SVARSKORT 15 A SVARSKORT 18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVARSKORT 15 A SVARSKORT 18"

Transkript

1 SVARSKORT 15 A 1 PÅ LANDSBYGDEN 2 I SAMHÄLLE MED MINST 500 INVÅNARE 3 I SMÅSTAD, UPP TILL INVÅNARE 4 I MELLANSTOR STAD 5 I STORSTAD (STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ) 6 UTOMLANDS SVARSKORT MAKE/MAKA/SAMBO 02 BARN (EGNA) 03 BARN (MAKES/MAKAS/SAMBOS) 04 SVÄRSON/SVÄRDOTTER 05 EGEN FÖRÄLDER 06 SVÄRFÖRÄLDER 07 MOR- ELLER FARFÖRÄLDER 08 SYSKON/SVÅGER/SVÄGERSKA 09 SYSKONBARN 10 BARNBARN 11 ANNAN SLÄKTING 12 FOSTERBARN 13 ANNAN SVARSKORT 23 A 01 BARNET KLARAR SIG SJÄLV HEMMA 02 FÖRÄLDER HEMMA 03 FAR- ELLER MORFÖRÄLDRAR ELLER ANNAN SLÄKTING 04 PRIVAT DAGMAMMA 05 FÖRÄLDRAKOOPERATIV ELLER ANNAT PRIVAT DAGHEM 06 KOMMUNAL DAGMAMMA (INKL. TREFAMILJSYSTEM) 07 KOMMUNALT DAGHEM 08 FRITIDSHEM 09 EGEN BARNFLICKA (ANSTÄLLD) SVARSKORT 28 C 1 LANDSBYGDEN 2 SAMHÄLLE MED MINST 500 INVÅNARE 3 SMÅSTAD UPP TILL INVÅNARE 4 MELLANSTOR STAD 5 (STOR)STOCKHOLM 6 (STOR)GÖTEBORG 7 (STOR)MALMÖ 8 UTOMLANDS 1

2 SVARSKORT 52 C 1 GRUNDSKOLA, LÄGSTA OBLIGATORISKA UTBILDNING 2 YRKESUTBILDNING FÖR MANUELLT JOBB 3 TEORETISK UTBILDNING PÅ GYMNASIENIVÅ 4 YRKESUTBILDNING EFTER GYMNASIUM, T EX TILL SJUKSKÖTERSKA ELLER LÄRARE PÅ GRUNDSKOLENIVÅ 5 UNIVERSITETSUTBILDNING SVARSKORT 52 F 1 KURS I SVENSKA 2 GRUNDSKOLA/GRUNDSKOLEKOMPETENS 3 2-ÅRIG YRKESLINJE PÅ GYMNASIET 4 2-ÅRIG TEORETISK LINJE PÅ GYMNAISET (EK/TE/SO/MU) 5 3- ELLER 4-ÅRIG LINJE PÅ GYMNASIET 6 KURS/KURSER PÅ UNIVERSITET ELLER HÖGSKOLA 7 FULLBORDAD UNIVERSITETSUBILDNING/-EXAMEN SVARSKORT ALLMÄNT GYMNASIUM (ALLMÄN-,REAL-,LATINLINJE, NATUR,HUMANIST, SAMHVET LINJE) 02 HANDELSGYMNASIUM ELLER 3-ÅRIG EKONOMISK LINJE (E) 03 TEKNISKT GYMNASIUM ELLER 3/4-ÅRIG TEKNISK LINJE (T) 04 2-ÅRIG EKONOMISK LINJE (Ek) 05 2-ÅRIG TEKNISK LINJE (Te) 06 2-ÅRIG SOCIAL LINJE (även musik- och estetisk/praktisk linje) (So/Mu) 07 2-ÅRIG YRKESLINJE INOM VÅRDSEKTORN (Vård, social service, barnskötar) 08 2-ÅRIG YRKESLINJE INOM KONTOR/FÖRV. (Distribution/Handel och kontor) 09 2-ÅRIG YRKESLINJE INOM HANTVERK, TILLV,MEKANIK ETC (El-teleteknisk, verkstadsteknisk/mekanisk,fordonsteknisk, bygg- och anläggningsteknisk, livsmedelsteknisk m fl) 10 2-ÅRIG YRKESLINJE INOM SERVICE (Konsumtionslinjen) 2

3 SVARSKORT HUVUDVÄRK, MIGRÄN 02. FÖRKYLNING, INFLUENSA 03. SYNBESVÄR/ÖGONSJUKDOM SOM EJ PÅTAGLIGT AVHJÄLPS AV GLASÖGON 04. HÖRSELNEDSÄTTNING 05. SMÄRTOR ELLER VÄRK I BRÖSTET 06. KRONISK LUFTRÖRSKATARR (ASTMA) 07. FÖRSTORING AV SKÖLDKÖRTELN (STRUMA) 08. TUBERKULOS (ALLA FORMER) 09. VÄRK I SKULDROR ELLER AXLAR 10. PROPP I HJÄRTAT, HJÄRTINFARKT 11. HJÄRTSVAGHET 12. HÖGT BLODTRYCK 13. MAGONT, MAGVÄRK 14. MAGSÅR 15. RYGGSMÄRTOR, RYGGVÄRK, HÖFTSMÄRTOR, ISCHIAS 16. GALLBESVÄR ELLER GALLSTEN 17. NJURBESVÄR ELLER NJURSTEN 18. HEMORROJDER, SMÄRTOR I ÄNDTARMEN 19. BLÅSKATARR, BESVÄR MED VATTENKASTNING, PROSTATA KVINNOR FÖDDA 1931 OCH SENARE: 20. MENSTRUATIONSBESVÄR 21. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET ALLA KVINNOR: 22. ANDRA UNDERLIVSBESVÄR (FLYTNINGAR, SMÄRTOR, FRAMFALL M M) TILL ALLA: 23. LJUMSKBRÅCK 24. ÅDERBRÅCK, BENSÅR 25. BENSVULLNAD, SVULLNA BEN 26. VÄRK/SMÄRTOR I HÄNDER, ARMBÅGAR, BEN ELLER KNÄN 27. ALLMÄN TRÖTTHET 28. SÖMNBESVÄR 29. NERVÖSA BESVÄR (ÄNGSLAN, ORO, ÅNGEST) 30. DEPRESSION, DJUP NEDSTÄMDHET 31. PSYKISK SJUKDOM 32. BLODVALLNINGAR (SVETTNINGAR) 33. HOSTA 34. ANDNÖD, ANDFÅDDHET 35. YRSEL 3

4 36. ILLAMÅENDE 37. AVMAGRING 38. KRÄKNINGAR 39. DIARRÉ 40. FÖRSTOPPNING 41. ÖVERANSTRÄNGNING 42. UTSLAG, EKSEM, PSORIASIS 43. ELAKARTAD TUMÖR, CANCER, KRÄFTA 44. BLODBRIST, ANEMI 45. SOCKERSJUKA, DIABETES 46. ÖVERVIKT, FETMA 47. ORGANISK NERVSJUKDOM (CP, MS, POLIO ETC) 48. BESTÅENDE BESVÄR AV OLYCKSFALL ELLER SKADA 49. ALLERGI SVARSKORT 103 B 1 INGA TÄNDER 2 HELPROTES (LÖSGOM) ELLER DELPROTES 3 EGNA TÄNDER I DÅLIGT SKICK: MÅNGA SAKNAS ETC 4 EGNA TÄNDER: MÅNGA LAGNINGAR ELLER FASTA BRYGGOR 5 EGNA TÄNDER I GOTT SKICK: INGA ELLER FÅ LAGNINGAR SVARSKORT 110 A. ANSTÄLLD PÅ HELTID INKL SEMESTER OCH SJUKSKRIVNING B. ANSTÄLLD PÅ DELTID INKL SEMESTER OCH SJUKSKRIVNING C. SKÖTTE ELLER HJÄLPTE TILL I HUSHÅLL (EJ SOM LÖNEANSTÄLLD) D. DREV JORDBRUK. E. MEDHJÄLP I FAMILJEMEDLEMS JORDBRUK MINST 1 TIM PER DAG F. ARBETADE I EGET ELLER DELÄGT FÖRETAG. G. MEDHJÄLP I FAMILJEMEDLEMS FÖRETAG MINST 1 TIM PER DAG H. ARBETE I FRITT YRKE ELLER BISYSSLA, EXTRAKNÄCK 4

5 I. SÖKTE ELLER VÄNTADE PÅ ARBETE, VAR ARBETSLÖS ELLER PERMITTERAD J. TJÄNSTLEDIG, HELT ELLER DELVIS K. HADE PENSION, ÄVEN SJUKBIDRAG ELLER DELPENSION L. GJORDE MILITÄRTJÄNST M. STUDERADE, (INKL VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNADSUTBILDNING N. ÖVRIGT SVARSKORT I MYCKET HÖG GRAD 2 I HÖG GRAD 3 I VISS GRAD 4 I LITEN GRAD 5 INTE ALLS SVARSKORT 122 ARBETSTIDER FÖREGÅENDE VECKA?? 5

6 SVARSKORT FAST MÅNADSLÖN 2. FAST VECKOLÖN 3. FAST TIMLÖN 4. INDIVIDUELLT ACKORD 5. GRUPPACKORD, LAGACKORD 6. FAST LÖN MED BONUS ELLER PROVISION. 7. SÄRSKILD ERSÄTTNING FÖR OBEKVÄM ARBETSTID SOM EJ INGÅR I NÅGOT AV OVAN. 8. ANNAN LÖNEFORM, SVARSKORT I MYCKET HÖG GRAD 2 I HÖG GRAD 3 I VISS GRAD 4 I LITEN GRAD 5 INTE ALLS SVARSKORT JAG KÄNDE MIG TVUNGEN ATT GÅ MED 2 JAG VAR INTE SÅ INTRESSERAD, MEN GICK MED ÄNDÅ 3 JAG HAR SJÄLV NYTTA AV ATT VARA MED I FACKFÖRENINGEN 4 JAG TYCKER ATT MAN SKALL VARA SOLIDARISK MED FACKFÖRENINGSRÖRELSEN 5 ANNNAT SKÄL - 6

7 SVARSKORT JAG BRUKAR INTE BRY MIG OM ATT LYSSNA NÄR FOLK BÖRJAR PRATA OM POLITIK 2 JAG BRUKAR NOG LYSSNA, MEN JAG LÄGGER MIG ALDRIG I DISKUSSIONEN 3 DET HÄNDER IBLAND, MEN INTE SÅ OFTA, ATT JAG SÄGER VAD JAG SJÄLV TYCKER 4 JAG BRUKAR FÖR DET MESTA VARA MED I DISKUSSIONEN OCH SÄGA MIN ÅSIKT SVARSKORT MYCKET STOR SAMHÖRIGHET 2 GANSKA STOR 3 GANSKA LITEN SAMHÖRIGHET 4 INGEN SAMHÖRIGHET ALLS 5 UPPLEVER INTE ATT DET FINNS SAMHÄLLSKLASSER 8 VET EJ SVARSKORT MYCKET BRA FÖRSLAG 2 GANSKA BRA FÖRSLAG 3 VARKEN BRA ELLER DÅLIGT 4 GANSKA DÅLIGT FÖRSLAG 5 MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG 8 VET EJ 7