1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING"

Transkript

1 1 INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING Boxnummer Stockholm ( ) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Örebro ( ) UB -nummer 1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING INTERVJUARNUMMER Mån Dag INTERVJUDATUM Tim Min KLOCKAN ÄR NÄR INTERVJUN BÖRJAR 1 Man Samboende ogift enligt fråga 18 B 2 Kvinna Intervjuad 1981 enligt urvalsblan ketten FÖDELSEÅR Län 1 Besöksintervju 2 Telefonintervju 1 Hela intervjun gjord med IP 2 Delar av intervjun med annan än IP 3 Hela intervjun med annan än IP

2 I. UPPVÄXTFÖRHÅLLAND EN Om IP är intervjuad 1981 enligt urvalsblanketten > Fråga 18 Fråga 1 a Var båda Dina föräldrar svenska medborgare, när Du föddes? > Fråga 3a 2 EN SVENSK OCH EN AV UTLÄNDSK NATIONALITET 3 BÅDA AV UTLÄNDSK NATIONALITET Fråga 1 b Av vilken nationalitet var Din Far?... 1 = svensk 2 = dansk, norsk 3 = finsk 4 = jugoslavisk Mor?... 5 = Övriga Östeuropa, inkl.östtyskland 6 = Tyskland, Österrike, övriga Väst europa 7 = Spanien, Italien, Grekland 8 = övriga nationaliteter 9 = okänd Fråga 1 c Vilket språk talade man mest i Ditt föräldrahem under Din uppväxttid, dvs fram till det Du fyllt 16 år? Hemspråk: = svenska 2 = danska, norska 3 = finska 4 = serbokroatiska 5 = övriga östeuropa, inkl ungerska 6 = tyska 7 = engelska 8 = franska, spanska, italienska 9 = övriga

3 3 Fråga 2 a Är Du född i Sverige eller i något annat land? 1 I SVERIGE > Fråga 3a 2 ANNAT LAND Fråga 2 b Hur gammal var Du när Du kom till Sverige? 1 6 ÅR ELLER YNGRE ÅR 3 17 ÅR ELLER ÄLDRE Fråga 3 a Bodde Du hos båda Dina riktiga (biologiska) föräldrar under hela Din uppväxttid, dvs fram till det Du f yllt 16 år? > Fråga 4 2 NEJ Fråga 3 b Vad berodde det på? 1 BÅDA FÖRÄLDRARNA DÖDA > Fråga 5a 2 FADERN DÖD 3 MODERN DÖD 4 SKILSMÄSSA, HEMSKILLNAD, SEPARATION 5 FÖDD UTOM ÄKTENSKAPET 6 FADERN BORTREST LÅNGA TIDER (T EX SJÖMAN) 7 A NNAT, VAD... Fråga 4 Lever någon av Dina (biologiska) föräldrar? 1 NEJ Endast en markering 2 FADERN LEVER 3 MODERN LEVER 4 BÅDA LEVER 8 VET EJ

4 Fråga 5 a Fick Din far (fosterfar) någon utbildning över vanlig folkskola eller grundskola/enhetsskola? 2 NEJ > Fråga 6a Fråga 5 b Vilken av följande utbildningar motsvarar bäst Din fars utbildning? 1 Yrkesskola (minst 1 år) 2 Realskola (med eller utan examen) 3 Gymnasium 4 Universitet, högskola Fråga 6 a Fick Din mor (fostermor) någon utbildning öv er vanlig folkskola eller grundskola/enhetsskola? 2 NEJ > Fråga 7 Fråga 6 b Vilken av följande utbildningar motsvarar bäst Din mors utbildning? 1 Yrkesskola (minst 1 år) 2 Realskola/flickskola (med eller utan examen) 3 Gymnasium 4 Uni versitet, högskola

5 5 Fråga 7 A Om Du ser tillbaka till Din uppväxttid, dvs fram till det Du fyllt 16 år och (mest) gick i skolan, vad hade Din far (fosterfar) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Om anställd: B Var han mest anställd... 1 i privat företag 2 hos kommun eller landsting 3 staten eller statligt företag (SJ, posten, televerket, e tc) 4 folkrörelse (Konsum, fackförening, parti, frikyrka mm) 5 annat, Vad?... C Hade han någon gång under Din uppväxttid eget företag?, MED FLER ÄN 20 ANSTÄLLDA 2 JA, MED ANSTÄLLDA 3 JA, MED 1-9 ANSTÄLLDA 4 JA, MEN UTAN ANSTÄLLDA 5 NEJ, HAN VAR INTE NÅGON GÅNG EGEN FÖRETAGARE Om jordbrukare: D Hur stort var jordbruket? 1 SMÅBRUK = HÖGST 10 HA ÅKER OCH HÖGST 100 HA SKOG 2 VANLIGT JORDBRUK = MINST 10 HA ÅKER ELLER MINST 10 0 HA SKOG 3 STORJORDBRUK = MINST 100 HA ÅKER ELLER MER ÄN 400 HA SKOG E Hade han något arbete vid sidan av jordbruket? Om JA: Vad var det?......

6 Fråga 8 A Vad var Din mors (fostermors) huvudsakliga yrke eller sysselsättning under Din uppväxttid? B Om anställd: Var hon mest anställd... 1 i privat företag 2 hos kommun eller landsting 3 staten eller statligt företag (SJ, post, tele, etc) 4 folkrörelse (Konsum, fackförening, parti, frikyrka mm) 5 annat, Vad? C Om hemmafru: Förvärvsarbetade hon någon tid under Din uppväxt? NEJ > Fråga 9 D JA: Vad hade hon då för huvudsakligt yrke? E Hade hon någon gång under Din uppväxttid eget företa g?, MED FLER ÄN 20 ANSTÄLLDA 2 JA, MED ANSTÄLLDA 3 JA, MED 1-9 ANSTÄLLDA 4 JA, MEN UTAN ANSTÄLLDA 5 NEJ, HON VAR INTE NÅGON GÅNG EGEN FÖRETAGARE Om jordbrukare: F Hur stort var jordbruket? 1 SMÅBRUK = HÖGST 10 HA ÅKER OCH HÖGST 100 HA SKOG 2 VANLIGT JORDBRUK = MINST 10 HA ÅKER ELLER MINST 100 HA SKOG 3 STORJORDBRUK = MINST 100 HA ÅKER ELLER MER ÄN 400 HA SKOG G Hade hon något arbete vid sidan av jordbruket? Om JA : Vad var det?......

7 7 Fråga 9 Har Du eller har Du haft några syskon? ANTAL SYSKON 1 NEJ > Fråga 10 a 2 JA, hur många? Räkna även med dem som avlidit i vuxen ålder! Fråga 10 a Hade någon i Din familj någon allvarlig eller långvarig sjukdom under Din uppväxttid? 2 NEJ > Fråga 11 "Långvarig" betyder här minst ett år. Anteckna tveksamma fall. ANM..... Anteckna vilken sjukdom om IP nämner det. Fråga 10 b Vem eller vilka i familjen var allvarligt eller långvarigt sjuk? 01 IP SJÄLV Flera markeringar möjliga 02 IPS SYSKON 04 MOR 08 FAR 16 ANNAN,VEM? Fråga 11 Hade Din familj det svårt ekonomiskt under Din uppväxttid? 2 NEJ Fråga 12 Ägde Dina föräldrar något av följande under (större delen av) Din uppväxttid? Ja Nej 1 2 Bil 1 2 Båt 1 2 Eget hem (villa, kedjehus/radhus, bondgård etc) 1 2 Sommarstuga 1 2 Husvagn

8 Fråga 13 Förekom det allvarliga slitningar i Din familj under Din uppväxttid? 2 TVEKSAM 3 NEJ Fråga 14 a Bodde Du på samma ställe under hela Din uppväxttid, d vs fram till det Du fyllt 16 år? > Fråga 15a 2 NEJ Fråga 14 b På hur många ställen bodde Du under Din uppväxttid? ANTAL STÄLLEN Fråga 14 c Bodde Du 10 år eller längre på något ställe? 2 NEJ Fråga 15 a Var bodde Du (längsta tiden) under Din uppväxttid? (Dvs fram till det Du fyllt 16 år) Svarskort 15 A 1 PÅ LANDSBYGDEN 2 I SAMHÄLLE MED MINST 500 INVÅNARE 3 I SMÅSTAD UPP TILL INVÅNARE 4 I MELLANSTOR STAD 5 I STORSTAD (STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ) 6 UTOMLANDS

9 9 Fråga 15b Vilket län, v ilken kommun och vilken ort var det? LÄN (se koden nedan) KOMMUN... ORT LAND (om ej Sverige)... LÄN I NUMMERORDNING 01 Stockholms län 10 Blekinge län 18 Örebro län 03 Uppsala län 11 Kristianstads län 19 Västmanlands län 04 Söde rmanlands län 12 Malmöhus län 20 Kopparbergs län 05 Östergötlands län 13 Hallands län 21 Gävleborgs län 06 Jönköpings län 14 Göteborgs o Bohuslän 22 Västernorrlands län 07 Kronobergs län 15 Älvsborgs län 23 Jämtlands län 08 Kalmar län 16 Skaraborgs län 24 Västerbottens län 09 Gotlands län 17 Värmlands län 25 Norrbottens län Om IP är född 1965 eller senare. Annars > Fråga 18 Fråga 16 a Innan Du började i grundskolan, var Du någon tid på daghem? År Mån ANTAL ÅR OCH MÅNADER 88 EJ VARIT PÅ DAGHEM Om JA: Ungefär hur många år och må nader sammanlagt? Fråga 16 b Var Du någon tid hos dagmamma? Om JA: Ungefär hur många år och månader sammanlagt? År Mån ANTAL ÅR OCH MÅNADER 88 E J VARIT HOS DAGMAMMA Fråga 16 c Var Du någon tid på lekskola eller deltidsförskola? Om JA: Ungefär hur många år och månader sammanlagt? År Mån ANTAL ÅR OCH MÅNADER 88 EJ GÅTT PÅ LEKSKOLA/DELTIDSFÖRSKOLA

10 Jag skulle nu v ilja ställa ett par frågor om Din tid i högstadiet. Fråga 17 a Hade Du under största delen av den perioden eget rum i hemmet? 2 NEJ Fråga 17 b Hur ofta fick Du hjälp med läxor och skolarbete av föräldrar eller syskon? 1 NÄSTAN VARJE DAG 2 EN ELLER FLERA GÅNGER I VECKAN 3 DÅ OCH DÅ 4 SÄLLAN 5 ALDRIG Fråga 17 c När Du tänker tillbaks på tiden Du gick på högstadiet, skulle Du säga att Du tyckte om skolarbetet?, MYCKET 2 JA, GANSKA MYCKET 3 VARKEN JA ELLER NEJ 4 NEJ, INTE SÄRSKILT MYCKET 5 NEJ, INTE ALLS

11 11 II. FAMILJ, FLYTTNIN GAR Jag skulle vilja ställa några frågor om Dina familje - och bostadsförhållanden. Fråga 18 Om vi börjar med Din nuvarande situation, bor Du nu eller tillsammans med en eller flera andra? ensam 1 EN SAM > Fråga 24 a Även när IP är inneboende. 2 TILLSAMMANS MED... ANDRA A Vilka andra personer bor med Dig för närvarande? Jag behöver först anteckna födelseår och månad Koda födelseår, - månad samt kön för att kunna hålla dem isär. och kön i tablån. B Vad har han/hon för relation till Dig? Svarskort = make/maka (gift) 02 = ogift samboende > anteckna personnummer på UB -blanketten 03 = barn (egna) 09 = syskon/svåger/svägerska 04 = barn (makes/makas/sambos) 10 = s yskonbarn 05 = svärson/svärdotter 11 = barnbarn 06 = egen förälder 12 = annan släkting 07 = svärförälder 13 = fosterbarn 08 = mor - eller farförälder 14 = annan C Sedan när har Ni bott i samma hushåll (senaste gången utan avbrott)? Koda år och månad i tablån. Fråga A Fråga B Fråga C Födelse - Relation Från när i hushåll? år månad Man Kv till IP

12 Om IP ej är gift eller sambo > Fråga 23 Fråga 20 A Vad har Din make/maka/samboende för yrke eller sysselsättning? (Vad kallas den befattning han/hon har på arbetsplatsen?) Om IP svarar hemmafru, pensionär eller studerande, ange detta och ev tidigare yrke. B Om egen företagare eller jordbrukare: Har han/hon några anställda? 1 UTAN ANSTÄLLDA 2 MED 1-9 ANSTÄLLDA 3 MED ANSTÄLLDA 4 MED 20 ELLER FLER ANSTÄLLDA C Om jordbrukare: Hur stort jordbruk? 1 SMÅBRUK = Mindre än 10 ha åker och ej mer än 100 ha skog 2 VANLIGT JORDBRUK = Minst 10 ha åker eller mer än 100 ha skog 3 STORJORDBRUK = Minst 100 ha åker eller mer än 400 ha skog Fråga 21 a Hur många timmar i veckan arbetar Di n make/maka/sambo för närvarande? ANTAL TIMMAR/VECKAN Fråga 21 b Hur många veckor arbetade han/hon under 1990? ANTAL VECKOR Om noll veckor > Fråga 22 Fråga 21 c Var det huvudsakligen hel - eller deltid sarbete? 1 HELTID 2 DELTID

13 13 Fråga 22 Vilken är Din make/maka/sambos högsta skolutbildning? OBS! Läs ej upp alternativen; de är skrivna med små bokstäver för läsbarhetens skull. 01 Folkskola (normalt 6-8 år) NIVÅ 1 02 Grundskola, e nhetsskola (9 år) 03 Yrkesutbildning minst ett år utöver folkskolan (yrkesskola, verkstadsskola, lanthushållsskola, hushållsskola) NIVÅ årig yrkeslinje på gymnasiet (Vårdlinjen, Verkstadsmek., El -teleteknisk, Bygg - och anläggningst ekn, Distribution och Kontor, Fordonstekn. m fl) 05 NIVÅ 3 Realexamen, flickskola, allmän linje på folkhögskola 06 Yrkesutbildning minst ett år utöver realskola (t ex handelsskola, sjuksköterskeskola, folkskoleseminarium, teknisk utbildning) NIVÅ 4 07 Social, ekonomisk eller teknisk linje (2 år) på fackskola eller gymnasium 08 NIVÅ 5 Studentexamen (även fackgymnasium) eller avslutad 3/4 -årig linje på gymnasiet 09 NIVÅ 6 Utbildning minst ett år utöver studentexamen eller 3/4 -årigt gymnasium (t ex folkskollärarexamen, högskola eller universitet utan examen) 10 NIVÅ 7 Examen från universitet eller högskola; Ange vilken: ANNAT, ange vad: T ex utländsk examen som IP ej kan jämställa med någon av de övriga... utbildningarna.

14 Om IP ej har några hemmaboende barn födda > Fråga 24 A Fråga 23 Du har... hemmavarande barn som är 10 år eller yngre. Jag skulle vilja ställa några frågor om barnets/barnens tillsyn och hälsa. Om IP har flera barn: Vi börjar med den yngsta pojken/flickan, Anteckna födelseåret i t ablån. alltså han/hon som är född år... A Hur är tillsynen av det här barnet huvudsakligen ordnad på vardagarna, säg, mellan 8 och 5? ( eller under annan tid då föräldrarna arbetar ) Svarskort 23 Koda tillsynsform i tablån. För skolbarn anges tillsynen efter skolans slut. 1 Barnet klarar sig själv hemma > Fråga 23 D 2 Förälder hemma > Fråga 23 D 3 Far - eller Morföräldrar eller annan släkting 4 Privat dagmamma 5 Föräldrakooperativ eller annat privat daghem 6 Kommunal dagmamma (inkl. trefamiljsystem) 7 Kommunalt daghem 8 Fritidshem 9 Egen barnflicka (anställd) B Ungefär hur stora är Dina/Era utgifter per månad för tillsynen av det här barnet? Koda barntillsynskostnader per månad i tablån - kronor. C Förekommer det att han/hon får klara sig själv under någon del av dagen? JA Koda svaret i tablån. NEJ D Om Du för det här barnet erbjöds kommunal barntillsyn i den omfattning och under de tider som passar Dig, skulle Du då vilja ha det? BARNET HAR REDAN KOMMUNAL BARNOMSORG JA Koda svaret i tablån. NEJ E Ungef är hur många gånger har han/hon varit sjuk med feber under de senaste sex månaderna? Koda antal gånger i tablån.

15 15 F Har han/hon någon sjukdom/något besvär som kräver regelbunden medicinering eller regelbundna läkarbesök (t ex allergi, diabet es mm)? JA Koda svaret i tablån. NEJ G Har han/hon under det senaste året råkat ut för något olycksfall som krävt läkarvård? JA Koda svaret i tablån. NEJ Fråga A Fråga B Fråga C Fråga D Fråga E Fråga F F Fö - Till- B arntillsyns - Klara Barntillsyns - Antal S del - syn kostnad sig själv behov gånger B se - sjuk år Ja Nej Ja Nej Har Ja Nej J Om IP har fler barn, gå tillbaka till fråga 23 A. Annars > Fråga 24 A

16 Fråga 24 A Har Du eller har Du haft några barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Här skall man räkna med även adoptiv - och styvbarn och om Du haft något barn som avlidit. Tag inte med fosterbarn om Du inte räknar det som eget! 2 NEJ > Fråga 25 B Hur många barn är det sammanlagt (som alltså inte bor med Dig nu)? ANTAL BARN SOM NU EJ BOR MED IP C Kan jag få uppgift om födelseår och månad samt kön för vart och ett av dem? Vi börjar med det yngs ta. Kvartal: jan -mars 1 april -juni 2 juli -sept 3 okt -dec 4 Fråga C Fråga D Fråga E Födelse - Kön Flyttade Försörjning Inte år månad Man Kv År Kvartal Helt Delvis alls Avliden D När flyttade han/hon hemifrån? Koda år och kvartal i tablån. Om barnet är fött 1965 eller senare (högst 26 år): E Är han/hon för sin försörjning helt, delvis eller inte alls beroende av Din och/eller Din make/maka? HELT Koda svaret i tablån DELVIS INTE ALLS AVLIDEN Om IP har fler barn som nu ej bor i hushållet, gå tillbaka till fråga 24 D. Annars > Fråga 25

17 17 Fråga 25 Har Du tidigare varit gift eller samboende i minst sex månader? 2 NEJ > Fråga 27 Om det rör sig om flera samboenden, tar vi dem i tur och ordning. Vi börjar med det första: Fråga 26 A När började Ni bo tillsammans? B När slutade Ni bo tillsammans? Koda år och månad i tablån. C Berodde det på skilsmässa/separation, dödsfall, eller annat? Koda år och månad i tablån. SKILSMÄSSA/SEPARATION Koda anledning i tablån. DÖDSFALL ANNAT Kvartal: jan -mars 21 Om Ip ej minns månad april -juni 22 koda kvartal: ju li-sept 23 okt -dec 24 Fråga A Fråga B Fråga C Började sambo Slutade sambo Anledning Sepa - Döds - År Mån År Mån ration fall An Har Du varit g ift eller samboende ytterligare någon gång i mer än sex månader? JA > gå tillbaka till Fråga 26 A NEJ > Fråga 27 a Fråga 27 a Har Du bott på en och samma bostadsort sedan 1981? (Bortse från om Du tillfälligt bodde på någon annan ort t e x under militärtjänstgöring eller vid någon kortare utbildning om ett halvår eller mindre.)

18 > Fråga 30 2 NEJ Fråga 27 b På hur många orter har Du bott sedan dess? (Minst ett år) ANTAL ORTER Fråga 27 c Vad var den främs ta anledningen till att Du flyttade till Din nuvarande bostadsort? 1 IP FICK NYTT ARBETE 2 IP:S STUDIER 3 FÖRÄNDRAD FAMILJESITUATION (FLYTTADE IHOP MED ELLER ISÄR FRÅN MAKE/MAKA/SAMBO, FÖRÄLDRAR) 4 MAKE/MAKA/SAMBO FICK NYTT ARBETE 5 MAKE/MAKA/SAMBO S STUDIER 6 FLYTTADE MED FÖRÄLDRARNA 7 ANNAT, VAD:... Fråga 28 a När flyttade Du till den nuvarande bostadsorten? År Mån ÅR, MÅNAD Fråga 28 b Hur många mil bor Du nu från den ort där Du bodde huvuddelen av Din uppväxttid, dvs fram till det Du fyllt 16 år? MIL MIL MIL MIL > Fråga MIL MIL 7 ÖVER 100 MIL 8 VÄXTE UPP I ANNAT LAND ÄN SVERIGE Fråga 29 Vilket år flyttade Du till Sverige? ÅRTAL

19 19 Fråga 30 När flyttade Du till Din nuvarande bostad? År Mån ÅR, M ÅNAD III. BOSTADSFÖRHÅLLA NDEN Fråga 31 a Vad finns det för slags kök eller kokmöjligheter i Din bostad? 1 KÖK MED MATPLATS 2 KÖK ELLER KOKVRÅ UTAN MATPLATS 3 ANDRA KOKMÖJLIGHETER (KOKSKÅP ELLER LIKNANDE) 4 INGA KOKMÖJLIGHETER Fråga 31 b Hur många rum utom köket finns det i Din bostad? ANTAL RUM Fråga 32 Hur stor är bostaden räknat i kvadratmeter (m 2 )? m 2 BOENDEYTA Fråga 33 Hur många lägenheter finns det i huset där Du bor, inräknat alla trappuppgångar? 1 1 LÄGENHET (VILLA, RADHUS) Markera ut an att fråga 2 2 LÄGENHETER om svaret är uppenbart LÄGENHETER 4 11 ELLER FLER LÄGENHETER Fråga 35 Är Din bostad helt modern? (Dvs har den bad eller dusch, WC, centralvärme, spis (ej vedeldad), och kylskåp?) Markera utan att fråga nä r 2 NEJ bostaden uppenbart är modern. Fråga 36 a Har Du i Din bostad tillgång till minst två hyllmeter böcker, uppslagsverk oräknade? 2 NEJ > Fråga 36c Fråga 36 b Har Du tillgång till minst fem hyllmeter böcker? (Uppslagsverk oräknade) 2 NEJ

20 Fråga 36 c Har Du tillgång till något uppslagsverk i Din bostad? 2 NEJ Fråga 37 Ungefär hur långt är det från Din bostad till när maste grönområde där man kan ta en promenad på någon halvtimme? METER 2 CA 500 M 3 CA 1 KM 4 CA 2 KM 5 LÄNGRE ÄN 2 KM Fråga 38 Ungefär hur långt är det från Din bostad till närmaste livsmedelsbutik? METER 2 CA 500 M 3 CA 1 KM 4 CA 2 KM 5 CA 3 KM 6 CA 4-10 KM 7 MER ÄN 10 KM Fråga 39 Vem är det som står för den bostad som Du bor i? Är det... 1 Du själv och/eller Din make/maka/sambo > Fråga 41 2 Egen förälder 3 Eget barn 4 Svärföräldrar/svärson/svärdotter 5 Syster/broder 6 Annan närstående 7 Annan HOS VILKEN IP ÄR INNEBOENDE 8 ANNAN Fråga 40 Betalar Du själv någonting för bostaden och i så fall hur mycket? KR PER MÅNAD > Fråga BETALAR INGET Fråga 41 Äger Du huset, eller innehar Du lägenheten med bostadsrätt (genom insats), eller hyr Du bostaden?

21 1 ÄGER HUSET (EN - ELLER TVÅFAMILJSHUS) > Fråga 44 a 21 2 BOSTADSRÄTT, ANDELSLÄGENHET, ELLER DYLIKT > Fråga 43 3 HYR BOSTADEN Fråga 42 Vad är det för slags ägare till fastigheten? Är det ett... 1 Kommunalt (allmännyttigt) bostadsföretag Anteckna namnet på företaget (eventuellt från anslag i portgången) 2 Privat bostadsföretag/privatperson om IP är osäker på om det är ett allmännyttigt eller privat bostadsföretag 3 Annan värd, vem? som är värd.... Fråga 43 Hur stor är Din hyra eller avgift per månad? Räkna med eventuellt bränsletillägg eller uppvärmningskostnad som Du får betala m en dra inte ifrån eventuellt bostadsbidrag! BOSTADSKOSTNAD PER MÅNAD > Fråga 50 Fråga 44 a Vad är det nya taxeringsvärdet för Ditt bostadshus? TUSENTALS KRONOR Fråga 44 b Vad var taxeringsvärdet under 1990? TUSENTALS KRONOR

22 IV. UTBILDNING Fråga 50 Hur många år har Din sammanlagda skol - och yrkesutbildning på heltid varat? (Från småskolan och uppåt.) ANTAL ÅR Fråga 51 Har Du gått största delen av Din utbildning i Sverige?, I SVERIGE 2 NEJ, I ANNAT LAND > Fråga 64 a Jag skulle vilja fråga om vilka utbildningar Du gått. Vi börjar med de vanligaste skolformerna upp till 16 års ålder. Om IP är född 1955 eller senare > Fråga 54 Fråga 53 a Har Du gå tt i folkskola? 2 NEJ > Fråga 54 Fråga 53 b Har Du gått i realskola eller flickskola? > Fråga 55 Även normalskolekompetens 2 NEJ Fråga 53 c Hur många hela årskurser gick Du i folkskolan? ANTAL HELA ÅRSKUR SER > Fråga 60 a Fråga 54 Har Du gått (eller går Du) i grundskola eller enhetsskola?, HAR GÅTT 2 JA, GÅR I GRUNDSKOLAN NU > Fråga 70 3 NEJ > Om IP varken gått folkskola eller grundskola, red ut vilken skolform I P gått och anteckna nedan (t ex motsvarande i annat land, privatskola) ANNAN SKOLFORM... Fråga 55 Har Du gått (eller går Du) i gymnasium? Räkna ej med den kommunala vuxenutbildningen, som jag återkommer till.

23 23, HAR GÅTT > Fråga 57 Fackskolan (som existerade mellan ) räknas som gymnasium 2 JA, GÅR NU > Fråga 57 3 NEJ Fråga 56 Vilket år och vilken månad gick du ut realskolan/grundskolan? År Mån ÅR, MÅNAD > Fråga 60a Fråga 57 Hur många hela årskurser har Du gått på gymnasiet? HELA ÅRSKURSER Fråga 58 Vilken linje eller typ av gymnasium gick/går Du på? Om flera linjer: koda den högsta Svarskort 58 avslutade! Om flera linjer på samma nivå: koda den senaste avslutade. 01 Allmänt gymnasium (allmän,real -,latinlinje, Natur/Humanist/Samhvet linje) 02 Handelsgymnasium eller 3 -årig ekonomisk linje (E) 03 Tekniskt gymnasium eller 3/4 -årig teknisk linje (T) årig ekonomisk linje ( Ek) årig teknisk linje (Te) Fackskola eller gymnasium årig social linje (So/Mu) årig yrkeslinje inom vårdsektorn (Vård, social service, barnskötarutbildning)) årig yrkeslinje inom kontor/förvaltning (Distribution/Handel och kontor ) årig yrkeslinje inom hantverk, tillverkning, mekanik etc (El -teleteknisk, verkstadsteknisk/mekanisk, fordonsteknisk, bygg - och anläggningsteknisk, livsmedelsteknisk m fl) årig konsumtionslinje 11 Annan linje, ange vilken:......

24 Fråga 59 a Gick Du ut sista årskursen på den gymnasielinjen? 2 NEJ 8 GÅR DÄR NU > Fråga 60 a Fråga 59 b När slutade Du gymnasiet? År Mån ÅR, MÅNAD Fråga 60 a Har Du studerat eller studerar Du nu vid den kommunala vuxenutbildningen?, HAR STUDERAT 2 JA, STUDERAR NU 3 NEJ > Fråga 61a Fråg a 60 b Var det (är det) hel - eller deltidsstudier? 1 HELTID 2 DELTID Fråga 60 c Ledde (leder) studierna fram till någon examen? 2 NEJ > Fråga 61a Fråga 60 d Vilken examen var (är) det? 1 GRUNDSKOLEKOMPETENS Om flera Komvux -utbildnin gar: 2 2 -ÅRIG YRKESLINJE VID GYMNASIUM Koda den högsta avslutade! 3 2 -ÅRIG TEORETISK LINJE VID GYMNASIUM ELLER 4 -ÅRIG LINJE VID GYMNASIUM 5 ANNAN: VILKEN? Fråga 60 e När gick Du ut denna utbildning? År Mån ÅR, MÅNAD 88 GÅR DÄR NU

25 25 Fråga 61 a Har Du studerat eller studerar Du nu vid universitet eller högskola?, HAR STUDERAT 2 JA, STUDERAR NU > Vilken linje eller mot vilken examen?... 3 NEJ > Fråga 62 Fråga 61 b Har Du någon universitets - eller högskoleexamen? 2 NEJ > Fråga 61 d, ANGE VILKEN EXAMEN (VILKA EXAMINA):... Om examen vid filosofisk eller sa mhällsvetenskaplig fakultet: Ange huvudämne!... Fråga 61 c När tog Du denna examen? År Mån ÅR, MÅNAD > Fråga 62 Om IP har två eller flera examina: Ko da den senaste och anteckna år och månad för den/de andra här:... Fråga 61 d Hur många terminer har Du studerat på heltid vid universitet eller högskola? Och hur må nga på deltid? TERMINER HELTID TERMINER DELTID Fråga 61 e Hur många betyg har Du läst, eller hur många poäng har Du tagit, ungefär? BETYG Det räcker att ange endera betyg eller poäng. Hoppa över om IP inte kan ange något av dem. POÄNG

26 Fråga 62 Har Du i övrigt gått någon skol - eller yrkesutbildning som räknat på heltid varat minst sex månader? Jag tänker på exempelvis folkhögskola, korrespondenskurser, och yrkesutbildning på speciella skolor eller som internutbildningar. Fråga 63 A Vad var det för utbildning? 2 NEJ > Fråga 70 Fyll i tablån kolumnvis UTBILDNING 1 UTBILDNING 2 UTBILDNING 3 Beskriv utbildningen! Ange gärna skolan/ läroanstalten B Lede r denna ut - 1 NEJ 1 NEJ 1 NEJ bildning till något speciellt yrke 2 JA, ange vad : 2 JA, ange vad : 2 JA, ange vad : eller titel? Ange yrke eller titel! C Hur lång var den utbildningen? Om deltid: försök År Mån År Mån År Mån räkna om till år och månader på heltid! D Vilket år och vilken År Mån År Mån År Mån månad slutade Du den utbildningen? Om IP ej minns månad: jan -mars 21 Koda kvartal! april -juni 22 juli -sept 23 okt -dec 24 Har D u någon ytterligare skol - eller yrkesutbildning? JA > Fråga 63 A igen (Utbildning 2 resp 3) NEJ > Fråga 70 Fråga 64 a I vilket land fick Du Din huvudsakliga utbildning? Fråga 64 b Hur många år gick Du i skolan i...? land som ovan ANTAL ÅR

27 27 Fråga 64 c Vilken var den högsta utbildning Du genomgick i...? land som ovan Kan Du på ett ungefär ange vad den svenska motsvarigheten är? Svarskort 64 c 1 GRUNDSKOLA, LÄGSTA OBLIGATORISKA UTBILDNING 2 YRKESUTBILDNING FÖR MANUELLT ARBETE 3 TEORETISK UTBILDNING PÅ GYMNASIENIVÅ 4 YRKESUTBILDNING EFTER GYMNASIUM, T EX TILL SJUKSKÖTERSKA ELLER LÄRARE PÅ GRUNDSKOLA 5 UNIVERSITETSUTBILDNING Fråga 64 d Har Du genomgått någon utbildning i Sverige 2 NEJ > Fråga 70 Fråga 64 e Hur många år har Du gått i skolan i Sverige?? ANTAL ÅR Fråga 64 f Vad för slags utbildning har Du gått? Ja Nej Svarskort 64 f 1 2 KURS I SVENSKA 1 2 GRUNDSKOLA/GRUNDSKOLEKOMPETENS ÅRIG YRKESL INJE PÅ GYMNASIET ÅRIG TEORETISK LINJE PÅ GYMN. (EK/TE/SO/MU) ELLER 4 -ÅRIG LINJE PÅ GYMNASIET 1 2 KURS/KURSER PÅ UNIVERSITET ELLER HÖGSKOLA 1 2 FULLBORDAD UNIVERSITETSUTBILDNING/ -EXAMEN; ANGE VILKEN: Fråga 64 g När gick Du ut denna utbildning? Vid flera alternativ ovan, År Mån koda den högsta utbildningen. ÅR, MÅNAD

28 V. SYSSELSÄTTNINGSBI OGRAFI Fråga 70 Ungefär hur många år har Du förvärvsarbetat sammanlagt? ANTAL ÅR 88 HAR ALDRIG FÖRVÄRVSARBETAT > Fråga 90 Fråga 71 a Har Du någon gång haft ett arbete som vara t minst sex månader? OBS! Jobb i Sverige 2 NEJ > Fråga 82 Fråga 71 b Vilket år och vilken månad började Du Ditt första arbete som varade minst sex månader? År Mån ÅR, MÅNAD OBS! Jobb i Sverige Fråga 71 c Har Du fortfarande kvar samma arbete? > Fråga 82 2 NEJ Fråga 72 Om IP född före 1925 eller efter 1965 > Fråga 82 Har Du haft fler än 15 arbeten sedan dess? Om Du haft flera arbeten eller befattningar inom samma yrke eller hos samma a räkna med var och en och summera! > Fråga 82 2 NEJ rbetsgivare, Fråga 73 Vad var det för befattning Du hade i ditt första arbete? (Det Du nämnde ovan) Kan Du också beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? Fråga 74 Vad för slags produktion eller verksamhet fanns det på arbetsplatsen? Fråga 75 Var Du anställd, egen företagare, eller jordbrukare? 1 ANSTÄLLD 2 FÖRETAGARE > Fråga 77 3 JORDBRUKARE > Fråga 78 a Fråga 76 a Tillhörde arbetsplatsen den offentliga sektorn? 2 NEJ Fråga 76 b Ungefär hur många personer var anställda på arbetsplatsen?

29 29 1 BARA IP (ARBETADE ENSAM) ANSTÄLLDA > Fråga ELLER FLER ANSTÄLLDA Fråga 77 Ungefär hur många anställda hade Ditt företag? 1 IP ENSAMFÖRETAGARE ANSTÄLLDA ELLER FLER ANSTÄLLDA IP själv räknas inte; ej heller med - hjälpande familjemedlemmar > Fråga 79 Fråga 78 a Hur många hektar åkermark hade jordbruket? HEKTAR ÅKERMARK HEKTAR HEKTAR ÅKERMARK ELLER MER Fråga 78 b Hur många hektar skog hade jordbruket? HEKTAR SKOG HEKTAR HEKTAR SKOG ELLER MER Fråga 79 När slutade Du det arbetet? År Mån ÅR, MÅNAD Jag skulle nu vilja gå igenom vilka andra arbeten och sysselsättningar Du haft sedan dess. Räkna med al la sysselsättningar som varat minst en månad, även tillfälliga arbeten, beredskapsjobb, föräldraledighet, arbetslöshet och liknande. Vi börjar med den sysselsättning som alltså vidtog i... (Månad och år enligt Fråga 79) FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UP PSLAG!

30 Fråga 80 Var Du i Din nya sysselsättning anställd, företagare, jordbrukare, eller ägnade Du Dig åt något annat än förvärvsarbete? Koda sysselsättning i tablån Om anställd : A Vad var det för befattning Du hade i det arbetet? Ka n Du beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? B Var det samma arbetsplats som det förra arbetet? Om ja: Fråga 81 C Var det hos samma arbetsgivare som det förra arbetet? D Vad för slags produktion eller verksamhet fanns det på arbetsplatsen? E Ungef är hur många var anställda på arbetsplatsen? F Tillhörde arbetsplatsen den offentliga sektorn? > Fråga 81 Om före - A Vad var det för befattning Du hade i det arbetet? tagare : Kan Du beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? B Vad för slags produktion eller verksamhet fanns det på arbetsplatsen? C Ungefär hur många anställda hade Ditt företag? Om jord- A Hur många hektar åkermark hade jordbruket? brukare : B Hur många hektar skog hade jordbruket? Om icke Vad ägnade Du 1 ARBETSLÖS förvärvs - Dig åt? 2 STUDIER arbetande : 3 VÄRNPLIKT 4 FÖRÄLDRALEDIG (FRÅN ANSTÄLLNING) 5 H EMARBETANDE (UTAN ANSTÄLLNING) 6 PENSION 7 ANNAT (ANGE VAD) Fråga 81 När slutade Du det arbetet (den sysselsättningen)? > Fråga 80 igen företaget/jordbruket förändrades över en gräns i svarskortet Om nuvarande sysselsättning > Fråga 90 För företagare och jordbrukare: ange tidpunkt när storleken på A BARA IP (ARBETADE ENSAM) B 2-9 ANSTÄLLDA C D E F G H 1000 ELLER FLER ANSTÄLLDA A ENSAMFÖRETAGARE B 1-9 ANSTÄLLDA C D 20 ELLER FLER ANSTÄLLDA A 0-9 HEKTAR ÅKERMARK B HEKTAR C 100 HEKTAR ÅKERMARK ELLER MER A 0-99 HEKTAR SKOG B HEKTAR C 400 HEKTA R SKOG ELLER MER

31 Aktivi - tet Nr Typ av sysselsättning 1. Anställd Befattning, arbetsuppgifter 31 Samma arbetsgivare & arbetsplats; offentlig sektor (anställda). Storlek (alla) Samma ar - b etsplats Aktivitetens slut (År, mån) 1 2. Företagare 3. Jordbrukare 4. Icke förvärvs - arbetande 1. Anställd Koda annan sysselsättning (1-7) enligt svarskort; om 7 (annat) ange vad:... Samma ar - betsgivare Antal anställda på IP:s företag Hektar åker Samma ar - betsplats Om IP ej minns månad, koda kvartal: jan -mars april -juni juli -sept okt -dec 2 2. Företagare 3. Jordbrukare 4. Icke förvärvs - arbetande Koda annan sysselsättning (1-7) enligt svarskort; om 7 (annat) ange vad: Anställd Samma ar - betsgivare Antal anställda på IP:s företag Hektar åker Samma ar - betsplats Om IP ej minns månad, koda kvartal: jan -mars april -juni juli -sept okt -dec 3 2. Företagare 3. Jordbrukare 4. Icke förvärvs - arbetande Koda annan sysselsättning (1-7) enligt svarskort; om 7 (annat) ange vad:... Samma ar - betsgivare Antal anställda på IP:s företag Hektar åker Om IP ej minns månad, koda kvartal: jan -mars april -juni juli -sept okt -dec

32 Fråga 80 Var Du i Din nya sysselsättning anställd, företagare, jordbrukare, ell er ägnade Du Dig åt något annat än förvärvsarbete? Koda sysselsättning i tablån Om anställd : A Vad var det för befattning Du hade i det arbetet? Kan Du beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? B Var det samma arbetsplats som det förra arbetet? Om ja: Fråga 81 C Var det hos samma arbetsgivare som det förra arbetet? D Vad för slags produktion eller verksamhet fanns det på arbetsplatsen? E Ungefär hur många var anställda på arbetsplatsen? F Tillhörde arbetsplatsen den offentliga sektorn? > Fråga 81 Om före - A Vad var det för befattning Du hade i det arbetet? tagare : Kan Du beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? B Vad för slags produktion eller verksamhet fanns det på arbetsplatsen? C Ungefär hur många anställda hade Ditt företag? Om jord- A Hur många hektar åkermark hade jordbruket? brukare : B Hur många hektar skog hade jordbruket? Om icke Vad ägnade Du 1 ARBETSLÖS förvärvs - Dig åt? 2 STUDIER arbetande : 3 VÄRNPLIKT 4 FÖRÄLDRALEDIG (FRÅN ANSTÄLLNING) 5 H EMARBETANDE (UTAN ANSTÄLLNING) 6 PENSION 7 ANNAT (ANGE VAD) Fråga 81 När slutade Du det arbetet (den sysselsättningen)? > Fråga 80 igen företaget/jordbruket förändrades över en gräns i svarskortet Om nuvarande sysselsättning > Fråga 90 För företagare och jordbrukare: ange tidpunkt när storleken på A BARA IP (ARBETADE ENSAM) B 2-9 ANSTÄLLDA C D E F G H 1000 ELLER FLER ANSTÄLLDA A ENSAMFÖRETAGARE B 1-9 ANSTÄLLDA C D 20 ELLER FLER ANSTÄLLDA A 0-9 HEKTAR ÅKERMARK B HEKTAR C 100 HEKTAR ÅKERMARK ELLER MER A 0-99 HEKTAR SKOG B HEKTAR C 400 HEKTA R SKOG ELLER MER

SVARSKORT 15 A SVARSKORT 18

SVARSKORT 15 A SVARSKORT 18 SVARSKORT 15 A 1 PÅ LANDSBYGDEN 2 I SAMHÄLLE MED MINST 500 INVÅNARE 3 I SMÅSTAD, UPP TILL 10 000 INVÅNARE 4 I MELLANSTOR STAD 5 I STORSTAD (STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ) 6 UTOMLANDS SVARSKORT 18 01 MAKE/MAKA/SAMBO

Läs mer

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 NY Panelkod INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING 06 9 STOCKHOLM (08 6 0 00) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 70 89 ÖREBRO (09 7 60 00) UB-nummer Boxnummer LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 000 INTERVJUARNUMMER Mån Dag INTERVJUDATUM

Läs mer

1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNING

1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNING 1 Boxnummer INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING 106 91 Stockholm (08-162000) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 701 89 Örebro (019-176000) UB-nummer 1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNING INTERVJUARNUMMER Mån Dag INTERVJUDATUM

Läs mer

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING IVE-nummer 0 9 STOCKHOLM (08 0 00) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 70 89 ÖREBRO (09 7 0 00) UB-nummer Boxnummer LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 000 Partnerformulär Din make/maka/sambo

Läs mer

LNU 2010 INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK?

LNU 2010 INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK? INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK? 1 NEJ, INGEN TOLK 2 JA, TOLK ANVÄNDS 1 I. FLYTTNINGAR OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2014 SWEOLD

UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2014 SWEOLD Version 2014-08-20 UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2014 SWEOLD Innehållsförteckning IP-INFORMATION 2 SYSSELSÄTTNING 3 FAMILJ 4 BARN 6 HÄLSA 8 SJUKDOMAR OCH BESVÄR 11 VÅRDUTNYTTJANDE 13 HÄLSOBETEENDEN

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

VI. SYSSELSÄTTNINGSBIOGRAFI (PS)

VI. SYSSELSÄTTNINGSBIOGRAFI (PS) VI. SYSSELSÄTTNINGSBIOGRAFI (PS) Fråga 80 Fråga 100 Fråga 107 a Om IP har tagit upp lärlingstid inkluderas denna. Om IP aldrig gått i skola kodas 00. Räkna antalet år oavsett om det är heltid, halvtid

Läs mer

I. FLYTTNINGAR OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN

I. FLYTTNINGAR OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN I. FLYTTNINGAR OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN Fråga 1 a-b Alla ska besvara denna fråga. Om IP flyttade till den nuvarande bostadsorten före 1991 hoppas Fråga 1b över. Storstockholm, Stormalmö och Storgöteborg

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Norrbotten Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Hälsosamtal År:... 30 år 40 år 50 år 60 år Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

ULF 95:1 - 4-11. Undersökningen av levnadsförhållanden 95:1 P 330041-5 V/VÄL 115 81 STOCKHOLM 01 12-13. Intervjumetod: Telefon 1 Besök 2 15.

ULF 95:1 - 4-11. Undersökningen av levnadsförhållanden 95:1 P 330041-5 V/VÄL 115 81 STOCKHOLM 01 12-13. Intervjumetod: Telefon 1 Besök 2 15. 95:1 P 330041-5 V/VÄL 115 81 STOCKHOLM 1-3 Box-nr UB-nummer - 4-11 01 12-13 Undersökningen av levnadsförhållanden ULF 95:1 Direkt intervju 1 Indirekt intervju 2 14 Intervjumetod: Telefon 1 Besök 2 15 Intervjuarnummer:

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3682 Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6 ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda 6 2012 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1

Läs mer

GfK Sverige AB, (6)

GfK Sverige AB, (6) Collectum Panssionsparande Januari 2010 Kön Man 497 497-101 180 168 48 109 174 214 100 206 183 58 157 183 177 88 62 100 40 30 49% 100%+ - - 50% 51% 49% 45% 44% 51% 52% 53% 49% 48% 40%- 55% 56%+ 51% 49%

Läs mer

Deltagarformulär. Kvinnoundersökningen/H /2006 ( ) Göteborg

Deltagarformulär. Kvinnoundersökningen/H /2006 ( ) Göteborg 02 2005/2006 (2005-03-22) Göteborg Deltagarformulär Be gärna anhörig hjälpa till om Ni tycker att formuläret är svårt att fylla i. Var vänlig stryk över och skriv till rätt adress och telefonnummer nedan

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Tabell 1 Bedömning av det egna hälsotillståndet 81 Tabell 2 Bedömning av hälsotillståndet jämfört med jämnåriga 82 Tabell 3 Långvarig sjukdom och

Tabell 1 Bedömning av det egna hälsotillståndet 81 Tabell 2 Bedömning av hälsotillståndet jämfört med jämnåriga 82 Tabell 3 Långvarig sjukdom och %LODJD7DEHOOELODJD 79 %LODJD 7DEHOOELODJD,QQHKnOO 6LGD Tabell 1 Bedömning av det egna hälsotillståndet 81 Tabell 2 Bedömning av hälsotillståndet jämfört med jämnåriga 82 Tabell 3 Långvarig sjukdom och

Läs mer

1. Har Du haft pip eller väsningar i bröstet vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna?

1. Har Du haft pip eller väsningar i bröstet vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna? LUFTVÄGAR OCH HÄLSA II Frågeformulär 1 Besvara frågorna genom att kryssa i, skriva i eller ringa in rätt alternativ. Om Du är osäker vid nej-ja-frågor, Välj nej-rutan. Area Personkod 1. Har Du haft pip

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Reflektioner 7. Räkneexempel

Läs mer

Levnadshistoria och nuvarande problem

Levnadshistoria och nuvarande problem Levnadshistoria och nuvarande problem Underlag till bedömningssamtal [Pre-Appointment Questionnaire] Syftet med detta frågeformulär är att din KBT-terapeut (kognitiva beteendeterapeut) ska få detaljerad

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

1: Direkt intervju med respondenten (frågorna besvarades av IP själv) 2: Indirekt intervju (med assistans) (frågorna besvarades av annan än IP)

1: Direkt intervju med respondenten (frågorna besvarades av IP själv) 2: Indirekt intervju (med assistans) (frågorna besvarades av annan än IP) 1 Man 2 Kvinna Födelseår IP:s bostadslän: Typ av intervju: 1: Direkt intervju med respondenten (frågorna besvarades av IP själv) 2: Indirekt intervju (med assistans) (frågorna besvarades av annan än IP)

Läs mer

Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet

Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet Alla gravida inom Stockholms läns landsting erbjuds regelbundna besök på barnmorskemottagning. Syftet med mödrahälsovård är att se hur du och ditt

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

V. UTBILDNING. Fråga 82 Som grundskola räknas också försöksskola, experiment med 9-årig folkskola m fl skolformer som kan jämställas med enhetsskola.

V. UTBILDNING. Fråga 82 Som grundskola räknas också försöksskola, experiment med 9-årig folkskola m fl skolformer som kan jämställas med enhetsskola. V. UTBILDNING Fråga 80 Om IP har tagit upp lärlingstid inkluderas denna. Om IP aldrig gått i skola kodas 00. Fråga 81 Om IP är osäker, koda NEJ. Fråga 82 Som grundskola räknas också försöksskola, experiment

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Ifyllandedatum (år,mån,dag) Namn (efter, före) Personnummer (6 4) Adress, postnummer, ort Telelefonnr (även riktnr).,, Akt sjskr. datum,, [ 9 ] Ej sjskr, FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Här följer några

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Konsekvenser av sjukskrivning 2006

Konsekvenser av sjukskrivning 2006 Konsekvenser av sjukskrivning 006 Institutionen för medicinska vetenskaper Arbets- och miljömedicin Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar! Markeringarna kommer att läsas optiskt i en s.k.

Läs mer

Stroke longitudinell studie

Stroke longitudinell studie Rehabiliteringsmedicin Göteborgs Universitet Stroke longitudinell studie Frågor för patienten Datum Kodnummer Bästa deltagare, Följande formulär samlar information om ditt hälso-tillstånd, ditt allmänna

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet

Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet Alla gravida inom Stockholms läns landsting erbjuds regelbundna besök på barnmorskemottagning. Syftet med mödrahälsovård är att se hur du och ditt

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

Intervjuinstruktioner

Intervjuinstruktioner Intervjuinstruktioner Generellt Det är möjligt att IP vill ha ytterligare förklaring på flera av frågorna. Till exempel kanske man vill veta vad som avses med i ditt bostadsområde. Avsikten är dock i de

Läs mer

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING I enlighet med EU-kommissionens förordning 577/98 ska medlemsländerna varje år genomföra en tilläggsundersökning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Bilagor. Korstabeller. Landsting. Landsdelar (V13V14)

Bilagor. Korstabeller. Landsting. Landsdelar (V13V14) Bilagor Korstabeller Landsting Födelseår Ditt kön Stockholm 20,5% 24,2% 23,4% 21,5% 22,1% 18,2% 13,2% 25,9% 20,3% 21,5% 170 Uppsala 3,3% 1,9% 4,0% 2,9% 2,5% 1,0% 5,3% 1,2% 3,4% 2,9% 23 Södermanland 2,5%

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2010 SWEOLD

UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2010 SWEOLD UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2010 SWEOLD 1 Innehållsförteckning IP-INFORMATION 3 FAMILJ OCH SYSSELSÄTTNING 5 BARN 8 BOSTAD 14 HÄLSA 15 MEDICIN I 23 SJUKDOMAR OCH BESVÄR 24 VARDAGLIGA AKTIVITETER

Läs mer

SIFO 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sö- Kro- Kal-

SIFO 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sö- Kro- Kal- Sid 1 Tveksam, vet ej -------------- 1-1 - 2 1 1 2 1-1 2 1-1 1 1 1 - - 2 Bastal ----------------------- 199 200 199 200 197 199 199 196 199 200 198 197 199 200 199 198 199 199 200 200 197 Fråga 4 Hur oroad

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009 HÄLSA PÅ LI KA V I LLKOR 1 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR Resultat från Nationella folkhälsoenkäten Jimmy Clevenpalm Ann-Sofie Karlsson ST ATENS FOLKH ÄLS O IN STIT UT Innehåll SAMMANFATTNING... Levnadsvanor...

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

SILC 2007 Endast frågetext

SILC 2007 Endast frågetext SILC 2007 Endast frågetext INTSTART1 ANGER ÅR, MÅNAD OCH DAG FÖR INTERVJUNS START INTSTART2 ANGE KLOCKSLAG (TTMM) NÄR INTERVJUN STARTAR. ANGE TTMM (EX 1420, TJUGO MINUTER ÖVER TVÅ) IDFOR För att få en

Läs mer

Konfidentiellt frågeformulär 2014

Konfidentiellt frågeformulär 2014 Konfidentiellt frågeformulär 2014 Hej! Du har fått detta formulär för du är intresserad av att gå i terapi hos mig. Inför det första besöket är det bra om du har hunnit fylla i formuläret och även returnerat

Läs mer

Personuppgifter: Efternamn, samtliga förnamn, tilltalsnamnet understruket Födelseår -månad -dag -nummer

Personuppgifter: Efternamn, samtliga förnamn, tilltalsnamnet understruket Födelseår -månad -dag -nummer Jag söker anställning som i huvudsak: Uniformerad bevakning Civil bevakning Ordningshållning Plats för foto Arbetstid: Heltid Halvtid / Deltid Behov Sommarvikariat Dag Natt Kväll Helg Personuppgifter:

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Redovisnings-grupper och befolkningstal

Redovisnings-grupper och befolkningstal Bilaga 2 Redovisnings-grupper och befolkningstal I denna bilaga skall vi närmare definiera de vanligast förekomande redovisningsgrupper som används i rapporten samt det antal individer som respektive grupp

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

ULF 2000:3-4. Undersökningen av levnadsförhållanden BV/SV BOX 24 300 104 51 STOCKHOLM. Intervjumetod: Telefon 1. Direkt intervju 1 Indirekt intervju 2

ULF 2000:3-4. Undersökningen av levnadsförhållanden BV/SV BOX 24 300 104 51 STOCKHOLM. Intervjumetod: Telefon 1. Direkt intervju 1 Indirekt intervju 2 BV/SV BOX 24 300 104 51 STOCKHOLM box-nr ub-nummer Undersökningen av levnadsförhållanden ULF 2000:3-4 Direkt intervju 1 Indirekt intervju 2 Intervjumetod: Telefon 1 Besök 2 Intervjuarnr: Intervjudatum:

Läs mer

AKU-statstik: deltidsarbetslösa

AKU-statstik: deltidsarbetslösa AKU-statstik: deltidsarbetslösa Redovisat i 100-tal År Deltidsarbetslösa (1-34 tim/v) Deltidsarbetande (1-34 tim/v) Samtliga anställda (1-97 tim/v) Män Tot Män Kvinnor Tot Män Kvinnor Tot Kvinnor År 2000

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Kontrollblankett SÅ, UA

Kontrollblankett SÅ, UA SCB Kontrollblankett SÅ, UA 1 BV/AKM AKU 2009 2008-12-01 Kontrollblankett SÅ, UA Först ett par frågor om de månader som gått sedan förra intervjun. UTAN ARBETE K1UA Vid förra intervjun hade du inget arbete.

Läs mer

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen 1. Kön? Man Kvinna 2. Ålder? < 20 36-40 21-25 41-45 26-30 46-50 31-35 51< 3. Är Du av utomnordiskt ursprung? 4. Civilstånd? Lever ensam / ensamstående

Läs mer

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten)

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten) 11. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

AVSNITT FRÅGA SIDA. IP-information. Familj och sysselsättning Barn Hälsa Vardagliga aktiviteter

AVSNITT FRÅGA SIDA. IP-information. Familj och sysselsättning Barn Hälsa Vardagliga aktiviteter INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT FRÅGA SIDA IP-information i iii Familj och sysselsättning 4 Barn 4 0 5 0 Hälsa 8 8 Vardagliga aktiviteter 8 09 9 6 Ekonomiska resurser 0 8 7 9 Aktiviteter 9 40 4 Politiskt

Läs mer