SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014"

Transkript

1 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda.

2 Valu är SVT:s återkommande vallokalsundersökning vid EU-parlamentsval, riksdagsval och folkomröstningar. Vi vet nu av erfarenhet att det underlag vi tar fram för vår valvaka har blivit ett allt viktigare underlag för andra medier, organisationer, politiska partier och en specialintresserad allmänhet som vill få en djupare förståelse för hur vi beter oss som väljare. Eftersom den första undersökningen genomfördes redan är det nu också möjligt att studera hur väljarnas beteende och åsikter har förändrats över tid. Under valnatten använder SVT Valu-materialet för kommentarer och analyser, därefter används det av andra samhällsprogram i vårt programutbud. Vid dagens presskonferens redovisar vi viktiga delar av materialet för alla intresserade som vill veta mer om väljarnas agerande på valdagen. Torbjörn Gustafsson Sveriges Television

3 Per Näsman: EUP-valet. Valu-genomförande Fyra geografiska regioner: Mätperiod: Stockholm Lund Göteborg Sundsvall - maj Den maj mättes i vallokaler Dessförinnan i röstningslokaler för förtidsröstning

4 Per Näsman: EUP-valet. Valu-genomförande Antal insamlade enkäter totalt: Förtidsröstning: Vallokaler:

5 Per Näsman: EUP-valet. Valu-genomförande V S MP C FP KD M PP SD FI Övriga Total avvikelse Medel avvikelse Parti Valu prognos (%) Valnattsresultat (%) Avvikelse Valu rådata Avvikelse

6 Sören Holmberg Väljarbeteende

7 Bestämde partivalet idag/senaste veckan Fråga: När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval/europaparlamentsval? % EUP-val Riksdagsval Rd Rd EUP Rd EUP Rd EUP Rd EUP Rd EUP Kommentar: Valu-frågan omfattade också svarsalternativen tidigare under valrörelsen respektive visste sedan länge hur jag skulle rösta.

8 Tidpunkt för partivalsbeslut Fråga: När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i Europaparlamentsvalet? Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Idag Under senaste veckan Tidigare under valrörelsen Visste sedan länge hur jag skulle rösta Summa procent Antal personer

9 Från allmän partipreferens till partival i EUP-valet Fråga: Vilket parti skulle Du rösta på om det var riksdagsval i dag? Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer V S Parti om riksdagsval MP C FP KD M PP SD FI Övr

10 Partimobilisering Parti Val av parti i EUP-valet Val av parti om riksdagsval idag Skillnad V,, - S,, -, MP,,, C,,, FP,,, KD,,, M - PP,,, SD, -, FI,, Övr,, -, Summa procent Antal personer

11 Andel väljare som inte följer sin allmänna partipreferens när de röstar i EUP-val % Kommentar: Allmän partipreferens har mätts med hjälp av en fråga om hur man skulle rösta om det var riksdagsval i dag.

12 Åsiktsröstning utifrån EU-attityd Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer Tycker du att Sverige skall gå ut ur EU eller förbli medlem i EU? Sverige skall gå ut ur EU Sverige skall förbli medlem i EU Ingen bestämd åsikt i frågan Allmänt sett, vilken är Din inställning till EU? Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv eller negativ Ganska negativ Mycket negativ Ingen uppfattning Tycker Du det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta stater? Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv eller negativ Ganska negativ Mycket negativ

13 Gå ut ur EU eller förbli medlem i EU? Fråga: Tycker Du att Sverige skall gå ut ur EU eller förbli medlem i EU? Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Sverige skall gå ut ur EU Sverige skall förbli medlem i EU Ingen bestämd åsikt i frågan Summa procent Antal personer

14 Att lämna eller inte lämna EU Fråga: Tycker Du att Sverige skall gå ut ur EU eller förbli medlem i EU? % Förbli medlem i EU Gå ut ur EU % ingen bestämd åsikt

15 Europas förenta stater? Fråga: Tycker Du att det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta stater? % Mycket/ganska negativt Mycket/ganska positivt Kommentar: Valu-frågan innehåller också svarsalternativen varken positivt eller negativt.

