Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad"

Transkript

1 Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, Farsta Tel: , Fax: Referens AP (1045)

2 BAKGRUNDSFAKTORER KÖN Man Kvinna ÅLDER Under 20 år år år år år år Över 65 år UTBILDNING Folk-, grund-, real- eller folkhögskola Fackskola, yrkesskola eller 2-årigt gymnasium 3- eller 4-årigt gymnasium Högskole- eller universitetsutbildning ÅR I FÖRETAGET eller fler ORDINARE ARBETSTID Dagtid Kvällstid eller nattetid 2-skiftsarbete Annat skiftarbete ARBETSTID PER VECKA Mindre än halvtid (under 20 tim/vecka) Halvtid (ca 20 tim/vecka) Mer än halvtid (ca tim/vecka) Heltid (ca 40 tim/vecka) Mer än heltid (upp till 10 tim övertid/vecka) Mycket mer än heltid (över 10 tim övertid/vecka) EGEN SJUKSKRIVNING 0 dagar 1-3 dagar 4-7 dagar 8-14 dagar dagar 29 dagar eller fler SJUKERSÄTTNING Ingen 25 % 50 % 75 % 100 % SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (2)

3 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR HELT FRISK (FYSISKT) Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls MÅR BRA (PSYKISKT) Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls OFTA STRESSAD Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls BRA ARBETSMILJÖ Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls FÖRTROENDE FÖR LEDARNA Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls BESVÄR PGA ARBETET Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (3)

4 DELOMRÅDEN PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Lön och belöning 1 Uppskattning och feedback 1 Arbetsbelastning 1 Resurser 1 Ledningens arbetssätt 1 2 Etik och moral 1 Kompetensutveckling 1 Tillgång till information 1 Målinriktat ledarskap 1 2 Samarbete mellan grupper 1 2 Förändringsinriktat ledarskap 1 2 Respektfullt bemötande 1 Ansvar och befogenheter 1 Informationsstress 1 Relationsinriktat ledarskap 1 2 Krav i arbetet 1 Gemenskap och stöd 1 2 Arbetsinnehåll 1 Egenkontroll och inflytande 1 Målfrågor 1 Oro för anställningen 1 Meningsfullt arbete 1 RIKTLINJER Jämställdshetsarbete 1 Arbetsmiljöarbete 1 Drog- och missbrukspolicy SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (4)

5 FÖRDELNING % PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Lön och belöning Uppskattning och feedback Arbetsbelastning Resurser Ledningens arbetssätt Etik och moral Kompetensutveckling Tillgång till information Målinriktat ledarskap Samarbete mellan grupper Förändringsinriktat ledarskap Respektfullt bemötande Ansvar och befogenheter Informationsstress Relationsinriktat ledarskap Krav i arbetet Gemenskap och stöd Arbetsinnehåll Egenkontroll och inflytande Målfrågor Oro för anställningen Meningsfullt arbete RIKTLINJER Jämställdshetsarbete Arbetsmiljöarbete Drog- och missbrukspolicy SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (5)

6 DELOMRÅDEN RISKBEDÖMNING Risk för belastningsskador 1 Arbetsskada 1 Kränkande särbehandling 1 Risk för olycksfall 1 Risk för hot och våld 1 Arbetsförmåga 1 FYSISK ARBETSMILJÖ Ljud 1 Luft 1 Klimat 1 Ergonomi 1 Lokaler 1 Städhygien 1 Föroreningar 1 Belysning 1 KROPPSLIGA REAKTIONER Värk och muskelsymtom 1 Hjärt- och kärlsymtom 1 TANKE- OCH KÄNSLOMÄSSIGA Tankemässiga 1 Känslomässiga 1 BETEENDEMÄSSIGA Förmåga till engagemang 1 Tillgång till energi 1 Social förmåga 1 HUD- OCH ÖGONBESVÄR Ögonbesvär 1 Hudbesvär SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (6)

7 FÖRDELNING % RISKBEDÖMNING Risk för belastningsskador Arbetsskada Kränkande särbehandling Risk för olycksfall Risk för hot och våld Arbetsförmåga FYSISK ARBETSMILJÖ Ljud Luft Klimat Ergonomi Lokaler Städhygien Föroreningar Belysning KROPPSLIGA REAKTIONER Värk och muskelsymtom Hjärt- och kärlsymtom TANKE- OCH KÄNSLOMÄSSIGA Tankemässiga Känslomässiga BETEENDEMÄSSIGA Förmåga till engagemang Tillgång till energi Social förmåga HUD- OCH ÖGONBESVÄR Ögonbesvär Hudbesvär SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (7)

8 STARKA SIDOR ARBETSMILJÖ Jag upplever att det jag gör är viktigt och meningsfullt 1 Jag oroar mig över om jag kommer att ha kvar mitt arbete om ett år 1 Mina arbetsuppgifter känns meningsfulla 1 Jag har förstått och är klar över målen för vår verksamheten 1 Jag saknar inflytande över hur mitt arbete skall planeras och genomföras 1 Det ställs motstridiga och oförenliga krav på mig i mitt arbete 1 Jag upplever att vi har en fin gemenskap på vår arbetsplats och att vi stöttar varandra 1 2 Mitt arbete är för det mesta intressant och stimulerande 1 Kontakten med min närmaste chef/ledare är öppen och tillitsfull 1 2 Jag oroar mig för att omorganisation och förändringar kan komma att genomföras på min arbetsplats, så att min anställning hotas 1 Mitt arbete är enformigt och rutinbetonat 1 Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete skall läggas upp SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (8)

9 FÖRDELNING % Jag upplever att det jag gör är viktigt och meningsfullt 1 Jag oroar mig över om jag kommer att ha kvar mitt arbete om ett år 1 Mina arbetsuppgifter känns meningsfulla Jag har förstått och är klar över målen för vår verksamheten 1 Jag saknar inflytande över hur mitt arbete skall planeras och genomföras 1 Det ställs motstridiga och oförenliga krav på mig i mitt arbete 1 Jag upplever att vi har en fin gemenskap på vår arbetsplats och att vi stöttar varandra 1 2 Mitt arbete är för det mesta intressant och stimulerande 1 Kontakten med min närmaste chef/ledare är öppen och tillitsfull 1 2 Jag oroar mig för att omorganisation och förändringar kan komma att genomföras på min arbetsplats, så att min anställning hotas Mitt arbete är enformigt och rutinbetonat Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete skall läggas upp SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (9)

10 UTVECKLINGSOMRÅDEN ARBETSMILJÖ Jag anser att jag har rätt lön i förhållande till den arbetsinsats jag gör 1 På den här arbetsplatsen belönas vi för goda arbetsinsatser, t ex genom höjd lön, bonus eller andra förmåner 1 Jag får ofta återkoppling och uppskattning i mitt arbete 1 Jag har för mycket att göra i mitt arbete och måste jobba hårt 1 På den här arbetsplatsen får vi uppskattning när vi har gjort ett bra jobb 1 Vi har för litet resurser på vår arbetsplats för att vi skall kunna nå våra mål 1 Jag får i god tid information om viktiga beslut och förändringar som rör mitt arbete 1 På den här arbetsplatsen arbetar man aktivt med att utveckla medarbetarnas kompetens 1 Vi har de resurser, (t ex ekonomiska, personella) som behövs för att klara av arbetet 1 Jag anser att ledningen arbetar på ett sätt som utvecklar vår verksamhet 1 2 Jag har det alltför jäktigt i mitt arbete och känner mig pressad 1 Jag har förtroende för ledningens sätt att leda verksamheten SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (10)

11 UTVECKLINGSOMRÅDEN ARBETSMILJÖ FÖRDELNING % Jag anser att jag har rätt lön i förhållande till den arbetsinsats jag gör 1 På den här arbetsplatsen belönas vi för goda arbetsinsatser, t ex genom höjd lön, bonus eller andra förmåner Jag får ofta återkoppling och uppskattning i mitt arbete 1 Jag har för mycket att göra i mitt arbete och måste jobba hårt 1 På den här arbetsplatsen får vi uppskattning när vi har gjort ett bra jobb 1 Vi har för litet resurser på vår arbetsplats för att vi skall kunna nå våra mål 1 Jag får i god tid information om viktiga beslut och förändringar som rör mitt arbete 1 På den här arbetsplatsen arbetar man aktivt med att utveckla medarbetarnas kompetens 1 Vi har de resurser, (t ex ekonomiska, personella) som behövs för att klara av arbetet Jag anser att ledningen arbetar på ett sätt som utvecklar vår verksamhet 1 2 Jag har det alltför jäktigt i mitt arbete och känner mig pressad 1 Jag har förtroende för ledningens sätt att leda verksamheten SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (11)

12 UTVECKLINGSOMRÅDEN RISKBEDÖMNING Det är stor risk för belastningsskador i mitt arbete i t ex nacke, axlar, armar, rygg eller knän 1 Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats med samma möjligheter för både kvinnor och män 1 För att förebygga risker och ohälsa genomför vi årligen kontroll och förbättring av arbetsmiljön 1 Vi har en jämställdshetsplan med målet att skapa en arbetsplats som passar både kvinnor och män 1 En stor del av mitt arbete består av ensidiga och monotona rörelser med risk för belastningsbesvär 1 Det finns rutiner och en policy för hur man skall åtgärda brister i arbetsmiljön 1 Det finns en policy för hur man skall agera då en medarbetare har problem med missbruk 1 Det finns rutiner och resurser för att hjälpa medarbetare med missbruksproblem 1 Jag oroar mig över den risk för olycksfall som finns på vår arbetsplats 1 Man förtalar och/eller kränker människor på vår arbetsplats 1 Jag har drabbats av belastningsskada på grund av arbetet 1 Jag har blivit sjuk på grund av förhållandena på arbetet SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (12)

13 UTVECKLINGSOMRÅDEN RISKBEDÖMN. FÖRDELNING % Det är stor risk för belastningsskador i mitt arbete i t ex nacke, axlar, armar, rygg eller knän 1 Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats med samma möjligheter för både kvinnor och män 1 För att förebygga risker och ohälsa genomför vi årligen kontroll och förbättring av arbetsmiljön 1 Vi har en jämställdshetsplan med målet att skapa en arbetsplats som passar både kvinnor och män 1 En stor del av mitt arbete består av ensidiga och monotona rörelser med risk för belastningsbesvär Det finns rutiner och en policy för hur man skall åtgärda brister i arbetsmiljön 1 Det finns en policy för hur man skall agera då en medarbetare har problem med missbruk Det finns rutiner och resurser för att hjälpa medarbetare med missbruksproblem 1 Jag oroar mig över den risk för olycksfall som finns på vår arbetsplats 1 Man förtalar och/eller kränker människor på vår arbetsplats 1 Jag har drabbats av belastningsskada på grund av arbetet 1 Jag har blivit sjuk på grund av förhållandena på arbetet SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (13)

14 FYSISK ARBETSMILJÖ Aldrig Mycket ofta För hög ljudnivå/störande ljud 1 Dålig luft 1 Besvärliga arbetsställningar 1 Ojämn temperatur 1 Våra lokaler är dåligt anpassade till de behov och de arbetsuppgifter vi har 1 Tunga lyft 1 För varmt 1 För kallt 1 Smuts och damm på arbetsplatsen 1 Buller och/eller vibrationer 1 För torr luft 1 Våra lokaler är nedgångna och dåligt underhållna SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (14)

15 FYSISK ARBETSMILJÖ FÖRDELNING % Aldrig Mycket ofta För hög ljudnivå/störande ljud Dålig luft Besvärliga arbetsställningar Ojämn temperatur Våra lokaler är dåligt anpassade till de behov och de arbetsuppgifter vi har 1 Tunga lyft För varmt För kallt Smuts och damm på arbetsplatsen Buller och/eller vibrationer För torr luft Våra lokaler är nedgångna och dåligt underhållna SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (15)

16 STRESSREAKTIONER Aldrig Mycket ofta Trötthet 1 Värk i nacke eller axlar 1 Lätt för att glömma 1 Ryggont eller ryggbesvär 1 Otillräcklighet 1 Svårt att koppla av 1 Spänningar och värk i olika muskler 1 Huvudvärk eller migrän 1 Koncentrationssvårigheter 1 Nedstämdhet 1 Svårt att tänka klart 1 Oro/ängslan SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (16)

17 STRESSREAKTIONER FÖRDELNING % Aldrig Mycket ofta Trötthet Värk i nacke eller axlar Lätt för att glömma Ryggont eller ryggbesvär Otillräcklighet Svårt att koppla av Spänningar och värk i olika muskler Huvudvärk eller migrän Koncentrationssvårigheter Nedstämdhet Svårt att tänka klart Oro/ängslan SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (17)

18 DEN HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSEN HAP INDEX 1 2 Arbetsbelastning 1 Krav i arbetet 1 Egenkontroll och inflytande 1 Kompetensutveckling 1 Arbetsinnehåll 1 Uppskattning och feedback 1 Resurser 1 Relationsinriktat ledarskap SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (18)

19 DEN HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSEN % HAP INDEX Arbetsbelastning Krav i arbetet Egenkontroll och inflytande Kompetensutveckling Arbetsinnehåll Uppskattning och feedback Resurser Relationsinriktat ledarskap SMC 1992, 2006 Karlstad Sweden 3.3 (19)

20 HANDLINGSPLAN för ArbetsmiljöProfilen Vad bör förändras, förbättras eller utvecklas? Vad är målet? Vilket resultat eftersträvas? Hur skall ni gå tillväga? Hur ser första steget ut? Vem är ansvarig för att åtgärderna genomförs? Vilka resurser behöver ni? Vem eller vilka kan stötta er? När tänker ni börja? Bestäm en tidpunkt! När skall ni ha genomfört förändringen och uppnått målet? SMC 1992, 2002 Karlstad Sweden 3.3 (20)

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Hälsa och säkerhet i arbetet

Hälsa och säkerhet i arbetet Arbetsrelaterad stress Livets krydda eller ett spel med livet som insats? Hälsa och säkerhet i arbetet Sysselsättning socialpolitik Sammanfattning Europeiska kommissionen Arbetsrelaterad stress Livets

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer