Om äldre (65 och äldre)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om äldre (65 och äldre)"

Transkript

1 Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1

2 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det naturliga förloppet sker förändringar som gör att vissa kroppsfunktioner successivt fungerar sämre. Ur folkhälsosynpunkt finns det skillnader mellan yngre äldre och äldre äldre så till vida att hälsoproblemen är större bland de allra äldsta. De äldres självskattade hälsa har förbättrats under de senaste decennierna. En växande andel bedömer sitt hälsotillstånd som gott medan en minskande andel anger att hälsotillståndet är dåligt. Andelen med rörelsehinder har också minskat Framtidens hälso- och sjukvård BILD 2

3 De äldres hälsa Nio av tio äldre norrbottningar anser idag att deras hälsotillstånd är någorlunda eller bra. En av tio tycker sig ha dåligt eller mycket dåligt hälsotillstånd. (Befolkningsenkät 2003) Detta talar för att hälsa och sjukdom inte är varandras motsatser. Jag kan må bra även om jag lever med en sjukdom. De vanligaste långvariga sjukdomarna bland äldre, både bland män och kvinnor, är hjärt- och kärlsjukdomar Framtidens hälso- och sjukvård BILD 3

4 De äldres hälsa Lättare psykiska besvär rapporteras i mindre utsträckning än tidigare. Det finns tecken på att ett antal äldre personer inte får sin psykiska sjukdom diagnostiserad och behandlad. Demens (samlingsbegrepp för åkommor som drabbar minnet, talförmåga, språk osv) ökar med stigande ålder. Kan vara några få procent i åldern år medan 20 procent kan vara drabbade i åldrarna över 80 år. Risken att få cancer ökar med åldern varför denna sjukdom blir vanligare i äldre åldersgrupper Framtidens hälso- och sjukvård BILD 4

5 De äldres hälsa Förekomsten av diabetes ökar med stigande ålder. I 70-årsåldern har 10 till 15 procent diabetes och i 80-årsåldern cirka 20 procent. Vanligast bland de äldre är typ 2-diabetes som både kan förebyggas och fördröjas. Sjukdomar i rörelseorganen är vanligt bland de äldre. Var och varannan har ledbesvär eller värk. Problem med värk tycks ha ökat bland de äldre. Med ökad ålder ökar risken för benskörhet (osteoperos) framförallt bland kvinnorna. En tredjedel av 80-åriga kvinnor har osteoporos Framtidens hälso- och sjukvård BILD 5

6 De vanligaste diagnoser som varit aktuella vid äldre patienters besök vid primärvården år Ex från tre vårdcentraler. Indelat i huvudkapitel. Anges som andel av samtliga diagnoser Cirkulation (I) Muskel, skelett (M) Problem och åtgärder (Z) Respiration (J) Symtom (R) Ögon, öron (H) Endokrina E) Psykiska sjukdomar(f) år Med symtom avses symtom där specifik diagnos inte konstaterats. Med problem och åtgärder avses undersökningar/ åtgärder där diagnos inte är aktuellt t ex synkontroll, vaccinering. Urologi (N) år - Procent av samtliga diagnoser Framtidens hälso- och sjukvård BILD 6

7 Självrapporterat hälsotillstånd bland de äldre i Norrbotten vintern Uppdelat på åldrarna år och år år år Män Kvinnor Män Gott Någorlunda Dåligt Kvinnor % 20% 40% 60% 80% 100% Källa: Sekretariatet, NLL, befolkningsenkät Framtidens hälso- och sjukvård BILD 7

8 Exempel på besvär som de äldre norrbottningarna (65-84 år) rapporterat om under en tremånadersperiod, vintern 2003 Andel (procent) av kvinnorna och männen Lätta besvär KVINNOR Svåra besvär Lätta besvär MÄN Svåra besvär Värk i skuldror, nacke eller axel Ryggsmärtor, höftsmärtor, ischias Värk i magen Andra magbesvär Sömnsvårigheter Källa: Sekretariatet, NLL, befolkningsenkät Framtidens hälso- och sjukvård BILD 8

9 Exempel på besvär som de äldre norrbottningarna (65-84 år) rapporterat om under en tremånadersperiod, vintern 2003 Andel (procent) av kvinnorna och männen, forts Lätta besvär KVINNOR Svåra besvär Lätta besvär MÄN Svåra besvär Allergi/astmabesvär Hörselnedsättning Öronsus (tinnitus) Synnedsättning som inte avhjälps med glasögon Framtidens hälso- och sjukvård BILD 9

10 Ex på användning av medicin (tillfälligt eller regelbundet) bland de äldre norrbottningarna (65-84 år) under en tremånadersperiod, vintern Anges som andel (procent) av männen respektive kvinnorna i åldersgrupperna år och år Blodtryckssänkande medicin 1 Smärtstillande medel köpt utan recept 2 Smärtstillande medel köpt med recept 3 Sömnmedel år Kvinnor Män år Kvinnor Män ) Mestadels regelbundet 2) Mestadels tillfälligt 3) Lika mycket tillfälligt som regelbundet Framtidens hälso- och sjukvård BILD 10

11 Förekomst av diabetes i Norrbotten i åldrarna år. Anges som andel i procent av männen respektive kvinnorna Känd diabetes Diabetes upptäckt genom glukosbelastning Män 3,6 % 3,7 % 7,3 % Kvinnor 3,3 % 4,5 % 7,8 % Totalt antal personer Källa: Monicastudiernas befolkningsundersökningar Framtidens hälso- och sjukvård BILD 11

12 Utskrivna patienter med diagnos under kapitlet Skador, förgiftningar och vissa andra yttre orsaker (huvudsak olycksfall) i Norrbotten per åldersgrupp, män och kvinnor. Antal patienter per inv Källa: Folkhälsan i siffror Framtidens hälso- och sjukvård BILD 12

13 De sjukdomar/skador som bidrar mest till sjukdomsbördan i åldersgruppen år Kranskärlssjukdomar Stroke Demenssjukdomar Astma + KOL(kronisk obstruktiv lungsjukdom) Bronk- och lungcancer Cancer i tjock- och ändtarm Luftvägsinfektioner Prostata cancer Diabetes Hörselnedsättning Depression och neuros Andel (procent) av DALYs i åldersgruppen 25,8 10,4 6,9 3,2 2,8 2,5 2,5 2,2 2,1 2,1 2,1 DALY (funktionsjusterade levnadsår) är en metod för att på befolkningsnivå beräkna tyngden av olika folkhälsoproblem. Måttet tar hänsyn till både förlorade levnadsår och år som förloras till följd av funktionsnedsättning. DALYs är beräknat på nationell nivå för åren Källa: Folkhälsoinstitutet, Sjukdomsbördan i Sverige en svensk DALY-kalkyl Framtidens hälso- och sjukvård BILD 13

14 Vanligaste diagnoserna vid utskrivning av äldre patienter från sjukhus i Norrbotten år 2001 Anges i procent av samtliga diagnoser Cirkulationsorganen Symtom Tumörer Andningsorganen Skador,förgiftningar Matsmältningsorganen Med symtom avses symtom där specifik diagnos inte konstaterats. Med problem och åtgärder avses undersökningar/ åtgärder där diagnos inte är aktuellt t ex synkontroll, vaccinering. Muskel-skelett Urin-och könsorgan Problem och åtgärder år 85 år Procent Framtidens hälso- och sjukvård BILD 14

15 Andel procent med svåra besvär av långvarig sjukdom i Sverige. Åldersgrupperna år, år, år Procent år år år Källa: SCB, Ulf-intervjuer Framtidens hälso- och sjukvård BILD 15

16 Exempel på levnadsvanor år 2003 samt andel med övervikt bland äldre norrbottningar (65 84 år), 1997 och 2003 Andel (procent) som Röker dagligen Snusar dagligen KVINNOR 10 0,5 MÄN Andel (procent) som har Övervikt (bmi 25-29,9) KVINNOR MÄN Kraftig övervikt (bmi >30) Källa: Sekretariatet, NLL, befolkningsenkät Framtidens hälso- och sjukvård BILD 16

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

Folkhälsorapport 2009

Folkhälsorapport 2009 Folkhälsorapport 29 ISBN 978-91-97865-8-9 Artikelnr 29-126-71 Omslag Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Foto Matton Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 29 Förord Folkhälsorapport

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 212 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning 3 Ungdomars hälsa Sammanfattning I detta kapitel beskrivs folkhälsans utveckling i åldersgruppen 16 24 år, en ålder då unga människor befinner sig i brytningstiden mellan barndom och vuxenliv. I kapitlet

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

www.lio.se 65 år och äldre

www.lio.se 65 år och äldre www.lio.se 65 år och äldre Folkhälsovetenskapligt centrum Landstinget i Östergötland Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, 581 91 Linköping www.lio.se/fhvc Grafisk form och layout: ZON Reklambyrå Tryck:

Läs mer

Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen

Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut 2003:41 issn: 1651-8624 isbn:

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Att bli äldre. Vad är åldrande?

Att bli äldre. Vad är åldrande? Vad är åldrande? Åldern är relativ handlar mycket om förväntningar egna och andras. "Ung och frisk" respektive "gammal och sjuk" är begrepp som vi hör ständigt i Sverige. Att fylla 70 år kan för den som

Läs mer

CARO LI NA J E R N B RO,

CARO LI NA J E R N B RO, CARO LI NA J E R N B RO, C A R L - G U S TA F B O R N E H A G & S TA F FA N J A N S O N ( R E D. ) Barns liv och hälsa i Värmland 2014 CAROLINA JERNBRO, CARL-GUSTAF BORNEHAG & STAFFAN JANSON (RED.) BARNS

Läs mer

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar 1 Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar Tobak Sammanfattning I Sverige röker fortfarande knappt en miljon personer varje dag trots att rökningen har minskat under flera decennier. Numera röker 18

Läs mer

Vi har inte tid - ring akuten!

Vi har inte tid - ring akuten! Vi har inte tid ring akuten! 2 fallstudier av multisjuka 75+ i Sigtuna behov och konsumtion av sluten och öppenvård, kommunal äldreomsorg samt av anhöriginsatser Ulla Gurner Johan Fastbom Jenny Österman

Läs mer