din make/maka/sambo? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjligt. (Texta gärna svaret) Fråga 49 Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? (Texta gärna svaret) ISSP2004frekv.doc 16 Copyright 2004

17 Fråga 50 Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 1 Egen företagare utan anställda 2 Egen företagare med anställda. Hur många anställda?... personer 3 Anställd 4 Har aldrig förvärvsarbetat Fråga 51 Har Din make/maka/sambo någon arbetsledande funktion? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var arbetsledare på sitt förra arbete. 1 Ja 2 Nej 3 Har aldrig förvärvsarbetat Fråga 52 Arbetar Din make/maka/sambo huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hans/hennes förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 1 Arbetar i offentlig tjänst 2 Arbetar i statligt företag 3 Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 4 Har aldrig förvärvsarbetat Fråga 53 Vilken är hans/hennes nuvarande högsta utbildning? 1 Folkskola eller grundskola 2 2-årig gymnasielinje 3 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 4 Yrkesskola 5 Folkhögskola 6 Realskola 7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 8 Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 9 Studentexamen 10 Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 11 Examen från universitet eller högskola Fråga 54 Vilken är DITT HUSHÅLLS ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt?..... kronor per månad ISSP2004frekv.doc 17 Copyright 2004

18 Fråga 55 Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!).. personer Fråga 56 Hur många personer i Ditt hushåll är mellan 7 och 17 år?..... personer i mitt hushåll är mellan 7 och 17 år Fråga 57 Hur många personer i Ditt hushåll är under 7 år?..... personer i mitt hushåll är under 7 år Fråga 58 Vilket politiskt parti sympatiserar Du mest med? Var vänlig kryssa bara i EN ruta! 1 Centerpartiet 2 Folkpartiet liberalerna 3 Kristdemokraterna 4 Miljöpartiet - de gröna 5 Moderata samlingspartiet 6 Socialdemokratiska arbetarpartiet 7 Vänsterpartiet 8 Annat parti Fråga 59 Röstade Du i senaste Riksdagsvalet? 1 Ja 2 Nej Fråga 60 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera Dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 1 Underklassen 2 Arbetarklassen 3 Medelklassen 4 Övre medelklassen 5 Överklassen 6 Vet inte ISSP2004frekv.doc 18 Copyright 2004

19 Fråga 61 I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner Du en skala från toppen till botten. Var skulle Du placera Dig själv på denna skala? Var vänlig kryssa bara i EN ruta! 1 1 Toppen Botten Fråga 62 Tillhör Du själv någon kyrka eller religiös församling? 1 Ja --> Fortsätt med fråga 63 2 Nej -> Fortsätt med fråga 64 Fråga 63 Vilken kyrka, församling, samfund eller religion är det? 1 Svenska kyrkan 2 Katolska kyrkan 3 Ortodoxa kyrkan 4 Kristen frikyrka 5 Annan kristen församling 6 Judisk församling 7 Islamisk församling 8 Buddhistiskt samfund 9 Hinduistiskt samfund 10 Annan kyrka, religiös församling eller religion 11 Vet inte Fråga 64 Hur ofta brukar Du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 1 Flera gånger i veckan 2 En gång i veckan 3 Två till tre gånger i månaden 4 En gång i månaden 5 Flera gånger om året 6 En gång om året 7 Mindre ofta 8 Aldrig 9 Vet inte ISSP2004frekv.doc 19 Copyright 2004

20 Fråga 65 Är platsen Du bor på... Var vänlig kryssa bara i EN ruta! 1 En storstad 2 En förort till eller i närheten av en storstad 3 En liten stad 4 En by eller mindre samhälle 5 En gård eller enskilt hus på landet ISSP2004frekv.doc 20 Copyright 2004

21 Fråga 66 Om Du har några andra synpunkter på enkäten eller enskilda frågor kan Du skriva dem här: (Texta gärna) TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Posta formuläret till Sifo i det bifogade svarskuvertet. Portot är betalt. Sifo Research & Consulting, Box 513, Ronneby. Tel ISSP2004frekv.doc 21 Copyright 2004

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Åsikter om miljön ISSP2000

Åsikter om miljön ISSP2000 ISSP2000 Åsikter om miljön Enkät till I den här undersökningen som utförs i ett tjugotal länder frågar vi 2 000 personer människor om deras åsikter och värderingar ifråga om miljön och andra samhällsfrågor.

Läs mer

ISSP 2007 Idrott och fritid

ISSP 2007 Idrott och fritid SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2007 Idrott och fritid Vad är dina åsikter om idrott och fritid? Idrott och andra fritidsaktiviteter tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire ISSP 2014 Vad är dina åsikter om människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati? Människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati tillhör ju

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

ISSP 2012 Familjeliv och arbete

ISSP 2012 Familjeliv och arbete TNS SIFO 11478 Stockholm Projekt: 1524242 ISSP 2012 Familjeliv och arbete Vad är dina åsikter i frågor som rör familjeliv och arbete? Familjeliv och arbete tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle.

Läs mer

Sweden ISSP Health Questionnaire

Sweden ISSP Health Questionnaire Sweden ISSP 2011- Health Questionnaire ISSP 2011 Hälsa Vad är dina åsikter i frågor som rör hälsa? Hälsofrågor tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar

Läs mer

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire ISSP 2013 Vad är dina åsikter om det svenska samhället och människor från andra länder? Svenskarnas relationer till människor från andra länder tillhör

Läs mer

ISSP 2010 Åsikter om miljön

ISSP 2010 Åsikter om miljön ISSP 2010 Åsikter om miljön Vad är dina åsikter i frågor som rör miljön? Miljöfrågor diskuteras ganska ofta i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish)

Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish) Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish) LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. Undersökning om medborgarpåverkan En internationell forskargrupp gör en undersökning

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten?

Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten? Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten? Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Arbetarrörelsens forskarnätverks konferens Nya värderingar, nytt samhälle?, Stockholm, 7 december

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6 ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda 6 2012 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen ESS 2002 A K Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär. Det är viktigt att frågorna

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2006 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Konsumtion och samhällsfrågor. En undersökning om svenska folkets vanor och åsikter

Konsumtion och samhällsfrågor. En undersökning om svenska folkets vanor och åsikter Konsumtion och samhällsfrågor En undersökning om svenska folkets vanor och åsikter Intressen och nyheter Fråga 1 Hur intresserad är du i allmänhet av: Sport Matlagning Lokalsamhället Inte alls intresserad

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT 2010 KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2004 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish)

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Bästa mottagare LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. En internationell forskargrupp gör en omfattande undersökning

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3682 Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING IVE-nummer 0 9 STOCKHOLM (08 0 00) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 70 89 ÖREBRO (09 7 0 00) UB-nummer Boxnummer LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 000 Partnerformulär Din make/maka/sambo

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Vad är Dina åsikter om politik och den offentliga sektorn?

Vad är Dina åsikter om politik och den offentliga sektorn? ISSP 2006 Vad är Dina åsikter om politik och den offentliga sektorn? Politik och den offentliga sektorn tillhör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR ULRIKA ANDERSSON, DOCENT/UNDERSÖKNINGSLEDARE www.som.gu.se Ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst www.som.gu.se Politiskt intresse bland skåningar

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Valdeltagande i Sverige

Valdeltagande i Sverige Valdeltagande i Sverige Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976-2006 Tabellsammanställning Arbetsversion Per Hedberg Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Skolenkät Skolverket 06 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright

Läs mer

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull Institutionsförtroende under krisen Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroendenivåer: Institution Organisation Individ Förtroende påverkas av: Erfarenhet av verksamhetens

Läs mer

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Sweden EU-PARLAMENTS- VALUNDERSÖKNING 2004 FRÅGEFORMULÄR För frågor och information om 2004 år EU-parlamentsvalundersökning vänd Dig till

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018? Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto

FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD ISSP 009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige Detta nummer är endast till för att inkomna svar ska kunna prickas av vid datorns optiska läsning. Då slipper du få påminnelse i onödan och vi kan sända trisslotten till dig. Survey 2010 En frågeundersökning

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

INTRODUKTION VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN

INTRODUKTION VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN 1 INTRODUKTION Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband med valet i år. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren bara kommer att användas för statistisk

Läs mer

VALUNDERSÖKNING 2006

VALUNDERSÖKNING 2006 VALUNDERSÖKNING 2006 FRÅGEFORMULÄR ETAPP B EFTERVALSINTERVJU För frågor och information om 2006 års valundersökning vänd Dig till valforskarna i Göteborg Sören Holmberg: tel: 031-773 12 27, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Sweden Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgon/eftermiddag,

Läs mer

VALUNDERSÖKNING 1998 ETAPP B EFTERVALSINTERVJUER

VALUNDERSÖKNING 1998 ETAPP B EFTERVALSINTERVJUER 1 VALUNDERSÖKNING 1998 ETAPP B EFTERVALSINTERVJUER Intervjuarnummer UB-nummer Tid för intervjun Månad:_ Dag:_ Tid för intervjun (antal minuter): Typ av intervju 1 Hel intervju 2 Förkortad intervju 3 Extrem

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014 VALU 2014 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014 Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Näsman, Per KTH Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

ISSP 2009 Ojämlikhet i Sverige

ISSP 2009 Ojämlikhet i Sverige SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2009 Ojämlikhet i Sverige Vad är dina åsikter i frågor som rör ojämlikhet? Ojämlikhet i olika former tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer