SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014"

Transkript

1 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda.

2 Valu är SVT:s återkommande vallokalsundersökning vid EU-parlamentsval, riksdagsval och folkomröstningar. Vi vet nu av erfarenhet att det underlag vi tar fram för vår valvaka har blivit ett allt viktigare underlag för andra medier, organisationer, politiska partier och en specialintresserad allmänhet som vill få en djupare förståelse för hur vi beter oss som väljare. Eftersom den första undersökningen genomfördes redan är det nu också möjligt att studera hur väljarnas beteende och åsikter har förändrats över tid. Under valnatten använder SVT Valu-materialet för kommentarer och analyser, därefter används det av andra samhällsprogram i vårt programutbud. Vid dagens presskonferens redovisar vi viktiga delar av materialet för alla intresserade som vill veta mer om väljarnas agerande på valdagen. Torbjörn Gustafsson Sveriges Television

3 Per Näsman: EUP-valet. Valu-genomförande Fyra geografiska regioner: Mätperiod: Stockholm Lund Göteborg Sundsvall - maj Den maj mättes i vallokaler Dessförinnan i röstningslokaler för förtidsröstning

4 Per Näsman: EUP-valet. Valu-genomförande Antal insamlade enkäter totalt: Förtidsröstning: Vallokaler:

5 Per Näsman: EUP-valet. Valu-genomförande V S MP C FP KD M PP SD FI Övriga Total avvikelse Medel avvikelse Parti Valu prognos (%) Valnattsresultat (%) Avvikelse Valu rådata Avvikelse

6 Sören Holmberg Väljarbeteende

7 Bestämde partivalet idag/senaste veckan Fråga: När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval/europaparlamentsval? % EUP-val Riksdagsval Rd Rd EUP Rd EUP Rd EUP Rd EUP Rd EUP Kommentar: Valu-frågan omfattade också svarsalternativen tidigare under valrörelsen respektive visste sedan länge hur jag skulle rösta.

8 Tidpunkt för partivalsbeslut Fråga: När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i Europaparlamentsvalet? Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Idag Under senaste veckan Tidigare under valrörelsen Visste sedan länge hur jag skulle rösta Summa procent Antal personer

9 Från allmän partipreferens till partival i EUP-valet Fråga: Vilket parti skulle Du rösta på om det var riksdagsval i dag? Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer V S Parti om riksdagsval MP C FP KD M PP SD FI Övr

10 Partimobilisering Parti Val av parti i EUP-valet Val av parti om riksdagsval idag Skillnad V,, - S,, -, MP,,, C,,, FP,,, KD,,, M - PP,,, SD, -, FI,, Övr,, -, Summa procent Antal personer

11 Andel väljare som inte följer sin allmänna partipreferens när de röstar i EUP-val % Kommentar: Allmän partipreferens har mätts med hjälp av en fråga om hur man skulle rösta om det var riksdagsval i dag.

12 Åsiktsröstning utifrån EU-attityd Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer Tycker du att Sverige skall gå ut ur EU eller förbli medlem i EU? Sverige skall gå ut ur EU Sverige skall förbli medlem i EU Ingen bestämd åsikt i frågan Allmänt sett, vilken är Din inställning till EU? Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv eller negativ Ganska negativ Mycket negativ Ingen uppfattning Tycker Du det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta stater? Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv eller negativ Ganska negativ Mycket negativ

13 Gå ut ur EU eller förbli medlem i EU? Fråga: Tycker Du att Sverige skall gå ut ur EU eller förbli medlem i EU? Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Sverige skall gå ut ur EU Sverige skall förbli medlem i EU Ingen bestämd åsikt i frågan Summa procent Antal personer

14 Att lämna eller inte lämna EU Fråga: Tycker Du att Sverige skall gå ut ur EU eller förbli medlem i EU? % Förbli medlem i EU Gå ut ur EU % ingen bestämd åsikt

15 Europas förenta stater? Fråga: Tycker Du att det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta stater? % Mycket/ganska negativt Mycket/ganska positivt Kommentar: Valu-frågan innehåller också svarsalternativen varken positivt eller negativt.

16 Väljarflöden betingade av EU-attityd Parti i EUP-valet EUattityd V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer V pos neg S pos neg Parti om riksdagsval MP C FP KD M pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg SD pos neg FI pos neg Kommentar: EU-attityd bygger på Valu-frågan Allmänt sett, vilken är Din inställning till EU? där svaren mycket positiv och ganska positiv klassificerats som positiv och mycket negativ respektive ganska negativ klassificerats som negativ.

17 Skäl för partivalet Fråga: Vilken betydelse har följande skäl för Ditt val av parti idag i EU-parlamentsvalet? Andel som anger mycket stor betydelse för vart och ett av skälen V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Partiernas politik i EU-frågor Partiernas insatser i svensk politik Gammal vana/lojalitet med mitt parti Kandidaterna på valsedeln Kommentar: Valu-frågan innehåller också svarsalternativen ganska stor betydelse, varken stor eller liten betydelse, ganska liten betydelse och mycket liten betydelse.

18 Viktiga skäl för valet av parti i EUP-valet Fråga: Vilken betydelse har följande skäl för Ditt val av parti idag i EU-parlamentsvalet? % Partiernas politik i EU-frågor Partiernas insatser i svensk politik Kandidaterna på valsedeln Gammal vana/lojalitet med mitt parti Kommentar: Resultaten visar andelen svarande som angav mycket stor betydelse på var och en av de fyra delfrågorna. Frågorna omfattade också svarsalternativen ganska stor betydelse, varken eller, ganska liten betydelse och mycket liten betydelse. Procenten har beräknats bland personer som besvarat enkätfrågan. Procenten behöver inte summera till hundra för respektive valår.

19 Viktiga frågor för valet av parti i EUP-valet Fråga: Vilken betydelse har följande frågor för Ditt val av parti idag i EU-parlamentsvalet? Procent mycket stor betydelse Fråga. Freden i Europa. Miljön. Demokratin i EU. Sociala välfärden -. Jämställdhet -. Sysselsättningen. Matkvaliteten Ekonomin. Energi och kärnkraft Brottsbekämpning Nationell självständighet. Flyktingar/invandrare -. Drogpolitiken -. Rörligheten på arbetsmarknaden i EU Om Euro i Sverige. EU:s utrikespolitik Försvarsfrågor i EU. Företagens villkor -. Jordbruksstöd i EU. Rovdjurspolitiken Kommentar: Valu-frågan innehåller också svarsalternativen ganska stor betydelse, varken stor eller liten betydelse, ganska liten betydelse och mycket liten betydelse.

20 Vänster-högerposition i EUP-val - Fråga: Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? Ideologisk position Klart till vänster Något till vänster Varken till höger eller vänster Något till höger Klart till höger Summa procent

21 Vänster-högerideologi Fråga: Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Klart till vänster Något till vänster Varken till höger eller vänster Något till höger Klart till höger Summa procent Antal personer

22 Förtroende för svenska politiker i EUP-val - Fråga: Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Politikerförtroende Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet Summa procent

23 Politikerförtroende Fråga: Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet Summa procent Antal personer

24 Hur fungerar demokratin i Sverige och i EU? Fråga: På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar? Andel som svarar mycket/ganska nöjd Parti i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Samtliga Demokratin i Sverige Demokratin i EU Skillnad

25 Kön och ålder Parti i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer Kvinna Man

26 Sektor, förvärvsställning, yrkesgrupp, fack Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? Statlig Kommunal Privat Vilken av de här grupperna tillhör du? Förvärvsarbetande Arbetslös/i arbetsmarknadspolitisk åtgärd Ålderspensionär/Avtalspensionär Har sjuk- eller aktivitetsersättning Hemarbetande Studerande Vilken av de här yrkesgrupperna hör/ hörde Du till? Tjänsteman Tjänsteman med arbetsledande funktion Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion Arbetare Arbetare med arbetsledande funktion Jordbrukare Företagare: ingen anställd Företagare: någon anställd Är Du medlem i någon fackförening? Ja, LO-förbund Ja, TCO-förbund Ja, SACO-förbund

27 Utbildning och kyrkogång Partival i EUP-valet V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer Vilken skolutbildning har Du? Markera det alternativ som Du anser passar bäst in på Dig. Ej fullgjort grundskola eller motsvarande obligatorisk skola Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande Eftergymnasial utbildning, ej högskola Studier/examen från högskola/universitet Studier/examen från forskarutbildning Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i någon kyrka/religiöst samfund? Minst en gång i månaden Några gånger om året Mera sällan Aldrig

28 Första generation: invandrarröstning Fråga: Var någonstans har Du, Din far och Din mor huvudsakligen vuxit upp? Partival i EUP-valet Själv uppväxt V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer i Sverige i Norden utanför Sverige i Europa utanför Norden utanför Europa Samtliga personer som själva är uppväxta utanför Sverige

29 Första och/eller andra generation: invandrarröstning Fråga: Var någonstans har Du, Din far och Din mor huvudsakligen vuxit upp? Partival i EUP-valet Själv/far/mor uppväxt V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Summa procent Antal personer Själv och far och mor uppväxta i Sverige Själv el. far el. mor uppväxta i Norden utanför Sverige Själv el. far el. mor uppväxta i Europa utanför Norden Själv el. far el. mor uppväxta utanför Europa Samtliga personer som själva eller far eller mor är uppväxta utanför Sverige

30 Personkryss Parti V S MP C FP KD M PP SD FI Övr Andel personkryss Samtliga Kommentar: Resultaten är något nedvägda. I rådata uppgav procent att de personkryssat i EUP-valet.

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

SVT:s Vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2018

SVT:s Vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2018 SVT:s Vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är vägda för valresultatet

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014 VALU 2014 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014 Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Näsman, Per KTH Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2006

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2006 VALU 2006 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2006 Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Hernborn, Hans Sveriges Television Näsman, Per KTH Kungliga tekniska högskolan,

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002 VALU 2002 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002 Hernborn, Hans Sveriges Television Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Thedéen, Torbjörn KTH Kungliga tekniska

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2010

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2010 VALU 2010 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2010 Näsman, Per KTH Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagsvalen Per Hedberg

Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagsvalen Per Hedberg 12 12-- Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagsvalen - Per Hedberg Report 12:2 Swedish National Election Studies Program Department of Political

Läs mer

Vikten av vikter: Sammanställning av viktade resultat från SVTs

Vikten av vikter: Sammanställning av viktade resultat från SVTs 2014 Göteborg 2014-10-31 Vikten av vikter: Sammanställning av viktade resultat från SVTs vallokalsundersökning 2014 Per Oleskog Tryggvason Rapport 2014:13 Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol och utbildningsfrågor

Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol och utbildningsfrågor Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol och utbildningsfrågor 6 Valforskningsprogrammet Per Hedberg Juni 9 S Svenska valforskningsprogrammet venska

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Valdeltagande i Sverige

Valdeltagande i Sverige Valdeltagande i Sverige Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976-2010 Tabellsammanställning Arbetsversion Per Hedberg Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skoloch utbildningsfrågor Per Hedberg

Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skoloch utbildningsfrågor Per Hedberg 12 12-- Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skoloch utbildningsfrågor 1979- Per Hedberg Report 12:3 Swedish National Election Studies Program Department

Läs mer

Vems ekonomiska kris? Sören Holmberg

Vems ekonomiska kris? Sören Holmberg Vems ekonomiska kris? Sören Holmberg Bedömning av Sveriges ekonomi procent 9 1 93 1 Sveriges ekonomi jämfört med hur den var för tolv månader sedan 7 71 6 5 4 3 31 32 21 12 16 16 2 3 1 2 4 5 47 47 44 35

Läs mer

Valdeltagande i Sverige

Valdeltagande i Sverige Valdeltagande i Sverige Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976-2006 Tabellsammanställning Arbetsversion Per Hedberg Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Rapport 2018:5. Partival 2014 i olika befolkningsgrupper. Henrik Oscarsson. Valforskningsprogrammet

Rapport 2018:5. Partival 2014 i olika befolkningsgrupper. Henrik Oscarsson. Valforskningsprogrammet Rapport Valforskningsprogrammet Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet 2018.08.13 www.valforskning.pol.gu.se i olika befolkningsgrupper Henrik Oscarsson Valforskningsprogrammets rapportserie

Läs mer

EU opinion i Sverige. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:9]

EU opinion i Sverige. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:9] EU opinion i Sverige Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:9] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2017... 1 Figur 2 Åsikt om det svenska medlemskapet i EU, 1992-2017...

Läs mer

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.)

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) SVENSKA DEMOKRATITRENDER Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) Svenska demokratitrender 1986 2015 SOM-institutet SOM-institutet är en universitetsbaserad undersökningsorganisation som varje

Läs mer

Svenska folkets bedömning av skol och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg Juni 2009

Svenska folkets bedömning av skol och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg Juni 2009 Svenska folkets bedömning av skol och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem 8 Per Hedberg Juni 9 S SOM-institutet OM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra

Läs mer

Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull

Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull 7 Hur ofta dricker svenska folket alkohol (sprit/vin/starköl)? 6 58 57 54 55 55 55 53 51 49 46 45 48 47 44 45 44 46 45 46 44

Läs mer

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Sweden EU-PARLAMENTS- VALUNDERSÖKNING 2004 FRÅGEFORMULÄR För frågor och information om 2004 år EU-parlamentsvalundersökning vänd Dig till

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Resultat från SOM-undersökningen 2010 Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2011:2 ] Tabell 1 Åsikter om kärnkraftens

Läs mer

Förtroendet för Riksrevisionen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:5]

Förtroendet för Riksrevisionen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:5] Förtroendet för Riksrevisionen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:5] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4]

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2013

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2015 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

TRENDUPPDATERING OCH ÖVERSIKT

TRENDUPPDATERING OCH ÖVERSIKT TRENDUPPDATERING OCH ÖVERSIKT JOHAN MARTINSSON Nyckelindikatorer i SOM-undersökningarna Bedömningar av utvecklingen av den svenska ekonomin Bedömning av huruvida Sverige går åt rätt håll eller fel håll

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft. Författare Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2017:1]

Åsikter om energi och kärnkraft. Författare Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2017:1] Åsikter om energi och kärnkraft Författare Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2017:1] Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg

Läs mer

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SKÅNSKA TRENDER 21-211 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SOM institutet SOM institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar och arrangera seminarier

Läs mer

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN Novus Opinion Katalys har gett Novus opinion i uppdrag att undersöka hur väljaropinionen ser ut i några centrala välfärdsfrågor och vilket

Läs mer

Rubrikerna.

Rubrikerna. Rubrikerna Svensk forskning om val, opinion och demokrati Svenskt väljarbeteende i förändring Väljarna förklarar sig: 15-i-topp skäl för röstning Det svenska partisystemet: en konfliktstruktur i förändring

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Förtroende för svensk nyhetsrapportering. Författare: Frida Tipple, Annika Bergström och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2017:38]

Förtroende för svensk nyhetsrapportering. Författare: Frida Tipple, Annika Bergström och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2017:38] Förtroende för svensk nyhetsrapportering Författare: Frida Tipple, Annika Bergström och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2017:38] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 1 Förtroende för svenska

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson SOM-rapport nr 9:13 SOM Västsvenska trender Väst-SOM-undersökningen 1998-8 Susanne Johansson Lennart Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Figur 1 Upplevd geografisk hemhörighet 1998-8

Läs mer

Svenskarnas värdering av radio och tv. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:9]

Svenskarnas värdering av radio och tv. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:9] Svenskarnas värdering av radio och tv Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:9] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Undersökningens

Läs mer

ALLTMER POLARISERAT MEDIEFÖRTROENDE

ALLTMER POLARISERAT MEDIEFÖRTROENDE ALLTMER POLARISERAT MEDIEFÖRTROENDE ULRIKA ANDERSSON Medieförtroende några utgångspunkter Mediernas ställning i samhället har kraftigt förändrats under de senaste decennierna Det sammanhållande systemet

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:26 SOM. Förtroende för Riksdagen Martin Brothén Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2009:26 SOM. Förtroende för Riksdagen Martin Brothén Sören Holmberg SOM-rapport nr 29:26 SOM Förtroende för Riksdagen -28 Martin Brothén Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid

Läs mer

AVVECKLA KÄRNKRAFTEN

AVVECKLA KÄRNKRAFTEN Avveckla kärnkraften AVVECKLA KÄRNKRAFTEN SÖREN HOLMBERG E fter folkomröstningen 1980 bestämde riksdagen att kärnkraften i Sverige skulle vara avvecklad till 2010. Så blev det inte. Tvärtom bestämde riksdagen

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26]

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Kännedom om och för Statistiska centralbyrån Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner,

Läs mer

Svenskarnas värdering av radio och tv Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:21]

Svenskarnas värdering av radio och tv Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:21] Svenskarnas värdering av radio och tv 2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:21] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Enligt din mening, vilket inflytande

Läs mer

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet.

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet. Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet Valundersökningar 2014 SCB/Valforskningsprogrammet #26 Europaparlamentsvalundersökningen 2014 #27 Valundersökningen

Läs mer

Förtroendet för Riksrevisionen 2009

Förtroendet för Riksrevisionen 2009 Förtroendet för Riksrevisionen 2009 Gabriella Sandstig & Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2010:04 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje

Läs mer

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Oscarsson

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Oscarsson SVENSKA DEMOKRATITRENDER Sofia Arkhede & Henrik Oscarsson Svenska demokratitrender 1986 2016 SOM-institutet SOM-institutet är en universitetsbaserad undersökningsorganisation som varje år genomför breda

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998-217 Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.) Innehållsförteckning Bedömning av boendetrivsel 3 Mellanmänsklig tillit 4 Förtroende för yrkesgrupper: Personal inom sjukvård, grundskola,

Läs mer

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014 -research Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 14 SKOP har på uppdag av intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras röstande och attityder i samband med EU-valet

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998-216 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 216 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:14]

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:14] Kännedom om och för Statistiska centralbyrån Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:14] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner, 2017

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2005

Sifos Telefonbuss 2005 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

Kon_register. Fodar_register. Opinionskoll Creator: Annika Bengtsson Göteborgs universitet, Tore Andersson Göteborgs universitet

Kon_register. Fodar_register. Opinionskoll Creator: Annika Bengtsson Göteborgs universitet, Tore Andersson Göteborgs universitet Opinionskoll 2017 Creator: Annika Bengtsson Göteborgs universitet, Tore Andersson Göteborgs universitet Principal Göteborgs universitet ID ID-nummer Type Numeric Kon_register Registeruppgift: Kön Uppgift

Läs mer

Väljarbeteende i 2010 års val. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet

Väljarbeteende i 2010 års val. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet Väljarbeteende i 2010 års val Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs Universitet Vad förklarar valresultatet? Bristande datatillgång än så länge Hittills främst SVT Valu Till våren:

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 215 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 215 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

Allmänhetens syn på arbetsmiljö och arbetsrelaterade frågor. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:20]

Allmänhetens syn på arbetsmiljö och arbetsrelaterade frågor. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:20] Allmänhetens syn på arbetsmiljö och arbetsrelaterade frågor Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:20] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

RIKSDAGENS ROLL I SAMHÄLLET Lena Wängnerud

RIKSDAGENS ROLL I SAMHÄLLET Lena Wängnerud RIKSDAGENS ROLL I SAMHÄLLET Lena Wängnerud lena.wangnerud@pol.gu.se Rösträttens århundrade Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige Urval av kapitel Demonstrationsfrihet med förhinder

Läs mer

Kommunala väljare? Röstdelning i svenska riksdags- och kommunval

Kommunala väljare? Röstdelning i svenska riksdags- och kommunval Kommunala väljare? Röstdelning i svenska riksdags- och kommunval 14-3-13 HENRIK EKENGREN OSCARSSON Professor i statsvetenskap, särskilt valforskning Forskningsledare för Valforskningsprogrammet Föreståndare

Läs mer

Svenskarnas värdering av radio och tv Marcus Weissenbilder och Annika Bergström [SOM-rapport nr 2018:20]

Svenskarnas värdering av radio och tv Marcus Weissenbilder och Annika Bergström [SOM-rapport nr 2018:20] Svenskarnas värdering av radio och tv 2017 Marcus Weissenbilder och Annika Bergström [SOM-rapport nr 2018:20] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2017... 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell

Läs mer

Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg December 2014 Resultat från SOM-undersökningen 2013 Samhälle Opinion

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen

Förtroendet för Arbetsförmedlingen Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997 2009 Johan Martinsson & Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 20:05 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % %

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Viktat antal intervjuer ------------- 1000 511 483 237 253 243 258

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2014. 50-64 år 65- år. 30-49 år

SIFOs Telefonbuss 2014. 50-64 år 65- år. 30-49 år Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, år Antal telefonintervjuer: ca Tid för telefonintervjuer: september 2018

Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, år Antal telefonintervjuer: ca Tid för telefonintervjuer: september 2018 Version 9 Frågebatteri VA-barometern 2018 Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 74 år Antal telefonintervjuer: ca 1 000 Tid för telefonintervjuer: 10 30 september 2018 Intervjuns

Läs mer

Rubrikerna.

Rubrikerna. Rubrikerna Om Valforskningsprogrammet: Hur vet vi vad vi vet? Svenskt väljarbeteende i förändring Varför röstar väljare som de gör? Valet 2014: Vad hände och varför? Flytande väljare : Perspektiv på väljarrörlighet

Läs mer

Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg

Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg 12 12-- Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem 1987- Per Hedberg Report 12:4 Swedish National Election Studies Program Department of Political Science University

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:15 SOM. Förtroendet för SÄPO. Gabriella Sandstig Sören Holmberg Lennart Weibull

SOM-rapport nr 2008:15 SOM. Förtroendet för SÄPO. Gabriella Sandstig Sören Holmberg Lennart Weibull SOM-rapport nr 2008:15 SOM Förtroendet för SÄPO 2002 2007 Gabriella Sandstig Sören Holmberg Lennart Weibull s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:18]

Framtidens arbetsmarknad. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:18] Framtidens arbetsmarknad Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:18] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 2 Tabell 1a Satsa på ett samhälle med

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

POLARISERAT FÖRTROENDE FÖR NYHETER OM BROTTSLIGHET OCH INVANDRING

POLARISERAT FÖRTROENDE FÖR NYHETER OM BROTTSLIGHET OCH INVANDRING POLARISERAT FÖRTROENDE FÖR NYHETER OM BROTTSLIGHET OCH INVANDRING Frukostseminarium Institutet för mediestudier 3 maj 18 ULRIKA ANDERSSON, DOCENT OCH FORSKARE VID SOM-INSTITUTET Förtroendet för nyhetsbevakningen

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

SOM. Förtroendet för SÄPO. Sören Holmberg Åsa Nilsson

SOM. Förtroendet för SÄPO. Sören Holmberg Åsa Nilsson SOM Förtroendet för SÄPO 2006 Sören Holmberg Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:5 SOM. Förtroendet för AMS. Johan Martinsson

SOM-rapport nr 2008:5 SOM. Förtroendet för AMS. Johan Martinsson SOM-rapport nr 2008:5 SOM Förtroendet för AMS 1997 2007 Johan Martinsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Hur vinner man nästa EU- val?

Hur vinner man nästa EU- val? Hur vinner man nästa EU- val? Välkomna! Chris'na Riksén, projektledare, Sverige i Europa Anders Ydstedt, styrelseordförande, Svensk Tidskri@ Presenta8on av undersökning Örjan Hultåker, vetenskaplig ledare,

Läs mer

Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010

Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010 Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010 Ulrica Schenström Arne Modig Sven-Eric Söder Riksdagsval 2010 Sida 2 60% 3,9% -0,4% -1,3% -1,0% -4,3% -0,2% 2,1% 2,8% 1,0% -2,4% 50% 49,4% 43,6%

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:17]

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:17] Riksdagen: och kontakt Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:17] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Förtroende för riksdagen,

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2018

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2018 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2018 Resultat från SOM-undersökningen 2017 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

INTRODUKTION VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN

INTRODUKTION VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN 1 INTRODUKTION Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband med valet i år. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren bara kommer att användas för statistisk

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors. Bergvik skog 2012-04-11

Rapport. Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors. Bergvik skog 2012-04-11 Rapport Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors Bergvik skog 12-4-11 Om undersökningen 4 Antal intervjuer 62 intervjuer 4 Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval 4 Målgrupp Allmänheten

Läs mer

Startskott inför valet 2018

Startskott inför valet 2018 Startskott inför valet 2018 Sören Holmberg & Toivo Sjörén 4 juli 2017 Wisby Strand Hemskhetsindex en jämförelse mellan 2017, 2014 och 20 Andel hemskt 2017 2014 20 73 79 64 64 51 39 45 29 18 49 49 28 28

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2007

FÖRTROENDE- BAROMETER 2007 FÖRTROENDE BAROMETER 07 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vi MedieAkademins seminarium den 21 november 07. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Uppdelning av partianhängare

Uppdelning av partianhängare #kantarsifo Uppdelning av partianhängare Frustrerade Bryr sig om att rösta men är missnöjd med existerande partier 7 5 28 Anhängare Stark anknytning till ett parti och identifierar sig med ett visst parti

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer