Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige"

Transkript

1 Detta nummer är endast till för att inkomna svar ska kunna prickas av vid datorns optiska läsning. Då slipper du få påminnelse i onödan och vi kan sända trisslotten till dig. Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige SURVEYINSTITUTET Växjö Kalmar Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

2 Så här fyller du i formuläret. Här är ett exempel: Hur väl anser du att påståendet I dag är det soligt stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt och ganska varken bra ganska inte hållet bra eller dåligt dåligt alls Om du tycker att påståendet inte stämmer alls, sätt då ett kryss längst bort till höger på följande sätt: Om du tycker att påståendet stämmer ganska bra, markerar du så här: Skulle du råka sätta ett kryss i fel ruta, rätta till det genom att stryka över hela rutan. Sätt därefter kryss i rätt ruta på följande sätt: Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa inte så här: Använd helst kulspetspenna och inte tusch eller blyerts. Vi börjar med att ställa några frågor om dina allmänna värderingar. 1. Hur väl stämmer följande påståenden med vad du tycker? Stämmer Stämmer Stämmer mycket ganska Varken ganska Stämmer bra bra eller dåligt inte alls a Att shoppa är bland det roligaste jag vet b Det är roligt att köpa de senaste teknikprylarna c När en människa har en passion för något skall den personen göra allt för att förverkliga den d I ett samhälle måste människor ha frihet att göra som de vill och begå sina egna misstag e Det är viktigt att vara en del av något som är större än mig själv f Vanligt folk måste få mer att säga till om g Det viktigaste är att samhället har bra ekonomi så att vanligt folk får det allt bättre h Ren och vacker natur är det viktigaste som finns i Oförstörd natur är det viktigaste som finns j Natur och miljö betyder ingenting för mig 2. Hur intresserad är du i allmänhet av politik? Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls intresserad intresserad intresserad intresserad 3. Vissa gillar när samhället förändras, medan andra strävar efter att bevara traditioner. Var någonstans skulle du placera dig på skalan förändring tradition? Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Förändring Tradition Vet ej Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

3 4. Det talas ibland om en grön dimension i politiken. Var skulle du placera in dig själv på den gröna dimensionen? Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Mycket åt det gröna hållet Inte alls åt det gröna hållet Vet ej 5. Vissa tycker det är viktigt med materiella värden, t ex ekonomi och att det finns finansiering för välfärd och löneökningar, andra tycker att icke-materiella värden, t ex självförverkligande, gemenskap och frihet är viktigare. Vilken prioritering gör du? Svara med hjälp av nedanstående skala. Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Materiella värden är helt klart viktigast Icke-materiella värden är helt klart viktigast Vet ej 6. Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala. Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Det går inte att lita på människor i allmänhet Det går att lita på människor i allmänhet Vet ej 7. Tycker du att människor mest tänker på sig själva eller bryr de sig mycket om andra och sådant vi har gemensamt? Svara med hjälp av nedanstående skala. Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Människor tänker mest på sig själva Människor bryr sig mycket om andra och det vi har gemensamt Vet ej 8. Om du tänker på det demokratiska systemet i vårt land, hur väl anser du att det fungerar? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Nu ska vi fråga om vad du gjorde i samband med valrörelsen i år. 9. Tidigare i år har det varit riksdagsval. Hur ofta gjorde du något av följande under valrörelsen i augusti och september? Någon Flera Ingen Någon Ett par gång i gånger i Varje gång gång gånger veckan veckan dag a Diskuterade eller pratade om politik b Kontaktade politiker c Besökte valmöte d Fick besök av politiker i hemmet e Läste om politik i tidningen f Tittade på TV-program om politik g Tittade på TV-reklam om politik h Lyssnade på radioprogram om politik i Lyssnade på radioreklam om politik j Sökte eller läste om politik på internet k Kommenterade politik på internet Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

4 10. I en valrörelse försöker partierna ge information på olika sätt. Från vilka partier har du tagit del av TV-reklam, broschyr och deras hemsida på internet? Du kan kryssa i flera rutor. Krist- Social- Sverige- Center- Folk- demo- Miljö- Mode- demo- demo- Vänsterpartiet partiet kraterna partiet raterna kraterna kraterna partiet a Sett partiets TV-reklam b Läst broschyr från partiet c Varit inne på partiets hemsida Här följer några frågor som handlar om valet och politiska partier. 11. Är du medlem i ett politiskt parti eller dess ungdoms- eller kvinnoförbund? Ja Nej 12. Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var skulle du placera in dig själv på en sådan vänster-högerskala? Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Långt till vänster Mitten Långt till höger Vet ej Oavsett var du placerade dig på vänster-högerskalan, anser du dig vara en övertygad anhängare av denna position? Ja, mycket övertygad Ja, något övertygad Nej 13. Oavsett din nuvarande ålder, skulle du placera dina föräldrar till vänster, mitten, eller till höger på en politisk vänster-högerskala? Kryssa i den ruta som du tror ligger/låg närmast deras uppfattning. Till vänster Mitten Till höger Vet ej Din mor Din far 14. Var någonstans skulle du placera in respektive politiskt parti på vänster-högerskalan? Kryssa i den ruta som ligger närmast din uppfattning om partiets placering. Långt till vänster Mitten Långt till höger a Centerpartiet b Folkpartiet c Kristdemokraterna d Miljöpartiet e Moderaterna f Socialdemokraterna g Sverigedemokraterna h Vänsterpartiet Vet ej 15. Vilket parti tycker du bäst om idag? Centerpartiet Moderaterna Feministiskt initiativ Piratpartiet Folkpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Annat parti (v.g. ange vilket): Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti? Ja, mycket övertygad Ja, något övertygad Nej Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

5 16. Vilka partier skulle du kunna tänka dig att rösta på i ett riksdagsval? Du kan kryssa för flera svar. Centerpartiet Moderaterna Feministiskt initiativ Piratpartiet Folkpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Annat parti (v.g. ange vilket): I vilken utsträckning anser du att de politiska partierna i riksdagen väsentligen skiljer sig åt då det gäller politiska sakfrågor? I mycket stor I ganska stor I ganska liten utsträckning utsträckning utsträckning Inte alls 18. I politiken talas det ibland om ett borgerligt block (moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna) samt ett rödgrönt block (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet). Vilket av dessa två politiska block tycker du bäst om idag? Borgerliga blocket Rödgröna blocket Inget av blocken Anser du dig vara en övertygad anhängare till detta politiska block? Ja, mycket övertygad Ja, något övertygad Nej 19. Var någonstans skulle du placera in de politiska blocken på vänster-högerskalan? Kryssa i den ruta som ligger närmast din uppfattning om partiets placering. a Borgerliga alliansen b De rödgröna Långt till vänster Mitten Långt till höger Vet ej 20. I vilken utsträckning anser du att den borgerliga alliansen och de rödgröna väsentligen skiljer sig åt då det gäller politiska sakfrågor? I mycket stor I ganska stor I ganska liten utsträckning utsträckning utsträckning Inte alls 21a. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2010? Jag röstade inte (om du inte röstade kan du gå till fråga 22). Centerpartiet Moderaterna Feministiskt initiativ Piratpartiet Folkpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Annat parti (v.g. ange vilket): b. När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i riksdagsvalet 2010? Långt före Någon månad Några veckor Veckan före Under valet före valet före valet valet valdagen 21c. När det gäller partiet du röstade på i riksdagsvalet, gillade du partiet eller partiledaren (språkrören) mest? Svara med hjälp av nedanstående skala. Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Partiet Båda lika mycket Partiledaren Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

6 21d. Röstade du på det parti du tyckte var bäst, eller röstade du på ett parti som låg nära 4-procentspärren för att detta parti skulle komma in i riksdagen? Jag röstade på det parti som jag tyckte var bäst. Jag röstade på ett annat parti som låg nära 4-procentspärren istället för det parti jag tyckte var bäst. 21e. Röstade du på ett parti i ett politiskt block fast du egentligen tyckte bättre om ett parti som inte var med i detta politiska block? Jag röstade på det parti som jag tyckte var bäst. Jag röstade på ett parti bland de rödgröna, fast jag tyckte bäst om ett parti i den borgerliga alliansen. Jag röstade på ett parti bland de rödgröna, fast jag tyckte bäst om Sverigedemokraterna. Jag röstade på ett parti i den borgerliga alliansen, fast jag tyckte bäst om ett parti bland de rödgröna. Jag röstade på ett parti i den borgerliga alliansen, fast jag tyckte bäst om Sverigedemokraterna. 22. De senaste åren har det rått en internationell ekonomisk kris. Tycker du att svensk ekonomi klarat av den ekonomiska krisen bra eller dåligt jämfört med många andra länder? Mycket bra Varken eller Mycket dåligt Oavsett vilka partier som sitter i den nuvarande regeringen, vilket av de båda politiska blocken tror du skulle vara bäst för svensk ekonomi de kommande 3-4 åren? Helt klart den borgerliga alliansen Det är ingen skillnad Helt klart de rödgröna 24. Om du ser tillbaka 3-4 år i tiden och tänker på din egen ekonomi, tycker du att den har förbättras eller försämrats? Klar förbättring Det är ingen skillnad Klar försämring Oavsett vilka partier som sitter i den nuvarande regeringen, vilket av de båda politiska blocken tror du skulle vara bäst för din egen ekonomi de kommande 3-4 åren? Helt klart den borgerliga alliansen Det är ingen skillnad Helt klart de rödgröna 26. Om du ser tillbaka 3-4 år i tiden och tänker på den välfärd som finansieras av stat, landsting och kommun, tycker du att den har förbättrats eller försämrats? Klar förbättring Det är ingen skillnad Klar försämring Oavsett vilka partier som sitter i den nuvarande regeringen, vilket av de båda politiska blocken tror du skulle vara bäst för den välfärd som finansieras av stat, landsting och kommun de kommande 3-4 åren? Helt klart den Det är ingen Helt klart de borgerliga alliansen skillnad rödgröna Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

7 På den här sidan frågar vi om din åsikt i olika politiska sakfrågor. 28. Här presenteras några förslag och åsikter. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Svara med hjälp av nedanstående skala. Kryssa i den ruta som du tycker ligger närmast din åsikt. a Minska den offentliga sektorn b Av två föräldrar ska ingen få ta ut mer än hälften av föräldraförsäkringen c Sänk skatterna d Äktenskap bör bara få vara mellan en man och en kvinna e Inför hårdare fängelsestraff för brottslingar f Inför dödsstraff för mord Mycket Ganska Varken bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt g Satsa på ett mångkulturellt samhälle h Sverige bör ta emot färre flyktingar i Stärk djurens rättigheter j Minska möjligheten till fri abort k Avkriminalisera all fildelning på internet l Minska myndigheters möjligheter att granska meddelanden på internet m Satsa kraftfullt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män n Läkare ska ha rätt att hjälpa en obotligt och svårt sjuk patient att dö o Inför betyg från första klass i grundskolan p Förbjud alla religiösa friskolor q Lärare ska få bestämma mer över eleverna r Bygg ut kärnkraften s Satsa på miljön även om det innebär lägre ekonomisk tillväxt t Begränsa utvecklingen av genmodifierad mat u Förbjud all pornografi v Höj ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen x Tillåt försäljning av öl, vin och sprit i livsmedelsaffärer y Avskaffa RUT-avdraget för hushållsnära tjänster z Höj ersättningen i sjukförsäkringen aa Höj koldioxidskatten ab Satsa på ökad ekonomisk tillväxt även om det innebär ökade inkomstskillnader ac Stärk försvaret även om det kostar mer pengar ad Turkiet bör få bli medlem av EU ae Inför euro som valuta i Sverige af Sverige bör ansöka om medlemskap i NATO ag Sverige bör stödja USA:s kamp mot terrorismen ah Svensk militär bör genast lämna Afghanistan ai Sänk u-hjälpen aj Satsa på ett samhälle med kristna värden ak Förbjud religiösa aktiviteter för barn al Invandrare i Sverige ska fritt få utöva sin religion här am Begränsa byggandet av moskéer Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

8 I detta avsnitt handlar frågorna om religion. 29. Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din egen ståndpunkt? Det finns en Gud. Det kanske inte finns en gud, men det finns något, en högre makt eller andevärld. Det finns ingen gud, högre makt eller andevärld. Jag vet inte. 30. Är du något av följande? Kristen Jude Buddist Agnostiker Muslim Hindu Ateist Nej, inget av detta 31. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Någon Någon Någon gång de gång i gång i Någon Någon Flera Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i Varje gång månaderna året talet månaden veckan veckan dag a Besökt religiöst möte (t ex gudstjänst eller bön) b Bett till Gud 32. Under din uppväxttid då du bodde i ditt föräldrahem, ungefär hur ofta tror du att någon av dina föräldrar besökte ett religiöst möte (t ex gudstjänst eller bön)? a b Din mor Din far Någon gång Minst någon Aldrig om året gång i månaden Vet ej 33. Tillhör du någon av följande kyrkor eller religiösa organisationer? Nej, men jag har Ja, men jag har Ja, och jag har har varit på möte inte varit på möte varit på möte under de senaste under de senaste under de senaste Nej 12 månaderna 12 månaderna 12 månaderna a Svenska kyrkan b Pingstkyrkan, Evangeliska frikyrkan, Alliansmissionen, Trosrörelsen eller Adventisterna c Annan frikyrka (t.ex. SMK, EFS, SB, FA) d Katolska kyrkan e Ortodox kyrka eller annan kyrka f Muslimsk församling g Annan religiös organisation som varken är kristen eller muslimsk 34. Har du haft erfarenhet av att bli frälst, omvänd, född på nytt eller haft någon religiös avgörelsepunkt? Ja Nej Vet inte 35. Det kan finnas olika skäl till att vara kritisk till religion. Vilken är din inställning till följande påståenden? Stämmer Stämmer Stämmer mycket ganska Varken ganska Stämmer bra bra eller dåligt inte alls a Jag är inte kritisk till religion b Religion är dåligt för att det motverkar socialism c Vetenskap har gjort religion onödigt d Religion förhindrar människors möjligheter att uttrycka och förverkliga sig e Det finns ingen anledning att tro på en gud, men däremot på människan f Religiösa problem ökar med ökad invandring g Religion leder till dogmatism och fundamentalism h Religion ger mig negativa känslor Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

