Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR"

Transkript

1 Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: Pfizer AB. Telefon Fax

2 Din läkare har skrivit ut Zyvoxid till dig eftersom du har en infektion, t.ex. lunginflammation eller en komplicerad hud- eller mjukdelsinfektion. Zyvoxid är ett vältolererat och välbeprövat antibiotikum som sedan introduktionen 2000 har använts vid behandling av mer än en miljon patienter världen över.

3 Hur fungerar Zyvoxid? Zyvoxid stoppar bakteriernas tillväxt genom en verkningsmekanism som skiljer sig från andra typer av antibiotika. Zyvoxid kan därför vara aktivt mot bakterier som är motståndskraftiga mot en eller flera andra antibiotika. Zyvoxid har också förmågan att tränga in på djupet och nå fram till infektionen, oavsett var i kroppen den är lokaliserad.

4 När och hur skall jag ta Zyvoxid? Zyvoxid finns som både tabletter och injektionsvätska för intravenös behandling. Dosen och behandlingens längd anpassas efter var infektionen är belägen och hur allvarlig den är. Den vanligaste dosen för vuxna är 1 tablett 2 gånger dagligen i dagar. Barn och ungdomar under 18 år behandlas normalt inte med Zyvoxid. Ta tabletterna tillsammans med minst ett halvt glas vatten, gärna tillsammans med mat, men detta är inte nödvändigt. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart det är möjligt. Ta inte dubbel dos nästa gång för att ersätta den glömda dosen. Om du genomgår dialysbehandling skall du ta tabletterna efter dialysen.

5 När skall Zyvoxid inte användas? Zyvoxid ska inte användas om du: är överkänslig mot den aktiva substansen i Zyvoxid, linezolid, eller något av övriga innehållsämnen behandlas med, eller under de föregående två veckorna behandlats med, vissa läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom (selegilin eller moklebemid) Är du osäker, kontakta din läkare! Använder du andra läkemedel? Zyvoxid kan påverkas av eller i sin tur påverka andra läkemedel du eventuellt använder. Detta kan medföra att dina läkemedel inte har avsedd effekt. Problemet kan ofta avhjälpas om din läkare i förväg får reda på vilka mediciner du tar. Tala om för din läkare om du använder läkemedel: som påverkar blodtrycket, temperaturregleringen eller hjärtfrekvensen mot astma, depression, ångest eller hosta som förhindrar uppkomsten av blodproppar t.ex. warfarin Tala om för din läkare om du tar andra läkemedel!

6 Kan jag få biverkningar av Zyvoxid? Zyvoxid kan precis som alla läkemedel orsaka biverkningar. De flesta som använder Zyvoxid har inga problem med biverkningar. De vanligaste biverkningarna som kan uppkomma är huvudvärk, diarré, illamående, kräkningar, svampinfektioner (vanligen i munnen eller underlivet), smakförändringar (metallsmak), förändringar av blodbilden och förhöjda levereller njurvärden. För fullständig information om biverkningar, se förpackningens bipacksedel.

7 Vad är viktigt att tänka på vid behandling med Zyvoxid? Det finns vissa biverkningar både vanliga och ovanliga, samt sällsynta fall, som vi vill göra dig särskilt uppmärksam på vid behandling med Zyvoxid: Vanliga biverkningar Blod: Förändrad blodbild, t.ex. blodbrist (anemi) eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni) förekommer ofta vid behandling med Zyvoxid. Dina blodkroppar kontrolleras därför varje vecka under behandlingen. Mage: Illamående, kräkningar och magont är vanliga biverkningar. Kontakta din läkare om du skulle få ihållande besvär. Ovanliga biverkningar Känselsinne: Ta genast kontakt med din läkare om du upplever nedsatt känsel, stickningar, domningar eller myrkrypningar i huden. Hud: Hudreaktioner, t.ex. rodnad, klåda eller svullnad, särskilt runt hals och nacke kan vara tecken på allergisk reaktion. Kontakta omedelbart läkare. Sällsynta fall Syn: Kontakta omedelbart din läkare om du skulle märka någon synpåverkan, t.ex. försämrad synskärpa, förändrat färgseende, dimsyn eller om svarta prickar i synfältet skulle uppträda. Din syn ska kontrolleras varje månad om du behandlas under längre tid än 28 dagar Observera! Inta endast små mängder lagrad ost, jästextrakt (kosttillskott), sojasås eller vin och öl medan du får behandling med Zyvoxid. Kontakta din läkare om du får huvudvärk efter intag av mat eller dryck. Kontakta även din läkare om du skulle få blodig eller svår diarré under behandlingen. Om du upplever att du har fått onormalt ökad andning skall du genast kontakta din läkare.

8 Graviditet och amning Berätta för din läkare om du är eller planerar att bli gravid. Zyvoxid bör inte användas under graviditet annat än av särskilda skäl. Zyvoxid skall inte användas under amning. Trafikvarning Din koncentrations- och reaktionsförmåga kan påverkas på grund av vissa biverkningar, t.ex. yrsel, trötthet och dimsyn (förekommer hos mindre än 1 av 100 personer som får Zyvoxid). Tänk på detta i situationer då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning. Du ansvarar själv för att bedöma om du är i stånd att köra ett motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du känner dig osäker. Om jag har tagit för stor dos? Om du har tagit för mycket Zyvoxid, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel Kom ihåg Din blodbild bör kontrolleras varje vecka Om du behandlas längre tid än 28 dagar bör din syn kontrolleras varje månad Kontakta din läkare om du får biverkningar Förvara Zyvoxid oåtkomligt för barn Övrigt Min läkare heter: Mottagning: Telefon: Telefontid: Telefon i akuta situationer: