Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden"

Transkript

1 Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

2 Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik Natur och miljö Förtroende Religion Arbete och ekonomi SMS-lån Massmedier 65 Politisk aktivitet Utrikes- och säkerhetspolitik Bakgrund och uppväxt Konstruerade variabler Variabler om undersökningen. IPnr IPnummer Unika koder för varje svarsperson. Indatum Indatum formulär Datum då ifyllt formulär inkom under fältarbetet. Formulär Formulärstyp 1 Stort formulär (20 sidor). 2 Förkortat formulär (12 sidor).

3 Vi börjar med att ställa några frågor om dina allmänna värderingar. 1. I vad mån instämmer du i följande påståenden? Instämmer Instämmer Instämmer i stort Instämmer helt delvis eller sett inte inte alls a Att shoppa är bland det roligaste jag vet b Det är roligt att köpa de senaste teknikprylarna c När en människa har en passion för något skall den personen göra allt för att förverkliga den d I ett samhälle måste människor ha frihet att göra som de vill och begå sina egna misstag e Det är viktigt att vara en del av något som är större än mig själv f Ofta ändras saker för snabbt utan hänsyn till sunda traditioner g Vanligt folk måste få mer att säga till om h Det viktigaste är att samhället har bra ekonomi så att vanligt folk får det allt bättre j Ren, vacker och oförstörd natur är det viktigaste som finns 2. Vissa gillar när samhället förändras, medan andra strävar efter att bevara traditioner. Var någonstans skulle du placera dig på skalan förändring tradition? Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Förändring Tradition Detta avsnitt rör frågor om skolan 3. Här presenteras några förslag om skolan. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Inför betyg från första klass i grundskolan b Förbjud alla religiösa friskolor c Lärare ska få bestämma mer över eleverna d Nazister ska få vara lärare i grundskolan e Kommunister ska få vara lärare i grundskolan 4. Här är samma förslag som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Inför betyg från första klass i grundskolan b Förbjud alla religiösa friskolor c Lärare ska få bestämma mer över eleverna d Nazister ska få vara lärare i grundskolan e Kommunister ska få vara lärare i grundskolan 5. Skolan kan ge eleverna demokratisk uppfostran. Hur viktigt tycker du att det är med demokrati i gymnasieskolan? Mycket oviktigt Ganska oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Primärforskare fråga 5: Johanna Jormfeldt Vet ej

4 Här följer några frågor som handlar om politik. 6. Hur intresserad är du i allmänhet av politik? Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls intresserad intresserad intresserad intresserad Om du tänker på det demokratiska systemet i vårt land, hur väl anser du att det fungerar? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt 8. Röstade du i riksdagsvalet 2006? Ja Nej Vet inte Är du medlem i ett politiskt parti eller dess ungdoms- eller kvinnoförbund? Ja Nej Har du eller har du haft politiskt förtroendeuppdrag i kommun, landsting eller riksdag? Jag har uppdrag Jag har haft uppdrag Nej Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var skulle du placera in dig själv på en sådan vänster-högerskala? Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Långt till vänster Mitten Vet ej 12. Vilket parti tycker du bäst om idag? A 1 Centerpartiet 5 Moderaterna 2 Folkpartiet Socialdemokraterna 3 Kristdemokraterna 7 Sverigedemokraterna 4 Miljöpartiet 8 Vänsterpartiet 9 Annat parti (v.g. ange vilket): Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti? Ja, mycket övertygad Ja, något övertygad Nej B Långt till höger 13. I politiken talas det ibland om ett borgerligt block (moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna) samt ett rödgrönt block (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet). Vilket av dessa två politiska block tycker du bäst om idag? Borgerliga blocket Rödgröna blocket Inget av blocken A Anser du dig vara en övertygad anhängare till detta politiska block? Ja, mycket övertygad Ja, något övertygad Nej B Skulle du placera din mamma och pappa till vänster, mitten, eller till höger på en politisk vänsterhögerskala? Kryssa i den ruta som du tror ligger närmast deras uppfattning. Till vänster Mitten Till höger Vet ej A Mamma B Pappa

5 15. Anser du att de politiska partierna i riksdagen väsentligen skiljer sig åt då det gäller politiska sakfrågor? Primärforskare fråga 15: Ja, väsentligen Ja, i viss mån Nej, inte alls Emil Uddhammar Här presenteras några förslag och åsikter. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Alla kommuner bör införa vårdnadsbidrag för barn b Mamma och pappa måste ta ut hälften var av föräldraförsäkringen c Kvinnor och män är nu så jämställda att inga fler politiska åtgärder behövs i Sverige d Homosexuella par ska fortsätta att få adoptera barn e Äktenskap bör bara få vara mellan en man och en kvinna f Inför hårdare fängelsestraff för brottslingar g Inför dödsstraff för mord h Satsa på ett mångkulturellt samhälle i Sverige bör ta emot färre flyktingar j Invandrare bör få skriva under ett kontrakt om att följa svenska värderingar k Stärk djurens rättigheter l Minska möjligheten till fri abort m Avkriminalisera all fildelning på internet n Förbjud all pornografi o Tillåt försäljning av öl, vin och sprit i livsmedelsaffärer p Läkare ska ha rätt att hjälpa en obotligt och svårt sjuk patient att dö 17. Här är samma förslag och åsikter som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Alla kommuner bör införa vårdnadsbidrag för barn b Mamma och pappa måste ta ut hälften var av föräldraförsäkringen c Kvinnor och män är nu så jämställda att inga fler politiska åtgärder behövs i Sverige d Homosexuella par ska fortsätta att få adoptera barn e Äktenskap bör bara få vara mellan en man och en kvinna f Inför hårdare fängelsestraff för brottslingar g Inför dödsstraff för mord h Satsa på ett mångkulturellt samhälle i Sverige bör ta emot färre flyktingar j Invandrare bör få skriva under ett kontrakt om att följa svenska värderingar k Stärk djurens rättigheter l Minska möjligheten till fri abort m Avkriminalisera all fildelning på internet n Förbjud all pornografi o Tillåt försäljning av öl, vin och sprit i livsmedelsaffärer p Läkare ska ha rätt att hjälpa en obotligt och svårt sjuk patient att dö

6 I det följande ber vi dig svara på frågor som berör natur och miljö 18. Det talas ibland om en grön dimension i politiken. Var skulle du placera in dig själv på den gröna dimensionen? Kryssa i den ruta som ligger närmast din placering. Mycket åt det gröna hållet Inte alls åt det gröna hållet Vet ej Här är några politiska förslag som förekommit i miljödebatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Satsa på höghastighetståg b Bygg ut kärnkraften c Satsa på miljön även om det innebär lägre ekonomisk tillväxt d Begränsa utvecklingen av genmodifierad mat 20. Här är samma förslag som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Satsa på höghastighetståg b Bygg ut kärnkraften c Satsa på miljön även om det innebär lägre ekonomisk tillväxt d Begränsa utvecklingen av genmodifierad mat 21. Här presenteras några åsikter och påståenden om djur och natur som många människor tycker lite olika om. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Instämmer Instämmer inte a Att vara i skog och mark gör mig avspänd och harmonisk b Jag tycker om att vara i skog och mark för att titta på växter och djur c Att vara i naturen ger mig kontakt med tillvarons sammanhang d Jag vill ut i naturen för att motionera och hålla kroppen i trim e Jag har inget behov av att vara ute i naturen f Vargar har rätt att leva, därför bör de få finnas vilda i Sverige g Vargar har en funktion i naturen, därför bör de få finnas vilda i Sverige h Vargar är intressanta och vackra, därför bör de få finnas vilda i Sverige i Vargar är farliga för tamdjur, därför bör de inte få finnas vilda i Sverige j Vargar är farliga för människor, därför bör de inte få finnas vilda i Sverige k Björnar har rätt att leva, därför bör de få finnas vilda i Sverige l Björnar har en funktion i naturen, därför bör de få finnas vilda i Sverige m Björnar är intressanta och vackra, därför bör de få finnas vilda i Sverige n Björnar är farliga för tamdjur, därför bör de inte få finnas vilda i Sverige o Björnar är farliga för människor, därför bör de inte få finnas vilda i Sverige p Antalet rovdjur som varg, björn, lo och järv bör få öka i Sverige 1 2 Primärforskare fråga 21: Emil Uddhammar

7 Primärforskare fråga 22-25: Konsumentverket 22. Du kan göra olika saker för att handla miljövänligt. Hur ofta gör du något av följande? Regelbundet Då och då Inte alls Vet ej a Undviker att köpa produkter från företag som du tror inte värnar miljön b Letar efter miljömärkning och kontrollerar innehåll för att ta reda på om produkten är skonsam mot miljön c Förutom tvättmedel köper du även andra produkter som är miljömärkta Har du köpt en produkt för att reklamen eller förpackningen talade om att den var skonsam för miljön? Det kan ha varit ett miljömärke eller något annat. Ja, under den senaste månaden 2 Ja, men inte under den senaste månaden Ja, men jag vet inte när 4 Nej Vet inte 24. Vilken typ av produkter har du köpt för att reklamen eller förpackningen talade om att den var skonsam mot miljön? Du kan kryssa för flera svar. Jag har inte köpt någon produkt för information om att den var skonsam mot miljön Tvättmedel K 1,0 Diskmedel Rengöringsmedel L 1,0 Hudvårdsprodukter eller kosmetika Grönsaker M 1,0 Frukt Kläder eller andra textilier N 1,0 Pappersartiklar (inklusive toa- och hushållspapper) Vitvaror (kyl, frys, spris, tvättmaskin etc.) O 1,0 Möbler Batterier P 1,0 Kök eller golv Målarfärg Q 1,0 Uppvärmningssystem Kött R 1,0 Kaffe eller te Jag kommer inte ihåg S 1,0 Annat, nämligen Det kan finnas olika skäl till varför man inte handlar miljövänligt. Vilka av dessa orsaker stämmer in på dig? Mycket Ganska Ingen stor orsak stor orsak orsak alls Vet ej a Din familj har vissa favoritprodukter och även om dessa inte är de bästa för miljön vill ni fortsätta att använda dem b Miljövänliga produkter är för dyra jämfört med dem som du brukar använda c Miljövänliga produkter är inte lika bra som dem som du brukar använda d Jämfört med de produkter du brukar använda är det svårare och tar längre tid att hitta miljövänliga produkter e Du tycker att det kvittar om du handlar miljövänligt eftersom det inte löser miljöproblemen f Eftersom andra inte handlar miljövänligt så löser det inte miljöproblemen om du gör det g Generellt sett är miljömärkta produkter inte mer skonsamma för miljön än andra produkter h Du har mycket att göra och din tid räcker inte till för att ändra på din livsstil och dina vanor även om du tycker att du borde göra det i Det är svårt att få information om olika produkter är miljövänliga eller inte j Du gör redan tillräckligt för miljön k Natur och miljö är inte viktigt för mig

8 Nu ställs frågor om ditt förtroende för människor och organisationer. 26. När du tänker på de personer som du har förtroende för, hur viktiga är följande egenskaper för att du har förtroende för dem? Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Jag har känt dem länge b De är mina föräldrar c De är mina syskon d De klarar att hålla ett förtroende e De sviker inte f De är vänliga och hjälpsamma 27. Här presenteras några åsikter som kan höras i allmänna diskussioner. Vilken är din åsikt om var och en av dem? Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen helt till stor del delvis inte alls uppfattning a Det är lätt att lita på människor i största allmänhet även om de är främlingar som du aldrig träffat förut b Det är vanligt att kommunpolitiker och kommuntjänstemän missbrukar sin makt- och förtroendeställning, och tillskansar sig eller sina närmaste fördelar på kommunens bekostnad c Kommunala politiker försöker göra sitt bästa så att de beslut som fattas motsvarar det som kommuninvånarna önskar 28. Hur tror du att problemen med kommunpolitikers och kommuntjänstemäns maktmissbruk har förändrats under de senaste 15 åren? Ökat kraftigt Ökat något Oförändrat Minskat något Minskat kraftigt 29. Vid en upphandling av varor till äldreomsorgen väljer din kommun att köpa från en dyrare lokal företagare, trots att ett annat företag erbjuder lika bra produkter till ett lägre pris. Hur ser du på detta? Tveksamt, men Tveksamt, men Avstår från Oacceptabelt oacceptabelt acceptabelt Acceptabelt att svara 30. En kommunpolitiker sitter i fullmäktige, i styrelsen för ett kommunalt bolag och som vice ordförande i en nämnd. Han/hon läser aldrig handlingar, yttrar sig nästan aldrig och röstar efter partilinjen. Tack vare dessa uppdrag behöver han/hon bara arbeta halvtid som lärare men klarar sig ändå bra ekonomiskt. Hur ser du på detta? Tveksamt, men Tveksamt, men Avstår från Oacceptabelt oacceptabelt acceptabelt Acceptabelt att svara 31. Allmänt sett, hur vanligt tror du det är med korruption som mutor, vänskapskorruption, svågerpolitik och liknande i följande typer av institutioner och organisationer? Mycket Ganska vanligt Ganska Mycket vanligt vanligt eller ovanligt ovanligt ovanligt a Företag b Fackföreningar c Kommuner d Landsting e Migrationsverket f Polisen g EU Primärforskare fråga 26: Emil Uddhammar Primärforskare fråga 27-31: Mats Sjölin

9 I detta avsnitt handlar frågorna om religion. 32. Hur intresserad är du i allmänhet av religion? Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls intresserad intresserad intresserad intresserad Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din egen ståndpunkt? 1 Det finns en Gud. 2 Det kanske inte finns en gud, men det finns något, en högre makt eller andevärld. 3 Det finns ingen gud, högre makt eller andevärld. 4 Jag vet inte. 34. Är du något av följande? A 1 Kristen 3 Jude 5 Buddist 2 Muslim 4 Hindu 6 Ateist 7 Nej, inget av detta Känner du dig som en anhängare av denna religion eller livsåskådning? Mycket stark Ganska stark stark eller Ganska svag Inte alls någon anhängare anhängare svag anhängare anhängare anhängare B 35. Allmänt sett, vad känner du för följande religioner och livsåskådningar? Svara med hjälp av nedanstående skala. Ogillar starkt gillar eller ogillar Gillar starkt a Kristendom b Islam c Buddism d Hinduism e Judendom f Ateism Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Någon gång Någon Någon under de gång i gång i Någon Någon Flera Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i Varje gång månaderna året talet månaden veckan veckan dag a Diskuterat eller pratat om religion b Mediterat c Besökt religiöst möte (t ex gudstjänst eller bön) d Bett till Gud e Läst i Bibeln Under din uppväxttid då du bodde i ditt föräldrahem, ungefär hur ofta tror du att någon av dina föräldrar gjorde följande saker? Någon gång Minst någon Aldrig om året gång i månaden Vet ej a Besökte gudstjänst a Mamma eller religiöst möte Pappa b Bad till Gud Mamma b Pappa c Läste i Bibeln Mamma b Pappa