9 I det sista avsnittet ställs några frågor om din bakgrund och uppväxt. 36. Är du kvinna eller man? Kvinna Man 37. Vilket år är du född? Årtal: Hur många äldre och yngre bröder och systrar har/hade du i den familj där du huvudsakligen växte upp? Försök svara så noga du kan. Ta bara med de personer som du upplever att du har haft en syskonrelation till oberoende av om ni är/var helsyskon, halvsyskon eller något annat eller fler Äldre bröder Äldre systrar Yngre bröder Yngre systrar 39. Hur många år är det mellan dig och de äldre respektive yngre syskon som är närmast dig i ålder? Har inget sådant syskon eller mer Äldre syskon Yngre syskon 40. Vilket år föddes dina föräldrar? Din far: Din mor: 41. Har dina föräldrar skiljt sig eller separerat? Ja, när jag Ja, när jag Ja, när jag Ja, när jag Ja, när jag Ja, när jag Ja, när jag Nej var 0-2 år var 3-5 år var 6-9 år var år var år var år var 20- år 42. Hur skulle du vilja beskriva din relation till dina föräldrar under din uppväxt? Pappa Mamma Mycket harmonisk Varken eller Mycket konfliktfylld Ingen relation 43. Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst? Ditt nuvarande hem: Det hem du växte upp i: Arbetarhem Arbetarhem Jordbrukarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem Tjänstemannahem Högre tjänstemanna-/akademikerhem Högre tjänstemanna-/akademikerhem Företagarhem Företagarhem 44. Hur upplevde du din familjs ekonomi under din uppväxt? Varken svag Mycket svag Ganska svag eller god Ganska god Mycket god Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

10 45. I vilken typ av område bor du? Storstad, centralt Storstad, ytterområde/förort Stad eller större tätort, centralt Stad eller större tätort, ytterområde Mindre tätort Ren landsbygd 46. Var någonstans har du, respektive din mor och far, huvudsakligen vuxit upp? Du själv Din mor Din far Ren landsbygd Mindre tätort Stad eller större tätort Storstad (t ex Stockholm, Göteborg, Malmö) 47. I vilket land har du, respektive din mor och far, huvudsakligen vuxit upp? Du själv Din mor Din far I Sverige Annat land i Norden Annat land i Europa Annat land utanför Europa 48. Är du? Svensk Medborgare i Både svensk medborgare medborgare annat land och medborgare i annat land 49. Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig. Ej fullgjort grundskola eller motsvarande obligatorisk skola Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola Studier vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande Eftergymnasial utbildning, ej högskola Studier vid högskola/universitet Examen från högskola/universitet Examen från forskarutbildning 50. Vilken inriktning har din utbildning i huvudsak? Kryssa för det svar som bäst stämmer in på din utbildning. Kryssa endast för ett svar. Allmän inriktning Teknik/byggteknik/industri/transport Ekonomi/handel/administration Hotell/restaurang/service/skönhetsvård Humaniora/kultur Hälso-/sjukvård Jordbruk/skogsbruk/miljövård Media/journalist/reklam Pedagogik Naturvetenskap/matematik/data Samhällsvetenskap/juridik Estetisk/design/hantverk/konst Socialt arbete/omsorg/psykologi Annan:. 51. Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande? Du kan kryssa för flera svar. Förvärvsarbetande Arbetslös med a-kassa Föräldraledig Ålderspensionär/avtalspensionär Sjukskriven Förtidspensionär/sjukpensionär Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Studerande Genomgår arbetsmarknadsutbildning Annat: Arbetar eller arbetade du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? Om du är tillfälligt utan arbete eller pensionär kryssar du för det som stämmer med ditt senaste yrke. Statlig Kommunal Landsting Privat Inget av dessa Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

