ISSP 2010 Åsikter om miljön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISSP 2010 Åsikter om miljön"

Transkript

1

2 ISSP 2010 Åsikter om miljön Vad är dina åsikter i frågor som rör miljön? Miljöfrågor diskuteras ganska ofta i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna från folk i andra länder? I den här undersökningen som utförs i ett fyrtiotal länder frågar vi människor vad de anser om sådana saker. I Sverige är det cirka 2000 personer från hela landet som slumpmässigt valts ut till undersökningen. Det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som står för undersökningen och SIFO samlar in uppgifterna. Vi hoppas att du som fått enkäten hjälper oss genom att besvara frågorna och skicka tillbaka den i det portofria svarskuvertet. När vi fått din enkät noterar vi att du svarat. Sedan kommer ditt namn samt streckkoden att rivas bort från blanketten för att ingen ska kunna veta vem som fyllt i den. Därefter finns inget som kan visa vem som svarat vad. Vare sig du bryr dig mycket eller väldigt litet om sådana här frågor, är dina svar alltid lika viktiga för oss. Det är helt frivilligt att svara, men varje uteblivet svar minskar undersökningens värde och möjligheterna att på ett bra sätt beskriva allmänhetens uppfattningar. Eftersom detta är en undersökning som görs gemensamt med många länder kan det kanske ibland tyckas att en del av frågorna stämmer dåligt med svenska förhållanden. Gör ändå så gott du kan när du svarar och när du besvarat hela enkäten får du gärna påpeka i rutan på nästa sida om du tyckt någon fråga varit konstigt formulerad eller svår att svara på. Om du vill fråga om något, ring gärna Toivo Sjörén på SIFO eller Jonas Edlund, Umeå universitet. Om du är intresserad av att ta del av de första resultaten kan du fylla i bifogad talong och skicka in den tillsammans med enkäten. De första resultaten beräknas bli klara under senare delen av Med vänliga hälsningar Toivo Sjörén Jonas Edlund SIFO Sociologiska institutionen Umeå universitet (växel) (växel) 2

3 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan utläsas. Endast Sifo hanterar och disponerar frågeformulären. Besvara frågorna så uppriktigt du kan. Om inget annat anges skall du besvara frågorna med ett svar per fråga. Markera det svar som bäst överensstämmer med vad du tycker genom att sätta ett kryss i rutan för det svar du väljer. Om det är någon fråga som du tycker är svår hoppar du över den och går till nästa. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här: Använd helst blå eller svart kulspetspenna; inte tusch, blyerts eller röd färg som ej fungerar vid optisk läsning. Skulle du råka sätta kryss i en ruta som inte överensstämmer med din uppfattning, rätta till det genom att stryka över hela rutan: Sätt därefter kryss i rätt ruta. Vi tackar på förhand för ditt deltagande! När du har besvarat enkäten och kanske har synpunkter på den eller enskilda frågor kan du skriva dem här: 2

4 Fråga 1a. Vilket av följande områden är viktigast att ta itu med i dagens Sverige? 1 Hälso- och sjukvård 2 Skola och utbildning 3 Kriminaliteten 4 Miljön 5 Invandring/immigration 6 Sveriges ekonomi 7 Terrorism 8 Fattigdom 9 Inget av ovanstående 10 Fråga 1b. Vilket område är näst viktigast att ta itu med? 1 Hälso- och sjukvård 2 Skola och utbildning 3 Kriminaliteten 4 Miljön 5 Invandring/immigration 6 Sveriges ekonomi 7 Terrorism 8 Fattigdom 9 Inget av ovanstående 10 Fråga 2. Håller du med om eller tar du från följande påståenden? Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad. a) Privat företagsamhet är det bästa sättet att lösa Sveriges ekonomiska problem b) Det är regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan de med hög och de med låg inkomst starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt Fråga 3a. Var vänlig ange vilket av nedanstående som bör ges högsta prioritet i Sverige. Vad är viktigast att göra? 1 Bevara lag och ordning i landet 2 Ge människor mer att säga till om i politiska beslut 3 Bekämpa prisökningar 4 Värna yttrandefriheten 5 Fråga 3b. Och vilket av nedanstående alternativ bör ges näst högsta prioritet i Sverige? Vad är näst viktigast att göra? 1 Bevara lag och ordning i landet 2 Ge människor mer att säga till om i politiska beslut 3 Bekämpa prisökningar 4 Värna yttrandefriheten 5 3

5 Fråga 4a. Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor, eller bör man vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra? Var vänlig och ange vad du tycker på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder att "man bör vara väldigt försiktig" och 5 betyder att "man kan lita på de flesta människor. Man bör vara väldigt försiktig Man kan lita på de flesta människor Fråga 4b. Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja en om de fick chansen, eller tror du att de flesta människor skulle försöka vara ärliga och rättvisa? Var vänlig och ange vad du tycker på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder att "de flesta människor skulle försöka utnyttja en" och 5 betyder att "de flesta människor skulle försöka vara ärliga och rättvisa. De flesta människor skulle försöka utnyttja en De flesta människor skulle försöka vara ärliga och rättvisa Fråga 5. Håller du med om eller tar du från följande påståenden? Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad. a) För det mesta kan vi lita på att offentliga beslutsfattare gör vad som är rätt och riktigt b) De flesta politiker sysslar med politik enbart på grund av vad de kan få ut av det personligen starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt 4

6 Fråga 6. Är miljöproblem något som du i allmänhet oroar dig över? Var vänlig och ange vad du tycker på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "jag oroar mig inte alls och 5 betyder "jag oroar mig väldigt mycket. Jag oroar mig inte alls Jag oroar mig väldigt mycket Fråga 7a. Här är en lista över olika miljöproblem. Vilket, om något, anser du är viktigast för Sverige att ta itu med? 1 Luftföroreningar 2 Kemikalier och bekämpningsmedel 3 Brist på vatten 4 Föroreningar av sjöar och vattendrag 5 Radioaktivt avfall 6 Sophantering 7 Klimatförändringar 8 Genmodifierade livsmedel 9 Överutnyttjande av våra naturresurser 10 Inget av ovanstående 11 Fråga 7b. Vilket miljöproblem, om något, påverkar dig och din familj mest? 1 Luftföroreningar 2 Kemikalier och bekämpningsmedel 3 Brist på vatten 4 Föroreningar av sjöar och vattendrag 5 Radioaktivt avfall 6 Sophantering 7 Klimatförändringar 8 Genmodifierade livsmedel 9 Överutnyttjande av våra naturresurser 10 Inget av ovanstående 11 Fråga 8a. Hur mycket anser du dig veta om orsakerna bakom sådana här miljöproblem? Var vänlig och ange vad du tycker på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "jag vet ingenting alls och 5 betyder "jag vet väldigt mycket. Jag vet ingenting alls Jag vet väldigt mycket Fråga 8b. Och hur mycket anser du dig veta om lösningar till sådana här miljöproblem? Var vänlig och ange vad du tycker på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "jag vet ingenting alls och 5 betyder "jag vet väldigt mycket. Jag vet ingenting alls Jag vet väldigt mycket 5

7 Fråga 9. Håller du med om eller tar du från följande påståenden? Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad. starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) Vi förlitar oss för mycket på vetenskapen och inte tillräckligt på känslor och tro b) På det hela taget gör den moderna vetenskapen mer skada än nytta c) Den moderna vetenskapen kommer att lösa våra miljöproblem utan att vi behöver förändra vårt levnadssätt särskilt mycket Fråga 10. Håller du med om eller tar du från följande påståenden? Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad. starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) Vi bekymrar oss för mycket över miljöns framtid och inte tillräckligt mycket om dagens priser och arbetstillfällen b) Nästan allt i vårt moderna levnadssätt skadar miljön c) Folk oroar sig för mycket om att människans framsteg ska skada miljön Fråga 11. Håller du med om eller tar du från följande påståenden? Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad. starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) För att kunna skydda miljön behöver Sverige ekonomisk tillväxt b) Ekonomisk tillväxt skadar alltid miljön c) Jorden kan helt enkelt inte bära befolkningstillväxten om den fortsätter i nuvarande takt 6

8 Fråga 12. Hur villig skulle du vara att... Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad. a) betala mycket högre priser för att värna om miljön? b) betala mycket högre skatter för att värna om miljön? c) acceptera en sänkt levnadsstandard för att värna om miljön? Mycket villig Ganska villig Fråga 13. Håller du med om eller tar du från följande påståenden? Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad. a) Det är helt enkelt för svårt för någon som jag att göra särskilt mycket för miljön b) Jag gör det som är rätt för miljön, även när det kostar mer pengar eller tar längre tid c) Det finns viktigare saker att göra här i livet än att skydda miljön d) Det är ingen idé att jag gör vad jag kan för miljön om inte andra också gör det e) Många påståenden om miljöhot är överdrivna f) Jag tycker det är svårt att avgöra om mitt sätt att leva är bra eller skadligt för miljön g) Miljöproblem har en direkt påverkan på mitt vardagsliv Varken villig eller ovillig Ganska ovillig Mycket ovillig starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt Fråga 14a. Tror du att luftföroreningarna från bilar i allmänhet är... 1 Extremt farliga för miljön 2 Mycket farliga för miljön 3 Ganska farliga för miljön 4 Inte särskilt farliga för miljön 5 Inte farliga alls för miljön 6 Fråga 14b. Tror du att luftföroreningar från industrin i allmänhet är... 1 Extremt farliga för miljön 2 Mycket farliga för miljön 3 Ganska farliga för miljön 4 Inte särskilt farliga för miljön 5 Inte farliga alls för miljön 6 7

9 Fråga 14c. Tror du att bekämpningsmedel och kemikalier som används i jordbruket är... 1 Extremt farliga för miljön 2 Mycket farliga för miljön 3 Ganska farliga för miljön 4 Inte särskilt farliga för miljön 5 Inte farliga alls för miljön 6 Fråga 14d. Tror du att utsläpp i Sveriges sjöar och vattendrag är... 1 Extremt farliga för miljön 2 Mycket farliga för miljön 3 Ganska farliga för miljön 4 Inte särskilt farliga för miljön 5 Inte farliga alls för miljön 6 Fråga 14e. Tror du att höjningen av jordens temperatur orsakad av klimatförändringar i allmänhet är... 1 Extremt farlig för miljön 2 Mycket farlig för miljön 3 Ganska farlig för miljön 4 Inte särskilt farlig för miljön 5 Inte farlig alls för miljön 6 Fråga 14f. Tror du att genmanipulering av vissa grödor är... 1 Extremt farligt för miljön 2 Mycket farligt för miljön 3 Ganska farligt för miljön 4 Inte särskilt farligt för miljön 5 Inte farligt alls för miljön 6 8

10 Fråga 14g. Tror du att kärnkraftverk är... 1 Extremt farliga för miljön 2 Mycket farliga för miljön 3 Ganska farliga för miljön 4 Inte särskilt farliga för miljön 5 Inte farliga alls för miljön 6 Fråga 15a. Om du var tvungen att välja mellan följande två alternativ, vilket skulle ligga närmast din egen uppfattning? Regering/riksdag bör låta vanliga människor själva bestämma hur miljön ska värnas, även om det 1 medför att de inte alltid gör det som är bäst för miljön 2 eller Regering/riksdag bör stifta lagar som får vanliga människor att värna om miljön, även om det inkräktar på deras rätt att fatta egna beslut 3 Fråga 15b. Och vilket av följande två alternativ skulle ligga närmast din egen uppfattning? Regering/riksdag bör låta industrin och näringslivet själva bestämma hur miljön ska värnas, även om 1 det medför att de inte alltid gör det som är bäst för miljön 2 eller Regering/riksdag bör stifta lagar som får industrin och näringslivet att värna om miljön, även om det inkräktar på deras rätt att fatta egna beslut 3 Fråga 16. Vissa länder gör mer än andra för att skydda världens miljö. Tycker du på det hela taget att Sverige gör... 1 mer än nog 2 ungefär lagom 3 för lite 4 9

11 Fråga 17a. Vilket av följande tillvägagångssätt tror du skulle vara bäst för att få industrin och näringslivet i Sverige att värna om miljön? 1 Ge dryga böter till företag som skadar miljön 2 Ge skattelättnader till företag som värnar om miljön 3 Mer information och utbildning till företag om fördelarna med att värna om miljön 4 Fråga 17b. Vilket av följande tillvägagångssätt tror du skulle vara bäst för att få vanliga människor i Sverige att värna om miljön? 1 Ge dryga böter till människor som skadar miljön 2 Ge skattelättnader till människor som värnar om miljön 3 Mer information och utbildning till människor om fördelarna med att värna om miljön 4 Fråga 18. Vilken av följande energikällor bör prioriteras för att trygga Sveriges framtida energibehov? 1 Kol, olja och naturgas 2 Kärnkraft 3 Sol-, vind- eller vattenkraft 4 Odlade biobränslen 5 Inget av ovanstående 6 Fråga 19. Håller du med om eller tar du från följande påståenden? Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad. a) När det gäller miljöproblem borde det finnas internationella avtal som Sverige och andra länder skulle vara tvungna att följa b) Fattiga länder kan inte förväntas göra samma insats som rika länder för att värna om miljön c) Sveriges ekonomiska utveckling kommer att hämmas om vi inte ser efter miljön bättre starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt 10

12 Fråga 20a. Hur ofta bemödar du dig att sortera glas, burkar, plast, papper el dyl för återvinning? 1 Alltid 2 Ofta 3 Ibland 4 Aldrig 5 Det finns ingen återvinning där jag bor Fråga 20b. Hur ofta bemödar du dig att köpa frukt och grönsaker som är odlade utan kemikalier och bekämpningsmedel? 1 Alltid 2 Ofta 3 Ibland 4 Aldrig 5 Finns inte där jag bor Fråga 20c. Hur ofta väljer du att inte köra bil av miljöskäl? 1 Alltid 2 Ofta 3 Ibland 4 Aldrig 5 Har ingen bil/körkort Fråga 20d. Hur ofta minskar du din energianvändning i hemmet av miljöskäl? 1 Alltid 2 Ofta 3 Ibland 4 Aldrig Fråga 20e. Hur ofta sparar eller återanvänder du vatten av miljöskäl? 1 Alltid 2 Ofta 3 Ibland 4 Aldrig 11

13 Fråga 20f. Hur ofta undviker du att köpa vissa varor av miljöskäl? 1 Alltid 2 Ofta 3 Ibland 4 Aldrig Fråga 21. Är du medlem i någon miljögrupp eller miljöorganisation? 1 Ja 2 Nej Fråga 22. Har du någon gång under de senaste fem åren... Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad. Ja Nej a) skrivit under ett upprop i någon miljöfråga? 1 2 b) skänkt pengar till en miljögrupp eller miljöorganisation? 1 2 c) deltagit i protestaktion eller demonstration i någon miljöfråga? 1 2 Så kommer några frågor om dig själv Fråga 23 Vilket år är du född? Var vänlig och ange ditt födelseår (använd fyra siffror). Fråga 24 Hur många år har du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna med grundskola, samt eventuell gymnasie- och/eller universitets/högskoleutbildning eller motsvarande. Var vänlig och fyll i antal år eller kryssa i lämplig ruta. 1...år 2 Jag går fortfarande i skolan (grundskola eller gymnasium) 3 Jag studerar för närvarande vid universitet/högskola 12

14 Fråga 25 Vilken är din nuvarande högsta utbildning? 1 Ej avslutad folkskola eller grundskola 2 Folkskola 3 Grundskola/enhetsskola 4 Realskola/flickskola 5 Fackskola ( ) 6 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola 7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 8 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 9 Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet) 10 Universitet/högskola utan examen 11 Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen 12 Universitet/högskola, 3 år eller längre, med examen 13 Forskarutbildning Så kommer några frågor om vad du arbetar med Fråga 26 Med arbete menar vi förvärvsarbete, dvs. ett inkomstbringande arbete man gör som anställd, egenföretagare eller som arbetande i den egna familjens företag. Om du förvärvsarbetar, men just nu är tillfälligt borta från ditt arbete (t ex föräldraledig/tillfälligt sjukskriven/semester/strejk), ange hur din vanliga arbetssituation ser ut. Förvärvsarbetar du för närvarande, har du förvärvsarbetat tidigare, eller har du aldrig förvärvsarbetat? 1 Jag förvärvsarbetar Var vänlig och fortsätt med fråga 27 2 Jag förvärvsarbetar inte för närvarande men har förvärvsarbetat tidigare Var vänlig och fortsätt med fråga 28 3 Jag har aldrig förvärvsarbetat Var vänlig och fortsätt med fråga 36 Fråga 27 Vilken är din normala veckoarbetstid? (räkna även med eventuell övertid) Om du är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, var vänlig och uppskatta din totala veckoarbetstid. Min normala veckoarbetstid är...timmar (eventuell övertid medräknad) 13

15 Nu kommer ytterligare några frågor om ditt arbete Fråga 28 Om du är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, tänk på ditt huvudsakliga arbete. Är du anställd, egenföretagare eller arbetar du i den egna familjens företag? Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. 1 Anställd 2 Egenföretagare utan anställda 3 Egenföretagare med anställda. Hur många anställda?...personer (räkna inte med dig själv) 4 Arbetar i den egna familjens företag Fråga 29 Har du någon arbetsledande funktion? Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. 1 Ja. För hur många anställda?...personer (räkna inte med dig själv) 2 Nej Fråga 30 Arbetar du för en vinstdrivande organisation (t ex ett företag) eller för en ickevinstdrivande organisation (t ex en allmännyttig eller ideell organisation)? Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. 1 Jag arbetar för en vinstdrivande organisation 2 Jag arbetar för en icke-vinstdrivande organisation Fråga 31 Arbetar du för en offentlig eller privat arbetsgivare? Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. 1 Offentlig arbetsgivare 2 Privat arbetsgivare Fråga 32 Vilket yrke har du? Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. Var vänlig och ange så noggrant som möjligt. Fråga 33 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 14

16 Fråga 34 Vilken slags produktion/verksamhet finns det på det ställe du arbetar, eller arbetade senast? Fråga 35 Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt? Min ungefärliga inkomst före skatt är...kronor i månaden Fråga 36 Vilket av följande beskriver bäst din nuvarande situation? Om du förvärvsarbetar, men just nu är tillfälligt borta från ditt arbete (t ex föräldraledig/tillfälligt sjukskriven/semester/strejk), ange hur din vanliga arbetssituation ser ut. 1 Förvärvsarbetar (som anställd, egenföretagare, eller i den egna familjens företag) 2 Arbetslös, söker arbete 3 I utbildning som elev eller student 4 I utbildning som lärling, trainee, eller motsvarande 5 Förtidspensionär 6 Ålderspensionär 7 Hemarbetande (hemmafru/hemmaman) 8 Annat Fråga 37 Har du en stadigvarande partner? Om ja, lever ni tillsammans i samma hushåll? 1 Ja, jag har en partner och vi lever tillsammans i samma hushåll Var vänlig och fortsätt med fråga 38 2 Ja, jag har en partner men vi lever inte tillsammans i samma hushåll Var vänlig och fortsätt med fråga 38 3 Nej, jag har ingen partner Var vänlig och fortsätt med fråga 49 Så kommer några frågor om vad din partner arbetar med Fråga 38 Med arbete menar vi förvärvsarbete, dvs. ett inkomstbringande arbete man gör som anställd, egenföretagare, eller som arbetande i den egna familjens företag. Om din partner förvärvsarbetar, men just nu är tillfälligt borta från sitt arbete (t ex föräldraledig/ tillfälligt sjukskriven/semester/strejk), ange hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. Förvärvsarbetar din partner för närvarande, har han/hon förvärvsarbetat tidigare, eller har han/hon aldrig förvärvsarbetat? 1 Han/hon förvärvsarbetar Var vänlig och fortsätt med fråga 39 2 Han/hon förvärvsarbetar inte för närvarande men har förvärvsarbetat tidigare Var vänlig och fortsätt med fråga 40 3 Han/hon har aldrig förvärvsarbetat Var vänlig och fortsätt med fråga 47 15

17 Fråga 39 Vilken är din partners normala veckoarbetstid? (räkna även med eventuell övertid) Om din partner är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, var vänlig och uppskatta hans/hennes totala veckoarbetstid. Min partners normala veckoarbetstid är...timmar (eventuell övertid medräknad) Nu kommer ytterligare några frågor om din partners arbete Fråga 40 Om din partner är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, tänk på hans/hennes huvudsakliga arbete. Är din partner anställd, egenföretagare, eller arbetar han/hon i den egna familjens företag? Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 1 Anställd 2 Egenföretagare utan anställda 3 Egen företagare med anställda. Hur många anställda?...personer (räkna inte med din partner) 4 Arbetar i den egna familjens företag Fråga 41 Har din partner någon arbetsledande funktion? Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 1 Ja, för hur många anställda?...personer 2 Nej Fråga 42 Arbetar din partner för en vinstdrivande organisation (t ex ett företag) eller för en ickevinstdrivande organisation (t ex en allmännyttig eller ideell organisation)? Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 1 Han/hon arbetar för en vinstdrivande organisation 2 Han/hon arbetar för en icke-vinstdrivande organisation 16

18 Fråga 43 Arbetar din partner för en offentlig eller privat arbetsgivare? Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 1 Offentlig arbetsgivare 2 Privat arbetsgivare Fråga 44 Vilket yrke har din partner? Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. Var vänlig och ange så noggrant som möjligt. Fråga 45 Vilka är din partners huvudsakliga arbetsuppgifter? Fråga 46 Vilken slags produktion/verksamhet finns det på det ställe han/hon arbetar eller arbetade senast? Fråga 47 Vilken är din partners nuvarande högsta utbildning? 1 Ej avslutad folkskola eller grundskola 2 Folkskola 3 Grundskola/enhetsskola 4 Realskola/flickskola 5 Fackskola ( ) 6 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola 7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 8 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 9 Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet) 10 Universitet/högskola utan examen 11 Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen 12 Universitet/högskola, 3 år eller längre, med examen 13 Forskarutbildning 17

19 Fråga 48 Vilket av följande beskriver bäst din partners nuvarande situation? Om din partner förvärvsarbetar, men just nu är tillfälligt borta från sitt arbete (t ex föräldraledig/ tillfälligt sjukskriven/semester/strejk), ange hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. 1 Förvärvsarbetar (som anställd, egenföretagare, eller i den egna familjens företag) 2 Arbetslös, söker arbete 3 I utbildning som elev eller student 4 I utbildning som lärling, trainee, eller motsvarande 5 Förtidspensionär 6 Ålderspensionär 7 Hemarbetande (hemmafru/hemmaman) 8 Annat Fråga 49 Är du medlem i någon facklig organisation, eller har du tidigare varit medlem? 1 Jag är medlem 2 Jag är inte medlem just nu, men Jag har tidigare varit medlem 3 Jag har aldrig varit medlem Fråga 50 Tillhör du någon kyrka, församling, samfund, eller religion? 1 Ja, fortsätt med fråga 51 2 Nej, fortsätt med fråga 52 Fråga 51 Vilken kyrka, församling, samfund, eller religion är det? 1 Svenska kyrkan 2 Katolska kyrkan 3 Ortodoxa kyrkan 4 Kristen frikyrka 5 Annan kristen församling/samfund 6 Judisk församling/samfund 7 Islamisk församling/samfund 8 Buddhistisk församling/samfund 9 Hinduisk församling/samfund 10 Annan kyrka, församling, samfund, eller religion Fråga 52 Bortsett från speciella tillfällen som bröllop, begravningar, etc., hur ofta brukar du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 1 Flera gånger i veckan eller oftare 2 En gång i veckan 3 Två till tre gånger i månaden 4 En gång i månaden 5 Flera gånger om året 6 En gång om året 7 Mindre än en gång om året 8 Aldrig 18

20 Fråga 53 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om du själv skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 1 Underklassen 2 Arbetarklassen 3 Medelklassen 4 Övre medelklassen 5 Överklassen 6 Fråga 54 I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner du en skala från topp till botten. Var skulle du placera dig själv på denna skala? 10 TOPPEN BOTTEN Fråga 55 Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med? 1 Centerpartiet 2 Folkpartiet liberalerna 3 Kristdemokraterna 4 Miljöpartiet - de gröna 5 Moderata samlingspartiet 6 Socialdemokratiska arbetarepartiet 7 Vänsterpartiet 8 Feministiskt initiativ 9 Piratpartiet 10 Sverigedemokraterna 11 Annat parti Fråga 56 Ibland avstår vissa människor från att rösta av olika skäl. Röstade du i senaste riksdagsvalet? 1 Ja, jag röstade 2 Nej, jag röstade inte 3 Jag var inte röstberättigad i det senaste riksdagsvalet Fråga 57 Var båda dina föräldrar svenska medborgare när du föddes? 1 Ja, båda var svenska medborgare 2 Nej, en var utländsk medborgare 3 Nej, båda var utländska medborgare 19

21 Fråga 58 Hur många personer barn och vuxna ingår vanligtvis i ditt hushåll? (Räkna med dig själv) Hur många personer är 18 år eller äldre?... Hur många personer är mellan 7 och 17 år?... Hur många personer är under 7 år?... Hur många personer blir detta totalt?... Fråga 59 Vilken är ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? Mitt hushålls ungefärliga inkomst före skatt är...kronor i månaden Fråga 60 Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 1 Gift 2 Registrerat partnerskap 3 Separerad från min make/maka/registrerade partner (men fortfarande lagligen gift/i ett registrerat partnerskap) 4 Lagligen skild från min make/maka/registrerade partner 5 Änka/änkling/registrerad partner avliden 6 Jag har aldrig varit gift/levt i ett registrerat partnerskap Fråga 61 Är stället du bor på... 1 En storstad 2 En förort till eller i närheten av en storstad 3 En liten stad 4 En by eller mindre samhälle 5 En gård eller enskilt hus på landet TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Posta formuläret i det bifogade svarskuvertet. Portot är betalt. TNS Sifo, Box 513, Ronneby. Tel

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire ISSP 2013 Vad är dina åsikter om det svenska samhället och människor från andra länder? Svenskarnas relationer till människor från andra länder tillhör

Läs mer

ISSP 2012 Familjeliv och arbete

ISSP 2012 Familjeliv och arbete TNS SIFO 11478 Stockholm Projekt: 1524242 ISSP 2012 Familjeliv och arbete Vad är dina åsikter i frågor som rör familjeliv och arbete? Familjeliv och arbete tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle.

Läs mer

Sweden ISSP Health Questionnaire

Sweden ISSP Health Questionnaire Sweden ISSP 2011- Health Questionnaire ISSP 2011 Hälsa Vad är dina åsikter i frågor som rör hälsa? Hälsofrågor tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar

Läs mer

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire ISSP 2014 Vad är dina åsikter om människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati? Människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati tillhör ju

Läs mer

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Åsikter om miljön ISSP2000

Åsikter om miljön ISSP2000 ISSP2000 Åsikter om miljön Enkät till I den här undersökningen som utförs i ett tjugotal länder frågar vi 2 000 personer människor om deras åsikter och värderingar ifråga om miljön och andra samhällsfrågor.

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

ISSP 2007 Idrott och fritid

ISSP 2007 Idrott och fritid SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2007 Idrott och fritid Vad är dina åsikter om idrott och fritid? Idrott och andra fritidsaktiviteter tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP2004frekv.doc 1 Copyright 2004 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2004 Först några inledande frågor Fråga 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare.

Läs mer

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0 ISSP 00: ympäristö III: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish)

Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish) Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish) LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. Undersökning om medborgarpåverkan En internationell forskargrupp gör en undersökning

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish)

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Bästa mottagare LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. En internationell forskargrupp gör en omfattande undersökning

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2006 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Den svenska miljöopinionen - utveckling och läget idag Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Varför studera miljöopinionen? Stöd för miljöpolitik viktig del för framgångsrik

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6 ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda 6 2012 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen ESS 2002 A K Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär. Det är viktigt att frågorna

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige Detta nummer är endast till för att inkomna svar ska kunna prickas av vid datorns optiska läsning. Då slipper du få påminnelse i onödan och vi kan sända trisslotten till dig. Survey 2010 En frågeundersökning

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Enkät till vårdnadshavare

Enkät till vårdnadshavare Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna.

Läs mer

Vetenskap & Värderingar Frågorna

Vetenskap & Värderingar Frågorna 2010-06-23 Vetenskap & Värderingar Frågorna VA har publicerat två resultatrapporter inom studien Vetenskap & Värderingar: VA-rapport 2009:3 Vetenskap att tro på? November 2009 VA-rapport 2010:2 Kunskap

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Undersökning "Unga vuxna"

Undersökning Unga vuxna Undersökning "Unga vuxna" Så här fyller du i formuläret Läs igenom frågorna noga och kryssa i eller skriv in det eller de svar som stämmer bäst för dig personligen. Svaren läses av optiskt av en skanner.

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2004 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Konsumtion och samhällsfrågor. En undersökning om svenska folkets vanor och åsikter

Konsumtion och samhällsfrågor. En undersökning om svenska folkets vanor och åsikter Konsumtion och samhällsfrågor En undersökning om svenska folkets vanor och åsikter Intressen och nyheter Fråga 1 Hur intresserad är du i allmänhet av: Sport Matlagning Lokalsamhället Inte alls intresserad

Läs mer

"50+ i Europa" The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

50+ i Europa The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Hushålls-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Datum: Intervjuar ID: Intervjupersonens förnamn "50+ i Europa" The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Frågeformulär Svaren är konfidentiella 1 Hur man

Läs mer

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: Juni 11 2013 Identifikation: SND0921-001 Innehållsförteckning

Läs mer

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING IVE-nummer 0 9 STOCKHOLM (08 0 00) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 70 89 ÖREBRO (09 7 0 00) UB-nummer Boxnummer LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 000 Partnerformulär Din make/maka/sambo

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT 2010 KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 202: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2820 ISSP 202: FAMILY, WORK AND GENDER ROLES IV: FIN- NISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier!

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! Liberalism Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! 1. Mellan 1750 och 1850 kom Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades. 1. Mellan 1750 och 1850 kom

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades. 1. Mellan 1750 och 1850 kom Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades 1. Mellan 1750 och 1850 kom Liberalism Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet kom 3. Under

Läs mer

Kon_register. Fodar_register. Opinionskoll Creator: Annika Bengtsson Göteborgs universitet, Tore Andersson Göteborgs universitet

Kon_register. Fodar_register. Opinionskoll Creator: Annika Bengtsson Göteborgs universitet, Tore Andersson Göteborgs universitet Opinionskoll 2017 Creator: Annika Bengtsson Göteborgs universitet, Tore Andersson Göteborgs universitet Principal Göteborgs universitet ID ID-nummer Type Numeric Kon_register Registeruppgift: Kön Uppgift

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL VÅRDNADSHAVARE kupolstudien.se Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Resultat från SOM-undersökningen 2010 Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2011:2 ] Tabell 1 Åsikter om kärnkraftens

Läs mer

Valdeltagande i Sverige

Valdeltagande i Sverige Valdeltagande i Sverige Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976-2006 Tabellsammanställning Arbetsversion Per Hedberg Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat NÅGRA FRÅGOR OM DIG 1. Du är? Man Kvinna 2. Födelseår? 19 3. Hur många personer finns i ditt hushåll? Vuxna (räkna med dig själv) Barn under 18 år 4. Har du körkort för bil? Ja Nej 5. Hur många personbilar

Läs mer

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon om undersökningen: 297 svarande (51 procent av de tillfrågade) 57 procent kvinnor, 42 procent män Ålder: 16 85 år Åldersfördelning:

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J13345 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 4085 887 388 305 336 579 674 265 264 183 206 4085 22 9 7 8 14 16 6 6 4 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 4195

Läs mer

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Pressmeddelande 2009-04-08 Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2015 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

ISSP Åsikter om nationell identitet. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen

ISSP Åsikter om nationell identitet. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: Juni 04 2015 Identifikation: SND0976-001 Innehållsförteckning

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2008

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2008 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2008 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2007 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014 VALU 2014 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014 Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Näsman, Per KTH Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Läs mer

FAMILJECENTRALEN. Enkät till besökare

FAMILJECENTRALEN. Enkät till besökare FAMILJECENTRALEN Enkät till besökare Syftet med den här undersökningen är att få en bild av vad du som besökare på Familjecentralen tycker om Familjecentralen i XXXXX. Ytterligare ett syfte är att få kunskap

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer