Sweden ISSP Health Questionnaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sweden ISSP Health Questionnaire"

Transkript

1 Sweden ISSP Health Questionnaire

2 ISSP 2011 Hälsa Vad är dina åsikter i frågor som rör hälsa? Hälsofrågor tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna från folk i andra länder? I den här undersökningen som utförs i ett fyrtiotal länder frågar vi människor vad de anser om sådana saker. I Sverige är det cirka 2000 personer från hela landet som slumpmässigt valts ut till undersökningen. Det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som står för undersökningen och SIFO samlar in uppgifterna. Vi hoppas att du som fått enkäten hjälper oss genom att besvara frågorna och skicka tillbaka den i det portofria svarskuvertet. När vi fått din enkät noterar vi att du svarat. Sedan kommer ditt namn samt streckkoden att rivas bort från blanketten för att ingen ska kunna veta vem som fyllt i den. Därefter finns inget som kan visa vem som svarat vad. Vare sig du bryr dig mycket eller väldigt litet om sådana här frågor, är dina svar alltid lika viktiga för oss. Det är helt frivilligt att svara, men varje uteblivet svar minskar undersökningens värde och möjligheterna att på ett bra sätt beskriva allmänhetens uppfattningar. Eftersom detta är en undersökning som görs gemensamt med många länder kan det kanske ibland tyckas att en del av frågorna stämmer dåligt med svenska förhållanden. Gör ändå så gott du kan när du svarar och påpeka gärna i rutan på sista sidan om du tyckt någon fråga varit konstigt formulerad eller svår att svara på. Om du vill fråga om något, ring gärna Toivo Sjörén på SIFO eller Jonas Edlund, Umeå universitet. Om du är intresserad av att ta del av de första resultaten kan du fylla i bifogad talong och skicka in den tillsammans med enkäten. De första resultaten beräknas bli klara under senare delen av Med vänliga hälsningar Toivo Sjörén Jonas Edlund SIFO Sociologiska institutionen Umeå universitet (växel) (växel) Adresskälla: SPAR, Solna 2

3 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan utläsas. Endast Sifo hanterar och disponerar frågeformulären. Besvara frågorna så uppriktigt du kan. Om inget annat anges skall du besvara frågorna med ett svar per fråga. Markera det svar som bäst överensstämmer med vad du tycker genom att sätta ett kryss i rutan för det svar du väljer. Om det är någon fråga som du tycker är svår hoppar du över den och går till nästa. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här: Använd helst blå eller svart kulspetspenna; inte tusch, blyerts eller röd färg som ej fungerar vid optisk läsning. Skulle du råka sätta kryss i en ruta som inte överensstämmer med din uppfattning, rätta till det genom att stryka över hela rutan: Sätt därefter kryss i rätt ruta. Vi tackar på förhand för ditt deltagande! 2

4 Fråga 1 Om du betraktar ditt liv i största allmänhet, hur lycklig eller olycklig skulle du säga att du på det hela taget är? 1 Fullständigt lycklig 2 Mycket lycklig 3 Ganska lycklig 4 Varken lycklig eller olycklig 5 Ganska olycklig 6 Mycket olycklig 7 Fullständigt olycklig 8 Fråga 2 Hur stort förtroende har du för... Fullständigt förtroende Ganska stort förtroende Ett visst förtroende Ganska litet förtroende Inget förtroende alls a) det svenska utbildningssystemet? b) den svenska hälso- och sjukvården? Fråga 3 Tycker du i allmänhet att hälso- och sjukvården som den är organiserad i Sverige behöver förändras? 1 Hälso- och sjukvården behöver inte förändras 2 Hälso- och sjukvården behöver förändras till viss del 3 Hälso- och sjukvården behöver förändras på många sätt 4 Hälso- och sjukvården behöver förändras helt och hållet 5 Fråga 4 Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster har råd med bättre utbildning för sina barn än vad människor med låga inkomster har? 1 Mycket rättvist 2 Ganska rättvist 3 Varken rättvist eller orättvist 4 Ganska orättvist 5 Mycket orättvist 6 3

5 Fråga 5 Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster har råd med bättre sjukvård än vad människor med låga inkomster har? 1 Mycket rättvist 2 Ganska rättvist 3 Varken rättvist eller orättvist 4 Ganska orättvist 5 Mycket orättvist 6 Fråga 6 Instämmer du i eller tar du från följande påståenden? Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) Den svenska hälso- och sjukvården kommer inom de närmaste åren att förbättras. b) Människor utnyttjar de tjänster som tillhandahålls av hälso- och sjukvården mer än nödvändigt. c) Den offentliga hälso- och sjukvården borde enbart tillhandahålla grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster. d) Den svenska hälso- och sjukvården är i allmänhet ineffektiv. Fråga 7 I hur stor utsträckning skulle du vara villig att betala mer i skatt för att höja nivån på hälso- och sjukvården för alla människor i Sverige? 1 Mycket villig 2 Ganska villig 3 Varken villig eller ovillig 4 Ganska ovillig 5 Mycket ovillig 6 4

6 Fråga 8 Är du positivt eller negativt inställd till en offentlig finansiering av... Mycket positiv Positiv Varken positiv eller negativ Negativ Mycket negativ a) förebyggande hälsokontroller? b) behandling av HIV/AIDS? c) Förebyggande program mot övervikt? d) organtransplantationer? Fråga 9 Instämmer du i eller tar du från följande påståenden? Människor ska ha tillgång till offentlig hälso- och sjukvård även om de... Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) inte är svenska medborgare. b) beter sig på sätt som är skadliga för hälsan. Fråga 10 Enligt din uppfattning, hur många människor finns det i Sverige som inte har tillgång till den vård de skulle behöva? 1 Inga 2 Väldigt få 3 Några 4 Många 5 5

7 Fråga 11 Det kan finnas många orsaker bakom allvarliga hälsoproblem. I hur stor utsträckning instämmer du i eller tar du från följande påståenden? Människor lider av allvarliga hälsoproblem... Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) på grund av att de beter sig på sätt som är skadliga för hälsan b) på grund av den miljö som de vistas i på jobbet eller där de bor c) på grund av deras gener d) på grund av att de är fattiga Fråga 12 Tänk dig två lika sjuka personer som behöver samma slags hjärtoperation. Den ena röker inte, den andra är storrökare. Vem borde enligt din uppfattning opereras först? 1 Icke-rökaren 2 Storrökaren 3 Det ska inte spela någon roll om man röker eller inte 4 Fråga 13 Tänk dig två lika sjuka personer som behöver samma slags hjärtoperation. Den ena är 30 år, den andra är 70 år. Vem borde enligt din uppfattning opereras först? 1 30-åringen 2 70-åringen 3 Deras ålder ska inte spela någon roll 4 Fråga 14 Tänk dig två lika sjuka personer som behöver samma slags hjärtoperation. Den ena har småbarn, den andra har inte småbarn. Vem borde enligt din uppfattning opereras först? 1 Den som har småbarn 2 Den som inte har småbarn 3 Det ska inte spela någon roll om de har småbarn eller inte 4 6

8 Fråga 15 Instämmer du i eller tar du från följande påståenden? Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) Alternativmedicin erbjuder bättre lösningar på hälsoproblem än konventionell medicin. b) Alternativmedicin utlovar mer än vad den kan hålla. Fråga 16 I hur stor utsträckning instämmer du i eller tar du från följande påståenden om läkare i Sverige? Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) Man kan i allmänhet lita på läkare. b) Läkare diskuterar alla tänkbara behandlingsalternativ med sina patienter. c) Läkarnas medicinska kunskaper/färdigheter är inte så bra som de borde vara. d) Läkare bryr sig mer om sina inkomster än om sina patienter. e) Om något misstag begåtts under behandlingen skulle läkaren berätta det för patienten. Fråga 17 Hur ofta under de senaste 4 veckorna... Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta a) har du haft svårigheter att utföra ditt jobb eller göromål i hemmet på grund av hälsoproblem? b) har du haft värk eller ont i kroppen? c) har du känt dig olycklig och nedstämd? d) har du tappat tron på dig själv? e) har dina problem känts oöverstigliga? 7

9 Fråga 18 Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du varit i kontakt med... Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta a) en läkare? b) någon som utövar alternativmedicin? Fråga 19 Har du någon gång under de senaste 12 månaderna varit inlagd på sjukhus/klinik? 1 Ja 2 Nej Fråga 20 Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du inte fått den behandling/vård som du behövde på grund av att... Ja Nej Har inte behövt någon behandling/vård a) du inte kunde betala för den? b) du inte kunde ta ledigt från jobbet eller för att du hade andra förpliktelser? c) den behandling/vård du behövde inte fanns tillgänglig i närheten av där du bor? d) väntetiden var för lång? Fråga 21 Om du blev allvarligt sjuk, hur troligt är det att du skulle få eller inte få... Det skulle jag helt säkert få Det skulle jag förmodligen få Det skulle jag lika gärna kunna få som inte få Det skulle jag förmodligen inte få Det skulle jag helt säkert inte få a) den bästa möjliga behandling/vård som finns tillgänglig i Sverige? b) välja själv vilken läkare som ska behandla dig? 8

10 Fråga 22 Hur nöjd eller missnöjd är du i allmänhet med den svenska hälso- och sjukvården? 1 Fullständigt nöjd 2 Mycket nöjd 3 Ganska nöjd 4 Varken nöjd eller missnöjd 5 Ganska missnöjd 6 Mycket missnöjd 7 Fullständigt missnöjd 8 Fråga 23 Hur nöjd eller missnöjd var du med den behandling/vård du fick... a) i samband med ditt senaste läkarbesök? b) i samband med ditt besök hos en utövare av alternativmedicin? c) i samband med din senaste sjukhusvistelse? Fullständigt nöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Fullständigt missnöjd Frågan är inte tilllämplig Fråga 24 Röker du? Och i så fall, ungefär hur många cigaretter röker du per dag? 1 Jag röker inte och har aldrig gjort det 2 Jag röker inte nuförtiden, men har rökt tidigare 3 Jag röker 1-5 cigaretter per dag 4 Jag röker 6-10 cigaretter per dag 5 Jag röker cigaretter per dag 6 Jag röker cigaretter per dag 7 Jag röker fler än 40 cigaretter per dag 8 9

11 Fråga 25 Hur ofta... a) dricker du 4 glas (eller fler) alkoholhaltiga drycker under en och samma dag? b) ägnar du dig åt minst 20 minuters fysisk aktivitet som gör att du svettas eller blir andfådd? Aldrig En gång i månaden eller mindre Flera gånger i månaden Flera gånger i veckan Dagligen c) äter du färsk frukt eller grönsaker? Fråga 26 Skulle du säga att ditt allmänna hälsotillstånd är... 1 Utmärkt 2 Mycket bra 3 Bra 4 Ganska dåligt 5 Dåligt 6 Fråga 27 Har du en långvarig sjukdom, ett kroniskt sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning? 1 Ja 2 Nej Fråga 28a Hur lång är du? 1 Jag är:... cm lång 2 Fråga 28b Hur mycket väger du? 1 Jag väger:...kg 2 10

12 Fråga 29 I Sverige har de allra flesta människor tillgång till den allmänna hälso- och sjukvården (den allmänna sjukvårdsförsäkringen). Utöver detta skydd har en del människor tillgång till andra typer av sjukvårdsförsäkringar. Vilken eller vilka av nedanstående försäkringar omfattas du av? Kryssa för alla alternativ som gäller för dig 1 Den allmänna sjukvårdsförsäkringen 2 Företagshälsovård 3 Sjukvårdsförsäkring tecknad via arbetsgivare 4 Egen privat sjukvårdsförsäkring 5 Ingen sjukvårdsförsäkring Fråga 30 Om du tänker på det skydd som din eller dina sjukvårdsförsäkringar ger, skulle du säga att du är 1 mycket väl skyddad 2 väl skyddad 3 inte väl skyddad 4 Så kommer några frågor om dig själv Fråga 31 Fråga 33 Vilket år är du född? Vilken är din nuvarande högsta utbildning? Var vänlig kryssa bara i en ruta Var vänlig och ange ditt födelseår (använd två siffror). 1 9 Fråga 32 Hur många år har du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna med grundskola, samt eventuell gymnasie- och/eller universitets/högskoleutbildning eller motsvarande. Om du för närvarande studerar, ange antalet utbildningsår som du hittills fullbordat. Var vänlig och fyll i antal år. 1 Ej avslutad folkskola eller grundskola 2 Folkskola 3 Grundskola/enhetsskola 4 Realskola/flickskola 5 Fackskola ( ) 6 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola 7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 8 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 9 Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet) 10 Universitet/högskola utan examen 11 Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen 12 Universitet/högskola, 3 år eller längre, med examen 13 Forskarutbildning...år 11

13 Så kommer några frågor om vad du arbetar med Fråga 34 Med arbete menar vi förvärvsarbete, dvs. ett inkomstbringande arbete man gör som anställd, egenföretagare, eller som arbetande i den egna familjens företag. Om du förvärvsarbetar, men just nu är tillfälligt borta från ditt arbete (t ex föräldraledig/tillfälligt sjukskriven/semester/strejk), ange hur din vanliga arbetssituation ser ut. Förvärvsarbetar du för närvarande, har du förvärvsarbetat tidigare, eller har du aldrig förvärvsarbetat? 1 Jag förvärvsarbetar Var vänlig och fortsätt med fråga 35 2 Jag förvärvsarbetar inte för närvarande men har förvärvsarbetat tidigare Var vänlig och fortsätt med fråga 36 3 Jag har aldrig förvärvsarbetat Var vänlig och fortsätt med fråga 43 Fråga 35 Vilken är din normala veckoarbetstid? (Räkna även med eventuell övertid) Om du är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, var vänlig och uppskatta din totala veckoarbetstid. Min normala veckoarbetstid är... timmar (eventuell övertid medräknad) Nu kommer ytterligare några frågor om ditt arbete Om du är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, tänk på ditt huvudsakliga arbete. Fråga 36 Är du anställd, egenföretagare, eller arbetar du i den egna familjens företag? Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. Var vänlig kryssa bara i en ruta. 1 Anställd 2 Egenföretagare utan anställda. 3 Egenföretagare med anställda. Hur många anställda? (Räkna inte med dig själv) Var vänlig och ange antal anställda:... 4 Arbetar i den egna familjens företag Fråga 37 Har du någon arbetsledande funktion? Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. 1 Ja. För hur många anställda? Var vänlig och ange antal anställda:... 2 Nej 12

14 Fråga 38 Arbetar du för en vinstdrivande organisation (t ex ett företag) eller för en icke-vinstdrivande organisation (t ex en allmännyttig eller ideell organisation)? Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. 1 Jag arbetar för en vinstdrivande organisation 2 Jag arbetar för en icke-vinstdrivande organisation Fråga 39 Arbetar du för en offentlig eller privat arbetsgivare? Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. Var vänlig kryssa bara i en ruta 1 Offentlig arbetsgivare 2 Privat arbetsgivare Fråga 40 Vilket yrke har du? Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. Var vänlig och ange så noggrant som möjligt. Fråga 41 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Fråga 42 Vilken slags produktion/verksamhet finns det på det ställe du arbetar, eller arbetade senast? Fråga 43 Vilket av följande beskriver bäst din nuvarande situation? Om du förvärvsarbetar, men just nu är tillfälligt borta från ditt arbete (t ex föräldraledig/tillfälligt sjukskriven/semester/strejk), ange hur din vanliga arbetssituation ser ut. 1 Förvärvsarbetar (som anställd, egenföretagare, eller i den egna familjens företag) 2 Arbetslös, söker arbete 3 I utbildning som elev eller student 4 I utbildning som lärling, trainee, eller motsvarande 5 Förtidspensionär 6 Ålderspensionär 7 Hemarbetande (hemmafru/hemmaman) 8 Annat 13

15 Fråga 44 Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt? Var vänlig och fyll i Min ungefärliga inkomst före skatt är...kronor i månaden Fråga 45 Har du en stadigvarande partner? Om ja, lever ni tillsammans i samma hushåll? 1 Ja, jag har en partner och vi lever tillsammans i samma hushåll. Var vänlig och fortsätt med fråga 46 2 Ja, jag har en partner men vi lever inte tillsammans i samma hushåll. Var vänlig och fortsätt med fråga 46 3 Nej, jag har ingen partner. Var vänlig och fortsätt med fråga 57 Så kommer några frågor om vad din partner arbetar med Med arbete menar vi förvärvsarbete, dvs. ett inkomstbringande arbete man gör som anställd, egenföretagare, eller som arbetande i den egna familjens företag. Om din partner förvärvsarbetar, men just nu är tillfälligt borta från sitt arbete (t ex föräldraledig/tillfälligt sjukskriven/semester/strejk), ange hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. Fråga 46 Förvärvsarbetar din partner för närvarande, har han/hon förvärvsarbetat tidigare, eller har han/hon aldrig förvärvsarbetat? 1 Han/hon förvärvsarbetar. Var vänlig och fortsätt med fråga 47 2 Han/hon förvärvsarbetar inte för närvarande men har förvärvsarbetat tidigare. Var vänlig och fortsätt med fråga 48 3 Han/hon har aldrig förvärvsarbetat. Var vänlig och fortsätt med fråga 55 Fråga 47 Vilken är din partners normala veckoarbetstid? (Räkna även med eventuell övertid) Om din partner är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, var vänlig och uppskatta hans/hennes totala veckoarbetstid. Min partners normala veckoarbetstid är... timmar(eventuell övertid medräknad) 14

16 Nu kommer ytterligare några frågor om din partners arbete Om din partner är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, tänk på hans/hennes huvudsakliga arbete. Fråga 48 Är din partner anställd, egenföretagare, eller arbetar han/hon i den egna familjens företag? Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 1 Anställd 2 Egenföretagare utan anställda 3 Egenföretagare med anställda. Hur många anställda? (Räkna inte med din partner) Var vänlig och ange antal anställda:... 4 Arbetar i den egna familjens företag Fråga 49 Har din partner någon arbetsledande funktion? Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 1 Ja. För hur många anställda? Var vänlig och ange antal anställda:... 2 Nej Fråga 50 Arbetar din partner för en vinstdrivande organisation (t ex ett företag) eller för en icke-vinstdrivande organisation (t ex en allmännyttig eller ideell organisation)? Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 1 Han/hon arbetar för en vinstdrivande organisation 2 Han/hon arbetar för en icke-vinstdrivande organisation Fråga 51 Arbetar din partner för en offentlig eller privat arbetsgivare? Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. Var vänlig kryssa bara i en ruta 1 Offentlig arbetsgivare 2 Privat arbetsgivare Fråga 52 Vilket yrke har din partner? Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. Var vänlig och ange så noggrant som möjligt. 15

17 Fråga 53 Vilka är din partners huvudsakliga arbetsuppgifter? Fråga 54 Vilken slags produktion/verksamhet finns det på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? Fråga 55 Vilken är din partners nuvarande högsta utbildning? Var vänlig kryssa bara i en ruta 1 Ej avslutad folkskola eller grundskola 2 Folkskola 3 Grundskola/enhetsskola 4 Realskola/flickskola 5 Fackskola ( ) 6 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola 7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 8 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 9 Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet) 10 Universitet/högskola utan examen 11 Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen 12 Universitet/högskola, 3 år eller längre, med examen 13 Forskarutbildning Fråga 56 Vilket av följande beskriver bäst din partners nuvarande situation? Om din partner förvärvsarbetar, men just nu är tillfälligt borta från sitt arbete (t ex föräldraledig/tillfälligt sjukskriven/semester/strejk), ange hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. 1 Förvärvsarbetar (som anställd, egenföretagare, eller i den egna familjens företag) 2 Arbetslös, söker arbete 3 I utbildning som elev eller student 4 I utbildning som lärling, trainee, eller motsvarande 5 Förtidspensionär 6 Ålderspensionär 7 Hemarbetande (hemmafru/hemmaman) 8 Annat Fråga 57 Är Du medlem i någon facklig organisation, eller har du tidigare varit medlem? 1 Jag är medlem 2 Jag är inte medlem just nu, men jag har tidigare varit medlem 3 Jag har aldrig varit medlem 16

18 Fråga 58 Tillhör du någon kyrka, församling, samfund, eller religion? 1 Svenska kyrkan 2 Katolska kyrkan 3 Ortodoxa kyrkan 4 Kristen frikyrka 5 Annan kristen församling/samfund 6 Judisk församling/samfund 7 Islamisk församling/samfund 8 Buddhistisk församling/samfund 9 Hinduisk församling/samfund 10 Annan kyrka, församling, samfund, eller religion 11 Tillhör ingen kyrka, församling, samfund, eller religion Fråga 59 Bortsett från speciella tillfällen som bröllop, begravningar, etc., hur ofta brukar du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 1 Flera gånger i veckan eller oftare 2 En gång i veckan 3 Två till tre gånger i månaden 4 En gång i månaden 5 Flera gånger om året 6 En gång om året 7 Mindre än en gång om året 8 Aldrig Fråga 60 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om du själv skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? Var vänlig kryssa bara i en ruta 1 Underklassen 2 Arbetarklassen 3 Medelklassen 4 Övre medelklassen 5 Överklassen 6 17

19 Fråga 61 I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner du en skala från topp till botten. Var skulle du placera dig själv på denna skala? Var vänlig kryssa bara i en ruta TOPPEN BOTTEN Fråga 62 Ibland avstår vissa människor från att rösta av olika skäl. Röstade du i senaste riksdagsvalet? 1 Ja, jag röstade Var vänlig och fortsätt med fråga 63 2 Nej, jag röstade inte Var vänlig och fortsätt med fråga 64 3 Jag var inte röstberättigad i det senaste riksdagsvalet Var vänlig och fortsätt med fråga 64 Fråga 63 Vilket politiskt parti röstade du på i det senaste riksdagsvalet?. 1 Centerpartiet (C) 2 Folkpartiet liberalerna (Fp) 3 Kristdemokraterna (Kd) 4 Miljöpartiet - de gröna (Mp) 5 Moderata samlingspartiet (M) 6 Socialdemokratiska arbetarepartiet (S) 7 Sverigedemokraterna (Sd) 8 Vänsterpartiet (V) 9 Annat parti Fråga 64 Var båda dina föräldrar svenska medborgare när du föddes?. 1 Ja, båda var svenska medborgare 2 Nej, en var utländsk medborgare I vilket land?... 3 Nej, båda var utländska medborgare Mor i vilket land?... Far i vilket land?... 18

20 Fråga 65 Hur många personer barn och vuxna ingår vanligtvis i ditt hushåll? a. Hur många personer är 18 år eller äldre? (Räkna med dig själv) 1 1 person 2 2 personer 3 3 personer 4 4 personer 5 5 eller fler personer b. Hur många personer är mellan 7 och 17 år? 0 Ingen person 1 1 person 2 2 personer 3 3 personer 4 4 personer 5 5 eller fler personer c. Hur många personer är under 7 år? 0 Ingen person 1 1 person 2 2 personer 3 3 personer 4 4 personer 5 5 eller fler personer Fråga 66 Vilken är ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? Var vänlig och fyll i Mitt hushålls ungefärliga inkomst före skatt är...kronor i månaden 19

21 Fråga 67 Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 1 Gift 2 Registrerat partnerskap 3 Separerad från min make/maka/registrerade partner (men fortfarande lagligen gift/i ett registrerat partnerskap) 4 Lagligen skild från min make/maka/registrerade partner 5 Änka/änkling/registrerad partner avliden 6 Jag har aldrig varit gift/levt i ett registrerat partnerskap Fråga 68 Är stället du bor på... Var vänlig kryssa bara i en ruta. 1 En storstad 2 En förort till eller i närheten av en storstad 3 En liten stad 4 En by eller mindre samhälle 5 En gård eller enskilt hus på landet Om du har några synpunkter på enkäten kan Du skriva det här. TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Posta formuläret i det bifogade svarskuvertet. Portot är betalt. TNS Sifo, Box 513, Ronneby. Tel

ISSP 2012 Familjeliv och arbete

ISSP 2012 Familjeliv och arbete TNS SIFO 11478 Stockholm Projekt: 1524242 ISSP 2012 Familjeliv och arbete Vad är dina åsikter i frågor som rör familjeliv och arbete? Familjeliv och arbete tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle.

Läs mer

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire ISSP 2013 Vad är dina åsikter om det svenska samhället och människor från andra länder? Svenskarnas relationer till människor från andra länder tillhör

Läs mer

ISSP 2010 Åsikter om miljön

ISSP 2010 Åsikter om miljön ISSP 2010 Åsikter om miljön Vad är dina åsikter i frågor som rör miljön? Miljöfrågor diskuteras ganska ofta i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire ISSP 2014 Vad är dina åsikter om människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati? Människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati tillhör ju

Läs mer

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

ISSP 2007 Idrott och fritid

ISSP 2007 Idrott och fritid SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2007 Idrott och fritid Vad är dina åsikter om idrott och fritid? Idrott och andra fritidsaktiviteter tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP2004frekv.doc 1 Copyright 2004 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2004 Först några inledande frågor Fråga 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare.

Läs mer

Åsikter om miljön ISSP2000

Åsikter om miljön ISSP2000 ISSP2000 Åsikter om miljön Enkät till I den här undersökningen som utförs i ett tjugotal länder frågar vi 2 000 personer människor om deras åsikter och värderingar ifråga om miljön och andra samhällsfrågor.

Läs mer

ISSP Åsikter om hälsa. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen

ISSP Åsikter om hälsa. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: Maj 30 2013 Identifikation: SND0917-001 Innehållsförteckning

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish)

Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish) Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish) LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. Undersökning om medborgarpåverkan En internationell forskargrupp gör en undersökning

Läs mer

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish)

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Bästa mottagare LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. En internationell forskargrupp gör en omfattande undersökning

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2006 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6 ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda 6 2012 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

"50+ i Europa" The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

50+ i Europa The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Hushålls-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Datum: Intervjuar ID: Intervjupersonens förnamn "50+ i Europa" The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Frågeformulär Svaren är konfidentiella 1 Hur man

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

Enkät till vårdnadshavare

Enkät till vårdnadshavare Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna.

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär

Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär Projekt ID- nummer Formuläret besvarades den Behandlande sjukgymnast 1. Bakgrundsinformation 1.1 Vilken operation planeras för dig?

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer.

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. UMEÅ UNIVERSITET Inst för Klinisk Vetenskap 901 85 Umeå Identitetsnu. Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. Samer i Sverige lever under villkor som gör att man kan fundera över

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

Riks-Stroke 1 års-uppföljning

Riks-Stroke 1 års-uppföljning RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Riks-Stroke 1 års-uppföljning Årligen insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Det är mycket betydelsefullt att de som drabbas av stroke får en så bra

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT 2010 KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 202: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2820 ISSP 202: FAMILY, WORK AND GENDER ROLES IV: FIN- NISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen Enkät från Sluta-Röka-Linjen Du har varit i kontakt med oss på Sluta-Röka-Linjen. För att kunna ge det bästa stödet till dig och andra som vill förändra sina vanor ber vi dig om hjälp. OBS! Dina svar är

Läs mer

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: Juni 11 2013 Identifikation: SND0921-001 Innehållsförteckning

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL VÅRDNADSHAVARE kupolstudien.se Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är

Läs mer

Valdeltagande i Sverige

Valdeltagande i Sverige Valdeltagande i Sverige Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976-2006 Tabellsammanställning Arbetsversion Per Hedberg Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0 ISSP 00: ympäristö III: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING IVE-nummer 0 9 STOCKHOLM (08 0 00) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 70 89 ÖREBRO (09 7 0 00) UB-nummer Boxnummer LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 000 Partnerformulär Din make/maka/sambo

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

Riks-Stroke 1 års-uppföljning

Riks-Stroke 1 års-uppföljning RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Riks-Stroke 1 års-uppföljning Årligen insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Det är mycket betydelsefullt att de som drabbas av stroke får en så bra

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2004 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Ifyllandedatum (år,mån,dag) Namn (efter, före) Personnummer (6 4) Adress, postnummer, ort Telelefonnr (även riktnr).,, Akt sjskr. datum,, [ 9 ] Ej sjskr, FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Här följer några

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 8668 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

FÖRTROENDEBAROMETER 2017 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG

FÖRTROENDEBAROMETER 2017 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG FÖRTROENDEBAROMETER 17 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG 17-04-06 Medieakademins förtroendebarometer 17 q Medieakademins förtroendebarometer har genomförts

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen ESS 2002 A K Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär. Det är viktigt att frågorna

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J13345 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 4085 887 388 305 336 579 674 265 264 183 206 4085 22 9 7 8 14 16 6 6 4 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 4195

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Riksstroke 1-årsuppföljning

Riksstroke 1-årsuppföljning 3930262870 Riksstroke 1-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer:

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer: MULTIPEL SKLEROS Frågeformulär Löpnummer: _ Till Dig som skall besvara enkäten Syftet med detta frågeformulär är att försöka beräkna och förklara den totala kostnaden för sjukdomen Multipel Skleros (MS).

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten)

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten) 11. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient?

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% Nej 37% 36% 36% Q2 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående?

Läs mer

Livsstilsfrågeformulär KASAM

Livsstilsfrågeformulär KASAM Livsstilsfrågeformulär KASAM (Hälsans Mysterium Aaron Antonovsky) Här är några frågor (29) om berör skilda områden av livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Vad tycker du om öppenvården?

Vad tycker du om öppenvården? 0 Vad tycker du om öppenvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Vill du delta i forskning om stroke?

Vill du delta i forskning om stroke? Vill du delta i forskning om stroke? Vi driver en stor forskningsstudie för att få veta mer om vem som får problem med åderförkalkning och varför. Längst bak i detta dokument kan du läsa allt om forskningsprojektet

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige Detta nummer är endast till för att inkomna svar ska kunna prickas av vid datorns optiska läsning. Då slipper du få påminnelse i onödan och vi kan sända trisslotten till dig. Survey 2010 En frågeundersökning

Läs mer