11 53. Vilken av de här yrkesgrupperna hör eller hörde du till? Om du är tillfälligt utan arbete eller pensionär kryssar du för din senaste yrkesgrupp. Tjänsteman Företagare: ingen anställd Tjänsteman med arbetsledande funktion Företagare: 1-9 anställda Tjänsteman med företagsledande funktion Företagare: 10 eller fler anställda Arbetare Jordbrukare: ingen anställd Arbetare med arbetsledande funktion Jordbrukare: en eller flera anställda Jag har aldrig tillhört någon av dessa yrkesgrupper. 54. Arbetar eller arbetade du hel- eller deltid? Om du är tillfälligt utan arbete eller pensionär kryssar du för din senaste arbetstid. Heltid (eller mer) Deltid, mindre än 15 timmar i veckan Deltid, minst 15 timmar i veckan Jag har aldrig yrkesarbetat. 55. Var vänlig och sätt ett kryss i den ruta som motsvarar din ungefärliga sammanlagda årsinkomst i kronor före skatt (pension och studiemedel ska räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) eller mindre Mer än Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt hushåll före skatt (pension och studiemedel ska räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) eller mindre Mer än Är du medlem i någon fackförening? Ja, förbund inom: LO (Landsorganisationen) TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) Annan facklig organisation Nej 58. Vilken är din sexuella läggning? Jag är osäker på Heterosexuell Bisexuell Homosexuell Transsexuell min sexuella läggning 59. Vilket är ditt civilstånd? Ensamstående Sambo Gift/partnerskap Änka/änkling 60. Har du egna barn? Nej Ja och den yngste är 0-5 år Ja och den yngste är 6-12 år Ja och den yngste är år Ja och den yngste är år Ja och den yngste är år Ja och den yngste är över 35 år Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

12 ETT STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Om du har synpunkter på någon enskild fråga eller formuläret som helhet är vi tacksamma för att få ta del av dessa. SURVEYINSTITUTET SURVEYINSTITUTET genomför vetenskapliga frågeundersökningar som en del av verksamheten vid Linnéuniversitetet. SURVEYINSTITUTETs undersökning utgör ett viktigt bidrag till universitetets forskning om det svenska samhället. Den nationella undersökningen Survey 2010 går till totalt slumpmässigt utvalda personer boende i Sverige och genomförs i samarbete med TNS-SIFO. Huvudansvarig för undersökningen är docent Magnus Hagevi. Har du frågor som rör din medverkan i undersökningen, ring gärna TNS-SIFO, telefon: (samtalet kostar endast en markering) Du kan också ringa eller skicka e-post till Magnus Hagevi, telefon: , e-post: Vill du läsa mer om SURVEYINSTITUTET finns vi på internetadressen: Linnéuniversitetet Surveyinstitutet

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här:

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här: Här är ett exempel: SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET Fråga 1 Hur väl anser Du att påståendet I dag skiner solen stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt och ganska varken bra ganska inte hållet

Läs mer

UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR

UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR Bästa medlem i Miljöpartiet de Gröna! maj/juni 2002 Detta frågeformulär ingår i en undersökning av medlemmar i gröna partier runt om i Europa.

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till män v.03 Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till kvinna Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa Skjönsberg

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1.

A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1. ESS European Social Survey FINLAND I EUROPA 2002 -intervjuformulär A. Media, social tilltro A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1. Ingen tid

Läs mer

Humanisternas medlemsenkät 2013

Humanisternas medlemsenkät 2013 Humanisternas medlemsenkät 2013 Rapport kompletta versionen Urban Jansson 2013-03-20 Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 1 Innehåll Fakta om enkäten... 3 Bakgrund... 3 Genomförande...

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

2. Varför blir skolan lätt för en del barn och svår för andra? Försök att komma på några orsaker som har med vårt sociala liv att göra.

2. Varför blir skolan lätt för en del barn och svår för andra? Försök att komma på några orsaker som har med vårt sociala liv att göra. Tänk-efter-frågor Vårt sociala liv 1. I Indien hittade en missionär två små flickor hos en vargflock. Hur tror du att flickorna hade hamnat hos vargarna och varför betedde sig flickorna som vargar? 2.

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer