1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING"

Transkript

1 1 INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING Boxnummer Stockholm ( ) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Örebro ( ) UB -nummer 1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING INTERVJUARNUMMER Mån Dag INTERVJUDATUM Tim Min KLOCKAN ÄR NÄR INTERVJUN BÖRJAR 1 Man Samboende ogift enligt fråga 18 B 2 Kvinna Intervjuad 1981 enligt urvalsblan ketten FÖDELSEÅR Län 1 Besöksintervju 2 Telefonintervju 1 Hela intervjun gjord med IP 2 Delar av intervjun med annan än IP 3 Hela intervjun med annan än IP

2 I. UPPVÄXTFÖRHÅLLAND EN Om IP är intervjuad 1981 enligt urvalsblanketten > Fråga 18 Fråga 1 a Var båda Dina föräldrar svenska medborgare, när Du föddes? > Fråga 3a 2 EN SVENSK OCH EN AV UTLÄNDSK NATIONALITET 3 BÅDA AV UTLÄNDSK NATIONALITET Fråga 1 b Av vilken nationalitet var Din Far?... 1 = svensk 2 = dansk, norsk 3 = finsk 4 = jugoslavisk Mor?... 5 = Övriga Östeuropa, inkl.östtyskland 6 = Tyskland, Österrike, övriga Väst europa 7 = Spanien, Italien, Grekland 8 = övriga nationaliteter 9 = okänd Fråga 1 c Vilket språk talade man mest i Ditt föräldrahem under Din uppväxttid, dvs fram till det Du fyllt 16 år? Hemspråk: = svenska 2 = danska, norska 3 = finska 4 = serbokroatiska 5 = övriga östeuropa, inkl ungerska 6 = tyska 7 = engelska 8 = franska, spanska, italienska 9 = övriga

3 3 Fråga 2 a Är Du född i Sverige eller i något annat land? 1 I SVERIGE > Fråga 3a 2 ANNAT LAND Fråga 2 b Hur gammal var Du när Du kom till Sverige? 1 6 ÅR ELLER YNGRE ÅR 3 17 ÅR ELLER ÄLDRE Fråga 3 a Bodde Du hos båda Dina riktiga (biologiska) föräldrar under hela Din uppväxttid, dvs fram till det Du f yllt 16 år? > Fråga 4 2 NEJ Fråga 3 b Vad berodde det på? 1 BÅDA FÖRÄLDRARNA DÖDA > Fråga 5a 2 FADERN DÖD 3 MODERN DÖD 4 SKILSMÄSSA, HEMSKILLNAD, SEPARATION 5 FÖDD UTOM ÄKTENSKAPET 6 FADERN BORTREST LÅNGA TIDER (T EX SJÖMAN) 7 A NNAT, VAD... Fråga 4 Lever någon av Dina (biologiska) föräldrar? 1 NEJ Endast en markering 2 FADERN LEVER 3 MODERN LEVER 4 BÅDA LEVER 8 VET EJ

4 Fråga 5 a Fick Din far (fosterfar) någon utbildning över vanlig folkskola eller grundskola/enhetsskola? 2 NEJ > Fråga 6a Fråga 5 b Vilken av följande utbildningar motsvarar bäst Din fars utbildning? 1 Yrkesskola (minst 1 år) 2 Realskola (med eller utan examen) 3 Gymnasium 4 Universitet, högskola Fråga 6 a Fick Din mor (fostermor) någon utbildning öv er vanlig folkskola eller grundskola/enhetsskola? 2 NEJ > Fråga 7 Fråga 6 b Vilken av följande utbildningar motsvarar bäst Din mors utbildning? 1 Yrkesskola (minst 1 år) 2 Realskola/flickskola (med eller utan examen) 3 Gymnasium 4 Uni versitet, högskola

5 5 Fråga 7 A Om Du ser tillbaka till Din uppväxttid, dvs fram till det Du fyllt 16 år och (mest) gick i skolan, vad hade Din far (fosterfar) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Om anställd: B Var han mest anställd... 1 i privat företag 2 hos kommun eller landsting 3 staten eller statligt företag (SJ, posten, televerket, e tc) 4 folkrörelse (Konsum, fackförening, parti, frikyrka mm) 5 annat, Vad?... C Hade han någon gång under Din uppväxttid eget företag?, MED FLER ÄN 20 ANSTÄLLDA 2 JA, MED ANSTÄLLDA 3 JA, MED 1-9 ANSTÄLLDA 4 JA, MEN UTAN ANSTÄLLDA 5 NEJ, HAN VAR INTE NÅGON GÅNG EGEN FÖRETAGARE Om jordbrukare: D Hur stort var jordbruket? 1 SMÅBRUK = HÖGST 10 HA ÅKER OCH HÖGST 100 HA SKOG 2 VANLIGT JORDBRUK = MINST 10 HA ÅKER ELLER MINST 10 0 HA SKOG 3 STORJORDBRUK = MINST 100 HA ÅKER ELLER MER ÄN 400 HA SKOG E Hade han något arbete vid sidan av jordbruket? Om JA: Vad var det?......

6 Fråga 8 A Vad var Din mors (fostermors) huvudsakliga yrke eller sysselsättning under Din uppväxttid? B Om anställd: Var hon mest anställd... 1 i privat företag 2 hos kommun eller landsting 3 staten eller statligt företag (SJ, post, tele, etc) 4 folkrörelse (Konsum, fackförening, parti, frikyrka mm) 5 annat, Vad? C Om hemmafru: Förvärvsarbetade hon någon tid under Din uppväxt? NEJ > Fråga 9 D JA: Vad hade hon då för huvudsakligt yrke? E Hade hon någon gång under Din uppväxttid eget företa g?, MED FLER ÄN 20 ANSTÄLLDA 2 JA, MED ANSTÄLLDA 3 JA, MED 1-9 ANSTÄLLDA 4 JA, MEN UTAN ANSTÄLLDA 5 NEJ, HON VAR INTE NÅGON GÅNG EGEN FÖRETAGARE Om jordbrukare: F Hur stort var jordbruket? 1 SMÅBRUK = HÖGST 10 HA ÅKER OCH HÖGST 100 HA SKOG 2 VANLIGT JORDBRUK = MINST 10 HA ÅKER ELLER MINST 100 HA SKOG 3 STORJORDBRUK = MINST 100 HA ÅKER ELLER MER ÄN 400 HA SKOG G Hade hon något arbete vid sidan av jordbruket? Om JA : Vad var det?......

7 7 Fråga 9 Har Du eller har Du haft några syskon? ANTAL SYSKON 1 NEJ > Fråga 10 a 2 JA, hur många? Räkna även med dem som avlidit i vuxen ålder! Fråga 10 a Hade någon i Din familj någon allvarlig eller långvarig sjukdom under Din uppväxttid? 2 NEJ > Fråga 11 "Långvarig" betyder här minst ett år. Anteckna tveksamma fall. ANM..... Anteckna vilken sjukdom om IP nämner det. Fråga 10 b Vem eller vilka i familjen var allvarligt eller långvarigt sjuk? 01 IP SJÄLV Flera markeringar möjliga 02 IPS SYSKON 04 MOR 08 FAR 16 ANNAN,VEM? Fråga 11 Hade Din familj det svårt ekonomiskt under Din uppväxttid? 2 NEJ Fråga 12 Ägde Dina föräldrar något av följande under (större delen av) Din uppväxttid? Ja Nej 1 2 Bil 1 2 Båt 1 2 Eget hem (villa, kedjehus/radhus, bondgård etc) 1 2 Sommarstuga 1 2 Husvagn

8 Fråga 13 Förekom det allvarliga slitningar i Din familj under Din uppväxttid? 2 TVEKSAM 3 NEJ Fråga 14 a Bodde Du på samma ställe under hela Din uppväxttid, d vs fram till det Du fyllt 16 år? > Fråga 15a 2 NEJ Fråga 14 b På hur många ställen bodde Du under Din uppväxttid? ANTAL STÄLLEN Fråga 14 c Bodde Du 10 år eller längre på något ställe? 2 NEJ Fråga 15 a Var bodde Du (längsta tiden) under Din uppväxttid? (Dvs fram till det Du fyllt 16 år) Svarskort 15 A 1 PÅ LANDSBYGDEN 2 I SAMHÄLLE MED MINST 500 INVÅNARE 3 I SMÅSTAD UPP TILL INVÅNARE 4 I MELLANSTOR STAD 5 I STORSTAD (STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ) 6 UTOMLANDS

9 9 Fråga 15b Vilket län, v ilken kommun och vilken ort var det? LÄN (se koden nedan) KOMMUN... ORT LAND (om ej Sverige)... LÄN I NUMMERORDNING 01 Stockholms län 10 Blekinge län 18 Örebro län 03 Uppsala län 11 Kristianstads län 19 Västmanlands län 04 Söde rmanlands län 12 Malmöhus län 20 Kopparbergs län 05 Östergötlands län 13 Hallands län 21 Gävleborgs län 06 Jönköpings län 14 Göteborgs o Bohuslän 22 Västernorrlands län 07 Kronobergs län 15 Älvsborgs län 23 Jämtlands län 08 Kalmar län 16 Skaraborgs län 24 Västerbottens län 09 Gotlands län 17 Värmlands län 25 Norrbottens län Om IP är född 1965 eller senare. Annars > Fråga 18 Fråga 16 a Innan Du började i grundskolan, var Du någon tid på daghem? År Mån ANTAL ÅR OCH MÅNADER 88 EJ VARIT PÅ DAGHEM Om JA: Ungefär hur många år och må nader sammanlagt? Fråga 16 b Var Du någon tid hos dagmamma? Om JA: Ungefär hur många år och månader sammanlagt? År Mån ANTAL ÅR OCH MÅNADER 88 E J VARIT HOS DAGMAMMA Fråga 16 c Var Du någon tid på lekskola eller deltidsförskola? Om JA: Ungefär hur många år och månader sammanlagt? År Mån ANTAL ÅR OCH MÅNADER 88 EJ GÅTT PÅ LEKSKOLA/DELTIDSFÖRSKOLA

10 Jag skulle nu v ilja ställa ett par frågor om Din tid i högstadiet. Fråga 17 a Hade Du under största delen av den perioden eget rum i hemmet? 2 NEJ Fråga 17 b Hur ofta fick Du hjälp med läxor och skolarbete av föräldrar eller syskon? 1 NÄSTAN VARJE DAG 2 EN ELLER FLERA GÅNGER I VECKAN 3 DÅ OCH DÅ 4 SÄLLAN 5 ALDRIG Fråga 17 c När Du tänker tillbaks på tiden Du gick på högstadiet, skulle Du säga att Du tyckte om skolarbetet?, MYCKET 2 JA, GANSKA MYCKET 3 VARKEN JA ELLER NEJ 4 NEJ, INTE SÄRSKILT MYCKET 5 NEJ, INTE ALLS

11 11 II. FAMILJ, FLYTTNIN GAR Jag skulle vilja ställa några frågor om Dina familje - och bostadsförhållanden. Fråga 18 Om vi börjar med Din nuvarande situation, bor Du nu eller tillsammans med en eller flera andra? ensam 1 EN SAM > Fråga 24 a Även när IP är inneboende. 2 TILLSAMMANS MED... ANDRA A Vilka andra personer bor med Dig för närvarande? Jag behöver först anteckna födelseår och månad Koda födelseår, - månad samt kön för att kunna hålla dem isär. och kön i tablån. B Vad har han/hon för relation till Dig? Svarskort = make/maka (gift) 02 = ogift samboende > anteckna personnummer på UB -blanketten 03 = barn (egna) 09 = syskon/svåger/svägerska 04 = barn (makes/makas/sambos) 10 = s yskonbarn 05 = svärson/svärdotter 11 = barnbarn 06 = egen förälder 12 = annan släkting 07 = svärförälder 13 = fosterbarn 08 = mor - eller farförälder 14 = annan C Sedan när har Ni bott i samma hushåll (senaste gången utan avbrott)? Koda år och månad i tablån. Fråga A Fråga B Fråga C Födelse - Relation Från när i hushåll? år månad Man Kv till IP

12 Om IP ej är gift eller sambo > Fråga 23 Fråga 20 A Vad har Din make/maka/samboende för yrke eller sysselsättning? (Vad kallas den befattning han/hon har på arbetsplatsen?) Om IP svarar hemmafru, pensionär eller studerande, ange detta och ev tidigare yrke. B Om egen företagare eller jordbrukare: Har han/hon några anställda? 1 UTAN ANSTÄLLDA 2 MED 1-9 ANSTÄLLDA 3 MED ANSTÄLLDA 4 MED 20 ELLER FLER ANSTÄLLDA C Om jordbrukare: Hur stort jordbruk? 1 SMÅBRUK = Mindre än 10 ha åker och ej mer än 100 ha skog 2 VANLIGT JORDBRUK = Minst 10 ha åker eller mer än 100 ha skog 3 STORJORDBRUK = Minst 100 ha åker eller mer än 400 ha skog Fråga 21 a Hur många timmar i veckan arbetar Di n make/maka/sambo för närvarande? ANTAL TIMMAR/VECKAN Fråga 21 b Hur många veckor arbetade han/hon under 1990? ANTAL VECKOR Om noll veckor > Fråga 22 Fråga 21 c Var det huvudsakligen hel - eller deltid sarbete? 1 HELTID 2 DELTID

13 13 Fråga 22 Vilken är Din make/maka/sambos högsta skolutbildning? OBS! Läs ej upp alternativen; de är skrivna med små bokstäver för läsbarhetens skull. 01 Folkskola (normalt 6-8 år) NIVÅ 1 02 Grundskola, e nhetsskola (9 år) 03 Yrkesutbildning minst ett år utöver folkskolan (yrkesskola, verkstadsskola, lanthushållsskola, hushållsskola) NIVÅ årig yrkeslinje på gymnasiet (Vårdlinjen, Verkstadsmek., El -teleteknisk, Bygg - och anläggningst ekn, Distribution och Kontor, Fordonstekn. m fl) 05 NIVÅ 3 Realexamen, flickskola, allmän linje på folkhögskola 06 Yrkesutbildning minst ett år utöver realskola (t ex handelsskola, sjuksköterskeskola, folkskoleseminarium, teknisk utbildning) NIVÅ 4 07 Social, ekonomisk eller teknisk linje (2 år) på fackskola eller gymnasium 08 NIVÅ 5 Studentexamen (även fackgymnasium) eller avslutad 3/4 -årig linje på gymnasiet 09 NIVÅ 6 Utbildning minst ett år utöver studentexamen eller 3/4 -årigt gymnasium (t ex folkskollärarexamen, högskola eller universitet utan examen) 10 NIVÅ 7 Examen från universitet eller högskola; Ange vilken: ANNAT, ange vad: T ex utländsk examen som IP ej kan jämställa med någon av de övriga... utbildningarna.

14 Om IP ej har några hemmaboende barn födda > Fråga 24 A Fråga 23 Du har... hemmavarande barn som är 10 år eller yngre. Jag skulle vilja ställa några frågor om barnets/barnens tillsyn och hälsa. Om IP har flera barn: Vi börjar med den yngsta pojken/flickan, Anteckna födelseåret i t ablån. alltså han/hon som är född år... A Hur är tillsynen av det här barnet huvudsakligen ordnad på vardagarna, säg, mellan 8 och 5? ( eller under annan tid då föräldrarna arbetar ) Svarskort 23 Koda tillsynsform i tablån. För skolbarn anges tillsynen efter skolans slut. 1 Barnet klarar sig själv hemma > Fråga 23 D 2 Förälder hemma > Fråga 23 D 3 Far - eller Morföräldrar eller annan släkting 4 Privat dagmamma 5 Föräldrakooperativ eller annat privat daghem 6 Kommunal dagmamma (inkl. trefamiljsystem) 7 Kommunalt daghem 8 Fritidshem 9 Egen barnflicka (anställd) B Ungefär hur stora är Dina/Era utgifter per månad för tillsynen av det här barnet? Koda barntillsynskostnader per månad i tablån - kronor. C Förekommer det att han/hon får klara sig själv under någon del av dagen? JA Koda svaret i tablån. NEJ D Om Du för det här barnet erbjöds kommunal barntillsyn i den omfattning och under de tider som passar Dig, skulle Du då vilja ha det? BARNET HAR REDAN KOMMUNAL BARNOMSORG JA Koda svaret i tablån. NEJ E Ungef är hur många gånger har han/hon varit sjuk med feber under de senaste sex månaderna? Koda antal gånger i tablån.

15 15 F Har han/hon någon sjukdom/något besvär som kräver regelbunden medicinering eller regelbundna läkarbesök (t ex allergi, diabet es mm)? JA Koda svaret i tablån. NEJ G Har han/hon under det senaste året råkat ut för något olycksfall som krävt läkarvård? JA Koda svaret i tablån. NEJ Fråga A Fråga B Fråga C Fråga D Fråga E Fråga F F Fö - Till- B arntillsyns - Klara Barntillsyns - Antal S del - syn kostnad sig själv behov gånger B se - sjuk år Ja Nej Ja Nej Har Ja Nej J Om IP har fler barn, gå tillbaka till fråga 23 A. Annars > Fråga 24 A

16 Fråga 24 A Har Du eller har Du haft några barn som nu inte bor tillsammans med Dig? Här skall man räkna med även adoptiv - och styvbarn och om Du haft något barn som avlidit. Tag inte med fosterbarn om Du inte räknar det som eget! 2 NEJ > Fråga 25 B Hur många barn är det sammanlagt (som alltså inte bor med Dig nu)? ANTAL BARN SOM NU EJ BOR MED IP C Kan jag få uppgift om födelseår och månad samt kön för vart och ett av dem? Vi börjar med det yngs ta. Kvartal: jan -mars 1 april -juni 2 juli -sept 3 okt -dec 4 Fråga C Fråga D Fråga E Födelse - Kön Flyttade Försörjning Inte år månad Man Kv År Kvartal Helt Delvis alls Avliden D När flyttade han/hon hemifrån? Koda år och kvartal i tablån. Om barnet är fött 1965 eller senare (högst 26 år): E Är han/hon för sin försörjning helt, delvis eller inte alls beroende av Din och/eller Din make/maka? HELT Koda svaret i tablån DELVIS INTE ALLS AVLIDEN Om IP har fler barn som nu ej bor i hushållet, gå tillbaka till fråga 24 D. Annars > Fråga 25

17 17 Fråga 25 Har Du tidigare varit gift eller samboende i minst sex månader? 2 NEJ > Fråga 27 Om det rör sig om flera samboenden, tar vi dem i tur och ordning. Vi börjar med det första: Fråga 26 A När började Ni bo tillsammans? B När slutade Ni bo tillsammans? Koda år och månad i tablån. C Berodde det på skilsmässa/separation, dödsfall, eller annat? Koda år och månad i tablån. SKILSMÄSSA/SEPARATION Koda anledning i tablån. DÖDSFALL ANNAT Kvartal: jan -mars 21 Om Ip ej minns månad april -juni 22 koda kvartal: ju li-sept 23 okt -dec 24 Fråga A Fråga B Fråga C Började sambo Slutade sambo Anledning Sepa - Döds - År Mån År Mån ration fall An Har Du varit g ift eller samboende ytterligare någon gång i mer än sex månader? JA > gå tillbaka till Fråga 26 A NEJ > Fråga 27 a Fråga 27 a Har Du bott på en och samma bostadsort sedan 1981? (Bortse från om Du tillfälligt bodde på någon annan ort t e x under militärtjänstgöring eller vid någon kortare utbildning om ett halvår eller mindre.)

18 > Fråga 30 2 NEJ Fråga 27 b På hur många orter har Du bott sedan dess? (Minst ett år) ANTAL ORTER Fråga 27 c Vad var den främs ta anledningen till att Du flyttade till Din nuvarande bostadsort? 1 IP FICK NYTT ARBETE 2 IP:S STUDIER 3 FÖRÄNDRAD FAMILJESITUATION (FLYTTADE IHOP MED ELLER ISÄR FRÅN MAKE/MAKA/SAMBO, FÖRÄLDRAR) 4 MAKE/MAKA/SAMBO FICK NYTT ARBETE 5 MAKE/MAKA/SAMBO S STUDIER 6 FLYTTADE MED FÖRÄLDRARNA 7 ANNAT, VAD:... Fråga 28 a När flyttade Du till den nuvarande bostadsorten? År Mån ÅR, MÅNAD Fråga 28 b Hur många mil bor Du nu från den ort där Du bodde huvuddelen av Din uppväxttid, dvs fram till det Du fyllt 16 år? MIL MIL MIL MIL > Fråga MIL MIL 7 ÖVER 100 MIL 8 VÄXTE UPP I ANNAT LAND ÄN SVERIGE Fråga 29 Vilket år flyttade Du till Sverige? ÅRTAL

19 19 Fråga 30 När flyttade Du till Din nuvarande bostad? År Mån ÅR, M ÅNAD III. BOSTADSFÖRHÅLLA NDEN Fråga 31 a Vad finns det för slags kök eller kokmöjligheter i Din bostad? 1 KÖK MED MATPLATS 2 KÖK ELLER KOKVRÅ UTAN MATPLATS 3 ANDRA KOKMÖJLIGHETER (KOKSKÅP ELLER LIKNANDE) 4 INGA KOKMÖJLIGHETER Fråga 31 b Hur många rum utom köket finns det i Din bostad? ANTAL RUM Fråga 32 Hur stor är bostaden räknat i kvadratmeter (m 2 )? m 2 BOENDEYTA Fråga 33 Hur många lägenheter finns det i huset där Du bor, inräknat alla trappuppgångar? 1 1 LÄGENHET (VILLA, RADHUS) Markera ut an att fråga 2 2 LÄGENHETER om svaret är uppenbart LÄGENHETER 4 11 ELLER FLER LÄGENHETER Fråga 35 Är Din bostad helt modern? (Dvs har den bad eller dusch, WC, centralvärme, spis (ej vedeldad), och kylskåp?) Markera utan att fråga nä r 2 NEJ bostaden uppenbart är modern. Fråga 36 a Har Du i Din bostad tillgång till minst två hyllmeter böcker, uppslagsverk oräknade? 2 NEJ > Fråga 36c Fråga 36 b Har Du tillgång till minst fem hyllmeter böcker? (Uppslagsverk oräknade) 2 NEJ

20 Fråga 36 c Har Du tillgång till något uppslagsverk i Din bostad? 2 NEJ Fråga 37 Ungefär hur långt är det från Din bostad till när maste grönområde där man kan ta en promenad på någon halvtimme? METER 2 CA 500 M 3 CA 1 KM 4 CA 2 KM 5 LÄNGRE ÄN 2 KM Fråga 38 Ungefär hur långt är det från Din bostad till närmaste livsmedelsbutik? METER 2 CA 500 M 3 CA 1 KM 4 CA 2 KM 5 CA 3 KM 6 CA 4-10 KM 7 MER ÄN 10 KM Fråga 39 Vem är det som står för den bostad som Du bor i? Är det... 1 Du själv och/eller Din make/maka/sambo > Fråga 41 2 Egen förälder 3 Eget barn 4 Svärföräldrar/svärson/svärdotter 5 Syster/broder 6 Annan närstående 7 Annan HOS VILKEN IP ÄR INNEBOENDE 8 ANNAN Fråga 40 Betalar Du själv någonting för bostaden och i så fall hur mycket? KR PER MÅNAD > Fråga BETALAR INGET Fråga 41 Äger Du huset, eller innehar Du lägenheten med bostadsrätt (genom insats), eller hyr Du bostaden?

21 1 ÄGER HUSET (EN - ELLER TVÅFAMILJSHUS) > Fråga 44 a 21 2 BOSTADSRÄTT, ANDELSLÄGENHET, ELLER DYLIKT > Fråga 43 3 HYR BOSTADEN Fråga 42 Vad är det för slags ägare till fastigheten? Är det ett... 1 Kommunalt (allmännyttigt) bostadsföretag Anteckna namnet på företaget (eventuellt från anslag i portgången) 2 Privat bostadsföretag/privatperson om IP är osäker på om det är ett allmännyttigt eller privat bostadsföretag 3 Annan värd, vem? som är värd.... Fråga 43 Hur stor är Din hyra eller avgift per månad? Räkna med eventuellt bränsletillägg eller uppvärmningskostnad som Du får betala m en dra inte ifrån eventuellt bostadsbidrag! BOSTADSKOSTNAD PER MÅNAD > Fråga 50 Fråga 44 a Vad är det nya taxeringsvärdet för Ditt bostadshus? TUSENTALS KRONOR Fråga 44 b Vad var taxeringsvärdet under 1990? TUSENTALS KRONOR

22 IV. UTBILDNING Fråga 50 Hur många år har Din sammanlagda skol - och yrkesutbildning på heltid varat? (Från småskolan och uppåt.) ANTAL ÅR Fråga 51 Har Du gått största delen av Din utbildning i Sverige?, I SVERIGE 2 NEJ, I ANNAT LAND > Fråga 64 a Jag skulle vilja fråga om vilka utbildningar Du gått. Vi börjar med de vanligaste skolformerna upp till 16 års ålder. Om IP är född 1955 eller senare > Fråga 54 Fråga 53 a Har Du gå tt i folkskola? 2 NEJ > Fråga 54 Fråga 53 b Har Du gått i realskola eller flickskola? > Fråga 55 Även normalskolekompetens 2 NEJ Fråga 53 c Hur många hela årskurser gick Du i folkskolan? ANTAL HELA ÅRSKUR SER > Fråga 60 a Fråga 54 Har Du gått (eller går Du) i grundskola eller enhetsskola?, HAR GÅTT 2 JA, GÅR I GRUNDSKOLAN NU > Fråga 70 3 NEJ > Om IP varken gått folkskola eller grundskola, red ut vilken skolform I P gått och anteckna nedan (t ex motsvarande i annat land, privatskola) ANNAN SKOLFORM... Fråga 55 Har Du gått (eller går Du) i gymnasium? Räkna ej med den kommunala vuxenutbildningen, som jag återkommer till.

23 23, HAR GÅTT > Fråga 57 Fackskolan (som existerade mellan ) räknas som gymnasium 2 JA, GÅR NU > Fråga 57 3 NEJ Fråga 56 Vilket år och vilken månad gick du ut realskolan/grundskolan? År Mån ÅR, MÅNAD > Fråga 60a Fråga 57 Hur många hela årskurser har Du gått på gymnasiet? HELA ÅRSKURSER Fråga 58 Vilken linje eller typ av gymnasium gick/går Du på? Om flera linjer: koda den högsta Svarskort 58 avslutade! Om flera linjer på samma nivå: koda den senaste avslutade. 01 Allmänt gymnasium (allmän,real -,latinlinje, Natur/Humanist/Samhvet linje) 02 Handelsgymnasium eller 3 -årig ekonomisk linje (E) 03 Tekniskt gymnasium eller 3/4 -årig teknisk linje (T) årig ekonomisk linje ( Ek) årig teknisk linje (Te) Fackskola eller gymnasium årig social linje (So/Mu) årig yrkeslinje inom vårdsektorn (Vård, social service, barnskötarutbildning)) årig yrkeslinje inom kontor/förvaltning (Distribution/Handel och kontor ) årig yrkeslinje inom hantverk, tillverkning, mekanik etc (El -teleteknisk, verkstadsteknisk/mekanisk, fordonsteknisk, bygg - och anläggningsteknisk, livsmedelsteknisk m fl) årig konsumtionslinje 11 Annan linje, ange vilken:......

24 Fråga 59 a Gick Du ut sista årskursen på den gymnasielinjen? 2 NEJ 8 GÅR DÄR NU > Fråga 60 a Fråga 59 b När slutade Du gymnasiet? År Mån ÅR, MÅNAD Fråga 60 a Har Du studerat eller studerar Du nu vid den kommunala vuxenutbildningen?, HAR STUDERAT 2 JA, STUDERAR NU 3 NEJ > Fråga 61a Fråg a 60 b Var det (är det) hel - eller deltidsstudier? 1 HELTID 2 DELTID Fråga 60 c Ledde (leder) studierna fram till någon examen? 2 NEJ > Fråga 61a Fråga 60 d Vilken examen var (är) det? 1 GRUNDSKOLEKOMPETENS Om flera Komvux -utbildnin gar: 2 2 -ÅRIG YRKESLINJE VID GYMNASIUM Koda den högsta avslutade! 3 2 -ÅRIG TEORETISK LINJE VID GYMNASIUM ELLER 4 -ÅRIG LINJE VID GYMNASIUM 5 ANNAN: VILKEN? Fråga 60 e När gick Du ut denna utbildning? År Mån ÅR, MÅNAD 88 GÅR DÄR NU

25 25 Fråga 61 a Har Du studerat eller studerar Du nu vid universitet eller högskola?, HAR STUDERAT 2 JA, STUDERAR NU > Vilken linje eller mot vilken examen?... 3 NEJ > Fråga 62 Fråga 61 b Har Du någon universitets - eller högskoleexamen? 2 NEJ > Fråga 61 d, ANGE VILKEN EXAMEN (VILKA EXAMINA):... Om examen vid filosofisk eller sa mhällsvetenskaplig fakultet: Ange huvudämne!... Fråga 61 c När tog Du denna examen? År Mån ÅR, MÅNAD > Fråga 62 Om IP har två eller flera examina: Ko da den senaste och anteckna år och månad för den/de andra här:... Fråga 61 d Hur många terminer har Du studerat på heltid vid universitet eller högskola? Och hur må nga på deltid? TERMINER HELTID TERMINER DELTID Fråga 61 e Hur många betyg har Du läst, eller hur många poäng har Du tagit, ungefär? BETYG Det räcker att ange endera betyg eller poäng. Hoppa över om IP inte kan ange något av dem. POÄNG

26 Fråga 62 Har Du i övrigt gått någon skol - eller yrkesutbildning som räknat på heltid varat minst sex månader? Jag tänker på exempelvis folkhögskola, korrespondenskurser, och yrkesutbildning på speciella skolor eller som internutbildningar. Fråga 63 A Vad var det för utbildning? 2 NEJ > Fråga 70 Fyll i tablån kolumnvis UTBILDNING 1 UTBILDNING 2 UTBILDNING 3 Beskriv utbildningen! Ange gärna skolan/ läroanstalten B Lede r denna ut - 1 NEJ 1 NEJ 1 NEJ bildning till något speciellt yrke 2 JA, ange vad : 2 JA, ange vad : 2 JA, ange vad : eller titel? Ange yrke eller titel! C Hur lång var den utbildningen? Om deltid: försök År Mån År Mån År Mån räkna om till år och månader på heltid! D Vilket år och vilken År Mån År Mån År Mån månad slutade Du den utbildningen? Om IP ej minns månad: jan -mars 21 Koda kvartal! april -juni 22 juli -sept 23 okt -dec 24 Har D u någon ytterligare skol - eller yrkesutbildning? JA > Fråga 63 A igen (Utbildning 2 resp 3) NEJ > Fråga 70 Fråga 64 a I vilket land fick Du Din huvudsakliga utbildning? Fråga 64 b Hur många år gick Du i skolan i...? land som ovan ANTAL ÅR

27 27 Fråga 64 c Vilken var den högsta utbildning Du genomgick i...? land som ovan Kan Du på ett ungefär ange vad den svenska motsvarigheten är? Svarskort 64 c 1 GRUNDSKOLA, LÄGSTA OBLIGATORISKA UTBILDNING 2 YRKESUTBILDNING FÖR MANUELLT ARBETE 3 TEORETISK UTBILDNING PÅ GYMNASIENIVÅ 4 YRKESUTBILDNING EFTER GYMNASIUM, T EX TILL SJUKSKÖTERSKA ELLER LÄRARE PÅ GRUNDSKOLA 5 UNIVERSITETSUTBILDNING Fråga 64 d Har Du genomgått någon utbildning i Sverige 2 NEJ > Fråga 70 Fråga 64 e Hur många år har Du gått i skolan i Sverige?? ANTAL ÅR Fråga 64 f Vad för slags utbildning har Du gått? Ja Nej Svarskort 64 f 1 2 KURS I SVENSKA 1 2 GRUNDSKOLA/GRUNDSKOLEKOMPETENS ÅRIG YRKESL INJE PÅ GYMNASIET ÅRIG TEORETISK LINJE PÅ GYMN. (EK/TE/SO/MU) ELLER 4 -ÅRIG LINJE PÅ GYMNASIET 1 2 KURS/KURSER PÅ UNIVERSITET ELLER HÖGSKOLA 1 2 FULLBORDAD UNIVERSITETSUTBILDNING/ -EXAMEN; ANGE VILKEN: Fråga 64 g När gick Du ut denna utbildning? Vid flera alternativ ovan, År Mån koda den högsta utbildningen. ÅR, MÅNAD

28 V. SYSSELSÄTTNINGSBI OGRAFI Fråga 70 Ungefär hur många år har Du förvärvsarbetat sammanlagt? ANTAL ÅR 88 HAR ALDRIG FÖRVÄRVSARBETAT > Fråga 90 Fråga 71 a Har Du någon gång haft ett arbete som vara t minst sex månader? OBS! Jobb i Sverige 2 NEJ > Fråga 82 Fråga 71 b Vilket år och vilken månad började Du Ditt första arbete som varade minst sex månader? År Mån ÅR, MÅNAD OBS! Jobb i Sverige Fråga 71 c Har Du fortfarande kvar samma arbete? > Fråga 82 2 NEJ Fråga 72 Om IP född före 1925 eller efter 1965 > Fråga 82 Har Du haft fler än 15 arbeten sedan dess? Om Du haft flera arbeten eller befattningar inom samma yrke eller hos samma a räkna med var och en och summera! > Fråga 82 2 NEJ rbetsgivare, Fråga 73 Vad var det för befattning Du hade i ditt första arbete? (Det Du nämnde ovan) Kan Du också beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? Fråga 74 Vad för slags produktion eller verksamhet fanns det på arbetsplatsen? Fråga 75 Var Du anställd, egen företagare, eller jordbrukare? 1 ANSTÄLLD 2 FÖRETAGARE > Fråga 77 3 JORDBRUKARE > Fråga 78 a Fråga 76 a Tillhörde arbetsplatsen den offentliga sektorn? 2 NEJ Fråga 76 b Ungefär hur många personer var anställda på arbetsplatsen?

29 29 1 BARA IP (ARBETADE ENSAM) ANSTÄLLDA > Fråga ELLER FLER ANSTÄLLDA Fråga 77 Ungefär hur många anställda hade Ditt företag? 1 IP ENSAMFÖRETAGARE ANSTÄLLDA ELLER FLER ANSTÄLLDA IP själv räknas inte; ej heller med - hjälpande familjemedlemmar > Fråga 79 Fråga 78 a Hur många hektar åkermark hade jordbruket? HEKTAR ÅKERMARK HEKTAR HEKTAR ÅKERMARK ELLER MER Fråga 78 b Hur många hektar skog hade jordbruket? HEKTAR SKOG HEKTAR HEKTAR SKOG ELLER MER Fråga 79 När slutade Du det arbetet? År Mån ÅR, MÅNAD Jag skulle nu vilja gå igenom vilka andra arbeten och sysselsättningar Du haft sedan dess. Räkna med al la sysselsättningar som varat minst en månad, även tillfälliga arbeten, beredskapsjobb, föräldraledighet, arbetslöshet och liknande. Vi börjar med den sysselsättning som alltså vidtog i... (Månad och år enligt Fråga 79) FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UP PSLAG!

30 Fråga 80 Var Du i Din nya sysselsättning anställd, företagare, jordbrukare, eller ägnade Du Dig åt något annat än förvärvsarbete? Koda sysselsättning i tablån Om anställd : A Vad var det för befattning Du hade i det arbetet? Ka n Du beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? B Var det samma arbetsplats som det förra arbetet? Om ja: Fråga 81 C Var det hos samma arbetsgivare som det förra arbetet? D Vad för slags produktion eller verksamhet fanns det på arbetsplatsen? E Ungef är hur många var anställda på arbetsplatsen? F Tillhörde arbetsplatsen den offentliga sektorn? > Fråga 81 Om före - A Vad var det för befattning Du hade i det arbetet? tagare : Kan Du beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? B Vad för slags produktion eller verksamhet fanns det på arbetsplatsen? C Ungefär hur många anställda hade Ditt företag? Om jord- A Hur många hektar åkermark hade jordbruket? brukare : B Hur många hektar skog hade jordbruket? Om icke Vad ägnade Du 1 ARBETSLÖS förvärvs - Dig åt? 2 STUDIER arbetande : 3 VÄRNPLIKT 4 FÖRÄLDRALEDIG (FRÅN ANSTÄLLNING) 5 H EMARBETANDE (UTAN ANSTÄLLNING) 6 PENSION 7 ANNAT (ANGE VAD) Fråga 81 När slutade Du det arbetet (den sysselsättningen)? > Fråga 80 igen företaget/jordbruket förändrades över en gräns i svarskortet Om nuvarande sysselsättning > Fråga 90 För företagare och jordbrukare: ange tidpunkt när storleken på A BARA IP (ARBETADE ENSAM) B 2-9 ANSTÄLLDA C D E F G H 1000 ELLER FLER ANSTÄLLDA A ENSAMFÖRETAGARE B 1-9 ANSTÄLLDA C D 20 ELLER FLER ANSTÄLLDA A 0-9 HEKTAR ÅKERMARK B HEKTAR C 100 HEKTAR ÅKERMARK ELLER MER A 0-99 HEKTAR SKOG B HEKTAR C 400 HEKTA R SKOG ELLER MER

31 Aktivi - tet Nr Typ av sysselsättning 1. Anställd Befattning, arbetsuppgifter 31 Samma arbetsgivare & arbetsplats; offentlig sektor (anställda). Storlek (alla) Samma ar - b etsplats Aktivitetens slut (År, mån) 1 2. Företagare 3. Jordbrukare 4. Icke förvärvs - arbetande 1. Anställd Koda annan sysselsättning (1-7) enligt svarskort; om 7 (annat) ange vad:... Samma ar - betsgivare Antal anställda på IP:s företag Hektar åker Samma ar - betsplats Om IP ej minns månad, koda kvartal: jan -mars april -juni juli -sept okt -dec 2 2. Företagare 3. Jordbrukare 4. Icke förvärvs - arbetande Koda annan sysselsättning (1-7) enligt svarskort; om 7 (annat) ange vad: Anställd Samma ar - betsgivare Antal anställda på IP:s företag Hektar åker Samma ar - betsplats Om IP ej minns månad, koda kvartal: jan -mars april -juni juli -sept okt -dec 3 2. Företagare 3. Jordbrukare 4. Icke förvärvs - arbetande Koda annan sysselsättning (1-7) enligt svarskort; om 7 (annat) ange vad:... Samma ar - betsgivare Antal anställda på IP:s företag Hektar åker Om IP ej minns månad, koda kvartal: jan -mars april -juni juli -sept okt -dec

32 Fråga 80 Var Du i Din nya sysselsättning anställd, företagare, jordbrukare, ell er ägnade Du Dig åt något annat än förvärvsarbete? Koda sysselsättning i tablån Om anställd : A Vad var det för befattning Du hade i det arbetet? Kan Du beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? B Var det samma arbetsplats som det förra arbetet? Om ja: Fråga 81 C Var det hos samma arbetsgivare som det förra arbetet? D Vad för slags produktion eller verksamhet fanns det på arbetsplatsen? E Ungefär hur många var anställda på arbetsplatsen? F Tillhörde arbetsplatsen den offentliga sektorn? > Fråga 81 Om före - A Vad var det för befattning Du hade i det arbetet? tagare : Kan Du beskriva arbetsuppgifterna kortfattat? B Vad för slags produktion eller verksamhet fanns det på arbetsplatsen? C Ungefär hur många anställda hade Ditt företag? Om jord- A Hur många hektar åkermark hade jordbruket? brukare : B Hur många hektar skog hade jordbruket? Om icke Vad ägnade Du 1 ARBETSLÖS förvärvs - Dig åt? 2 STUDIER arbetande : 3 VÄRNPLIKT 4 FÖRÄLDRALEDIG (FRÅN ANSTÄLLNING) 5 H EMARBETANDE (UTAN ANSTÄLLNING) 6 PENSION 7 ANNAT (ANGE VAD) Fråga 81 När slutade Du det arbetet (den sysselsättningen)? > Fråga 80 igen företaget/jordbruket förändrades över en gräns i svarskortet Om nuvarande sysselsättning > Fråga 90 För företagare och jordbrukare: ange tidpunkt när storleken på A BARA IP (ARBETADE ENSAM) B 2-9 ANSTÄLLDA C D E F G H 1000 ELLER FLER ANSTÄLLDA A ENSAMFÖRETAGARE B 1-9 ANSTÄLLDA C D 20 ELLER FLER ANSTÄLLDA A 0-9 HEKTAR ÅKERMARK B HEKTAR C 100 HEKTAR ÅKERMARK ELLER MER A 0-99 HEKTAR SKOG B HEKTAR C 400 HEKTA R SKOG ELLER MER

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år Liv och hälsa i Norrland En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år Jämtlands läns landsting Landstinget i Västernorrland Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Omslagsbild: Leif

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska 1 1. Det svenska politiska systemet Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Vart fjärde

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen rapporterar br2004:06 Upp till 18 fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen 2004 Författare: Åsa Nordström (redaktör) Marie Berlin Karin Lundström Lotta Persson, Statistiska centralbyrån

Läs mer

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer