Väljarkontraktet Karin Nelsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väljarkontraktet Karin Nelsson"

Transkript

1 Väljarkontraktet Karin Nelsson

2 Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen är gjord under perioden juni inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel personer som speglar svenska folket år har svarat på en webbenkät. Schibsted/Inizio ställde en serie frågor som analyserades och presenteras i sammanfattande diagram per parti. Frågorna som ställdes var; - Vilket parti tycker du bäst om i rikspolitiken just nu? - Hur övertygad anhängare är du av detta parti? - Hur tror du att det kommer att gå för (parti) i höstens riksdagsval i jämförelse med förra valet 2010? - Hur väl känner du till (partis) politik? - Vilket parti tycker du är näst bäst i rikspolitiken just nu? - Vilket förtroende har du för partiledarna och språkrören? Vi ställde även frågan; - Vilka samhällsfrågor intresserar dig mest idag? Välj max 3 Resultatet har bearbetats statistiskt och redovisas nedan i sammanfattande diagram per parti jämfört med vad samtliga har svarat på frågorna:

3 Socialdemokraterna: S Övertygade anhängare Snitt av de andra partierna Andel av andra partiers sympatisörer som har S som näst bästa parti Tror på S i riksdagsval Förtroende för Stefan Löfven Upplevd kunskap om partiets politik Bland socialdemokraterna är det något fler än snittet som är övertygade anhängare och det är en klar övervikt som tror på framgång för partiet i kommande riksdagsval. Förtroendet för Stefan Löfven är i linje med genomsnittet och sympatisörerna upplever sig på det stora hela ha kunskap om partiets politik. Andelen som har socialdemokraterna som näst bästa parti är ungefär som snittet. Om man utgår från United Minds senaste väljarbarometer för juni månad 2014 där Socialdemokraterna får 30,8% innebär analysen att det opinionsmässiga taket för Socialdemokraterna är 42%.

4 Samhällsfrågor som intresserar mest bland Socialdemokraternas sympatisörer Vård & omsorg 24% 42% Sysselsättning & jobb 27% 41% Socialdemokrater Snitt Social- & välfärdsfrågor 25% 36% Utbildning & skola 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Vård & omsorg (42 %) är den viktigaste frågan för socialdemokraternas sympatisörer, följt av Sysselsättning och jobb (41%), Social- och välfärdsfrågor (36%) och Utbildning och skola (34%). Bland alla tillfrågade är de viktigaste samhällsfrågorna Utbildning och skola (), Sysselsättning och jobb (27%), Social- och välfärdsfrågor (25%) och Vård och omsorg (23%). (En fullständig sammanställning finns i slutet av denna rapport). Den bild som framträder i Socialdemokraternas Väljarkontrakt är ett parti där väljarna tror på framgång i kommande riksdagsval och där förtroendet för Stefan Löfven är gott. De frågor som engagerar sympatisörerna är de klassiska frågorna kring välfärdsstaten. Bland de som har socialdemokraterna som näst bästa parti ligger frågor kring miljö och jämställdhet högt på listan över viktiga samhällsfrågor.

5 Kristdemokraterna: Kd Övertygade anhängare Snitt av de andra partierna Andel av andra partiers sympatisörer som har Kd som näst bästa parti Tror på Kd i riksdagsval Förtroende för Göran Hägglund Upplevd kunskap om partiets politik Andelen övertygade anhängare är lägre bland kristdemokraternas sympatisörer när vi jämför med övertygade anhängare i övriga partier. Det är också färre av kristdemokraternas sympatisörer som tror på framgång i riksdagsvalet, i jämförelse med snittet för samtliga partier. Däremot upplever sig sympatisörerna ha kunskap om partiet och förtroendet för partiledaren Göran Hägglund är inte så mycket lägre än snittet. Andelen som har kristdemokraterna som näst bästa parti är något lägre än bland samtliga tillfrågade. Om man utgår från United Minds senaste väljarbarometer för juni månad 2014 där Kristdemokraterna får 4,9% innebär analysen att taket för Kristdemokraterna är 11% i opinionen.

6 Samhällsfrågor som intresserar mest bland Kristdemokraternas sympatisörer Ekonomi & näringsliv 23% 35% Försvar 10% 28% Sysselsättning & jobb 26% 27% Kristdemokrater Snitt Skatter 12% 24% Utbildning & skola 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Bland Kristdemokraterna är Ekonomi & näringsliv (35 %) den viktigaste samhällsfrågan, följt av Försvar (28 %), Sysselsättning & Jobb (26 %) samt frågan om Skatter (24%) och Utbildning och skola (24%). Bland alla tillfrågade är de viktigaste samhällsfrågorna Utbildning och skola (), Sysselsättning och jobb (27%), Social- och välfärdsfrågor (25%) och Vård och omsorg (23%). (En fullständig sammanställning finns i slutet av denna rapport). Kristdemokraternas väljarkontrakt är svagare än genomsnittet. Partiet har dock en relativt tydlig profil där sympatisörerna känner till partiets politik och, i jämförelse med övriga allianspartier, tror man på framgång i kommande riksdagsval, något som sannolikt hänger samman med framgångarna i maj månads EU-val.

7 Sverigedemokraterna: SD Övertygade anhängare Snitt av de andra partierna Andel av andra partiers sympatisörer som har SD som näst bästa parti Tror på SD i riksdagsval Förtroende för Jimmie Åkesson Upplevd kunskap om partiets politik I princip samtliga Sverigedemokratiska sympatisörer tror på framgång för SD i kommande riksdagsval och upplever att de har god kunskap om partiets politik. Andelen anhängare som anser sig vara övertygade är något lägre än snittet och förtroendet för Jimmie Åkesson är lägre än bland samtliga tillfrågade. Sverigedemokraterna är också det parti som lägst andel anger som näst bästa parti. Detta innebär att det opinionsmässiga taket för Sverigedemokraterna är 15% om vi utgår från United Minds senaste Väljarbarometer där SD får 11,3%.

8 Samhällsfrågor som intresserar mest bland Sverigedemokraternas sympatisörer Invandring 16% 73% Brott & straff 11% 23% Sverigedemokrater Snitt Utbildning & skola 22% Sysselsättning & jobb 21% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Den överlägset viktigaste och mest utmärkande frågan för sverigedemokraternas sympatisörer är invandring (73 % i jämförelse med snittet på 16 %), följt av Brott & Straff (23%), Utbildning och skola (22%) och Sysselsättning & Jobb (21%). Bland alla tillfrågade är de viktigaste samhällsfrågorna Utbildning och skola (), Sysselsättning och jobb (27%), Social- och välfärdsfrågor (25%) och Vård och omsorg (23%). (En fullständig sammanställning finns i slutet av denna rapport). Sverigedemokraternas Väljarkontrakt präglas av en stark tro på att partiet kommer att gå framåt i kommande riksdagsval. Det är en fråga som engagerar väljarna, den om invandring. Sympatisörerna känner till partiets politik, men är inte övertygade anhängare i samma utsträckning som andra partiers sympatisörer och har heller inte lika högt förtroende för sin partiledare. Andelen som har Sverigedemokraterna som näst bästa parti är den lägsta nivån bland samtliga partier.

9 Miljöpartiet: Mp Övertygade anhängare Snitt av de andra partierna Andel av andra partiers sympatisörer som har Mp som nästbästa parti Tror på Mp i riksdagsval Förtroende för Åsa Romson Upplevd kunskap om partiets politik Förtroende för Gustav Fridolin Miljöpartiet har en lägre andel övertygade anhängare och färre som upplever sig ha kunskap om partiets politik. De har däremot en högre andel som tror på framgång för partiet samt fler bland andra väljare jämfört med snittet som anger Miljöpartiet som nästa bästa parti. Förtroendet är större för Gustav Fridolin än för Åsa Romson. United Minds väljarbarometer för juni månad 2014 ger Miljöpartiet 11,9% och vår analys visar att det opinionsmässiga taket för Miljöpartiet är 28%.

10 Samhällsfrågor som intresserar mest bland Miljöpartiets sympatisörer Miljö 20% 55% Utbildning & skola 38% Miljöpartister Snitt Social- & välfärdsfrågor 26% 25% Antirasism 14% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Den viktigaste frågan bland miljöpartister är miljö (55 %), följt av Utbildning & Skola (38%), Social- & Välfärdsfrågor (26%) och Sysselsättning & Jobb (22%). Bland alla tillfrågade är de viktigaste samhällsfrågorna Utbildning och skola (), Sysselsättning och jobb (27%), Social- och välfärdsfrågor (25%) och Vård och omsorg (23%). (En fullständig sammanställning finns i slutet av denna rapport). Miljöpartiet har ett starkt Väljarkontrakt. Sympatisörerna tror på framgång i kommande riksdagsval, förtroendet för Gustav Fridolin är starkt och Miljöpartiet har tagit rollen som det populäraste andrahandsvalet i väljarkåren. Miljöfrågan är viktigast för sympatisörerna, en fråga som kommer på sjätte plats bland alla tillfrågade i mätningen. Miljöpartiet har dock lyckats skapa en position i andra frågor som är viktiga för väljarna, som utbildning och skola. Partiets svaghet i Väljarkontraktet rör relationen till sympatisörerna, som inte anser sig vara övertygade anhängare och som uppger att de har låg kunskap om partiets politik.

11 Moderaterna: Övertygade anhängare M Snitt av de andra partierna Andel av andra partiers sympatisörer som har M som näst bästa parti Tror på M i riksdagsval Förtroende för Fredrik Reinfeldt Upplevd kunskap om partiets politik Fredrik Reinfeldt är den partiledare som har högst förtroende bland sina egna sympatisörer. De upplever sig också ha kunskap om partiets politik samt är övertygade anhängare av partiet. Det är dock väldigt få av moderaternas sympatisörer som tror på framgång för partiet i nästa riksdagsval. I United Minds mätning för juni månad 2014 får moderaterna 22,9%. Lägger man till de väljare som har moderaterna som näst bästa parti i denna mätning har moderaterna potential att nå 34% i opinionen.

12 Samhällsfrågor som intresserar mest bland Moderaternas sympatisörer Bistånd till fattiga länder 1% 2% Ekonomi & näringsliv 2% 49% Moderater Snitt Sysselsättning & jobb 2% 33% Utbildning & skola 3% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Viktigaste frågor för moderata sympatisörer är Ekonomi & näringsliv (49 %), följt av Sysselsättning & Jobb (33%), Utbildning & Skola (28%) och Skatter (27%). Bland alla tillfrågade är de viktigaste samhällsfrågorna Utbildning och skola (), Sysselsättning och jobb (27%), Social- och välfärdsfrågor (25%) och Vård och omsorg (23%). (En fullständig sammanställning finns i slutet av denna rapport). Moderaternas väljarkontrakt präglas av en tudelad bild, där de har en stark relation till sympatisörerna och samtidigt att så får tror på framgång i kommande riksdagsval. Moderaterna har haft ett stort opinionsmässigt tapp sedan valet 2010 då partiet nådde 30,7%. I United Minds senaste mätning får partiet 22,9% och de väljare som är kvar karaktäriseras av att de är starka anhängare, med god kunskap om partiet och starkt förtroende för Fredrik Reinfeldt. Ekonomi & Näringsliv är den viktigaste frågan för väljarna och det är även en fråga där regeringen har ett starkt förtroende bland allmänheten och som historiskt har visat sig vara viktig för valvinst.

13 Vänsterpartiet: V Övertygade anhängare Snitt av de andra partierna Andel av andra partiers sympatisörer som har V som näst bästa parti Tror på V i riksdagsval Förtroende för Jonas Sjöstedt Upplevd kunskap om partiets politik Vänsterpartisternas upplevda kunskap om partiet samt förtroende för partiledaren är likt snittet för samtliga partier. Även andelen av andra partiers sympatisörer som har V som näst bästa parti skiljer sig inte heller från snittet. Vänsterpartiet har dock en lite högre andel övertygade anhängare samt en mycket högre andel som tror på framgång för partiet i kommande riksdagsval. I United Minds Väljarbarometer för juni månad får partiet 7,5% och vår analys visar att det opinionsmässiga taket för partiet är 16%. Vänsterpartiets väljarkontrakt är starkt med gott förtroende för Jonas Sjöstedt, övertygande anhängare, god kunskap om partiets politik och tro på framgång i kommande riksdagsval. Det är främst Social- & Välfärdsfrågor som engagerar tillsammans med andra frågor som hur det gemensamma fördelas.

14 Samhällsfrågor som intresserar mest bland Vänsterpartiets sympatisörer Social- & välfärdsfrågor 25% 61% Utbildning & skola Jämställdhet Miljö 16% 20% 29% Vänsterpartister Snitt Antirasism 14% 29% Vård & omsorg 29% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Social- & välfärdsfrågor (61 %) är överlägset den viktigaste frågan för vänsterpartiets sympatisörer, följt av Utbildning & Skola (), Jämställdhet () och Vård & Omsorg (29%) samt Miljö (29%). Bland alla tillfrågade är de viktigaste samhällsfrågorna Utbildning och skola (), Sysselsättning och jobb (27%), Social- och välfärdsfrågor (25%) och Vård och omsorg (23%). (En fullständig sammanställning finns i slutet av denna rapport). Vänsterpartiets väljarkontrakt är starkt med gott förtroende för Jonas Sjöstedt, övertygande anhängare, god kunskap om partiets politik och tro på framgång i kommande riksdagsval. Det är främst Social- & Välfärdsfrågor som engagerar tillsammans med andra frågor som rör den gemensamma välfärden.

15 Folkpartiet: Fp Övertygade anhängare Snitt av de andra partierna Andel av andra partiers sympatisörer som har Fp som näst bästa parti Tror på Fp i riksdagsval Förtroende för Jan Björklund Upplevd kunskap om partiets politik Folkpartiets sympatisörer upplever sig ha kunskap om partiets politik och har en relativt hög andel som har folkpartiet som näst bästa parti. Däremot är det färre som är övertygade anhängare, som tror på framgång i kommande riksdagsval och som har förtroende för Jan Björklund jämfört med andra partiers sympatisörer. I United Minds väljarbarometer för juni månad får Folkpartiet 5 %. I vår analys har dock Folkpartiet ett opinionsmässigt tak på 18% om vi lägger till de väljare som angett Folkpartiet som näst bästa parti.

16 Samhällsfrågor som intresserar mest bland Folkpartiets sympatisörer Ekonomi & näringsliv 23% 47% Utbildning & skola Försvar 10% 22% 47% Folkpartister Snitt Sysselsättning & jobb 20% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% De frågor som intresserar Folkpartister mest är Ekonomi & näringsliv (47 %) tillsammans med Utbildning & Skola (47%), följt av Försvaret (22%) och Sysselsättning & Jobb (22%). Bland alla tillfrågade är de viktigaste samhällsfrågorna Utbildning och skola (), Sysselsättning och jobb (27%), Social- och välfärdsfrågor (25%) och Vård och omsorg (23%). (En fullständig sammanställning finns i slutet av denna rapport). Folkpartiet har traditionellt varit det parti som varit andrahandsfavoriten bland andra partiers sympatisörer. I vår mätning har denna roll övertagits av Miljöpartiet. Traditionellt har även Folkpartiet en ganska svag relation till sina väljare och det speglar även denna analys. Denna lite problematiska relation till väljarna stärks av att få tror på framgång i kommande riksdagsval och att förtroendet för partiledaren är bland de lägre. Paradfrågan Skola & Utbildning är fortfarande viktigast för väljarna och kombineras med mer hårda frågor som Ekonomi & Näringsliv och Försvar.

17 Centerpartiet: C Övertygade anhängare Snitt av de andra partierna Andel av andra partiers sympatisörer som har C som näst bästa parti Tror på C i riksdagsval Förtroende för Annie Lööf Upplevd kunskap om partiets politik I jämförelse med snittet för samtliga partier har centerpartiets sympatisörer en lägre andel som har förtroende för partiledaren Annie Lööf och som är övertygade anhängare. De har också en lägre andel som valt Centerpartiet som näst bästa parti. Centerpartisterna är dock det parti inom alliansen som i störst utsträckning tror på framgång i kommande riksdagsval och som har hög upplevd kunskap om partiets politik. I United Minds senaste väljarbarometer för juni månad får Centern 4,8 och vår analys visar att det opinionsmässiga taket är 10%.

18 Samhällsfrågor som intresserar mest bland Centerpartiets sympatisörer Miljö 20% 34% Utbildning & skola Ekonomi & näringsliv 23% Centerpartister Snitt Sysselsättning & jobb 23% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Den samhällsfråga som intresserar Centerpartisterna mest är Miljö (34 %), följt av Utbildning & Skola (), Ekonomi & Näringslivs () och Sysselsättning & Jobb (23%). Bland alla tillfrågade är de viktigaste samhällsfrågorna Utbildning och skola (), Sysselsättning och jobb (27%), Social- och välfärdsfrågor (25%) och Vård och omsorg (23%). (En fullständig sammanställning finns i slutet av denna rapport). Centerpartiets Väljarkontrakt visar att sympatisörerna har en god kunskap om partiets politik och framgångarna i EU-valet har sannolikt inneburit att Centern är det alliansparti som har starkast tilltro till framgång i kommande riksdagsval. Centern som alliansens gröna röst och kampanjen med Närodlad politik ser man när det gäller vilka samhällsfrågor som engagerar mest, dvs Miljö parat med Ekonomi & Näringsliv och Sysselsättning & Jobb.

19 Om Sverige Tycker Sverige Tycker är namnet på Schibsted och undersökningsföretaget Inizios gemensamma opinionspanel. Opinionsundersökningarnas resultat publiceras i Aftonbladet under vinjetten Sverige Tycker. Vi genomför våra undersökningar i enlighet med branschens normer och standards; är medlem i SMIF och följer ICC/ESOMARs internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar.

20 Frågeformulär Fråga 1. Slumpa ordningen på alternativen Vilka samhällsfrågor intresserar dig mest idag? Välj max 3 Försvar Utbildning & skola Jordbruk Brott & straff Social- & välfärdsfrågor Alkohol & narkotika Vård & omsorg Sysselsättning & jobb Trafik & kommunikation Invandring Ekonomi & näringsliv EU Skatter Internationella frågor Bostäder Kultur & nöje Integritet på Internet Miljö Religion Regionalfrågor Bistånd till fattiga länder Jämställdhet Antirasism Något annat, vad? Tveksam, vet ej

21 Vilket parti tycker du bäst om i rikspolitiken just nu? Vilka samhällsfrågor intresserar dig mest idag? Alla M C Kd Fp S V Mp Sd Fi Religion 1% 1% 15% 3% 1% 1% 2% 3% 1% Jordbruk 27% 1% 16% 2% 1% 0% 1% 3% 1% 1% Alkohol & 25% 2% 0% 1% 3% 2% 2% 3% 4% 2% narkotika Regionalfrågor 24% 3% 8% 4% 4% 5% 2% 4% 4% 2% Integritet på Internet 23% 5% 9% 0% 2% 2% 3% 6% 4% 2% Jämställdhet 20% 6% 19% 3% 8% 13% 24% 2% 62% Antirasism 16% 7% 11% 9% 9% 15% 29% 24% 2% 36% Kultur & nöje 16% 8% 2% 6% 6% 8% 6% 7% 2% 12% Social- & välfärdsfrågor 14% 9% 8% 15% 10% 36% 61% 26% 15% 37% Trafik & kommunikation 12% 10% 15% 14% 10% 7% 3% 10% 6% 2% Miljö 11% 10% 34% 9% 15% 15% 29% 55% 7% EU 11% 10% 13% 5% 11% 3% 3% 5% 9% 1% Bostäder 10% 11% 10% 8% 11% 11% 9% 9% 6% 9% Invandring 10% 11% 8% 15% 8% 7% 4% 3% 73% 6% Försvar 8% 13% 11% 28% 22% 6% 1% 1% 20% 2% Brott & straff 7% 13% 4% 9% 7% 10% 4% 6% 23% 5% Vård & omsorg 6% 17% 15% 19% 13% 42% 29% 20% 20% 18% Internationella frågor 5% 18% 11% 10% 18% 9% 7% 11% 5% 7% Skatter 4% 27% 16% 24% 14% 7% 5% 2% 12% 2% Utbildning & 3% 28% 24% 47% 34% 38% 22% skola Sysselsättning & 2% 33% 23% 26% 20% 41% 25% 22% 21% 15% jobb Ekonomi & näringsliv 2% 49% 35% 47% 11% 5% 12% 19% 5% Bistånd till 2% 1% 0% 4% 1% 1% 2% 3% 3% 0% fattiga länder Antal svarande: 1 292

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Det politiska läget Juni 2016

Det politiska läget Juni 2016 Det politiska läget Juni 2016 Sverige är på fel väg Tycker du att Sverige idag är på rätt eller fel väg? * Frågan har tidigare också ställts i följande form: Rent allmänt, tycker du att utvecklingen i

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder -----

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder ----- Partiledare,Expr0104 1 ----Kön---- ----- Ålder ----- -------Utbildning-------- Alla 18-40- Folk/ Gymn Högsk/ % Man Kvinna 39år 64år 65-år Grund Univ/Forsk Antal intervjuer (1316) (751) (559) (206) (672)

Läs mer

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor 2015-03-24 Karin Nelsson Kristdemokraterna och olika politiska frågor Kristdemokraterna och olika politiska frågor Sverige Tycker har genomfört en undersökning om olika politiska frågor bland allmänheten

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

Almedalen 2017 Viktigaste politiska frågorna

Almedalen 2017 Viktigaste politiska frågorna Almedalen 2017 Viktigaste politiska frågorna Sammanfattning De viktigaste frågorna för svenska folket idag är Flykting & Invandring, Lag & Ordning samt Sjukvård, följt av Utbildning & Skola och Sysselsättning

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Vem kan man lita på? SD ökar i alla opinionsinstituts mätningar, men hamnar på olika nivåer. Vilket inte alls är konstigt, det beror på vilken metod som används.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Är det partiledarna som avgör valet?

Är det partiledarna som avgör valet? Är det partiledarna som avgör valet? 2013-07-02 Väljarnas drivkrafter 2 En av de mest seglivade myterna inom väljarforskningen är föreställningarna om stora och växande effekter av partiledare. Moderna

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/ DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/11 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna DN/Ipsos

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor

Ipsos opinionsmonitor Ipsos opinionsmonitor Almedalen, 5 juli 20 Ipsos: David Ahlin, Johanna Laurin Gulled, Nicklas Källebring, Henrik Karlsson 20 Ipsos. All rights reserved Innehållsförteckning Opinionsläget juni 20 3 Valvinden

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2015 Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2015 Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer april: Socialdemokraterna tappar i

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj 2015 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer maj: S och M jämnstora i opinionen

Läs mer

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten!

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Det poli)ska läget Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Ebba Busch Thor vann debatten! n= 558! 11 okt 2015!! Ebba Busch Thor (KD)! 19%! Jan Björklund (FP)! Jimmie Åkesson (SD)! 15%! 16%! Anna Kinberg

Läs mer

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna Juni 217 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 217 Ipsos. All rights reserved Partiledarförtroende juni 217 Annie Lööf, Centerpartiet 41 procent har förtroende för Annie

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/ DN/Ipsos väljarbarometer december Stockholm, 16/12 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Val idag skulle ge ungefär samma riksdag DN/Ipsos väljarbarometer

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -09-02 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Väljaropinionen

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro usti Stiltje hos Socialdemokraterna DetärlitedrygtettårkvartillvaletochSocialdemokraternaliggernästanprecispå förravalresultatet vilketvarpartietssämstanågonsin.denrödgrönaoppositionenhar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer februari: stabilt rödgrönt övertag

Läs mer

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE JANUARI 17 DECEMBER Oktober 17 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER 17 Partiledar oktober 17 DN/Ipsos första mätning av t för

Läs mer

Sakpolitiskt ägande December 2016

Sakpolitiskt ägande December 2016 Sakpolitiskt ägande December 2016 Sammanfattning Den sammantagna bilden av det sakpolitiska ägandet i december 2016 visar att sd tar position inom i stort sett alla sakpolitiska områden. På tre områden

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015 Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 05 Ipsos: David Ahlin, Nicklas Källebring, Gustav Gidenstam Ipsos. 0 Ipsos. All rights All rights reserved.

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 15 25 augusti Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: -08-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 19

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 24, 24, 24, 19,0% 22, 21, 10% 0% 8, 7, 7, 8,0% 4,9% 5,9% 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1,1% M C

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor

Ipsos opinionsmonitor Ipsos Ipsos opinionsmonitor februari 2014 David Ahlin, chef Ipsos Public Affairs, Johanna Laurin Gulled, opinionsanalytiker 2014 Ipsos. All rights reserved Innehållsförteckning Opinionsläget februari 3

Läs mer

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Det digitala valet juni 2014 Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder?

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europaval är inte som andra val Betydligt lägre valdeltagande än i riksdagsval 45,5 % valdeltagande mot 37,9 % EUP 2004 Viss ökning i Sverige, trots

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 Tittande på TV och på webben

Riksdagsvalet 2014 Tittande på TV och på webben 19:55-2:9 2:1-2:24 2:25-2:39 2:4-2:54 2:55-21:9 21:1-21:24 21:25-21:39 21:4-21:54 21:55-22:9 22:1-22:24 22:25-22:39 22:4-22:54 22:55-23:9 23:1-23:24 23:25-23:39 23:4-23:54 23:55-:9 :1-:24 :25-:39 :4-:54

Läs mer

VILKA PARTIER LÖSER VÄLJARNAS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM?

VILKA PARTIER LÖSER VÄLJARNAS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM? VILKA PARTIER LÖSER VÄLJARNAS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM? JOHAN MARTINSSON www.som.gu.se Vilka är de viktigaste samhällsproblemen 2017? www.som.gu.se Viktiga samhällsfrågor Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem

Läs mer

Det digitala valet. augusti Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime.

Det digitala valet. augusti Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Det digitala valet augusti 2014 Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport augusti 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken

Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken Augusti 04 Ipsos: Johanna Laurin Gulled, Henrik Karlsson 04 Ipsos. All rights reserved Syfte och metod Undersökningens syfte: Att undersöka vilket parti väljarna tycker

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN TRÅKIGASTE

Läs mer

Det digitala valet. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime.

Det digitala valet. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Det digitala valet Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport 1 februari 2 mars 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

Lärarbarometern. Eftervalsenkät

Lärarbarometern. Eftervalsenkät Lärarbarometern Eftervalsenkät 18 september 2014 Lärarbarometern som drivs av Lektion.se har genomfört en undersökning om vad lärare tycker ska ske med utbildningspolitiken efter valet. Enkäten har skickats

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016 Svenskarnas syn på flyktingsituationen För ett år sedan, nästan exakt på dagen, genomförde Aftonbladet/Inizio en av sina mätningar om svenska folkets

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

Startskott inför valet 2018

Startskott inför valet 2018 Startskott inför valet 2018 Sören Holmberg & Toivo Sjörén 4 juli 2017 Wisby Strand Hemskhetsindex en jämförelse mellan 2017, 2014 och 20 Andel hemskt 2017 2014 20 73 79 64 64 51 39 45 29 18 49 49 28 28

Läs mer

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet.

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet. Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet Valundersökningar 2014 SCB/Valforskningsprogrammet #26 Europaparlamentsvalundersökningen 2014 #27 Valundersökningen

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 20 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9

Läs mer

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 1 Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 22,8 24,4 23,8 19,1 16,9 15,9 11,7 12,9 12 12,9 18,2 17,5 17 14,3 16,2 9,4 11,1 10,6 5,9 14,2 12,2

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den december Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 4 Ipsos. All rights reserved Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap Stödet för att Sverige bör gå med

Läs mer

Det digitala valet. Mars. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport mars 2014

Det digitala valet. Mars. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport mars 2014 Det digitala valet Mars Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport mars 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

Sammanfattning. Sveriges Ekonomi M uppfattas ha bäst politik för Sveriges ekonomi före S. Gapet är relativt stort liksom i tidigare mätningar.

Sammanfattning. Sveriges Ekonomi M uppfattas ha bäst politik för Sveriges ekonomi före S. Gapet är relativt stort liksom i tidigare mätningar. Sakpolitiskt ägande Sammanfattning Den sammantagna bilden av det sakpolitiska ägandet visar att i stort ökar andelen som tycker att socialdemokraterna har bäst politik för de olika sakområdena jämfört

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

Valundersökning 2014: Till dig som blivit intervjuad

Valundersökning 2014: Till dig som blivit intervjuad SCB Valundersökning 2014: Till dig som blivit intervjuad September 2014 Genom din och många andras välvilliga medverkan har vi kunnat genomföra en undersökning i samband med årets riksdagsval. Det är vår

Läs mer

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 Opinionsundersökning Järva Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 1 Resultat 2 ABF Stockholm Sammanfattning av resultaten BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Ge alla elever samma chans!

Ge alla elever samma chans! Ge alla elever samma chans! Skolan och valet 21 en väljarundersökning En rapportserie om skolans likvärdighet från Lärarnas Riksförbund Skolan och valet 21 en väljarundersökning 2 Förord I valet 26 visade

Läs mer

svenska valrörelsen Ulf Bjereld

svenska valrörelsen Ulf Bjereld Nato-opinionen och den svenska valrörelsen Nato-opinionen och den svenska valrörelsen Ulf Bjereld D e borgerliga partierna vill under namnet Allians för Sverige samordna sin politik och inför den svenska

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro September Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Novus har för den här mätningen intervjuat 4003 personer per telefon under tiden 28 september 25 oktober 2015. Andelen osäkra väljare

Läs mer

Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 2017

Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 2017 1 Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 17 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 70 60 53,8 50 40 30 36,2 41,1 37,0 41,7 45,9 46,7 46,1 46,1 44,6 46,2 47,8 47,3 50,1 45,3

Läs mer

Skåneopinion. Mars 2012

Skåneopinion. Mars 2012 Skåneopinion Mars 2012 Det går bra i Skåne för S och Stefan Löfven Stefan Löfven har raskt marscherat upp till den partiledare som har näst mest förtroende efter Fredrik Reinfeldt i Skåneopinionen, liksom

Läs mer

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 1 Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 40 35 30 25 20 15 10 5 11,1 10,8 11,2 14,1 14,3 12,0 13,6 12,4 10,7 9,4 12,7 13,6 13,2 15,7 19,9

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

SVENSKA FOLKET OCH NATO

SVENSKA FOLKET OCH NATO Svenska folket och Nato SVENSKA FOLKET OCH NATO ULF BJERELD E fter det kalla krigets slut har neutraliteten successivt lyfts ut ur den svenska säkerhetspolitiska doktrinen. Under det kalla kriget användes

Läs mer

Bakgrund. Mattias Rådström Vice President Global Social Media & PR

Bakgrund. Mattias Rådström Vice President Global Social Media & PR #Matprat i Almedalen Electrolux sociala mediebarometer om matprat under Almedalsveckan Datum: 30 juni 2014 Mattias Rådström, VP Global Social Media & PR Bakgrund Vi är glada att presentera Electrolux barometer

Läs mer