Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland Magnus Wimmercranz

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning"

Transkript

1 Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz

2 Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa klassar sin hälsa som dålig Att en stor del av ohälsan är påverkbar (onödig)

3 Funktionsnedsättning i procent, efter ålder (Genomsnitt 23 %) Andel med funktionsnedsättning (%) år år år år år år Män Kvinnor

4 Mer än 1 miljon människor i åldern år har en funktionsnedsättning Funktionsnedsättning är inte detsamma som dålig hälsa. Men det är en hälsorisk En stor del av ohälsan beror i stället på kort utbildning, brist på yrkesarbete, dålig ekonomi, övervikt, ångest, stress eller diskriminering

5 Elva gånger vanligare med dålig hälsa (22 % jämfört med 2 %) Knappt hälften anger sin hälsa som bra (42 % jämfört med 78 %)

6 Sammanfattning av resultaten - Vanligare med diabetes, astma, högt blodtryck, inkontinens, mag- tarmbesvär, svår värk - Många har psykiska symtom (ångest, ängslan, stress, svåra sömnbesvär, trötthet, huvudvärk) - Fler har dålig tandhälsa - Mer fetma och mer stillasittande - Fler röker - Fler har riskabla spelvanor

7 Viktiga sociala faktorer som påverkar hälsan Delaktighet och inflytande Kultur Arbete och arbetsförhållanden Uppväxtförhållanden Utbildning Ekonomi Tillgång till hälsofrämjande aktiviteter Fysisk miljö

8 Sammanfattning av resultaten forts. - Betydligt färre arbetar - Fler har sjuk/aktivitetsersättning, fler är långtidssjukskrivna - Fler har kort utbildning - Sämre ekonomisk trygghet, fler saknar kontantmarginal, fler har varit i ekonomisk kris - Fler låginkomsttagare

9 Sammanfattning av resultaten forts. - Fler som känt sig mycket stressade. Mer vanligt bland personer med rörelsehinder - Mer vanligt med självmordstankar. Vanligare bland kvinnor och yngre - Mer vanligt med självmordsförsök. Vanligare bland kvinnor och yngre

10 Trygghet och socialt deltagande Saknar i högre grad tillit, emotionellt och praktiskt stöd samt har ett lägre socialt deltagande. Känner mer otrygghet, blivit mer kränkande bemött, upplevt mer hot om våld samt mer fysiskt våld.

11 Att uppnå folkhälsomålet Det finns betydligt bättre förutsättningar att förbättra hälsan i en grupp där bara 42 % har en bra hälsa än i en grupp där nästan 80 % betraktar sin hälsa som god.

12 Är ohälsan onödig? En del av ohälsan har direkt samband med funktionsnedsättningen, som ju i många fall beror på sjukdom eller skada Så mycket som en tredjedel av ohälsan har andra orsaker (går inte att koppla till funktionsnedsättningen), såsom ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet.

13 Onödig ohälsa Den delen av ohälsan är påverkbar genom samhälleliga insatser Det betyder att ohälsan kan minskas genom att bl.a. förbättra de ekonomiska förutsättningarna, minska kränkande bemötande, öka det sociala deltagandet och förändra vissa levnadsvanor

14 Det övergripande folkhälsomålet är: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

15 En mycket stor del av samhällets samlade ohälsa finns fortfarande hos personer med funktionsnedsättning Ett folkhälsoarbete som utgår från de utan funktionsnedsättning och de socialt väletablerades behov, kommer därför inte att uppnå det generella folkhälsomålet skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Mer fokus måste läggas på personer med funktionsnedsättning

16 Funktionshinder enligt folkhälsoenkäten Om personen har något av följande fyra besvär: 1. De som svarat ja på frågan: Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? Och också svarat ja, i hög grad på följdfrågan: medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra sysselsättningar?

17 Funktionshinder enligt folkhälsoenkäten forts 2. De som svarat nej på frågan: Kan du utan svårigheter se och urskilja vanlig text i en dagstidning? (inte ens med glasögon) 3. De som svarat nej på frågan: Kan du utan svårighet höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer? (inte ens med hörapparat)

18 Funktionshinder enligt folkhälsoenkäten forts 4. Personer med rörelsehinder. De som inte kan gå upp ett trappsteg utan besvär eller inte kan ta en kortare promenad (cirka 5 minuter) i någorlunda rask takt eller behöver hjälpmedel eller hjälp av någon annan person för att förflytta sig utomhus.

19 Hälsa Hälsa är att ha tillräckligt med resurser för att må bra, klara av sin vardag och kunna förverkliga sina personliga mål. WHO:s definition av hälsa: Ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet.

20 Psykisk hälsa Fler har huvudvärk 40 % - (25 %) Fler har svåra besvär av trötthet 21 % - (4 %) Fler har svåra sömnbesvär 15 % - (4 %) Fler har svåra besvär av ängslan, 14 % - (3 %) oro eller ångest Mer vanligt bland dem med kort utbildning, de som varit ekonomiskt utsatta Mer nedsatt psykiskt välbefinnande 31 % - (14 %) Mest bland personer med rörelsehinder. Vanligare bland dem som saknar kontantmarginal och bland män med låg inkomst

21 Hälsa Mer än avsaknad av sjukdom En viktig indikator på hur vårt samhälle ser ut En förutsättning för en bra samhällsutveckling, inte minst ekonomiskt En viktig mänsklig rättighet och en förutsättning för andra mänskliga rättigheter

22 Hälsa är en mänsklig rättighet Innebär rätt till bästa möjliga påverkbara hälsa Får inte reduceras bara till rätt att erhålla hälso- och sjukvård Huvuddelen av den åtgärdbara ohälsan har samband med sociala faktorer som påverkar hälsan Ansvarskänsla är bra. Men många faktorer som bestämmer hälsan ligger utanför individens egen kontroll

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Helsingborg 25 februari 15 Hur ser det ut statistik från Region Skånes folkhälsoenkäter Peter Groth 1 Rapport från folkhälsoinstitutet 8 Onödig ohälsa En stor

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR?

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2005 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut,

Läs mer

Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten

Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor SIDA 1 AV 99 Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Innehåll Förkortningar...

Läs mer

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Folkhälsoprofil 2013 Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Folkhälsoprofil 2013... 3 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3 3. Livsvillkor

Läs mer

Expertseminarium. Hälsa hos personer med funktionsnedsättning. Malena Sjöberg

Expertseminarium. Hälsa hos personer med funktionsnedsättning. Malena Sjöberg Expertseminarium Hälsa hos personer med funktionsnedsättning Malena Sjöberg Expertseminarium Hälsa hos personer med funktionsnedsättning Malena Sjöberg statens folkhälsoinstitut, östersund isbn: 978-91-7257-558-5

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län År 2012 en beskrivande rapport Layout och produktion: Etyd AB Tryck: Löwex Maj 2013 Foto: Hans Runesson omslag, s. 32, 55 Elin Åkesson s. 9,19,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION Läget i Stockholms län och utmaningar för det fortsatta hälsoarbetet Carin Lennartsson Neda Agahi Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Åldrande med livskvalitet

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Åldrande med livskvalitet Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Åldrande med livskvalitet Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2

Läs mer

Folkhälsan i Umeå kommun

Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i kommun - Psykisk hälsa Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 5, juni 2012 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Folkhälsorådets nya

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation

Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen bland hbt-personer www.fhi.se Rapport nr A 5:19 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT

Läs mer

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 148 Ohälsa 1980-2000 Kapitel 8 Ohälsa 1980-2000 Av Gunilla Davidsson och Ingrid Sjöberg (SCB) (Utdrag ur rapport 95 Ohälsa och sjukvård) Sammanfattning Tre fjärdedelar av den vuxna

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Epidemiologiska enheten Stockholms läns landsting Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Stockholms läns Folkhälsoenkät 2006 Av Anders Järleborg, Tomas Hemmingsson, Andreas

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Hälsan i Södermanland

Hälsan i Södermanland Hälsan i Södermanland - en kommunbeskrivning Version 11221 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Bakgrund... 5 Material och metoder... 5 Begreppsförklaringar... 5 Tolka resultaten

Läs mer

Ung livsstil Nr 6. nov 2006

Ung livsstil Nr 6. nov 2006 K U L T U F Ö R V A Ung livsstil Nr 6. nov 2006 God hälsa på lika villkor En redovisning av en studie kring barn och unga i Stockholm utifrån några av de folkhälsopolitiska målen. Åsa Claeson Nordin Forskningsenheten

Läs mer