Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad"

Transkript

1 Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, Handen Tel: (9) / Edita Bobergs - Administration Sälj Repro (13)

2 BAKGRUNDSFAKTORER KÖN Man Kvinna ÅLDER Under 20 år år år år år år Över 65 år UTBILDNING Folk-, grund-, real- eller folkhögskola Fackskola, yrkesskola eller 2-årigt gymnasium 3- eller 4-årigt gymnasium Högskole- eller universitetsutbildning ÅR I FÖRETAGET eller fler ORDINARE ARBETSTID Dagtid Kvällstid eller nattetid 2-skiftsarbete Annat skiftarbete ARBETSTID PER VECKA Mindre än halvtid (under 20 tim/vecka) Halvtid (ca 20 tim/vecka) Mer än halvtid (ca tim/vecka) Heltid (ca 40 tim/vecka) Mer än heltid (upp till 10 tim övertid/vecka) Mycket mer än heltid (över 10 tim övertid/vecka) EGEN SJUKSKRIVNING 0 dagar 1-3 dagar 4-7 dagar 8-14 dagar dagar 29 dagar eller fler SJUKERSÄTTNING Ingen 25 % 50 % 75 % 100 % Winmar 1992, 2009 Sweden 3.3 (2)

3 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR HELT FRISK (FYSISKT) Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls MÅR BRA (PSYKISKT) Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls OFTA STRESSAD Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls BRA ARBETSMILJÖ Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls FÖRTROENDE FÖR LEDARNA Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls BESVÄR PGA ARBETET Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer något Stämmer ganska litet Stämmer inte alls Winmar 1992, 2009 Sweden 3.3 (3)

4 DELOMRÅDEN Positiv Bedömning Negativ PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Lön och belöning Kompetensutveckling Tillgång till information Uppskattning och feedback Resurser Gemenskap och stöd Ansvar och befogenheter Målinriktat ledarskap Relationsinriktat ledarskap 2 Arbetsbelastning Etik och moral Samarbete mellan grupper Krav i arbetet Förändringsinriktat ledarskap Respektfullt bemötande Informationsstress Arbetsinnehåll Oro för anställningen Meningsfullt arbete Ledningens arbetssätt Målfrågor Egenkontroll och inflytande RIKTLINJER Arbetsmiljöarbete Drog- och missbrukspolicy Jämställdshetsarbete Winmar 1992, 2009 Sweden 3.3 (4)

5 DELOMRÅDEN Positiv Bedömning Negativ RISKBEDÖMNING Risk för belastningsskador Arbetsförmåga Risk för olycksfall Kränkande särbehandling Arbetsskada Risk för hot och våld FYSISK ARBETSMILJÖ Klimat Luft Lokaler Ljud Belysning Städhygien Ergonomi Föroreningar KROPPSLIGA REAKTIONER Värk och muskelsymtom Hjärt- och kärlsymtom TANKE- OCH KÄNSLOMÄSSIGA Tankemässiga Känslomässiga BETEENDEMÄSSIGA Förmåga till engagemang Social förmåga Tillgång till energi HUD- OCH ÖGONBESVÄR Ögonbesvär Hudbesvär Winmar 1992, 2009 Sweden 3.3 (5)

6 STARKA SIDOR ARBETSMILJÖ Positiv Bedömning Negativ Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete skall läggas upp Jag har förstått och är klar över målen för vår verksamheten Jag oroar mig över om jag kommer att ha kvar mitt arbete om ett år Jag saknar inflytande över hur mitt arbete skall planeras och genomföras Jag upplever att det jag gör är viktigt och meningsfullt Mitt arbete är för det mesta intressant och stimulerande Jag har förtroende för ledningens sätt att leda verksamheten Jag upplever att målen för vår verksamhet är otydliga Min närmaste chef/ledare tar initiativ till utveckling av verksamheten Vår organisation hanterar personal- och arbetsmiljöfrågor med ansvar och god etik Mina arbetsuppgifter känns meningsfulla Jag anser att ledningen arbetar på ett sätt som utvecklar vår verksamhet Winmar 1992, 2009 Sweden 3.3 (6)

7 UTVECKLINGSOMRÅDEN ARBETSMILJÖ Positiv Bedömning Negativ På den här arbetsplatsen belönas vi för goda arbetsinsatser, t ex genom höjd lön, bonus eller andra förmåner Jag får i god tid information om viktiga beslut och förändringar som rör mitt arbete Jag anser att jag har rätt lön i förhållande till den arbetsinsats jag gör På den här arbetsplatsen arbetar man aktivt med att utveckla medarbetarnas kompetens Jag får ofta återkoppling och uppskattning i mitt arbete Jag får möjlighet att utveckla min kompetens och lära mig nya saker i mitt arbete Det ansvar jag har borde tydligare kopplas till mina befogenheter Min arbetsplats utmärks av väl fungerande arbetsgrupper och en god laganda På den här arbetsplatsen får vi uppskattning när vi har gjort ett bra jobb Min närmaste chef/ledare anger klara mål och riktlinjer för vår verksamhet Verksamheten i vår organisation kännetecknas av ärlighet och hög moral Jag har för mycket att göra i mitt arbete och måste jobba hårt Winmar 1992, 2009 Sweden 3.3 (7)

8 UTVECKLINGSOMRÅDEN RISKBEDÖMNING Positiv Bedömning Negativ För att förebygga risker och ohälsa genomför vi årligen kontroll och förbättring av arbetsmiljön Det är stor risk för belastningsskador i mitt arbete i t ex nacke, axlar, armar, rygg eller knän Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats med samma möjligheter för både kvinnor och män En stor del av mitt arbete består av ensidiga och monotona rörelser med risk för belastningsbesvär Det finns en policy för hur man skall agera då en medarbetare har problem med missbruk Det finns rutiner och resurser för att hjälpa medarbetare med missbruksproblem Det finns rutiner och en policy för hur man skall åtgärda brister i arbetsmiljön Vi har en jämställdshetsplan med målet att skapa en arbetsplats som passar både kvinnor och män Min arbetsförmåga är tillräcklig för att jag skall kunna klara av mitt arbete Jag oroar mig över den risk för olycksfall som finns på vår arbetsplats Det förekommer mobbning och trakasserier på min arbetsplats Man förtalar och/eller kränker människor på vår arbetsplats Winmar 1992, 2009 Sweden 3.3 (8)

9 FYSISK ARBETSMILJÖ För kallt Aldrig Mycket ofta Ojämn temperatur Drag Våra lokaler är dåligt anpassade till de behov och de arbetsuppgifter vi har För hög ljudnivå/störande ljud Otillräcklig belysning För varmt För torr luft Dålig luft Smuts och damm på arbetsplatsen Våra lokaler är nedgångna och dåligt underhållna Bländande ljus och reflexer Winmar 1992, 2009 Sweden 3.3 (9)

10 STRESSREAKTIONER Trötthet Aldrig Mycket ofta Lätt för att glömma Värk i nacke eller axlar Ryggont eller ryggbesvär Rastlöshet Huvudvärk eller migrän Koncentrationssvårigheter Svårt att tänka klart Spänningar och värk i käkarna Magont/magbesvär Nedstämdhet Svårt att koppla av Winmar 1992, 2009 Sweden 3.3 (10)

11 DEN HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSEN Positiv Bedömning Negativ HAP INDEX 2 Arbetsbelastning Krav i arbetet Egenkontroll och inflytande Kompetensutveckling Arbetsinnehåll Uppskattning och feedback Resurser Relationsinriktat ledarskap Winmar 1992, 2009 Sweden 3.3 (11)

12 HANDLINGSPLAN för ArbetsmiljöProfilen Vad bör förändras, förbättras eller utvecklas? Vad är målet? Vilket resultat eftersträvas? Hur skall ni gå tillväga? Hur ser första steget ut? Vem är ansvarig för att åtgärderna genomförs? Vilka resurser behöver ni? Vem eller vilka kan stötta er? När tänker ni börja? Bestäm en tidpunkt! När skall ni ha genomfört förändringen och uppnått målet? Winmar 1992, 2009 Sweden 3.3 (12)