Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden"

Transkript

1 Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

2 Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik Natur och miljö Förtroende Religion Arbete och ekonomi SMS-lån Massmedier 65 Politisk aktivitet Utrikes- och säkerhetspolitik Bakgrund och uppväxt Konstruerade variabler Variabler om undersökningen. IPnr IPnummer Unika koder för varje svarsperson. Indatum Indatum formulär Datum då ifyllt formulär inkom under fältarbetet. Formulär Formulärstyp 1 Stort formulär (20 sidor). 2 Förkortat formulär (12 sidor).

3 Vi börjar med att ställa några frågor om dina allmänna värderingar. 1. I vad mån instämmer du i följande påståenden? Instämmer Instämmer Instämmer i stort Instämmer helt delvis eller sett inte inte alls a Att shoppa är bland det roligaste jag vet b Det är roligt att köpa de senaste teknikprylarna c När en människa har en passion för något skall den personen göra allt för att förverkliga den d I ett samhälle måste människor ha frihet att göra som de vill och begå sina egna misstag e Det är viktigt att vara en del av något som är större än mig själv f Ofta ändras saker för snabbt utan hänsyn till sunda traditioner g Vanligt folk måste få mer att säga till om h Det viktigaste är att samhället har bra ekonomi så att vanligt folk får det allt bättre j Ren, vacker och oförstörd natur är det viktigaste som finns 2. Vissa gillar när samhället förändras, medan andra strävar efter att bevara traditioner. Var någonstans skulle du placera dig på skalan förändring tradition? Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Förändring Tradition Detta avsnitt rör frågor om skolan 3. Här presenteras några förslag om skolan. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Inför betyg från första klass i grundskolan b Förbjud alla religiösa friskolor c Lärare ska få bestämma mer över eleverna d Nazister ska få vara lärare i grundskolan e Kommunister ska få vara lärare i grundskolan 4. Här är samma förslag som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Inför betyg från första klass i grundskolan b Förbjud alla religiösa friskolor c Lärare ska få bestämma mer över eleverna d Nazister ska få vara lärare i grundskolan e Kommunister ska få vara lärare i grundskolan 5. Skolan kan ge eleverna demokratisk uppfostran. Hur viktigt tycker du att det är med demokrati i gymnasieskolan? Mycket oviktigt Ganska oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Primärforskare fråga 5: Johanna Jormfeldt Vet ej

4 Här följer några frågor som handlar om politik. 6. Hur intresserad är du i allmänhet av politik? Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls intresserad intresserad intresserad intresserad Om du tänker på det demokratiska systemet i vårt land, hur väl anser du att det fungerar? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt 8. Röstade du i riksdagsvalet 2006? Ja Nej Vet inte Är du medlem i ett politiskt parti eller dess ungdoms- eller kvinnoförbund? Ja Nej Har du eller har du haft politiskt förtroendeuppdrag i kommun, landsting eller riksdag? Jag har uppdrag Jag har haft uppdrag Nej Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var skulle du placera in dig själv på en sådan vänster-högerskala? Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Långt till vänster Mitten Vet ej 12. Vilket parti tycker du bäst om idag? A 1 Centerpartiet 5 Moderaterna 2 Folkpartiet Socialdemokraterna 3 Kristdemokraterna 7 Sverigedemokraterna 4 Miljöpartiet 8 Vänsterpartiet 9 Annat parti (v.g. ange vilket): Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti? Ja, mycket övertygad Ja, något övertygad Nej B Långt till höger 13. I politiken talas det ibland om ett borgerligt block (moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna) samt ett rödgrönt block (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet). Vilket av dessa två politiska block tycker du bäst om idag? Borgerliga blocket Rödgröna blocket Inget av blocken A Anser du dig vara en övertygad anhängare till detta politiska block? Ja, mycket övertygad Ja, något övertygad Nej B Skulle du placera din mamma och pappa till vänster, mitten, eller till höger på en politisk vänsterhögerskala? Kryssa i den ruta som du tror ligger närmast deras uppfattning. Till vänster Mitten Till höger Vet ej A Mamma B Pappa

5 15. Anser du att de politiska partierna i riksdagen väsentligen skiljer sig åt då det gäller politiska sakfrågor? Primärforskare fråga 15: Ja, väsentligen Ja, i viss mån Nej, inte alls Emil Uddhammar Här presenteras några förslag och åsikter. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Alla kommuner bör införa vårdnadsbidrag för barn b Mamma och pappa måste ta ut hälften var av föräldraförsäkringen c Kvinnor och män är nu så jämställda att inga fler politiska åtgärder behövs i Sverige d Homosexuella par ska fortsätta att få adoptera barn e Äktenskap bör bara få vara mellan en man och en kvinna f Inför hårdare fängelsestraff för brottslingar g Inför dödsstraff för mord h Satsa på ett mångkulturellt samhälle i Sverige bör ta emot färre flyktingar j Invandrare bör få skriva under ett kontrakt om att följa svenska värderingar k Stärk djurens rättigheter l Minska möjligheten till fri abort m Avkriminalisera all fildelning på internet n Förbjud all pornografi o Tillåt försäljning av öl, vin och sprit i livsmedelsaffärer p Läkare ska ha rätt att hjälpa en obotligt och svårt sjuk patient att dö 17. Här är samma förslag och åsikter som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Alla kommuner bör införa vårdnadsbidrag för barn b Mamma och pappa måste ta ut hälften var av föräldraförsäkringen c Kvinnor och män är nu så jämställda att inga fler politiska åtgärder behövs i Sverige d Homosexuella par ska fortsätta att få adoptera barn e Äktenskap bör bara få vara mellan en man och en kvinna f Inför hårdare fängelsestraff för brottslingar g Inför dödsstraff för mord h Satsa på ett mångkulturellt samhälle i Sverige bör ta emot färre flyktingar j Invandrare bör få skriva under ett kontrakt om att följa svenska värderingar k Stärk djurens rättigheter l Minska möjligheten till fri abort m Avkriminalisera all fildelning på internet n Förbjud all pornografi o Tillåt försäljning av öl, vin och sprit i livsmedelsaffärer p Läkare ska ha rätt att hjälpa en obotligt och svårt sjuk patient att dö

6 I det följande ber vi dig svara på frågor som berör natur och miljö 18. Det talas ibland om en grön dimension i politiken. Var skulle du placera in dig själv på den gröna dimensionen? Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Mycket åt det gröna hållet Inte alls åt det gröna hållet Vet ej Här är några politiska förslag som förekommit i miljödebatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Satsa på höghastighetståg b Bygg ut kärnkraften c Satsa på miljön även om det innebär lägre ekonomisk tillväxt d Begränsa utvecklingen av genmodifierad mat 20. Här är samma förslag som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Satsa på höghastighetståg b Bygg ut kärnkraften c Satsa på miljön även om det innebär lägre ekonomisk tillväxt d Begränsa utvecklingen av genmodifierad mat 21. Här presenteras några åsikter och påståenden om djur och natur som många människor tycker lite olika om. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Instämmer Instämmer inte a Att vara i skog och mark gör mig avspänd och harmonisk b Jag tycker om att vara i skog och mark för att titta på växter och djur c Att vara i naturen ger mig kontakt med tillvarons sammanhang d Jag vill ut i naturen för att motionera och hålla kroppen i trim e Jag har inget behov av att vara ute i naturen f Vargar har rätt att leva, därför bör de få finnas vilda i Sverige g Vargar har en funktion i naturen, därför bör de få finnas vilda i Sverige h Vargar är intressanta och vackra, därför bör de få finnas vilda i Sverige i Vargar är farliga för tamdjur, därför bör de inte få finnas vilda i Sverige j Vargar är farliga för människor, därför bör de inte få finnas vilda i Sverige k Björnar har rätt att leva, därför bör de få finnas vilda i Sverige l Björnar har en funktion i naturen, därför bör de få finnas vilda i Sverige m Björnar är intressanta och vackra, därför bör de få finnas vilda i Sverige n Björnar är farliga för tamdjur, därför bör de inte få finnas vilda i Sverige o Björnar är farliga för människor, därför bör de inte få finnas vilda i Sverige p Antalet rovdjur som varg, björn, lo och järv bör få öka i Sverige 1 2 Primärforskare fråga 21: Emil Uddhammar

7 Primärforskare fråga 22-25: Konsumentverket 22. Du kan göra olika saker för att handla miljövänligt. Hur ofta gör du något av följande? Regelbundet Då och då Inte alls Vet ej a Undviker att köpa produkter från företag som du tror inte värnar miljön b Letar efter miljömärkning och kontrollerar innehåll för att ta reda på om produkten är skonsam mot miljön c Förutom tvättmedel köper du även andra produkter som är miljömärkta Har du köpt en produkt för att reklamen eller förpackningen talade om att den var skonsam för miljön? Det kan ha varit ett miljömärke eller något annat. Ja, under den senaste månaden 2 Ja, men inte under den senaste månaden Ja, men jag vet inte när 4 Nej Vet inte 24. Vilken typ av produkter har du köpt för att reklamen eller förpackningen talade om att den var skonsam mot miljön? Du kan kryssa för flera svar. Jag har inte köpt någon produkt för information om att den var skonsam mot miljön Tvättmedel K 1,0 Diskmedel Rengöringsmedel L 1,0 Hudvårdsprodukter eller kosmetika Grönsaker M 1,0 Frukt Kläder eller andra textilier N 1,0 Pappersartiklar (inklusive toa- och hushållspapper) Vitvaror (kyl, frys, spris, tvättmaskin etc.) O 1,0 Möbler Batterier P 1,0 Kök eller golv Målarfärg Q 1,0 Uppvärmningssystem Kött R 1,0 Kaffe eller te Jag kommer inte ihåg S 1,0 Annat, nämligen Det kan finnas olika skäl till varför man inte handlar miljövänligt. Vilka av dessa orsaker stämmer in på dig? Mycket Ganska Ingen stor orsak stor orsak orsak alls Vet ej a Din familj har vissa favoritprodukter och även om dessa inte är de bästa för miljön vill ni fortsätta att använda dem b Miljövänliga produkter är för dyra jämfört med dem som du brukar använda c Miljövänliga produkter är inte lika bra som dem som du brukar använda d Jämfört med de produkter du brukar använda är det svårare och tar längre tid att hitta miljövänliga produkter e Du tycker att det kvittar om du handlar miljövänligt eftersom det inte löser miljöproblemen f Eftersom andra inte handlar miljövänligt så löser det inte miljöproblemen om du gör det g Generellt sett är miljömärkta produkter inte mer skonsamma för miljön än andra produkter h Du har mycket att göra och din tid räcker inte till för att ändra på din livsstil och dina vanor även om du tycker att du borde göra det i Det är svårt att få information om olika produkter är miljövänliga eller inte j Du gör redan tillräckligt för miljön k Natur och miljö är inte viktigt för mig

8 Nu ställs frågor om ditt förtroende för människor och organisationer. 26. När du tänker på de personer som du har förtroende för, hur viktiga är följande egenskaper för att du har förtroende för dem? Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Jag har känt dem länge b De är mina föräldrar c De är mina syskon d De klarar att hålla ett förtroende e De sviker inte f De är vänliga och hjälpsamma 27. Här presenteras några åsikter som kan höras i allmänna diskussioner. Vilken är din åsikt om var och en av dem? Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen helt till stor del delvis inte alls uppfattning a Det är lätt att lita på människor i största allmänhet även om de är främlingar som du aldrig träffat förut b Det är vanligt att kommunpolitiker och kommuntjänstemän missbrukar sin makt- och förtroendeställning, och tillskansar sig eller sina närmaste fördelar på kommunens bekostnad c Kommunala politiker försöker göra sitt bästa så att de beslut som fattas motsvarar det som kommuninvånarna önskar 28. Hur tror du att problemen med kommunpolitikers och kommuntjänstemäns maktmissbruk har förändrats under de senaste 15 åren? Ökat kraftigt Ökat något Oförändrat Minskat något Minskat kraftigt 29. Vid en upphandling av varor till äldreomsorgen väljer din kommun att köpa från en dyrare lokal företagare, trots att ett annat företag erbjuder lika bra produkter till ett lägre pris. Hur ser du på detta? Tveksamt, men Tveksamt, men Avstår från Oacceptabelt oacceptabelt acceptabelt Acceptabelt att svara 30. En kommunpolitiker sitter i fullmäktige, i styrelsen för ett kommunalt bolag och som vice ordförande i en nämnd. Han/hon läser aldrig handlingar, yttrar sig nästan aldrig och röstar efter partilinjen. Tack vare dessa uppdrag behöver han/hon bara arbeta halvtid som lärare men klarar sig ändå bra ekonomiskt. Hur ser du på detta? Tveksamt, men Tveksamt, men Avstår från Oacceptabelt oacceptabelt acceptabelt Acceptabelt att svara 31. Allmänt sett, hur vanligt tror du det är med korruption som mutor, vänskapskorruption, svågerpolitik och liknande i följande typer av institutioner och organisationer? Mycket Ganska vanligt Ganska Mycket vanligt vanligt eller ovanligt ovanligt ovanligt a Företag b Fackföreningar c Kommuner d Landsting e Migrationsverket f Polisen g EU Primärforskare fråga 26: Emil Uddhammar Primärforskare fråga 27-31: Mats Sjölin

9 I detta avsnitt handlar frågorna om religion. 32. Hur intresserad är du i allmänhet av religion? Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls intresserad intresserad intresserad intresserad Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din egen ståndpunkt? 1 Det finns en Gud. 2 Det kanske inte finns en gud, men det finns något, en högre makt eller andevärld. 3 Det finns ingen gud, högre makt eller andevärld. 4 Jag vet inte. 34. Är du något av följande? A 1 Kristen 3 Jude 5 Buddist 2 Muslim 4 Hindu 6 Ateist 7 Nej, inget av detta Känner du dig som en anhängare av denna religion eller livsåskådning? Mycket stark Ganska stark stark eller Ganska svag Inte alls någon anhängare anhängare svag anhängare anhängare anhängare B 35. Allmänt sett, vad känner du för följande religioner och livsåskådningar? Svara med hjälp av nedanstående skala. Ogillar starkt gillar eller ogillar Gillar starkt a Kristendom b Islam c Buddism d Hinduism e Judendom f Ateism Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Någon gång Någon Någon under de gång i gång i Någon Någon Flera Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i Varje gång månaderna året talet månaden veckan veckan dag a Diskuterat eller pratat om religion b Mediterat c Besökt religiöst möte (t ex gudstjänst eller bön) d Bett till Gud e Läst i Bibeln Under din uppväxttid då du bodde i ditt föräldrahem, ungefär hur ofta tror du att någon av dina föräldrar gjorde följande saker? Någon gång Minst någon Aldrig om året gång i månaden Vet ej a Besökte gudstjänst a Mamma eller religiöst möte Pappa b Bad till Gud Mamma b Pappa c Läste i Bibeln Mamma b Pappa

10 38. Tillhör du någon av följande kyrkor eller religiösa organisationer? Nej, men jag har Ja, men jag har Ja, och jag har har varit på möte inte varit på möte varit på möte under de senaste under de senaste under de senaste Nej 12 månaderna 12 månaderna 12 månaderna a Svenska kyrkan b Pingstkyrkan, Evangeliska frikyrkan, Alliansmissionen, Trosrörelsen eller Adventisterna c Annan frikyrka (t.ex. SMK, EFS, SB, FA) d Katolska kyrkan e Ortodox kyrka eller annan kyrka f Muslimsk församling g Annan religiös organisation som varken är kristen eller muslimsk Under din uppväxttid då du bodde i ditt föräldrahem, tillhörde dina föräldrar någon kyrka eller annan religiös organisation? 39pap 39mam Pappa Mamma a Svenska kyrkan a a b Pingstkyrkan, Evangeliska frikyrkan, Alliansmissionen, Trosrörelsen eller Adventisterna b b c Annan frikyrka (t.ex. SMK, EFS, SB, FA) c c d Katolska kyrkan d d e Ortodox kyrka eller annan kyrka e e f Muslimsk församling f f g Annan religiös organisation som varken är kristen eller muslimsk g g h Föräldern tillhörde inte någon religiös organisation h h 1,0 1,0 40. Har du haft erfarenhet av att bli frälst, omvänd, född på nytt eller haft någon religiös avgörelsepunkt? Ja Nej Vet inte Det finns olika sätt att se på Bibeln. Vilket av följande uppfattningar ligger närmast din egen? Du skall bara kryssa för ett svar. 1 Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann. 2 Bibeln har inspirerats av Gud, men den är skriven av människor och måste därför tolkas på nytt i varje tid. 3 Bibeln innehåller mycket visdom men Gud har inte påverkat den på något speciellt sätt 4 Bibeln är bara en vanlig bok 5 Bibeln är en skadlig bok 6 Ingen uppfattning 42. Här är några politiska förslag som rör religiösa förhållanden. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Begränsa byggandet av moskéer b Begränsa byggandet av frikyrkor c Religiösa ungdomsföreningar ska få kommunala bidrag d Satsa på ett samhälle med kristna värden e Pingstvänner ska inte få vara rektorer på universitet f Förbjud religiösa aktiviteter för barn g Invandrare i Sverige ska fritt få utöva sin religion här

11 43. Här är samma förslag som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Begränsa byggandet av moskéer b Begränsa byggandet av frikyrkor c Religiösa ungdomsföreningar ska få kommunala bidrag d Satsa på ett samhälle med kristna värden e Pingstvänner ska inte få vara rektorer på universitet f Förbjud religiösa aktiviteter för barn g Invandrare i Sverige ska fritt få utöva sin religion här 44. Det kan finnas olika skäl till att vara kritisk till religion. Vilken är din inställning till följande påståenden? Instämmer Instämmer Instämmer i stort Instämmer helt delvis eller sett inte inte alls a Jag är inte kritisk till religion b Religion motverkar socialism c Vetenskap har gjort religion onödigt d Religion förhindrar människors möjligheter att uttrycka och förverkliga sig e Det finns ingen anledning att tro på en gud, men däremot på människan f Religiösa problem ökar med ökad invandring g Religion leder till dogmatism och fundamentalism I detta avsnitt ställs frågor som på olika sätt rör arbete och ekonomi. 45. Här är några politiska förslag som rör ekonomi och arbetsmarknad. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Inför sextimmars arbetsdag med sänkt lön b Minska den offentliga sektorn c Sänk skatterna d Avskaffa skattereduktionen för hushållsnära tjänster e Inför euro som valuta i Sverige f Inför fri arbetskraftsinvandring g Satsa på ökad ekonomisk tillväxt även om det innebär ökade inkomstskillnader 46. Här är samma förslag som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Inför sextimmars arbetsdag med sänkt lön b Minska den offentliga sektorn c Sänk skatterna d Avskaffa skattereduktionen för hushållsnära tjänster e Inför euro som valuta i Sverige f Inför fri arbetskraftsinvandring g Satsa på ökad ekonomisk tillväxt även om det innebär ökade inkomstskillnader Primärforskare fråga 44: Magnus Hagevi

12 Nu kommer två olika typer av frågor om yrken. Den första handlar om vilken allmän status du uppfattar att olika yrken har i samhället. Den andra rör istället vilken tillit du har till respektive yrke när det kommer till saker som de arbetar med. 47. Vilken allmän status uppfattar du att följande yrken har i samhället? Mycket Ganska Ganska Mycket hög hög hög eller låg låg Vet status status låg status status status inte a Advokat b Affärsbiträde c Banktjänsteman d Datakonsult e Ekonomijournalist f Elektriker g Finansanalytiker h Ingenjör i Kock j Konstnär k Kurator l Lärare m Läkare n Personaltjänsteman o Polis p Professor q Psykolog r Revisor s Sjuksköterska t Socialsekreterare Här är samma yrken som ovan, men nu vill vi att du svarar på vilken tillit du har till det kunnande respektive yrke har inom sitt område. a Advokat b Affärsbiträde c Banktjänsteman d Datakonsult e Ekonomijournalist f Elektriker g Finansanalytiker h Ingenjör i Kock j Konstnär k Kurator l Lärare m Läkare n Personaltjänsteman o Polis p Professor q Psykolog r Revisor s Sjuksköterska t Socialsekreterare Mycket Ganska Ganska Mycket stor stor stor eller liten liten Vet tillit tillit liten tillit tillit tillit inte 6 Primärforskare fråga 47-48: Eva Johnsson, Forum för professionsforskning

13 Pengar som lånas via mobiltelefon kallas för SMS-lån. Följande frågor handlar om din erfarenhet och inställning till SMS-lån. 49. Har du någonsin tagit ett SMS-lån? Om du svarat Om du svarat ja, Nej Ja, 1 lån Ja, 2-4 lån Ja, 5 eller fler lån nej, gå vidare fortsätt med till fråga frågorna Om du svarat ja, varför valde du att ta SMS-lån? Det är enkelt att ansöka 2 Lånegivaren kollar inte min ekonomi så noga 3 Man får pengarna direkt 4 Man kan låna utan att ha personlig kontakt med lånegivaren Annat skäl, nämligen 51. Om du tagit SMS-lån, hur mycket har du lånat allt som allt? Mindre än 1000 kronor kronor kronor 7001 kronor eller mer kronor 15 Vet inte Primärforskare fråga 49-61: Konsumentverket 52. Om du tagit SMS-lån, vilket av följande påståenden stämmer överens på dig? Ja Nej Vet inte a SMS-lånet hjälpte mig att klara av ett tillfälligt ekonomiskt problem b Jag kände till låneavgifterna innan jag tog lån c Jag jämförde priser och villkor mellan olika SMS-låneföretag innan jag tog lån d Jag öv ervägde att ta ett banklån eller skaffa ett kreditkort innan jag valde att ta ett SMS-lån e Jag har skulder hos kronofogdemyndigheten Om du tagit SMS-lån, vilket av följande påståenden stämmer överens på dig? Ja Ja, delvis Nej Vet inte a Jag hade svårt att betala igen lånet b Jag har återbetalat mina SMS-lån i tid Om du tagit SMS-lån, vem har betalat eller ska betala tillbaka det? Du kan kryssa för flera svar. Jag själv 2 Förälder, syskon eller annan släkting Min make/maka, pojk-/flickvän eller sambo Vän eller vänner Vet inte 6 Någon annan, nämligen 55. Har du ångrat att du tagit SMS-lån? Ja, ofta Ja, ibland Aldrig Nedan beskrivs olika omständigheter som skulle kunna förändra valet av att ta SMS-lån. Vilka av dessa omständigheter skulle innebära att du inte tagit SMS-lån? Du kan kryssa för flera svar. Om jag fått bättre information om D 1,0 Om jag hade fått vänta minst ett Du som tagit SMS-lån villkoren för lånet dygn innan lånet beviljades kan nu gå vidare till fråga 58 på nästa sida. Om jag hade fått längre betänketid Om företaget som beviljade lånet skulle jag inte tagit SMS-lån hade undersökt min ekonomi mer noggrant C 1,0 Om jag vetat kostnaden för lånet F 1,0 Ingen av ovanstående omständigheter 57. Om du inte tagit SMS-lån kan de omständigheter som beskrivs nedan vara anledning till att avstå från att ta SMS-lån. Vilka av dessa stämmer överens på dig? Du kan kryssa för flera svar. Jag behöver inte låna pengar E 1,0 Återbetalningstiden är för kort Avgifterna är för dyra Det är osäkert om jag skulle kunna betala tillbaka lånet C 1,0 Lånen är för enkla att ta G 1,0 Sättet att låna verkar oseriöst och/eller osäkert D 1,0 Inget av ovanstående

14 58. Skulle du kunna tänka dig ta ett SMS-lån i framtiden? Ja Nej Vet inte Har du fått information om SMS-lån och i så fall från vem? 1 Min make/maka, pojk-/flickvän eller sambo 4 Reklam i tidningar, på tv, radio eller internet 2 Annan familjemedlem Nyheter i tidningar, på tv, radio eller internet 3 Vänner och bekanta 6 Annat, nämligen 60. Nedan finns en lista på saker som man kan lägga pengar på. Du som tagit SMS-lån, kryssa för det som du använde du pengarna till. Du som inte tagit SMS-lån, men kan tänka dig att göra det, kryssa för det du då skulle använda pengarna till. Du kan kryssa för flera svar. A 1,0 Kläder, elektronik och liknande D 1,0 Återbetalning av annat SMS-lån B 1,0 Nöjen och resor E 1,0 Återbetalning av annat lån C 1,0 Hyra och andra typer av löpande utgifter F 1,0 Annat, nämligen 61. Tycker du avgifterna för SMS-lån är för höga, för låga eller varken eller? för höga För höga eller för låga För låga Vet inte Nästa typ av frågor handlar om kostnaden för massmedier. 62. Hur mycket kan du tänka dig betala per månad för att abonnera eller prenumerera på följande medier? Inget kr kr kr kr kr kr kr a Internet i hemmet b Mobilt bredband c Mobiltelefon d Morgontidning e Paket med TV-kanaler Hur mycket tycker du är rimligt att betala per månad för att se följande TV-kanaler? Inget 1-30 kr kr kr kr kr a SVT1 och SVT2 b TV3 c TV4 d Kanal 5 e TV6 f TV8 g TV9 6 Primärforskare fråga 62-65: Dino Viscovi 64. Hur mycket kan du tänka dig betala per månad för att se följande TV-innehåll? Inget 1-30 kr kr kr kr kr a Sport b Nyheter c Kultur d Samhällsprogram e Dokumentärer f Film g Underhållning 6

15 65. Skulle du kunna tänka dig att betala extra för följande saker utöver det du betalar för internet? Ja, absolut Ja, möjligen Nej, troligen inte Nej, absolut inte a Nyheter b Sport c Spel d Musik e Film I det följande frågas om olika former av politisk aktivitet. 66. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Någon gång Någon Någon under de gång i gång i Någon Någon Flera Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i Varje gång månaderna året talet månaden veckan veckan dag a Diskuterat eller pratat om politik b Kontaktat politiker c Läst om politik i tidningen d Tittat på TV-program om politik e Lyssnat på radioprogram om politik f Sökt politisk information på internet Utrikes- och säkerhetspolitik. 67. Här är några förslag som rör utrikes- och säkerhetspolitik. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Stärk försvaret även om det kostar mer pengar b Sverige bör delta i EU:s försvarssamarbete c Turkiet bör få bli medlem av EU d Sverige bör lämna EU e Sänk u-hjälpen f Sverige bör ansöka om medlemskap i NATO g Sverige bör stödja USA:s kamp mot terrorismen h Statliga FRA ska få granska datatrafik i kabel som går över svensk gräns 68. Här är samma förslag som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Stärk försvaret även om det kostar mer pengar b Sverige bör delta i EU:s försvarssamarbete c Turkiet bör få bli medlem av EU d Sverige bör lämna EU e Sänk u-hjälpen f Sverige bör ansöka om medlemskap i NATO g Sverige bör stödja USA:s kamp mot terrorismen h Statliga FRA ska få granska datatrafik i kabel som går över svensk gräns

16 Avslutningsvis ställs några frågor om din bakgrund och uppväxt. 69. Är du kvinna eller man? Kvinna Man Vilket år är du född? Årtal: Hur många äldre och yngre bröder och systrar har/hade du i den familj du huvudsakligen växte upp i? Försök svara så noga du kan. Ta bara med person som du upplever att du har haft en syskonrelation till oberoende av om ni är/var helsyskon, halvsyskon eller något annat. 0 eller fler A Äldre bröder B Äldre systrar C Yngre bröder D Yngre systrar Hur många år är det mellan dig och de äldre respektive yngre syskon som är närmast dig i ålder? Har inget sådant syskon eller mer A Äldre syskon B Yngre syskon Vilket år föddes dina föräldrar? A Årtal: Pappa B Mamma Hur skulle du vilja beskriva din relation till dina föräldrar under din uppväxt? Mycket harmonisk eller Mycket konfliktfylld Ingen relation A Pappa B Mamma Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst? A Ditt nuvarande hem: B Det hem du växte upp i: 1 Arbetarhem 1 Arbetarhem 2 Jordbrukarhem Jordbrukarhem 3 Tjänstemannahem 3 Tjänstemannahem 4 Högre tjänstemanna-/akademikerhem 4 Högre tjänstemanna-/akademikerhem 5 Företagarhem 5 Företagarhem Primärforskare fråga 77-78: Emil Uddhammar 76. Hur upplevde du din familjs ekonomi under din uppväxt? svag Mycket svag Ganska svag eller god Ganska god Mycket god 77. När du tänker på de personer du träffar dagligen eller ofta i din nuvarande familj, vilka tre egenskaper är det som du uppskattar mest hos dem? Välj endast ut tre egenskaper. Utgå ifrån dem som du upplever tillhöra din familj. A 1,0 Ärlighet C 1,0 Vänlighet E 1,0 Självförtroende G 1,0 Humor B 1,0 Pålitlighet D 1,0 Uppriktighet F 1,0 Arbetsamhet H 1,0 Omtänksamhet

17 78. När du tänker på de personer du träffar eller träffade dagligen på din arbetsplats, vilka tre egenskaper är det som du uppskattar mest hos dem? Välj endast ut tre egenskaper. Om du är pensionär eller tillfälligt utan arbete, svara utifrån din senaste arbetsplats. A 1,0 Ärlighet C 1,0 Vänlighet E 1,0 Självförtroende G 1,0 Humor B 1,0 Pålitlighet D 1,0 Uppriktighet F 1,0 Arbetsamhet H 1,0 Omtänksamhet 79. I vilken typ av område bor du? 1 Storstad, centralt 4 Stad eller större tätort, ytterområde 2 Storstad, ytterområde/förort 5 Mindre tätort 3 Stad eller större tätort, centralt 6 Ren landsbygd 80. Var någonstans har du, respektive din mor och far, huvudsakligen vuxit upp? A B C Du själv Din mor Din far Ren landsbygd 1 Mindre tätort 2 Stad eller större tätort 3 Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) I vilket land har du, respektive din mor och far, huvudsakligen vuxit upp? A B C Du själv Din mor Din far I Sverige 1 Annat land i Norden 2 Annat land i Europa 3 Annat land utanför Europa Är du? Svensk Medborgare i Både svensk medborgare medborgare annat land och medborgare i annat land 83. Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig. Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande. 1 Ej fullgjort grundskola eller motsvarande obligatorisk skola 2 Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola 3 Studier vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande 4 Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande 5 Eftergymnasial utbildning, ej högskola 6 Studier vid högskola/universitet 7 Examen från högskola/universitet 8 Examen från forskarutbildning 84. Vilken inriktning har din utbildning i huvudsak? Kryssa för det svar som bäst stämmer in på din utbildning. Kryssa endast för ett svar. 1 Allmän inriktning 8 Media/journalist/reklam 2 Teknik/byggteknik/industri/transport 9 Pedagogik 3 Ekonomi/handel/administration 10 Naturvetenskap/matematik/data 4 Hotell/restaurang/service/skönhetsvård 11 Samhällsvetenskap/juridik 5 Humaniora/kultur 12 Estetisk/design/hantverk/konst 6 Hälso-/sjukvård 13 Socialt arbete/omsorg/psykologi 7 Jordbruk/skogsbruk/miljövård 14 Annan: 85. Arbetar eller arbetade du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? Om du är tillfälligt utan arbete eller pensionär kryssar du för det som stämmer med ditt senaste yrke. Statlig Kommunal Landsting Privat Inget av dessa

18 86. Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande? Du kan kryssa för flera svar. 1 Förvärvsarbetande 6 Arbetslös med a-kassa 2 Föräldraledig 7 Ålderspensionär/avtalspensionär 3 Sjukskriven 8 Förtidspensionär/sjukpensionär 4 Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 9 Studerande 5 Genomgår arbetsmarknadsutbildning 10 Annat: Vilken av de här yrkesgrupperna hör eller hörde du till? Om du är tillfälligt utan arbete eller pensionär kryssar du för din senaste yrkesgrupp. 1 Tjänsteman Företagare: ingen anställd 2 Tjänsteman med arbetsledande funktion Företagare: 1-9 anställda 3 Tjänsteman med företagsledande funktion Företagare: 10 eller fler anställda 4 Arbetare 10 Jordbrukare: ingen anställd 5 Arbetare med arbetsledande funktion 11 Jordbrukare: en eller flera anställda 6 Jag har aldrig tillhört någon av dessa yrkesgrupper. 88. Arbetar eller arbetade du hel- eller deltid? Om du är tillfälligt utan arbete eller pensionär kryssar du för din senaste arbetstid. 1 Heltid 3 Deltid, mindre än 15 timmar i veckan 2 Deltid, minst 15 timmar i veckan 4 Jag har aldrig haft någon arbetstid 89. Vilka typer av inkomster har du? Du kan kryssa för flera svar. A 1,0 Studiebidrag för gymnasiestudier E 1,0 Ersättning från försäkringskassan B 1,0 Studiebidrag/-lån för högskolestudier och liknande F 1,0 Får extrapengar från föräldrar C 1,0 Lön G 1,0 Har ingen inkomst D 1,0 A-kassa Primärforskare fråga 89: Konsumentverket H 1,0 Annan inkomst, nämligen 90. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt hushåll före skatt (pension och studiemedel ska räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) eller mindre Mer än Var vänlig och sätt ett kryss i den ruta som motsvarar din ungefärliga sammanlagda årsinkomst i kronor före skatt (pension och studiemedel ska räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) eller mindre Mer än Vilket är ditt civilstånd? Ensamstående Sambo Gift/partnerskap Änka/änkling Har du egna barn? Nej Ja och den yngste är 0-5 år Ja och den yngste är 6-18 år Ja och den yngste är över 18 år

19 Konstruerade variabler. Kön Kön Konstruerad utifrån uppgifter i registerdata 1 Man 2 Kvinna Födelseår Födelseår År när svarspersonen föddes Konstruerad utifrån uppgifter i registerdata Ålder Ålder Levnadsår. Konstruerad utifrån variabel Födelseår Ålder9 Ålder 9 Konstruerad utifrån variabel Födelseår år år år år år år år år år Generation4 Fyra generationer Konstruerad utifrån variabel Födelseår. 1 Generation M (födda ) 2 Generation X (födda ) 3 Raketgenerationen (födda ) 4 Förkrigsgenerationen (födda ) LKF LKF-kod (Län, kommun och församling). Konstruerad utifrån uppgifter i registerdata. De två första siffrorna i koden hänvisar till län, de nästkommande tre till kommun och de därefter följande till församling. Nedan redovisas koderna för län och kommun. 01 Stockholms län 0114 Upplands Väsby 0115 Vallentuna 0117 Österåker 0120 Värmdö 0123 Järfälla 0125 Ekerö 0126 Huddinge 0127 Botkyrka 0128 Salem 0136 Haninge 0138 Tyresö 0139 Upplands-Bro 0140 Nykvarn 0160 Täby 0162 Danderyd 0163 Sollentuna 12 Skåne län 1214 Svalöv 1230 Staffanstorp 1231 Burlöv 1233 Vellinge 1256 Östra Göinge 1257 Örkelljunga 1260 Bjuv 1261 Kävlinge 1262 Lomma 1263 Svedala 1264 Skurup 1265 Sjöbo 1266 Hörby 1267 Höör 1270 Tomelilla 1272 Bromölla 18 Örebro län 1814 Lekeberg 1860 Laxå 1861 Hallsberg 1862 Degerfors 1863 Hällefors 1864 Ljusnarsberg 1880 Örebro 1881 Kumla 1882 Askersund 1883 Karlskoga 1884 Nora 1885 Lindesberg 19 Västmanlands län 1904 Skinnskatteberg 1907 Surahammar 1960 Kungsör

20 0180 Stockholm 0181 Södertälje 0182 Nacka 0183 Sundbyberg 0184 Solna 0186 Lidingö 0187 Vaxholm 0188 Norrtälje 0191 Sigtuna 0192 Nynäshamn 03 Uppsala län 0305 Håbo 0319 Älvkarleby 0330 Knivsta 0331 Heby 0360 Tierp 0380 Uppsala 0381 Enköping 0382 Östhammar 04 Södermanlands län 0428 Vingåker 0461 Gnesta 0480 Nyköping 0481 Oxelösund 0482 Flen 0483 Katrineholm 0484 Eskilstuna 0486 Strängnäs 0488 Trosa 05 Östergötlands län 0509 Ödeshög 0512 Ydre 0513 Kinda 0560 Boxholm 0561 Åtvidaberg 0562 Finspång 0563 Valdemarsvik 0580 Linköping 0581 Norrköping 0582 Söderköping 0583 Motala 0584 Vadstena 0586 Mjölby 06 Jönköpings län 0604 Aneby 0617 Gnosjö 0642 Mullsjö 0643 Habo 0662 Gislaved 0665 Vaggeryd 0680 Jönköping 0682 Nässjö 0683 Värnamo 0684 Sävsjö 0685 Vetlanda 1273 Osby 1275 Perstorp 1276 Klippan 1277 Åstorp 1278 Båstad 1280 Malmö 1281 Lund 1282 Landskrona 1283 Helsingborg 1284 Höganäs 1285 Eslöv 1286 Ystad 1287 Trelleborg 1290 Kristianstad 1291 Simrishamn 1292 Ängelholm 1293 Hässleholm 13 Hallands län 1315 Hylte 1380 Halmstad 1381 Laholm 1382 Falkenberg 1383 Varberg 1384 Kungsbacka 14 Västra Götalands län 1401 Härryda 1402 Partille 1407 Öckerö 1415 Stenungsund 1419 Tjörn 1421 Orust 1427 Sotenäs 1430 Munkedal 1435 Tanum 1438 Dals-Ed 1439 Färgelanda 1440 Ale 1441 Lerum 1442 Vårgårda 1443 Bollebygd 1444 Grästorp 1445 Essunga 1446 Karlsborg 1447 Gullspång 1452 Tranemo 1460 Bengtsfors 1461 Mellerud 1462 Lilla Edet 1463 Mark 1465 Svenljunga 1466 Herrljunga 1470 Vara 1471 Götene 1472 Tibro 1473 Töreboda 1961 Hallstahammar 1962 Norberg 1980 Västerås 1981 Sala 1982 Fagersta 1983 Köping 1984 Arboga 20 Dalarnas län 2021 Vansbro 2023 Malung-Sälen 2026 Gagnef 2029 Leksand 2031 Rättvik 2034 Orsa 2039 Älvdalen 2061 Smedjebacken 2062 Mora 2080 Falun 2081 Borlänge 2082 Säter 2083 Hedemora 2084 Avesta 2085 Ludvika 21 Gävleborgs län 2101 Ockelbo 2104 Hofors 2121 Ovanåker 2132 Nordanstig 2161 Ljusdal 2180 Gävle 2181 Sandviken 2182 Söderhamn 2183 Bollnäs 2184 Hudiksvall 22 Västernorrlands län 2260 Ånge 2262 Timrå 2280 Härnösand 2281 Sundsvall 2282 Kramfors 2283 Sollefteå 2284 Örnsköldsvik 23 Jämtlands län 2303 Ragunda 2305 Bräcke 2309 Krokom 2313 Strömsund 2321 Åre 2326 Berg 2361 Härjedalen 2380 Östersund 24 Västerbottens län 2401 Nordmaling 2403 Bjurholm 2404 Vindeln

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige Detta nummer är endast till för att inkomna svar ska kunna prickas av vid datorns optiska läsning. Då slipper du få påminnelse i onödan och vi kan sända trisslotten till dig. Survey 2010 En frågeundersökning

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer