MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012"

Transkript

1 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

2 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva

3 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning bland partiets medlemmar. I undersökningen deltog 820 medlemmar, vilket motsvarade 24,5 procent av medlemskåren. Fyra år senare ansåg partiledningen att det åter var dags att göra en ny undersökning för att se om, och i så fall hur, medlemssammansättning och synen i politiska frågor förändrats sedan förra undersökningen. Denna undersökning genomfördes under sommaren I denna skrift presenteras resultaten från båda medlemsundersökningarna. I de fall frågeställningarna är identiska i de båda undersökningarna görs jämförelser mellan de båda. Jag vill på partiledningens vägnar tacka alla medlemmar som deltagit i undersökningarna. Partiledningen hoppas att undersökningar som dessa skall kunna fungera som en vägledning i det framtida partiarbetet. Björn Söder Partisekreterare

4 Medlemsundersökningen 2008/2009 I medlemsundersökningen 2008, som genomfördes vid årsskiftet 2008/2009, deltog 820 medlemmar. 314 valde att använda webbformuläret medan 506 svarade genom pappersformulär. Deltagarantalet motsvarade 24,5 procent av medlemskåren (räknat på antalet medlemmar den 31 december 2008, som var 3343 stycken). Män/Kvinnor 80 procent av dem som deltog var män och 20 procent kvinnor. Detta motsvarade också könsfördelningen i partiet, som enligt medlemsregistret den 31 mars 2009 var 80 procent män och 20 procent kvinnor. Ålder Även åldersfördelningen av dem som svarade motsvarade ungefär medlemsregistret. Utlandsfödda 13 procent uppgav att de var eller hade föräldrar som var födda utomlands. Utbildning Drygt en fjärdedel hade högskole- eller universitetsutbildning. Två femtedelar hade gymnasieutbildning och nästan lika många hade grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå. Närmare hälften uppgav att de förvärvsarbetade och 35 procent var ålderspensionärer. Drygt 7 procent uppgav att de var förtidspensionärer eller sjukpensionärer. 3 procent uppgav att de var arbetslösa. Bara en procent var hemmaarbetande och 3 procent uppgav att de studerade. Yrkesliv Närmare hälften av de svarande uppgav att de var arbetare. Drygt 30 procent uppgav att de var tjänstemän och närmare 29 procent uppgav att de var egenföretagare. Två tredjedelar av de svarande arbetade inom det privata näringslivet och en tredjedel inom det offentliga (13 procent inom staten och 17 procent inom kommunen). Nästan en tredjedel tillhörde ett LO-förbund medan två femtedelar inte tillhörde något fackförbund överhuvudtaget. 10 procent uppgav att de tillhörde ett TCOförbund. 4

5 Politisk bakgrund På frågan om vilket parti man röstade på innan SD svarade drygt en femtedel Socialdemokraterna. Hela 34 procent svarade Moderaterna och närmare en femtedel svarade annat parti. I gruppen annat parti ingick framförallt lokala partier. Fyra procent svarade Vänsterpartiet, vilket var lika många som för Folkpartiet. På frågan om vilket parti man varit medlem i innan man blev medlem i SD svarade 10 procent Moderaterna och 5 procent Socialdemokraterna. Närmare 70 procent hade inte tidigare varit medlem i något annat parti. En tredjedel av de svarande uppgav att de såg sig varken som höger eller vänster. Hälften uppgav att de såg sig som höger medan mindre än 10 procent såg sig som vänster. De flesta av de svarande blev medlemmar i SD under perioden (28 procent). En femtedel svarade att man blivit medlemmar under Endast 7 procent gick med i partiet mellan

6 Medlemskap i SD De flesta, närmare 60 procent, var öppna med sitt medlemskap i partiet. Två femtedelar angav att sina närmaste kände till medlemskapet medan 3 procent uppgav att ingen annan kände till medlemskapet. 80 procent av de svarande uppgav att de aldrig på något sätt fått utstå trakasserier på grund av sitt engagemang i SD. På frågan om man var intresserad av att låna ut pengar till partiet genom att köpa SD-obligationer inför valet 2010, som skulle kosta 5000 kronor styck och ge avkastning i förhållande till valresultatet, angav 75 procent att de kanske skulle vara intresserade. En tredjedel angav att de inte var intresserade och drygt en femtedel angav att de var intresserade. På frågan om de svarande skulle kunna vara intresserade av att köpa aktier i ett bolag som knöts till partiet angav hälften att de kanske var intresserade. Drygt en femtedel angav att de var intresserade medan nästan 28 procent svarar nej. Politiska frågor En fjärdedel av de svarande uppgav att de röstade ja till medlemskapet i EU 1994, medan 54 procent uppgav att de röstade nej. Nästan en femtedel röstade inte i detta val. I folkomröstningen 2003 angående euron svarade drygt tre fjärdedelar att de röstade nej. Endast 16 procent röstade ja. När det gällde politiska sakfrågor angav de svarande invandringen och lag och ordning som de två viktigaste. Därefter följde Sveriges ekonomi, sjukvården, äldreomsorgen, sysselsättningen, privatekonomin, skola och utbildning, skatterna, utrikes- och säkerhetspolitik, EU/EMU, barnomsorgen, miljön och djurskydd och jämställdhet mellan kvinnor och män. När det gäller synen på EU ville två tredjedelar att Sverige skulle lämna unionen, medan en femtedel ville att Sverige skulle förbli medlem i EU. Nästan tre fjärdedelar uppgav att de var ganska eller mycket positiva till kärnkraft. Endast tio procent var ganska negativa eller mycket negativa. Närmare 75 procent ansåg att Sverige skulle satsa mer pengar på försvaret, medan 18 procent ansåg att det var bra som det var. 42 procent av de svarande ansåg att regeringens arbetsmarknadspolitik var dålig medan 32 procent ansåg att den var bra. 6

7 Medlemsundersökningen 2012 I medlemsundersökningen 2012, som genomfördes under sommaren 2012, deltog 2831 medlemmar. Detta motsvarade 50,8 procent av medlemskåren (räknat på antalet medlemmar den 31 augusti 2012, som var 5573 stycken). Undersökningen var helt webbaserad. Män/kvinnor Av de deltagande var 79 procent (2230) män och 21 procent (601) kvinnor. Detta motsvarade också könsfördelningen i partiet som, enligt medlemsregistret den 31 augusti 2012, var 79 procent män och 21 procent kvinnor. Andelen män och kvinnor som deltog i undersökningen 2008/ % Kvinnor 80% Män 21% Kvinnor 79% Män Ålder Åldersfördelningen av de deltagande motsvarade ungefär åldersfördelningen i medlemsregistret med undantaget av ålderskategorin 76+ där andelen svarande var ungefär hälften av den andel som finns i medlemsregistret. En förklaring till detta kan vara att undersökningen var helt webbaserad. Åldersfördelning på de som deltog i 2012 års undersökning år 5,6% år 13,8% år 18,8% år år 20,7% 21,4% år 15,8% 76+ år 3,9 7

8 Geografisk hemvist Deltagarnas geografiska hemvist i de olika partidistrikten motsvarade till största del andelen medlemmar i partidistrikten enligt medlemsregistret. Utlandsfödda I undersökningen 2008/2009 uppgav 13 procent att de själva var eller hade föräldrar som var födda utomlands. I undersökningen 2012 uppgav 20 procent att de själva var eller hade föräldrar som var födda utomlands. Av dessa var 37 procent själva födda utomlands (15 procent i Norden, 13 procent i Europa och 9 procent utanför Europa). För de 63 procent som hade föräldrar som var födda utomlands kom föräldrarna från Norden (34 procent), Europa (24 procent) och utanför Europa (5 procent). Födda utomlands eller med föräldrar födda utomlands / % 20% 8

9 Yrkesliv De som uppgav att de hade högst grundskoleutbildning var 13 procent. I undersökningen 2008/2009 uppgav 41 procent att de högst hade grundskoleutbildning. De med högst gymnasieutbildning var procent. Vid förra undersökningen var det 42 procent. De som uppgav att de hade högskola/universitetsutbildning som högsta avslutade utbildning var procent. Vid förra undersökningen var det 27 procent. 50 Högsta avslutade utbildningsnivå / Grundkola Gymnasium Högskola/ universitet Eftergymnasial utbildning Eftersgymnasial yrkesutbildning Annat Dock infördes fler kategorier vid den senaste undersökningen varför resultaten inte är riktigt jämförbara. 9

10 Närmare 60 procent uppgav att de var förvärsarbetande, vilket kan jämföras med 46 procent 2008/ procent uppgav att de var ålderspensionärer (35 procent 2008/2009), 4 procent att de var arbetslösa (3 procent 2008/2009), 3 procent att de studerade (3 procent 2008/2009), 2 procent att de var hemmaarbetande (1 procent 2008/2009). Drygt 7 procent uppgav att de var förtidspensionärer, vilket är lika många som 2008/2009. Av de deltagande uppgav 44 procent att de tillhör yrkesgruppen arbetare, vilket är en minskning med 3 procent från förra undersökningen. 35 procent angav att de tillhör yrkesgruppen tjänstemän, vilket är en ökning med 2 procent. Andelen jordbrukare har mer än halverats, från 2 procent till 0,7 procent. Andelen egenföretagare har också minskat från 29 procent till 18 procent. Yrkesgrupper 2008/ år 13,7% 18,7% 32 20,6% ,7 Arbetare Tjänsteman Jordbrukare Egenföretagare 3, Anledningen till att summan av svaren från 2008/2009 är över 100 procent är att man via pappersformuläret kunnat kryssa i flera alternativ medan man 2012 endast kunde välja ett alternativ. Därför är siffrorna inte riktigt jämförbara. 60 procent av de deltagande svarade att de inte tillhör något fackförbund. Av dem som var medlemmar var nästan 20 procent medlemmar i Unionen, 14 procent i Industrifacket Metall och 11 procent i Svenska Kommunalarbetarförbundet. 10

11 Politisk bakgrund I undersökningen 2008/2009 svarade 21 procent att de tidigare röstat på Socialdemokraterna. I undersökningen 2012 var det 17 procent. 36 procent uppgav Moderaterna, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2008/ procent uppgav att de tidigare röstat på Centerpartiet, vilket är en minskning med 9 procent sedan 2008/2009. Av dem som uppgav annat parti hade rösterna tidigare gått till framförallt Ny demokrati och andra lokala partier. Partier som medlemmar tidigare röstat på / Annat Inget Blankt Anledningen till att summan av svaren från 2008/2009 är över 100 procent är att man via pappersformuläret kunnat kryssa i flera alternativ medan man 2012 endast kunde välja ett alternativ. Därför är siffrorna inte riktigt jämförbara. 11

12 På frågan om vilket parti man varit medlem i innan man blev medlem i SD svarade 8 procent Moderaterna (11 procent 2008/2009) och 4 procent Socialdemokraterna (5 procent (2008/2009). 77 procent svarade inget parti, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2008/2009. Av dem som uppgav annat parti var det framförallt Ny demokrati, Junilistan, Piratpartiet och lokala partier. Partier som medlemmar tidigare varit medlemmar i / ,6 8,3 7, ,5 1,2 0,8 0,7 0,5 1,1 1,0 1,2 0,9 1,8 1,7 Annat Inget 12

13 Nästan 28 procent av de svarande blev medlemmar i partiet valåret procent svarade att man blev medlemmar mellan Det är endast 3 procent av partiets medlemmar som gick med i partiet (7,8 procent 2008/2009) När medlemmarna gick med i partiet 2008/ ,2% ,2% 27,3% 28,6% ,8% 3,1% 12,8% 5,1% 9,7% 16,8% 9,4% Mer än en tredjedel benämnde sig som varken höger eller vänster. Drygt hälften benämnde sig som klart till höger eller något till höger medan 10 procent benämnde sig som klart till vänster eller något till vänster. Dessa siffror var ungefär detsamma vid undersökningen 2008/

14 Medlemskap i SD Vad gäller öppenheten med sitt medlemskap svarade färre att de var öppna med detta. Drygt 40 procent svarade att de berättade för alla eller nästa alla om sitt medlemskap. Vid förra undersökningen var det nästa 60 procent som svarade på samma sätt. Nästa 40 procent svarade att man hemlighöll medlemskapet men berättade om någon frågade. 10 procent svarade att man var helt hemlig med sitt medlemskap i SD. MEDLEMSBEVIS Anledningen till att man inte är öppen med sitt medlemskap berodde enligt deltagarna på att man är rädd för trakasserier och rädsla över att förlora sitt arbete. De som fått utstå trakasserier på grund av sitt engagemang i partiet ökade från 20 procent till 27 procent. Av dem som svarade att de fått utstå trakasserier handlade det främst om tillmälen och utfrysning/mobbning. Nästan 30 procent av dessa har blivit utsatta för hot, 11 procent har fått egendom förstörd och nästan lika många har blivit fysiskt angripna. 14

15 Politiska frågor Vad gäller Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen är det fortsatt starkt stöd för att Sverige skall lämna unionen. 73 procent ansåg att Sverige skall lämna unionen, vilket är en ökning med 6 procent. 13 procent ansåg att Sverige skall förbli medlemmar, vilket är en minskning med nästan 5 procent. När det gäller euron svarade 94 procent att Sverige inte skall införa euron istället för kronan. När det gäller de politiska sakfrågorna angavs invandringen och lag och ordning som de viktigaste frågorna. Därefter följde Sveriges ekonomi, sjukvård, privatekonomi, sysselsättning, skola och utbildning, skatter, barnomsorg, utrikesoch säkerhetspolitik, äldreomsorg, företagens villkor, energifrågor, EU och euron, miljö och djurskydd och jämställdhetsfrågor. Politisk fråga Plats 2008/2009 Plats 2012 Invandring 1 1 Lag och ordning 2 2 Sveriges ekonomi 3 3 Sjukvård 4 4 Privatekonomi 7 5 Sysselsättning 6 6 Skola och utbildning 9 7 Skatter 10 8 Barnsomsorg 13 9 Utrikes- och säkerhetspolitik Äldreomsorg 5 11 Företagens villkor * (fanns ej med) 12 Energifrågor 8 13 EU och euron Miljö- och djurskydd Jämställdhetsfrågor procent av deltagarna svarade att man var mycket eller något positiv till kärnkraft. Motsvarande siffra 2008/2009 var 72 procent. 10 procent svarade att man var mycket eller något negativ till kärnkraft. Lika många svarade på samma sätt 2008/ procent svarade att de vara mycket eller något positiv till vindkraft. 30 procent var mycket eller något negativ till vindkraft. 23 procent hade ingen åsikt i frågan. 15

16 Partiorganisationen 72 procent av deltagarna är mycket eller delvis nöjda med hur partiorganisationen uppträder, fungerar och administreras. 3 procent anser att det finns ett starkt behov av förändring och 12 procent anser att partiorganisationen delvis är i behov av förändring. De som anser att partiorganisationen är i behov av förändring efterlyser i flera fall bättre central uppstyrning av lokalt agerande. Mer än hälften av deltagarna anser att de alltid eller delvis har lätt att komma i kontakt med partiet och få hjälp med frågor. 6 procent upplever att det är delvis svårt att komma i kontakt med partiet och 1,5 procent upplever att det är mycket svårt. Inom partiet har det diskuterats att inför en sorts stödmedlemskap. Det skulle innebära en lättare form av medlemskap där man betalar medlemsavgift för att stödja SD och man får ett medlemskort. Men stödmedlemskapet medför ingen rösträtt, man får ingen post från SD och man blir inte kallad till årsmöten. 54 procent av deltagarna ställde sig positiva till att införa ett sådant medlemskap och 22 procent ställde sig negativa. 52 procent ansåg att ett sådant medlemskap skulle medföra att partiet fick ännu fler medlemmar och 18 procent ansåg att det skulle innebära att en del vanliga medlemmar istället övergick till stödmedlemskap. 16

17 Riksdagsgruppen och kommande riksdagsval På frågan om vilket betyg man skulle vilja ge partiets riksdagsgrupp blev medelbetyget 4,1 på en 5-gradig skala. Inför riksdagsvalet 2010 hade partiet en enda lista för att känna till vilken sammansättning riksdagsgruppen skulle ha redan innan valet. Orsaken till detta var att man ville få till stånd en grupp som fungerar bra ihop samt att partiets högsta beslutande organ, Landsdagarna, skulle ges inflytande över riksdagsgruppens sammansättning. På frågan om vad deltagarna tyckte om detta svarade 27 procent att det var mycket bra och 45 procent att det var bra. Endast 1,9 procent svarade att det var dåligt. Var det bra med en enda lista i riksdagsvalet 2010? 27% 42% 45% 2% Mycket bra Bra Dåligt På frågan om man anser att partiet bör ha en enda lista även i riksdagsvalet 2014 för att innan valet veta vilken sammansättning man får i riksdagsgruppen svarade 75 procent ja, 6 procent nej och 19 procent visste inte. Bör partiet ha en enda lista i riksdagsvalet 2014? 75% 42% 6% 19% Ja Nej Vet inte 17

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002 VALU 2002 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002 Hernborn, Hans Sveriges Television Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Thedéen, Torbjörn KTH Kungliga tekniska

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2006

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2006 VALU 2006 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2006 Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Hernborn, Hans Sveriges Television Näsman, Per KTH Kungliga tekniska högskolan,

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018? Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Startskott inför valet 2018

Startskott inför valet 2018 Startskott inför valet 2018 Sören Holmberg & Toivo Sjörén 4 juli 2017 Wisby Strand Hemskhetsindex en jämförelse mellan 2017, 2014 och 20 Andel hemskt 2017 2014 20 73 79 64 64 51 39 45 29 18 49 49 28 28

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Novus partiernas ba sta fra ga, januari 2014

Novus partiernas ba sta fra ga, januari 2014 Novus partiernas ba sta fra ga, januari 2014 2014-01-22 Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast, och vilket parti de anser har bäst politik i respektive fråga. Undersökningen

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014 VALU 2014 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014 Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Näsman, Per KTH Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg SOM-rapport nr 2008:2 SOM Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län Åsa Nilsson Malin Forsberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Analyserna i föreliggande tabellrapport

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2010

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2010 VALU 2010 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2010 Näsman, Per KTH Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010

Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010 Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010 Ulrica Schenström Arne Modig Sven-Eric Söder Riksdagsval 2010 Sida 2 60% 3,9% -0,4% -1,3% -1,0% -4,3% -0,2% 2,1% 2,8% 1,0% -2,4% 50% 49,4% 43,6%

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden.

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden. Norrköpings explorer Variabler i vyn Stadsdelar i Norrköping Källa: Statistiska centralbyrån Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

VALFORSKNINGSPROGRAMMET

VALFORSKNINGSPROGRAMMET Väljarkunskap Uppdaterad tabellsammanställning byggd på resultat redovisade i kapitlet Okunniga väljare? i boken Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år (Norstedts Juridik 2004) VALFORSKNINGSPROGRAMMET

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg MEMO/11/292 Bryssel den 13 maj 2011 Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg Av Europas unga kan 53 % tänka sig att flytta utomlands för att arbeta Mer än hälften (53 %) av personer i de

Läs mer

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 Opinionsundersökning Järva Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 1 Resultat 2 ABF Stockholm Sammanfattning av resultaten BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Sweden EU-PARLAMENTS- VALUNDERSÖKNING 2004 FRÅGEFORMULÄR För frågor och information om 2004 år EU-parlamentsvalundersökning vänd Dig till

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Novus mäter återkommande vilka vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor.

Novus mäter återkommande vilka vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor. -01-27 Rapport: Bästa parti i de viktigaste frågorna Novus mäter återkommande vilka vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor. Undersökningen är genomförd 19 25 uari i Novus Sverigepanel

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -09-02 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Väljaropinionen

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro September Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

VILKA PARTIER LÖSER VÄLJARNAS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM?

VILKA PARTIER LÖSER VÄLJARNAS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM? VILKA PARTIER LÖSER VÄLJARNAS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM? JOHAN MARTINSSON www.som.gu.se Vilka är de viktigaste samhällsproblemen 2017? www.som.gu.se Viktiga samhällsfrågor Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Pride 2003. arbetslivsrapport nr 2005:10 issn 1401-2928. En undersökning av homo- och bisexuellas åsikter och attityder till aktuella frågor

Pride 2003. arbetslivsrapport nr 2005:10 issn 1401-2928. En undersökning av homo- och bisexuellas åsikter och attityder till aktuella frågor Pride 2003 En undersökning av homo- och bisexuellas åsikter och attityder till aktuella frågor Vibeke Bildt arbetslivsrapport nr 2005:10 issn 1401-2928 Temaforskning Arbetsliv i storstad Temaledare Ewa

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015 Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 05 Ipsos: David Ahlin, Nicklas Källebring, Gustav Gidenstam Ipsos. 0 Ipsos. All rights All rights reserved.

Läs mer

DN/Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken

DN/Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken DN/Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken uari Ipsos: David Ahlin, Gustav Gidenstam Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. Moderaterna har förlorat sakfrågeägarskapet i försvarsfrågan DN/Ipsos återkommande

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/ DN/Ipsos väljarbarometer december Stockholm, 16/12 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Val idag skulle ge ungefär samma riksdag DN/Ipsos väljarbarometer

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

Valdeltagande i Sverige

Valdeltagande i Sverige Valdeltagande i Sverige Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976-2006 Tabellsammanställning Arbetsversion Per Hedberg Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/ DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/11 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna DN/Ipsos

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 24, 24, 24, 19,0% 22, 21, 10% 0% 8, 7, 7, 8,0% 4,9% 5,9% 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1,1% M C

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 1 Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 22,8 24,4 23,8 19,1 16,9 15,9 11,7 12,9 12 12,9 18,2 17,5 17 14,3 16,2 9,4 11,1 10,6 5,9 14,2 12,2

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Fakta om undersökningarna

Fakta om undersökningarna - - 9 EU företagens eller medborgarnas projekt? Välkomna! Anders Ydstedt, Svensk Tidskrift Christina Riksén, Stiftelsen Sverige i Europa Allmänhetens respektive företagares syn på EUfrågor Örjan Hultåker,

Läs mer

Almedalen 2014. Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01

Almedalen 2014. Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01 Almedalen 2014 Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01 2 Opinionsläget Opinionen idag Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? % 50 Valresultat 2010 40 30 30,1 30,6 30,7 20

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet.

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet. Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet Valundersökningar 2014 SCB/Valforskningsprogrammet #26 Europaparlamentsvalundersökningen 2014 #27 Valundersökningen

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer