Pepcid Duo, tuggtablett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pepcid Duo, tuggtablett"

Transkript

1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Pepcid Duo måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om du inte blivit bättre inom 2 veckor. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. VAD PEPCID DUO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 2. INNAN DU TAR PEPCID DUO 3. HUR DU TAR PEPCID DUO 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 5. HUR PEPCID DUO SKA FÖRVARAS 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 1. VAD PEPCID DUO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Pepcid Duo är avsett för korttidsbehandling av symtomen vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar hos vuxna och ungdomar över 16 år. Tabletterna innehåller tre aktiva ingredienser: Famotidin är en medicin som kallas H2 blockerare och som minskar syraproduktionen i din mage. Magnesiumhydroxid och kalciumkarbonat är så kallade antacida. De neutraliserar syran i din mage. sid 1 (6) Texten utskriven :25

2 2. INNAN DU TAR PEPCID DUO Ta inte Pepcid Duo Om du är allergisk mot något av innehållsämnena i tabletten Om du har allvarliga problem med njurarna Var särskilt försiktig med Pepcid Duo Tala med din läkare innan du tar Pepcid Duo om du har: Magbesvär och också har gått ner i vikt Svårt att svälja Långvariga magsmärtor Magbesvär för första gången, eller om dina symtom nyligen har ändrat karaktär För mycket kalcium i ditt blod För lite fosfor i ditt blod För mycket kalcium i din urin, eller tidigare har haft njursten Problem med njurar eller lever Om du använder Pepcid Duo under en lång tid kan du få förhöjda kalciumnivåer i blodet. Detta är mer sannolikt om du också tar andra mediciner som innehåller kalcium och /eller vitamin D. Om detta inträffar kan dina njurar påverkas. Försiktighetsåtgärd Om dina symtom kvarstår eller har försämrats efter 2 veckors behandling, avbryt behandlingen och kontakta din läkare. Intag av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom Pepcid Duo kan interagera med dessa. Pepcid Duo kan hindra upptaget av andra läkemedel. Pepcid Duo och andra läkemedel skall därför tas med minst 2 timmars mellanrum. Om du tar ett antibiotikum innehållande kinolon skall du ha ett intervall på minst 4 timmar. Pepcid Duo innehåller famotidin och antacida (kalciumkarbonat och magnesiumhydroxid). Ta inga andra läkemedel som innehåller dessa substanser samtidigt med Pepcid Duo. Det finns då risk att du överskrider den maximalt rekommenderade dosen. sid 2 (6) Texten utskriven :25

3 Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel, gäller även Pepcid Duo. Graviditet: Det är bäst att inte använda Pepcid Duo under graviditet. Amning: Ta inte Pepcid Duo om du ammar eftersom det kan gå över i bröstmjölken och kan påverka barnet. Körförmåga och användning av maskiner Du skall inte köra eller använda maskiner om du får yrsel. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Viktig information om några innehållsämnen i Pepcid Duo Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter skall du inte använda Pepcid Duo eftersom det innehåller laktos, glukos och sackaros. 3. HUR DU TAR PEPCID DUO Vuxna (över 16 år): När du har halsbränna eller sura uppstötningar tugga en tablett väl. Om möjligt, drick ett glas vatten för att skölja ner tabletten. Ta inte fler är 2 tabletter per dag. Ta inte Pepcid Duo under längre tid än 2 veckor (se också punkt 2 Var särskilt försiktig med Pepcid Duo ). Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. Om du har tagit för stor mängd av Pepcid Duo Fråga din läkare eller apotekspersonalen om råd. Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du har glömt att ta Pepcid Duo Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. sid 3 (6) Texten utskriven :25

4 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Pepcid Duo orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Denna tabell förklarar vad som menas med biverkningsfrekvenserna. Vanliga Mindre vanliga Mycket sällsynta Vanliga: Huvudvärk Mindre vanliga: Färre än 1 av 10 behandlade personer får dessa biverkningar Färre än 1 av 100 behandlade personer får dessa biverkningar Färre än 1 av behandlade personer får dessa biverkaningar Illamående Yrsel Rapningar Myrkrypningar Smakförändringar Diarré Gasbildning Muntorrhet Uppsvälld mage Oro Matsmältningsbesvär Törst Magont Mycket sällsynta biverkningar: Dessa biverkningar har inträffat hos personer som har tagit höga doser famotidin, ett av innehållsämnena i Pepcid Duo. Hudproblem såsom utslag, klåda, nässelfeber eller allvarliga hudblåsor. Allergiska reaktioner inkluderande allergisk chock, svullnad kring munnen och astma. Om du får svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelfeber tillsammans med svårighet att andas skall du sluta ta medicinen och uppsöka läkare omedelbart. Problem med levern inkluderande stopp av gallflödet eller onormala blodprovsresultat. Psykiska problem såsom hallucinationer, förvirring, sömnsvårigheter, epileptiska kramper dåsighet, oro och depression. Blodpåverkan såsom lågt antal blodplättar eller vita blodkroppar, benmärgspåverkan och svår blodbrist. En minskning av antalet vita blodkroppar kan minska din motståndskraft mot infektioner. Om du får en infektion med feber och svår allmänpåverkan, eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/svalg/mun eller urinvägsproblem skall du uppsöka en läkare omedelbart. Ett blodprov kommer tas för att kontrollera en eventuell minskning av antalet vita blodkroppar. sid 4 (6) Texten utskriven :25

5 Muskelkramp. Impotens, sänkt libido och bröstspänning. De övriga två innehållsämnena i Pepcid Duo (magnesiumhydroxid och kalciumkarbonat) kan orsaka förändring i avföringsfrekvens och konsistens samt uppsvälld mage och mättnadskänsla. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR PEPCID DUO SKA FÖRVARAS Inga särskilda förvaringsanvisningar. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration De aktiva substanserna i Pepcid Duo är: famotidin (10 mg), magnesiumhydroxid (165 mg) och kalciumkarbonat (800 mg). Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad majsstärkelse, natriumlaurilsulfat, hydrolyserad stärkelse, sackaros, majsstärkelse, laktosmonohydrat, cellulosaacetat, magnesiumstearat, hypromellos, hyprolos, pepparmintarom, gräddarom (innehåller glukos), och röd järnoxid. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Pepcid Duo är en rosa tuggtablett märkt med ett P. Varje förpackning innehåller 2, 6, 12, 18 eller 24 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare: Innehavare av godkännande för försäljning: McNeil Sweden AB Solna Tel: Tillverkare: Janssen-Cilag SpA, Borgo S. Michele, Latina Via C. Janssen, Italien sid 5 (6) Texten utskriven :25

6 Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: Frankrike: PEPCIDDUO Tyskland PEPCIDDUAL Spanien: PEPDUAL Italien: PEPCIDDUAL Storbritannien: PEPCIDTWO Irland: PEPCIDTWO Finland: PEPCID DUO Norge: PEPCIDDUO Sverige: PEPCID DUO Denna bipacksedel godkändes senast den Hälsoråd Viss mat (sur eller starkt kryddad mat, alkohol etc.) eller vissa mediciner (acetylsalicylsyra, anti-inflammatoriska läkemedel etc.) kan förorsaka magsmärta, halsbränna och sura uppstötningar. Tveka inte att fråga din läkare eller apotekspersonalen om råd. Följande råd kan hjälpa dig att undvika symtomen: Undvik stora fettrika måltider Undvik viss mat såsom choklad, kryddor, peppar, juice från citrusfrukter, kolsyrade drycker Variera din diet Gå ner i vikt om du har övervikt Undvik hård träning direkt efter måltid Rök inte och minska din alkoholkonsumtion Tveka inte att fråga din läkare eller apotekspersonalen om råd. sid 6 (6) Texten utskriven :25

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter losartankalium/hydroklortiazid

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temomedac 5 mg hårda kapslar Temomedac 20 mg hårda kapslar Temomedac 100 mg hårda kapslar Temomedac 140 mg hårda kapslar Temomedac 180 mg hårda kapslar Temomedac

Läs mer

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 Bipacksedel: Information till användaren Temomedac 5 mg hårda kapslar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 54 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Det innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Bipacksedel: Information till användaren Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Bipacksedel: Information till användaren Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel Bipacksedel: Information till användaren Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension paklitaxel Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Kalinox, 50 % / 50 %, medicinsk gas, komprimerad. Dikväveoxid / Oxygen

Bipacksedel: Information till användaren. Kalinox, 50 % / 50 %, medicinsk gas, komprimerad. Dikväveoxid / Oxygen Bipacksedel: Information till användaren Kalinox, 50 % / 50 %, medicinsk gas, komprimerad Dikväveoxid / Oxygen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad. dikväveoxid / syre

Bipacksedeln: Information till användaren. Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad. dikväveoxid / syre Bipacksedeln: Information till användaren Läkemedelsverket 2014-07-17 Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad dikväveoxid / syre Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Clopidogrel Teva 75 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg clopidogrel (som vätesulfat).

Läs mer