16 Väljarflöden betingade av EU-attityd Parti i EUP-valet EUattityd V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer V pos neg S pos neg Parti om riksdagsval MP C FP KD M pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg SD pos neg FI pos neg Kommentar: EU-attityd bygger på Valu-frågan Allmänt sett, vilken är Din inställning till EU? där svaren mycket positiv och ganska positiv klassificerats som positiv och mycket negativ respektive ganska negativ klassificerats som negativ.

17 Skäl för partivalet Fråga: Vilken betydelse har följande skäl för Ditt val av parti idag i EU-parlamentsvalet? Andel som anger mycket stor betydelse för vart och ett av skälen V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Partiernas politik i EU-frågor Partiernas insatser i svensk politik Gammal vana/lojalitet med mitt parti Kandidaterna på valsedeln Kommentar: Valu-frågan innehåller också svarsalternativen ganska stor betydelse, varken stor eller liten betydelse, ganska liten betydelse och mycket liten betydelse.

18 Viktiga skäl för valet av parti i EUP-valet Fråga: Vilken betydelse har följande skäl för Ditt val av parti idag i EU-parlamentsvalet? % Partiernas politik i EU-frågor Partiernas insatser i svensk politik Kandidaterna på valsedeln Gammal vana/lojalitet med mitt parti Kommentar: Resultaten visar andelen svarande som angav mycket stor betydelse på var och en av de fyra delfrågorna. Frågorna omfattade också svarsalternativen ganska stor betydelse, varken eller, ganska liten betydelse och mycket liten betydelse. Procenten har beräknats bland personer som besvarat enkätfrågan. Procenten behöver inte summera till hundra för respektive valår.

19 Viktiga frågor för valet av parti i EUP-valet Fråga: Vilken betydelse har följande frågor för Ditt val av parti idag i EU-parlamentsvalet? Procent mycket stor betydelse Fråga. Freden i Europa. Miljön. Demokratin i EU. Sociala välfärden -. Jämställdhet -. Sysselsättningen. Matkvaliteten Ekonomin. Energi och kärnkraft Brottsbekämpning Nationell självständighet. Flyktingar/invandrare -. Drogpolitiken -. Rörligheten på arbetsmarknaden i EU Om Euro i Sverige. EU:s utrikespolitik Försvarsfrågor i EU. Företagens villkor -. Jordbruksstöd i EU. Rovdjurspolitiken Kommentar: Valu-frågan innehåller också svarsalternativen ganska stor betydelse, varken stor eller liten betydelse, ganska liten betydelse och mycket liten betydelse.

20 Vänster-högerposition i EUP-val - Fråga: Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? Ideologisk position Klart till vänster Något till vänster Varken till höger eller vänster Något till höger Klart till höger Summa procent

21 Vänster-högerideologi Fråga: Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Klart till vänster Något till vänster Varken till höger eller vänster Något till höger Klart till höger Summa procent Antal personer

22 Förtroende för svenska politiker i EUP-val - Fråga: Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Politikerförtroende Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet Summa procent

23 Politikerförtroende Fråga: Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet Summa procent Antal personer

24 Hur fungerar demokratin i Sverige och i EU? Fråga: På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar? Andel som svarar mycket/ganska nöjd Parti i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Demokratin i Sverige Demokratin i EU Skillnad

25 Kön och ålder Parti i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer Kvinna Man

26 Sektor, förvärvsställning, yrkesgrupp, fack Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? Statlig Kommunal Privat Vilken av de här grupperna tillhör du? Förvärvsarbetande Arbetslös/i arbetsmarknadspolitisk åtgärd Ålderspensionär/Avtalspensionär Har sjuk- eller aktivitetsersättning Hemarbetande Studerande Vilken av de här yrkesgrupperna hör/ hörde Du till? Tjänsteman Tjänsteman med arbetsledande funktion Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion Arbetare Arbetare med arbetsledande funktion Jordbrukare Företagare: ingen anställd Företagare: någon anställd Är Du medlem i någon fackförening? Ja, LO-förbund Ja, TCO-förbund Ja, SACO-förbund

27 Utbildning och kyrkogång Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer Vilken skolutbildning har Du? Markera det alternativ som Du anser passar bäst in på Dig. Ej fullgjort grundskola eller motsvarande obligatorisk skola Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande Eftergymnasial utbildning, ej högskola Studier/examen från högskola/universitet Studier/examen från forskarutbildning Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i någon kyrka/religiöst samfund? Minst en gång i månaden Några gånger om året Mera sällan Aldrig

28 Första generation: invandrarröstning Fråga: Var någonstans har Du, Din far och Din mor huvudsakligen vuxit upp? Partival i EUP-valet Själv uppväxt V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer i Sverige i Norden utanför Sverige i Europa utanför Norden utanför Europa Samtliga personer som själva är uppväxta utanför Sverige

29 Första och/eller andra generation: invandrarröstning Fråga: Var någonstans har Du, Din far och Din mor huvudsakligen vuxit upp? Partival i EUP-valet Själv/far/mor uppväxt V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer Själv och far och mor uppväxta i Sverige Själv el. far el. mor uppväxta i Norden utanför Sverige Själv el. far el. mor uppväxta i Europa utanför Norden Själv el. far el. mor uppväxta utanför Europa Samtliga personer som själva eller far eller mor är uppväxta utanför Sverige

30 Personkryss Parti V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Andel personkryss Samtliga Kommentar: Resultaten är något nedvägda. I rådata uppgav procent att de personkryssat i EUP-valet.

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här:

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här: Här är ett exempel: SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET Fråga 1 Hur väl anser Du att påståendet I dag skiner solen stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt och ganska varken bra ganska inte hållet

Läs mer

DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 9. Henrik Oscarsson Sören Holmberg. Därför vann Alliansen

DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 9. Henrik Oscarsson Sören Holmberg. Därför vann Alliansen DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 9 Henrik Oscarsson Sören Holmberg Därför vann Alliansen En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006 DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 9 Därför vann Alliansen En

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Stödet för mer vindkraft försvagas Stödet för mer vindkraft försvagas Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen ökar.

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Vad är nytt och vad är gammalt?

Vad är nytt och vad är gammalt? DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 16 Henrik Oscarsson Sören Holmberg Allt mer lättrörliga väljare Vad är nytt och vad är gammalt? DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 16 Allt mer lättrörliga väljare Henrik Oscarsson Sören

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Svenska folkets åsikter om Public Service

Svenska folkets åsikter om Public Service Svenska folkets åsikter om Public Service 1 757 intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: 15 16 365 Sveriges Television och Sveriges Radio

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

KÄRNKRAFTSANHÄNGARNA BEHÅLLER LEDNINGEN

KÄRNKRAFTSANHÄNGARNA BEHÅLLER LEDNINGEN Kärnkraftsanhängarna behåller ledningen KÄRNKRAFTSANHÄNGARNA BEHÅLLER LEDNINGEN SÖREN HOLMBERG D et som hände 2003 var inte en tillfällighet. Kärnkraftsanhängarna blev då för första gången fler än kärnkraftsmotståndarna

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg 2010

Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg 2010 Upprättad av Birgitta Olsson, Gabriella Petterson Utfärdad 2010-03-16 Dnr LS 370/10 Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg

Läs mer

Flyktingopinionen i Sverige har i ett längre perspektiv, sett två decennier tillbaka,

Flyktingopinionen i Sverige har i ett längre perspektiv, sett två decennier tillbaka, Ökat motstånd mot flyktingar men starkt stöd för skäl till uppehållstillstånd Ökat motstånd mot flyktingar men starkt stöd för skäl till uppehållstillstånd LINN SANDBERG och MARIE DEMKER Flyktingopinionen

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Opinionsfallet för EU bromsar upp

Opinionsfallet för EU bromsar upp Europapolitisk analys MAJ. NUMMER 2014:5epa Sören Holmberg * Opinionsfallet för EU bromsar upp Sammanfattning Opinionsstödet för EU fortsätter inte att falla. SOM-institutets mätningar 2013 visar på en

Läs mer

OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN

OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN STATISTIK OM VÄLFÄRD, ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH BEFOLKNING Välfärd 2/214 OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN Partiet närmast hjärtat inget självklart val Tema: val Vi har kartlagt HEMVÄRNET RESTAURANG vinnare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer