Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish)"

Transkript

1 Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish)

2 LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. Undersökning om medborgarpåverkan En internationell forskargrupp gör en undersökning i närmare 50 länder, där man jämför inställningen till frågor som gäller medborgarpåverkan. Uppgifterna sammanställs för att utreda situationen i Finland och för att kartlägga vad olika befolkningsgrupper har för uppfattning om saken. För att undersökningen ska lyckas är det viktigt att människor med olika uppfattningar om de här frågorna besvarar enkäten. Du är en av de finländare mellan 15 och 75 år som slumpmässigt* valts ut till undersökningen. För datainsamlingen i Finland ansvarar Statistikcentralen. Undersökningen genomförs i samarbete med Tammerfors universitet. Sekretess Innan materialet överlämnas till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors universitet och det internationella informationsarkivet raderas alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda svarspersoner. Materialet behandlas med statistiska metoder och det går alltså inte att urskilja hur någon enskild person har svarat. Återsändning Vänligen fyll i blanketten och återsänd den före i bifogade kuvert till Statistikcentralen. Portot är betalt. Alternativt kan du besvara enkäten på internet. Skriv i adressfältet på internet Dina personliga koder är: Användar-ID Lösenord Bland dem som deltagit i undersökningen utlottas en Apple ipad -surfplatta värd ungefär 500 euro. Ytterligare information Forskningsamanuens Seppo Antikainen, tfn , Forskare Markku Nieminen, tfn , Tack på förhand för samarbetet Statistikcentralen Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv Jari Tarkoma statistikdirektör Sami Borg direktör * Urvalet har uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.

3 LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. BLANKETTANVISNINGAR Ringa in numret på det alternativ som bäst motsvarar din vid varje fraga. För en del frågor skrivs svaret in i det fält som reserverats för ändamålet. Exempel 1. Här skriver du in svaret på den linje som reserverats för ändamålet. Vilket år är du född? Exempel 2. Här ringar du in något av de alternativ som ges. Bor du i centrum av en stor stad... 1 i en förort till eller i närheten av en stor stad... 2 i en liten stad... 3 i en by eller i en tätort på landsbygden... 4 i glesbygden på landet... 5 Exempel 3. Många frågor har flera delar (a, b, c osv.). Svara på varje del. I vilken mån instämmer du i följande påståenden? Ringa in bara ett alternativ på varje rad. Helt av samma Av samma Varken av samma eller annan Av annan Helt av annan a) För det mesta kan vi lita på att regeringen fattar rätta beslut b) De flesta politiker är med i politiken bara för att själva dra nytta av det Kan inte säga

4 Först några frågor om din utbildning 1. Är du Man... 1 Kvinna Vilket år är du född? Hur många år har du sammanlagt gått i skola eller studerat? Räkna med folk-, medborgar- eller grundskola, gymnasium och annan allmänbildande utbildning, alla heltidsstudier som leder till ett yrke samt utbildning på högre nivå. Om du ännu går i skola eller studerar, anteckna antalet utbildningsår. år Jag har inte gått i skola Vilken utbildning har du? Ringa in den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ. Fortfarande i grundskolan... 1 Folkskola eller medborgarskola... 2 Grundskola... 3 Yrkesskola eller -kurs... 4 Gymnasium eller student... 5 Yrkesutbildning på institutnivå... 6 Yrkeshögskola... 7 Universitet, lägre examen... 8 Universitet, högre examen... 9 Nu några frågor om din arbetssituation Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna familjens företag minst en timme per vecka. Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete (mammaeller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur din vanliga arbetssituation ser ut. 5. Förvärvsarbetar du? Jag förvärvsarbetar för närvarande... 1 Fortsätt med fråga 6. Jag förvärvsarbetar inte för närvarande men har tidigare gjort det... 2 Fortsätt med fråga 7. Jag har aldrig förvärvsarbetat... 3 Fortsätt med fråga Hur många timmar arbetar du i medeltal per vecka övertid medräknad? Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna med alla timmar. timmar 3 Statistikcentralen ISSP 2014

5 Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, svara utgående från ditt huvudsakliga arbete. Om du inte arbetar för närvarande eller om du är pensionerad, svara utgående från ditt senaste arbete. Affärsidkare och yrkesutövare betraktas som företagare. 7. Är/var du Löntagare... 1 Företagare utan anställda... 2 Företagare med anställda... 3 Hur många anställda har/hade ditt företag förutom dig själv? personer Arbetar i den egna familjens företag Har/hade du någon arbetsledande funktion, dvs. har/hade du underställda? Ja... 1 Nej... 2 Hur många? personer 9. Arbetar/arbetade du i ett vinstdrivande företag eller i en icke-vinstdrivande organisation? I ett vinstdrivande företag... 1 I en icke-vinstdrivande organisation Arbetar/arbetade du inom den offentliga eller privata sektorn? Inom den offentliga sektorn... 1 Inom den privata sektorn a. Vilket är ditt nuvarande eller senaste yrke? Ange yrkesbenämningen för ditt huvudsakliga arbete så noggrant som möjligt, t.ex. elektronikmontör hellre än montör. Ange yrke, inte examen. Yrke: 11b. Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 11c. Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där du arbetar/arbetade? Statistikcentralen ISSP

6 12. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din nuvarande situation? Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur din vanliga arbetssituation ser ut. Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag)... 1 Arbetslös arbetssökande... 2 Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt)... 3 Praktikant eller läroavtalselev... 4 Permanent arbetsoförmögen... 5 Pensionär... 6 Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare... 7 Beväring eller i civiltjänst... 8 Något annat Är du gift, sammanboende eller i ett registrerat partnerskap och bor ni tillsammans? Vi bor tillsammans... 1 Gå till fråga 14. Vi bor inte tillsammans... 2 Gå till fråga 15. Jag har inte ett parförhållande... 3 Gå till fråga Hur många år har du bott ihop med din partner? Om du inte kommer ihåg exakt, uppskatta antalet år. Kryssa för, om mindre än ett år. år Mindre än ett år 15. Vilken utbildning har din partner? Ringa in den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ. Fortfarande i grundskolan... 1 Folkskola eller medborgarskola... 2 Grundskola... 3 Yrkesskola eller -kurs... 4 Gymnasium eller student... 5 Yrkesutbildning på institutnivå... 6 Yrkeshögskola... 7 Universitet, lägre examen... 8 Universitet, högre examen Vilket år är din partner född? 19 5 Statistikcentralen ISSP 2014

7 Följande frågor gäller din partners arbetssituation Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna familjens företag minst en timme per vecka. Om din partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. 17. Förvärvsarbetar din partner? Förvärvsarbetar för närvarande... 1 Gå till fråga 18. Förvärvsarbetar inte för närvarande, men har tidigare gjort det... 2 Gå till fråga 19. Han/hon har aldrig förvärvsarbetat... 3 Gå till fråga Hur många timmar arbetar din partner i medeltal per vecka övertid medräknad? Om han/hon har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna med alla timmar. timmar Om din partner har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och yrkesutövare / företagare, svara utgående från hans/hennes huvudsakliga arbete. Om din partner för närvarande inte förvärvsarbetar eller om han/hon är pensionerad, svara utifrån hans/hennes senaste arbete. Affärsidkare och yrkesutövare betraktas som företagare. 19. Är/var din partner Löntagare... 1 Företagare utan anställda... 2 Företagare med anställda... 3 Arbetar i den egna familjens företag Har/hade din partner någon arbetsledande funktion, dvs. har/hade din partner underställda? Ja... 1 Nej a. Vilket är din partners nuvarande eller senaste yrke? Ange yrkesbenämningen för hans/hennes huvudsakliga arbete så noggrant som möjligt, t.ex. elektronikmontör hellre än montör. Ange yrke, inte examen. Yrke: 21b. Vilka är/var din partners huvudsakliga arbetsuppgifter? 21c. Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där din partner arbetar/arbetade? Statistikcentralen ISSP

8 22. Vilket av följande beskriver bäst din partners nuvarande situation? Om din partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag)... 1 Arbetslös arbetssökande... 2 Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt)... 3 Praktikant eller läroavtalselev... 4 Permanent arbetsoförmögen... 5 Pensionär... 6 Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare... 7 Beväring eller i civiltjänst... 8 Något annat... 9 Här följer några frågor om medborgarpåverkan 23. Det finns många olika er om vad som förutsätts av en hederlig medborgare. På en skala där 1 innebär inte alls viktigt och 7 mycket viktigt, hur viktigt är det för dig personligen... Ringa in bara ett alternativ på varje rad. Inte alls viktigt Mycket viktigt a) Att alltid rösta vid val? Kan inte säga b) Att aldrig göra sig skyldig till skattefusk? c) Att alltid följa lagar och regler? d) e) f) g) h) i) Att hålla regeringens och myndigheternas handlande under uppsikt? Att vara aktiv i politiska och samhälleliga organisationer? Att försöka förstå andra människors synpunkter också när de är av annan än du? Att välja produkter av politiska, etiska eller miljövårdsmässiga skäl, även om de kostade lite mer? Att hjälpa människor i Finland som har det sämre ställt än du själv? Att hjälpa människor i andra länder som har det sämre ställt än du själv? Borde religiösa extremister tillåtas hålla offentliga möten? Borde absolut tillåtas... 1 Borde kanske tillåtas... 2 Borde kanske förbjudas... 3 Borde absolut förbjudas... 4 Kan inte säga Statistikcentralen ISSP 2014

9 25. Borde offentliga möten tillåtas för sådana grupper som med våld vill störta landets regering? Borde absolut tillåtas... 1 Borde kanske tillåtas... 2 Borde kanske förbjudas... 3 Borde absolut förbjudas... 4 Kan inte säga Borde offentliga möten tillåtas för människor som har fördomar mot någon ras eller etnisk grupp? Borde absolut tillåtas... 1 Borde kanske tillåtas... 2 Borde kanske förbjudas... 3 Borde absolut förbjudas... 4 Kan inte säga Nedan räknas olika former av politiskt och samhälleligt deltagande upp. Ange för var och en, om du gjort eller tänker göra följande saker: Ringa in bara ett alternativ på varje rad. Jag har gjort under det senaste året Jag har gjort någon gång tidigare Jag har inte gjort, men kunde göra Jag har inte gjort, och tänker aldrig göra a) Skrivit under en vädjan? Kan inte säga b) Bojkottat eller med avsikt köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljövårdsmässiga skäl? c) Deltagit i en demonstration? d) Deltagit i ett politiskt möte eller evenemang? e) Kontaktat eller försökt kontakta en politiker eller tjänsteman för att uttrycka din? f) Donerat eller samlat in pengar för politisk eller samhällelig verksamhet? g) Kontaktat media eller uttryckt din i media? h) Uttryckt politiska er på internet? Hur ofta använder du medier (TV, radio, tidningar, internet) för att följa med nyheter om politik eller för att skaffa dig kunskaper om politik? Flera gånger om dagen... 1 En gång om dagen dagar i veckan dagar i veckan dagar i veckan... 5 Mera sällan än en dag i veckan... 6 Aldrig... 7 Kan inte säga... 8 Statistikcentralen ISSP

10 29. Hur många personer som du känner har du att göra med en vanlig vardag, inkl. de personer som bor i ditt hushåll? Vi är intresserade av det totala antalet personer. Att ha att göra med innebär personer som du har kontakt med ansikte mot ansikte, per telefon, e-post, brev, sociala medier eller på internet. Räkna bara med sådana personer som du känner. Med 0 4 personer Med 50 eller fler personer... 5 Kan inte säga Många människor hör till olika grupper, organisationer eller föreningar. Ange vid varje grupp, om du är medlem eller deltar i dess verksamhet. Ringa in bara ett alternativ på varje rad. Är medlem och deltar aktivt Är medlem, men deltar inte aktivt Har tidigare varit medlem, men inte längre Har aldrig varit medlem a) Politiskt parti b) Fackförening, företagarorganisation eller annan motsvarande förening c) Kyrka eller annan religiös organisation d) Idrotts-, fritids- eller kulturgrupp eller - förening e) Någon annan organisation eller förening Kan inte säga 31. Det finns olika er om människors rättigheter i en demokrati. På skalan 1 7, där 1 betyder inte alls viktigt och 7 mycket viktigt, hur viktigt anser du att det är Ringa in bara ett alternativ på varje rad. Inte alls viktigt Mycket viktigt a) Att alla medborgare har en tillfredsställande levnadsstandard? b) c) d) e) f) g) h) Att den offentliga förvaltningen och myndigheterna respekterar och värnar minoriteters rättigheter? Att medborgare ges större möjligheter att delta i offentligt beslutsfattande? Att medborgare kan visa civil olydnad, om de motsätter sig regeringens agerande? Att den offentliga makten respekterar demokratiska rättigheter under alla omständigheter? Att personer som dömts för allvarliga brott förlorar sina medborgerliga rättigheter? Att personer som bott länge i landet, som inte har landets medborgarskap, får rösta i landets nationella val? Att medborgare har rätt att avstå från att rösta? i) Att hälso- och sjukvård erbjuds åt alla? Kan inte säga 9 Tilastokeskus ISSP 2014

11 32. I vilken mån instämmer du i följande påståenden? Ringa in bara ett alternativ på varje rad. Helt av samma Av samma Varken av samma eller annan Av annan Helt av annan a) Människor som jag har inget att säga till om i beslut som fattas av regeringen b) Jag tror inte att regeringen bryr sig om vad människor som jag tycker c) Jag tycker att jag är ganska insatt i de aktuella politiska frågorna i Finland d) Jag tycker att de flesta finländare är mer insatta i politik och regeringens arbete än jag Kan inte säga OM MAN ANTAR ATT RIKSDAGEN PLANERAR EN NY LAG, SOM DU ANSER VARA ORÄTTVIS ELLER SKADLIG. 33. Hur sannolikt skulle det vara i en dylik situation att du kunde göra någonting åt det antingen ensam eller tillsammans med andra? Mycket sannolikt... 1 Ganska sannolikt... 2 Inte särskilt sannolikt... 3 Inte alls sannolikt... 4 Kan inte säga Om du försökte påverka, hur sannolikt skulle det vara att riksdagen på allvar skulle uppmärksamma dina krav? Mycket sannolikt... 1 Ganska sannolikt... 2 Inte särskilt sannolikt... 3 Inte alls sannolikt... 4 Kan inte säga Hur intresserad är du av politik? Mycket intresserad... 1 Ganska intresserad... 2 Inte särskilt intresserad... 3 Inte alls intresserad... 4 Kan inte säga När man diskuterar politik talar man ofta om vänstern och högern. Var skulle du placera din egen ståndpunkt på skalan 0 10, där 0 betyder vänstern och 10 högern? Vänstern Högern Kan inte säga Tilastokeskus ISSP

12 37. I vilken mån instämmer du i följande påståenden? Ringa in bara ett alternativ på varje rad. Helt av samma Av samma Varken av samma eller annan Av annan Helt av annan a) För det mesta kan vi lita på att regeringen fattar rätta beslut b) De flesta politiker är med i politiken bara för att själva dra nytta av det Kan inte säga 38. Om människor hade möjlighet att utnyttja dig, hur ofta tror du att de skulle göra det eller hur ofta skulle de försöka vara ärliga? De skulle nästan alltid försöka utnyttja mig... 1 De skulle för det mesta försöka utnyttja mig... 2 De skulle för det mesta försöka vara ärliga... 3 De skulle nästan alltid försöka vara ärliga... 4 Kan inte säga Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på människor eller bör man vara på sin vakt mot andra människor? Man kan nästan alltid lita på människor.. 1 Man kan oftast lita på människor... 2 Man bör oftast vara på sin vakt mot andra människor... 3 Man bör nästan alltid vara på sin vakt mot andra människor... 4 Kan inte säga När du träffar dina vänner, släktingar eller arbetskamrater, hur ofta diskuterar du politik med dem? Ofta... 1 Ibland... 2 Sällan... 3 Aldrig... 4 Kan inte säga När du har en stark i en politisk fråga, hur ofta försöker du övertala dina vänner, släktingar eller arbetskamrater att dela dina er? Ofta... 1 Ibland... 2 Sällan... 3 Aldrig... 4 Kan inte säga Tilastokeskus ISSP 2014

13 42. Vad anser du om följande påståenden beträffande politiken i Finland? Ringa in bara ett alternativ på varje rad. Helt av samma a) Partierna uppmuntrar människor att bli politiskt aktiva b) Partierna erbjuder inte väljarna verkliga alternativ i politiska frågor c) Folkomröstningar är ett bra sätt att avgöra viktiga politiska frågor Hur ärliga ansåg du att rösträkningen och rapporteringen av valresultat var i riksdagsvalet 2011? Mycket ärliga... 1 Ganska ärliga... 2 Varken ärliga eller oärliga... 3 Ganska oärliga... 4 Mycket oärliga... 5 Kan inte säga Hur rättvisa tycker du att olika kandidaters och partiers kampanjmöjligheter var i valet i fråga? Mycket rättvisa... 1 Ganska rättvisa... 2 Varken rättvisa eller orättvisa... 3 Ganska orättvisa... 4 Mycket orättvisa... 5 Kan inte säga Hur angelägna är myndigheterna inom den offentliga sektorn i Finland att ge god service till medborgarna? Mycket angelägna... 1 Ganska angelägna... 2 Inte särskilt angelägna... 3 Inte alls angelägna... 4 Kan inte säga Hur allmän anser du att korruptionen är inom den offentliga sektorn i Finland? Knappast någon har gjort sig skyldig till korruption... 1 Mycket få har gjort sig skyldiga till korruption... 2 Ganska många har gjort sig skyldiga till korruption... 3 Många har gjort sig skyldiga till korruption... 4 Nästan alla har gjort sig skyldiga till korruption... 5 Kan inte säga... 8 Av samma Varken av samma eller annan åsik Av annan Helt av annan Kan inte säga Tilastokeskus ISSP

14 47. Uppskatta hur demokratin fungerar på skalan 0 10, där 0 betyder mycket dåligt och 10 mycket bra. Ringa in bara ett alternativ på varje rad. a) Hur bra fungerar demokratin i Finland idag? b) Och för 10 år sedan, hur bra fungerade demokratin då i Finland? c) Och om 10 år, hur tror du att demokratin fungerar då i Finland? Hur ofta i genomsnitt brukar du själv Ringa in bara ett alternativ på varje rad. Mycket dåligt Flera gånger om dagen En gång om dagen 5 6 dagar i veckan 3 4 dagar i veckan 1 2 dagar i veckan Mera sällan än en dag i veckan Mycket bra Aldrig a) Läsa politiska artiklar i en dagstidning? b) Se på nyheter om politik på TV? c) Lyssna på nyheter om politik på radio? d) Använda internet för att följa med politiska nyheter eller för att få politisk information? Kan inte säga Kan inte säga Till sist några bakgrundfrågor 49. Är du eller har du varit medlem i något fackförbund? Jag är för närvarande medlem... 1 Jag har varit medlem, men är inte för närvarande... 2 Jag har aldrig varit medlem Hör du till någon kyrka eller religiöst samfund? Evangelisk-lutherska kyrkan... 1 Ortodoxa kyrkan... 2 Katolska kyrkan... 3 Annan kristen kyrka eller annat kristet samfund... 4 Judisk församling/samfund... 5 Islamisk församling/samfund... 6 Buddhistisk församling/samfund... 7 Hinduisk församling/samfund... 8 Jag hör till något annat asiatiskt religionssamfund... 9 Jag hör till något annat religionssamfund Jag hör inte till kyrkan eller till ett religionssamfund Tilastokeskus ISSP 2014

15 51. Om bröllop, begravningar o.d. inte beaktas, hur ofta deltar du i gudstjänster, kyrkliga förrättningar eller religiösa möten? Flera gånger i veckan eller oftare... 1 En gång i veckan... 2 Två till tre gånger i månaden... 3 En gång i månaden... 4 Flera gånger om året... 5 Årligen... 6 Mer sällan än en gång om året... 7 Aldrig I vårt samhälle finns det vissa samhällsklasser som uppfattas som högre och andra som uppfattas som lägre. Här hittar du en skala som beskriver samhällelig ställning. Var skulle du placera dig själv på skalan, där 10 anger den högsta klassen och 1 den lägsta? Ringa in bara ett nummer. Den högsta klassen Den lägsta klassen Ibland avstår vissa människor från att rösta av olika skäl. Röstade du i det senaste riksdagsvalet i april 2011? Ja... 1 Nej... 2 Fortsätt med fråga 55. Jag hade inte rösträtt... 3 Fortsätt med fråga Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2011? Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)... 1 Centerpartiet (CENT)... 2 Samlingspartiet (SAML)... 3 Vänsterförbundet (VÄNST)... 4 Svenska folkpartiet (SFP)... 5 Gröna förbundet (GRÖNA)... 6 Kristdemokraterna (KD)... 7 Sannfinländarna (SAF)... 8 Annat parti eller annan gruppering... 9 Vill inte säga Kan inte säga Tilastokeskus ISSP

16 55. Hur många personer bor vanligen i ditt hushåll, inklusive dig själv? a) Sammanlagt... personer av vilka: b) 18-åriga eller äldre... personer c) 7 17-åriga... personer d) 6-åriga eller yngre... personer 56. Vilken är din genomsnittliga månadsinkomst före skatt (=bruttoinkomster) inklusive kapitalinkomster och alla sociala förmåner? euro i månaden Om du bor ensam, gå till fråga Vilken är ditt hushålls genomsnittliga, sammanlagda månadsinkomst före skatt (=bruttoinkomster) inklusive kapitalinkomster och alla sociala förmåner? euro i månaden 58. Är du för närvarande Gift... 1 Sambo... 2 I registrerat partnerskap... 3 Separerad från min make/maka/registrerade partner (men fortfarande lagligen gift/i ett registrerat partnerskap)... 4 Skild från min make/maka/registrerade partner... 5 Änka/änkling/registrerad partner avliden... 6 Jag har aldrig varit gift/levt i ett registrerat partnerskap... 7 Inget av dessa Bor du i centrum av en stor stad... 1 i en förort till eller i närheten av en stor stad... 2 i en annan stad... 3 i en by eller i en tätort på landsbygden... 4 i glesbygden på landet Tilastokeskus ISSP 2014

17 60. Till vilken av följande grupper tycker du att du hör? Ringa in ett eller högst två alternativ Finskspråkiga... 1 Svenskspråkiga... 2 Samer... 3 Romer... 4 Estländare... 5 Ryssar... 6 Svenskar... 7 Somalier... 8 Invandrare... 9 Återflyttare Annan, vilken? a. I vilket land är din far född? 61b. I vilket land är din mor född? Kommer du ännu att tänka på något som du vill lyfta fram här? Tack för din medverkan! Skicka enkätblanketten i det bifogade svarskuvertet till Statistikcentralen. Portot är betalt. Var med i utlottningen av en surfplatta. Vinnaren underrättas personligen. Tilastokeskus ISSP

18 Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish web version)

19 Undersökning om medborgarpåverkan Svara på frågor om medborgarpåverkan som börjar på följande sidor genom att välja ett eller flera alternativ eller genom att skriva in svaren i de tomma fälten. Genom att klicka på knappen "Nästa" kommer du vidare på blanketten. Ibland kan det ta en stund att komma till nästa sida. Använd inte webbläsarens Tillbaka/Framåt-knappar. Kohdenro Är du... ( ) Man ( ) Kvinna Vilket år är du född? Hur många år har du sammanlagt gått i skola eller studerat? Räkna med folk-, medborgar- eller grundskola, gymnasium och annan allmänbildande utbildning, alla heltidsstudier som leder till ett yrke samt utbildning på högre nivå. Om du ännu går i skola eller studerar, anteckna antalet utbildningsår. Om du inte har gått i skola, klicka på "Jag har inte gått i skola". Jag har gått i skola sammanlagt: År Jag har inte gått i skola ( ) Vilken utbildning har du? Välj den högsta utbildningsnivå som slutförts. ( ) Fortfarande i grundskolan ( ) Folkskola eller medborgarskola ( ) Grundskola ( ) Yrkesskola eller -kurs ( ) Gymnasium eller student ( ) Yrkesutbildning på institutnivå ( ) Yrkeshögskola ( ) Universitet, lägre examen ( ) Universitet, högre examen

20 Förvärvsarbetar du? Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna familjens företag minst en timme per vecka. Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur din vanliga arbetssituation ser ut. ( ) Jag förvärvsarbetar för närvarande ( ) Jag förvärvsarbetar inte för närvarande men har tidigare gjort det ( ) Jag har aldrig förvärvsarbetat Hur många timmar arbetar du i medeltal per vecka övertid medräknad? Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna med alla timmar. Timmar Är/var du... Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, svara utgående från ditt huvudsakliga arbete. Om du inte arbetar för närvarande eller om du är pensionerad, svara utgående från ditt senaste arbete. Affärsidkare och yrkesutövare betraktas som företagare. ( ) Löntagare ( ) Företagare utan anställda ( ) Företagare med anställda ( ) Arbetar i den egna familjens företag Hur många anställda har/hade ditt företag förutom dig själv? Har du någon arbetsledande funktion, dvs. har/hade du underställda? ( ) Ja ( ) Nej Hur många underställda? Arbetar/arbetade du i ett vinstdrivande företag eller i en icke-vinstdrivande organisation? ( ) I ett vinstdrivande företag ( ) I en icke-vinstdrivande organisation Arbetar/arbetade du inom den offentliga eller privata sektorn? ( ) Inom den offentliga sektorn ( ) Inom den privata sektorn

21 Vilket är ditt nuvarande eller senaste yrke? Ange yrkesbenämningen för ditt huvudsakliga arbete så noggrant som möjligt, t.ex. elektronikmontör hellre än montör. Ange yrke, inte examen. Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där du arbetar/arbetade? Vilket av följande alternativ beskriver bäst din nuvarande situation? Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur din vanliga arbetssituation ser ut. ( ) Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag) ( ) Arbetslös arbetssökande ( ) Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt) ( ) Praktikant eller läroavtalselev ( ) Permanent arbetsoförmögen ( ) Pensionär ( ) Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare ( ) Beväring eller i civiltjänst ( ) Något annat Är du gift, sammanboende eller i ett registrerat partnerskap och bor ni tillsammans? ( ) Vi bor tillsammans ( ) Vi bor inte tillsammans ( ) Jag har inte ett parförhållande Hur många år har du bott ihop med din partner? Om du inte kommer ihåg exakt, uppskatta antalet år. Om mindre än ett år, klicka på "Mindre än ett år". Vi har bott ihop: År Mindre än ett år ( )

22 Vilken utbildning har din partner? Välj den högsta utbildningsnivå som slutförts. ( ) Fortfarande i grundskolan ( ) Folkskola eller medborgarskola ( ) Grundskola ( ) Yrkesskola eller -kurs ( ) Gymnasium eller student ( ) Yrkesutbildning på institutnivå ( ) Yrkeshögskola ( ) Universitet, lägre examen ( ) Universitet, högre examen Vilket år är din partner född? Förvärvsarbetar din partner? Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna familjens företag minst en timme per vecka. Om din partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. ( ) Förvärvsarbetar för närvarande ( ) Förvärvsarbetar inte för närvarande, men har tidigare gjort det ( ) Han/hon har aldrig förvärvsarbetat Hur många timmar arbetar din partner i medeltal per vecka övertid medräknad? Om han/hon har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna med alla timmar. Timmar Är/var din partner... Om din partner har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och yrkesutövare/företagare, svara utgående från hans/hennes huvudsakliga arbete. Om din partner för närvarande inte förvärvsarbetar eller om han/hon är pensionerad, svara utifrån hans/hennes senaste arbete. Affärsidkare och yrkesutövare betraktas som företagare. ( ) Löntagare ( ) Företagare utan anställda ( ) Företagare med anställda ( ) Arbetar i den egna familjens företag Har/hade din partner någon arbetsledande funktion, dvs. har/hade din partner underställda? ( ) Ja ( ) Nej

23 Vilket är din partners nuvarande eller senaste yrke? Ange yrkesbenämningen för hans/hennes huvudsakliga arbete så noggrant som möjligt, t.ex. elektronikmontör hellre än montör. Ange yrke, inte examen. Vilka är/var din partners huvudsakliga arbetsuppgifter? Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där din partner arbetar/arbetade? Vilket av följande beskriver bäst din partners nuvarande situation? Om din partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. ( ) Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag) ( ) Arbetslös arbetssökande ( ) Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt) ( ) Praktikant eller läroavtalselev ( ) Permanent arbetsoförmögen ( ) Pensionär ( ) Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare ( ) Beväring eller i civiltjänst ( ) Något annat Det finns många olika er om vad som förutsätts av en hederlig medborgare. På en skala där 1 innebär inte alls viktigt och 7 mycket viktigt, hur viktigt är det för dig personligen... Välj ett alternativ på varje rad. Att alltid rösta vid val? Att aldrig göra sig skyldig till skattefusk? Att alltid följa lagar och regler? Att hålla regeringens och myndigheternas handlande under uppsikt? Att vara aktiv i politiska och samhälleliga organisationer? 1 Inte alls viktigt Mycket viktigt Kan inte säga

24 Att försöka förstå andra människors synpunkter också när de är av annan än du? Att välja produkter av politiska, etiska eller miljövårdsmässiga skäl, även om de kostade lite mer? Att hjälpa människor i Finland som har det sämre ställt än du själv? Att hjälpa människor i andra länder som har det sämre ställt än du själv? Borde religiösa extremister tillåtas hålla offentliga möten? ( ) Borde absolut tillåtas ( ) Borde kanske tillåtas ( ) Borde kanske förbjudas ( ) Borde absolut förbjudas ( ) Kan inte säga Borde offentliga möten tillåtas för sådana grupper som med våld vill störta landets regering? ( ) Borde absolut tillåtas ( ) Borde kanske tillåtas ( ) Borde kanske förbjudas ( ) Borde absolut förbjudas ( ) Kan inte säga Borde offentliga möten tillåtas för människor som har fördomar mot någon ras eller etnisk grupp? ( ) Borde absolut tillåtas ( ) Borde kanske tillåtas ( ) Borde kanske förbjudas ( ) Borde absolut förbjudas ( ) Kan inte säga

25 Nedan räknas olika former av politiskt och samhälleligt deltagande upp. Ange för var och en, om du gjort eller tänker göra följande saker... Välj ett alternativ på varje rad. Skrivit under en vädjan? Bojkottat eller med avsikt köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljövårdsmässiga skäl? Deltagit i en demonstration? Deltagit i ett politiskt möte eller evenemang? Kontaktat eller försökt kontakta en politiker eller tjänsteman för att uttrycka din? Donerat eller samlat in pengar för politisk eller samhällelig verksamhet? Kontaktat media eller uttryckt din i media? Uttryckt politiska er på internet? Jag har gjort under det senaste året Jag har gjort någon gång tidigare Jag har Jag har inte gjort, inte gjort, men kunde och tänker göra aldrig göra Kan inte säga ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Hur ofta använder du medier (TV, radio, tidningar, internet) för att följa med nyheter om politik eller för att skaffa dig kunskaper om politik? ( ) Flera gånger om dagen ( ) En gång om dagen ( ) 5 6 dagar i veckan ( ) 3 4 dagar i veckan ( ) 1 2 dagar i veckan ( ) Mera sällan än en dag i veckan ( ) Aldrig ( ) Kan inte säga

26 Hur många personer som du känner har du att göra med en vanlig vardag, inkl. de personer som bor i ditt hushåll? Vi är intresserade av det totala antalet personer. Att ha att göra med innebär personer som du har kontakt med ansikte mot ansikte, per telefon, e-post, brev, sociala medier eller på internet. Räkna bara med sådana personer som du känner. ( ) Med 0 4 personer ( ) 5-9 ( ) ( ) ( ) Med 50 eller fler personer ( ) Kan inte säga Många människor hör till olika grupper, organisationer eller föreningar. Ange vid varje grupp, om du är medlem eller deltar i dess verksamhet. Välj ett alternativ på varje rad. Är medlem och deltar aktivt Är medlem, men deltar inte aktivt Har tidigare varit medlem, men inte längre Har aldrig varit medlem Kan inte säga Politiskt parti ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Fackförening, företagarorganisation eller annan motsvarande förening Kyrka eller annan religiös organisation Idrotts-, fritids- eller kulturgrupp eller - förening Någon annan organisation eller förening ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Det finns olika er om människors rättigheter i en demokrati. På skalan 1 7, där 1 betyder inte alls viktigt och 7 mycket viktigt, hur viktigt anser du att det är Välj ett alternativ på varje rad. Att alla medborgare har en tillfredsställande levnadsstandard? Att den offentliga förvaltningen och myndigheterna respekterar och värnar minoriteters rättigheter? 1 Inte alls viktigt Mycket viktigt Kan inte säga

27 Att medborgare ges större möjligheter att delta i offentligt beslutsfattande? Att medborgare kan visa civil olydnad, om de motsätter sig regeringens agerande? Att den offentliga makten respekterar demokratiska rättigheter under alla omständigheter? Att personer som dömts för allvarliga brott förlorar sina medborgerliga rättigheter? Att personer som bott länge i landet, som inte har landets medborgarskap, får rösta i landets nationella val? Att medborgare har rätt att avstå från att rösta? Att hälso- och sjukvård erbjuds åt alla? I vilken mån instämmer du i följande påståenden? Välj ett alternativ på varje rad. Människor som jag har inget att säga till om i beslut som fattas av regeringen Jag tror inte att regeringen bryr sig om vad människor som jag tycker Helt av samma Av samma Varken av samma eller annan Av annan Helt av annan Kan inte säga ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

28 Jag tycker att jag är ganska insatt i de aktuella politiska frågorna i Finland Jag tycker att de flesta finländare är mer insatta i politik och regeringens arbete än jag ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) OM MAN ANTAR ATT RIKSDAGEN PLANERAR EN NY LAG, SOM DU ANSER VARA ORÄTTVIS ELLER SKADLIG. Hur sannolikt skulle det vara i en dylik situation att du kunde göra någonting åt det antingen ensam eller tillsammans med andra? ( ) Mycket sannolikt ( ) Ganska sannolikt ( ) Inte särskilt sannolikt ( ) Inte alls sannolikt ( ) Kan inte säga Om du försökte påverka, hur sannolikt skulle det vara att riksdagen på allvar skulle uppmärksamma dina krav? ( ) Mycket sannolikt ( ) Ganska sannolikt ( ) Inte särskilt sannolikt ( ) Inte alls sannolikt ( ) Kan inte säga Hur intresserad är du av politik? ( ) Mycket intresserad ( ) Ganska intresserad ( ) Inte särskilt intresserad ( ) Inte alls intresserad ( ) Kan inte säga När man diskuterar politik talar man ofta om vänstern och högern. Var skulle du placera din egen ståndpunkt på skalan 0 10, där 0 betyder vänstern och 10 högern? Vänstern Kan inte Högern säga ( ) ( ) ( ) ( )

29 I vilken mån instämmer du i följande påståenden? Välj ett alternativ på varje rad. För det mesta kan vi lita på att regeringen fattar rätta beslut De flesta politiker är med i politiken bara för att själva dra nytta av det Helt av samma Av samma Varken av samma eller annan Av annan Helt av annan Kan inte säga ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Om människor hade möjlighet att utnyttja dig, hur ofta tror du att de skulle göra det eller hur ofta skulle de försöka vara ärliga? ( ) De skulle nästan alltid försöka utnyttja mig ( ) De skulle för det mesta försöka utnyttja mig ( ) De skulle för det mesta försöka vara ärliga ( ) De skulle nästan alltid försöka vara ärliga ( ) Kan inte säga Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på människor eller bör man vara på sin vakt mot andra människor? ( ) Man kan nästan alltid lita på människor ( ) Man kan oftast lita på människor ( ) Man bör oftast vara på sin vakt mot andra människor ( ) Man bör nästan alltid vara på sin vakt mot andra människor ( ) Kan inte säga När du träffar dina vänner, släktingar eller arbetskamrater, hur ofta diskuterar du politik med dem? ( ) Ofta ( ) Ibland ( ) Sällan ( ) Aldrig ( ) Kan inte säga När du har en stark i en politisk fråga, hur ofta försöker du övertala dina vänner, släktingar eller arbetskamrater att dela dina er? ( ) Ofta ( ) Ibland ( ) Sällan ( ) Aldrig ( ) Kan inte säga

30 Vad anser du om följande påståenden beträffande politiken i Finland? Välj ett alternativ på varje rad. Partierna uppmuntrar människor att bli politiskt aktiva Partierna erbjuder inte väljarna verkliga alternativ i politiska frågor Folkomröstningar är ett bra sätt att avgöra viktiga politiska frågor Helt av samma Av samma Varken av samma eller annan åsik Av annan Helt av annan Kan inte säga ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Hur ärliga ansåg du att rösträkningen och rapporteringen av valresultat var i riksdagsvalet 2011? ( ) Mycket ärliga ( ) Ganska ärliga ( ) Varken ärliga eller oärliga ( ) Ganska oärliga ( ) Mycket oärliga ( ) Kan inte säga Hur rättvisa tycker du att olika kandidaters och partiers kampanjmöjligheter var i valet i fråga? ( ) Mycket rättvisa ( ) Ganska rättvisa ( ) Varken rättvisa eller orättvisa ( ) Ganska orättvisa ( ) Mycket orättvisa ( ) Kan inte säga Hur angelägna är myndigheterna inom den offentliga sektorn i Finland att ge god service till medborgarna? ( ) Mycket angelägna ( ) Ganska angelägna ( ) Inte särskilt angelägna ( ) Inte alls angelägna ( ) Kan inte säga Hur allmän anser du att korruptionen är inom den offentliga sektorn i Finland? ( ) Knappast någon har gjort sig skyldig till korruption ( ) Mycket få har gjort sig skyldiga till korruption ( ) Ganska många har gjort sig skyldiga till korruption ( ) Många har gjort sig skyldiga till korruption ( ) Nästan alla har gjort sig skyldiga till korruption ( ) Kan inte säga

31 Uppskatta hur demokratin fungerar på skalan 0 10, där 0 betyder mycket dåligt och 10 mycket bra. Välj ett alternativ på varje rad. Hur bra fungerar demokratin i Finland idag? Och för 10 år sedan, hur bra fungerade demokratin då i Finland? Och om 10 år, hur tror du att demokratin fungerar då i Finland? 0 Mycket dåligt Mycket bra ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kan inte säga Hur ofta i genomsnitt brukar du själv Läsa politiska artiklar i en dagstidning? Se på nyheter om politik på TV? Lyssna på nyheter om politik på radio? Använda internet för att följa med politiska nyheter eller för att få politisk information? Flera gånger om dagen En gång om dagen 5 6 dagar i veckan 3 4 dagar i 1 2 dagar i veckan veckan Mera sällan än en dag i veckan Aldrig Kan inte säga

32 Är du eller har du varit medlem i något fackförbund? ( ) Jag är för närvarande medlem ( ) Jag har varit medlem, men är inte för närvarande ( ) Jag har aldrig varit medlem Hör du till någon kyrka eller religiöst samfund? ( ) Evangelisk-lutherska kyrkan ( ) Ortodoxa kyrkan ( ) Katolska kyrkan ( ) Annan kristen kyrka eller annat kristet samfund ( ) Judisk församling/samfund ( ) Islamisk församling/samfund ( ) Buddhistisk församling/samfund ( ) Hinduisk församling/samfund ( ) Jag hör till något annat asiatiskt religionssamfund ( ) Jag hör till något annat religionssamfund ( ) Jag hör inte till kyrkan eller till ett religionssamfund Om bröllop, begravningar o.d. inte beaktas, hur ofta deltar du i gudstjänster, kyrkliga förrättningar eller religiösa möten? ( ) Flera gånger i veckan eller oftare ( ) En gång i veckan ( ) Två till tre gånger i månaden ( ) En gång i månaden ( ) Flera gånger om året ( ) Årligen ( ) Mer sällan än en gång om året ( ) Aldrig I vårt samhälle finns det vissa samhällsklasser som uppfattas som högre och andra som uppfattas som lägre. Här hittar du en skala som beskriver samhällelig ställning. Var skulle du placera dig själv på skalan, där 10 anger den högsta klassen och 1 den lägsta? ( ) 10 (Den högsta klassen) ( ) 9 ( ) 8 ( ) 7 ( ) 6 ( ) 5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 (Den lägsta klassen) Ibland avstår vissa människor från att rösta av olika skäl. Röstade du i det senaste riksdagsvalet i april 2011? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Jag hade inte rösträtt

33 Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2011? ( ) Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) ( ) Centerpartiet (CENT) ( ) Samlingspartiet (SAML) ( ) Vänsterförbundet (VÄNST) ( ) Svenska folkpartiet (SFP) ( ) Gröna förbundet (GRÖNA) ( ) Kristdemokraterna (KD) ( ) Sannfinländarna (SAF) ( ) Annat parti eller annan gruppering ( ) Vill inte säga ( ) Kan inte säga Hur många personer bor vanligen i ditt hushåll, inklusive dig själv? Totalt: av vilka: 18-åriga eller äldre: 7-17-åriga: 6-åriga eller yngre: Vilken är din genomsnittliga månadsinkomst före skatt (=bruttoinkomster) inklusive kapitalinkomster och alla sociala förmåner? euro i månaden Vilken är ditt hushålls genomsnittliga, sammanlagda månadsinkomst före skatt (=bruttoinkomster) inklusive kapitalinkomster och alla sociala förmåner? euro i månaden Är du för närvarande... ( ) Gift ( ) Sambo ( ) I registrerat partnerskap ( ) Separerad från min make/maka/registrerade partner (men fortfarande lagligen gift/i ett registrerat partnerskap) ( ) Skild från min make/maka/registrerade partner ( ) Änka/änkling/registrerad partner avliden ( ) Jag har aldrig varit gift/levt i ett registrerat partnerskap ( ) Inget av dessa Bor du... ( ) i centrum av en stor stad ( ) i en förort till eller i närheten av en stor stad ( ) i en annan stad ( ) i en by eller i en tätort på landsbygden ( ) i glesbygden på landet

34 Till vilken av följande grupper tycker du att du hör? Välj ett eller högst två alternativ. [ ] Finskspråkiga [ ] Svenskspråkiga [ ] Samer [ ] Romer [ ] Estländare [ ] Ryssar [ ] Svenskar [ ] Somalier [ ] Invandrare [ ] Återflyttare [ ] Annan, vilken? I vilket land är din far född? I vilket land är din mor född? Med vilken utrustning besvarade du enkäten? ( ) Med bärbar dator ( ) Med bordsdator ( ) Med pekdator, dvs. "surfplatta" ( ) Med smarttelefon ( ) Jag använde flera olika tekniska apparater Kommer du ännu att tänka på något, som du vill lyfta fram i detta sammanhang?

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish)

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Bästa mottagare LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. En internationell forskargrupp gör en omfattande undersökning

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0 ISSP 00: ympäristö III: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 202: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2820 ISSP 202: FAMILY, WORK AND GENDER ROLES IV: FIN- NISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire ISSP 2014 Vad är dina åsikter om människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati? Människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati tillhör ju

Läs mer

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire ISSP 2013 Vad är dina åsikter om det svenska samhället och människor från andra länder? Svenskarnas relationer till människor från andra länder tillhör

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP2004frekv.doc 1 Copyright 2004 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2004 Först några inledande frågor Fråga 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare.

Läs mer

FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto

FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD ISSP 009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

ISSP 2012 Familjeliv och arbete

ISSP 2012 Familjeliv och arbete TNS SIFO 11478 Stockholm Projekt: 1524242 ISSP 2012 Familjeliv och arbete Vad är dina åsikter i frågor som rör familjeliv och arbete? Familjeliv och arbete tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle.

Läs mer

Sweden ISSP Health Questionnaire

Sweden ISSP Health Questionnaire Sweden ISSP 2011- Health Questionnaire ISSP 2011 Hälsa Vad är dina åsikter i frågor som rör hälsa? Hälsofrågor tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar

Läs mer

FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto

FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

ISSP 2010 Åsikter om miljön

ISSP 2010 Åsikter om miljön ISSP 2010 Åsikter om miljön Vad är dina åsikter i frågor som rör miljön? Miljöfrågor diskuteras ganska ofta i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3682 Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto Kyselylomaketta

Läs mer

FSD2248 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV : Suomen aineisto

FSD2248 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2248 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

A3644. Intervju- och undersökningstjänster ESS 2010 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3644. Intervju- och undersökningstjänster ESS 2010 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3644 Intervju- och undersökningstjänster ESS 2010 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Under en ½ timme Från en ½ timme till 1 timme Mer än 1 timme, men högst 1½ timme Mer än 1½ timme, men

Läs mer

FSD0116 ISSP 2001 : sosiaaliset verkostot II : Suomen aineisto

FSD0116 ISSP 2001 : sosiaaliset verkostot II : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0116 ISSP 2001 : sosiaaliset verkostot II : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

ISSP 2007 Idrott och fritid

ISSP 2007 Idrott och fritid SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2007 Idrott och fritid Vad är dina åsikter om idrott och fritid? Idrott och andra fritidsaktiviteter tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Riksdagsvalet 2015, fastställt valresultat

Riksdagsvalet 2015, fastställt valresultat Val Riksdagsvalet, fastställt valresultat Centern segrade i riksdagsvalet Korrigerad 30.4. kl. 10:45. Figur 2. i offentliggörandet har korrigerats. Centern blev valets vinnare, medan Socialdemokraternas,

Läs mer

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA European Parliament Election Study 0, Voter Study, Second Post-Election Survey Country Questionnaire Finland (Swedish COUNTRY Land INTER Intervjunummer (löpnummer SPLIT NAT ROTERAS (OBS DETTA STYR VILKA

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6 ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda 6 2012 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1189 Valtuustoluopujakysely 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 Intervju- och undersökningstjänster Urvalsnummer: FINLAND I EUROPA 2010 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV A H1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2975 ONLINE CITIZEN DISCUSSION OF SWEDISH-SPEAKING FINNS 2013 FRÅGEFORMULÄR: FSD2975 FINLANDSSVENSKARNAS

Läs mer

Åsikter om miljön ISSP2000

Åsikter om miljön ISSP2000 ISSP2000 Åsikter om miljön Enkät till I den här undersökningen som utförs i ett tjugotal länder frågar vi 2 000 personer människor om deras åsikter och värderingar ifråga om miljön och andra samhällsfrågor.

Läs mer

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Sweden Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgon/eftermiddag,

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2006 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen ESS 2002 A K Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär. Det är viktigt att frågorna

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2922 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2012: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

OPINIONSMÄTNING BLAND FINLANDSSVENSKA VÄLJARE INFÖR RIKSDAGSVALET

OPINIONSMÄTNING BLAND FINLANDSSVENSKA VÄLJARE INFÖR RIKSDAGSVALET OPINIONSMÄTNING BLAND FINLANDSSVENSKA VÄLJARE INFÖR RIKSDAGSVALET Åsa Bengtsson Docent i Statskunskap vid Åbo Akademi Akademiforskare vid Finlands Akademi 08.04.2011 UNDERSÖKNINGSDESIGN Beställd av Magma,

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING Intervju- och undersökningstjänster September 2006 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING 2006 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Lösenord. Bland dem som deltagit i undersökningen utlottas en Apple ipad 2 värd ungefär 600 euro.

Lösenord. Bland dem som deltagit i undersökningen utlottas en Apple ipad 2 värd ungefär 600 euro. Bästa mottagare LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. Genom att delta i undersökningen Arbetsliv - och familjevärderingar har du möjlighet att ge din syn på frågor som har att göra

Läs mer

Valdeltagande i Sverige

Valdeltagande i Sverige Valdeltagande i Sverige Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976-2006 Tabellsammanställning Arbetsversion Per Hedberg Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT 2010 KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

ESS 2014 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

ESS 2014 FINLAND I EUROPA SVARSKORT ESS FINLAND 2014 I EUROPA SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Under en ½ timme Från en ½ timme till 1 timme Mer än 1 timme, men högst 1½ timme Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar Mer än 2 timmar, men högst

Läs mer

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 Vad krävs av ett land för att vi ska kunna kalla det demokratiskt? DEMOKRATISKA SPELREGLER Majoritetsprincipen Ska gälla vid val eller folkomröstningar. Om det exempelvis finns

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

rätt. DE. Ingen tid alls 1 2 Mer än 1½ Mer än 2½ Mer än 2 timmar, men om politik Mer än 1½ Mer än 2½ 7 Mer än 3 timmar

rätt. DE. Ingen tid alls 1 2 Mer än 1½ Mer än 2½ Mer än 2 timmar, men om politik Mer än 1½ Mer än 2½ 7 Mer än 3 timmar UNDERSÖKNING OM FINLÄNDARNAS VÄRDERINGAR KÄYNTIHAASTATTELUN PAPERILOMAKEVERSIO 2014 Försök under hela intervjun svaraa spontant och ganskaa snabbt enligt det alternativ som först f känns rätt. A1. Kort

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J13345 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 4085 887 388 305 336 579 674 265 264 183 206 4085 22 9 7 8 14 16 6 6 4 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 4195

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär 2008 Skol- och forskningsprojektet Frågeformulär 1. Mitt barn är en pojke flicka 2. Mitt barn går i årskurs fyra fem sex 3. Blanketten fylls i av (välj ett alternativ): Mor Far Annan vårdnadshavare (vem?):

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

VALUNDERSÖKNING 2006

VALUNDERSÖKNING 2006 VALUNDERSÖKNING 2006 FRÅGEFORMULÄR ETAPP B EFTERVALSINTERVJU För frågor och information om 2006 års valundersökning vänd Dig till valforskarna i Göteborg Sören Holmberg: tel: 031-773 12 27, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND JAN STRID tidigare SOM-undersökningar där frågor gällande Svenska kyrkan ingått har vi I mest varit intresserade av kyrkovalen. Men i samband med dessa val har

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Av de invalda i kommunalvalet 2017 är 44 procent nya ledamöter

Av de invalda i kommunalvalet 2017 är 44 procent nya ledamöter Val 2017 Kommunalvalet 2017 Bakgrundsanalys av kandidater och invalda Av de invalda i kommunalvalet 2017 är 44 procent nya ledamöter I kommunalvalet 2017 valdes totalt 8 999 ledamöter in i kommunfullmäktige.

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

Del A: Demokrati 1. -------------------------------------------Procent----------------------------------------- dåligt för för

Del A: Demokrati 1. -------------------------------------------Procent----------------------------------------- dåligt för för Del A: Demokrati 1 A1: Att alla har rätt att fritt uttrycka sin åsikt är dåligt 1 1 13 83 2 1 2 19 73 4 NV, SP, IB 1 1 12 86 1 ES, HP, HV, HR, LP, MP, NP 1 2 18 77 3 Pojkdominerade program 5 5 17 63 11

Läs mer

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN Novus Opinion Katalys har gett Novus opinion i uppdrag att undersöka hur väljaropinionen ser ut i några centrala välfärdsfrågor och vilket

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Politisk reklam i TV

Politisk reklam i TV Novus Opinion Politisk reklam i TV 1 juli 2009 David Ahlin Allmänheten om TV-reklam från politiska partier Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts

Läs mer