10 38. Tillhör du någon av följande kyrkor eller religiösa organisationer? Nej, men jag har Ja, men jag har Ja, och jag har har varit på möte inte varit på möte varit på möte under de senaste under de senaste under de senaste Nej 12 månaderna 12 månaderna 12 månaderna a Svenska kyrkan b Pingstkyrkan, Evangeliska frikyrkan, Alliansmissionen, Trosrörelsen eller Adventisterna c Annan frikyrka (t.ex. SMK, EFS, SB, FA) d Katolska kyrkan e Ortodox kyrka eller annan kyrka f Muslimsk församling g Annan religiös organisation som varken är kristen eller muslimsk Under din uppväxttid då du bodde i ditt föräldrahem, tillhörde dina föräldrar någon kyrka eller annan religiös organisation? 39pap 39mam Pappa Mamma a Svenska kyrkan a a b Pingstkyrkan, Evangeliska frikyrkan, Alliansmissionen, Trosrörelsen eller Adventisterna b b c Annan frikyrka (t.ex. SMK, EFS, SB, FA) c c d Katolska kyrkan d d e Ortodox kyrka eller annan kyrka e e f Muslimsk församling f f g Annan religiös organisation som varken är kristen eller muslimsk g g h Föräldern tillhörde inte någon religiös organisation h h 1,0 1,0 40. Har du haft erfarenhet av att bli frälst, omvänd, född på nytt eller haft någon religiös avgörelsepunkt? Ja Nej Vet inte Det finns olika sätt att se på Bibeln. Vilket av följande uppfattningar ligger närmast din egen? Du skall bara kryssa för ett svar. 1 Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann. 2 Bibeln har inspirerats av Gud, men den är skriven av människor och måste därför tolkas på nytt i varje tid. 3 Bibeln innehåller mycket visdom men Gud har inte påverkat den på något speciellt sätt 4 Bibeln är bara en vanlig bok 5 Bibeln är en skadlig bok 6 Ingen uppfattning 42. Här är några politiska förslag som rör religiösa förhållanden. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Begränsa byggandet av moskéer b Begränsa byggandet av frikyrkor c Religiösa ungdomsföreningar ska få kommunala bidrag d Satsa på ett samhälle med kristna värden e Pingstvänner ska inte få vara rektorer på universitet f Förbjud religiösa aktiviteter för barn g Invandrare i Sverige ska fritt få utöva sin religion här

11 43. Här är samma förslag som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Begränsa byggandet av moskéer b Begränsa byggandet av frikyrkor c Religiösa ungdomsföreningar ska få kommunala bidrag d Satsa på ett samhälle med kristna värden e Pingstvänner ska inte få vara rektorer på universitet f Förbjud religiösa aktiviteter för barn g Invandrare i Sverige ska fritt få utöva sin religion här 44. Det kan finnas olika skäl till att vara kritisk till religion. Vilken är din inställning till följande påståenden? Instämmer Instämmer Instämmer i stort Instämmer helt delvis eller sett inte inte alls a Jag är inte kritisk till religion b Religion motverkar socialism c Vetenskap har gjort religion onödigt d Religion förhindrar människors möjligheter att uttrycka och förverkliga sig e Det finns ingen anledning att tro på en gud, men däremot på människan f Religiösa problem ökar med ökad invandring g Religion leder till dogmatism och fundamentalism I detta avsnitt ställs frågor som på olika sätt rör arbete och ekonomi. 45. Här är några politiska förslag som rör ekonomi och arbetsmarknad. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Inför sextimmars arbetsdag med sänkt lön b Minska den offentliga sektorn c Sänk skatterna d Avskaffa skattereduktionen för hushållsnära tjänster e Inför euro som valuta i Sverige f Inför fri arbetskraftsinvandring g Satsa på ökad ekonomisk tillväxt även om det innebär ökade inkomstskillnader 46. Här är samma förslag som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Inför sextimmars arbetsdag med sänkt lön b Minska den offentliga sektorn c Sänk skatterna d Avskaffa skattereduktionen för hushållsnära tjänster e Inför euro som valuta i Sverige f Inför fri arbetskraftsinvandring g Satsa på ökad ekonomisk tillväxt även om det innebär ökade inkomstskillnader Primärforskare fråga 44: Magnus Hagevi

12 Nu kommer två olika typer av frågor om yrken. Den första handlar om vilken allmän status du uppfattar att olika yrken har i samhället. Den andra rör istället vilken tillit du har till respektive yrke när det kommer till saker som de arbetar med. 47. Vilken allmän status uppfattar du att följande yrken har i samhället? Mycket Ganska Ganska Mycket hög hög hög eller låg låg Vet status status låg status status status inte a Advokat b Affärsbiträde c Banktjänsteman d Datakonsult e Ekonomijournalist f Elektriker g Finansanalytiker h Ingenjör i Kock j Konstnär k Kurator l Lärare m Läkare n Personaltjänsteman o Polis p Professor q Psykolog r Revisor s Sjuksköterska t Socialsekreterare Här är samma yrken som ovan, men nu vill vi att du svarar på vilken tillit du har till det kunnande respektive yrke har inom sitt område. a Advokat b Affärsbiträde c Banktjänsteman d Datakonsult e Ekonomijournalist f Elektriker g Finansanalytiker h Ingenjör i Kock j Konstnär k Kurator l Lärare m Läkare n Personaltjänsteman o Polis p Professor q Psykolog r Revisor s Sjuksköterska t Socialsekreterare Mycket Ganska Ganska Mycket stor stor stor eller liten liten Vet tillit tillit liten tillit tillit tillit inte 6 Primärforskare fråga 47-48: Eva Johnsson, Forum för professionsforskning

13 Pengar som lånas via mobiltelefon kallas för SMS-lån. Följande frågor handlar om din erfarenhet och inställning till SMS-lån. 49. Har du någonsin tagit ett SMS-lån? Om du svarat Om du svarat ja, Nej Ja, 1 lån Ja, 2-4 lån Ja, 5 eller fler lån nej, gå vidare fortsätt med till fråga frågorna Om du svarat ja, varför valde du att ta SMS-lån? Det är enkelt att ansöka 2 Lånegivaren kollar inte min ekonomi så noga 3 Man får pengarna direkt 4 Man kan låna utan att ha personlig kontakt med lånegivaren Annat skäl, nämligen 51. Om du tagit SMS-lån, hur mycket har du lånat allt som allt? Mindre än 1000 kronor kronor kronor 7001 kronor eller mer kronor 15 Vet inte Primärforskare fråga 49-61: Konsumentverket 52. Om du tagit SMS-lån, vilket av följande påståenden stämmer överens på dig? Ja Nej Vet inte a SMS-lånet hjälpte mig att klara av ett tillfälligt ekonomiskt problem b Jag kände till låneavgifterna innan jag tog lån c Jag jämförde priser och villkor mellan olika SMS-låneföretag innan jag tog lån d Jag öv ervägde att ta ett banklån eller skaffa ett kreditkort innan jag valde att ta ett SMS-lån e Jag har skulder hos kronofogdemyndigheten Om du tagit SMS-lån, vilket av följande påståenden stämmer överens på dig? Ja Ja, delvis Nej Vet inte a Jag hade svårt att betala igen lånet b Jag har återbetalat mina SMS-lån i tid Om du tagit SMS-lån, vem har betalat eller ska betala tillbaka det? Du kan kryssa för flera svar. Jag själv 2 Förälder, syskon eller annan släkting Min make/maka, pojk-/flickvän eller sambo Vän eller vänner Vet inte 6 Någon annan, nämligen 55. Har du ångrat att du tagit SMS-lån? Ja, ofta Ja, ibland Aldrig Nedan beskrivs olika omständigheter som skulle kunna förändra valet av att ta SMS-lån. Vilka av dessa omständigheter skulle innebära att du inte tagit SMS-lån? Du kan kryssa för flera svar. Om jag fått bättre information om D 1,0 Om jag hade fått vänta minst ett Du som tagit SMS-lån villkoren för lånet dygn innan lånet beviljades kan nu gå vidare till fråga 58 på nästa sida. Om jag hade fått längre betänketid Om företaget som beviljade lånet skulle jag inte tagit SMS-lån hade undersökt min ekonomi mer noggrant C 1,0 Om jag vetat kostnaden för lånet F 1,0 Ingen av ovanstående omständigheter 57. Om du inte tagit SMS-lån kan de omständigheter som beskrivs nedan vara anledning till att avstå från att ta SMS-lån. Vilka av dessa stämmer överens på dig? Du kan kryssa för flera svar. Jag behöver inte låna pengar E 1,0 Återbetalningstiden är för kort Avgifterna är för dyra Det är osäkert om jag skulle kunna betala tillbaka lånet C 1,0 Lånen är för enkla att ta G 1,0 Sättet att låna verkar oseriöst och/eller osäkert D 1,0 Inget av ovanstående

14 58. Skulle du kunna tänka dig ta ett SMS-lån i framtiden? Ja Nej Vet inte Har du fått information om SMS-lån och i så fall från vem? 1 Min make/maka, pojk-/flickvän eller sambo 4 Reklam i tidningar, på tv, radio eller internet 2 Annan familjemedlem Nyheter i tidningar, på tv, radio eller internet 3 Vänner och bekanta 6 Annat, nämligen 60. Nedan finns en lista på saker som man kan lägga pengar på. Du som tagit SMS-lån, kryssa för det som du använde du pengarna till. Du som inte tagit SMS-lån, men kan tänka dig att göra det, kryssa för det du då skulle använda pengarna till. Du kan kryssa för flera svar. A 1,0 Kläder, elektronik och liknande D 1,0 Återbetalning av annat SMS-lån B 1,0 Nöjen och resor E 1,0 Återbetalning av annat lån C 1,0 Hyra och andra typer av löpande utgifter F 1,0 Annat, nämligen 61. Tycker du avgifterna för SMS-lån är för höga, för låga eller varken eller? för höga För höga eller för låga För låga Vet inte Nästa typ av frågor handlar om kostnaden för massmedier. 62. Hur mycket kan du tänka dig betala per månad för att abonnera eller prenumerera på följande medier? Inget kr kr kr kr kr kr kr a Internet i hemmet b Mobilt bredband c Mobiltelefon d Morgontidning e Paket med TV-kanaler Hur mycket tycker du är rimligt att betala per månad för att se följande TV-kanaler? Inget 1-30 kr kr kr kr kr a SVT1 och SVT2 b TV3 c TV4 d Kanal 5 e TV6 f TV8 g TV9 6 Primärforskare fråga 62-65: Dino Viscovi 64. Hur mycket kan du tänka dig betala per månad för att se följande TV-innehåll? Inget 1-30 kr kr kr kr kr a Sport b Nyheter c Kultur d Samhällsprogram e Dokumentärer f Film g Underhållning 6

15 65. Skulle du kunna tänka dig att betala extra för följande saker utöver det du betalar för internet? Ja, absolut Ja, möjligen Nej, troligen inte Nej, absolut inte a Nyheter b Sport c Spel d Musik e Film I det följande frågas om olika former av politisk aktivitet. 66. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Någon gång Någon Någon under de gång i gång i Någon Någon Flera Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i Varje gång månaderna året talet månaden veckan veckan dag a Diskuterat eller pratat om politik b Kontaktat politiker c Läst om politik i tidningen d Tittat på TV-program om politik e Lyssnat på radioprogram om politik f Sökt politisk information på internet Utrikes- och säkerhetspolitik. 67. Här är några förslag som rör utrikes- och säkerhetspolitik. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket bra bra dåligt dåligt dåligt a Stärk försvaret även om det kostar mer pengar b Sverige bör delta i EU:s försvarssamarbete c Turkiet bör få bli medlem av EU d Sverige bör lämna EU e Sänk u-hjälpen f Sverige bör ansöka om medlemskap i NATO g Sverige bör stödja USA:s kamp mot terrorismen h Statliga FRA ska få granska datatrafik i kabel som går över svensk gräns 68. Här är samma förslag som ovan, men denna gång vill vi att du svarar hur viktigt vart och ett av förslagen är för dig. Mycket Ganska viktigt eller Ganska Mycket viktigt viktigt oviktigt oviktigt oviktigt a Stärk försvaret även om det kostar mer pengar b Sverige bör delta i EU:s försvarssamarbete c Turkiet bör få bli medlem av EU d Sverige bör lämna EU e Sänk u-hjälpen f Sverige bör ansöka om medlemskap i NATO g Sverige bör stödja USA:s kamp mot terrorismen h Statliga FRA ska få granska datatrafik i kabel som går över svensk gräns

16 Avslutningsvis ställs några frågor om din bakgrund och uppväxt. 69. Är du kvinna eller man? Kvinna Man Vilket år är du född? Årtal: Hur många äldre och yngre bröder och systrar har/hade du i den familj du huvudsakligen växte upp i? Försök svara så noga du kan. Ta bara med person som du upplever att du har haft en syskonrelation till oberoende av om ni är/var helsyskon, halvsyskon eller något annat. 0 eller fler A Äldre bröder B Äldre systrar C Yngre bröder D Yngre systrar Hur många år är det mellan dig och de äldre respektive yngre syskon som är närmast dig i ålder? Har inget sådant syskon eller mer A Äldre syskon B Yngre syskon Vilket år föddes dina föräldrar? A Årtal: Pappa B Mamma Hur skulle du vilja beskriva din relation till dina föräldrar under din uppväxt? Mycket harmonisk eller Mycket konfliktfylld Ingen relation A Pappa B Mamma Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst? A Ditt nuvarande hem: B Det hem du växte upp i: 1 Arbetarhem 1 Arbetarhem 2 Jordbrukarhem Jordbrukarhem 3 Tjänstemannahem 3 Tjänstemannahem 4 Högre tjänstemanna-/akademikerhem 4 Högre tjänstemanna-/akademikerhem 5 Företagarhem 5 Företagarhem Primärforskare fråga 77-78: Emil Uddhammar 76. Hur upplevde du din familjs ekonomi under din uppväxt? svag Mycket svag Ganska svag eller god Ganska god Mycket god 77. När du tänker på de personer du träffar dagligen eller ofta i din nuvarande familj, vilka tre egenskaper är det som du uppskattar mest hos dem? Välj endast ut tre egenskaper. Utgå ifrån dem som du upplever tillhöra din familj. A 1,0 Ärlighet C 1,0 Vänlighet E 1,0 Självförtroende G 1,0 Humor B 1,0 Pålitlighet D 1,0 Uppriktighet F 1,0 Arbetsamhet H 1,0 Omtänksamhet

17 78. När du tänker på de personer du träffar eller träffade dagligen på din arbetsplats, vilka tre egenskaper är det som du uppskattar mest hos dem? Välj endast ut tre egenskaper. Om du är pensionär eller tillfälligt utan arbete, svara utifrån din senaste arbetsplats. A 1,0 Ärlighet C 1,0 Vänlighet E 1,0 Självförtroende G 1,0 Humor B 1,0 Pålitlighet D 1,0 Uppriktighet F 1,0 Arbetsamhet H 1,0 Omtänksamhet 79. I vilken typ av område bor du? 1 Storstad, centralt 4 Stad eller större tätort, ytterområde 2 Storstad, ytterområde/förort 5 Mindre tätort 3 Stad eller större tätort, centralt 6 Ren landsbygd 80. Var någonstans har du, respektive din mor och far, huvudsakligen vuxit upp? A B C Du själv Din mor Din far Ren landsbygd 1 Mindre tätort 2 Stad eller större tätort 3 Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) I vilket land har du, respektive din mor och far, huvudsakligen vuxit upp? A B C Du själv Din mor Din far I Sverige 1 Annat land i Norden 2 Annat land i Europa 3 Annat land utanför Europa Är du? Svensk Medborgare i Både svensk medborgare medborgare annat land och medborgare i annat land 83. Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig. Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande. 1 Ej fullgjort grundskola eller motsvarande obligatorisk skola 2 Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola 3 Studier vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande 4 Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande 5 Eftergymnasial utbildning, ej högskola 6 Studier vid högskola/universitet 7 Examen från högskola/universitet 8 Examen från forskarutbildning 84. Vilken inriktning har din utbildning i huvudsak? Kryssa för det svar som bäst stämmer in på din utbildning. Kryssa endast för ett svar. 1 Allmän inriktning 8 Media/journalist/reklam 2 Teknik/byggteknik/industri/transport 9 Pedagogik 3 Ekonomi/handel/administration 10 Naturvetenskap/matematik/data 4 Hotell/restaurang/service/skönhetsvård 11 Samhällsvetenskap/juridik 5 Humaniora/kultur 12 Estetisk/design/hantverk/konst 6 Hälso-/sjukvård 13 Socialt arbete/omsorg/psykologi 7 Jordbruk/skogsbruk/miljövård 14 Annan: 85. Arbetar eller arbetade du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? Om du är tillfälligt utan arbete eller pensionär kryssar du för det som stämmer med ditt senaste yrke. Statlig Kommunal Landsting Privat Inget av dessa

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22

Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22 Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22 fokus 15 21 juni 2007 tio-i-topp 1 Lund 2 Lomma 3 Vellinge 4 Lidingö 5 Danderyd 6 Kungsbacka

Läs mer